Cách nào để chọn những người mà tin của tôi sẽ ẩn đối với họ

3 1 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/01/2019, 18:32

Cách nào để chọn những người mà tin của tôi sẽ ẩn đối với họ?Người đăng: Trần Nhẫn Ngày: 30112016Nếu không muốn ai đó xem tin của mình, bạn có thể ẩn tin đối với họ và ngăn họ thấy bất cứ nội dung nào bạn đăng lên tin trong tương lai. Ngược lại nếu bạn không muốn nhìn thấy tin của họ thì cũng rất đơn giản. Sau đây Tech12h.com sẽ hướng dẫn các bạn cách để chọn những người mà bạn không muốn họ nhìn thấy tin của mình để ẩn tinCách nào để chọn những người mà tin của tôi sẽ ẩn đối với họ?Cách ẩn tin đối với ai đó:Tổng quan: Đăng nhập Instagram > vào trang cá nhân > vào tuỳ chọn > chọn cài đặt tin > chọn ẩn tin khỏi > chọn người muốn ẩn tin > chọn dấu tích xanh > xongBước 1: Đăng nhập Instagram. Chọn biểu tượng trang cá nhân ở phía dưới góc phải màn hình.Bước 2: Vào trang cá nhân, chọn dấu ba chấm phía trên góc phải màn hình để mở tuỳ chọnBước 3: Kéo xuống phần Tài khoản và chọn Cài đặt tinBước 4: Sau khi vào phần Cài đặt tin thì chọn Ẩn tin khỏi để chọn người bạn muốn ẩn tin điBước 5: Chọn những người bạn muốn ẩn tin của mình, sau đó nhấn vào Xong (là dấu tích màu xanh phái trên góc phải màn hình). Để bỏ ẩn tin của bạn đối với ai đó, nhấn vào dấu tích được khoanh tròn bên cạnh tên tài khoản người đó để bỏ chọn họ.Kết luận: Trên đây là các bước để chọn người mà bạn muốn ẩn tin đối với họ. Hướng dẫn có kèm theo những hình ảnh mình hoạ chi tiết để các bạn có thể dễ dàng làm theo. Nếu còn phần nào chưa hiểu thì các bạn comment lại mình sẽ trợ giúp nhé. Xn cảm ơnBạn cũng có thể chọn những người để ẩn tin khi xem những ai đã xem tin của bạn. Lưu ý rằng ẩn tin đối với ai đó khác với chặn họ và việc này không ngăn họ xem trang cá nhân và các bài viết của bạn.Cài đặt quyền riêng tư của tài khoản cũng ảnh hưởng tới những ai có thể xem tin của bạn. Nếu tài khoản được đặt thành riêng tư thì chỉ những người theo dõi được bạn phê duyệt mới có thể xem tin của bạn. Nếu tài khoản được đặt thành công khai, những người theo dõi có thể xem tin của bạn từ Nguồn cấp và bất cứ ai cũng có thể xem tin từ trang cá nhân của bạn. Từ khóa tìm kiếm google:ẩn tin trên Instagram, ai xem được tin của bạn, đặt thành tài kh Cách để chọn người tin ẩn họ? Người đăng: Trần Nhẫn - Ngày: 30/11/2016 Nếu khơng muốn xem tin mình, bạn ẩn tin họ ngăn họ thấy nội dung bạn đăng lên tin tương lai Ngược lại bạn không muốn nhìn thấy tin họ đơn giản Sau Tech12h.com hướng dẫn bạn cách để chọn người bạn khơng muốn họ nhìn thấy tin để ẩn tin Cách ẩn tin đó: Tổng quan: Đăng nhập Instagram > vào trang cá nhân > vào tuỳ chọn > chọn cài đặt tin > chọn ẩn tin khỏi > chọn người muốn ẩn tin > chọn dấu tích xanh > xong  Bước 1: Đăng nhập Instagram Chọn biểu tượng trang cá nhân phía góc phải hình  Bước 2: Vào trang cá nhân, chọn dấu ba chấm phía góc phải hình để mở tuỳ chọn  Bước 3: Kéo xuống phần Tài khoản chọn Cài đặt tin  Bước 4: Sau vào phần Cài đặt tin chọn Ẩn tin khỏi để chọn người bạn muốn ẩn tin  Bước 5: Chọn người bạn muốn ẩn tin mình, sau nhấn vào Xong (là dấu tích màu xanh phái góc phải hình) Để bỏ ẩn tin bạn đó, nhấn vào dấu tích khoanh tròn bên cạnh tên tài khoản người để bỏ chọn họ Kết luận: Trên bước để chọn người bạn muốn ẩn tin họ Hướng dẫn có kèm theo hình ảnh hoạ chi tiết để bạn dễ dàng làm theo Nếu phần chưa hiểu bạn comment lại trợ giúp Xn cảm ơn! Bạn chọn người để ẩn tin xem xem tin bạn Lưu ý ẩn tin khác với chặn họ việc không ngăn họ xem trang cá nhân viết bạn Cài đặt quyền riêng tư tài khoản ảnh hưởng tới xem tin bạn Nếu tài khoản đặt thành riêng tư người theo dõi bạn phê duyệt xem tin bạn Nếu tài khoản đặt thành cơng khai, người theo dõi xem tin bạn từ Nguồn cấp xem tin từ trang cá nhân bạn Từ khóa tìm kiếm google: ẩn tin Instagram, xem tin bạn, đặt thành tài kh ... Tài khoản chọn Cài đặt tin  Bước 4: Sau vào phần Cài đặt tin chọn Ẩn tin khỏi để chọn người bạn muốn ẩn tin  Bước 5: Chọn người bạn muốn ẩn tin mình, sau nhấn vào Xong (là dấu tích màu xanh... xanh phái góc phải hình) Để bỏ ẩn tin bạn đó, nhấn vào dấu tích khoanh tròn bên cạnh tên tài khoản người để bỏ chọn họ Kết luận: Trên bước để chọn người mà bạn muốn ẩn tin họ Hướng dẫn có kèm theo... hoạ chi tiết để bạn dễ dàng làm theo Nếu phần chưa hiểu bạn comment lại trợ giúp Xn cảm ơn! Bạn chọn người để ẩn tin xem xem tin bạn Lưu ý ẩn tin khác với chặn họ việc không ngăn họ xem trang
- Xem thêm -

Xem thêm: Cách nào để chọn những người mà tin của tôi sẽ ẩn đối với họ, Cách nào để chọn những người mà tin của tôi sẽ ẩn đối với họ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay