Sinh con bằng kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm theo pháp luật việt nam

85 8 0
  • Loading ...
1/85 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/01/2019, 17:24

Mục tiêu của đề tài là nghiên cứu, làm sáng tỏ những vấn đề lý luận và thực tiễncủa việc sinh con bằng kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm. Từ đó phát hiện những quy định còn thiếu sót, chưa cụ thể cũng như tìm ra những điểm bất cập trong thực tiễn áp dụng pháp luật về vấn đề sinh con bằng kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm.Trên cơ sở đó, khóa luận đề xuất một số giải pháp, kiến nghị nhằm hoàn thiện pháp luật về vấn đề này, nâng cao hiệu quả áp dụng trên thực tế BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ TƯ PHÁP TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI ĐỖ THÙY DƯƠNG ĐỀ TÀI: SINH CON BẰNG KỸ THUẬT THỤ TINH TRONG ỐNG NGHIỆM THEO PHÁP LUẬT VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HỌC HÀ NỘI - NĂM 2016 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ TƯ PHÁP TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI ĐỖ THÙY DƯƠNG ĐỀ TÀI: SINH CON BẰNG KỸ THUẬT THỤ TINH TRONG ỐNG NGHIỆM THEO PHÁP LUẬT VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HỌC Chuyên ngành: Luật Dân Mã số: 60380103 Người hướng dẫn khoa học: TS Nguyễn Thị Lan HÀ NỘI - NĂM 2016 LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu khoa học riêng tôi, kết luận, số liệu luận văn trung thực, đảm bảo độ tin cậy./ Xác nhận giảng viên hướng dẫn TS Nguyễn Thị Lan Tác giả khóa luận tốt nghiệp Đỗ Thùy Dương DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT Luật Hơn nhân Gia đình Việt Nam (sửa đổi) 2014: Luật Hơn nhân Gia đình 2014 Nghị định 12/2003/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2003 Chính phủ sinh theo phương pháp khoa học: Nghị định 12/2003/NĐ-CP; Nghị định 10/2015/NĐ-CP ngày 28 tháng 01 năm 2015 Chính phủ quy định sinh kỹ thuật thụ tinh ống nghiệm điều kiện mang thai hộ mục đích nhân đạo: Nghị định 10/2015/NĐ-CP; Thông tư 57/2015/TT-BYT ngày 30 tháng 12 năm 2015 Bộ Y tế quy định chi tiết số điều Nghị định số 10/2015/NĐ-CP ngày 28 tháng 01 năm 2015 Chính phủ quy định sinh kỹ thuật thụ tinh ống nghiệm điều kiện mang thai hộ mục đích nhân đạo: Thông tư 57/2015/TT-BYT MỤC LỤC STT NỘI DUNG 1.1 TRANG MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ PHÁP LUẬT VỀ SINH CON BẰNG KỸ THUẬT THỤ TINH TRONG ỐNG NGHIỆM KHÁI NIỆM CHUNG VỀ SINH CON BẰNG KỸ THUẬT THỤ TINH TRONG ỐNG NGHIỆM 1.1.1 Khái niệm kỹ thuật hỗ trợ sinh sản 1.1.2 Khái niệm kỹ thuật thụ tinh ống nghiệm 1.1.3 Khái niệm mang thai hộ 12 1.2 13 Ý NGHĨA CỦA VIỆC SINH CON BẰNG KỸ THUẬT THỤ TINH TRONG ỐNG NGHIỆM 1.2.1 Ý nghĩa mặt xã hội 1.2.2 Ý nghĩa mặt pháp lý 13 13 1.3 NGUYÊN TẮC ÁP DỤNG KỸ THUẬT THỤ TINH TRONG ỐNG NGHIỆM 14 1.3.1 1.3.2 1.3.3 1.3.4 Nguyên tắc mục đích nhân đạo Ngun tắc tự nguyện Ngun tắc vô danh người cho người nhận Nguyên tắc tuân thủ theo quy trình kỹ thuật 14 15 17 18 1.4 ĐIỀU KIỆN CỦA VIỆC SINH CON BẰNG KỸ THUẬT THỤ TINH TRONG ỐNG NGHIỆM 19 1.4.1 Điều kiện người cho nỗn, cho tinh trùng, phơi 1.4.2 Điều kiện người nhận noãn, tinh trùng, phôi 19 20 1.5 HỆ QUẢ PHÁP LÝ CỦA VIỆC SINH CON BẰNG KỸ THUẬT THỤ TINH TRONG ỐNG NGHIỆM 30 1.5.1 Xác định quan hệ người cho noãn, tinh trùng, phôi với trẻ sinh kỹ thuật thụ tinh ống nghiệm 1.5.2 Xác định quan hệ người nhận nỗn, nhận tinh trùng, nhận phơi với trẻ sinh kỹ thuật thụ tinh ống nghiệm 1.5.3 Xác định quan hệ người mang thai hộ với trẻ sinh kỹ thuật thụ tinh ống nghiệm 30 32 35 1.5.4 Xác định quan hệ người nhờ mang thai hộ với trẻ sinh kỹ thuật thụ tinh ống nghiệm 1.5.5 Xác định mối quan hệ trẻ sinh kỹ thuật thụ tinh ống nghiệm người thân thích khác 37 1.6 39 THỦ TỤC CỦA VIỆC XÁC ĐỊNH QUAN HỆ CHA, MẸ, CON BẰNG KỸ THUẬT THỤ TINH TRONG ỐNG NGHIỆM 1.6.1 Thủ tục hành 1.6.2 Thủ tục tư pháp 38 39 43 CHƯƠNG HAI: NHỮNG VƯỚNG MẮC VÀ BẤT CẬP CỦA PHÁP LUẬT VỀ SINH CON BẰNG KỸ THUẬT THỤ TINH TRONG ỐNG NGHIỆM VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN 49 NHỮNG BẤT CẬP VÀ VƯỚNG MẮC CỦA PHÁP LUẬT VỀ SINH CON BẰNG KỸ THUẬT THỤ TINH TRONG ỐNG NGHIỆM 49 2.1.1 Pháp luật khó kiểm sốt tính triệt để tn thủ ngun tắc cho nhận tinh trùng, nỗn, phơi 2.1.2 Điều kiện thực sinh kỹ thuật thụ tinh ống nghiệm chưa hợp lý 2.1.3 Thủ tục đăng ký hồ sơ sinh kỹ thuật thụ tinh ống nghiệm nhiều hạn chế 2.1.4 Mang thai hộ phát sinh số vướng mắc, bất cập 2.1.5 Thủ tục xác định lại cha, mẹ, nhiều vướng mắc 49 2.2 MỘT SĨ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VỀ SINH CON BẰNG KỸ THUẬT THỤ TINH TRONG ỐNG NGHIỆM 69 KẾT LUẬN 77 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 78 PHỤ LỤC 80 2.1 55 57 59 64 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Sinh kỹ thuật thụ tinh ống nghiệm ngày khơng khái niệm xa lạ sống Vấn đề vô sinh Việt Nam đối mặt với số đáng báo động, khoảng 700.000 đến 1.000.000 cặp vợ chồng bị vô sinh Theo số liệu nghiên cứu 4.000 tinh dịch đồ trung tâm điều trị vơ sinh thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm nghiên cứu di truyền sức khỏe sinh sản thuộc khoa Y (Đại Học Quốc Gia) nghiên cứu bệnh viện Phụ sản Trung Ương Đại học Y Hà Nội, tiến hành 14.300 cặp vợ chống tuổi sinh đẻ (15 – 49 tuổi) tám tỉnh cho tám vùng sinh thái Việt Nam, tỷ lệ vô sinh Việt Nam lên tới 7,7%1 Sinh kỹ thuật hỗ trợ sinh sản trở thành giải pháp phổ biến cặp vợ chồng khơng thể có theo cách tự nhiên người phụ nữ độc thân muốn có Việt Nam có quy định pháp lý liên quan tới việc mang thai kỹ thuật thụ tinh ống nghiệm Nghị định 12/2003/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2003 Chính phủ sinh theo phương pháp khoa học (sau gọi tắt Nghị định 12/2003/NĐ-CP) Tuy nhiên, nghị định đưa hành lang pháp lý sở việc mang thai kỹ thuật thụ tinh ống nghiệm mà chưa đề cập giải hậu pháp lý phát sinh từ kiện pháp lý Trong trường hợp mang thai hộ, sinh kỹ thuật thụ tinh ống nghiệm phần phương thức kiện diễn Trước thơng qua Luật Hơn nhân gia đình 2014, mang thai hộ tồn chui trở thành vấn đề nhức nhối xã hội trở thành hoạt động mang tính thương mại hóa Luật Hơn nhân Gia đình (sửa đổi) 2014 thơng qua, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2015 có nhiều điểm mới, có quy định mang thai hộ Xem: http://morebaby.vn/cam-nang-lam-bo/chia-se-kien-thuc/vo-sinh-o-viet-nam-len-den-muc-bao-dong-542.html mục đích nhân đạo Cùng đó, nghị định 10/2015/NĐ-CP ngày 28 tháng 01 năm 2015 Chính phủ quy định sinh kỹ thuật thụ tinh ống nghiệm điều kiện mang thai hộ mục đích nhân đạo (sau gọi tắt Nghị định 10/2015/NĐ-CP) Thông tư 57/2015/TT-BYT ngày 30 tháng 12 năm 2015 Bộ Y tế quy định chi tiết số điều Nghị định số 10/2015/NĐ-CP ngày 28 tháng 01 năm 2015 Chính phủ quy định sinh kỹ thuật thụ tinh ống nghiệm điều kiện mang thai hộ mục đích nhân đạo (sau gọi tắt Thông tư 57/2015/TT-BYT) ban hành nhằm đưa quy định cụ thể vấn đề Kể từ thời điểm quy định pháp luật cho phép mang thai hộ, 60 hồ sơ mang thai hộ duyệt Bệnh viện Phụ sản Trung ương Cả nước có khoảng 100 hồ sơ đủ điều kiện cho phép mang thai hộ Dự kiến tới hết sáu tháng đầu năm 2016, gần 30 em bé đời phương pháp mang thai hộ2 Tuy niên, thời gian vào thực tế mới, nhiều vướng mắc, bất cập dần phát sinh Sinh kỹ thuật thụ tinh ống nghiệm quy định sinh kỹ thuật thụ tinh ống nghiệm phát sinh hậu pháp lý chủ thể liên quan? Việc cải tiến, tiếp tục hồn thiện pháp luật điều vơ cần thiết Chính vậy, học viên lựa chọn đề tài: “Sinh kỹ thuật thụ tinh ống nghiệm theo pháp luật Việt Nam” Luận văn tập trung nghiên cứu, tổng hợp phân tích cách chuyên sâu toàn diện vấn đề pháp lý sinh kỹ thuật thụ tinh ống nghiệm nhằm tìm bất cập đưa phương hướng hồn thiện pháp luật Tình hình nghiên cứu đề tài Cùng với “mang thai hộ”, “sinh kỹ thuật hỗ trợ sinh sản” (bao gồm kỹ thuật thụ tinh ống nghiệm) hai đề tài quan tâm hàng đầu lĩnh vực hôn nhân gia đình nhà làm luật xây dựng Luật Hơn nhân gia đình Xem: http://nhipcaudautu.vn/tu-duy/binh-luan/muon-bung-sinh-con-da-hop-phap-3301577/ 2014 Các quy định pháp lý đề tài hệ thống hóa, biên tập thành đầu sách Tủ sách Pháp luật phổ thơng với nhan đề “Tìm hiểu quy định sinh kỹ thuật thụ tinh ống nghiệm mang thai hộ mục đích nhân đạo” tác giả Trương Hồng Quang, Nhà xuất Chính trị quốc gia năm 2015 Đề tài sinh kỹ thuật thụ tinh ống nghiệm phần nội dung nghiên cứu cơng trình liên quan đến vấn đề xác định cha, mẹ, trường hợp sinh kỹ thuật hỗ trợ sinh sản, có số viết đăng báo, tạp chí như: “Những vấn đề nảy sinh từ quy định xác định cha, mẹ, sinh nhờ kỹ thuật hỗ trợ sinh sản” tác giả Lê Thị Kim Chung (Tạp chí Dân chủ pháp luật số 9/2014); “Quyền làm mẹ người phụ nữ theo quy định pháp luật Việt Nam” TS Nguyễn Phương Lan (Tạp chí Luật học số đặc san phụ nữ năm 2004)… Tuy nhiên, việc mang thai hộ công nhận Luật hôn nhân gia đình 2014 nên cơng trình khoa học kể phân tích đến vấn đề xác định cha, mẹ, trường hợp sinh kỹ thuật hỗ trợ sinh sản mà không xét đến trường hợp sinh kỹ thuật thụ tinh ống nghiệm trường hợp nhờ mang thai hộ Vấn đề mang thai hộ nghiên cứu cách khái quát số viết như: “Quy định mang thai hộ - nội dung Luật Hơn nhân gia đình năm 2014” tác giả Nguyễn Quế Anh (Tạp chí Luật sư Việt Nam số 8/2015); “Thụ tinh ống nghiệm vấn đề pháp lí phát sinh” TS Nguyễn Thị Lan (Tạp chí Luật học số 4/2015); “Mang thai hộ mục đích nhân đạo” TS Nguyễn Huy Quang Ths Đinh Thị Thu Thủy (Thông tin phổ biến giáo dục pháp luật Y tế số 03 tháng 09/2014​)… chưa có cơng trình khoa học nghiên cứu cách toàn diện đầy đủ quy định sinh kỹ thuật thụ tinh ống nghiệm Khóa luận cơng trình nghiên cứu cách tồn diện, mang tính chun sâu vấn đề pháp lý hậu pháp lý việc mang thai kỹ thuật thụ tinh ống nghiệm Đối tượng, phạm vi nghiên cứu luận văn tạp khó khăn, bao gồm văn bản, giấy tờ hai bên cung cấp trình thực kỹ thuật hỗ trợ sinh sản Điều 101 Luật HNGĐ năm 2014 quy định: “Cơ quan đăng ký hộ tịch có thẩm quyền xác định cha, mẹ, theo quy định pháp luật hộ tịch trường hợp khơng có tranh chấp Tòa án có thẩm quyền giải việc xác định cha, mẹ cho trường hợp có tranh chấp…”.Tuy nhiên, tồn việc đùn đẩy trách nhiệm quan có thẩm quyền giải Quan điểm quan hộ tịch “đăng ký nhận cha, mẹ, con” với điều kiện bên sống, tự nguyện khơng có tranh chấp, thuộc thẩm quyền ủy ban, có yếu tố “tranh chấp” thuộc thẩm quyền tòa; bên khơng có tranh chấp, khai sinh có họ tên cha, mẹ họ xem có tranh chấp Với thủ tục “Xác định lại cha, mẹ cho con”, họ yêu cầu phải sang tòa Trong đó, tòa án vào quy định pháp luật “Tranh chấp xác định cha, mẹ cho con” thuộc thẩm quyền tòa Nếu đơn trình bày mà tòa án thấy khơng có yếu tố tranh chấp, tòa từ chối nhận đơn chuyển sang ủy ban Điều gây khó khăn, tốn thời gian, công sức đương sự, ảnh hưởng đến việc áp dụng pháp luật thực tế Bên cạnh đó, pháp luật chưa có quy định cụ thể vấn đề chứng có yêu cầu việc xác định cha, mẹ, nói chung, trường hợp sinh kỹ thuật hỗ trợ sinh sản nói riêng 2.1.5.4 Khó khăn mặt nhận thức người thân cộng đồng trẻ sinh kỹ thuật thụ tinh ống nghiệm Đối với trẻ sinh kỹ thuật thụ tinh ống nghiệm, giống đứa trẻ khác, quyền lợi ích hợp pháp đứa trẻ pháp luật quy định bảo vệ Tuy nhiên, số địa phương cổ hủ, lạc hậu phận nhỏ xã hội, cho trẻ sinh kỹ thuật thụ tinh ống nghiệm ruột, không mang huyết thống gia đình (trường hợp xin tinh trùng), lại gây cản trở, khó khăn cho việc bảo đảm quyền lợi ích hợp pháp người mẹ trẻ sinh Một trường hợp thực tiễn mà tác giả biết tới trường hợp ông Đỗ Văn A bà Khương Thị B, họ hàng sống khu dân cư với tác giả Ông Đỗ Văn A di chứng bệnh tật, bị ảnh hưởng trí tuệ Gia đình định giới thiệu bà Khương Thị B để hai người gặp gỡ kết Ơng A bà B trở thành vợ chồng Tuy nhiên, ơng A bị chẩn đốn vơ sinh tinh trùng lỗng Gia đình ơng A định giúp vợ chồng ông A bà B thực mang thai kỹ thuật thụ tinh ống nghiệm Năm 2005, ông A bà B sinh người gái Đỗ C Ông A, bà B gái C chung sống nhà mẹ ông A Căn nhà thuê nhà nước thời hạn nhiều năm Năm 2016, hợp đồng thuê nhà lý trước thời hạn, gia đình ông A hỗ trợ đền bù tiền mặt theo số nhân có Hộ gia đình nhà ông A gồm mẹ ông A, ông A, hai người chị người anh trai, khơng có gái vợ ơng A Ơng A có người anh trai hai chị gái Sau nhận đủ tiền đền bù, anh chị ông A bàn bạc định gửi phần tiền ông A vào sổ tiết kiệm Một hai người chị tặng cho ông A phần tiền đền bù bà Tuy nhiên, số tiền gộp chung với phần tiền riêng ông A để gửi vào sổ tiết kiệm, đứng tên bà, hàng tháng bà nhận lãi đưa cho ông A Về chỗ ở, chị ông A có nhà cho th, nên cho ơng A thuê sống nhà đó, tiền nhà hàng tháng trử phần vào tiền lãi trước trả ông A Lý đưa cổ hủ, nhận thức thiếu tiến gia đình ơng A, cho vợ ông A ông A người ngồi, gái ơng A Đỗ C khơng phải máu mủ ruột già, ruột ông A nên trả phần tiền ông A cho vợ ông quản lý Ông A không bị Tòa án định tuyên bố lực hành vi dân hay hạn chế lực hành vi dân Ông A bà B đăng ký kết hôn hợp pháp Theo Luật Hôn nhân gia đình 2014, sinh kỹ thuật thụ tinh ống nghiệm ông A bà C hưởng tồn quyền lợi ích hợp pháp với tư cách ông A Việc chị ông A tự ý khơng trả lại tồn số tiền ông A mà lập tài khoản tiết kiệm mang tên hồn tồn vi phạm pháp luật vô lý Nguyên nhân suy nghĩ lạc hậu, định kiến sinh kỹ thuật thụ tinh ống nghiệm lí dẫn tới việc khơng đảm bảo quyền lợi ích hợp pháp cho gia đình ơng A ơng A Đỗ C 2.2 MỘT SĨ GIẢI PHÁP HỒN THIỆN PHÁP LUẬT VỀ SINH CON BẰNG KỸ THUẬT THỤ TINH TRONG ỐNG NGHIỆM Luật Hơn nhân gia đình năm năm 2014 sửa đổi, bổ sung số vấn đề xác định cha, mẹ, trường hợp sinh kỹ thuật hỗ trợ sinh sản giúp hoàn thiện pháp luật vấn đề này, đặc biệt vấn đề mang thai hộ Tuy nhiên, chế định mang thai hộ chế định đưa vào áp dụng vào thực tiễn thời gian ngắn, bên cạnh đó, việc sinh kỹ thuật hỗ trợ sinh sản vấn đề mang nhiều điểm đặc thù Vì thế, pháp luật nhân gia đình bộc lộ số điểm thiếu sót Để hồn thiện quy định pháp luật vấn đề này, tác giả xin đề xuất, kiến nghị số giải pháp sau: Thứ nhất, hạn chế thiếu quán điều kiện sinh kỹ thuật thụ tinh ống nghiệm người phụ nữ độc thân điều kiện hồ sơ yêu cầu thực kỹ thuật thụ tinh ống nghiệm, quy định Điều 11 Nghị định số 10/2015/NĐ-CP cần phải sửa đổi theo hướng yêu cầu cung cấp “Hồ sơ khám xác định vô sinh cặp vợ chồng đứng tên đơn đề nghị thực kỹ thuật thụ tinh ống nghiệm” thay “Hồ sơ khám xác định vô sinh phụ nữ độc thân cặp vợ chồng đứng tên đơn đề nghị thực kỹ thuật thụ tinh ống nghiệm” (khoản điểm b) Điều đảm bảo cho người phụ nữ độc thân, dù vô sinh hay không thực kỹ thuật hỗ trợ sinh sản có kỹ thuật thụ tinh ống nghiệm Thứ hai, trường hợp người chuyển đổi giới tính, tác giả đưa quan điểm pháp luật cần có quy định cụ thể, đưa điều kiện đáp ứng đặc trưng giới chuyển sang giới tính Bên cạnh đó, cần cân nhắc việc thừa nhận hôn nhân giới tính cho phép người chuyển giới phẫu thuật chuyển giới thay đổi giấy tờ hộ tịch họ tình trạng độc thân để khơng mâu thuẫn với quy định không thừa nhận hôn nhân người giới tính Luật Hơn nhân gia đình 2014 Điều giải khó khăn vấp phải giải vấn đề mang thai hộ mục đích nhân đạo Thứ ba, pháp luật cần sửa đổi quy định cụ thể trường hợp xác định cha, mẹ, sinh kỹ thuật hỗ trợ sinh sản sau thời kỳ hôn nhân cặp vợ chồng vô sinh chấm dứt.Việc quy định thời gian mang thai tối đa cần sửa đổi phù hợp với trường hợp cụ thể:  Thời kì nhân chấm dứt trước thực kỹ thuật hỗ trợ sinh sản Tức là, hai vợ chồng đồng ý thực sinh kỹ thuật hỗ trợ sinh sản, nhiên, hôn nhân họ chấm dứt trước thực thủ thuật y học thể người (như chọc, hút trứng, tinh trùng, tạo phôi ) Trong trường hợp này, cần quy định theo hướng chấm dứt thực việc sinh kỹ thuật hỗ trợ sinh sản, trừ trường hợp có đồng ý văn người chồng Đồng thời quy định quãng thời gian tối đa mà khoảng thời gian này, người vợ thực kỹ thuật hỗ trợ sinh sản, mang thai sinh đứa coi chung vợ chồng  Thời kì nhân chấm dứt thực kỹ thuật hỗ trợ sinh sản: Trong trường hợp này, kỹ thuật hỗ trợ sinh sản tiếp tục tiến hành, người vợ mang thai sinh con, đứa coi chung vợ chồng, trừ trường hợp hai vợ chồng không đồng ý tiếp tục thực kỹ thuật hỗ trợ sinh sản  Thời kì nhân chấm dứt sau thực kỹ thuật hỗ trợ sinh sản Trường hợp áp dụng tương tự trường hợp sinh sau hôn nhân chấm dứt thơng thường Ngồi ra, cần bổ sung quy định việc xác định cha, mẹ cho trường hợp người vợ sinh cách thụ tinh ống nghiệm từ việc kết hợp tinh trùng người chồng noãn người vợ Theo tác giả, cần hướng dẫn cụ thể Khi bên vợ chồng chết tức hôn nhân chấm dứt, tư cách chủ thể chấm dứt, cần phân trường hợp cụ thể  Trường hợp người chồng chết noãn tinh trùng chưa kết hợp tạo thành phôi, mà người vợ muốn tiếp tục thực việc sinh kĩ thuật thụ tinh ống nghiệm nên cho phép vợ chồng họ thể ý chí tự nguyện mong muốn thực kỹ thuật thụ tinh ống nghiệm vậy, đứa trẻ sinh 300 ngày kể từ người chồng chết đứa trẻ xác định chung vợ chồng Nếu người chồng gửi tinh trùng với từ cách cá nhân mà văn tự nguyên sinh kỹ thuật thụ tinh ống nghiệm người vợ khơng có quyền lưu giữ tinh trùng người vợ khơng sử dụng tinh trùng để tiến hành thụ tinh ống nghiệm Với tư cách người phụ nữ độc thân (sau chồng chết) người vợ thực kỹ thuật thụ tinh tron gống nghiệm việc xin tinh trùng, xin phôi phải theo ngun tắc vơ danh sinh có quan hệ mẹ Tương tự trường hợp người chồng chết sau tạo thành phôi người vợ hồn tàon dùng phơi để sinh thời điểm sinh 300 ngày mà xác định chung vợ chồng  Trường hợp người vợ chết, người chồng lưu giữ noãn người vợ phơi hai vợ chồng cần xác định sau: vợ chồng có văn thỏa thuận mang thai hộ mục đích nhân đạo người vợ chết, người chồng sử dụng noãn vợ để kết hợp với tinh trùng tạo thành phơi nhờ người mang thai hộ theo quy định pháp luật Đứa sinh xác định chung vợ chồng Trường hợp lưu giữ phôi áp dụng tương tự Tuy nhiên, vợ chồng khơng có văn thỏa thuận mang thai hộ mục đích nhân đạo mà người vợ chết kẻ trường hợp có văn đề nghị sinh kỹ thuật thụ tinh ống nghiệm mà người vợ thể ý chí trước chết ngời chồng khơng sử dụng nỗn vợ phôi hai vợ chồng để nhờ người khác mang thai hộ Nếu người chồng có thỏa thuận văn việc mang thai hộ mục đích nhân đạo sau người vợ chết văn thỏa thuận bị coi vô hiệu Thứ tư, cho phép thực sinh kỹ thuật thụ tinh ống nghiệm trường hợp người chồng bị bất lực sinh lý họ cặp vợ chồng vô sinh người chồng bị nhiễm chất độc màu da cam, bị nhiễm HIV, bệnh truyền nhiễm nguy hiểm khác Trong trường hợp này, thực sinh con đường tự nhiên nguy lây nhiễm sang cao.Việc cho phép họ sinh kỹ thuật thụ tinh ống nghiệm hạn chế việc sinh dị dạng, khuyết tật lây truyền bệnh nguy hiểm cho đứa trẻ sinh ra, giúp cặp vợ chồng an tâm thực quyền làm cha, làm mẹ mình, bảo vệ quyền lợi ích bên Thứ năm, mang thai hộ, cần bổ sung, sửa đổi số quy định:  Đối với cặp vợ chồng có nguyện vọng thực việc nhờ mang thai hộ, điều kiện chưa có chung cần xem xét theo hướng quy định cụ thể cặp vợ chồng có riêng có ảnh hưởng tới điều kiện thực mang thai hộ hay không Đồng thời, quan điểm tác giả, trường hợp cặp vợ chồng có chung, nên cho phép họ nhờ mang thai hộ trường hợp chung họ bị down hay số dị tật, bệnh khác Quy định đảm bảo tính nhân văn, sinh nhờ mang thai hộ sau chỗ dựa chăm sóc cặp vợ chồng người anh/chị dị tật mắc bệnh tương lai  Đối với quy định điều kiện người mang thai hộ khoản Điều Nghị định 10/2015/NĐ-CP, theo tác giả cần có sửa đổi kịp thời Nghị định diện người mang thai hộ theo hướng Luật Hôn nhân gia đình 2014 giải thích Tức người thân thích bao gồm: chị, em gái ruột người chồng người vợ người nhờ mang thai hộ Bởi điều đảm bảo tối đa dự tuân thủ nghiêm túc thoải thuận văn thỏa thuận mang thai hộ.Tuy nhiên, điều kiện dẫn đến quyền làm cha mẹ cặp vợ chồng vơ sinh bị bó hẹp  Đối với độ tuổi phù hợp phép mang thai hộ, chưa có quy định pháp luật hướng dẫn Tác giả đề xuất cần bổ sung độ tuổi phù hợp theo nghiên cứu khoa học độ tuổi phù hợp phép mang thai hộ  Đối với điều kiện cần có đồng ý văn người chồng người mang thai hộ thực mang thai hộ, tác giả đề xuất nên quy định cụ thể, trừ trường hợp người chồng người mang thai hộ lực hành vi dân chết  Đối với quy định ràn buộc thăm khám sức khỏe định kỳ thai nhi người mang thai hộ, tác giả đề xuất cần quy định cụ thể nội dung thỏa thuận hai bên mang thai hộ nhờ mang thai hộ thỏa thuận Đây pháp lý để buộc hai bên thực nghiêm túc điều cam kết với bên lại, đảm bảo quyền lợi ích hai bên Các quy định thỏa thuận bao gồm số điều khoản bắt buộc số điều khoản tự theo thỏa thuận hai bên không trái pháp luật  Về định người chăm sóc trẻ sinh có tranh chấp, tác giả đề xuất cần nghiên cứu định cụ thể cá nhân, tổ chức có trách nhiệm ni dưỡng, chăm sóc trẻ cụ thể, có định thức Tòa án Điều đảm bảo quyền lợi ích hợp pháp trẻ  Cần bổ sung quy định biện pháp xử lý giải tranh chấp vấn đề xác định cha, mẹ, trường hợp mang thai hộ mục đích thương mại nhằm đảm bảo lợi ích đứa trẻ Thứ sáu, pháp luật cần quy định cụ thể thủ tục xác định cha, mẹ, trường hợp sinh kỹ thuật hỗ trợ sinh sản, đặc biệt mang thai hộ: người yêu cầu, thẩm quyền, chứng minh, chứng Bởi việc tiến hành sinh kỹ thuật hỗ trợ sinh sản có đặc điểm riêng biệt, cần quy định rõ số chứng cần phải có tiến hành xác định cha, mẹ, trường hợp như: văn thỏa thuận mang thai hộ, xác nhận sở y tế, văn đồng ý cặp vợ chồng, văn đồng ý chồng người mang thai hộ Bên cạnh đó, cần có hướng dẫn cụ thể giấy tờ, đồ vật chứng khác thư từ, hình ảnh, băng đĩa ghi hình để chứng minh quan hệ cha, mẹ, con, đảm bảo việc nhận cha, mẹ, xác, pháp luật Ngoài ra, giải pháp tuyên truyền, phổ biến giáo dục kiến thức pháp luật, nâng cao nhận thức cho người dân sinh kỹ thuật thụ tinh ống nghiệm cần thiết Pháp luật lĩnh vực quan trọng gắn liền với đời sống hàng ngày cá nhân có hiểu biết đủ Việc thực sinh kỹ thuật thụ tinh ống nghiệm mang thai hộ vấn đề phức tạp nội dung lẫn thủ tục, quy trình Cần tăng cường giáo dục, phổ biến, tuyên truyền pháp luật tới địa phương, để nâng cao ý thức pháp luật, giúp người dân nắm bắt rõ quyền lợi Đồng thời, hạn chế giúp phòng tránh việc lợi dụng pháp luật để thực hành vi thương mại hóa, sinh kỹ thuật hỗ trợ sinh sản mục đích thương mại, mang thai hộ mục đích thương mại số thành phần Khi ý thức nhận thức người dân vấn đề bất cập phát sinh có hại cho thân cặp vợ chồng vô sinh sinh kỹ thuật thụ tinh ống nghiệm hay mang thai hộ, việc “mang thai hộ mục đích thương mại” hay mua bán tinh trùng, nỗn khơng theo quy định pháp luật Nguy bệnh di truyền, nhân cận huyết điều khó tránh khỏi cho hệ sau Nâng cao hiệu hệ thống mang lưới thông tin, quản lý liệu người hiến tinh trùng, nỗn, phơi để hạn chế tối thiểu sai sót xảy DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Nguyễn Quế Anh (2015), “Quy định mang thai hộ - nội dung Luật Hôn nhân gia đình năm 2014”, Luật sư Việt Nam, (08), tr.5-10; Lê Thị Kim Chung (2014), “Những vấn đề nảy sinh từ quy định xác định cha, mẹ, sinh nhờ kỹ thuật hỗ trợ sinh sản”, Tạp chí Dân chủ pháp luật, (09), tr.15-20; Nguyễn Quang Huy, Đinh Thị Thu Thủy (2014), “Mang thai hộ mục đích nhân đạo”, Thơng tin phổ biến giáo dục pháp luật Y tế, (03), tr 26-35; TS.Nguyễn Phương Lan (2004), “Quyền làm mẹ người phụ nữ theo quy định pháp luật Việt Nam”, Tạp chí Luật học số đặc san phụ nữ năm, (10), tr.34-36; Nguyễn Thị Lan (2015), “Thụ tinh ống nghiệm vấn đề pháp lí phát sinh”, Luật học, (02), tr.12-22; Nguyễn Thị Lan (2016), “Mang thai hộ vấn đề phát sinh”, Luật học số, (04), tr.34-43; Trương Hồng Quang (2015), Tìm hiểu quy định sinh kỹ thuật thụ tinh ống nghiệm mang thai hộ mục đích nhân đạo, NXB Chính trị quốc gia năm WEBSITE http://morebaby.vn/cam-nang-lam-bo/chia-se-kien-thuc/vo-sinh-oviet-nam-len-den-muc-bao-dong-542.html; https://tinhte.vn/threads/infographic-tuoi-tho-trung-binh-tren-thegioi.2461193/; https://vi.wikipedia.org/wiki/H%E1%BB%97_tr%E1%BB%A3_sinh_s%E1 %BA%A3n; https://drtuong.wordpress.com/2009/11/21/art/; http://hiemmuonphusanhanoi.vn/thong-tin/Lich-su-cua-thu-tinh-trongong-nghiem/766.aspx; http://wikiphunu.vn/dieu-tri-hiem-muon-hieu-qua-voi-phuong-phapthu-tinh-trong-ong-nghiem-ivf.html; http://www.bacsisanphu.com/sp/pages.php?pID=45; http://tuoitre.vn/tin/song-khoe/20150303/phu-nu-don-than-sinh-convoi-tinh-trung-tu-ngan-hang/715499.html; http://suckhoe.vnexpress.net/tin-tuc/tu-van/chong-nhiem-hiv-co-thutinh-ong-nghiem-duoc-khong-2855795.html; 10 http://babaucanbiet.com/nhung-nguy-co-tiem-an-khi-me-bau-lontuoi-sinh-con/ ; 11.http://tcdcpl.moj.gov.vn/qt/tintuc/Pages/thi-hanh-phapluat.aspx?ItemID=166 12 http://mangtinmoi.com/ban-tinh-trung-chui-o-trung-tam-tp-hcm-gaynhieu-he-luy/; 13 http://benhvienphusantrunguong.org.vn/news/tin-tuc-su-kien/tinchuyen-nganh-san-phu-khoa/rao-ban-con-giong-vi-pham-phap-luat-va-ruiro-ve-suc-khoe.html; 14 http://benhvienphusantrunguong.org.vn/news/tin-tuc-su-kien/tinchuyen-nganh-san-phu-khoa/rao-ban-con-giong-vi-pham-phap-luat-va-ruiro-ve-suc-khoe.html ; 15 http://anninhthudo.vn/phap-luat/mua-ban-trung-phu-nu-co-vi-phamphap-luat-khong/565871.antd ; 16 http://anninhthudo.vn/loi-song/thi-truong-ngam-mua-ban-trung-phunu-va-nhung-he-luy/578684.antd ; 17 http://anninhthudo.vn/phap-luat/mua-ban-trung-phu-nu-co-vi-phamphap-luat-khong/565871.antd ; 18 http://anninhthudo.vn/loi-song/thi-truong-ngam-mua-ban-trung-phunu-va-nhung-he-luy/578684.antd; 19 http://phapluattrongcuocsong.blogspot.com/2015/11/mang-thai-hocon-nhieu-bat-cap.html; 20 http://duthaoonline.quochoi.vn/DuThao/Lists/TT_TINLAPPHAP/View_ Detail.aspx?ItemID=1695 http://tiin.vn/chuyen-muc/24/co-tich-tinh-yeucua-nguoi-sinh-con-tu-tinh-trung-chong-qua-co.html; PHỤ LỤC Chị Hoàng Thị Kim Dung bên trai sinh từ kỹ thuật thụ tinh ống nghiệm noãn vợ tinh trùng người chồng chết42 42 Xem: http://tiin.vn/chuyen-muc/24/co-tich-tinh-yeu-cua-nguoi-sinh-con-tu-tinh-trung-chong-qua-co.html GS.TS Nguyễn Viết Tiến - Thứ trưởng Bộ Y tế, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ sinh sản Quốc gia trực tiếp mổ lấy thai, đón em bé chào đời phương pháp mang thai hộ43 Công đoạn lưu trữ tinh trùng44 Xem: Bé chào đời nhờ mang thai hộ - hạnh phúc nghẹn ngào 20 năm http://giadinh.net.vn/y-te/bedau-tien-chao-doi-nho-mang-thai-ho-hanh-phuc-nghen-ngao-sau-gan-20-nam-20160122140325709.htm 44 Xem: http://tuyensinhyduochanoi.net/tang-tinh-trung-cho-nguoi-hiem-muon-co-nguy-co-bi-can-huyet/ 43 Biểu đồ cho thấy trẻ sinh kỹ thuật thụ tinh ống nghiệm có nhiều hạn chế thể chất so với trẻ bình thường ... BẰNG KỸ THUẬT THỤ TINH TRONG ỐNG NGHIỆM KHÁI NIỆM CHUNG VỀ SINH CON BẰNG KỸ THUẬT THỤ TINH TRONG ỐNG NGHIỆM 1.1.1 Khái niệm kỹ thuật hỗ trợ sinh sản 1.1.2 Khái niệm kỹ thuật thụ tinh ống nghiệm. .. pháp luật sinh kỹ thuật thụ tinh ống nghiệm; Chương hai: Những vướng mắc bất cập pháp luật sinh kỹ thuật thụ tinh ống nghiệm số giải pháp CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ PHÁP LUẬT VỀ SINH CON BẰNG KỸ... thai kỹ thuật thụ tinh ống nghiệm gồm vấn đề nào, tác giả đưa hệ thống luận điểm, luận phần đầu luận văn: khái niệm sinh kỹ thuật thụ tinh ống nghiệm; điều kiện thực sinh kỹ thuật thụ tinh ống nghiệm;
- Xem thêm -

Xem thêm: Sinh con bằng kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm theo pháp luật việt nam, Sinh con bằng kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm theo pháp luật việt nam

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay