Cách để báo cáo một bài viết hoặc một trang cá nhân trên instagram

5 2 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/01/2019, 18:26

Cách để báo cáo một bài viết hoặc một trang cá nhân trên InstagramNgười đăng: Trần Nhẫn Ngày: 22112016Nếu có tài khoản Instagram, bạn có thể báo cáo lạm dụng, spam hoặc bất kỳ nội dung nào khác không tuân thủ Nguyên tắc cộng đồng trên Instagram. Để báo cáo một bài viết hoặc một tài khoản cá nhân không khó, tuy nhiên nhiều người dùng vẫn chưa biết cách. Sau đây Tech12h.com sẽ hướng dẫn các bạn cách để báo cáo một bài viết và báo cáo một trang cá nhân trên InstagramCách để báo cáo một bài viết hoặc một trang cá nhân trên InstagramBài viết gồm 2 phần:Cách báo cáo một bài viết trên InstagramCách báo cáo một trang cá nhân trên Instagram1. Cách báo cáo một bài viết trên InstagramTổng quan: Đăng nhập Instagram > chọn bài viết bạn muốn báo cáo > chọn dấu ba chấm > chọn báo cáo > chọn hình ảnh là spam hoặc hình ảnh không phù hợp > xongBước 1: Đăng nhập Instagram. Chọn bài viết mà bạn muôn báo cáo.Click vào dấu ba chấm ở phía trên góc bên phải màn hình. Sau đó, Instagram hiện ra một hộp như trong hình thì chọn Báo cáo Bước 2: Sau khi chọn báo cáo, bạn tiếp tục chọn 1 trong 2 lý do mà Instagram đưa ra, ví dụ bạn chọn Hình ảnh là sapmBước 3: Cuối cùng Instagram gửi lời cảm ơn như trong ảnh là bạn đã báo cáo thành công một bài viết.Trên đây là các bước để báo cáo một bài viết trên Instagram.2. Cách báo cái một tranh cá nhân trên InstagramTổng quan: Đăng nhập Instagram > chọn tìm kiếm > vào trang cá nhân bạn muốn báo cáo > chọn dấu ba chấm > chọn báo cáo > chọn hình ảnh là spam hoặc hình ảnh không phù hợp > xongBước 1: Đăng nhập Instagram, chọn tìm kiếm để tìm kiếm tài khoản bạn muốn báo cáoBước 2: Sau khi vào trang cá nhân tài khoản đó, chọn dấu ba chấm phía trên góc bên phải màn hình và chọn Báo cáo.Bước 3: Khi chọn báo cáo xong, bạn chọn 1 trong 2 lý do báo cáo mà Instagram đưa ra, ví dụ trọn Hình ảnh là spamBước 4: Cuối cùng Instagram gửi lời cảm ơn như trong hình là bạn đã báo cáo thành công một tài khoản cá nhân.Trên đây là các bước để báo cáo một tài khoản cá nhân trên InstagramKết luận: Trên đây là cách để báo cáo một bài viết hoặc một trang cá nhân trên Instagram. Bài viết có kèm theo những hình ảnh minh hoạ để các bạn có thể dễ dàng làm theo. Nếu còn phần nào chưa hiểu thì các bạn comment lại để mình trợ giúp nhé. Chúc các bạn làm thành công Từ khóa tìm kiếm google:Cách báo cáo bài viết trên Instagram, cách báo cáo trang cá nhân trên Instagram, cách báo cáo tài khoản trên Instagram Cách để báo cáo viết trang nhân Instagram Người đăng: Trần Nhẫn - Ngày: 22/11/2016 Nếu có tài khoản Instagram, bạn báo cáo lạm dụng, spam nội dung khác không tuân thủ Nguyên tắc cộng đồng Instagram Để báo cáo viết tài khoản nhân khơng khó, nhiên nhiều người dùng chưa biết cách Sau Tech12h.com hướng dẫn bạn cách để báo cáo viết báo cáo trang nhân Instagram Bài viết gồm phần:  Cách báo cáo viết InstagramCách báo cáo trang nhân Instagram Cách báo cáo viết Instagram Tổng quan: Đăng nhập Instagram > chọn viết bạn muốn báo cáo > chọn dấu ba chấm > chọn báo cáo > chọn hình ảnh spam hình ảnh không phù hợp > xong  Bước 1: Đăng nhập Instagram Chọn viết mà bạn muôn báo cáo  Click vào dấu ba chấm phía góc bên phải hình Sau đó, Instagram hộp hình chọn Báo cáo  Bước 2: Sau chọn báo cáo, bạn tiếp tục chọn lý mà Instagram đưa ra, ví dụ bạn chọn Hình ảnh sapm  Bước 3: Cuối Instagram gửi lời cảm ơn ảnh bạn báo cáo thành công viếtTrên bước để báo cáo viết Instagram Cách báo tranh nhân Instagram Tổng quan: Đăng nhập Instagram > chọn tìm kiếm > vào trang nhân bạn muốn báo cáo > chọn dấu ba chấm > chọn báo cáo > chọn hình ảnh spam hình ảnh không phù hợp > xong  Bước 1: Đăng nhập Instagram, chọn tìm kiếm để tìm kiếm tài khoản bạn muốn báo cáo  Bước 2: Sau vào trang nhân tài khoản đó, chọn dấu ba chấm phía góc bên phải hình chọn Báo cáo  Bước 3: Khi chọn báo cáo xong, bạn chọn lý báo cáoInstagram đưa ra, ví dụ trọn Hình ảnh spam  Bước 4: Cuối Instagram gửi lời cảm ơn hình bạn báo cáo thành cơng tài khoản nhânTrên bước để báo cáo tài khoản nhân Instagram Kết luận: Trên cách để báo cáo viết trang nhân Instagram Bài viết có kèm theo hình ảnh minh hoạ để bạn dễ dàng làm theo Nếu phần chưa hiểu bạn comment lại để trợ giúp Chúc bạn làm thành công! Từ khóa tìm kiếm google: Cách báo cáo viết Instagram, cách báo cáo trang nhân Instagram, cách báo cáo tài khoản Instagram ... Chúc bạn làm thành cơng! Từ khóa tìm kiếm google: Cách báo cáo viết Instagram, cách báo cáo trang cá nhân Instagram, cách báo cáo tài khoản Instagram ... chọn lý báo cáo mà Instagram đưa ra, ví dụ trọn Hình ảnh spam  Bước 4: Cuối Instagram gửi lời cảm ơn hình bạn báo cáo thành cơng tài khoản cá nhân  Trên bước để báo cáo tài khoản cá nhân Instagram. .. chọn báo cáo, bạn tiếp tục chọn lý mà Instagram đưa ra, ví dụ bạn chọn Hình ảnh sapm  Bước 3: Cuối Instagram gửi lời cảm ơn ảnh bạn báo cáo thành công viết  Trên bước để báo cáo viết Instagram
- Xem thêm -

Xem thêm: Cách để báo cáo một bài viết hoặc một trang cá nhân trên instagram, Cách để báo cáo một bài viết hoặc một trang cá nhân trên instagram

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay