Phép đảo ngược động từ sau một số trạng từ trong tiếng anh

3 15 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/01/2019, 16:08

Phép đảo ngược động từ sau một số trạng từ trong tiếng Anh Trang trước Trang sau Một số trạng từ và cụm trạng từ có thể được đặt ở đầu câu hoặc mệnh đề và theo sau là phép đảo ngược động từ.Bảng dưới đây liệt kê một số trạng từcụm từ quan trọng trong trường hợp này:hardly everon no accounthardly ... whenin no circumstancesonly in this wayonly byneithernoronly thenwhenneverscarcely everno sooner ... thanscarcely ... whennot onlyseldomnot tillnowhereso Ví dụ I havent got a ticket. Neither Nor have I.Tôi không có vé. Tôi cũng không. I had never before been asked to accept a bribe.Chưa bao giờ trước đó tôi chưa bao giờ được yêu cầu nhận của đút lót cả. Never before had I been asked asked to accept a bribeChưa bao giờ trước đó tôi được yêu cầu nhận của đút lót cả. They not only rob you, they smash everything tooChúng không những cướp của anh mà còn đập phá mọi thứ nữa. Not only do they rob you, they smash everything too.Không những chúng cướp của anh mà còn đập phá mọi thứ nữa. He didnt realize that he had lost it still he got home.Anh ta đã nhận ra rằng mình đã mất nó cho đến lúc về nhà. Not till he got home did he realize that he had lost it.Đến khi về nhà anh ta mới nhận ra là mình đã mất nó. This switch must not be touched on any account.Cái nút này không được đụng vào với bất cứ lý do gì. On no account must this switch be touched.Với bất cứ lý do gì cũng không được đụng vào cái nút này. He was able to make himself heard only by shouting.Anh ta có thể làm cho người khác nghe được mình chỉ bằng việc hét lên. Only by shouting was he able to make himself heard.Chỉ bằng việc hét lên là anh ta có thể nghe được. He became so suspicious that...Anh ta trở nên nghi ngờ đến nỗi... So suspicious did he become that...Nghi ngờ đến nỗi anh ta trở nên... Ghi chú: Đôi khi một động từ phủ định thứ hai trong một câu có thể được diễn đạt bởi sử dụng nor với phép đảo ngược động từ như trên: He had no money and didnt know anyone he could borrow from. He had no money, nor did he know anyone he could borrow from.Với tình huống này thì neither thường ít sử dụng hơn.Các loạt bài khác:Trạng từ: Định nghĩa Phân loạiCách hình thành trạng từTrạng từ Tính từ giống nhauCách sử dụng long nearSo sánh hơn và so sánh nhấtCách sử dụng Far, farther, furtherCách sử dụng much, more, mostCác dạng so sánh của trạng từVị trí trạng từ chỉ cách thứcVị trí trạng từ chỉ nơi chốnVị trí trạng từ chỉ thời gianVị trí trạng từ chỉ tần suấtThứ tự của trạng từVị trí trạng từ bổ nghĩa câuVị trí trạng từ chỉ mức độCách sử dụng Fairly và ratherCách sử dụng quite Phép đảo ngược động từ sau số trạng từ tiếng Anh Trang trước Trang sau Một số trạng từ cụm trạng từ đặt đầu câu mệnh đề theo sau phép đảo ngược động từ Bảng liệt kê số trạng từ/cụm từ quan trọng trường hợp này: hardly ever on no account hardly when in no circumstances only in this way only by neither/nor only then/when never scarcely ever no sooner than scarcely when not only seldom not till nowhere so Ví dụ - I haven't got a ticket Neither /Nor have I Tôi khơng có vé Tơi khơng - I had never before been asked to accept a bribe Chưa trước tơi chưa u cầu nhận đút lót - Never before had I been asked asked to accept a bribe Chưa trước tơi u cầu nhận đút lót - They not only rob you, they smash everything too Chúng khơng cướp anh mà đập phá thứ - Not only they rob you, they smash everything too Không chúng cướp anh mà đập phá thứ - He didn't realize that he had lost it still he got home Anh ta nhận lúc nhà - Not till he got home did he realize that he had lost it Đến nhà nhận - This switch must not be touched on any account Cái nút không đụng vào với lý - On no account must this switch be touched Với lý khơng đụng vào nút - He was able to make himself heard only by shouting Anh ta làm cho người khác nghe việc hét lên - Only by shouting was he able to make himself heard Chỉ việc hét lên nghe - He became so suspicious that Anh ta trở nên nghi ngờ - So suspicious did he become that Nghi ngờ trở nên Ghi chú: Đôi động từ phủ định thứ hai câu diễn đạt sử dụng nor với phép đảo ngược động từ trên: He had no money and didn't know anyone he could borrow from He had no money, nor did he know anyone he could borrow from Với tình neither thường sử dụng Các loạt khác: • Trạng từ: Định nghĩa & Phân loại • Cách hình thành trạng từTrạng từ & Tính từ giống • Cách sử dụng long & near • So sánh so sánh • Cách sử dụng Far, farther, further • Cách sử dụng much, more, most • Các dạng so sánh trạng từ • Vị trí trạng từ cách thức • Vị trí trạng từ nơi chốn • Vị trí trạng từ thời gian • Vị trí trạng từ tần suất • Thứ tự trạng từ • Vị trí trạng từ bổ nghĩa câu • Vị trí trạng từ mức độ • Cách sử dụng Fairly rather • Cách sử dụng quite ... sánh trạng từ • Vị trí trạng từ cách thức • Vị trí trạng từ nơi chốn • Vị trí trạng từ thời gian • Vị trí trạng từ tần suất • Thứ tự trạng từ • Vị trí trạng từ bổ nghĩa câu • Vị trí trạng từ mức... borrow from Với tình neither thường sử dụng Các loạt khác: • Trạng từ: Định nghĩa & Phân loại • Cách hình thành trạng từ • Trạng từ & Tính từ giống • Cách sử dụng long & near • So sánh so sánh • Cách... suspicious did he become that Nghi ngờ trở nên Ghi chú: Đôi động từ phủ định thứ hai câu diễn đạt sử dụng nor với phép đảo ngược động từ trên: He had no money and didn't know anyone he could borrow
- Xem thêm -

Xem thêm: Phép đảo ngược động từ sau một số trạng từ trong tiếng anh, Phép đảo ngược động từ sau một số trạng từ trong tiếng anh

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay