Cách sử dụng trạng từ hardly scarcely barely trong tiếng anh

2 6 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/01/2019, 16:07

Cách sử dụng trạng từ hardly, scarcely, barely trong tiếng Anh Trang trước Trang sau Các trạng từ hardly, scarcely và barely hầu như hoàn toàn mang nghĩa phủ định. Cách sử dụng trạng từ hardly trong tiếng AnhTrạng từ hardly chủ yếu được sử dụng với any, ever, at all hoặc động từ can: He has hardly any money, (very little money) I hardly ever go out. (I very seldom go out.)It hardly rained at all last summer.Her case is so heavy that she can hardly lift ifNhưng trạng từ này có thể được sử dụng với một số động từ khác: hardly know him. (I know him only very slightly.)Bạn cũng nên cẩn thận trong khi sử dụng các trạng từ hard và hardly: He looked hard at it. (He stared at it.) He hardly looked at it. (He gave it only a brief glance.) Cách sử dụng trạng từ scarcely trong tiếng AnhTrạng từ scarcely có thể mang nghĩa hầu như không và có thể thay thế hardly khi được sử dụng ở phần trên. Nhưng trạng từ scarcely chủ yếu được sử dụng với nghĩa chắc không. There were scarcely twenty people there (có thể có ít hơn)Cách sử dụng trạng từ barely trong tiếng AnhTrạng từ barely nghĩa là chỉ, vừa đủ: There were barely twenty people there, (only just twenty) I can barely see it. (I can only just see it.)Các loạt bài khác:Trạng từ: Định nghĩa Phân loạiCách hình thành trạng từTrạng từ Tính từ giống nhauCách sử dụng long nearSo sánh hơn và so sánh nhấtCách sử dụng Far, farther, furtherCách sử dụng much, more, mostCác dạng so sánh của trạng từVị trí trạng từ chỉ cách thứcVị trí trạng từ chỉ nơi chốnVị trí trạng từ chỉ thời gianVị trí trạng từ chỉ tần suấtThứ tự của trạng từVị trí trạng từ bổ nghĩa câuVị trí trạng từ chỉ mức độCách sử dụng Fairly và ratherCách sử dụng quiteCách sử dụng Hardly, Scarcely, BarelyPhép đảo ngược động từThì Hiện tại tiếp diễnHiện tại tiếp diễn vs Hiện tại đơn (I)Hiện tại tiếp diễn vs Hiện tại đơn (II) Follow https:www.facebook.comhoc.cung.vietjack để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về ngữ pháp tiếng Anh, luyện thi TOEIC, Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile.... mới nhất của chúng tôi. Trang trước Cách sử dụng trạng từ hardly scarcely barely tiếng Anh Trang trước Trang sau Các trạng từ hardly, scarcely barely hoàn toàn mang nghĩa phủ định Cách sử dụng trạng từ hardly tiếng Anh Trạng từ hardly chủ yếu sử dụng với any, ever, at all động từ can: He has hardly any money, (very little money) I hardly ever go out (I very seldom go out.) It hardly rained at all last summer Her case is so heavy that she can hardly lift if Nhưng trạng từ sử dụng với số động từ khác: hardly know him (I know him only very slightly.) Bạn nên cẩn thận sử dụng trạng từ hard hardly: He looked hard at it (He stared at it.) He hardly looked at it (He gave it only a brief glance.) Cách sử dụng trạng từ scarcely tiếng Anh Trạng từ scarcely mang nghĩa "hầu khơng" thay hardly sử dụng phần Nhưng trạng từ scarcely chủ yếu sử dụng với nghĩa "chắc không" There were scarcely twenty people there (có thể có hơn) Cách sử dụng trạng từ barely tiếng Anh Trạng từ barely nghĩa "chỉ, vừa đủ": There were barely twenty people there, (only just twenty) I can barely see it (I can only just see it.) Các loạt khác:  Trạng từ: Định nghĩa & Phân loại  Cách hình thành trạng từTrạng từ & Tính từ giống  Cách sử dụng long & near  So sánh so sánh  Cách sử dụng Far, farther, further  Cách sử dụng much, more, most  Các dạng so sánh trạng từ  Vị trí trạng từ cách thức  Vị trí trạng từ nơi chốn  Vị trí trạng từ thời gian  Vị trí trạng từ tần suất  Thứ tự trạng từ  Vị trí trạng từ bổ nghĩa câu  Vị trí trạng từ mức độ  Cách sử dụng Fairly rather  Cách sử dụng quite  Cách sử dụng Hardly, Scarcely, Barely  Phép đảo ngược động từ  Thì Hiện tiếp diễn  Hiện tiếp diễn vs Hiện đơn (I)  Hiện tiếp diễn vs Hiện đơn (II) Follow https://www.facebook.com/hoc.cung.vietjack/ để tiếp tục theo dõi loạt ngữ pháp tiếng Anh, luyện thi TOEIC, Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile Trang trước ... trạng từ  Vị trí trạng từ cách thức  Vị trí trạng từ nơi chốn  Vị trí trạng từ thời gian  Vị trí trạng từ tần suất  Thứ tự trạng từ  Vị trí trạng từ bổ nghĩa câu  Vị trí trạng từ mức độ  Cách. .. loại  Cách hình thành trạng từ  Trạng từ & Tính từ giống  Cách sử dụng long & near  So sánh so sánh  Cách sử dụng Far, farther, further  Cách sử dụng much, more, most  Các dạng so sánh trạng. .. bổ nghĩa câu  Vị trí trạng từ mức độ  Cách sử dụng Fairly rather  Cách sử dụng quite  Cách sử dụng Hardly, Scarcely, Barely  Phép đảo ngược động từ  Thì Hiện tiếp diễn  Hiện tiếp diễn vs
- Xem thêm -

Xem thêm: Cách sử dụng trạng từ hardly scarcely barely trong tiếng anh, Cách sử dụng trạng từ hardly scarcely barely trong tiếng anh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay