Vị trí của trạng từ chỉ thời gian trong tiếng anh

3 5 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/01/2019, 16:03

Vị trí của trạng từ chỉ thời gian trong tiếng Anh Trang trước Trang sau Trạng từ chỉ thời gian (Adverb of Time) được sử dụng để diễn tả thời gian diễn ra hành động. Loại trạng từ này thường được dùng để trả lời câu hỏi WHEN …?Một số ví dụ về trạng từ chỉ thời gian: now, soon, still, then, today, yet, ...A. Các trạng từ afterwards, eventually, lately, now, recently, soon, then, today, tomorrow và một số cụm trạng từ chỉ thời gian: at once, since then, tillCác trạng từ chỉ thời gian này thường được đặt ở phần đầu hoặc cuối mệnh đề. Eventually he cameHe came eventually. Then we went homeWe went home then. Write today. Ill wait till tomorrow.Với các Compound Tense (tạm dịch: các thì phức, là các thì cần sử dụng một trợ động từ, ví dụ: have, will, …) thì các trạng từ afterwards, eventually, lately, now, recently, soon có thể theo sau trợ động từ: We II soon be there B. Cách sử dụng các trạng từ before, early, immediately và lateCác trạng từ before, early, immediately và late được đặt ở cuối mệnh đề. He came late. Ill go immediately.Nhưng hai trạng từ before và immediately, khi được sử dụng như là các liên từ, được đặt tại phần đầu mệnh đề: Immediately the rain stops well set out.C. Cách sử dụng các trạng từ since và ever sinceCác trạng từ since và ever since được sử dụng trong các thì hoàn thành (ví dụ hiện tại hoàn thành, …).Trạng từ since theo sau trợ động từ hoặc ở vị trí cuối sau một động từ phủ định hoặc động từ nghi vấn. Trạng từ ever since được đặt tại vị trí cuối cùng. Các cụm từ với since và ever since thường được đặt tại vị trí cuối trong câu. Hes been in bed since his accidentsince he broke his leg.D. Cách sử dụng các trạng từ yet và still (khi sử dụng làm trạng từ chỉ thời gian)Trạng từ yet thường được đặt sau động từ hoặc sau động từ + tân ngữ: He hasnt finished (his breakfast) yet.Nhưng nếu tân ngữ là một cụm từ gồm nhiều từ thì trạng từ yet có thể được đặt trước động từ: He hasnt yet applied for the job we told him about.Trạng từ still được đặt sau động từ chính trong câu: She is still in bed.Khi trạng từ yet mang nghĩa tới thời điểm đang nói: thường được sử dụng chủ yếu trong câu nghi vấn và phủ định.Trạng từ still khi được sử dụng để nhấn mạnh rằng hành động nào đó đang tiếp tục: thường được sử dụng chủ yếu trong câu khẳng định và nghi vấn, nhưng cũng có thể được sử dụng trong câu phủ định để nhận mạnh sự tiếp tục của một hành động gây nghi vấn: He still doesnt understand. (Hành động nghi vấn đang không hiểu vẫn tiếp diễn.) He doesnt understand yet. (The positive action of understanding hasnt yet started.) E. Vị trí của trạng từ just trong tiếng AnhTrạng từ just, khi được sử dụng để làm một trạng từ chỉ thời gian, được sử dụng với các thì phức (Compound Tense – giải thích ở trên): Im just coming.Trạng từ just cũng có thể sử dụng làm trạng từ chỉ mức độ. Bạn tham khảo phần Vị trí của trạng từ chỉ mức độ trong tiếng Anh.Các loạt bài khác:Trạng từ: Định nghĩa Phân loạiCách hình thành trạng từTrạng từ Tính từ giống nhauCách sử dụng long near Vị trí trạng từ thời gian tiếng Anh Trang trước Trang sau Trạng từ thời gian (Adverb of Time) sử dụng để diễn tả thời gian diễn hành động Loại trạng từ thường dùng để trả lời câu hỏi WHEN …? Một số dụ trạng từ thời gian: now, soon, still, then, today, yet, A Các trạng từ afterwards, eventually, lately, now, recently, soon, then, today, tomorrow số cụm trạng từ thời gian: at once, since then, till Các trạng từ thời gian thường đặt phần đầu cuối mệnh đề Eventually he came/He came eventually Then we went home/We went home then Write today I'll wait till tomorrow Với Compound Tense (tạm dịch: phức, cần sử dụng trợ động từ, dụ: have, will, …) trạng từ afterwards, eventually, lately, now, recently, soon theo sau trợ động từ: We 'II soon be there B Cách sử dụng trạng từ before, early, immediately late Các trạng từ before, early, immediately late đặt cuối mệnh đề He came late I'll go immediately Nhưng hai trạng từ before immediately, sử dụng liên từ, đặt phần đầu mệnh đề: Immediately the rain stops we'll set out C Cách sử dụng trạng từ since ever since Các trạng từ since ever since sử dụng hồn thành (ví dụ hồn thành, …) Trạng từ since theo sau trợ động từ vị trí cuối sau động từ phủ định động từ nghi vấn Trạng từ ever since đặt vị trí cuối Các cụm từ với since ever sincethường đặt vị trí cuối câu He's been in bed since his accident/since he broke his leg D Cách sử dụng trạng từ yet still (khi sử dụng làm trạng từ thời gian) Trạng từ yet thường đặt sau động từ sau động từ + tân ngữ: He hasn't finished (his breakfast) yet Nhưng tân ngữ cụm từ gồm nhiều từ trạng từ yet đặt trước động từ: He hasn't yet applied for the job we told him about Trạng từ still đặt sau động từ câu: She is still in bed Khi trạng từ yet mang nghĩa "tới thời điểm nói": thường sử dụng chủ yếu câu nghi vấn phủ định Trạng từ still sử dụng để nhấn mạnh hành động tiếp tục: thường sử dụng chủ yếu câu khẳng định nghi vấn, sử dụng câu phủ định để nhận mạnh tiếp tục hành động gây nghi vấn: He still doesn't understand (Hành động nghi vấn 'đang không hiểu' tiếp diễn.) He doesn't understand yet (The positive action of 'understanding' hasn't yet started.) E Vị trí trạng từ just tiếng Anh Trạng từ just, sử dụng để làm trạng từ thời gian, sử dụng với phức (Compound Tense – giải thích trên): I'm just coming Trạng từ just sử dụng làm trạng từ mức độ Bạn tham khảo phần Vị trí trạng từ mức độ tiếng Anh Các loạt khác:  Trạng từ: Định nghĩa & Phân loại  Cách hình thành trạng từTrạng từ & Tính từ giống  Cách sử dụng long & near ... started.) E Vị trí trạng từ just tiếng Anh Trạng từ just, sử dụng để làm trạng từ thời gian, sử dụng với phức (Compound Tense – giải thích trên): I'm just coming Trạng từ just sử dụng làm trạng từ mức... dụng trạng từ since ever since Các trạng từ since ever since sử dụng hồn thành (ví dụ hồn thành, …) Trạng từ since theo sau trợ động từ vị trí cuối sau động từ phủ định động từ nghi vấn Trạng từ. .. trạng từ mức độ Bạn tham khảo phần Vị trí trạng từ mức độ tiếng Anh Các loạt khác:  Trạng từ: Định nghĩa & Phân loại  Cách hình thành trạng từ  Trạng từ & Tính từ giống  Cách sử dụng long & near
- Xem thêm -

Xem thêm: Vị trí của trạng từ chỉ thời gian trong tiếng anh, Vị trí của trạng từ chỉ thời gian trong tiếng anh

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay