21 NGÀY THÁCH THỨC BẢN THÂN

126 130 6
  • Loading ...
1/126 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/01/2019, 17:53

Thiết lập mục tiêu là kỹ năng bặc thầy của sự thành công.Bạn càng nỗ lực trong việc đặt mục tiêu và làm việc hướngtới chúng, Bạn sẽ càng hạnh phúc và thành công hơn. Thànhcông trong cuộc sống bắt đầu bằng cách nhận ra:Bạn là ai?Bạn muốn gì?Và tại sao Bạn thực sự muốn điều đó?Khi mục tiêu của Bạn được xác định rõ ràng, Bạn phải lậpmột kế hoạch chi tiết, hành động nhất quán và chỉnh sữa phùhợp sau khi nhận được phản hồi từ thực tế. Bằng cách thiếtlập các mục tiêu rõ ràng và sau đó suy nghĩ về chúng mọi lúc,Bạn kích hoạt tất cả các ý tưởng và hiểu biết sâu sắc về tấtcả các vấn đề Bạn đang tập trung vào nó. Điều tồi tệ hơn: Trải qua thất bại hay không nhận lấy thách thức? Thách thức 21 ngày, khơng? Taimaster Điều tồi tệ hơn: Trải qua thất bại hay không nhận lấy thách thức? LỜI MỞ ĐẦU Thiết lập mục tiêu kỹ bặc thầy thành công Bạn nỗ lực việc đặt mục tiêu làm việc hướng tới chúng, Bạn hạnh phúc thành công Thành công sống bắt đầu cách nhận ra: Bạn ai? Bạn muốn gì? Và Bạn thực muốn điều đó? Khi mục tiêu Bạn xác định rõ ràng, Bạn phải lập kế hoạch chi tiết, hành động quán chỉnh sữa phù hợp sau nhận phản hồi từ thực tế Bằng cách thiết lập mục tiêu rõ ràng sau suy nghĩ chúng lúc, Bạn kích hoạt tất ý tưởng hiểu biết sâu sắc tất vấn đề Bạn tập trung vào Kết tốt Bạn biết cách vận dụng quy luật: Luật nhân quả: Mọi thứ xảy đời Bạn có lý do, dù Bạn có tin khơng tin diễn “GIEO NHÂN NÀO GẶT QUẢ ẤY” Những Bạn có kết hạt giống Bạn gieo trồng chăm sóc khứ, muốn biết tương lai nhìn vào Bạn làm hơm Muốn điều tốt đẹp vào ngày mai làm điều tốt đẹp hôm “ Gieo suy nghĩ gặt hành động, gieo hành động gặt thói quen, gieo thói quen gặt tính cách, gieo tính cách gặt số phận” Điều tồi tệ hơn: Trải qua thất bại hay không nhận lấy thách thức? Luật hấp dẫn: Những thường xuyên suy nghĩ, mong đợi, tin tưởng có xu hướng xảy Bạn thỏi nam châm hấp dẫn thứ vẽ đầu đến với Bạn Những người thành công tin rằng: “Tin thấy đừng thấy tin” Do muốn thay đổi sống thu hút điều tốt đẹp, điều tích cực mình, lạc quan, thả lỏng điều kỳ diệu đến với Bạn Luật trong-ngồi: Thế giới bên ngồi nhìn thấy: mối quan hệ, Bạn có…và phản ánh chân thật giới bên Bạn Mọi việc câu chuyện khơng có ý nghĩa gì, ngồi trừ lăng kính người sử dụng để nhìn Đời Bạn gương, Bạn nhìn nơi đâu thấy hình ảnh Thế giới bên ngồi thay đổi giới bên thay đổi - Thay đổi suy nghĩ Cơng thức bình qn người: Bạn bình quân người mà Bạn tiếp xúc thường xuyên Đó khơng phải kết số tiền, nắc thang thành cơng bạn mà giá trị, thái độ, tính cách, niềm tin Bạn sống Do thận trọng mối quan hệ lối sống Bạn Chơi với đại bàng Bạn đại bàng, chơi với gà BạnBạn may mắn cầm tay sổ thông thái này, Bạn …! Nó chằng giúp Bạn thành cơng hơn, chằng giúp Bạn đạt mục tiêu vĩ đại thói quen mà Bạn mong muốn Tất phu thuộc vào thái độ Bạn sử dụng sổ nào, Bạn cho chân thành, Bạn nhận chân thành, Bạn người tạo nên đời Điều tồi tệ hơn: Trải qua thất bại hay không nhận lấy thách thức? I RÕ RÀNG VÀ TẬP TRUNG Bạn bắt đầu hoàn thành kiểm tra rõ ràng tập trung ngắn bên Sau để sách hướng dẫn Bạn xác định mục tiêu tạo hành động cụ thể để đạt Bạn muốn Tầm nhìn Tơi có tầm nhìn kế hoạch rõ ràng cho sống cá nhân nghiệp? A Có (100%) B Thường xun(80%) C Đơi khi(60%) D Hiếm khi(20%) E Khơng(0%) Cái Tơi biết xác Tơi muốn sao? A B C D E Có (100%) Thường xuyên(80%) Đơi khi(60%) Hiếm khi(20%) Khơng(0%) Bạn Bạn nghĩ Bạn có nắm giữ điều mà nên bng bỏ từ lâu? Mục tiêu Tơi xác định rõ ràng mục tiêu có ý nghĩa với Tơi ? A Có (100%) B Thường xun(80%) C Đôi khi(60%) D Hiếm khi(20%) E Không(0%) Kế hoạch Tơi có kế hoạch chi tiết làm để đạt mục tiêu mình? A Có (100%) B Thường xuyên(80%) C Đôi khi(60%) D Hiếm khi(20%) E Không(0%) Tiến độ Tôi tập trung tiến đáng kể hàng ngày? A Có (100%) B Thường xun(80%) C Đơi khi(60%) Bạn Bạn nghĩ Bạn có cảm thấy sống ngày hơm giống hàng trăm lần trước đó? D Hiếm khi(20%) E Không(0%) Năng suất Tôi biết cách quản lý thời gian sử dụng thời gian cách hiệu quả? A Có (100%) B Thường xun(80%) C Đơi khi(60%) D Hiếm khi(20%) E Không(0%) Trách nhiệm Tôi sẵn sàng chịu trách nhiệm, bước lên tạo tương lai riêng mình? A Có (100%) B Thường xuyên(80%) C Đôi khi(60%) D Hiếm khi(20%) E Không(0%) Động lực Tôi truyền cảm hứng lượng giấc mơ khát khao Tôi ? Bạn Bạn nghĩ Bạn có cảm giác tự hào điều Bạn làm hay không ? A B C D E Có (100%) Thường xuyên(80%) Đôi khi(60%) Hiếm khi(20%) Không(0%) Khu vực tập trung vào cải thiện (tỷ lệ phần trăm lớn 80%) ……………………………………………… ……………………………………………… ……………………………………………… ……………………………………………… ……………………………………………… ……………………………………………… Khu vực đóng góp thành cơng(tỷ lệ phần trăm nhỏ 80%) ……………………………………………… ……………………………………………… ……………………………………………… ……………………………………………… ……………………………………………… ……………………………………………… Bạn Bạn nghĩ Bạn có cảm giác tự hào điều Bạn làm hay không ? II KIỂM TRA THỰC TẾ Bắt đầu cách xem xét thực tế xác định điều quan trọng Bạn muốn thay đổi tạo sống Tơi khao khát điều gì, điều mà hầu hết thiếu sống Tơi gì? ……………………………………………… ……………………………………………… ……………………………………………… ……………………………………………… Tơi phải làm để cảm thấy hài lòng thỏa mãn với sở hữu ? ……………………………………………… ……………………………………………… ……………………………………………… ……………………………………………… Tơi muốn làm thời gian dài, chưa làm được? ……………………………………………… ……………………………………………… ……………………………………………… Bạn Bạn nghĩ Điều tồi tệ hơn: Nhìn thấy người thân sinh sống nước khác hay sống cạnh lại xa rời nhau? Điều ngăn cản Tơi làm Tơi muốn? ……………………………………………… ……………………………………………… ……………………………………………… ……………………………………………… Nếu Tơi thay đổi hai điều sống mình, chúng gì? …………………………………………….… …………………………………………….… …………………………………………….… …………………………………………… III BIỂU ĐỒ CUỘC ĐỜI TƠI Bạn hài lòng với khía cạnh sau sống Bạn? Sự nghiệp Tài Phát triển thân Sức khỏe Gia đình Mối quan hệ Đóng góp xã hội Thái độ Bạn Bạn nghĩ Nếu bạn ơng chủ tự trả tiền cho bạn bạn xứng đáng nhận bao nhiêu? Bạn Bạn nghĩ Mọi Bạn bắt tay vào hành động Những hoạt động quan trọng cho ngày mai ? Đây 5-7 hành động có tác động lớn để đạt mục tiêu Tôi Mục tiêu ngày mai: 1………………………………………………… … ……………………………………………………… 2……….…………………………………………… ……………………………………………………… 3……….…………………………………………… ……………………………………………………… 4……….…………………………………………… 5………………………………………………… … ……………………………………………………… 6……….…………………………………………… ……………………………………………………… 7……….…………………………………………… ……………………………………………………… Bạn Bạn nghĩ 109 Mọi Bạn bắt tay vào hành động Tuần 3: … …/… …./…… … THÓI QUEN BUỔI SÁNG 1.Những tâm trí Tơi  Cảm ơn biết ơn: ………………………………………………… … ……….……………………………………… …… ………………….………………………… ……… …………………………….…………… ………… ………………………………………….…………  Ý tưởng mới: ………………….………………………… ……… …………………………….……………………… … …………………………………….……………  Điều quan trọng Tơi hôm nay? ………………………………………………… … ……….……………………………………… …… ………………….………………………… ……… …………………………….…………… ………… Bạn Bạn nghĩ 110 Nếu trở thành bạn bè mình, bạn muốn có người bạn nào? 2.Kế hoạch Chọn 5-7 hoạt động quan trọng có ảnh hưởng đến mục tiêu ngày hôm ………………………………………………… … ……….……………………………………… …… ………………….………………………… ……… …………………………….…………… ………… ………………………………………….………… ……………………………………………………… ………………………………………………… … Sắp xếp theo thứ tự quan trọng giảm dần với việc quan trọng nỗ lực làm 100%, tập trung 100% diện 100% 1………………………………………………… … 2……….…………………………………………… 3……….…………………………………………… 4……….…………………………………………… 5………………………………………………… … 6……….…………………………………………… 7……….…………………………………………… Bạn Bạn nghĩ 111 Bạn học không quan trọng, quan trọng Bạn vận dụng điều Bạn biết để tạo kết THĨI QUEN BUỔI TỐI 1.Tự chiêm nghiệm phản hồi tích cực Trải nghiệm tốt chưa tốt ngày hôm Tôi gì?  Trải nghiệm tốt: ……………………………………………………… ……………………………………………………… ……………………………………………………… ………………………………………………………  Trải nghiệm chưa tốt: ……………………………………………………… ……………………………………………………… ……………………………………………………… ………………………………………………………  Điều làm cho Tơi có động lực lượng ngày hơm nay? ……………………………………………… ……………………………………………… ……………………………………………… ……………………………………………… Bạn Bạn nghĩ 112 Cách Bạn làm việc cách Bạn làm việc  Điều làm Tôi tức giận, lo lắng thất vọng? ……………………………………………………… ……………………………………………………… ………………………………………………………  Điều khiến Tơi lãng phí thời gian tập trung ngày hôm nay? ……………………………………………………… ……………………………………………………… ………………………………………………………  Tơi học hơm nay? Làm để Tơi hưởng lợi từ nó? ……………………………………………………… ……………………………………………………… ………………………………………………………  Ngày mai Tơi nên làm làm để đạt kết tốt hơn? ……………………………………………………… ……………………………………………………… Bạn Bạn nghĩ 113 Nếu trở thành bạn bè mình, bạn muốn có người bạn nào? Những hoạt động quan trọng cho ngày mai ? Đây 5-7 hành động có tác động lớn để đạt mục tiêu Tôi Mục tiêu ngày mai: 1………………………………………………… … ……………………………………………………… 2……….…………………………………………… ……………………………………………………… 3……….…………………………………………… ……………………………………………………… 4……….…………………………………………… 5………………………………………………… … ……………………………………………………… 6……….…………………………………………… ……………………………………………………… 7……….…………………………………………… ……………………………………………………… Bạn Bạn nghĩ 114 Nếu trở thành bạn bè mình, bạn muốn có người bạn nào? Tuần 3: … …/… …./…… … THÓI QUEN BUỔI SÁNG 1.Những tâm trí Tơi  Cảm ơn biết ơn: ………………………………………………… … ……….……………………………………… …… ………………….………………………… ……… …………………………….…………… ………… ………………………………………….…………  Ý tưởng mới: ………………….………………………… ……… …………………………….……………………… … …………………………………….……………  Điều quan trọng Tôi hôm nay? ………………………………………………… … ……….……………………………………… …… ………………….………………………… ……… …………………………….…………… ………… Bạn Bạn nghĩ 115 Nếu trở thành bạn bè mình, bạn muốn có người bạn nào? 2.Kế hoạch Chọn 5-7 hoạt động quan trọng có ảnh hưởng đến mục tiêu ngày hôm ………………………………………………… … ……….……………………………………… …… ………………….………………………… ……… …………………………….…………… ………… ………………………………………….………… ……………………………………………………… ………………………………………………… … Sắp xếp theo thứ tự quan trọng giảm dần với việc quan trọng nỗ lực làm 100%, tập trung 100% diện 100% 1………………………………………………… … 2……….…………………………………………… 3……….…………………………………………… 4……….…………………………………………… 5………………………………………………… … 6……….…………………………………………… 7……….…………………………………………… Bạn Bạn nghĩ 116 Cách Bạn làm việc cách Bạn làm việc THÓI QUEN BUỔI TỐI 1.Tự chiêm nghiệm phản hồi tích cực Tơi có tiến theo đuổi mục tiêu không? Làm để Tôi làm tốt lần sau?  Tiến bộ/phát triển Tôi ……………………………………………………… ……………………………………………………… ……………………………………………………… ………………………………………………………  Cách để Tôi làm tốt cho lần sau: ……………………………………………………… ……………………………………………………… ……………………………………………………… ……………………………………………………… Những thách thức Tôi đối mặt tuần này? Tôi phản ứng với chúng nào?  Những thách thức ……………………………………………………… ……………………………………………………… ……………………………………………………… ……………………………………………………… Bạn Bạn nghĩ 117 Cách Bạn làm việc cách Bạn làm việc  Cách Tôi phản ứng với chúng ……………………………………………………… ……………………………………………………… ……………………………………………………… Làm Tôi vượt qua thách thức vào lần sau? ……………………………………………………… ……………………………………………………… ……………………………………………………… Điều thiếu đời Tơi? ……………………………………………………… ……………………………………………………… ……………………………………………………… Tôi muốn thay đổi cải thiện điều vào tuần tới? ……………………………………………………… ……………………………………………………… ……………………………………………………… ……………………………………………………… ……………………………………………………… ……………………………………………………… Bạn Bạn nghĩ 118 Rõ ràng sức mạnh Những hoạt động quan trọng cho ngày mai ? Đây 5-7 hành động có tác động lớn để đạt mục tiêu Tôi Mục tiêu ngày mai: 1………………………………………………… … ……………………………………………………… 2……….…………………………………………… ……………………………………………………… 3……….…………………………………………… ……………………………………………………… 4……….…………………………………………… 5………………………………………………… … ……………………………………………………… 6……….…………………………………………… ……………………………………………………… 7……….…………………………………………… ……………………………………………………… Bạn Bạn nghĩ 119 Muốn có cách, khơng muốn có lý Câu chuyện nồi cơm Một lần Khổng Tử dẫn học trò du thuyết từ Lỗ sang Tề Trong đám học trò với Khổng Tử có Nhan Hồi Tử Lộ hai học trò u Khổng Tử Trong thời Đơng Chu, chiến tranh liên miên, dân chúng phiêu bạt điêu linh, lầm than đói khổ … Thầy trò Khổng Tử lâm vào cảnh rau cháo cầm có nhiều ngày phải nhịn đói, nhịn khát Tuy vậy, khơng kêu than, thối chí; tất tâm theo thầy đến May mắn thay, ngày đến đất Tề, có nhà hào phú từ lâu nghe danh Khổng Tử, nên đem biếu thầy trò gạo Khổng Tử liền phân cơng Tử Lộ dẫn môn sinh vào rừng kiếm rau, Nhan Hồi làm việc thổi cơm Bạn Bạn nghĩ 120 Muốn có cách, khơng muốn có lý Tại Khổng Tử lại giao cho Nhan Hồi - đệ tử đạo cao đức trọng mà Khổng Tử đặt nhiều kỳ vọng - phần việc nấu cơm? Bởi lẽ, hoàn cảnh đói kém, phân cơng cho Nhan Hồi việc bếp núc hợp lý Sau Tử Lộ dẫn môn sinh vào rừng kiếm rau, Nhan Hồi thổi cơm nhà bếp, Khổng Tử nằm đọc sách nhà trên, đối diện với nhà bếp, cách sân nhỏ Đang đọc sách nghe tiếng “cộp” từ nhà bếp vọng lên, Khổng Tử ngừng đọc, liếc mắt nhìn xuống, thấy Nhan Hồi từ từ mở vung, lấy đũa xới cơm cho vào tay nắm lại nắm nhỏ.Xong Nhan Hồi đậy vung lại, liếc mắt nhìn chung quanh từ từ đưa cơm lên miệng Hành động Nhan Hồi không lọt qua đôi mắt vị thầy tơn kính Khổng Tử thở dài … ngửa mặt lên trời mà than rằng: “Chao ơi! Học trò ta mà lại ăn vụng thầy, vụng bạn, đốn mạt ư? Chao ôi! Bao nhiêu kỳ vọng ta đặt vào tan thành mây khói!” Sau đó, Tử Lộ mơn sinh khác mang rau … Nhan Hồi lại luộc rau … Khổng Tử nằm im đau khổ … Một lát sau rau chín Nhan Hồi Tử Lộ dọn Bạn Bạn nghĩ 121 Muốn có cách, khơng muốn có lý cơm lên nhà trên; tất môn sinh chắp tay mời Khổng Tử xơi cơm Khổng Tử ngồi dậy nói rằng: “Các ơi! Chúng ta từ đất Lỗ sang Tề đường xa vạn dặm, thầy mừng hồn cảnh loạn lạc, dãi nắng dầm mưa, đói khổ mà giữ lòng sạch, yêu thương đùm bọc nhau, theo thầy, trải qua chặng đường đói cơm, khát nước … Hôm nay, ngày đến đất Tề, may mắn thầy trò ta lại có bữa cơm Bữa com đất Tề làm thầy chạnh lòng nhớ đến quê hương nước Lỗ Thầy nhớ đến cha mẹ thầy … thầy muốn xới bát cơm để cúng cha mẹ thầy, bảo có nên chăng? Trừ Nhan Hồi đứng im, môn sinh chắp tay thưa: “Dạ thưa thầy, nên ạ!” Khổng Tử lại nói: “Nhưng khơng biết nồi cơm có hay khơng?” Tất học trò khơng rõ ý Khổng Tử muốn nói nên ngơ ngác nhìn Bạn Bạn nghĩ 122 Muốn có cách, khơng muốn có lý Lúc Nhan Hồi liền chắp tay thưa: “Dạ thưa thầy, nồi cơm không sạch.” Khổng Tử hỏi: “Tại sao?” Nhan Hồi thưa: “Khi cơm chín mở vung xem thử cơm chín chưa, chẳng may gió tràn vào, bồ hóng bụi nhà rơi xuống làm bẩn nồi cơm Con nhanh tay đậy vung lại không kịp Sau liền xới lớp cơm bẩn ra, định vứt … lại nghĩ: cơm ít, anh em lại đơng, bỏ lớp cơm bẩn vơ hình trung làm phần ăn, anh em hẳn phải ăn lại Vì mạn phép thầy tất anh em, ăn trước phần cơm bẩn ấy, phần cơm để dâng thầy tất anh em … Thưa thầy, hôm ăn cơm … bây giờ, xin phép không ăn cơm nữa, ăn phần rau Và … thưa thầy, nồi cơm ăn trước khơng nên cúng ạ! " Nghe Nhan Hồi nói xong, Khổng Tử ngửa mặt lên trời mà than rằng: “Chao ôi! Thế đời có việc mắt trơng thấy rành rành mà không hiểu thật! Chao ôi! Suýt tí Khổng Tử trở thành kẻ hồ đồ!” Bạn Bạn nghĩ 123 ... ………………………………………………………  Ngày mai Tơi nên làm làm để đạt kết tốt hơn? ……………………………………………………… ……………………………………………………… Bạn Bạn nghĩ 21 Tác hại định sai lầm tốt dự Những hoạt động quan trọng cho ngày mai ? Đây... tính cách, gieo tính cách gặt số phận” Điều tồi tệ hơn: Trải qua thất bại hay không nhận lấy thách thức? Luật hấp dẫn: Những thường xuyên suy nghĩ, mong đợi, tin tưởng có xu hướng xảy Bạn thỏi... nhận chân thành, Bạn người tạo nên đời Điều tồi tệ hơn: Trải qua thất bại hay không nhận lấy thách thức? I RÕ RÀNG VÀ TẬP TRUNG Bạn bắt đầu hoàn thành kiểm tra rõ ràng tập trung ngắn bên Sau để
- Xem thêm -

Xem thêm: 21 NGÀY THÁCH THỨC BẢN THÂN, 21 NGÀY THÁCH THỨC BẢN THÂN

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay