Cách sử dụng trạng từ fairly và rather trong tiếng anh

4 3 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/01/2019, 16:05

Cách sử dụng trạng từ fairly và rather trong tiếng Anh Trang trước Trang sau A. Cả hai trạng từ fairly và rather đều mang nghĩa một cách vừa phảiNhưng:Trạng từ fairly chủ yếu được sử dụng với các tính từ và trạng từ mang nghĩa tích cực (bravely, good, nice, well, …)Trong khi đó, trạng từ rather chủ yếu được sử dụng với các tính từ và trạng từ mang nghĩa tiêu cực (bad, stupidly, ugly, …) Tom is fairly clever, but Peter is rather stupid.I walk fairly fast but Ann walks rather slowlyCả hai trạng từ này cũng có thể được sử dụng với động tính từ với cùng qui tắc như trên: He was fairly relaxed; she was rather tensea fairly interesting film a rather boring bookNếu bắt buộc cần sử dụng một mạo từ bất định (a hoặc an) thì mạo từ bất định này đặt trước trạng từ fairly nhưng có thể đặt trước hoặc sau trạng từ rather. a fairly light box a rather heavy boxrather a heavy box Với các tính từtrạng từ fast, slow, thin, thick, hot, cold, … không thuộc hai loại tính từtrạng từ trên, thì người nói có thể diễn đạt sự đồng ý, tán thành bởi sử dụng trạng từ fairly và sự không đồng ý với trạng từ rather. This soup is fairly hot ngụ ý rằng người nói thích hot soupTrong khi: This soup is rather hot ngụ ý rằng soup này hơi nóng đối với anh ta. Khi trạng từ rather được sử dụng trước alike, like, similar, different, … và trước các dạng so sánh thì nó mang nghĩa tương đương với a little hoặc slightly (một chút). Siamese cats are rather like dogs in some ways.The weather was raiher worse than I had expectedCụm từ rather a có thể được sử dụng với một số danh từ cụ thể: disappointment, disadvantage, nuisance, pity, shame và đôi khi với joke: Its rather a nuisance (= a little inconvenient) that we cant park here. Its rather a shame (= a little unfair) that he has to work on Sundays Trạng từ fairly không được sử dụng theo các cách này. B. Trạng từ rather có thể được sử dụng trước một số tính từtrạng từ mang nghĩa tích cựcTrạng từ rather có thể được sử dụng trước một số tính từtrạng từ mang nghĩa tích cực, chẳng hạn như amusing, clever, good, pretty, well, nhưng ý nghĩa của nó sẽ bị thay đổi. Khi đó ý nghĩa của rather sẽ gần tương tự với very, và nghĩa tiêu cực của trạng từ này bị triệt tiêu. She is rather clever is nearly là giống như She is very clever. Rõ ràng là khi sử dụng rather theo cách này giúp nhấn mạnh và làm tăng thêm độ tích cực của tính từtrạng từ mà nó bổ nghĩa (nhấn mạnh hơn khi sử dụng fairly).Ví dụ (a) Với câu: It is a fairly good play có thể không là lời cổ vũ thực sự với một vài người nào đó để đi xem vở kịch này hay với một số người nào đó thì lời khen này chưa đến mức đả động họ. (b) Với câu: It is rather a good play – thì đây hoàn toàn là một lời đề nghị, lời giới thiệu rằng đó là vở kịch rất hay và bạn nên đi xem. C. Trạng từ rather cũng có thể được sử dụng trước các động từ enjoy, like và đôi khi trước động từ dislike, tân ngữ. rather like the smell of petrol. He rather enjoys queueing Trạng từ rather cũng có thể được sử dụng trong các câu trả lời ngắn của câu hỏi với có các động từ trên. Do you like him? Yes I do, rather. (rất thích) Cấu trúc rather + likeenjoy thường được sử dụng để diễn đạt một điều ưa thích mà làm ngạc nhiên một ai đó.Các loạt bài khác:Trạng từ: Định nghĩa Phân loạiCách hình thành trạng từTrạng từ Tính từ giống nhauCách sử dụng long nearSo sánh hơn và so sánh nhấtCách sử dụng Far, farther, furtherCách sử dụng much, more, mostCác dạng so sánh của trạng từVị trí trạng từ chỉ cách thứcVị trí trạng từ chỉ nơi chốnVị trí trạng từ chỉ thời gianVị trí trạng từ chỉ tần suấtThứ tự của trạng từVị trí trạng từ bổ nghĩa câuVị trí trạng từ chỉ mức độCách sử dụng Fairly và ratherCách sử dụng quiteCách sử dụng Hardly, Scarcely, BarelyPhép đảo ngược động từ Follow https:www.facebook.comhoc.cung.vietjack để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về ngữ pháp tiếng Anh, luyện thi TOEIC, Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile.... mới nhất của chúng tôi. Trang trước Trang sau Bài viết liên quan160 bài học ngữ pháp tiếng Anh hay nhất160 bài tập ngữ pháp tiếng Anh hay nhất72 bài ngữ pháp thực hành50 tình huống tiếng Anh thông dụng120 bí kíp luyện phần V TOEIC Cách sử dụng trạng từ fairly rather tiếng Anh Trang trước Trang sau A Cả hai trạng từ fairly rather mang nghĩa "một cách vừa phải" Nhưng:  Trạng từ fairly chủ yếu sử dụng với tính từ trạng từ mang nghĩa tích cực (bravely, good, nice, well, …)  Trong đó, trạng từ rather chủ yếu sử dụng với tính từ trạng từ mang nghĩa tiêu cực (bad, stupidly, ugly, …) Tom is fairly clever, but Peter is rather stupid I walk fairly fast but Ann walks rather slowly Cả hai trạng từ sử dụng với động tính từ với qui tắc trên: He was fairly relaxed; she was rather tense a fairly interesting film a rather boring book Nếu bắt buộc cần sử dụng mạo từ bất định (a an) mạo từ bất định đặt trước trạng từ fairly đặt trước sau trạng từ rather a fairly light box a rather heavy box/rather a heavy box Với tính từ/trạng từ fast, slow, thin, thick, hot, cold, … không thuộc hai loại tính từ/trạng từ trên, người nói diễn đạt đồng ý, tán thành sử dụng trạng từ fairly không đồng ý với trạng từ rather This soup is fairly hot ngụ ý người nói thích hot soup Trong khi: This soup is rather hot ngụ ý soup nóng Khi trạng từ rather sử dụng trước alike, like, similar, different, … trước dạng so sánh mang nghĩa tương đương với "a little" "slightly" (một chút) Siamese cats are rather like dogs in some ways The weather was raiher worse than I had expected Cụm từ rather a sử dụng với số danh từ cụ thể: disappointment, disadvantage, nuisance, pity, shame với joke: It's rather a nuisance (= a little inconvenient) that we can't park here It's rather a shame (= a little unfair) that he has to work on Sundays Trạng từ fairly không sử dụng theo cách B Trạng từ rather sử dụng trước số tính từ/trạng từ mang nghĩa tích cực Trạng từ rather sử dụng trước số tính từ/trạng từ mang nghĩa tích cực, chẳng hạn amusing, clever, good, pretty, well, ý nghĩa bị thay đổi Khi ý nghĩa rather gần tương tự với very, nghĩa tiêu cực trạng từ bị triệt tiêu She is rather clever is nearly giống -She is very clever Rõ ràng sử dụng rather theo cách giúp nhấn mạnh làm tăng thêm độ tích cực tính từ/trạng từ mà bổ nghĩa (nhấn mạnh sử dụng fairly) Ví dụ (a) Với câu: It is a fairly good play - khơng lời cổ vũ thực với vài người để xem kịch hay với số người lời khen chưa đến mức đả động họ (b) Với câu: It is rather a good play – hoàn toàn lời đề nghị, lời giới thiệu kịch hay bạn nên xem C Trạng từ rather sử dụng trước động từ enjoy, like trước động từ dislike, tân ngữ rather like the smell of petrol He rather enjoys queueing Trạng từ rather sử dụng câu trả lời ngắn câu hỏi với có động từ Do you like him? - Yes I do, rather (rất thích) Cấu trúc rather + like/enjoy thường sử dụng để diễn đạt điều ưa thích mà làm ngạc nhiên Các loạt khác:  Trạng từ: Định nghĩa & Phân loại  Cách hình thành trạng từTrạng từ & Tính từ giống  Cách sử dụng long & near  So sánh so sánh  Cách sử dụng Far, farther, further  Cách sử dụng much, more, most  Các dạng so sánh trạng từ  Vị trí trạng từ cách thức  Vị trí trạng từ nơi chốn  Vị trí trạng từ thời gian  Vị trí trạng từ tần suất  Thứ tự trạng từ  Vị trí trạng từ bổ nghĩa câu  Vị trí trạng từ mức độ  Cách sử dụng Fairly ratherCách sử dụng quite  Cách sử dụng Hardly, Scarcely, Barely  Phép đảo ngược động từ Follow https://www.facebook.com/hoc.cung.vietjack/ để tiếp tục theo dõi loạt ngữ pháp tiếng Anh, luyện thi TOEIC, Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile Trang trước Trang sau Bài viết liên quan  160 học ngữ pháp tiếng Anh hay  160 tập ngữ pháp tiếng Anh hay  72 ngữ pháp thực hành  50 tình tiếng Anh thơng dụng  120 bí kíp luyện phần V TOEIC ... khác:  Trạng từ: Định nghĩa & Phân loại  Cách hình thành trạng từ  Trạng từ & Tính từ giống  Cách sử dụng long & near  So sánh so sánh  Cách sử dụng Far, farther, further  Cách sử dụng much,... sánh trạng từ  Vị trí trạng từ cách thức  Vị trí trạng từ nơi chốn  Vị trí trạng từ thời gian  Vị trí trạng từ tần suất  Thứ tự trạng từ  Vị trí trạng từ bổ nghĩa câu  Vị trí trạng từ mức... fairly không sử dụng theo cách B Trạng từ rather sử dụng trước số tính từ /trạng từ mang nghĩa tích cực Trạng từ rather sử dụng trước số tính từ /trạng từ mang nghĩa tích cực, chẳng hạn amusing, clever,
- Xem thêm -

Xem thêm: Cách sử dụng trạng từ fairly và rather trong tiếng anh, Cách sử dụng trạng từ fairly và rather trong tiếng anh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay