Tạm giam trong tố tụng hình sự việt nam

89 10 0
  • Loading ...
1/89 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/01/2019, 17:24

Đối tượng nghiên cứu của luận văn là những vấn đề lý luận và những quyđịnh của BLTTHS về biện pháp ngăn chặn tạm giam; thực trạng áp dụngnhững quy định này trong thực tiễn. Phạm vi nghiên cứu của luận văn là những vấn đề chung và các quy định của BLTTHS về biện pháp ngăn chặn tạm giam; thực trạng áp dụng biện pháp ngăn chặn tạm giam trên cả nước trong những năm gần đây (20112015) LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan công trình nghiên cứu riêng tơi, kết luận, số liệu luận văn trung thực, đảm bảo độ tin cậy./ Xác nhận giảng viên hướng dẫn Tác giả LỜI CẢM ƠN Tôi xin chân thành cảm ơn Ban Giám hiệu Trường Đại học Luật Hà Nội, thầy cô Khoa Sau đại học, Khoa Pháp luật kinh tế cán bộ, nhân viên Thư viện Trường Đại học Luật Hà Nội- người tạo điều kiện cho tơi suốt q trình tơi học tập, nghiên cứu viết luận văn Trường Đặc biệt, với lòng kính trọng biết ơn sâu sắc, tơi xin gửi lời cảm ơn đến Cô giáo- Tiến sỹ ….- người tận tình hướng dẫn tơi thực cơng trình nghiên cứu Cuối cùng, tơi xin gửi lời cảm ơn tới gia đình, bạn bè- người bên động viên, chia sẻ giúp đỡ suốt thời gian vừa qua Hà Nội, ngày 18 tháng năm 2016 Tác giả MỤC LỤC MỞ ĐẦU…………………………………………………………………………01 Chương KHÁI NIỆM VÀ Ý NGHĨA CỦA TẠM GIAM TRONG TỐ TỤNG HÌNH SỰ VIỆT NAM………………………………………………… 07 1.1 Khái niệm biện pháp ngăn chặn tạm giam…………………………… 07 1.2 Ý nghĩa tạm giam tố tụng hình Việt Nam……………… 10 Kết luận chương 1……………………………………………………………… 14 Chương QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ VIỆT NAM VỀ TẠM GIAM …………………………………… 15 2.1 Quy định pháp luật TTHS Việt Nam tạm giam trước có BLTTHS 15 2.2 Quy định BLTTHS năm 1988 tạm giam .17 2.3 Quy định BLTTHS năm 2003 tạm giam .20 2.4 Quy định BLTTHS năm 2015 tạm giam .23 Kết luận chương 2……………………………………………………………… 47 Chương THỰC TRẠNG ÁP DỤNG VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN BIỆN PHÁP NGĂN CHẶN TẠM GIAM TRONG TTHSVN .48 3.1 Thực trạng áp dụng biện pháp ngăn chặn tạm giam 48 3.2 Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu áp dụng biện pháp ngăn chặn tạm giam 71 Kết luận chương 3……………………………………………………………… 80 KẾT LUẬN………………………………………………………………………81 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nêu rõ: Quyền tự dân chủ công dân quyền bất khả xâm phạm Với chất nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, Đảng Nhà nước ta ban hành nhiều đạo luật để bảo vệ quyền Tuy nhiên, để đảm bảo cho cơng tác đấu tranh phòng, chống tội phạm nước ta nay, đồng thời, nhằm đảm bảo cho trình tiến hành tố tụng giải vụ án kịp thời, nhanh chóng, đảm bảo cơng xã hội việc áp dụng biện pháp ngăn chặn quy định Bộ luật Tố tụng hình hoạt động quan trọng, góp phần đảm bảo cho hoạt động quan tiến hành tố tụng giai đoạn điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án tiến hành cách thuận lợi; hạn chết tình trạng trốn tránh pháp luật cản trở hoạt động điều tra đối tượng bị tình nghi thực hành vi phạm tội bị can, bị cáo Trong số biện pháp ngăn chặn quy định BLTTHS tạm giam biện pháp cưỡng chế mang tính nghiêm khắc Chính lẽ mà việc áp dụng biện pháp cần thận trọng tạm giam khơng có oan sai dẫn đến hậu nghiêm trọng, xâm phạm trực tiếp đến quyền tự do, bất khả xâm phạm thân thể công dân Hiến pháp pháp luật bảo vệ Ngược lại, không tạm giam bị can, bị cáo mà để họ tự ngồi vòng pháp luật, họ gây cản trở cho hoạt động tố tụng, cá biệt nữa, họ lại tiếp tục phạm tội Điều ảnh hưởng đến trình giải vụ án mà gây ảnh hưởng đến tình hình trị an toàn xã hội Thực tiễn cho thấy, kể từ BLTTHS đời, biện pháp ngăn chặn tạm giam quy định cách cụ thể, rõ ràng, tạo điều kiện thuận lợi cho người áp dụng luật Từ đó, quan tiến hành tố tụng dễ dàng hoạt động điều tra, truy tố, xét xử thi hành án Nhưng thực trạng đáng phải suy ngẫm tình trạng vi phạm quy định pháp luật tạm giam tạm giam không đối tượng dẫn đến trả khơng phạm tội, tạm giam sai thủ tục, sai thẩm quyền … diễn phức tạp, nguyên nhân làm giảm chất lượng hoạt động quan tiến hành tố tụng cơng tác đấu tranh phòng, chống tội phạm Ngun nhân vấn đề phải kể đến trước hết quy định BLTTHS nhiều kẽ hở, chưa chặt chẽ, dẫn đến cách hiểu chưa việc áp dụng biện pháp Bên cạnh phải nói đến trình độ lực người có thẩm quyền áp dụng biện pháp ngăn chặn tạm giam… Xuất phát từ thực tiễn nói trên, tác giả lựa chọn đề tài “Tạm giam tố tụng hình Việt Nam” để làm đề tài nghiên cứu luận văn Thạc sĩ luật học, nhằm đưa kiến nghị góp phần hồn thiện quy định BLTTHS biện pháp ngăn chặn Đồng thời, để thực tốt nhiệm vụ đấu tranh phòng chống tội phạm mà Đảng Nhà nước ta đặt việc nghiên cứu cách đồng toàn diện biện pháp ngăn chặn tạm giam mặt lý luận thực tiễn cần thiết có ý nghĩa to lớn nhằm đảm bảo cho quan tiến hành tố tụng thực tốt nhiệm vụ giai đoạn điều tra, truy tố, xét xử, góp phần giải nhanh chóng, kịp thời vụ án hình Tình hình nghiên cứu đề tài Để phục vụ cho cơng cải cách tư pháp nâng cao hiệu việc áp dụng biện pháp ngăn chặn tạm giam, năm qua có nhiều sách báo đề cập đến biện pháp ngăn chặn này, kể tới hệ thống giáo trình luật: Giáo trình Luật Tố tụng hình trường Đại học Luật Hà Nội, Giáo trình Luật Tố tụng hình Khoa Luật – Đại học Quốc gia Hà Nội, Giáo trình Luật Tố tụng hình Khoa Luật – Học viện An ninh… hay “ Các biện pháp ngăn chặn vấn đề nâng cao hiệu chúng” tác giả Nguyễn Vạn Nguyên (Nhà xuất Cơng an nhân dân, 1995)… Ngồi có nhiều viết biện pháp ngăn chặn nói chung biện pháp ngăn chặn tạm giam nói riêng Tạp chí Luật học, Tạp chí Tòa án nhân dân, Tạp chí Kiểm sát, Tạp chí Khoa học pháp lý như: “Sửa đổi, bổ sung quy định BLTTHS biện pháp ngăn chặn” tác giả Mai Bộ (2007), “Hoàn thiện số quy định Bộ luật Tố tụng hình nhằm nâng cao hiệu áp dụng biện pháp ngăn chặn” tác giả Vũ Gia Lâm (2012), “Những vướng mắc việc áp dụng biện pháp ngăn chặn theo quy định BLTTHS kiến nghị sửa đổi, bổ sung” tác giả Phùng Văn Tài (2012)… Bên cạnh đó, khơng thể khơng kể đến cơng trình nghiên cứu khoa học chuyên sâu đề cập đến biện pháp ngăn chặn tạm giam như: Luận án Tiến sỹ “Các biện pháp ngăn chặn bắt, tạm giữ, tạm giam Tố tụng hình Việt Nam – Thực trạng, nguyên nhân giải pháp” (năm 2005) tác giả Nguyễn Văn Điệp; Khóa luận tốt nghiệp “Một số vấn đề lý luận thực tiễn biện pháp ngăn chặn tạm giam Tố tụng hình Việt Nam” (năm 2011) tác giả Đàm Thị Trang… Có thể nói rằng, cơng trình nghiên cứu đóng góp phần đáng kể việc hoàn thiện quy định pháp luật Tố tụng hình biện pháp ngăn chặn tạm giam, đồng thời nâng cao hiệu áp dụng cách quy định thực tiễn Tuy nhiên, vấn đề chung biện pháp ngăn chặn nhiều tác giả nghiên cứu, việc sâu nghiên cứu mặt lý luận thực tiễn áp dụng riêng biện pháp ngăn chặn tạm giam tố tụng hình Việt Nam, để từ tìm hạn chế, thiếu sót việc áp dụng biện pháp ngăn chặn góc độ luận văn Thạc sỹ chưa có cơng trình nghiên cứu Trong phạm vi luận văn mình, tác giả chủ yếu nghiên cứu biện pháp ngăn chặn tạm giam góc độ chế định pháp luật Tố tụng hình Việt Nam, điểm biện pháp ngăn chặn tạm giam quy định BLTTHS năm 2015, so sánh với quy định BLTTHS trước đó; vướng mắc, hạn chế thực tiễn áp dụng, từ đưa số kiến nghị nhằm hoàn thiện quy định pháp luật biện pháp ngăn chặn tạm giam, nâng cao hiệu áp dụng biện pháp thực tế Mục đích, nhiệm vụ nghiên cứu luận văn Trên sở nghiên cứu số vấn đề lý luận thực tiễn áp dụng biện pháp ngăn chặn tạm giam Tố tụng hình Việt Nam, luận văn đưa số giải pháp, kiến nghị nhằm nâng cao hiệu áp dụng biện pháp ngăn chặn thực tiễn Để thực mục đích trên, luận văn cần hoàn thiện nhiệm vụ sau: Một là: Phân tích chất, ý nghĩa biện pháp ngăn chặn tạm giam Hai là: Phân tích quy định pháp luật biện pháp ngăn chặn tạm giam trước sau có BLTTHS Đặc biệt phân tích điểm biện pháp ngăn chặn tạm giam theo quy định BLTTHS năm 2015, so sánh với BLTTHS trước Ba là: Phân tích, đánh giá thực trạng áp dụng quy định pháp luật, đưa nguyên nhân khó khăn, vướng mắc việc áp dụng biện pháp ngăn chặn tạm giam năm gần (2011-2015) Bốn là: Đưa kiến nghị, giải pháp nhằm nâng cao hiệu áp dụng biện pháp ngăn chặn tạm giam thực tiễn Đối tượng, phạm vi nghiên cứu luận văn Đối tượng nghiên cứu luận văn vấn đề lý luận quy định BLTTHS biện pháp ngăn chặn tạm giam; thực trạng áp dụng quy định thực tiễn Phạm vi nghiên cứu luận văn vấn đề chung quy định BLTTHS biện pháp ngăn chặn tạm giam; thực trạng áp dụng biện pháp ngăn chặn tạm giam nước năm gần (2011-2015) Phương pháp nghiên cứu Để nghiên cứu đề tài, luận văn vận dụng phương pháp luận triết học Mác – Lênin chủ nghĩa vật biện chứng vật lịch sử; quan điểm Đảng Nhà nước cơng tác đấu tranh phòng ngừa chống tội phạm Bên cạnh đó, luận văn hồn thành dựa phương pháp nghiên cứu cụ thể như: phương pháp phân tích, so sánh, đối chiếu, tổng hợp, thống kê số liệu; tham khảo ý kiến nhà nghiên cứu lý luận cán làm thực tiễn Luận văn nghiên cứu dựa sở lý luận khoa học Luật Hình sự, Luật TTHS, tham khảo cơng trình nghiên cứu tác giả…Đồng thời, tác giả nghiên cứu Chỉ thị, Nghị Bộ Chính trị Ban chấp hành Trung ương Đảng cộng sản Việt Nam công tác tư pháp, việc thực hoạt động TTHS biện pháp ngăn chặn tạm giam Ý nghĩa khoa học thực tiễn luận văn Trên sở nghiên cứu sâu vấn đề chung liên quan đến biện pháp ngăn chặn tạm giam, luận văn xây dựng khái niệm khoa học biện pháp ngăn chặn này, ý nghĩa quan trọng biện pháp ngăn chặn tạm giam thực tiễn đấu tranh phòng, chống tội phạm Trên sở phân tích, đánh giá thực trạng áp dụng biện pháp ngăn chặn tạm giam năm gần đây, luận văn kết theo bất cập, tồn thực tiễn áp dụng biện pháp ngăn chặn này, từ đề xuất giải pháp, kiến nghị phù hợp Từ đó, tạo tài liệu tham khảo trình lập pháp tố tụng hình sự, trình áp dụng biện pháp ngăn chặn tạm giam quan tiến hành tố tụng Kết cấu luận văn Ngồi Lời nói đầu, Kết luận, Danh mục tài liệu tham khảo, kết cấu luận văn gồm hai chương: Chương I- Khái niệm ý nghĩa tạm giam Tố tụng hình Việt Nam Chương II- Quy định pháp luật Tố tụng hình Việt Nam tạm giam Chương III- Thực trạng áp dụng số giải pháp nhằm hoàn thiện biện pháp ngăn chặn tạm giam Tố tụng hình Việt Nam CHƯƠNG I KHÁI NIỆM VÀ Ý NGHĨA CỦA TẠM GIAM TRONG TỐ TỤNG HÌNH SỰ VIỆT NAM 1.1 Khái niệm biện pháp ngăn chặn tạm giam Trong hệ thống biện pháp ngăn chặn quy định Bộ luật Tố tụng hình sự, tạm giam biện pháp ngăn chặn nghiêm khắc có tầm quan trọng đặc biệt Việc áp dụng biện pháp ngăn chặn tạo điều kiện thuận lợi cho quan tiến hành tố tụng việc giải vụ án, ngăn chặn bị can, bị cáo bỏ trốn tiếp tục phạm tội Thời gian qua, việc áp dụng biện pháp ngăn chặn góp phần quan trọng việc ngăn chặn tội phạm, ngăn ngừa người phạm tội trốn tránh pháp luật gây khó khăn cho q trình giải vụ án hình Tuy nhiên, biện pháp ngăn chặn tác động trực tiếp đến quyền bất khả xâm phạm thân thể người, vậy, việc áp dụng biện pháp ngăn chặn tạm giam đòi hỏi phải tuân thủ chặt chẽ quy định pháp luật, nhằm tránh gây hậu xấu việc bảo đảm quyền người tố tụng hình sự, đồng thời tránh ảnh hưởng đến hiệu lực pháp luật, làm giảm uy tín Nhà nước quan bảo vệ pháp luật Do vậy, vấn đề đặt làm để áp dụng biện pháp ngăn chặn nói chung biện pháp ngăn chặn tạm giam nói riêng vừa đảm bảo tính hợp pháp, tránh tình trạng lạm quyền, oan sai đồng thời phải đảm bảo không gây khó khăn, cản trở cho hoạt động điều tra, truy tố, xét xử thi hành án quan tiến hành tố tụng Để đạt mục đích này, trước hết cần làm rõ khái niệm biện pháp ngăn chặn tạm giam tố tụng hình Hiện nay, tồn nhiều quan điểm khác khái niệm biện pháp ngăn chặn tạm giam chưa thực đầy đủ, nội hàm khái niệm chưa bảo hàm hết đối tượng áp dụng, thầm quyền áp dụng, 10 hiệu việc áp dụng biện pháp ngăn chặn tạm giam Tố tụng hình để đảm bảo hoạt động áp dụng biện pháp ngăn chặn thực cách xác kịp thời Qua nghiên cứu thực tiễn áp dụng biện pháp ngăn chặn tạm giam với tham khảo cơng trình nghiên cứu khoa học, sách báo, tạp chí…, tác giả xin đưa số giải pháp sau đây: 3.2.1 Giải pháp hoàn thiện quy định pháp luật TTHS Quá trình nghiên cứu lý luận thực tiễn hoạt động áp dụng biện pháp ngăn chặn tạm giam cho thấy, khó khăn, vướng mắc hoạt động xuất phát chủ yếu từ bất cập quy định biện pháp ngăn chặn tạm giam Bộ luật Tố tụng hình văn hướng dẫn luật biện pháp ngăn chặn So với BLTTHS 2003, BLTTHS 2015 đời có nhiều quy định chặt chẽ cụ thể biện pháp ngăn chặn tạm giam Tuy nhiên, thực tiễn áp dụng cho thấy quy định chưa đáp ứng hết yêu cầu trình cải cách tư pháp Vì vậy, việc hoàn thiện quy định Bộ luật Tố tụng hình văn hướng dẫn việc áp dụng quy định Bộ luật Tố tụng hình việc áp dụng biện pháp ngăn chặn tạm giam giải pháp quan trọng nhằm đảm bảo tránh tình trạng tạm giam oan sai, hạn chế tình trạng tạm giam tràn lan, sai đối tượng, thẩm quyền… Có đảm bảo quyền bất khả xâm phạm tự công dân Hiến pháp bảo vệ Với vốn kiến thức nhỏ bé mình, tác giả xin đưa số kiến nghị hoàn thiện sau: Thứ nhất: Cần ghi nhận khái niệm “Tạm giam” BLTTHS để quan tiến hành tố tụng hiểu cách thống dễ dàng áp dụng biện pháp ngăn chặn thực tế Theo tác giả, nên bổ sung khái niệm “Tạm giam” theo khái niệm phân tích tiểu mục 1.1 Luận văn, theo đó: “Tạm giam biện pháp ngăn chặn tố tụng hình sự, 75 người có thẩm quyền Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát, Tòa án áp dụng bị can, bị cáo, người bị kết án có Bộ luật Tố tụng hình quy định, nhằm ngăn chặn việc họ gây cản trở cho hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án tiếp tục phạm tội” Theo quan điểm tác giả khái niệm thể rõ chất biện pháp ngăn chặn tạm giam cần ghi nhận BLTTHS Thứ hai: Đối với trường hợp xét phê chuẩn Viện kiểm sát, BLTTHS 2003 BLTTHS 2015 quy định “Trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày nhận lệnh tạm giam, đề nghị xét phê chuẩn hồ sơ liên quan đến việc tạm giam, Viện kiểm sát phải định phê chuẩn định không phê chuẩn” Qua thực tiễn công tác địa phương, tác giả xin đưa quan điểm thời hạn xét phê chuẩn Viện kiểm sát sau: Việc xét phê chuẩn lệnh tạm giam theo đề nghị Cơ quan điều tra thể chức thực hành quyền công tố kiểm sát điều tra Viện kiểm sát Chức nhằm kiểm sát tính xác việc lệnh tạm giam quan điều tra, hạn chế tình trạng tạm giam oan sai, khơng cứ, đối tượng, thẩm quyền… Việc quy định thời hạn 03 ngày kể từ ngày nhận lệnh tạm giam, đề nghị xét phê chuẩn hồ sơ liên quan đến việc tạm giam, Viện kiểm sát phải định phê chuẩn không phê chuẩn lệnh tạm giam phù hợp với tình hình thực tiễn, đảm bảo việc giải vụ án thực kịp thời, nhanh chóng Tuy nhiên, vụ án có tính chất phức tạp, để lệnh tạm giam chưa đầy đủ Viện kiểm sát xét thấy cần củng cố thêm tài liệu xét phê chuẩn Điều gặp phải bất cập việc xác minh củng cố tài liệu thời hạn 03 ngày quy định pháp luật thời hạn xét phê chuẩn không đảm bảo việc thực quyền Viện kiểm sát Chính vậy, tác giả xin đưa kiến nghị nên cần tăng thời hạn xét phê chuẩn cho Viện kiểm sát trường hợp hồ sơ vụ án phức tạp cần củng cố thêm tài liệu, chứng Theo đó, Điều 119 khoản BLTTHS 2015 sửa đổi, bổ sung sau: 76 “Trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày nhận lệnh tạm giam, đề nghị xét phê chuẩn hồ sơ liên quan đến việc tạm giam, Viện kiểm sát phải định phê chuẩn định không phê chuẩn Trường hợp hồ sơ vụ án có tính chất phức tạp, cần bổ sung thêm tài liệu, chứng thời hạn xét phê chuẩn Viện kiểm sát kéo dài thêm không 06 ngày…” Việc quy đinh kéo theo trường hợp kéo dài thêm thời hạn xét phê chuẩn khởi tố bị can, phê chuẩn lệnh bắt bị can để tạm giam Mặc dù quy định làm tăng thêm thời gian giải vụ án để đảm bảo tính xác việc áp dụng biện pháp ngăn chặn tạm giam đảm bảo cho quyền bất khả xâm phạm tự cơng dân nên ghi nhận quy định BLTTHS Thứ ba: Theo quy định BLTTHS 2003 BLTTHS 2015, thời hạn tạm giam để điều tra ngắn thời hạn điều tra mục đích việc tạm giam nhằm bảo đảm cho việc điều tra BLTTHS không quy định thời hạn tạm giam để điều tra thời hạn điều tra Qua thực tiễn áp dụng cho thấy, quy định gây khó khăn cho Cơ quan điều tra q trình giải vụ án Để khơng giam giữ bị can hạn cách quan điều tra phải đẩy nhanh tốc độ điều tra vụ án phấn đấu kết thúc điều tra trước hết hạn tạm giam Có nhiều vụ án thời hạn tạm giam hết mà thời hạn điều tra Cơ quan điều tra chưa kết thúc điều tra vụ án phải trả tự cho bị can Việc trả tự cho bị can trường hợp gây nhiều khó khăn cho việc tiếp tục điều tra vụ án Có trường hợp gây nghi ngờ dư luận nhân dân xung quanh việc trả tự cho bị can Chính vậy, tác giả xin đưa quan điểm cho rằng, nên quy định thống cân thời hạn tạm giam để điều tra với thời hạn điều tra vụ án hình (theo chiều hướng với thời hạn tạm giam để điều tra tại) Quy định vừa đảm bảo đẩy nhanh tốc độ điều tra, vừa đảm bảo không gây khó khăn cho quan điều tra giải vụ án 77 3.2.2 Nâng cao lực chuyên môn nghiệp vụ phẩm chất đạo đức đội ngũ cán tiến hành tố tụng Có thể thấy rằng, hoạt động chủ yếu quan tiến hành tố tụng hoạt động áp dụng thi hành pháp luật Chính vậy, để hoạt động thực cách có hiệu ngồi việc hoàn thiện quy định pháp luật pháp luật tố tụng hình nói chung biện pháp ngăn chặn tạm giam nói riêng cần phải nâng cao lực chuyên môn nghiệp vụ phẩm chất đạo đức đội ngũ cán tiến hành tố tụng Qua bảng số liệu phân tích, so sánh phần thực tiễn áp dụng biện pháp ngăn chặn tạm giam cho thấy: thời gian qua, việc áp dụng biện pháp ngăn chặn tạm giam quan tiến hành tố tụng đạt kết định, góp phần vào cơng tác đấu tranh phòng, chống tội phạm phạm vi ca nước hoạt động gặp phải bất cập, hạn chế nhạy cảm đáng nói tình trạng tạm giam oan sai, bắt chưa đủ cứ, chưa đối tượng, chưa thẩm quyền… Chính thế, Bộ Chính trị ban hành kế hoạch cải cách tư pháp tất quan tiến hành tố tụng toàn ngành tư pháp, theo đó, Bộ Chính trị nhấn mạnh việc cải cách cải cách mặt người Để làm điều này, trước hết cần yêu cầu đội ngũ cán tiến hành tố tụng cần phải vững trị, tinh thơng nghiệp vụ Xuất phát điểm cán phải chuyên ngành Luật, phải đào tạo cách nghiệp vụ trường Đại học hay trường Đào tạo nghiệp vụ nước Có nắm bắt áp dụng pháp luật cách có hiệu Đối với quan tiến hành tố tụng cần có biện pháp nâng cao nghiệp vụ khác nhau, cụ thể là: * Thứ nhất: Đối với Cơ quan điều tra: Cần nâng cao chất lượng đội ngũ cán Điều tra viên cách xét tiêu chuẩn để bổ nhiệm chức danh Điều tra viên phải cán chiến sĩ có lực, phẩm chất, 78 trình độ chun mơn nghiệp vụ từ Đại học trở lên Các Điều tra viên phải nắm vững pháp luật, đặc biệt luật Hình Tố tụng hình sự, phải có kinh nghiệm thực tiễn… có lựa chọn biện pháp ngăn chặn phù hợp để áp dụng người phạm tội, đồng thời tham mưu tốt cho lãnh đạo việc áp dụng biện pháp Bên cạnh đó, Bộ Cơng an đơn vị tỉnh thành cần thường xuyên tổ chức lớp tập huấn, bồi dưỡng chuyên sâu nghiệp vụ nhằm nâng cao kiến thức, từ giúp Điều tra viên áp dụng cách linh hoạt xác pháp luật, tránh tình trạng lệnh tạm giam bị Viện kiểm sát hủy bỏ không phê chuẩn Ngoài ra, lãnh đạo đơn vị, Điều tra viên cần thường xuyên học tập bồi dưỡng ý thức trị, đề cao ý thức tổ chức kỉ luật, nâng cao phẩm chất đạo đức để hạn chế tình trạng ép cung, dùng nhục hình giải vụ án, tránh tình trạng tạm giam oan sai dẫn đến vi phạm tự do, dân chủ công dân… * Thứ hai: Đối với Viện kiểm sát: Với vai trò quan thực hành quyền cơng tố kiểm sát hoạt động tư pháp, cán Kiểm sát viên bên cạnh việc nắm vững kiến thức pháp luật cần phải có trình độ chun mơn nghiệp vụ cao kiểm sát cách xác chặt chẽ hoạt động tố tụng Cơ quan điều tra Tòa án Thi hành án Viện kiểm sát cần kiên việc phê chuẩn lệnh tạm giam Cơ quan điều tra, tránh tình trạng nể nang mà biết sai, chưa đủ phê chuẩn, dẫn đến oan sai, xâm phạm quyền bất khả xâm phạm thân thể công dân Khi tiến hành phê chuẩn lệnh tạm giam Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát phải xác định rõ để áp dụng biện pháp ngăn chặn việc chứng tỏ bị can, bị cáo gây khó khăn cho hoạt động điều tra, nghiên cứu kĩ tài liệu vụ án xem có đủ điều kiện để áp dụng biện pháp ngăn chặn hay khơng, từ đó, Kiểm sát viên tham mưu, đề xuất lãnh đạo phê duyệt Đối với trường hợp không cần thiết phải áp dụng biện pháp ngăn chặn này, Kiểm sát viên cần nắm rõ tài 79 liệu liên quan từ đưa đề xuất xác, phù hợp với hành vi phạm tội đối tượng để đề xuất áp dụng biện pháp ngăn chặn khác phù hợp Đối với công tác kiểm sát viện tạm giữ, tạm giam thi hành án hình sự, Kiểm sát viên cần quan tâm tiến hành kiểm sát cách thường xuyên, nghiêm túc để phát kịp thời vi phạm quan điều tra, từ đưa kiến nghị khắc phục… Bên cạnh đó, đội ngũ lãnh đạo Kiểm sát viên cần thường xuyên nâng cao ý thức trị, phẩm chất đạo đức cá nhân để giữ vững 10 chữ vàng mà Bác dặn: “Cơng minh, trữ, khách quan, thận trọng, khiêm tốn” * Thứ ba: Đối với quan Tòa án, cần nâng cao lực, trình độ nhận thức đội ngũ Thẩm phán, Hội thẩm nhân dân áp dụng biện pháp ngăn chặn tạm giam theo quy định pháp luật Tăng cường lớp tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ Thẩm phán, Hội thẩm Tòa án Tăng cường giáo dục trị, tư tưởng, sách pháp luật, sách nhân đạo Nhà nước ta người phạm tội, quan điểm bảo vệ người nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa cho cán Tòa án cấp Ngồi cần có đợt tập huấn cơng tác áp dụng biện pháp ngăn chặn nói chung biện pháp ngăn chặn tạm giam nói riêng cho Thẩm phán, Chánh án, Phó Chánh án Tòa án nhân dân cấp nhằm tránh tình trạng lệnh tạm giam Tòa án khơng đối tượng hay khơng cần thiết… 3.2.3 Một số giải pháp khác Bên cạnh biện pháp chủ yếu trọng tâm nhằm nâng cao hiệu việc áp dụng biện pháp ngăn chặn tạm giam đề cập trên, việc đổi công tác tổ chức, đạo, điều hành tăng cường nâng cao sở vật chất… giải pháp mang ý nghĩa quan trọng để việc áp dụng biện pháp ngăn chặn tạm giam đạt hiệu Cụ thể: 80 * Một là: Cần đổi công tác tổ chức, đạo điều hành quan tiến hành tố tụng Để làm điều này, trước hết cần nâng cao trách nhiệm người tiến hành tố tụng vấn đề áp dụng biện pháp ngăn chặn tạm giam Điều đòi hỏi phải tiếp tục nâng cao trình độ pháp lý cho cán tiến hành tố tụng, mặt khác tăng cường công tác kiểm tra Thủ trưởng đơn vị, quan quản lý cấp cán thuộc quyền với cán cấp Một giải pháp quan trọng để nâng cao hoạt động Cơ quan điều tra, Tòa án việc áp dụng biện pháp ngăn chặn tạm giam cần tăng cường cơng tác kiểm sát Viện kiểm sát việc áp dụng biện pháp tạm giam; tạo lập mối quan hệ phối hợp chặt chẽ Viện kiểm sát với quan có thẩm quyền lệnh tạm giam để đảm bảo tiến hành lệnh có hoạt động kiểm sát Muốn vậy, cần tăng cường công tác quản lý, đạo, điều hành, vai trò lãnh đạo Viện kiểm sát cấp công tác tạm giam Đối với trường hợp vi phạm cần xác định rõ trách nhiệm người có liên quan để xử lý nghiêm minh, nhằm nâng cao trách nhiệm người có liên quan * Hai là: Bên cạnh việc trọng phát triển kinh tế - xã hội, hội nhập kinh tế quốc tế cần tăng cường hoạt động giám sát, xử lý vấn đề cộm để tránh tình trạng hành vi phạm tội xảy tìm biện pháp ngăn chặn Tăng cường hoạt động tuyên truyền kiến thức pháp luật tới tất vùng địa bàn nước, đặc biệt nơi kinh tế chậm phát triển, trình độ dân trí thấp nhằm nâng cao hiệu cơng tác phòng, chống tội phạm * Ba là: Cần tăng cường đầu tư sở vật chất, trụ sở làm việc, máy móc, trang thiết bị kĩ thuật phục vụ cho hoạt động quan tiến hành tố tụng, nhằm đảm bảo cho hoạt động có đủ điều kiện hồn thành Không ngừng ứng dụng công nghệ đại, tiên tiến nhằm nắm bắt thơng tin nhanh chóng, xử lý kịp thời hành vi phạm tội phát sinh Bên cạnh đó, cần 81 đầu tư xây dựng sở vật chất thiết yếu nhà tạm giữ, trại tạm giam, đảm bảo cho việc tạm giam, tạm giữ đảm bảo, hạn chế tình trạng bị can, bị cáo trốn hay chết sở trại giam thấp Kết luận chương III Thực tiễn thi hành biện pháp ngăn chặn tạm giam cho thấy khó khăn, vướng mắc hạn chế việc áp dụng biện pháp ngăn chặn tạm giam tạo nên yếu hoạt động tố tụng hình Vụ án hình muốn giải cách khách quan, nhanh chóng vấn đề cần phải thực tìm hiểu ngun nhân tồn 82 trên, từ đưa giải pháp để nâng cao hiệu thi hành biện pháp ngăn chặn tạm giam Việc hoàn thiện quy định pháp luật Tố tụng hình tạm giam giải pháp quan trọng nhằm nâng cao hiệu biện pháp tạm giam Có hồn thiện quy định tạo hành lang pháp lý để quan tiến hành tố tụng dựa vào để thực cách xác, tránh tình trạng lạm quyền, oan sai áp dụng biện pháp tạm giam Bên cạnh đó, việc hồn thiện vấn đề người, bao gồm hồn thiện cơng tác quản lý, đạo điều hành đội ngũ cán quan tiến hành tố tụng biện pháp thiếu Thực tốt biện pháp giúp cho quan tiến hành tố tụng thực hoạt động tố tụng tốt thông qua đội ngũ lãnh đạo cán tinh thông pháp luật, giỏi chuyên môn nghiệp vụ, vững vàng trị Với yêu tố quan trọng hệ thống pháp luật, vấn đề người… yếu tố khác liên quan đến sở vật chất kĩ thuật, vấn đề khác liên quan đến việc hoàn thiện biện pháp ngăn chặn tạm giam đòi hỏi cần thiết Có hồn thiện tất vấn đề việc áp dụng biện pháp ngăn chặn tạm giam nói chung đạt hiệu mong muốn, tránh tình trạng tạm giam oan sai gây ảnh hưởng xấu đến dư luận xã hội củng cố lòng tin quàn chúng nhân dân vào hoạt động tố tụng KẾT LUẬN Tạm giam biện pháp ngăn chặn có tính cưỡng chế cao Tố tụng hình Việt Nam Với đặc trưng chất biện pháp này, nhận định rằng: Tạm giam biện pháp ngăn chặn tố tụng hình sự, người có thẩm quyền Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát, Tòa án áp dụng bị can, bị cáo, người bị kết án có 83 Bộ luật Tố tụng hình quy định, nhằm ngăn chặn việc họ gây cản trở cho hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án tiếp tục phạm tội Với cách nhìn nhận tạm giam khái quát cách đầy đủ vấn đề liên quan đến biện pháp ngăn chặn như: đối tượng áp dụng, áp dụng, thẩm quyền áp dụng ý nghĩa việc áp dụng tạm giam hoạt động điều tra, truy tố, xét xử Quá trình hình thành phát triển Bộ luật Tố tụng hình Việt Nam năm qua cho thấy bước tiến mạnh mẽ việc pháp điển hóa tạm giam thành quy định mang tính ứng dụng cao, đảm bảo việc áp dụng biện pháp thực tiễn, đồng thời góp phần đảm bảo cho việc ngăn ngừa phòng, chống tội phạm thực cách có hiệu kịp thời Thực tiễn đấu tranh tội phạm thời gian qua cho thấy việc áp dụng biện pháp ngăn chặn tạm giam đem lại thành định Công tác tạm giam bị can, bị cáo đảm bảo cho trình giải vụ án thực cách thuận lợi, tránh tình trạng bị can, bị cáo bỏ trốn hay đảm bảo xử lý nhanh trường hợp phạm tội nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng Tuy nhiên, trình áp dụng biện pháp ngăn chặn gặp phải khơng thiếu sót định, dẫn đến tình trạng tạm giam oan sai, tạm giam khơng thẩm quyền, tiếp diễn tạo nên luồng dư luận tiêu cực quần chúng nhân dân Điều xuất phát từ nguyên nhân khách quan chủ quan phải kể đến nguyên nhân chủ yếu đội ngũ cán hoạt động lĩnh vực tố tụng yếu kém, chưa đáp ứng yêu cầu công tác Bên cạnh phải kể đến thiếu sót, mâu thuẩn quy định pháp luật tố tụng hình tạm giam Điều dẫn đến việc áp dụng pháp luật khơng thống nhất, tình trạng lạm quyền tiếp diễn, nhiều trường hợp cần thiết phải tạm giam khơng có thỏa đáng 84 Với vốn kiến thức tổng hợp ghế nhà trường trình đào tạo, tác giả mạnh dạn đưa số kiến nghị nhằm hoàn thiện quy định pháp luật Tố tụng hình Tạm giam, đồng thời đề số giải pháp nhằm hạn chế thiếu sót mặt người sở vật chất kĩ thuật để biện pháp ngăn chặn tạm giam thực cách có hiệu quả, đáp ứng phong trào đấu tranh phòng, chống tội phạm Việt Nam./ 85 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Bộ luật Tố tụng hình năm 1988, NXB Tư pháp, Hà Nội Bộ luật Tố tụng hình năm 2003, NXB Tư pháp, Hà Nội Bộ luật Tố tụng hình năm 2015, NXB Tư pháp, Hà Nội Báo cáo tổng kết công tác ngành Kiểm sát nhân dân năm 2015 Bình Nguyên, “Từ thực tiễn áp dụng biện pháp ngăn chặn tố tụng hình Việt Nam”, Kỷ yếu: Những vấn đề lý luận thực tiễn cấp bách tố tụng hình Việt Nam, Viện kiểm sát nhân dân Tối cao, NXB Tư pháp, Hà Nội năm 1995 Các luật tổ chức nhà nước, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội 1993 Chính phủ, Nghị định số 89/1998/NĐ-CP ngày 17/11, Quy chế tạm giữ, tạm giam Dương Tuyết Miên, “Tội phạm học đương đại”, NXB trị - hành Hà Nội, năm 2013 Dương Hồng Lĩnh – Bắt bị can, bị cáo để tạm giam Tố tụng hình Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ luật học – Hà Nội 2014 10 Đại học Luật Hà Nội, Từ điển giải thích thuật ngữ luật học, NXB Cơng an nhân dân, Hà Nội 1999 11 Đại học Luật Hà Nội, Giáo trình Luật tố tụng hình Việt Nam, Hồng Văn Hạnh chủ biên, NXB Công an nhân dân, Hà Nội 2001 12 Đại học Luật Hà Nội, Giáo trình Luật tố tụng hình Việt Nam, NXB Cơng an nhân dân, Hà Nội 2001 13 Đoàn Tạ Cửu Long, tạp chí kiểm sát số 13/2008, “Nâng cao hiệu áp dụng quy định Bộ luật Tố tụng hình biện pháp ngăn chặn tạm giam Viện kiểm sát nhân dân cấp quận, huyện Tp Hồ Chí Minh” 86 14 Đỗ Văn Chỉnh, tạp chí Tòa án nhân dân số 01/2006, “Về tạm giam bị cáo sau tuyên án” 15 Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013, NXB Chính trị quốc gia 16 Khoa luật – Đại học Quốc gia Hà Nội, Giáo trình luật Hình Việt Nam, NXB Công an nhân dân, Hà Nội 2006 17 Lê Thanh Bình, “Căn áp dụng biện pháp ngăn chặn tố tụng hình Việt Nam”, Luận văn Thạc sỹ luật học, Đại học Luật Hà Nội 2010 18 Lê Minh Tuấn, tạp chí kiểm sát số 09/2008, “Hoàn thiện số quy định Bộ luật Tố tụng hình tạm giam nhằm đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp” 19 Luật số 103/SL/005 ngày 20/5/1957, “Về việc bảo đảm tự thân thể quyền bất khả xâm phạm nhà ở, thư tín, đồ vật nhân dân” 20 Nguyễn Duy Lãm (chủ biên), Sổ tay thuật ngữ pháp lý thông dụng, NXB Giáo dục, năm 1998 21 Nguyễn Mai Bộ, “Những biện pháp ngăn chặn tố tụng hình sự”, NXB Chính trị quốc gia 22 Nguyễn Văn Điệp, “Các biện pháp ngăn chặn bắt, tạm giữ, tạm giam tố tụng hình Việt Nam – Thực trạng, nguyên nhân giải pháp”, Luận án Tiến sĩ luật học, Đại học Luật Hà Nội 2005 23.PGS.TS Nguyễn Ngọc Hòa (chủ biên), Từ điển giải thích thuật ngữ luật học Luật hình sự, Luật tố tụng hình sự, Đại học Luật Hà Nội, NXB Công an nhân dân, năm 1999 24 PGS.TS Nguyễn Hòa Bình (chủ biên), Những nội dung Bộ luật Tố tụng hình năm 2015, NXB Chính chị Quốc gia, năm 2016 25 Nguyễn Hải Phùng, tạp chí kiểm sát số 08/2008, “Thực trạng giải pháp nâng cao chất lượng công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam” 87 26 Nguyễn Vạn Nguyên, “Các biện pháp ngăn chặn vấn đề nâng cao hiệu chúng”, NXB Công an nhân dân, Hà Nội 1995 27 Phạm Thanh Bình, “Một số vấn đề chung quanh việc tạm giữ, tạm giam”, NXB Đồng Nai 1997 28 Tiến sĩ Đào Trí Úc (chủ biên), Tội phạm học, luật Hình luật Tố tụng hình sự, Viện nghiên cứu nhà nước pháp luật, NXB Công an nhân dân, năm 1999 29 Tô Thị Minh, tạp chí kiểm sát số 8/2008, “Từ thực tiễn cơng tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam, quản lý giáo dục người chấp hành án tù” 30 Trịnh Văn Thanh, “Áp dụng biện pháp ngăn chặn điều tra vụ án hình lực lượng cảnh sát nhân dân”, Luận án Tiến sỹ luật học, Trường Đại học cảnh sát nhân dân Website: http://vietbao.vn/An-ninh-Phap-luat/Mot-bi-cao-mang-thai-van-bi- tam-giam/70083925/218/ http://vnexpress.net/tin-tuc/phap-luat/sep-cong-an-khien-ong-chan- di-tu-oan-sap-hau-toa-3381472.html 88 89 ... nghĩa tạm giam Tố tụng hình Việt Nam Chương II- Quy định pháp luật Tố tụng hình Việt Nam tạm giam Chương III- Thực trạng áp dụng số giải pháp nhằm hoàn thiện biện pháp ngăn chặn tạm giam Tố tụng hình. .. NIỆM VÀ Ý NGHĨA CỦA TẠM GIAM TRONG TỐ TỤNG HÌNH SỰ VIỆT NAM ……………………………………………… 07 1.1 Khái niệm biện pháp ngăn chặn tạm giam ………………………… 07 1.2 Ý nghĩa tạm giam tố tụng hình Việt Nam …………… 10 Kết... sắc tạm giam Tố tụng hình Việt Nam, Chương II tác giả xin sâu phân tích lịch sử hình thành phát triển tạm giam qua giai đoạn CHƯƠNG II 17 QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ VIỆT NAM VỀ TẠM GIAM
- Xem thêm -

Xem thêm: Tạm giam trong tố tụng hình sự việt nam, Tạm giam trong tố tụng hình sự việt nam

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay