Vị trí của trạng từ chỉ nơi chốn trong tiếng anh

4 3 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/01/2019, 16:03

Vị trí của trạng từ chỉ nơi chốn trong tiếng Anh Trang trước Trang sau Trạng từ chỉ nơi chốn (Adverb of Place) được sử dụng để diễn tả một hành động diễn ra ở đâu, xa hay gần. Loại trạng từ này thường được dùng để trả lời câu hỏi WHERE …?Một số ví dụ về trạng từ chỉ nơi chốn: by, down, here, near, there, up, everywhere, somewhere, ...A. Nếu không có tân ngữ, các trạng từ chỉ nơi chốn thường được đặt sau động từ: She went away. He lives abroad. Bill is upstairs.Nhưng loại trạng từ này có thể theo sau động từ + tân ngữ hoặc động từ + giới từ + tân ngữ: She sent him away. I looked for it everywhere.Với cụm trạng từ, có cấu trúc dạng giới từ + danh từđại từtrạng từ, cũng theo qui tắc về vị trí như trên. The parrot sat on a perch. He stood in the doorway. He lives near me. B. Cách sử dụng trạng từ somewhere, anywhereTrạng từ somewhere, anywhere cũng tuân theo các qui tắc về vị trí giống some và any: Ive seen that man somewhere. Can you see my key anywhere? ~ No. I cant see it anywhere. Are you going anywhere? Nhưng: Are you going somewhere? (I assume that you are.)Tuy nhiên, trạng từ nowhere thường không được sử dụng tại vị trí này, ngoại trừ cách diễn đạt to get nowhere (không đi tới kết quả gì không đi đâu). Where are you going? ~ Nowhere. (Im not going anywhere.)Trong tiếng Anh trang trọng, trạng từ này cũng có thể được đặt ở đầu câu và sau đó được theo sau bởi một động từ được nghịch đảo trong câu: Nowhere will you find better roses than these.C. Cách sử dụng trạng từ here, thereTrạng từ here, there có thể được theo sau bởi to becomego + danh từ (chủ ngữ). Heres Tom. Theres Ann. Here comes the train. There goes our bus.Hai trạng từ here và there được sử dụng như trên có thể đem lại sự nhấn mạnh hơn với việc đặt chúng sau động từ.Ngoài ra, hai vị trí khác nhau này của hai trạng từ here và there cũng có thể mang lại ý nghĩa khác nhau. Ví dụ: (a)Tom is here nghĩa là Tom ở trong căn phòngtòa nhàthị trấn, … Nhưng Here is Tom ngụ ý rằng anh ta vừa mới xuất hiện hoặc chúng ta vừa mới tìm thấy anh ta. (b)Tom comes here nghĩa là thói quen của anh ta là tới địa điểm nàyNhưng Here comes Tom ngụ ý rằng anh ta đang đến hoặc vừa đến.Nếu chủ ngữ trong câu là một đại từ chỉ người thì hai trạng từ này đứng trước động từ: There he is. Here I am. Here it comes.D. Trạng từ here và there khi được sử dụng trong một cuộc hội thoạiTrong một cuộc nói chuyện qua điện thoại: ai đó đang gọi điện cho một người bạn có thể giới thiệu tên của anhchị ta + here, như sau: ANN (on phone): Is that you, Tom? Ann here or This is Ann.Trong tình huống này, Ann không cần phải nói Ann is here hoặc Here is Ann. E. Cách sử dụng các trạng từ away (= off), down, in, off, out, over, round, upCác trạng từ này có thể được theo sau bởi một động từ chỉ sự vận động + một danh từ (chủ ngữ). Away went the runners. Down fell a dozen apples. Out sprang the cuckoo. Round and round flew the plane.Nhưng nếu chủ ngữ là một đại từ, thì các trạng từ này được đặt trước động từ: Away they went. Round and round it flew.F. Trong tiếng Anh viết, với các cụm trạng từ được giới thiệu bởi các giới từTrong tiếng Anh viết, với các cụm trạng từ được giới thiệu bởi các giới từ, ví dụ down, from, in, on, over, out of, round, up, … có thể được theo sau: bởi các động từ chỉ vị trí (crouch, hang, sit, stand, …), bởi các động từ chỉ sự chuyển động, bởi be born, die, live. From the rafters hung strings of onions.In the doorway stood a man with a gun. On a perch beside him sat a blue parrotBa ví dụ này cũng có thể được diễn đạt bởi một động tính từ và động từ be: Hanging from the rafters were strings of onions.Standing in the doorway was a man with a gun. Sitting on a perch beside him was a blue parrot.Các loạt bài khác:Trạng từ: Định nghĩa Phân loạiCách hình thành trạng từTrạng từ Tính từ giống nhauCách sử dụng long nearSo sánh hơn và so sánh nhất Vị trí trạng từ nơi chốn tiếng Anh Trang trước Trang sau Trạng từ nơi chốn (Adverb of Place) sử dụng để diễn tả hành động diễn đâu, xa hay gần Loại trạng từ thường dùng để trả lời câu hỏi WHERE …? Một số dụ trạng từ nơi chốn: by, down, here, near, there, up, everywhere, somewhere, A Nếu khơng có tân ngữ, trạng từ nơi chốn thường đặt sau động từ: She went away He lives abroad Bill is upstairs Nhưng loại trạng từ theo sau động từ + tân ngữ động từ + giới từ + tân ngữ: She sent him away I looked for it everywhere Với cụm trạng từ, có cấu trúc dạng giới từ + danh từ/đại từ/trạng từ, theo qui tắc vị trí The parrot sat on a perch He stood in the doorway He lives near me B Cách sử dụng trạng từ somewhere, anywhere Trạng từ somewhere, anywhere tuân theo qui tắc vị trí giống some any: I've seen that man somewhere Can you see my key anywhere? ~ No I can't see it anywhere Are you going anywhere? Nhưng: Are you going somewhere? (I assume that you are.) Tuy nhiên, trạng từ nowhere thường khơng sử dụng vị trí này, ngoại trừ cách diễn đạt to get nowhere (không tới kết gì/ khơng đâu) Where are you going? ~ Nowhere (I'm not going anywhere.) Trong tiếng Anh trang trọng, trạng từ đặt đầu câu sau theo sau động từ nghịch đảo câu: Nowhere will you find better roses than these C Cách sử dụng trạng từ here, there Trạng từ here, there theo sau to be/come/go + danh từ (chủ ngữ) Here's Tom There's Ann Here comes the train There goes our bus Hai trạng từ here there sử dụng đem lại nhấn mạnh với việc đặt chúng sau động từ Ngồi ra, hai vị trí khác hai trạng từ here there mang lại ý nghĩa khác dụ: (a) Tom is here nghĩa Tom phòng/tòa nhà/thị trấn, … Nhưng Here is Tom ngụ ý vừa xuất vừa tìm thấy (b) Tom comes here nghĩa thói quen tới địa điểm Nhưng Here comes Tom ngụ ý đến vừa đến Nếu chủ ngữ câu đại từ người hai trạng từ đứng trước động từ: There he is Here I am Here it comes D Trạng từ here there sử dụng hội thoại Trong nói chuyện qua điện thoại: gọi điện cho người bạn giới thiệu tên anh/chị ta + here, sau: ANN (on phone): Is that you, Tom? Ann here or This is Ann Trong tình này, Ann khơng cần phải nói Ann is here Here is Ann E Cách sử dụng trạng từ away (= off), down, in, off, out, over, round, up Các trạng từ theo sau động từ vận động + danh từ (chủ ngữ) Away went the runners Down fell a dozen apples Out sprang the cuckoo Round and round flew the plane Nhưng chủ ngữ đại từ, trạng từ đặt trước động từ: Away they went Round and round it flew F Trong tiếng Anh viết, với cụm trạng từ giới thiệu giới từ Trong tiếng Anh viết, với cụm trạng từ giới thiệu giới từ, dụ down, from, in, on, over, out of, round, up, … theo sau: động từ vị trí (crouch, hang, sit, stand, …), động từ chuyển động, be born, die, live From the rafters strings of onions In the doorway stood a man with a gun On a perch beside him sat a blue parrot Ba dụ diễn đạt động tính từ động từ be: Hanging from the rafters were strings of onions Standing in the doorway was a man with a gun Sitting on a perch beside him was a blue parrot Các loạt khác: • Trạng từ: Định nghĩa & Phân loại • Cách hình thành trạng từTrạng từ & Tính từ giống • Cách sử dụng long & near • So sánh so sánh ... đại từ, trạng từ đặt trước động từ: Away they went Round and round it flew F Trong tiếng Anh viết, với cụm trạng từ giới thiệu giới từ Trong tiếng Anh viết, với cụm trạng từ giới thiệu giới từ, ... đại từ người hai trạng từ đứng trước động từ: There he is Here I am Here it comes D Trạng từ here there sử dụng hội thoại Trong nói chuyện qua điện thoại: gọi điện cho người bạn giới thiệu tên anh/ chị... Ann Trong tình này, Ann khơng cần phải nói Ann is here Here is Ann E Cách sử dụng trạng từ away (= off), down, in, off, out, over, round, up Các trạng từ theo sau động từ vận động + danh từ (chủ
- Xem thêm -

Xem thêm: Vị trí của trạng từ chỉ nơi chốn trong tiếng anh, Vị trí của trạng từ chỉ nơi chốn trong tiếng anh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay