Vị trí của trạng từ chỉ tần suất trong tiếng anh

3 6 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/01/2019, 16:04

Vị trí của trạng từ chỉ tần suất trong tiếng Anh Trang trước Trang sau Trạng từ chỉ tần suất (Adverb of Frequency) được sử dụng để diễn tả mức độ thường xuyên của một hành động. Loại trạng từ này thường được dùng để trả lời câu hỏi HOW OFTEN … ?Trong chương này, mình sẽ chia trạng từ chỉ tần suất thành hai nhóm:(a). always, continually, frequently, occasionally, often, once, twice, periodically, repeatedly, sometimes, usually ...(b). ever, hardly ever, never, rarely, scarcely ever, seldomA. Các trạng từ trong cả hai nhóm trên thường được đặt:1. Sau một động từ to be trong các thì đơn giản (ví dụ thì hiện tại đơn, tương lai đơn, …). He is always in time for meals.2. Trước động từ chính trong các thì đơn giản. They sometimes stay up all night.2. Trong các thì phức (là các thì cần sử dụng trợ động từ, ví dụ have, will, …) thì các trạng từ chỉ tần suất được đặt sau trợ động từ đầu tiên hoặc đặt sau trợ động từ + chủ ngữ trong các câu hỏi. He can never understand.You have often been told not to do that. Have you ever ridden a camel?Ngoại trừ một số trường hợp sau:Với used to và have to, bạn nên đặt các trạng từ ở trước hai cụm từ này: You hardly ever have to remind him; he always remembers.Trạng từ chỉ tần suất thường được đặt trước các trợ động từ trong câu nhận xét hoặc trong các câu trả lời các câu hỏi: Can you park your car near the shops? Yes, I usually can. I know I should take exercise, but I never do. B. Các trạng từ trong nhóm (a) ở trên cũng có thể được đặt ở đầu hoặc cuối một câu hoặc mệnh đềNgoại trừ:Trạng từ always hiếm khi được đặt ở đầu một câumệnh đề, trừ trường hợp trong các câu mệnh lệnh.Trạng từ often, nếu được đặt ở cuối một câumệnh đề, thường phải đi kèm theo very và quite: Often he walked. He walked quite often.C. Các trạng từ trong nhóm (b), ví dụ: hardly, ever, never, rarely, …, cũng có thể được đặt ở đầu một câuCác trạng từ trong nhóm (b) cũng có thể được đặt ở đầu một câu. Nhưng với trường hợp này, phép đảo ngược động từ chính trong câu là cần thiết. HardlyScarcely ever did they manage to meet unobservedD. Vị trí trạng từ never, ever trong tiếng AnhTrạng từ never, nghĩa là không bao giờ, chủ yếu được sử dụng trong câu khẳng định và không bao giờ được sử dụng trong câu phủ định. Has he never been to Japan? Im surprised, because his wife is Japanese.Trạng từ ever, có nghĩa là đã từng, được sử dụng chủ yếu trong câu nghi vấn: Has he ever marched in a demonstration? ~ No, he never has.Trạng từ ever cũng có thể được sử dụng trong câu phủ định, đặc biệt trong các Thì phức (Compound Tense: các thì sử dụng các trợ động từ). I havent ever eaten snails.Các loạt bài khác:Trạng từ: Định nghĩa Phân loạiCách hình thành trạng từTrạng từ Tính từ giống nhauCách sử dụng long nearSo sánh hơn và so sánh nhấtCách sử dụng Far, farther, furtherCách sử dụng much, more, mostCác dạng so sánh của trạng từVị trí trạng từ chỉ cách thứcVị trí trạng từ chỉ nơi chốnVị trí trạng từ chỉ thời gianVị trí trạng từ chỉ tần suấtThứ tự của trạng từVị trí trạng từ bổ nghĩa câu Vị trí trạng từ tần suất tiếng Anh Trang trước Trang sau Trạng từ tần suất (Adverb of Frequency) sử dụng để diễn tả mức độ thường xuyên hành động Loại trạng từ thường dùng để trả lời câu hỏi HOW OFTEN … ? Trong chương này, chia trạng từ tần suất thành hai nhóm: • (a) always, continually, frequently, occasionally, often, once, twice, periodically, repeatedly, sometimes, usually • (b) ever, hardly ever, never, rarely, scarcely ever, seldom A Các trạng từ hai nhóm thường đặt: Sau động từ to be đơn giản (ví dụ đơn, tương lai đơn, …) He is always in time for meals Trước động từ đơn giản They sometimes stay up all night Trong phức (là cần sử dụng trợ động từ, dụ have, will, …) trạng từ tần suất đặt sau trợ động từ đặt sau trợ động từ + chủ ngữ câu hỏi He can never understand You have often been told not to that Have you ever ridden a camel? Ngoại trừ số trường hợp sau: • Với used to have to, bạn nên đặt trạng từ trước hai cụm từ này: • You hardly ever have to remind him; he always remembers • Trạng từ tần suất thường đặt trước trợ động từ câu nhận xét câu trả lời câu hỏi: • • Can you park your car near the shops? - Yes, I usually can I know I should take exercise, but I never B Các trạng từ nhóm (a) đặt đầu cuối câu mệnh đề Ngoại trừ: • Trạng từ always đặt đầu câu/mệnh đề, trừ trường hợp câu mệnh lệnh • Trạng từ often, đặt cuối câu/mệnh đề, thường phải kèm theo very quite: • Often he walked He walked quite often C Các trạng từ nhóm (b), dụ: hardly, ever, never, rarely, …, đặt đầu câu Các trạng từ nhóm (b) đặt đầu câu Nhưng với trường hợp này, phép đảo ngược động từ câu cần thiết Hardly/Scarcely ever did they manage to meet unobserved D Vị trí trạng từ never, ever tiếng Anh Trạng từ never, nghĩa "không bao giờ", chủ yếu sử dụng câu khẳng định không sử dụng câu phủ định Has he never been to Japan? I'm surprised, because his wife is Japanese Trạng từ ever, có nghĩa "đã từng", sử dụng chủ yếu câu nghi vấn: Has he ever marched in a demonstration? ~ No, he never has Trạng từ ever sử dụng câu phủ định, đặc biệt Thì phức (Compound Tense: sử dụng trợ động từ) I haven't ever eaten snails Các loạt khác: • Trạng từ: Định nghĩa & Phân loại • Cách hình thành trạng từTrạng từ & Tính từ giống • Cách sử dụng long & near • So sánh so sánh • Cách sử dụng Far, farther, further • Cách sử dụng much, more, most • Các dạng so sánh trạng từVị trí trạng từ cách thức • Vị trí trạng từ nơi chốn • Vị trí trạng từ thời gian • Vị trí trạng từ tần suất • Thứ tự trạng từVị trí trạng từ bổ nghĩa câu ... • Các dạng so sánh trạng từ • Vị trí trạng từ cách thức • Vị trí trạng từ nơi chốn • Vị trí trạng từ thời gian • Vị trí trạng từ tần suất • Thứ tự trạng từ • Vị trí trạng từ bổ nghĩa câu ... (Compound Tense: sử dụng trợ động từ) I haven't ever eaten snails Các loạt khác: • Trạng từ: Định nghĩa & Phân loại • Cách hình thành trạng từ • Trạng từ & Tính từ giống • Cách sử dụng long & near... từ câu cần thiết Hardly/Scarcely ever did they manage to meet unobserved D Vị trí trạng từ never, ever tiếng Anh Trạng từ never, nghĩa "không bao giờ", chủ yếu sử dụng câu khẳng định không sử dụng
- Xem thêm -

Xem thêm: Vị trí của trạng từ chỉ tần suất trong tiếng anh, Vị trí của trạng từ chỉ tần suất trong tiếng anh

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay