Cách theo dõi và huỷ theo dõi một người trên instagram

5 5 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/01/2019, 18:20

Cách theo dõi và huỷ theo dõi một người trên InstagramNgười đăng: Trần Nhẫn Ngày: 14112016Instagram là mạng xã hội mới và ngày càng phổ biến. Tuy nhiên nhiều người dùng lại không biết cách theo dõi bạn bè và không biết cách bỏ theo dõi những người mình không thích như thế nào. Sau đây Tech12h.com sẽ hướng dẫn các bạn cách theo dõi và bỏ theo dõi một người trên Instagram đơn giản nhất.Cách theo dõi và huỷ theo dõi một người trên InstagramBài viết gồm 2 phần:Cách theo dõi một người trên InstagramCách bỏ theo dõi một người trên Instagram1. Cách theo dõi một người trên InstagramTổng quan: Đăng nhập Instagram > chin biểu tượng tìm kiếm > tìm tên người muốn theo dõi > chọn theo dõi > thành côngBước 1: Đăng nhập Instagram. Click vào biểu tượng tìm kiếm.Bước 2: Gõ tên người bạn muốn theo dõi vào thanh tìm kiếm. Sau đó nhẫn vào tên tài khoản đó.Bước 3: Sau khi đã vào trang cá nhân tài khoản bạn muốn theo dõi, ở ô Theo dõi bạn chỉ cần nhấn vào đó là được.Bước 4: Ô Theo dõi chuyển sang Đang theo dõi là bạn đã thành công theo dõi tài khoản đó.Trên đây là các bước để theo dõi một người trên Instagram.2. Cách bỏ theo dõi một người trên InstagramTổng quan: Đăng nhập Instagram > chọn biểu tượng tìm kiếm > tìm kiếm tên người bạn muốn bỏ theo dõi > chọn bỏ theo dõi > xác nhận > thành côngBước 1: Đăng nhập Instagram. Click vào biểu tượng tìm kiếm.Bước 2: Gõ vào thanh tìm kiếm tài khoản bạn muốn bỏ theo dõi. Sau đó nhấn chọn tên tài khoản đó.Bước 3: Vào trang cá nhân tài khoản đó. Sau đó nhấn vào Đang theo dõi.Bước 4: Sau khi nhấn vào đó, Instagram sẽ hỏi bạn có muốn bỏ theo dõi, bạn chỉ cần chọn Bỏ theo dõi là đã thành công.Trên đây là các bước để bỏ theo dõi một tài khoản trên InstagramKết luận: Trên đây là cách để theo dõi và bỏ theo dõi một tài khoản trên Instagram. Hướng dẫn đã đi kèm những hình ảnh để các bạn có thể dễ dàng làm theo. Nếu còn chỗ nào chưa hiểu thì các bạn comment lại để mình trợ giúp nhé. Xin cảm ơn Từ khóa tìm kiếm google:Cách theo dõi trên Instagram, Cách bỏ theo dõi trên InstagramBÀI ĐĂNG MỚICách lọc những bình luận bạn không thích để chúng không còn xuất hiện trên bài viết của bạn=> Hướng dẫn sử dụng Instagram, cẩm nang từ A đến Z BÌNH LUẬN Cách theo dõi huỷ theo dõi người Instagram Người đăng: Trần Nhẫn - Ngày: 14/11/2016 Instagram mạng xã hội ngày phổ biến Tuy nhiên nhiều người dùng lại cách theo dõi bạn bè cách bỏ theo dõi người khơng thích Sau Tech12h.com hướng dẫn bạn cách theo dõi bỏ theo dõi người Instagram đơn giản Bài viết gồm phần:  Cách theo dõi người InstagramCách bỏ theo dõi người Instagram Cách theo dõi người Instagram Tổng quan: Đăng nhập Instagram > chin biểu tượng tìm kiếm > tìm tên người muốn theo dõi > chọn theo dõi > thành công  Bước 1: Đăng nhập Instagram Click vào biểu tượng tìm kiếm  Bước 2: Gõ tên người bạn muốn theo dõi vào tìm kiếm Sau nhẫn vào tên tài khoản  Bước 3: Sau vào trang cá nhân tài khoản bạn muốn theo dõi, ô Theo dõi bạn cần nhấn vào  Bước 4: Ơ Theo dõi chuyển sang Đang theo dõi bạn thành cơng theo dõi tài khoản  Trên bước để theo dõi người Instagram Cách bỏ theo dõi người Instagram Tổng quan: Đăng nhập Instagram > chọn biểu tượng tìm kiếm > tìm kiếm tên người bạn muốn bỏ theo dõi > chọn bỏ theo dõi > xác nhận > thành công  Bước 1: Đăng nhập Instagram Click vào biểu tượng tìm kiếm  Bước 2: Gõ vào tìm kiếm tài khoản bạn muốn bỏ theo dõi Sau nhấn chọn tên tài khoản  Bước 3: Vào trang cá nhân tài khoản Sau nhấn vào Đang theo dõi  Bước 4: Sau nhấn vào đó, Instagram hỏi bạn có muốn bỏ theo dõi, bạn cần chọn Bỏ theo dõi thành công  Trên bước để bỏ theo dõi tài khoản Instagram Kết luận: Trên cách để theo dõi bỏ theo dõi tài khoản Instagram Hướng dẫn kèm hình ảnh để bạn dễ dàng làm theo Nếu chỗ chưa hiểu bạn comment lại để trợ giúp Xin cảm ơn! Từ khóa tìm kiếm google: Cách theo dõi Instagram, Cách bỏ theo dõi Instagram BÀI ĐĂNG MỚI Cách lọc bình luận bạn khơng thích để chúng khơng xuất viết bạn => Hướng dẫn sử dụng Instagram, cẩm nang từ A đến Z BÌNH LUẬN ... Đang theo dõi bạn thành công theo dõi tài khoản  Trên bước để theo dõi người Instagram Cách bỏ theo dõi người Instagram Tổng quan: Đăng nhập Instagram > chọn biểu tượng tìm kiếm > tìm kiếm tên người. .. 2: Gõ tên người bạn muốn theo dõi vào tìm kiếm Sau nhẫn vào tên tài khoản  Bước 3: Sau vào trang cá nhân tài khoản bạn muốn theo dõi, ô Theo dõi bạn cần nhấn vào  Bước 4: Ô Theo dõi chuyển... Bước 3: Vào trang cá nhân tài khoản Sau nhấn vào Đang theo dõi  Bước 4: Sau nhấn vào đó, Instagram hỏi bạn có muốn bỏ theo dõi, bạn cần chọn Bỏ theo dõi thành công  Trên bước để bỏ theo dõi tài
- Xem thêm -

Xem thêm: Cách theo dõi và huỷ theo dõi một người trên instagram, Cách theo dõi và huỷ theo dõi một người trên instagram

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay