Hướng dẫn cách thêm thay đổi ảnh đại diện trên instagram

9 9 0
  • Loading ...
1/9 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/01/2019, 18:18

Hướng dẫn cách thêm thay đổi ảnh đại diện trên InstagramNgười đăng: Trần Nhẫn Ngày: 09112016Ảnh đại diện là nơi mọi người sẽ nhìn vào đầu tiên khi tìm đến tài khoản của bạn. Bạn muốn cập nhật những hình ảnh mới nhất của mình làm ảnh đại diện nhưng lại chứ biết cách. Sau đây Tech12h.com sẽ hướng dẫn bạn cách để thay ảnh đại diện trên Instagram.Hướng dẫn cách thêm thay đổi ảnh đại diện trên InstagramBài viết gồm 2 phần:Cách thay đổi ảnh đại diện trên InstagramCách đăng ảnh lên Instagram1. Cách thay đổi ảnh đại diện trên InstagramTổng quan: Đăng nhập Instagram > vào trang cá nhân > nhấn vào ảnh đại diện > vào thu viện chọn ảnh mới (hoặc chụp mới) > chỉnh sửa hình ảnh > đăng tải > thành côngBước 1: Đăng nhập Instagram. Vào trang cá nhân.Bước 2: Vào trang cá nhân, sau đó nhấn vào ảnh đại diện hiện tại của bạn, Instagram sẽ hiện ra hộp như trong hình và chọn Ảnh đại diện mới Bước 3: Instagram sẽ vào thư viện của bạn để bạn chọn ảnh, bạn có thể chọn ảnh luôn trong thư viện hoặc bạn chon Ảnh để chụp một bức hình mới cho mình. Sau đó bạn nhấn chọn Tiếp.Bước 4: Sau khi chọn ảnh xong, Instagram cho phép bạn chỉnh sửa. Sau khi bạn chỉnh sửa xong bạn chọn Tiếp.Bước 5: Sau khi chọn Tiếp xong, Instagram sẽ quay lại trang cá nhân của bạn, bạn có thể thấy ảnh đại diện mới của bạn đã được cập nhật. Trên đây là các bước để thay đổi ảnh đại diện trên Instagram.2. Cách đăng ảnh lên InstagramTổng quan: Đăng nhập Instagram > chon đăng ảnh > chọn ảnh trong thư viện (hoặc chụp mới) > chỉnh sửa hình ảnh > chia sẻ > đăng tải thành côngBước 1: Đăng nhập vào Instagram. Chọn đăng ảnh.Bước 2: Instagram sẽ đưa bạn đến thư viện, bạn có thể chọn luôn ảnh trong thư viện hoặc chụp ảnh mới. Sau đó chọn TiếpBước 3: Instagram cho phép bạn chỉnh sửa hình ảnh. Sau khi bạn chọn màu ảnh mà bạn ưng ý thì bạn tiếp tục chọn Tiếp.Bước 4: Khi đó, Instagram của bạn sẽ như trong hình, nếu bạn muốn đăng ảnh lên ngay thì bạn chọn Chia sẻ, hoặc bạn có thể viết thêm chú thích vào ảnh và chia sẻ hình ảnh này lên các trang mạng xã hội khác như Facebook và Twitter.Bước 5: Khi nhấn chia sẻ xong thì hình ảnh đã được đăng và xuất hiện trên trang cá nhân của bạn.Trên đây là các bước để đăng tải một hình ảnh lên Instagram.Kết luận: Trên đây là hướng dẫn cách thay đổi ảnh đại diện và đăng tải một hình ảnh mới trên Instagram. Bài viết có kèm theo hình minh hoạ chi tiết để các bạn có thể dễ dàng làm theo. Nếu còn phần nào chưa rõ thì các bạn comment lại mình sẽ trợ giúp nhé. Xin cảm ơn Hướng dẫn cách thêm thay đổi ảnh đại diện Instagram Người đăng: Trần Nhẫn - Ngày: 09/11/2016 Ảnh đại diện nơi người nhìn vào tìm đến tài khoản bạn Bạn muốn cập nhật hình ảnh làm ảnh đại diện lại biết cách Sau Tech12h.com hướng dẫn bạn cách để thay ảnh đại diện Instagram Bài viết gồm phần: • Cách thay đổi ảnh đại diện InstagramCách đăng ảnh lên Instagram Cách thay đổi ảnh đại diện Instagram Tổng quan: Đăng nhập Instagram > vào trang cá nhân > nhấn vào ảnh đại diện > vào thu viện chọn ảnh (hoặc chụp mới) > chỉnh sửa hình ảnh > đăng tải > thành cơng • Bước 1: Đăng nhập Instagram Vào trang cá nhân • Bước 2: Vào trang cá nhân, sau nhấn vào ảnh đại diện bạn, Instagram hộp hình chọn Ảnh đại diện • Bước 3: Instagram vào thư viện bạn để bạn chọn ảnh, bạn chọn ảnh ln thư viện bạn chon Ảnh để chụp hình cho Sau bạn nhấn chọn Tiếp • Bước 4: Sau chọn ảnh xong, Instagram cho phép bạn chỉnh sửa Sau bạn chỉnh sửa xong bạn chọn Tiếp • Bước 5: Sau chọn Tiếp xong, Instagram quay lại trang cá nhân bạn, bạn thấy ảnh đại diện bạn cập nhật • Trên bước để thay đổi ảnh đại diện Instagram Cách đăng ảnh lên Instagram Tổng quan: Đăng nhập Instagram > chon đăng ảnh > chọn ảnh thư viện (hoặc chụp mới) > chỉnh sửa hình ảnh > chia sẻ > đăng tải thành cơng • Bước 1: Đăng nhập vào Instagram Chọn đăng ảnh • Bước 2: Instagram đưa bạn đến thư viện, bạn chọn ảnh thư viện chụp ảnh Sau chọn Tiếp • Bước 3: Instagram cho phép bạn chỉnh sửa hình ảnh Sau bạn chọn màu ảnh mà bạn ưng ý bạn tiếp tục chọn Tiếp • Bước 4: Khi đó, Instagram bạn hình, bạn muốn đăng ảnh lên bạn chọn Chia sẻ, bạn viết thêm thích vào ảnh chia sẻ hình ảnh lên trang mạng xã hội khác Facebook Twitter • Bước 5: Khi nhấn chia sẻ xong hình ảnh đăng xuất trang cá nhân bạn • Trên bước để đăng tải hình ảnh lên Instagram Kết luận: Trên hướng dẫn cách thay đổi ảnh đại diện đăng tải hình ảnh Instagram Bài viết có kèm theo hình minh hoạ chi tiết để bạn dễ dàng làm theo Nếu phần chưa rõ bạn comment lại trợ giúp Xin cảm ơn! ... hình ảnh đăng xuất trang cá nhân bạn • Trên bước để đăng tải hình ảnh lên Instagram Kết luận: Trên hướng dẫn cách thay đổi ảnh đại diện đăng tải hình ảnh Instagram Bài viết có kèm theo hình minh... • Trên bước để thay đổi ảnh đại diện Instagram Cách đăng ảnh lên Instagram Tổng quan: Đăng nhập Instagram > chon đăng ảnh > chọn ảnh thư viện (hoặc chụp mới) > chỉnh sửa hình ảnh > chia sẻ >... trang cá nhân, sau nhấn vào ảnh đại diện bạn, Instagram hộp hình chọn Ảnh đại diện • Bước 3: Instagram vào thư viện bạn để bạn chọn ảnh, bạn chọn ảnh ln thư viện bạn chon Ảnh để chụp hình cho Sau
- Xem thêm -

Xem thêm: Hướng dẫn cách thêm thay đổi ảnh đại diện trên instagram, Hướng dẫn cách thêm thay đổi ảnh đại diện trên instagram

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay