Giáo án hóa học 11 bài 43 Bài thực hành 5 Tính chất của etanol glixerol và phenol

3 5 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/01/2019, 17:31

Giáo án hóa học 11 bài 43 Bài thực hành 5 Tính chất của etanol glixerol và phenol . Giáo án hóa học 11 bài 43 Bài thực hành 5 Tính chất của etanol glixerol và phenol . Giáo án hóa học 11 bài 43 Bài thực hành 5 Tính chất của etanol glixerol và phenol Tuần 32 (Từ 5/4/2016 đến 9/4/2016) Ngày soạn: 28/3/2016 Ngày bắt đầu dạy: …………………… Tiết 63 BÀI 43: BÀI THỰC HÀNH SỐ TÍNH CHẤT HỐ HỌC CỦA ETANOL, GLIXEROL PHENOL A MỤC TIÊU Kiến thức - Củng cố kiến thức số tính chất vật lí hoá học etanol, glixerol, phenol Kỹ - Tiếp tục rèn luyện kĩ tiến hành thí nghiệm với lượng nhỏ hoá chất Thái độ, tư tưởng Có lòng u thích mơn Có thái độ nghiêm túc học tập Định hướng phát triển lực Năng lực ngơn ngữ hóa học Năng lực phát giải vấn đề B CHUẨN BỊ Giáo viên: - phương pháp: - phương pháp trực quan - phương pháp phát giải vấn đề - đồ dùng: giáo án, dụng cụ hoá chất Hóa chất: Na, etancol, glixerol, phenol, dung dịch CuSO 4, dung dịch NaOH, dung dịch brom Học sinh Đọc trước thí nghiệm, ơn tập kiến thức liên quan C TIẾN TRÌNH PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC DẠY HỌC Ổn định tổ chức Ổn định lớp, kiểm tra sĩ số Kiểm tra cũ Trong trình tiến hành thí nghiệm Dẫn vào Tổ chức hoạt động lớp Hoạt động GV Hoạt động HS GV nêu mục đích thí nghiệm thực hành yêu cầu cần đạt GV lưu ý HS cẩn thận làm thí nghiệm với phenol, dd brom GV chia lớp thành nhóm thực hành, phân cơng nhóm trưởng Giới thiệu hố chất, dụng cụ nhóm GV chia dụng cụ hóa chất HS nhận dụng cụ Hoạt động 1: Tiến hành thí nghiệm TN1: Etanol tác dụng với Na GV hướng dẫn HS làm thí nghiệm SGK quan sát tượng xảy Lưu ý: - Đề phòng xảy tượng nổ mạnh nguy hiểm Viết pthh giải thích? Hoạt động 2: Tiến hành thí nghiệm TN2 Glixerol tác dụng với Cu(OH)2 GV hướng dẫn HS làm thí nghiệm SGK hướng dẫn quan sát tượng xảy GV y/c HS viết ptpứ HS tiến hành thí nghiệm quan sát tượng - mẩu natri tan dần, có tượng sủi bọt khí - miệng ống nghiệm gần đèn cồn mỏ ngón tay cái, có tượng nổ nhẹ Giải thích: C2H5OH + Na  C2H5ONa + H2 2H2 + O2  2H2O HS tiến hành thí nghiệm quan sát tượng: - Ban đầu nhỏ CuSO4 NaOH vào ống nghiệm, thấy có kết tủa màu trắng - Ống nghiệm nhỏ glixerol thấy xuất màu xanh lam Ống nhỏ etanol tượng CuSO4+NaOHCu(OH)2 + Na2SO4 C3H5(OH)3 + Cu(OH)2  (C3H5(OH)2O)Cu + 2H2O đồng (II) glixerat (xanh lam) Hoạt động 3: Tiến hành thí nghiệm TN3 Phenol tác dụng với dd brom HS tiến hành thí nghiệm quan sát GV hướng dẫn HS làm thí nghiệm SGK hướng dẫn quan sát tượng: - Xuất kết tủa trắng tượng xảy GV y/c HS viết ptpứ C6H5OH+Br2C6H2(OH)Br3+ 3HBr Hoạt động 4: Tiến hành thí nghiệm TN4 Nhận biết ancol, phenol glixerol bình riêng biệt HS nêu lại thí nghiệm 1, GV hướng dẫn HS làm thí nghiệm SGK hướng dẫn quan sát tượng xảy GV y/c HS viết ptpứ Củng cố hướng dẫn nhà * Củng cố Kết thúc thí nghiệm, GV nhận xét buổi thực hành nhắc HS thu dọn dụng cụ hoá chất vệ sinh vị trí * Hướng dẫn nhà HS viết tường trình yêu cầu nộp tường trình vào buổi học Rút kinh nghiệm, bổ sung sau dạy ... Giải thích: C2H5OH + Na  C2H5ONa + H2 2H2 + O2  2H2O HS tiến hành thí nghiệm quan sát tượng: - Ban đầu nhỏ CuSO4 NaOH vào ống nghiệm, thấy có kết tủa màu trắng - Ống nghiệm nhỏ glixerol thấy... xanh lam Ống nhỏ etanol khơng có tượng CuSO4+NaOHCu(OH)2 + Na2SO4 C3H5(OH)3 + Cu(OH)2  (C3H5(OH)2O)Cu + 2H2O đồng (II) glixerat (xanh lam) Hoạt động 3: Tiến hành thí nghiệm TN3 Phenol tác dụng... thúc thí nghiệm, GV nhận xét buổi thực hành nhắc HS thu dọn dụng cụ hoá chất vệ sinh vị trí * Hướng dẫn nhà HS viết tường trình yêu cầu nộp tường trình vào buổi học Rút kinh nghiệm, bổ sung sau
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án hóa học 11 bài 43 Bài thực hành 5 Tính chất của etanol glixerol và phenol, Giáo án hóa học 11 bài 43 Bài thực hành 5 Tính chất của etanol glixerol và phenol

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay