Thứ tự của trạng từ trong tiếng anh

3 6 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/01/2019, 16:05

Thứ tự của trạng từ trong tiếng Anh Trang trước Trang sau Các trạng từ chỉ cách thức thường đứng trước các trạng từ chỉ nơi chốn: He climbed awkwardly out of the window. Hed study happily anywhereNhưng với các trạng từ away, back, down, forward, home, in, off, on, out, round và up thường đứng trước các trạng từ chỉ cách thức. He walked away sadly. She looked back anxiously. They went home quietly. They rode on confidentlyHai trạng từ here và there có cùng vị trí như trên, nhưng ngoại trừ với các trạng từ hard, well, badly: He stood there silentlyNhưng They work harder here Các trạng từ chỉ thời gian có thể theo sau các trạng từ chỉ cách thức và nơi chốn: They worked hard in the garden today.He lived there happily for a yearNhưng các trạng từ chỉ thời gian này cũng có thể được đặt tại đầu câu: Every day he queued patiently at the bus stop.Các loạt bài khác:Trạng từ: Định nghĩa Phân loạiCách hình thành trạng từTrạng từ Tính từ giống nhauCách sử dụng long nearSo sánh hơn và so sánh nhấtCách sử dụng Far, farther, furtherCách sử dụng much, more, mostCác dạng so sánh của trạng từVị trí trạng từ chỉ cách thứcVị trí trạng từ chỉ nơi chốnVị trí trạng từ chỉ thời gianVị trí trạng từ chỉ tần suấtThứ tự của trạng từVị trí trạng từ bổ nghĩa câuVị trí trạng từ chỉ mức độCách sử dụng Fairly và ratherCách sử dụng quiteCách sử dụng Hardly, Scarcely, BarelyPhép đảo ngược động từ Follow https:www.facebook.comhoc.cung.vietjack để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về ngữ pháp tiếng Anh, luyện thi TOEIC, Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile.... mới nhất của chúng tôi. Trang trước Trang sau Bài viết liên quan160 bài học ngữ pháp tiếng Anh hay nhất160 bài tập ngữ pháp tiếng Anh hay nhất72 bài ngữ pháp thực hành50 tình huống tiếng Anh thông dụng120 bí kíp luyện phần V TOEIC155 bài học Java tiếng Việt hay nhất100 bài học Android tiếng Việt hay nhất247 bài học CSS tiếng Việt hay nhất197 thẻ HTML cơ bản Thứ tự trạng từ tiếng Anh Trang trước Trang sau Các trạng từ cách thức thường đứng trước trạng từ nơi chốn: He climbed awkwardly out of the window He'd study happily anywhere Nhưng với trạng từ away, back, down, forward, home, in, off, on, out, round upthường đứng trước trạng từ cách thức He walked away sadly She looked back anxiously They went home quietly They rode on confidently Hai trạng từ here there có vị trí trên, ngoại trừ với trạng từ hard, well, badly: He stood there silently Nhưng They work harder here Các trạng từ thời gian theo sau trạng từ cách thức nơi chốn: They worked hard in the garden today He lived there happily for a year Nhưng trạng từ thời gian đặt đầu câu: Every day he queued patiently at the bus stop Các loạt khác: • Trạng từ: Định nghĩa & Phân loại • Cách hình thành trạng từTrạng từ & Tính từ giống • Cách sử dụng long & near • So sánh so sánh • Cách sử dụng Far, farther, further • Cách sử dụng much, more, most • Các dạng so sánh trạng từ • Vị trí trạng từ cách thức • Vị trí trạng từ nơi chốn • Vị trí trạng từ thời gian • Vị trí trạng từ tần suất • Thứ tự trạng từ • Vị trí trạng từ bổ nghĩa câu • Vị trí trạng từ mức độ • Cách sử dụng Fairly rather • Cách sử dụng quite • Cách sử dụng Hardly, Scarcely, Barely • Phép đảo ngược động từ Follow https://www.facebook.com/hoc.cung.vietjack/ để tiếp tục theo dõi loạt ngữ pháp tiếng Anh, luyện thi TOEIC, Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile Trang trước Trang sau Bài viết liên quan • 160 học ngữ pháp tiếng Anh hay • 160 tập ngữ pháp tiếng Anh hay • 72 ngữ pháp thực hành • 50 tình tiếng Anh thơng dụng • 120 bí kíp luyện phần V TOEIC • 155 học Java tiếng Việt hay • 100 học Android tiếng Việt hay • 247 học CSS tiếng Việt hay • 197 thẻ HTML ... sánh trạng từ • Vị trí trạng từ cách thức • Vị trí trạng từ nơi chốn • Vị trí trạng từ thời gian • Vị trí trạng từ tần suất • Thứ tự trạng từ • Vị trí trạng từ bổ nghĩa câu • Vị trí trạng từ mức... pháp tiếng Anh hay • 160 tập ngữ pháp tiếng Anh hay • 72 ngữ pháp thực hành • 50 tình tiếng Anh thơng dụng • 120 bí kíp luyện phần V TOEIC • 155 học Java tiếng Việt hay • 100 học Android tiếng. ..• Trạng từ: Định nghĩa & Phân loại • Cách hình thành trạng từ • Trạng từ & Tính từ giống • Cách sử dụng long & near • So sánh so sánh • Cách
- Xem thêm -

Xem thêm: Thứ tự của trạng từ trong tiếng anh, Thứ tự của trạng từ trong tiếng anh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay