Vai trò của các cơ quan hiến định độc lập trong kiểm soát quyền lực nhà nước ở việt nam hiện nay

101 10 0
  • Loading ...
1/101 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/01/2019, 17:24

xây dựng cơ sở lý luận và tìm hiểu các quy định hiện hành về HĐBCQG và KTNN để thấy được vai trò của các cơ quan này trong kiểm soát QLNN và đánh giá được mức độ của việc kiểm soát quyền lực ở mỗi cơ quan đến đâu. Từ đó, cũng nhằm mục đích bảo đảm hiệu lực, hiệu quả và tính minh bạch trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức trong bộ máy nhà nước, đặc biệt là trong việc tổ chức bầu cử và sử dụng tài chính, tài sản công; phù hợp nguyên tắc QLNN là thống nhất, có sự phân công, phối hợp và kiểm soát giữa các cơ quan trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp và phù hợp với thông lệ quốc tế BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ TƯ PHÁP TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI ĐỖ HỒNG NHUNG VAI TRÒ CỦA CÁC QUAN HIẾN ĐỊNH ĐỘC LẬP TRONG KIỂM SOÁT QUYỀN LỰC NHÀ NƯỚC VIỆT NAM HIỆN NAY LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HỌC HÀ NỘI - NĂM 2016 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ TƯ PHÁP TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI ĐỖ HỒNG NHUNG VAI TRÒ CỦA CÁC QUAN HIẾN ĐỊNH ĐỘC LẬP TRONG KIỂM SOÁT QUYỀN LỰC NHÀ NƯỚC VIỆT NAM HIỆN NAY LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HỌC Chuyên ngành : Luật Hiến pháp Luật Hành Mã số : 60380102 Người hướng dẫn khoa học: PGS TS Tô Văn Hòa HÀ NỘI - NĂM 2016 LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan Luận văn cơng trình nghiên cứu riêng tơi; phân tích kết nghiên cứu nêu Luận văn trung thực nguồn gốc rõ ràng Xác nhận giáo viên hướng dẫn Tác giả Đỗ Hồng Nhung DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT CHXHCNVN Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam CQHĐĐL quan hiến định độc lập ĐBQH Đại biểu Quốc hội HĐND Hội đồng nhân dân KTNN Kiểm toán nhà nước MTTQVN Mặt trận tổ quốc Việt Nam NSNN Ngân sách nhà nước QLNN Quyền lực nhà nước UBND Ủy ban nhân dân UBTVQH Ủy ban thường vụ Quốc hội MỤC LỤC Trang MỞ ĐẦU…………………………………………………………………………… CHƯƠNG 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ VAI TRÒ CỦA CÁC QUAN HIẾN ĐỊNH ĐỘC LẬP TRONG KIỂM SOÁT QUYỀN LỰC NHÀ NƯỚC VIỆT NAM HIỆN NAY……………………………………………… 1.1 Nhận thức chung kiểm soát quyền lực nhà nước…………………………… 12 12 1.1.1 Khái niệm kiểm soát quyền lực nhà nước…………………………… 12 1.1.2 Mục đích kiểm sốt quyền lực nhà nước………………………… 15 1.1.3 Nội dung kiểm soát quyền lực nhà nước………………………… 16 1.2 Các quan hiến định độc lập kiểm soát quyền lực nhà nước………………………………………………………………………………… 19 1.2.1 Khái quát quan hiến định độc lập máy nhà nước đại………………………………………………………………………………………… 19 1.2.2 Vai trò quan hiến định độc lập kiểm soát quyền lực nhà nước………………………………………………………………………………… 27 1.2.3 Yêu cầu bảo đảm vai trò quan hiến định độc lập kiểm soát quyền lực nhà nước Việt Nam…………………………………………………… 32 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG PHÁP LUẬT VỀ VAI TRÒ CỦA HỘI ĐỒNG BẦU CỬ QUỐC GIA TRONG KIỂM SOÁT QUYỀN LỰC NHÀ NƯỚC VIỆT NAM HIỆN NAY…………………………………………………………… 41 2.1 Khái quát đời Hội đồng bầu cử quốc gia………………………… 41 2.2 Đánh giá vai trò Hội đồng bầu cử quốc gia việc kiểm soát quyền lực nhà nước theo pháp luật hành……………………………………………… 2.2.1 Sự ghi nhận Hiến pháp địa vị pháp lý Hội đồng bầu cử quốc gia……………………………………………………………………………… 2.2.2 Tính độc lập tổ chức, chức - nhiệm vụ tài Hội đồng 42 43 bầu cử quốc gia……………………………………………………………………………… 45 2.2.3 Quan hệ phối hợp Hội đồng bầu cử quốc gia với thiết chế quyền lực nhà nước tổ chức khác 53 CHƯƠNG 3: THỰC TRẠNG PHÁP LUẬT VỀ VAI TRỊ CỦA KIỂM TỐN NHÀ NƯỚC TRONG KIỂM SỐT QUYỀN LỰC NHÀ NƯỚC VIỆT NAM HIỆN NAY………………………………………………………………… 63 3.1 Lịch sử hình thành phát triển Kiểm toán nhà nước…………………… 63 3.2 Đánh giá vai trò Kiểm tốn nhà nước việc kiểm sốt quyền lực nhà nước theo pháp luật hành…… 68 3.2.1 Sự ghi nhận Hiến pháp địa vị pháp lý Kiểm tốn nhà nước…………………………………………………………………………………………… 69 3.2.2 Tính độc lập tổ chức, chức năng- nhiệm vụ tài Kiểm tốn nhà nước…………………………………………………………………………… 71 3.2.3 Quan hệ phối hợp Kiểm toán nhà nước với thiết chế quyền lực nhà nước tổ chức khác 78 KẾT LUẬN CHUNG……………………………………………………………… 89 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Tư tưởng quyền lực kiểm sốt QLNN lịch sử với tồn thân QLNN Về mặt lịch sử, kiểm sốt QLNN quan trọng, vì: Thứ nhất, quyền lực xã hội tập trung QLNN Tổ chức QLNN cho hợp lý, khoa học, phù hợp với điều kiện xã hội để việc sử dụng hiệu ln vấn đề đặt thời đại, chủ đề quan tâm nghiên cứu nhà tư tưởng trị Mặc dù điểm khác mơ hình nhà nước, song điều cốt lõi xun suốt việc thiết kế, tổ chức, vận hành máy nhà nước tuân theo nguyên tắc để đảm bảo QLNN thực mục tiêu, hiệu Một nguyên tắc ngun tắc kiểm sốt QLNN Thứ hai, QLNN ln xu hướng bị tha hóa Ngay từ thời Cổ đại, Aristotle nói đến biến chất, chuyển hóa phủ, chuyển hóa hình thức phủ sang phủ khác chuyển hóa tự nhiên, nguyên nhân từ tổ chức hình thức nhà nước Thời kỳ cận đại, nhà tư tưởng trị tiếng Machiavelli, Hobbes, Locke, Montesquieu, Mill, Rousseau, Dalh, Madison… đề cập đến nguy QLNN dễ bị tha hóa, dẫn tới chuyên quyền, độc đoán, xâm phạm tới tự người Vì vậy, nhiệm vụ quan trọng thiết kế tổ chức nhà nước phải thiết lập chế kiểm soát QLNN để chống chuyên chế, đảm bảo tự người Bắt đầu từ kỷ XX, nhiều quốc gia xuất loại hình thiết chế thực QLNN bối cảnh tiến hóa thể hữu Đó thiết chế Tổng thống thể cộng hòa nửa tổng thống, đời Ngân hàng trung ương (NHTW) độc lập, quan công tố, Viện kiểm sát nước xã hội chủ nghĩa nước Mỹ La‐tinh, tòa án Hiến pháp, quan kiểm tốn, quan bảo vệ nhân quyền v.v người gọi thiết chế, quan QLNN “có vị trí đặc thù” Cũng kỷ XX, nhiều nước hình thành ngân hàng trung ương với vị pháp lý độc lập, khác với quyền nhánh lập pháp, hành pháp, tư pháp truyền thống Điều dẫn đến ý kiến cho rằng, xuất thứ quyền lực nhà nướcquyền lực tiền tệ, quyền lực ngân hàng ý kiến nói đến “quyền lực thông tin”, “quyền lực bầu cử”.v.v Hiến pháp 1976 Algeria quy định quyền: quyền lực trị (do đảng cầm quyền thực hiện), quyền lập pháp, quyền hành pháp, quyền kiểm soát Hiến pháp Quốc dân đảng Trung Hoa trước (1946) quy định quyền lập pháp, quyền hành pháp, quyền tư pháp, giám sát quyền khảo thí (thẩm quyền thi tuyển bổ nhiệm công chức quan công quyền) quyền kiểm sát Như vậy, kết luận rằng, thời đại ngày QLNN nhà nước dân chủ văn minh chế QLNN khơng đóng khung theo thuyết phân quyền Sự phát triển tiến hóa Nhà nước xã hội với đời quan hệ theo hữu cấu trúc cầm quyền chưa thời đại Montesquieu người sang lập nước Mỹ dẫn đến nhu cầu kiểm soát quản trị đặc biệt so với trước Đó thành tựu phát triển khoa học cơng nghệ, q trình tồn cầu hóa, thay đổi yếu tố tác động đến an ninh xã hội, người Việt Nam, chục năm qua, từ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đời (nay CHXHCNVN), mơ hình máy nhà nước qua bốn Hiến pháp (1946, 1959, 1980, 1992), trừ Hiến pháp 1946 chưa tổ chức thực hiện, khác biệt tên gọi, hình thức tổ chức, nhìn chung tổ chức theo mơ hình Xơ viết, với quan thực ba nhóm quyền lập pháp, hành pháp tư pháp, Quốc hội quan quyền lực nhà nước cao Các hoạt động bầu cử, ngân hàng, kiểm tốn, phòng chống tham nhũng… chế bảo hộ Hiến pháp giao cho quan, tổ chức hữu quan mà chủ yếu Chính phủ gắn với hoạt động quan này, chưa hoàn thiện kể tổ chức 10 máy chức năng, nhiệm vụ Lý giải cho tình hình nhiều lý do: Thứ nhất, sau nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đời bị vào chiến đấu giành độc lập, giải phóng đất nước; thế, tổ chức quản trị xã hội không đặt nhiều vấn đề, kể hoạt động lập pháp; Thứ hai, thời gian dài, với mơ hình nhà nước chun vơ sản, chức cai trị thường trọng nhiệm vụ tổ chức quản trị xã hội Ngay bắt tay xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa nhân dân, nhân dân, nhân dân tư tưởng, thói quen nhà nước chun vơ sản chi phối nhiều hoạt động máy nhà nước Những nguyên nhân dẫn đến tình trạng hạn chế nhận thức việc tổ chức quản trị xã hội, mà biểu hệ thống trị nước ta, với tư cách phận, máy nhà nước gồm quan truyền thống thực quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp Cùng với tư tưởng đẩy mạnh tồn diện cơng đổi đất nước kinh tế trị, điều kiện dân chủ hóa xã hội hội nhập quốc tế, rõ ràng máy nhà nước, với tư cách phận kiến trúc thượng tầng bị chi phối quy định hạ tầng sở kinh tế với đa thành phần sở hữu tư liệu sản xuất, cần tổ chức, hoàn thiện, kể đa dạng hóa loại hình quan chun biệt hoạt động độc lập Điều quan trọng cần phải hiến định quan làm sở cho việc tổ chức hoạt động sau Hiến pháp 2013, hiến pháp nước CHXHCNVN với nhiều điểm mẻ, thể rõ đầy đủ chất dân chủ, tiến Nhà nước chế độ, sửa đổi, bổ sung bản, sâu sắc đồng bộ, số đưa nội dung quy định thiết chế hiến định độc lập chương X gồm HĐBCQG KTNN Khoản Điều Hiến pháp năm 2013 ghi nhận “quyền lực nhà nước thống nhất, phân cơng, phối hợp kiểm sốt quan nhà nước việc thực quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp”, nội dung hồn 87 đánh giá, xác nhận, kết luận kiến nghị việc quản lý, sử dụng tài cơng, tài sản cơng giám sát KTNN hỗ trợ tích cực cho việc thực pháp luật tài – ngân sách Về báo cáo kiểm toán, so với quy định Luật KTNN 2005, Luật KTNN 2015 nhiều quy định mới; đó, điểm quy định rõ giá trị pháp lý báo cáo kiểm toán Điều (Luật KTNN 2005 quy định “Giá trị báo cáo kiểm toán” Điều 9) Báo cáo kiểm toán KTNN văn KTNN lập công bố sau kiểm toán để đánh giá, xác nhận, kết luận kiến nghị nội dung kiểm toán.79 Với nội dung vậy, báo cáo kiểm tốn KTNN để Quốc hội, Chính phủ, HĐND quan khác Nhà nước sử dụng trình thực chức nhiệm vụ mình, cụ thể sau: - Quốc hội sử dụng trình xem xét, định giám sát việc thực hiện: mục tiêu, tiêu, sách, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội dài hạn năm đất nước; chủ trương đầu tư chương trình mục tiêu quốc gia, dự án quan trọng quốc gia; sách tài chính, tiền tệ quốc gia; quy định, sửa đổi bãi bỏ thứ thuế; định phân chia khoản thu nhiệm vụ chi ngân sách trung ương ngân sách địa phương; mức giới hạn an tồn nợ quốc gia, nợ cơng, nợ phủ; dự toán NSNN phân bổ ngân sách trung ương; phê chuẩn tốn NSNN; - Chính phủ, quan quảnnhà nước tổ chức, quan khác Nhà nước sử dụng công tác quản lý, điều hành thực thi nhiệm vụ, quyền hạn mình; - HĐND sử dụng trình xem xét, định dự toán phân bổ ngân sách địa phương; phê chuẩn toán ngân sách địa phương; giám sát việc quản lý, sử dụng tài cơng, tài sản công thực thi nhiệm vụ, quyền hạn 79 khoản Điều Luật KTNN 2015 88 Đối với đơn vị kiểm toán, báo cáo kiểm tốn giá trị bắt buộc thực hiện: “Báo cáo kiểm toán KTNN phát hành cơng khai giá trị bắt buộc phải thực đơn vị kiểm toán sai phạm việc quản lý, sử dụng tài cơng, tài sản công”.80 Đây bước tiến quan trọng, khẳng định địa vị pháp lý, vai trò hiệu lực hoạt động kiểm toán KTNN Với giá trị pháp lý quan trọng Báo cáo kiểm toán vậy, KTNN luật quy định phải trách nhiệm cao báo cáo kiểm toán: KTNN phải chịu trách nhiệm trước pháp luật toàn nội dung báo cáo kiểm toán Trách nhiệm quy định theo thứ bậc từ thấp đến cao, từ trách nhiệm Kiểm toán viên nhà nước: “Chịu trách nhiệm trước pháp luật chứng, đánh giá, xác nhận, kết luận kiến nghị kiểm toán”81; trách nhiệm Tổ trưởng Tổ kiểm toán: “Chịu trách nhiệm trước pháp luật tính đắn, trung thực, khách quan đánh giá, xác nhận, kết luận kiến nghị biên kiểm toán Tổ kiểm toán”82; trách nhiệm Trưởng Đồn kiểm tốn: “Chịu trách nhiệm trước pháp luật tính đắn, trung thực, khách quan đánh giá, xác nhận, kết luận kiến nghị báo cáo kiểm toán”83 đến trách nhiệm Tổng KTNN: “Chịu trách nhiệm trước pháp luật nội dung báo cáo kiểm toán KTNN”.84 Về thực kết luận, kiến nghị kiểm toán KTNN, khoản 11 Điều 10 Luật KTNN 2015 quy định KTNN nhiệm vụ: “Tổ chức theo dõi, kiểm tra việc thực kết luận, kiến nghị KTNN”; khoản Điều 11 quy định KTNN quyền: “Yêu cầu đơn vị kiểm toán thực kết luận, kiến nghị kiểm toán KTNN sai phạm báo cáo tài sai phạm việc chấp hành pháp luật; kiến nghị thực biện pháp khắc phục yếu hoạt động đơn vị KTNN phát hiện” Trường hợp đơn vị kiểm toán khoản Điều Luật KTNN 2015 khoản Điều 22 Luật KTNN 2015 82 điểm b khoản Điều 41 Luật KTNN 2015 83 điểm b khoản Điều 39 Luật KTNN 2015 84 khoản Điều 13 Luật KTNN 2015 80 81 89 không thực kết luận, kiến nghị kiểm tốn KTNN kiến nghị với quan, người thẩm quyền yêu cầu đơn vị kiểm toán thực kết luận, kiến nghị kiểm toán theo quy định khoản Điều 11: “Kiến nghị quan, người thẩm quyền yêu cầu đơn vị kiểm toán thực đầy đủ, kịp thời kết luận, kiến nghị kiểm toán sai phạm báo cáo tài sai phạm việc chấp hành pháp luật; đề nghị xử lý theo quy định pháp luật trường hợp không thực thực không đầy đủ, kịp thời kết luận, kiến nghị kiểm tốn KTNN” Tổng KTNN quyền kiến nghị Bộ trưởng, Thủ trưởng quan ngang bộ, Thủ trưởng quan thuộc Chính phủ, quan khác trung ương, Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, thủ trưởng cấp trực tiếp đơn vị kiểm toán xử lý theo thẩm quyền quan, tổ chức, cá nhân hành vi: cản trở hoạt động kiểm toán KTNN; cung cấp thông tin, tài liệu sai thật cho KTNN; không thực thực không đầy đủ, kịp thời kết luận, kiến nghị KTNN Trường hợp kết luận, kiến nghị KTNN không giải giải khơng đầy đủ Tổng KTNN kiến nghị người thẩm quyền xem xét, xử lý theo quy định pháp luật.85 KTNN báo cáo tổng hợp kết kiểm toán năm kết thực kết luận, kiến nghị kiểm toán với Quốc hội, UBTVQH; gửi báo cáo tổng hợp kết kiểm toán năm kết thực kết luận, kiến nghị kiểm tốn cho Chủ tịch nước, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Hội đồng dân tộc, Ủy ban Quốc hội; cung cấp kết kiểm toán cho Bộ Tài chính, Đồn ĐBQH, HĐND, UBND nơi kiểm tốn quan khác theo quy định pháp luật.86 Về cơng khai kết kiểm tốn, việc cơng bố cơng khai báo cáo kiểm toán báo cáo kết thực kết luận, kiến nghị kiểm toán quy định Điều 50, Điều 51 Luật KTNN 2015 Việc cơng bố cơng khai báo cáo kiểm tốn thơng qua họp báo, công bố công báo phương tiện thông tin đại chúng tạo 85 86 khoản Điều 14 Luật KTNN 2015 khoản Điều 10 Luật KTNN 2015 90 áp lực mạnh mẽ công luận xã hội trách nhiệm đơn vị kiểm toán cá nhân liên quan việc tuân thủ pháp luật thực đầy đủ, kịp thời kết luận, kiến nghị kiểm tốn KTNN, góp phần đảm bảo cơng hoạt động kinh tế tổ chức xã hội Mặt khác, hoạt động kiểm tốn cơng khai kết kiểm tốn khơng phát huy quyền tiếp cận thơng tin cơng dân mà giúp người dân nắm hiệu sách, tiêu dùng, NSNN, đồng thời sở cho đơn vị kiểm toán tiến hành khiếu nại, tố cáo hành vi Trưởng Đồn kiểm tốn, Tổ trưởng Tổ kiểm toán thành viên Đồn kiểm tốn hay đánh giá, xác nhận, kết luận kiến nghị kiểm toán báo cáo kiểm toán bị cho trái pháp luật, gây thiệt hại đến quyền lợi ích hợp pháp đơn vị.87 Quy trình giải khiếu nại, tố cáo hành vi trái pháp luật kết kiểm toán Luật KTNN 2015 quy định tuân theo pháp luật khiếu nại, tố cáo Ngồi ra, cơng tác phối hợp thơng tin tun truyền hoạt động kiểm tốn KTNN quan báo chí quan trọng nhằm thơng tin xác, kịp thời cho bạn đọc, bạn nghe đài xem truyền hình nước hoạt động kiểm toán, kết kiểm toán Kiểm toán Nhà nước; nâng cao nhận thức cán bộ, cơng chức Kiểm tốn Nhà nước thực thi nhiệm vụ kiểm tốn, góp phần đảm bảo lợi ích Nhà nước, lợi ích hợp pháp chủ thể kinh tế người lao động Ngày 14/06/2016, Hà Nội, KTNN tổ chức Hội nghị đánh giá kết công tác phối hợp thơng tin, tun truyền với năm quan báo chí gồm Báo Nhân dân, Thông xã Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Báo Đại biểu nhân dân.88 Thực Chiến lược phát triển Kiểm toán Nhà nước đến năm 2020, năm qua, Kiểm toán Nhà nước đẩy mạnh việc thiết lập phát triển mối quan hệ hợp tác với quan đơn vị nhằm nâng cao lực, hiệu lực hiệu hoạt động kiểm toán Một nội dung chiến Điều 69 Luật KTNN 2015 Theo TTXVN (2016), “Tăng cường phối hợp tuyên truyền hoạt động Kiểm tốn nhà nước, Tạp chí Ban tuyên giáo Trung ương”, http://www.tuyengiao.vn/Home/vanhoavannghe/88728/Tang-cuong-phoihop-tuyen-truyen-ve-hoat-dong-cua-Kiem-toan-nha-nuoc, truy cập ngày 20/06/2016 87 88 91 lược Kiểm toán Nhà nước trọng tăng cường đa dạng hố hình thức tuyên truyền tổ chức hoạt động kiểm tốn, thực tiễn hoạt động kiểm tốn thơng qua việc ký thỏa thuận hợp tác với quan báo chí lớn Trung ương Việc thực thỏa thuận hợp tác KTNN năm quan báo chí góp phần quan trọng cơng tác phổ biến, tuyên truyền đường lối, sách kinh tế pháp luật Đảng Nhà nước; nâng cao nhận thức trị ý thức chấp hành pháp luật đội ngũ cán nhân dân thân đội ngũ người làm cơng tác kiểm tốn Các tin, bài, phóng liên quan tới KTNN góp phần truyền tải thơng tin hoạt động kiểm tốn cách nhanh chóng, xác nhất, trung thực nhất, giúp quan, tổ chức người dân hiểu đánh giá hoạt động KTNN hoạt động kiểm toán viên hệ thống văn quy phạm pháp luật Nhà nước lĩnh vực kiểm tốn nói chung KTNN nói riêng Để nâng cao chất lượng công tác phối hợp thông tin tuyên truyền thời gian tới, KTNN cần tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho phóng viên quan báo chí việc tiếp cận, khai thác thông tin hoạt động KTNN Bên cạnh đó, KTNN cần chủ động, cung cấp thơng tin sớm để quan báo chí tuyền truyền hiệu hoạt động KTNN; cử chuyên gia phân tích, đánh giá kết kiểm tốn, góp phần định hướng dư luận KTNN cần đẩy mạnh tăng cường công tác bồi dưỡng, tập huấn chun mơn nghiệp vụ kiểm tốn cho phóng viên quan báo chí ký kết hợp tác Trong công khai kết sử dụng nguồn vốn viện trợ, tài trợ cho vay… hoạt động kiểm tốn cơng khai kết kiểm tốn KTNN trở thành kênh thông tin quan trọng việc tạo dựng niềm tin quốc gia, ngân hàng, tổ chức tín dụng nhà đầu tư nước ngồi…với Việt Nam Về kiểm tốn dự án đầu tư xây dựng cơng trình, KTNN ban hành Quyết định số 03/2012/QĐ-KTNN ngày 04//04/2012 định ban hành Quy trình kiểm tốn Dự án đầu tư xây dựng cơng trình, kèm theo Quy trình kiểm tốn Dự án đầu tư xây dựng cơng trình Đây văn tạo khung pháp lý cho hoạt động kiểm 92 toán lĩnh vực đầu tư xây dựng, lĩnh vực quan trọng, giữ vai trò chủ yếu việc xây dựng sở vật chất - kỹ thuật, thực cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước Mới đây, Chính phủ vừa ban hành Nghị định 16/2016/NĐ-CP ngày 16/03/2016 quy định quản lý sử dụng vốn hỗ trợ phát triển thức (ODA) vốn vay ưu đãi nhà tài trợ nước thay Nghị định số 38/2013/NĐ-CP ngày 23/4/2013 theo hướng chặt chẽ Và hoạt động góp phần quản lý, sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi hiệu kiểm toán (Khoản Điều 54 Nghị định) Theo văn lấy ý kiến đại biểu Quốc hội kế hoạch kiểm toán cho năm 2016, Ủy ban Tài chính-Ngân sách Quốc hội nhấn mạnh nên thực kiểm toán năm 2016 lĩnh vực dư luận quan tâm việc xếp, tái cấu doanh nghiệp nhà nước, hiệu sử dụng vốn nhà nước doanh nghiệp; dự án đầu tư BOT, dự án sử dụng vốn ODA, dự án sử dụng vốn trái phiếu phủ 89 Trong q trình kiểm tốn dự án sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi, KTNN nhận hỗ trợ Ngân hàng giới (WB) Việt Nam thông qua hoạt động tăng cường lực cho KTNN Việt Nam thúc đẩy hợp tác trao đổi chuyên môn KTNN Việt Nam với tổ chức quốc tế; đặc biệt, WB thúc đẩy phối hợp thực kiểm tốn chương trình, dự án ODA, góp phần tăng cường trách nhiệm giải trình minh bạch nguồn vốn tài trợ quốc tế cho Chính phủ Việt Nam.90 Trong phòng chống tham nhũng, với vị quan kiểm tra tài nhà nước, hoạt động độc lập tuân theo pháp luật, KTNN công cụ quan trọng để phát tượng, dấu hiệu tham ô, lãng phí, khơng tn thủ pháp Lan Nhi (2015), “Ủy ban Quốc hội đề nghị kiểm toán án BOT dự án vốn ODA”, Thời báo kinh tế Sài Gòn, http://www.thesaigontimes.vn/138057/Uy-ban-Quoc-hoi-de-nghi-kiem-toan-cac-du-an-BOT-du-anvon-ODA.html, truy cập ngày 20/06/2016 90 (2012), “Lãnh đạo kiểm toán nhà nước làm việc với Ngân hàng giới”, Trang thơng tin điện tử Kiểm tốn nhà nước, http://www.sav.gov.vn/1807-1-ndt/lanh-dao-kiem-toan-nha-nuoc-lam-viec-voi-ngan-hangthe-gioi.sav, truy cập ngày 20/06/2016 89 93 luật quản lý kinh tế, tài chính, sử dụng hiệu nguồn lực tài nhà nước… Trên sở đó, KTNN kiến nghị với quan nhà nước thẩm quyền kịp thời ngăn chặn xử lý hành vi tham nhũng, tiêu cực theo quy định pháp luật Trường hợp phát hành vi tham nhũng dấu hiệu tội phạm, KTNN kiến nghị quan bảo vệ pháp luật xem xét xử lý hình cá nhân liên quan theo quy định pháp luật; quan bảo vệ pháp luật trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ để giải theo quy định pháp luật tố tụng hình phải thơng báo kết giải cho KTNN Thực Luật KTNN Luật Phòng, chống tham nhũng, KTNN tổ chức, triển khai việc kiểm tốn góp phần phòng ngừa, phát tham nhũng Thơng qua hoạt động kiểm tốn, KTNN phát chuyển hồ sơ cho quan điều tra, quan, tổ chức thẩm quyền xử lý số vụ việc dấu hiệu tội phạm Tuy nhiên, Luật Phòng, chống tham nhũng chưa quy địnhvai trò, trách nhiệm KTNN; trách nhiệm quan điều tra, quan, tổ chức thẩm quyền việc thông báo kết xử lý với KTNN, vụ việc không xử lý, làm giảm hiệu lực kiến nghị kiểm toán phòng, chống tham nhũng Vì vậy, cần quy định rõ trách nhiệm KTNN Luật Phòng, chống tham nhũng sau: "Trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn mình, KTNN trách nhiệm tổ chức thực việc kiểm tốn nhằm phòng ngừa, phát phối hợp xử lý hành vi tham nhũng; trường hợp phát hành vi tham nhũng chuyển hồ sơ cho quan điều tra, Viện kiểm sát, quan, tổ chức thẩm quyền xử lý quan điều tra, Viện kiểm sát, quan, tổ chức thẩm quyền trách nhiệm xử lý theo quy định pháp luật thông báo kết xử lý cho KTNN; trường hợp khơng xử lý phải thông báo nêu rõ lý với KTNN" thể thấy, phối hợp hoạt động KTNN quan, tổ chức việc thực chức chun mơn tích cực, đóng góp quan trọng cho lĩnh vực kiểm soát QLNN nước ta, cụ thể: Hoạt động KTNN bảo đảm chi tiêu ngân sách sử dụng tài sản công cách trung thực, xác pháp 94 luật; góp phần nâng cao tinh thần tiết kiệm, chống lãng phí tăng cường tính hiệu hoạt động đơn vị sử dụng ngân sách tài sản nhà nước; đóng vai trò hỗ trợ đắc lực cho hoạt động kiểm soát quyền lực quan dân cử Kết luận Chương III Sự ghi nhận Hiến pháp 2013 thiết chế KTNN nâng cao địa vị pháp lý quan thực kiểm toán việc quản lý, sử dụng tài chính, tài sản cơng, với thay đổi Luật KTNN 2015, ghi nhận nhằm tăng cường hiệu công tác kiểm tra tài nhà nước bảo đảm chức kiểm sốt QLNN CQHĐĐL Tính đến nay, hành lang pháp lý cho tổ chức hoạt động KTNN ngày hoàn thiện, đồng từ Hiến pháp năm 2013, Luật KTNN 2015, Chiến lược phát triển KTNN đến năm 2020 đến hệ 95 thống chuẩn mực KTNN, quy trình, quy chế chun mơn, nghề nghiệp đảm bảo tương thích với pháp luật quốc tế quan kiểm toán tối cao Năng lực kiểm toán ngày nâng cao, hoạt động chuyên nghiệp hơn; tổ chức máy đội ngũ cán bước củng cố, kiện toàn cấu, số lượng chất lượng sở vật chất, ứng dụng công nghệ thông tin quan tâm đầu tư, ngày đáp ứng tốt cho hoạt động chuyên môn; hội nhập quốc tế mở rộng Như vậy, khẳng định, với bảo đảm pháp luật hành, vai trò kiểm sốt QLNN quan KTNN tăng cường hoàn thiện với phát triển, nâng cao chất lượng hoạt động kiểm tra tài nhà nước thời gian tới KẾT LUẬN CHUNG Dựa yêu cầu bảo đảm cho vai trò kiểm sốt QLNN CQHĐĐL mà luận văn xây dựng với việc đánh giá quy định pháp luật hành bảo đảm yếu tố hai CQHĐĐL Việt Nam thấy hai thiết chế hiến định độc lập bước đầu ghi nhận vai trò lĩnh vực hoạt động riêng Nhìn nhận yêu cầu bảo đảm để HĐBCQG KTNN thực vai trò kiểm sốt QLNN Việt Nam, rút số nhận định: 96 Thứ nhất, địa vị pháp lý hai quan ghi nhận đạo luật gốc nhà nước nâng cao vị HĐBCQG KTNN việc thực thi QLNN mở phương pháp kiểm soát quyền lực hiệu cho Việt Nam bên cạnh kiểm soát quyền lực truyền thống Thứ hai, quy định tổ chức, chức – nhiệm vụ, tài quan đạo luật riêng, cụ thể hóa tinh thần Hiến pháp 2013 tạo tính độc lập hoạt động quan thực chức mình, đảm bảo việc thực thi quyền lực hiệu tăng cường kiểm soát QLNN thông qua tổ chức, quản lý bầu cử HĐBCQG hoạt động kiểm tra tài nhà nước KTNN Thứ ba, phạm vi hoạt động mình, quan nhà nước nói chung HĐBCQG KTNN nói riêng khơng thể hồn thành tốt nhiệm vụ mà khơng phối hợp hoạt động với quan, tổ chức khác Trong hoạt động bầu cử, HĐBCQG quan giữ vai trò tổ chức, điều hành chung cho bầu cử, để triển khai nhiều hoạt động khác trình chuẩn bị bầu cử, HĐBCQG ủy ban giúp việc với hỗ trợ đắc lực Trung ương Đảng Công sản Việt Nam định hướng tư tưởng, MTTQVN vận động bầu cử, tổ chức hiệp thương Bộ, ban ngành đạo Chính phủ hỗ trợ đắc lực cơng tác tuyên truyền, phổ biến ý nghĩa nội dung bầu cử đến người dân… để bầu cử thực trở thành ngày hội tồn dân Trong cơng tác kiểm tốn việc quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công KTNN thực thi hiệu thiếu phối hợp Quốc hội quan Quốc hội việc giám sát hoạt động KTNN; Chính phủ Bộ, ban, ngành để triên khai kiểm toán thực thi kết luận kiểm toán đơn vị kiểm toán, quan truyền thơng, báo chí,… đảm bảo tính khách quan, minh bạch hoạt động Thứ tư, tính độc lập tổ chức, chức – nhiệm vụ tài CQHĐĐL bảo đảm cần thiết cho hoạt động quan phát huy hiệu tích cực, song với ngun tắc kiểm sốt quyền lực tổ chức hoạt động 97 máy nhà nước, pháp luật quy định để hạn chế tùy tiện hoạt động HĐBCQG KTNN thông qua chế độ bổ nhiệm Quốc hội, báo cáo hoạt động trước Quốc hội, UBTVQH… Thứ năm, với tư cách CQHĐĐL bên cạnh chức phù hợp với lĩnh vực hoạt động HĐBCQG KTNN chức quan trọng nhất, tác động trực tiếp đến đời ghi nhận hai thiết chế Hiến pháp 2013 kiểm sốt QLNN Do đó, việc thực tốt chức lĩnh vực hoạt động điều kiện để vai trò kiểm sốt QLNN HĐBCQG KTNN phát huy tích cực Đánh giá pháp luật hành vai trò quan việc kiểm sốt QLNN thấy, so với KTNN, vai trò HĐBCQG chưa bảo đảm, chưa tương xứng với kỳ vọng xây dựng thiết chế hiến định độc lập để tổ chức công tác bầu cử, lựa chọn đại biểu ưu tú cho nhân dân cách khách quan, cơng Những quy định HĐBCQG tác dụng nâng cao vị trí quan tầm hiến định, chưa thực bảo đảm để HĐBCQG hoạt động độc lập, thực thi QLNN hiệu Vì vậy, thời gian tới, sở u cầu bảo đảm vai trò kiểm sốt QLNN CQHĐĐL, cần định hướng sửa đổi pháp luật, đặc biệt bảo đảm tính độc lập tổ chức, chức – nhiệm vụ tài để HĐBCQG xứng đáng thiết chế hiến định độc lập, nhiệm vụ tổ chức bầu cử ĐBQH, đạo hướng dẫn bầu cử đại biểu HĐND cấp Trên sở bảo đảm pháp luật thực tiễn hoạt động kết tốt, tránh tình trạng bầu cử mang tính hình thức khó kiểm sốt Tóm lại, vai trò HĐBCQG KTNN kiểm sốt QLNN Việt Nam bước đầu đảm bảo phát huy lĩnh vực hoạt động Đây bước phát triển nhận thức tư Tuy vậy, quy định pháp luật thực định hai quan dường chưa đủ hồn thiện Để việc kiểm soát quyền lực thực hiệu quả, cần xem xét, tổng kết hoạt động hai quan nhiệm kỳ quy định pháp luật áp dụng, từ 98 rút kinh nghiệm điều chỉnh để chức riêng quan vai trò kiểm soát quyền lực thực tối ưu DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO A- Sách chuyên khảo, tham khảo Đặng Văn Hải (2014), “Thiết chế Kiểm toán giới gợi ý cho việc hiến định Việt Nam”, Các thiết chế hiến định độc lập – Kinh nghiệm quốc tế triển vọng Việt Nam, Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội Intosai (2013), Thực tiễn tham gia người dân thơng qua quan kiểm tốn quốc gia (Citizen engagement practices by supreme audit institutions), New York 99 Jonathan Law, John Smullen (2008), Từ điển tài ngân hàng (A Dictionary of finance and banking), tái lần thứ 4, NXB Đại học Oxford Tô Văn Hòa (2012), Nghiên cứu so sánh Hiến pháp quốc gia Asean, Chính trị quốc gia, Hà Nội Trịnh Thí Xuyến (2008), Kiểm sốt quyền lực nhà nước – Một số vấn đề lý luận thực tiễn Việt Nam nay, Nhà xuất Chính trị Quốc gia, Hà Nội Trương Thị Hồng Hà (2013),“Thanh tra Quốc hội số nước giới cần thiết thành lập Việt Nam”, Các thiết chế hiến định độc lập – kinh nghiệm quốc tế triển vọng Việt Nam, NXB Đại học quốc gia Hà Nội Văn phòng cao uỷ Liên hợp quốc quyền người (2010), quan nhân quyền quốc gia: Lịch sử, nguyên tắc, vai trò trách nhiệm (National human rights institutions – history, principles, roles and responsibilities), New York Vũ Công Giao (2013), “Cơ quan bầu cử quốc gia giới việc hiến định quan Hiến pháp 1992, sửa đổi năm 2013 Việt Nam”, Các thiết chế hiến định độc lập – Kinh nghiệm quốc tế triển vọng Việt Nam, Nxb Đại học quốc gia Hà Nội, Hà Nội Vũ Công Giao (2013), “Hiến định quan giám sát độc lập giới – Thực trạng xu hướng phát triển”, Các thiết chế hiến định độc lập – Kinh nghiệm quốc tế triển vọng Việt Nam, Nxb Đại học quốc gia Hà Nội, Hà Nội 10 Vũ Công Giao (2013),“Hiến định quan nhân quyền quốc gia giới triển vọng Việt Nam”, Các thiết chế hiến định độc lập – kinh nghiệm quốc tế triển vọng Việt Nam, NXB Đại học quốc gia Hà Nội, Hà Nội 11 Vũ Hồng Anh (2013), “Các mô hình bảo vệ hiến pháp giới học kinh nghiệm cho việc xây dựng mơ hình bảo vệ hiến pháp Việt 100 Nam”, Các thiết chế hiến định độc lập – kinh nghiệm quốc tế triển vọng Việt Nam, NXB Đại học quốc gia Hà Nội, Hà Nội B- Đề án, đề tài khoa học 12 Lưu Văn Quảng (Chủ nhiệm đề tài) (2008), Xây dựng chế Kiểm soát quyền lực nhà nước Việt Nam nay, Báo cáo tổng hợp kết nghiên cứu đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, Hà Nội 13 Trung tâm Nghiên cứu khoa học (2013), Mối quan hệ Quốc hội HĐBCQG, Báo cáo nghiên cứu, Viện Nghiên cứu lập pháp, Hà Nội 14 Trung tâm Nghiên cứu khoa học (2013), Tài liệu tham khảo: Mơ hình tổ chức hoạt động Hội đồng bầu cử Quốc gia số quốc gia giới kinh nghiệm cho Việt Nam, Viện nghiên cứu lập pháp, Hà Nội 15 Trần Ngọc Đường (2015), Báo cáo kết nghiên cứu Đề tài: sở lý luận thực tiễn xây dựng chế kiểm soát quyền lực nhà nước việc thực quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp nước ta, Văn phòng Quốc hội, Hà Nội C- Luận văn, luận án 16 Đặng Văn Hải (2014), Hoàn thiện pháp luật kiểm toán nhà nước đáp ứng yêu cầu xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Luận án Tiến sĩ Luật, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Hà Nội D- Tạp chí 17 Nguyễn Minh Đoan,Vũ Thu Hạnh (2014), “Các yếu tố cấu thành chế kiểm soát quyền lực nhà nước”, Tạp chí Nhà nước pháp luật, số E- Website 18 http://dangcongsan.vn/nguoi-dai-bieu-nhan-dan/quoc-hoi-voi-cu-tri/congkhai-tai-san-thu-nhap-nguoi-ung-cu-374225.html, ngày truy cập 10/06/2016 19 http://hoidongbaucu.quochoi.vn/hdbcqg/Pages/hoi-dong-bau-cu-qg.aspx, truy cập ngày 15/05/2016 101 20 http://kiemtoannn.gov.vn/website/db_images/documents/Nam2011/T6/BA I%207.doc, truy cập ngày 22/06/2016 21 http://www.britannica.com/EBchecked/topic/496265/regulatory-agency, truy cập ngày 30/06/2016 22 http://www.sav.gov.vn/1807-1-ndt/lanh-dao-kiem-toan-nha-nuoc-lamviec-voi-ngan-hang-the-gioi.sav, truy cập ngày 20/06/2016 23 http://www.sav.gov.vn/20-1/to-chuc-bo-may.sav, truy cập ngày 20/06/2016 24 http://www.thesaigontimes.vn/138057/Uy-ban-Quoc-hoi-de-nghi-kiemtoan-cac-du-an-BOT-du-an-von-ODA.html, truy cập ngày 20/06/2016 25 http://www.tuyengiao.vn/Home/vanhoavannghe/88728/Tang-cuong-phoihop-tuyen-truyen-ve-hoat-dong-cua-Kiem-toan-nha-nuoc, truy cập ngày 20/06/2016 26 https://en.wikipedia.org/wiki/National_human_rights_institutions, truy cập ngày 12/06/2016 27 http://www.usa.gov/Agencies/Federal/Independent.shtml, truy cập ngày 30/06/2016 ... 1.2.2 Vai trò quan hiến định độc lập kiểm soát quyền lực nhà nước ……………………………………………………………………………… 27 1.2.3 Yêu cầu bảo đảm vai trò quan hiến định độc lập kiểm soát quyền lực nhà nước Việt Nam …………………………………………………... LÝ LUẬN VỀ VAI TRÒ CỦA CÁC CƠ QUAN HIẾN ĐỊNH ĐỘC LẬP TRONG KIỂM SOÁT QUYỀN LỰC NHÀ NƯỚC Ở VIỆT NAM HIỆN NAY 1.1 Nhận thức chung kiểm soát quyền lực nhà nước QLNN kiểm soát QLNN vấn đề trung tâm... mặt, kiểm sốt quyền lực vô nghĩa Mặt khác tạo nên kiểm soát quyền lực tùy tiện 1.2 Cơ quan hiến định độc lập kiểm soát quyền lực nhà nước 1.2.1 Khái quát quan hiến định độc lập máy nhà nước đại
- Xem thêm -

Xem thêm: Vai trò của các cơ quan hiến định độc lập trong kiểm soát quyền lực nhà nước ở việt nam hiện nay, Vai trò của các cơ quan hiến định độc lập trong kiểm soát quyền lực nhà nước ở việt nam hiện nay

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay