Cách để viết và chỉnh sửa caption chú thích trên instagram

8 6 0
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/01/2019, 18:11

Cách để viết và chỉnh sửa caption (chú thích) trên InstagramNgười đăng: Đỗ Thơm Ngày: 28112015Khi viết bài trên Instagram, điều quan trọng nhất đối với người dùng có lẽ là viết caption (chú thích). Hầu hết mọi người khi nhìn vào bức ảnh đẹp mà không có bất kỳ caption nào đều cảm thấy khá là thắc mắc. Nó được chụp ở đâu, cái gì đã truyền cảm hứng cho người chụp ảnh? Chính vì thế mà việc sử dụng caption trong mỗi bức ảnh là vô cùng cần thiết. Bởi lẽ nó sẽ giúp bạn thể hiện được thông điệp hoặc mục đích của mỗi bài viết của mình. Hôm nay, mình sẽ giúp các bạn cách để thêm caption vào bài viết của mình và cách để chỉnh sửa hoặc xóa caption đó.Cách để viết và chỉnh sửa caption (chú thích) trên Instagram Cách để thêm chú thích trước khi chia sẻ ảnh trên Instagram Sau khi các bạn chụp ảnh hoặc chọn ảnh từ điện thoại và thêm mọi hiệu ứng hoặc bộ lọc mà mình mong muốn, các bạn có thể thêm chú thích vào bức ảnh đó trước khi đăng tải lên trang cá nhân của mình. Các bạn chỉ cần nhấn vào nơi có ghi: “viết chú thích…” và sau đó thêm chú thích mà mình mong muốn vào. Cách để viết và chỉnh sửa caption (chú thích) trên InstagramĐồng thời cuối chú thích các bạn có thể thêm hashtag liên quan vào để thuận lợi cho việc tìm kiếm trên Instagram. Cuối cùng các bạn nhấn Ok hoặc dấu tích để đăng bài viết. Như vậy là các bạn đã có thể thêm vào những caption (chú thích) hay cho bài viết của mình rồi. Cách chỉnh sửa chú thích vào bài viết của bạn. Khi viết caption (chú thích) cho bức ảnh của mình các bạn có thể thoải mái viết mà không lo sợ mình viết sai hoặc viết thiếu vì Instagram hoàn toàn cho phép bạn được phép chỉnh sửa hoặc cho thêm chú thích vào ảnh video mà bạn đã chia sẻ ban đầu. Để thêm hoặc chỉnh sửa chú thích, các bạn làm như sau: Bước 1: Các bạn truy cập vào trang cá nhân của mình Cách để viết và chỉnh sửa caption (chú thích) trên InstagramBước 2: Nhấn vào bức ảnh hoặc video mà bạn muốn chỉnh sửa hoặc thêm chú thích. Cách để viết và chỉnh sửa caption (chú thích) trên InstagramBước 3: Các bạn xuống dòng comment (bình luận) ở bên dưới ảnh và nhìn sang ngang bên phải có 3 dấu chấm. Các bạn nhấn vào đó.Cách để viết và chỉnh sửa caption (chú thích) trên Instagram Instagram sẽ có 4 lựa chọn cho các bạn: Delete (xóa), Edit (chỉnh sửa), Share (chia sẻ) và cancel (hủy). Các bạn nhấn vào edit để chỉnh sửa caption. Cách để viết và chỉnh sửa caption (chú thích) trên InstagramBước 4: Sau khi các bạn chỉnh sửa xong, các bạn nhấn vào done (hoàn thành) để lưu thay đổi. Cách để viết và chỉnh sửa caption (chú thích) trên InstagramNhư vậy là các bạn đã chỉnh sửa được caption (chú thích) theo ý của mình rồi đó. Kết luận: Mình vừa hướng dẫn xong cho các bạn tất cả những gì liên quan tới caption (chú thích) với bài viết trên Instagram rồi đó. Mình hy vọng bài viết này sẽ giúp các bạn thoát khỏi nỗi lo khi viết nhầm, sai hay khi muốn xóa caption trên Instagram. Chúc các bạn thành công Cách chụp ảnh và upload ảnh lên trang cá nhân trong Instagram Từ khóa tìm kiếm google:Cách để viết caption (chú thích) trên Instagram Cách chỉnh sửa caption (chú thích) trên Instagram Cách xóa hoặc chia sẻ caption trên InstagramBÀI ĐĂNG MỚICách lọc những bình luận bạn không thích để chúng không còn xuất hiện trên bài viết của bạn=> Hướng dẫn sử dụng Instagram, cẩm nang từ A đến Z BÌNH LUẬN Cách để viết chỉnh sửa caption thích Instagram Người đăng: Đỗ Thơm - Ngày: 28/11/2015 Khi viết Instagram, điều quan trọng người dùng có lẽ viết caption (chú thích) Hầu hết người nhìn vào ảnh đẹp mà khơng có caption cảm thấy thắc mắc Nó chụp đâu, truyền cảm hứng cho người chụp ảnh? Chính mà việc sử dụng caption ảnh vơ cần thiết Bởi lẽ giúp bạn thể thơng điệp mục đích viết Hơm nay, giúp bạn cách để thêm caption vào viết cách để chỉnh sửa xóa caption Cách để thêm thích trước chia sẻ ảnh Instagram Sau bạn chụp ảnh chọn ảnh từ điện thoại thêm hiệu ứng lọc mà mong muốn, bạn thêm thích vào ảnh trước đăng tải lên trang cá nhân Các bạn cần nhấn vào nơi có ghi: “viết thích…” sau thêm thích mà mong muốn vào Đồng thời cuối thích bạn thêm hashtag liên quan vào để thuận lợi cho việc tìm kiếm Instagram Cuối bạn nhấn Ok dấu tích để đăng viết Như bạn thêm vào caption (chú thích) hay cho viết Cách chỉnh sửa thích vào viết bạn Khi viết caption (chú thích) cho ảnh bạn thoải mái viết mà khơng lo sợ viết sai viết thiếu Instagram hồn tồn cho phép bạn phép chỉnh sửa cho thêm thích vào ảnh/ video mà bạn chia sẻ ban đầu Để thêm chỉnh sửa thích, bạn làm sau: • Bước 1: Các bạn truy cập vào trang cá nhân • Bước 2: Nhấn vào ảnh video mà bạn muốn chỉnh sửa thêm thích • Bước 3: Các bạn xuống dòng comment (bình luận) bên ảnh nhìn sang ngang bên phải có dấu chấm Các bạn nhấn vào • Instagram có lựa chọn cho bạn: Delete (xóa), Edit (chỉnh sửa), Share (chia sẻ) cancel(hủy) Các bạn nhấn vào edit để chỉnh sửa caption • Bước 4: Sau bạn chỉnh sửa xong, bạn nhấn vào done (hoàn thành) để lưu thay đổi Như bạn chỉnh sửa caption (chú thích) theo ý Kết luận: Mình vừa hướng dẫn xong cho bạn tất liên quan tới caption (chú thích) với viết Instagram Mình hy vọng viết giúp bạn thoát khỏi nỗi lo viết nhầm, sai hay muốn xóa caption Instagram Chúc bạn thành cơng! • Cách chụp ảnh upload ảnh lên trang cá nhân Instagram Từ khóa tìm kiếm google: • Cách để viết caption (chú thích) InstagramCách chỉnh sửa caption (chú thích) InstagramCách xóa chia sẻ caption Instagram BÀI ĐĂNG MỚI Cách lọc bình luận bạn khơng thích để chúng khơng xuất viết bạn => Hướng dẫn sử dụng Instagram, cẩm nang từ A đến Z BÌNH LUẬN ... cuối thích bạn thêm hashtag liên quan vào để thuận lợi cho việc tìm kiếm Instagram Cuối bạn nhấn Ok dấu tích để đăng viết Như bạn thêm vào caption (chú thích) hay cho viết Cách chỉnh sửa thích vào... Instagram • Cách chỉnh sửa caption (chú thích) Instagram • Cách xóa chia sẻ caption Instagram BÀI ĐĂNG MỚI Cách lọc bình luận bạn khơng thích để chúng khơng xuất viết bạn => Hướng dẫn sử dụng Instagram, ... nỗi lo viết nhầm, sai hay muốn xóa caption Instagram Chúc bạn thành cơng! • Cách chụp ảnh upload ảnh lên trang cá nhân Instagram Từ khóa tìm kiếm google: • Cách để viết caption (chú thích) Instagram
- Xem thêm -

Xem thêm: Cách để viết và chỉnh sửa caption chú thích trên instagram, Cách để viết và chỉnh sửa caption chú thích trên instagram

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay