Vị trí của trạng từ chỉ mức độ trong tiếng anh

3 6 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/01/2019, 16:06

Vị trí của trạng từ chỉ mức độ trong tiếng Anh Trang trước Trang sau Trạng từ chỉ mức độ (Adverb of Degree) được sử dụng để diễn ta mức độ của một hành động (ví dụ: tồi, tốt, hoàn hảo, …). Loại trạng từ này thường hay sử dụng với một tính từ, một trạng từ.Một số trạng từ chỉ mức độ: fairly, hardly, rather, quite, too, very, too (quá), absolutely (tuyệt đối), completely (hoàn toàn), entirely (hết thảy), greatly (rất là), exactly (quả thật), extremely (vô cùng), perfectly (hoàn toàn), slightly (hơi), quite (hoàn toàn), rather (có phần), ...A. Các trạng từ chỉ mức độ bổ nghĩa cho một tính từ hoặc trạng từ khác trong câu.Loại trạng từ này được đặt trước tính từ hoặc trạng từ khác. You are absolutely right. Im almost ready.Nhưng riêng trạng từ enough lại theo sau tính từ hoặc trạng từ mà nó bổ nghĩa: The box isnt big enough. He didnt work quickly enoughTrạng từ far phải được theo sau bởi dạng so sánh của tính từ hoặc too + tính từ: If is far better to say nothing. He drives far too fast B. Một số trạng từ sau chỉ mức độ cũng có thể bổ nghĩa cho động từ:Đó là các trạng từ: almost, barely, enough, hardly, just, little, much, nearly, quite, rather, really và scarcelyTất cả các trạng từ trên (ngoại trừ trạng từ much) có thể đặt trước động từ chính trong câu. He almostnearly fell. I am just going. Tom didnt like it much but I realty enjoyed itTrạng từ only cũng có thể bổ nghĩa cho động từ. Về mặt lý thuyết, trạng từ only được đặt kế sau từ mà nó bổ nghĩa, đặt trước các động từ, tính từ và trạng từ và đặt sau hoặc theo sau danh từ và đại từ: (a) He had only six apples, (not more than six)(b) He only lent the car. (He didnt give it.)(c) He lent the car to me only. (not to anyone else)(d) I believe only half of what he saidNhưng trong tiếng Anh nói, người ta thường đặt nó trước động từ. Với cách sử dụng này giúp nhấn mạnh từ mà only bổ nghĩa. He only had six apples là tương đương với ví dụ (a)He only lent the car to me là tương đương với ví dụ (c)C. Vị trí của trạng từ just, like trong tiếng AnhHai trạng từ just, like nên đặt trước từ mà nó cần bổ nghĩa. Ill buy just one. I had just enough moneyHai trạng từ này cũng có thể được đặt ngay trước động từ: Ill just buy one. I just had enough moneyCác loạt bài khác:Trạng từ: Định nghĩa Phân loạiCách hình thành trạng từTrạng từ Tính từ giống nhauCách sử dụng long nearSo sánh hơn và so sánh nhấtCách sử dụng Far, farther, furtherCách sử dụng much, more, mostCác dạng so sánh của trạng từVị trí trạng từ chỉ cách thứcVị trí trạng từ chỉ nơi chốnVị trí trạng từ chỉ thời gianVị trí trạng từ chỉ tần suấtThứ tự của trạng từVị trí trạng từ bổ nghĩa câuVị trí trạng từ chỉ mức độCách sử dụng Fairly và ratherCách sử dụng quite Vị trí trạng từ mức độ tiếng Anh Trang trước Trang sau Trạng từ mức độ (Adverb of Degree) sử dụng để diễn ta mức độ hành động (ví dụ: tồi, tốt, hồn hảo, …) Loại trạng từ thường hay sử dụng với tính từ, trạng từ Một số trạng từ mức độ: fairly, hardly, rather, quite, too, very, too (quá), absolutely (tuyệt đối), completely (hoàn toàn), entirely (hết thảy), greatly (rất là), exactly (quả thật), extremely (vô cùng), perfectly (hồn tồn), slightly (hơi), quite (hồn tồn), rather (có phần), A Các trạng từ mức độ bổ nghĩa cho tính từ trạng từ khác câu Loại trạng từ đặt trước tính từ trạng từ khác You are absolutely right I'm almost ready Nhưng riêng trạng từ enough lại theo sau tính từ trạng từ mà bổ nghĩa: The box isn't big enough He didn't work quickly enough Trạng từ far phải theo sau dạng so sánh tính từ too + tính từ: If is far better to say nothing He drives far too fast B Một số trạng từ sau mức độ bổ nghĩa cho động từ: Đó trạng từ: almost, barely, enough, hardly, just, little, much, nearly, quite, rather, really scarcely Tất trạng từ (ngoại trừ trạng từ much) đặt trước động từ câu He almost/nearly fell I am just going Tom didn't like it much but I realty enjoyed it Trạng từ only bổ nghĩa cho động từ Về mặt lý thuyết, trạng từ only đặt kế sau từ mà bổ nghĩa, đặt trước động từ, tính từ trạng từ đặt sau theo sau danh từ đại từ: (a) He had only six apples, (not more than six) (b) He only lent the car (He didn't give it.) (c) He lent the car to me only (not to anyone else) (d) I believe only half of what he said Nhưng tiếng Anh nói, người ta thường đặt trước động từ Với cách sử dụng giúp nhấn mạnh từ mà only bổ nghĩa He only had six apples tương đương với dụ (a) He only lent the car to me tương đương với dụ (c) C Vị trí trạng từ just, like tiếng Anh Hai trạng từ just, like nên đặt trước từ mà cần bổ nghĩa I'll buy just one I had just enough money Hai trạng từ đặt trước động từ: I'll just buy one I just had enough money Các loạt khác: • Trạng từ: Định nghĩa & Phân loại • Cách hình thành trạng từTrạng từ & Tính từ giống • Cách sử dụng long & near • So sánh so sánh • Cách sử dụng Far, farther, further • Cách sử dụng much, more, most • Các dạng so sánh trạng từVị trí trạng từ cách thức • Vị trí trạng từ nơi chốn • Vị trí trạng từ thời gian • Vị trí trạng từ tần suất • Thứ tự trạng từVị trí trạng từ bổ nghĩa câu • Vị trí trạng từ mức độ • Cách sử dụng Fairly rather • Cách sử dụng quite ... trạng từ • Vị trí trạng từ cách thức • Vị trí trạng từ nơi chốn • Vị trí trạng từ thời gian • Vị trí trạng từ tần suất • Thứ tự trạng từ • Vị trí trạng từ bổ nghĩa câu • Vị trí trạng từ mức độ. .. realty enjoyed it Trạng từ only bổ nghĩa cho động từ Về mặt lý thuyết, trạng từ only đặt kế sau từ mà bổ nghĩa, đặt trước động từ, tính từ trạng từ đặt sau theo sau danh từ đại từ: (a) He had only... với ví dụ (c) C Vị trí trạng từ just, like tiếng Anh Hai trạng từ just, like nên đặt trước từ mà cần bổ nghĩa I'll buy just one I had just enough money Hai trạng từ đặt trước động từ: I'll just
- Xem thêm -

Xem thêm: Vị trí của trạng từ chỉ mức độ trong tiếng anh, Vị trí của trạng từ chỉ mức độ trong tiếng anh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay