Cách sử dụng trạng từ quite trong tiếng anh

3 10 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/01/2019, 16:07

Cách sử dụng trạng từ quite trong tiếng Anh Trang trước Trang sau Trạng từ quite là một từ khá khó hiểu và có thể gây rắc rối cho bạn bởi vì trạng từ này có hai nghĩa.A. Khi trạng từ quite có nghĩa tương đương với completely (hoàn toàn)Trạng từ quite có nghĩa tương đương với completely (hoàn toàn) khi nó được sử dụng với một từ hoặc cụm từ mà diễn đạt tính đầy đủtrọn vẹn (ví dụ: all right, certain, determined, empty, full, ready, right, sure, wrong) và khi được sử dụng với các tính từtrạng từ mạnh (amazing, extraordinary, horrible, perfect): The pottle was quite empty. Youre quite wrong. Its quite extraordinary; I cant understand it at all.B. Khi được sử dụng với các tính từtrạng từ khác, thì trạng từ quite mang nghĩa là partially (một phần, không phải hoàn toàn)Khi trạng từ quite được sử dụng theo cách này thì ý nghĩa của nó tương tự như trạng từ fairly nhưng độ mạnh của nó có thể rất đa dạng phụ thuộc vào cách nó được phát âm: quite good (trọng âm ở từ good) thì độ mạnh ít hơn good (khá tốt tốt). quite good (không có trọng âm) nghĩa là chưa hoàn toàn tốt hẳn.quite good (trọng âm ở quite) thì độ mạnh ít hơn rất nhiều so với goodQui tắc: Phần trọng âm ở trạng từ quite càng ít thì độ mạnh của tính từtrạng từ càng tăng. Và ngược lại, phần trọng âm ở trạng từ quite càng tằng thì độ mạnh của tính từtrạng từ càng yếu.C. Đôi khi việc xác định nghĩa của trạng từ quite còn căn cứ vào ngữ cảnh của cuộc hội thoạiGiả sử, Tom đang ngồi nói chuyện với Jerry và Jerry vừa mới ốm: Ngữ cảnh 1:Tom: Are you feeling better now?Jerry: Yes, Im feeling quite healthy, thank you. In fact, I feel great Trong ngữ cảnh này, Jerry có lẽ muốn nói rằng anh đã hoàn toàn bình phục, anh cảm thấy 100% khỏe mạnh.Cũng trong ngữ cảnh như trên, nếu Jerry nói: Ngữ cảnh 2:Tom: Are you feeling better now?Jerry: Well, Im feeling quite healthy, but I still have a terrible headache.Trong trường hợp này, Jerry có lẽ muốn nói rằng anh cảm thấy khá khỏe, nhưng chưa hoàn toàn khỏe hẳn.Các loạt bài khác:Trạng từ: Định nghĩa Phân loạiCách hình thành trạng từTrạng từ Tính từ giống nhauCách sử dụng long nearSo sánh hơn và so sánh nhấtCách sử dụng Far, farther, furtherCách sử dụng much, more, mostCác dạng so sánh của trạng từVị trí trạng từ chỉ cách thứcVị trí trạng từ chỉ nơi chốnVị trí trạng từ chỉ thời gianVị trí trạng từ chỉ tần suấtThứ tự của trạng từVị trí trạng từ bổ nghĩa câuVị trí trạng từ chỉ mức độCách sử dụng Fairly và ratherCách sử dụng quiteCách sử dụng Hardly, Scarcely, BarelyPhép đảo ngược động từ Follow https:www.facebook.comhoc.cung.vietjack để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về ngữ pháp tiếng Anh, luyện thi TOEIC, Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile.... mới nhất của chúng tôi. Trang trước Trang sau Cách sử dụng trạng từ quite tiếng Anh Trang trước Trang sau Trạng từ quite từ khó hiểu gây rắc rối cho bạn trạng từ có hai nghĩa A Khi trạng từ quite có nghĩa tương đương với "completely" (hồn tồn) Trạng từ quite có nghĩa tương đương với "completely" (hồn tồn) sử dụng với từ cụm từ mà diễn đạt tính đầy đủ/trọn vẹn (ví dụ: all right, certain, determined, empty, full, ready, right, sure, wrong) sử dụng với tính từ/trạng từ mạnh (amazing, extraordinary, horrible, perfect): The pottle was quite empty You're quite wrong It's quite extraordinary; I can't understand it at all B Khi sử dụng với tính từ/trạng từ khác, trạng từ quite mang nghĩa "partially" (một phần, khơng phải hồn tồn) Khi trạng từ quite sử dụng theo cách ý nghĩa tương tự trạng từ fairlynhưng độ mạnh đa dạng phụ thuộc vào cách phát âm: quite 'good (trọng âm từ good) độ mạnh 'good' (khá tốt tốt) 'quite 'good (khơng có trọng âm) nghĩa 'chưa hoàn toàn tốt hẳn' 'quite good (trọng âm quite) độ mạnh nhiều so với 'good' Qui tắc: Phần trọng âm trạng từ quite độ mạnh tính từ/trạng từ tăng Và ngược lại, phần trọng âm trạng từ quite tằng độ mạnh tính từ/trạng từ yếu C Đôi việc xác định nghĩa trạng từ quite vào ngữ cảnh hội thoại Giả sử, Tom ngồi nói chuyện với Jerry Jerry vừa ốm: Ngữ cảnh 1: Tom: Are you feeling better now? Jerry: Yes, I'm feeling quite healthy, thank you In fact, I feel great! Trong ngữ cảnh này, Jerry có lẽ muốn nói anh hồn tồn bình phục, anh cảm thấy 100% khỏe mạnh Cũng ngữ cảnh trên, Jerry nói: Ngữ cảnh 2: Tom: Are you feeling better now? Jerry: Well, I'm feeling quite healthy, but I still have a terrible headache Trong trường hợp này, Jerry có lẽ muốn nói anh cảm thấy khỏe, chưa hồn tồn khỏe hẳn Các loạt khác: • Trạng từ: Định nghĩa & Phân loại • Cách hình thành trạng từTrạng từ & Tính từ giống • Cách sử dụng long & near • So sánh so sánh • Cách sử dụng Far, farther, further • Cách sử dụng much, more, most • Các dạng so sánh trạng từ • Vị trí trạng từ cách thức • Vị trí trạng từ nơi chốn • Vị trí trạng từ thời gian • Vị trí trạng từ tần suất • Thứ tự trạng từ • Vị trí trạng từ bổ nghĩa câu • Vị trí trạng từ mức độ • Cách sử dụng Fairly rather • Cách sử dụng quiteCách sử dụng Hardly, Scarcely, Barely • Phép đảo ngược động từ Follow https://www.facebook.com/hoc.cung.vietjack/ để tiếp tục theo dõi loạt ngữ pháp tiếng Anh, luyện thi TOEIC, Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile Trang trước Trang sau ... thành trạng từ • Trạng từ & Tính từ giống • Cách sử dụng long & near • So sánh so sánh • Cách sử dụng Far, farther, further • Cách sử dụng much, more, most • Các dạng so sánh trạng từ • Vị trí trạng. .. trạng từ cách thức • Vị trí trạng từ nơi chốn • Vị trí trạng từ thời gian • Vị trí trạng từ tần suất • Thứ tự trạng từ • Vị trí trạng từ bổ nghĩa câu • Vị trí trạng từ mức độ • Cách sử dụng Fairly... rather • Cách sử dụng quite • Cách sử dụng Hardly, Scarcely, Barely • Phép đảo ngược động từ Follow https://www.facebook.com/hoc.cung.vietjack/ để tiếp tục theo dõi loạt ngữ pháp tiếng Anh, luyện
- Xem thêm -

Xem thêm: Cách sử dụng trạng từ quite trong tiếng anh, Cách sử dụng trạng từ quite trong tiếng anh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay