Một số hiểu biết thêm về hashtag trên instagram

4 5 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/01/2019, 18:27

Một số hiểu biết thêm về Hashtag trên InstagramNgười đăng: Trần Nhẫn Ngày: 23112016Nhiều người dùng vẫn chưa hiểu rõ về Hashtag trên Instagram. Sử dụng Hashtag rất đơn giản, bạn chỉ cần thêm ký tự trước từ hoặc cụm từ viết liền (không có dấu cách) mà mình sẽ đặt làm từ khóa trong ô đăng cập nhật của bạn. Sau đây Tech12h.com sẽ hướng dẫn để các bạn có cái nhìn rõ hơn về Hashtag trên InstagramMột số hiểu biết thêm về Hashtag trên InstagramBài viết gồm 2 phần:Ảnh và video của bạn xuất hiện theo thứ tự như thế nào trên trang HashtagCách để xem lại Hashtag trên Instagram1. Ảnh và video của bạn xuất hiện theo thứ tự như thế nào trên trang HashtagTất cả ảnh và video mọi người đã chia sẻ công khai và được gắn thẻ sẽ xuất hiện trên trang hashtag tương ứng. Các bài viết xuất hiện theo thứ tự mà chúng được chia sẻ. Trang hashtag xuất hiện trong ứng dụng và trên web.Nếu tài khoản của bạn được đặt thành riêng tư (Cách đặt tài khoản về chế độ riêng tư) thì chỉ những người theo dõi đã được phê duyệt mới có thể xem ảnh bạn đã chia sẻ và gắn thẻ trên trang hashtag.Ở đầu một số trang hashtag, bạn có thể thấy phần có tên là Bài viết hàng đầu. Bài viết hàng đầu xuất hiện trên hashtag thịnh hành để hiển thị cho bạn một số bài viết phổ biến được gắn thẻ với hashtag đó.Kéo phần Hashtag xuống, dưới phần bài viết hàng đầu chính là phần bài viết gần đây. Trong phần Gần đây nhất, ảnh và video sẽ xuất hiện theo thứ tự chúng được đăng.Lưu ý rằng nếu bạn thêm hashtag vào ảnh sau khi đã đăng ảnh đó thì ảnh sẽ vẫn xuất hiện trên trang hashtag theo thời gian ban đầu ảnh được đăng chứ không phải thời gian mà hashtag được thêm vào.2. Cách để xem trang Hashtag trên InstagramSau khi bài viết được gắn thẻ hashtag, bạn có thể nhấn vào hashtag để xem một trang hiển thị tất cả ảnh và video mà mọi người đã chia sẻ công khai có hashtag đó.Trang hashtag xuất hiện trong ứng dụng và trên web.Nếu tài khoản của bạn được đặt thành riêng tư thì chỉ những người theo dõi đã được phê duyệt mới có thể xem ảnh bạn đã chia sẻ và gắn thẻ trên trang hashtagTìm hiểu thêm về cách sử dụng Hashtag: Cách sử dụng Hashtag trên InstagramNhững điều cần lưu ý khi sử dụng Hashtag:Khi mọi người có trang cá nhân riêng tư gắn thẻ bài viết, họ sẽ không xuất hiện công khai trên các trang hashtag.Bạn được phép sử dụng số trong hashtag. Tuy nhiên, dấu cách và các ký tự đặc biệt như hoặc % sẽ không hoạt động.Bạn chỉ có thể gắn thẻ bài viết của mình. Bạn không thể gắn thẻ ảnhvideo của người khác.Bạn có thể sử dụng tối đa 30 thẻ trên một bài viết. Nếu bạn đưa hơn 30 thẻ vào một ảnhvideo, bình luận của bạn sẽ không đăng được.Các phiên bản cũ hơn của Apple iOS không hỗ trợ việc nhấn vào hashtag. Thay vào đó, hãy tìm kiếm hashtag bằng cách đi tới Tìm kiếm khám phá > Tìm kiếm > Thẻ Một số hiểu biết thêm Hashtag Instagram Người đăng: Trần Nhẫn - Ngày: 23/11/2016 Nhiều người dùng chưa hiểuHashtag Instagram Sử dụng Hashtag đơn giản, bạn cần thêm ký tự '#' trước từ cụm từ viết liền (khơng có dấu cách) mà đặt làm từ khóa đăng cập nhật bạn Sau Tech12h.com hướng dẫn để bạn có nhìn rõ Hashtag Instagram Bài viết gồm phần:  Ảnh video bạn xuất theo thứ tự trang Hashtag  Cách để xem lại Hashtag Instagram Ảnh video bạn xuất theo thứ tự trang Hashtag Tất ảnh video người chia sẻ công khai gắn thẻ xuất trang hashtag tương ứng Các viết xuất theo thứ tự mà chúng chia sẻ Trang hashtag xuất ứng dụng web Nếu tài khoản bạn đặt thành riêng tư (Cách đặt tài khoản chế độ riêng tư) người theo dõi phê duyệt xem ảnh bạn chia sẻ gắn thẻ trang hashtag Ở đầu số trang hashtag, bạn thấy phần có tên Bài viết hàng đầu Bài viết hàng đầu xuất hashtag thịnh hành để hiển thị cho bạn số viết phổ biến gắn thẻ với hashtag Kéo phần Hashtag xuống, phần viết hàng đầu phần viết gần Trong phần Gần nhất, ảnh video xuất theo thứ tự chúng đăng Lưu ý bạn thêm hashtag vào ảnh sau đăng ảnh ảnh xuất trang hashtag theo thời gian ban đầu ảnh đăng thời gian mà hashtag thêm vào Cách để xem trang Hashtag Instagram Sau viết gắn thẻ hashtag, bạn nhấn vào hashtag để xem trang hiển thị tất ảnh video mà người chia sẻ cơng khai có hashtag Trang hashtag xuất ứng dụng web Nếu tài khoản bạn đặt thành riêng tư người theo dõi phê duyệt xem ảnh bạn chia sẻ gắn thẻ trang hashtag Tìm hiểu thêm cách sử dụng Hashtag: Cách sử dụng Hashtag Instagram Những điều cần lưu ý sử dụng Hashtag:  Khi người có trang cá nhân riêng tư gắn thẻ viết, họ không xuất công khai trang hashtag  Bạn phép sử dụng số hashtag Tuy nhiên, dấu cách ký tự đặc biệt $ % khơng hoạt động  Bạn gắn thẻ viết Bạn khơng thể gắn thẻ ảnh/video người khác  Bạn sử dụng tối đa 30 thẻ viết Nếu bạn đưa 30 thẻ vào ảnh/video, bình luận bạn không đăng  Các phiên cũ Apple iOS không hỗ trợ việc nhấn vào hashtag Thay vào đó, tìm kiếm hashtag cách tới Tìm kiếm & khám phá > Tìm kiếm > Thẻ ... Lưu ý bạn thêm hashtag vào ảnh sau đăng ảnh ảnh xuất trang hashtag theo thời gian ban đầu ảnh đăng thời gian mà hashtag thêm vào Cách để xem trang Hashtag Instagram Sau viết gắn thẻ hashtag, bạn... trang hashtag Ở đầu số trang hashtag, bạn thấy phần có tên Bài viết hàng đầu Bài viết hàng đầu xuất hashtag thịnh hành để hiển thị cho bạn số viết phổ biến gắn thẻ với hashtag Kéo phần Hashtag. .. phê duyệt xem ảnh bạn chia sẻ gắn thẻ trang hashtag Tìm hiểu thêm cách sử dụng Hashtag: Cách sử dụng Hashtag Instagram Những điều cần lưu ý sử dụng Hashtag:  Khi người có trang cá nhân riêng
- Xem thêm -

Xem thêm: Một số hiểu biết thêm về hashtag trên instagram, Một số hiểu biết thêm về hashtag trên instagram

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay