Hướng dẫn xoá và khôi phục tin nhắn trên whatsapp

6 7 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/01/2019, 17:58

Hướng dẫn Xoá và khôi phục tin nhắn trên WhatsappNgười đăng: Trần hiền Ngày: 10112016Xóa tin nhắn trên WHatsapp Messenger là việc cần làm nếu như bạn là người thường xuyên tám với bạn bè. Tuy nhiên, bạn phân vân chưa biết cách làm thế nào để xoá các tin nhắn hoặc những File âm thanh, hình ảnh. Sau đây mình sẽ hướng dẫn bạn cách làm đơn giản và nhanh nhất nhé :) Mặt khác, đôi khi bạn lỡ tay xoá đi mất một đoạn tin nhắn quan trọng mà bạn muốn giữ lại. Bạn không có cần phải lo lắng vì nó tương đối dễ dàng để khôi phục lại lịch sử trò chuyện của bạn . Hãy cùng theo dõi các bước đơn giản sau đây.Hướng dẫn Xoá và khôi phục tin nhắn trên WhatsappNội dung bài viết gồm hai phần: Hướng dẫn xoá tin nhắn trên Whatsapp MessengerHướng dẫn khôi phục lại tin nhắn đã bị xoá trên Whatsapp Messenger 1. Hướng dẫn Xoá tin nhắn trên WHatsapp Messeger Bước 1: Đăng nhập vào Whatsapp trên màn hình điện thoại, sau đó đi đến CHAT:Hướng dẫn Xoá và khôi phục tin nhắn trên WhatsappBước 2: Nếu bạn muốn xoá toàn bộ tin nhắn của một người, bạn chỉ cần nhấn bôi đen phần tin nhắn của người đó, sau đó chọn biểu tượng xoá góc trên màn hình là bạn đã xoá toàn bộ tin nhắn của bạn với người đó rồi:Hướng dẫn Xoá và khôi phục tin nhắn trên WhatsappBước 3: Nếu bạn chỉ muốn xoá một phần tin nhắn trong cuộc trò chuyện với người đó thôi, bạn hãy kich chọn vào mục tin nhắn của người đó. Sau đó, bạn cũng bôi đen các tin nhắn rồi bấm chọn biểu tượng xoá trên màn hình:Hướng dẫn Xoá và khôi phục tin nhắn trên WhatsappVới những bước vô cùng đơn giản, bạn đã xoá xong những đoạn tin nhắn mà bạn không muốn lưu giữ lại rồi, chúc các bạn thực hiện thành công.2. Hướng dẫn cách khôi phục tin nhắn trên Whatsapp Messeger.Bạn có thể khôi phục lại bản sao lưu gần đây nhất bằng cách gỡ bỏ và cài đặt lại Whatsapp, và sau đó làm theo các bước đơn giản.Bước 1: Vào bộ ứng dụng trên điện thoại của bạn và chọn Gỡ bỏ cài đặt với ứng dụng WHatsapp Messeger:Hướng dẫn Xoá và khôi phục tin nhắn trên WhatsappBước 2: Sau khi gỡ cài đặt thành công, bạn lại vào cửa hàng ứng dụng CH Play để chọn cài lại ứng dụng WHatsapp Messeger: Hướng dẫn Xoá và khôi phục tin nhắn trên WhatsappBước 3: Đăng nhập lại ứng dụng WHatsapp trên điện thoại và làm theo hướng dẫn của hệ thống. Sau khi đã máy khởi tạo thành công, một hộp thư thoại hiện ra và hỏi bạn có muốn khôi phục tin nhắn và đa phương tiện từ Google Drive không? Bạn hãy chọn khôi phục. Rồi bạn chờ đợi cho máy tiến hành khôi phục lại:Hướng dẫn Xoá và khôi phục tin nhắn trên Whatsapp Hướng dẫn Xoá và khôi phục tin nhắn trên WhatsappBước 4: Khi máy đã khôi phục thành công, bạn nhấn chọn Tiếp:Hướng dẫn Xoá và khôi phục tin nhắn trên WhatsappBước 5: Hệ thống sẽ gửi lại một thư thoại nữa để hỏi bạn có muốn khôi phục lại không, hãy chọn Khôi phục bây giờ: Hướng dẫn Xoá và khôi phục tin nhắn trên WhatsappKết quả: Hướng dẫn Xoá và khôi phục tin nhắn trên WhatsappĐó là cách đơn giản nhất để bạn có thể khôi phục lại các tin nhắn mà mình đã xoá. Chúng tôi đã hướng dẫn các bạn cách để khôi phục lại tin nhắn đã xóa trên WhatsApp trong các trường hợp cần thiết bạn muốn tìm lại những tin nhắn quan trọng . Chúc các bạn thực hiện thành công. Hướng dẫn Xố khơi phục tin nhắn Whatsapp Người đăng: Trần hiền - Ngày: 10/11/2016 Xóa tin nhắn WHatsapp Messenger việc cần làm bạn người thường xuyên "tám" với bạn bè Tuy nhiên, bạn phân vân chưa biết cách làm để xố tin nhắn File âm thanh, hình ảnh Sau hướng dẫn bạn cách làm đơn giản nhanh :) Mặt khác, bạn lỡ tay xoá đoạn tin nhắn quan trọng mà bạn muốn giữ lại Bạn cần phải lo lắng tương đối dễ dàng để khơi phục lại lịch sử trò chuyện bạn Hãy theo dõi bước đơn giản sau Nội dung viết gồm hai phần:  Hướng dẫn xoá tin nhắn Whatsapp Messenger  Hướng dẫn khơi phục lại tin nhắn bị xố Whatsapp Messenger Hướng dẫn Xoá tin nhắn WHatsapp Messeger  Bước 1: Đăng nhập vào Whatsapp hình điện thoại, sau đến "CHAT":  Bước 2: Nếu bạn muốn xố tồn tin nhắn người, bạn cần nhấn bôi đen phần tin nhắn người đó, sau chọn biểu tượng xố góc hình bạn xố tồn tin nhắn bạn với người rồi:  Bước 3: Nếu bạn muốn xoá phần tin nhắn trò chuyện với người thơi, bạn kich chọn vào mục tin nhắn người Sau đó, bạn bơi đen tin nhắn bấm chọn biểu tượng xố hình: Với bước vơ đơn giản, bạn xố xong đoạn tin nhắn mà bạn không muốn lưu giữ lại rồi, chúc bạn thực thành công Hướng dẫn cách khơi phục tin nhắn Whatsapp Messeger Bạn khôi phục lại lưu gần cách gỡ bỏ cài đặt lại Whatsapp, sau làm theo bước đơn giản  Bước 1: Vào ứng dụng điện thoại bạn chọn "Gỡ bỏ cài đặt" với ứng dụng WHatsapp Messeger:  Bước 2: Sau gỡ cài đặt thành công, bạn lại vào cửa hàng ứng dụng CH Play để chọn cài lại ứng dụng WHatsapp Messeger:  Bước 3: Đăng nhập lại ứng dụng WHatsapp điện thoại làm theo hướng dẫn hệ thống Sau máy khởi tạo thành công, hộp thư thoại hỏi bạn có muốn khơi phục tin nhắn đa phương tiện từ Google Drive không? Bạn chọn khôi phục Rồi bạn chờ đợi cho máy tiến hành khôi phục lại:  Bước 4: Khi máy khôi phục thành công, bạn nhấn chọn "Tiếp":  Bước 5: Hệ thống gửi lại thư thoại để hỏi bạn có muốn khơi phục lại khơng, chọn "Khơi phục bây giờ": Kết quả: Đó cách đơn giản để bạn khơi phục lại tin nhắn mà xố Chúng tơi hướng dẫn bạn cách để khôi phục lại tin nhắn xóa WhatsApp trường hợp cần thiết bạn muốn tìm lại tin nhắn quan trọng Chúc bạn thực thành công ... quả: Đó cách đơn giản để bạn khơi phục lại tin nhắn mà xố Chúng hướng dẫn bạn cách để khôi phục lại tin nhắn xóa WhatsApp trường hợp cần thiết bạn muốn tìm lại tin nhắn quan trọng Chúc bạn thực... bạn thực thành công Hướng dẫn cách khôi phục tin nhắn Whatsapp Messeger Bạn khơi phục lại lưu gần cách gỡ bỏ cài đặt lại Whatsapp, sau làm theo bước đơn giản  Bước 1: Vào ứng dụng điện thoại... muốn xố tồn tin nhắn người, bạn cần nhấn bôi đen phần tin nhắn người đó, sau chọn biểu tượng xố góc hình bạn xố tồn tin nhắn bạn với người rồi:  Bước 3: Nếu bạn muốn xoá phần tin nhắn trò chuyện
- Xem thêm -

Xem thêm: Hướng dẫn xoá và khôi phục tin nhắn trên whatsapp, Hướng dẫn xoá và khôi phục tin nhắn trên whatsapp

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay