Cách để thêm chỉnh sửa hoặc xoá chú thích của bài viết trên instagram

6 2 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/01/2019, 18:23

Cách để thêm, chỉnh sửa hoặc xoá chú thích của bài viết trên InstagramNgười đăng: Trần Nhẫn Ngày: 16112016Bạn có thể thêm chú thích vào ảnh hoặc video mình đã chia sẻ hoặc chỉnh sửa hay xóa chú thích mà ban đầu bạn đã đưa vào. Trên bài viết của mình, bạn cũng có thể xóa bình luận của mình hoặc của người khác. Đây là những thủ thật đơn giản mà những người dùng Instagram nên biết. Sau đây Tech12h.com sẽ hướng dẫn bạn cách để thêm, chỉnh sửa hoặc xoá chú thích và cách xoá bình luận trên Instagram.Cách để thêm, chỉnh sửa hoặc xoá chú thích của bài viết trên InstagramBài viết gồm 2 phần:Cách thêm, chỉnh sửa và xoá chú thích trên InstagramCách xoá bình luận trên Instagram.1. Cách thêm, chỉnh sửa và xoá chú thích trên InstagramTổng quan: Đăng nhập Instagram > vào trang cá nhân > chọn ảnh, video muốn thêm, xoá, chỉnh sửa chú thích > chọn dấu ba chấm > chọn sửa > viết thêm, chỉnh sửa lại hoặc xoá chú thích > chọn xongBước 1: Đăng nhập Instagram, truy cập vào trang cá nhânBước 2: Chọn ảnh, video mà bạn muốn thêm, sửa hoặc xoá chú thích, nhấn chọn dấu ba chấm phía trên, góc phải bức ảnh. Sau đó Instagram sẽ hiện ra một hộp bạn chọn sửa để thêm chú thích hoặc chỉnh chửa, xoá chú thích cũ,.Bước 3: Bạn viết chú thích mà bạn muốn thêm hoặc muốn chỉnh sửa và ô Viết chú thích.Bước 4: Sau khi viết xong chú thích, bạn nhấn chọn dấu tích xanh phía trên góc phải màn hình là xong.Trên đây là các bước để thêm, chỉnh sửa hoặc xoá chú thích trên Instagram2. Cách xoá bình luận trên InstagramTổng quan: Đăng nhập Instagram > chọn ảnh có bình luận muốn xoá > chọn biểu tượng bình luận > chọn bình luận muốn xoá > ấn giữ 23s > chọn xoá > xongBước 1: Đăng nhập Instagram. Chọn ảnh có bình luận mà bạn muốn xoá, chọn biểu tượng bình luận ở dưới ảnhBước 2: Sau khi vào phần bình luận, chọn bình luận bạn muốn xoá, ấn giữ 23s thì trên đầu màn hình sẽ xuất hiện biểu tượng thùng rác, bạn nhấn vào đó là bình luận bạn muốn xoá đã được xoá.Trên đây là các bước để xoá một bình luận trên InstagramKết luận: Trên đây là cách để thêm, chỉnh sửa hoặc xoá chú thích của bài viết trên Instagram và cách để xoá bình luận trên Instagram. Bài viết có kèm theo những hình ảnh minh hoạ để các bạn có thể dễ dàng làm theo. Nếu còn phần nào chưa hiểu thì các bạn comment lại mình sẽ trợ giúp nhé. Xin cảm ơn Từ khóa tìm kiếm google:cách thêm chú thích trên Instagram, cách chỉnh sửa chú thích trên Instagram, cách xoá chú thích trên Instagram, cách xoá bình luận trên Instagram.BÀI ĐĂNG MỚICách lọc những bình luận bạn không thích để chúng không còn xuất hiện trên bài viết của bạn=> Hướng dẫn sử dụng Instagram, cẩm nang từ A đế Cách để thêm chỉnh sửa xố thích viết Instagram Người đăng: Trần Nhẫn - Ngày: 16/11/2016 Bạn thêm thích vào ảnh video chia sẻ chỉnh sửa hay xóa thích mà ban đầu bạn đưa vào Trên viết mình, bạn xóa bình luận người khác Đây thủ thật đơn giản mà người dùng Instagram nên biết Sau Tech12h.com hướng dẫn bạn cách để thêm, chỉnh sửa xố thích cách xố bình luận Instagram Bài viết gồm phần: • Cách thêm, chỉnh sửa xố thích InstagramCách xố bình luận Instagram Cách thêm, chỉnh sửa xố thích Instagram Tổng quan: Đăng nhập Instagram > vào trang cá nhân > chọn ảnh, video muốn thêm, xố, chỉnh sửa thích > chọn dấu ba chấm > chọn sửa > viết thêm, chỉnh sửa lại xố thích > chọn xong • Bước 1: Đăng nhập Instagram, truy cập vào trang cá nhân • Bước 2: Chọn ảnh, video mà bạn muốn thêm, sửa xố thích, nhấn chọn dấu ba chấm phía trên, góc phải ảnh Sau Instagram hộp bạn chọn sửa để thêm thích chỉnh chửa, xố thích cũ, • Bước 3: Bạn viết thích mà bạn muốn thêm muốn chỉnh sửa Viết thích • Bước 4: Sau viết xong thích, bạn nhấn chọn dấu tích xanh phía góc phải hình xong • Trên bước để thêm, chỉnh sửa xố thích Instagram Cách xố bình luận Instagram Tổng quan: Đăng nhập Instagram > chọn ảnh có bình luận muốn xố > chọn biểu tượng bình luận > chọn bình luận muốn xoá > ấn giữ 2-3s > chọn xoá > xong • Bước 1: Đăng nhập Instagram Chọn ảnh có bình luận mà bạn muốn xố, chọn biểu tượng bình luận ảnh • Bước 2: Sau vào phần bình luận, chọn bình luận bạn muốn xố, ấn giữ 2-3s đầu hình xuất biểu tượng thùng rác, bạn nhấn vào bình luận bạn muốn xố xố • Trên bước để xố bình luận Instagram Kết luận: Trên cách để thêm, chỉnh sửa xố thích viết Instagram cách để xố bình luận Instagram Bài viết có kèm theo hình ảnh minh hoạ để bạn dễ dàng làm theo Nếu phần chưa hiểu bạn comment lại trợ giúp Xin cảm ơn! Từ khóa tìm kiếm google: cách thêm thích Instagram, cách chỉnh sửa thích Instagram, cách xố thích Instagram, cách xố bình luận Instagram BÀI ĐĂNG MỚI Cách lọc bình luận bạn khơng thích để chúng khơng xuất viết bạn => Hướng dẫn sử dụng Instagram, cẩm nang từ A đế ... google: cách thêm thích Instagram, cách chỉnh sửa thích Instagram, cách xố thích Instagram, cách xố bình luận Instagram BÀI ĐĂNG MỚI Cách lọc bình luận bạn khơng thích để chúng khơng xuất viết bạn... muốn xố xố • Trên bước để xố bình luận Instagram Kết luận: Trên cách để thêm, chỉnh sửa xoá thích viết Instagram cách để xố bình luận Instagram Bài viết có kèm theo hình ảnh minh hoạ để bạn dễ dàng... muốn thêm, sửa xố thích, nhấn chọn dấu ba chấm phía trên, góc phải ảnh Sau Instagram hộp bạn chọn sửa để thêm thích chỉnh chửa, xố thích cũ, • Bước 3: Bạn viết thích mà bạn muốn thêm muốn chỉnh sửa
- Xem thêm -

Xem thêm: Cách để thêm chỉnh sửa hoặc xoá chú thích của bài viết trên instagram, Cách để thêm chỉnh sửa hoặc xoá chú thích của bài viết trên instagram

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay