Cách lấy lại mật khẩu gmail khi quên

6 5 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/01/2019, 17:13

Cách lấy lại mật khẩu Gmail khi quênNgười đăng: Hoàng Minh Ngày: 08052015Thông thường, khi sử dụng máy tính cá nhân, tài khoản Google của bạn mặc định sẽ luôn ở tình trạng đăng nhập để bạn tiện sử dụng. Điều đó cũng có mặt hạn chế của nó. Khi bạn sử dụng máy tính của người khác, bạn cần sử dụng gmail, nhưng bạn không nhớ mật khẩu của nó. Việc cần làm lúc này là lấy lại mật khẩu của mình. Dưới đây là cách lấy lại mật khẩu Gmail mới nhất 2015Cách lấy lại mật khẩu Gmail khi quên 2017Đầu tiên truy cập vào trang đăng nhập của Google tại đây1. Lấy lại mật khẩu Google thông qua Số điện thoại đã đăng kýChọn Bạn cần trợ giúp?Tiếp sau đó, bạn cần gõ địa chỉ gmail mà bạn đã quên mật khẩu vào ô như hình. Chọn tiếp Tiếp tụcGiao diện tiếp theo, click vào ô Tôi không biết rồi chọn Tiếp tụcSau đó, ở giao diện tiếp theo bạn có 2 sự lựa chọn để lấy mã xác minh:Nhận mã xác nhận qua tin nhắn: Google sẽ gửi cho bạn một tin nhắn với nội dung: Mã xác minh tài khoản Google của bạn là xxxxxx với xxxxxx là mã số ngẫu nhiên mà Google gửi cho bạn. Mã số này có 6 chữ sốNhận mã xác nhận qua cuộc gọi: Google sẽ gọi vào số điện thoại và đọc 6 chữ số của mã xác minh. Bạn cần ghi lại. Bạn chọn một lựa chọn rồi click vào Tiếp tụcSau khi bạn lấy được mã xác minh thông qua tin nhắn hoặc cuộc gọi bạn cần điền mã số đó vào ô như hình rồi chọn Tiếp tục:Tiếp tục, đó là bước đặt lại mật khẩu. Bạn điện mật khẩu mới của bạn vào ô rồi chọn Đổi mật khẩuKhi có thông báo Thành công bạn đã đặt lại mật khẩu của mình ... tức là bạn đã lấy lại mật khẩu Gmail thành công. Bạn có thể dùng mật khẩu mới này đăng nhập và sử dụng Gmail bình thường2. Lấy lại mật khẩu Google thông qua Email đã đăng kýKhi bạn muốn lấy mật khẩu Gmail thông qua 1 email dự phòng thì ở bước lựa chọn lấy mã xác minh bạn chọn Tôi không thể truy cập điện thoại của mìnhNếu bạn đã đăng kí sử dụng một email dự phòng rồi thì Google sẽ gửi 1 email hướng dẫn lấy lại mật khẩu.Mail được google gửi đi với chủ đề Hỗ trợ Mật khẩu Google, người gửi là Google Account Recovery.Bạn làm như hướng dẫn trên thư và lấy lại mật khẩu giống như bạn lấy lại mật khẩu bằng điện thoại vậy Chúc bạn thành công Cách lấy lại mật Gmail quên Người đăng: Hồng Minh - Ngày: 08/05/2015 Thơng thường, sử dụng máy tính cá nhân, tài khoản Google bạn mặc định ln tình trạng đăng nhập để bạn tiện sử dụng Điều có mặt hạn chế Khi bạn sử dụng máy tính người khác, bạn cần sử dụng gmail, bạn không nhớ mật Việc cần làm lúc lấy lại mật Dưới cách lấy lại mật Gmail 2015 Đầu tiên truy cập vào trang đăng nhập Google Lấy lại mật Google thông qua Số điện thoại đăng ký  Chọn Bạn cần trợ giúp?  Tiếp sau đó, bạn cần gõ địa gmail mà bạn qn mật vào hình Chọn tiếp Tiếp tục  Giao diện tiếp theo, click vào ô Tôi chọn Tiếp tục   Sau đó, giao diện bạn có lựa chọn để lấy mã xác minh: o Nhận mã xác nhận qua tin nhắn: Google gửi cho bạn tin nhắn với nội dung: Mã xác minh tài khoản Google bạn xxxxxx với xxxxxx mã số ngẫu nhiên mà Google gửi cho bạn Mã số có chữ số o Nhận mã xác nhận qua gọi: Google gọi vào số điện thoại đọc chữ số mã xác minh Bạn cần ghi lại o Bạn chọn lựa chọn click vào Tiếp tục Sau bạn lấy mã xác minh thông qua tin nhắn gọi bạn cần điền mã số vào hình chọn Tiếp tục:  Tiếp tục, bước đặt lại mật Bạn điện mật bạn vào ô chọn Đổi mậtKhi có thơng báo "Thành cơng - bạn đặt lại mật " tức bạn lấy lại mật Gmail thành cơng Bạn dùng mật đăng nhập sử dụng Gmail bình thường Lấy lại mật Google thơng qua Email đăng ký  Khi bạn muốn lấy mật Gmail thơng qua email dự phòng bước lựa chọn lấy mã xác minh bạn chọn Tơi khơng thể truy cập điện thoại  Nếu bạn đăng kí sử dụng email dự phòng Google gửi email hướng dẫn lấy lại mật  Mail google gửi với chủ đề Hỗ trợ Mật Google, người gửi Google Account Recovery  Bạn làm hướng dẫn thư lấy lại mật giống bạn lấy lại mật điện thoại ! Chúc bạn thành công ! ... Đổi mật  Khi có thơng báo "Thành cơng - bạn đặt lại mật " tức bạn lấy lại mật Gmail thành cơng Bạn dùng mật đăng nhập sử dụng Gmail bình thường Lấy lại mật Google thơng qua Email đăng ký  Khi. .. muốn lấy mật Gmail thơng qua email dự phòng bước lựa chọn lấy mã xác minh bạn chọn Tơi khơng thể truy cập điện thoại  Nếu bạn đăng kí sử dụng email dự phòng Google gửi email hướng dẫn lấy lại mật. .. lấy lại mật  Mail google gửi với chủ đề Hỗ trợ Mật Google, người gửi Google Account Recovery  Bạn làm hướng dẫn thư lấy lại mật giống bạn lấy lại mật điện thoại ! Chúc bạn thành công !
- Xem thêm -

Xem thêm: Cách lấy lại mật khẩu gmail khi quên, Cách lấy lại mật khẩu gmail khi quên

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay