Cách tạo list danh sách những video mà bạn yêu thích trên youtube

5 1 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/01/2019, 16:22

Cách tạo List danh sách những video mà bạn yêu thích trên YoutubeNgười đăng: Tâm Như Ngày: 14032017Tại một danh sách video trên youtube là điều mà người thường xuyên sử dụng youtube mong muốn. Bởi như vậy, họ có thể xem lại các video mà mình thích. Vậy các bạn đã thực hiện được các thao tác đó hay chưa? Nếu chưa thì hãy tham khảo bài viết dưới đây để cùng thực hiện.Cách tạo List danh sách những video mà bạn yêu thích trên YoutubeCho đến tận thời điểm này, yotube vẫn đang là trang video lớn nhất trên thế giới. Mỗi một ngày có hàng trăm hàng nghìn video được đăng tải lên trên trang này. Vì vậy, mỗi một ngày kho chứa này càng nhiều video, và trong đó có chứa những video mà bạn yêu thích. Thay vì mỗi lần bạn truy cập bạn phải tìm kiếm lại các video đó thì bạn hãy lưu các video này thành một danh sách. Nó có thể gúp bạn xem đi xem lại nhiều lần mà không làm cho bạn phải mất nhiều thời gian tìm kiếm Cụ thể các bước thực hiện như sau:Bước 1: Bạn vào trang chủ youtube sau đó click chuột trái vào hình đại diện và chọn “ Creator Studio”. Ngay sau đó nó sẽ chuyển đến kênh tổng quan.Cách tạo List danh sách những video mà bạn yêu thích trên YoutubeBước 2: Bước tiếp theo, bạn click để chọn “trình quản lý video ngay ở dưới đó. Sau đó, tiếp tục bạn chọn “ Danh sách phát”.Cách tạo List danh sách những video mà bạn yêu thích trên YoutubeBước 3: Danh sách phát hiện ra,nếu bạn muốn thêm một danh sách phát mới bạn click vào “danh sách phát mới” gõ tên mà mình muốn đặt cho danh sách này sau đó chọn “tạo”.Cách tạo List danh sách những video mà bạn yêu thích trên YoutubeBước 4: Bạn click vào “thêm video” để bắt đầu chọn video vào trong danh sách của mình.Cách tạo List danh sách những video mà bạn yêu thích trên YoutubeBước 5: Có hai cách để bạn có thể thêm video từ youtbe vào trong danh sách đó.Cách thứ nhất, bạn chọn vào mục tìm kiếm video, sau đó gõ tên video bạn muốn thêm để tìm kiếm. Kết quả tìm kiếm hiện ra, bạn chỉ cần chọn video đó và click vào “thêm video”.Cách tạo List danh sách những video mà bạn yêu thích trên YoutubeCách thứ hai, bạn chọn vào URL sau đó từ bên trang youtube, bạn coppy đường link của video mà bạn muốn thêm vào danh sách sau đó click vào “thêm video”.Cách tạo List danh sách những video mà bạn yêu thích trên Youtube Bạn tiến hành thực hiện tương tự đối với các video khác. Như vậy bạn sẽ có một danh sách tập hợp những video mà mình yêu thích. Cách tạo List danh sách những video mà bạn yêu thích trên YoutubeNhư vậy, chỉ mấy bước thực hiện trên bạn đã có ngay cho mình một List danh sách video mà bạn yêu thích. Các bước thực hiện cơ bản không khó. Do đó, ai cũng có khả năng thực hiện được. Ngoài ra, bạn cũng có thể tìm kiếm video mới mà không bị dừng video đang phát trên youtube. Như thế quá trình xem của bạn sẽ không bị gây gián đoạn. Từ khóa tìm kiếm google:list danh sách, video, youtube, tạo danh sách, các bước tạo danh Cách tạo List danh sách video bạn yêu thích Youtube Người đăng: Tâm Như - Ngày: 14/03/2017 Tại danh sách video youtube điều người thường xuyên sử dụng youtube mong muốn Bởi vậy, họ xem lại video thích Vậy bạn thực thao tác hay chưa? Nếu chưa tham khảo viết để thực Cho đến tận thời điểm này, yotube trang video lớn giới Mỗi ngày có hàng trăm hàng nghìn video đăng tải lên trang Vì vậy, ngày kho chứa nhiều video, có chứa video bạn u thích Thay lần bạn truy cập bạn phải tìm kiếm lại video bạn lưu video thành danh sách Nó gúp bạn xem xem lại nhiều lần không làm cho bạn phải nhiều thời gian tìm kiếm Cụ thể bước thực sau:  Bước 1: Bạn vào trang chủ youtube sau click chuột trái vào hình đại diện chọn “ Creator Studio” Ngay sau chuyển đến kênh tổng quan  Bước 2: Bước tiếp theo, bạn click để chọn “trình quản lý video" Sau đó, tiếp tục bạn chọn “ Danh sách phát”  Bước 3: Danh sách phát ra,nếu bạn muốn thêm danh sách phát bạn click vào “danh sách phát mới” gõ tên muốn đặt cho danh sách sau chọn “tạo”  Bước 4: Bạn click vào “thêm video” để bắt đầu chọn video vào danh sách  Bước 5: Có hai cách để bạn thêm video từ youtbe vào danh sáchCách thứ nhất, bạn chọn vào mục tìm kiếm video, sau gõ tên video bạn muốn thêm để tìm kiếm Kết tìm kiếm ra, bạn cần chọn video click vào “thêm video”  Cách thứ hai, bạn chọn vào URL sau từ bên trang youtube, bạn coppy đường link video bạn muốn thêm vào danh sách sau click vào “thêm video” Bạn tiến hành thực tương tự video khác Như bạndanh sách tập hợp video u thích Như vậy, bước thực bạn có cho List danh sách video bạn yêu thích Các bước thực khơng khó Do đó, có khả thực Ngồi ra, bạn tìm kiếm video khơng bị dừng video phát youtube Như trình xem bạn khơng bị gây gián đoạn Từ khóa tìm kiếm google: list danh sách, video, youtube, tạo danh sách, bước tạo danh ... video mà bạn muốn thêm vào danh sách sau click vào “thêm video Bạn tiến hành thực tương tự video khác Như bạn có danh sách tập hợp video mà u thích Như vậy, bước thực bạn có cho List danh sách video. .. đặt cho danh sách sau chọn tạo  Bước 4: Bạn click vào “thêm video để bắt đầu chọn video vào danh sách  Bước 5: Có hai cách để bạn thêm video từ youtbe vào danh sách  Cách thứ nhất, bạn chọn... theo, bạn click để chọn “trình quản lý video" Sau đó, tiếp tục bạn chọn “ Danh sách phát”  Bước 3: Danh sách phát ra,nếu bạn muốn thêm danh sách phát bạn click vào danh sách phát mới” gõ tên mà
- Xem thêm -

Xem thêm: Cách tạo list danh sách những video mà bạn yêu thích trên youtube, Cách tạo list danh sách những video mà bạn yêu thích trên youtube

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay