Cách để thêm ẩn hoặc sắp xếp lại các bộ lọc trên instagram

4 4 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/01/2019, 18:28

Cách để thêm, ẩn hoặc sắp xếp lại các bộ lọc trên InstagramNgười đăng: Trần Nhẫn Ngày: 24112016Bạn có thể cá nhân hóa các bộ lọc của mình bằng cách thêm, ẩn và sắp xếp lại các bộ lọc bạn thấy khi đăng ảnh hoặc video. Nếu bạn không thấy một trong các bộ lọc của mình, bạn có thể tìm bộ lọc đó trong trang Quản lý bộ lọc của mình. Bạn cũng có thể sắp xếp lại các bộ lọc theo ý của mình. Tuy nhiên nhiều người lại không biết cách làm. Sau đây Tech12h.com sẽ hướng dẫn các bạn cách để thêm, ẩn hoặc sắp xếp lại các bộ lọc trên InstagramCách để thêm, ẩn hoặc sắp xếp lại các bộ lọc trên InstagramBài viết gồm các ý sau:Cách để thêm, ẩn hoặc sắp xếp lại các bộ lọc trên InstagramBạn có thể cá nhân hóa các bộ lọc của mình bằng cách thêm, ẩn và sắp xếp lại các bộ lọc bạn thấy khi đăng ảnh hoặc video.Bắt đầu bằng cách tải lên ảnh hoặc video và vuốt hết cỡ sang phía bên phải các bộ lọc của bạn, cho tới khi bạn chạm tới điểm cuối cùng. Rồi nhấn vào Quản lý.Từ đó, bạn có thể:Thêm bộ lọc: Nhấn vào bộ lọc bạn muốn thêm. Khi bộ lọc có dấu tích trong hình tròn là bạn đã thêm thành công bộ lọc bạn muốn. Bạn sẽ thấy bên cạnh các bộ lọc hiện hiển thị khi bạn đăng ảnh hoặc video.Ẩn bộ lọc: Nhấn vào bộ lọc bạn muốn ẩn. Nếu bộ lọc đó mất dấu tích trong vòng trong và trở thành màu xám như trong hình là bạn đã ẩn thành công.Sắp xếp lại các bộ lọc của bạn: Nhấn và giữ bộ lọc bạn muốn di chuyển. Sau đó kéo bộ lọc đến vị trí bạn thích. Đổi vị trí các bộ lọc theo ý muốn của bạn. Khi bạn đã cá nhân hóa xong các bộ lọc, hãy nhấn vào Xong để quay lại ảnh hoặc video của bạn.Cách áp dụng bộ lọc cho ảnh và video trên Instagram nằm trong cách đăng ảnh và video lên Instagram: Cách áp dụng bộ lọc cho ảnh và video trên InstagramKết luận: Trên đây là cách để thêm, ẩn hoặc sắp xếp lại các bộ lọc trên Instagram. Hướng dẫn có kèm theo những hình ảnh minh hoạ để các bạn có thể dễ dàng làm theo. Nếu còn phần nào chưa hiểu thì các bạn comment lại mình trợ giúp cho nhé. Xin cảm ơn Từ khóa tìm kiếm google:Cách thêm bộ lọc trên Instagram, cách ẩn bộ lọc trên Instagram, Cách sắp xếp lại bộ lọc trên Instagram, cách đăng ảnh trên Instagram Cách để thêm ẩn xếp lại lọc Instagram Người đăng: Trần Nhẫn - Ngày: 24/11/2016 Bạn cá nhân hóa lọc cách thêm, ẩn xếp lại lọc bạn thấy đăng ảnh video Nếu bạn khơng thấy lọc mình, bạn tìm lọc trang Quản lý lọc Bạn xếp lại lọc theo ý Tuy nhiên nhiều người lại cách làm Sau Tech12h.com hướng dẫn bạn cách để thêm, ẩn xếp lại lọc Instagram Bài viết gồm ý sau:  Cách để thêm, ẩn xếp lại lọc Instagram Bạn cá nhân hóa lọc cách thêm, ẩn xếp lại lọc bạn thấy đăng ảnh video Bắt đầu cách tải lên ảnh video vuốt hết cỡ sang phía bên phải lọc bạn, bạn chạm tới điểm cuối Rồi nhấn vào Quản lý Từ đó, bạn có thể: Thêm lọc: Nhấn vào lọc bạn muốn thêm Khi lọc có dấu tích hình tròn bạn thêm thành công lọc bạn muốn Bạn thấy bên cạnh lọc hiển thị bạn đăng ảnh video Ẩn lọc: Nhấn vào lọc bạn muốn ẩn Nếu lọc dấu tích vòng trở thành màu xám hình bạn ẩn thành cơng Sắp xếp lại lọc bạn: Nhấn giữ lọc bạn muốn di chuyển Sau kéo lọc đến vị trí bạn thích Đổi vị trí lọc theo ý muốn bạn Khi bạn cá nhân hóa xong lọc, nhấn vào Xong để quay lại ảnh video bạn  Cách áp dụng lọc cho ảnh video Instagram nằm cách đăng ảnh video lên Instagram: Cách áp dụng lọc cho ảnh video Instagram Kết luận: Trên cách để thêm, ẩn xếp lại lọc Instagram Hướng dẫn có kèm theo hình ảnh minh hoạ để bạn dễ dàng làm theo Nếu phần chưa hiểu bạn comment lại trợ giúp cho Xin cảm ơn ! Từ khóa tìm kiếm google: Cách thêm lọc Instagram, cách ẩn lọc Instagram, Cách xếp lại lọc Instagram, cách đăng ảnh Instagram ... video bạn  Cách áp dụng lọc cho ảnh video Instagram nằm cách đăng ảnh video lên Instagram: Cách áp dụng lọc cho ảnh video Instagram Kết luận: Trên cách để thêm, ẩn xếp lại lọc Instagram Hướng... hoạ để bạn dễ dàng làm theo Nếu phần chưa hiểu bạn comment lại trợ giúp cho Xin cảm ơn ! Từ khóa tìm kiếm google: Cách thêm lọc Instagram, cách ẩn lọc Instagram, Cách xếp lại lọc Instagram, cách. .. thể: Thêm lọc: Nhấn vào lọc bạn muốn thêm Khi lọc có dấu tích hình tròn bạn thêm thành cơng lọc bạn muốn Bạn thấy bên cạnh lọc hiển thị bạn đăng ảnh video Ẩn lọc: Nhấn vào lọc bạn muốn ẩn Nếu lọc
- Xem thêm -

Xem thêm: Cách để thêm ẩn hoặc sắp xếp lại các bộ lọc trên instagram, Cách để thêm ẩn hoặc sắp xếp lại các bộ lọc trên instagram

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay