Vị trí của trạng từ chỉ cách thức trong tiếng anh

5 3 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/01/2019, 16:02

Vị trí của trạng từ chỉ cách thức trong tiếng Anh Trang trước Trang sau Trạng từ chỉ cách thức (Adverb of Manner) được sử dụng để chỉ cách mà một hoạt động được thực hiện. Nói chung, loại trạng từ này thường được sử dụng để trả lời cho câu hỏi How…?.Một số ví dụ về loại trạng từ chỉ cách thức là: bravely, fast, happily, hard, quickly, well, ...A. Trạng từ chỉ cách thức đứng sau động từ: She danced beautifullyhoặc đứng sau tân ngữ khi trong câu có tân ngữ: He gave her the money reluctantly.They speak English well.Ghi chú: Đừng đặt một trạng từ ở giữa một động từ và một tân ngữ.Ví dụ They speak well English. (Câu này là sai) B. Với cấu trúc động từ + giới từ + tân ngữthì bạn có thể đặt trạng từ ở trước giới từ hoặc sau tân ngữ: He looked at me suspiciously hoặc He looked suspiciously at me.Nhưng nếu tân ngữ là một cụm từ gồm nhiều từ, thì bạn cần đặt trạng từ ở trước giới từ. He looked suspiciously at everyone who got off the plane.C. Tương tự với cấu trúc động từ + tân ngữĐộ dài của tân ngữ ảnh hưởng trực tiếp tới vị trí của trạng từ.Nếu tân ngữ là ngắn, chúng ta có cấu trúc động từ + tân ngữ + trạng từ như trong phần B.Nếu tân ngữ là dài, chúng ta thường đặt trạng từ ở trước động từ:Ví dụ She carefully picked up all the bits of broken glass. He angrily denied that he had stolen the documents. They secretly decided to leave the townD. Bạn nên ghi nhớ rằng nếu một trạng từ được đặt sau một mệnh đề hoặc một cụm từ thì trạng từ này bổ nghĩa cho động từ trong mệnh đề hoặc cụm từ đóDo đó, nếu chúng ta di chuyển trạng từ secretly xuống cuối câu trong ví dụ cuối cùng trên, thì nghĩa của câu này sẽ khác. They secretly decided ... (quyết định là bí mật)They decided to leave the town secretly. (khởi hành được giữ bí mật) E. Với các trạng từ chỉ phẩm tính và trí lực của con ngườiCác trạng từ chỉ phẩm tính và trí lực của con người (ví dụ: foolishly, generously, kindly, stupidly, …) khi được đặt trước một động từ, chỉ rằng hành động đó là foolishkindgenerous, … I foolishly forgot my passport. He generously paid for us all. He kindly waited for me. Would you kindly wait?Ghi chú: Chúng ta cũng có thể diễn tả các câu trên bằng cách khác: It was foolish of me to forget.It was kind of him to wait. Would you be kind enough to wait?Trạng từ có thể theo sau động từ hoặc theo sau động từ + tân ngữ, nhưng ý nghĩa sẽ bị thay đổi: He spoke kindly = His voice and words were kind Là không giống với: It was kind of him to speak to us. He paid us generously = He Raid more than the usual rateLà không giống với: It was generous of him to pay us.Bạn cần lưu ý điểm khác nhau giữa: He answered the questions foolishly (His answers were foolish) và He foolishly answered the questions. (Answering was foolish.It was foolish of him to answer at all.)F. Hai trạng từ badly và wellHai từ badly và well có thể được sử dụng như là trạng từ chỉ cách thức hoặc trạng từ chỉ mức độ.Khi sử dụng với vai trò làm trạng từ chỉ cách thức, badly và well theo sau một động từ, theo sau một tân ngữ hoặc đứng trước quá khứ phân từ trong câu bị động. He behaved badly. He read well. He paid her badly. She speaks French well.She was badly paid. The trip was well organised.Trạng từ badly khi được sử dụng làm trạng từ chỉ mức độ thường đứng sau tân ngữ hoặc đứng trước động từ hoặc quá khứ phân từ. The door needs a coat of paint badlyThe door badly needs a coat of paint. He was badly injured in the last match.Trạng từ well khi được sử dụng làm trạng từ chỉ cách thức hoặc trạng từ chỉ mức độ đều có cùng qui tắc về vị trí: Id like the steak well done. He knows the town well. Shake the bottle well. The children were well wrapped up.Ghi chú: Ý nghĩa của trạng từ well có thể phụ thuộc vào vị trí của trạng từ này trong câu. Bạn cần chú ý điểm khác nhau này: You know well that I cant drive (There can be no doubt in your ... mind about this) vàYou know that I cant drive well. (Im not a good driver.)Trạng từ well có thể được đặt sau maymight và could để nhấn mạnh sự chắc chắn xảy ra của một hành động. He may well refuse = It is quite likely that he will refuse.Cách sử dụng trạng từ somehow và anyhow trong tiếng AnhTrạng từ somehow (bằng cách này hay cách khác) có thể được đặt trướcsau một động từ không có tân ngữ hoặc đặt sau một tân ngữ. Somehow they managed. They managed somehow. They raised the money somehowTrạng từ anyhow được sử dụng để làm trạng từ chỉ cách thức thường không phổ biến. Nhưng nó thường được sử dụng để diễn đạt nghĩa in any caseanyway (cách nào cũng được, dù thế nào đi chăng nữa).Các loạt bài khác:Trạng từ: Định nghĩa Phân loạiCách hình thành trạng từTrạng từ Tính từ giống nhauCách sử dụng long nearSo sánh hơn và so sánh nhấtCách sử dụng Far, farther, furtherCách sử dụng much, more, mostCác dạng so sánh của trạng từVị trí trạng từ chỉ cách thứcVị trí trạng từ chỉ nơi chốnVị trí trạng từ chỉ thời gianVị trí trạng từ chỉ tần suấtThứ tự của trạng từVị trí trạng từ bổ nghĩa câuVị trí trạng từ chỉ mức độCách sử dụng Fairly và ratherCách sử dụng quiteCách sử dụng Hardly, Scarcely, BarelyPhép đảo ngược động từ Follow https:www.facebook.comhoc.cung.vietjack để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về ngữ pháp tiếng Anh, luyện thi TOEIC, Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile.... mới nhất của chúng tôi. Trang trước Vị trí trạng từ cách thức tiếng Anh Trang trước Trang sau Trạng từ cách thức (Adverb of Manner) sử dụng để cách mà hoạt động thực Nói chung, loại trạng từ thường sử dụng để trả lời cho câu hỏi How…? Một số dụ loại trạng từ cách thức là: bravely, fast, happily, hard, quickly, well, A Trạng từ cách thức đứng sau động từ: She danced beautifully đứng sau tân ngữ câu có tân ngữ: He gave her the money reluctantly They speak English well Ghi chú: Đừng đặt trạng từ động từ tân ngữ dụ They speak well English (Câu sai) B Với cấu trúc động từ + giới từ + tân ngữ bạn đặt trạng từ trước giới từ sau tân ngữ: He looked at me suspiciously He looked suspiciously at me Nhưng tân ngữ cụm từ gồm nhiều từ, bạn cần đặt trạng từ trước giới từ He looked suspiciously at everyone who got off the plane C Tương tự với cấu trúc động từ + tân ngữ Độ dài tân ngữ ảnh hưởng trực tiếp tới vị trí trạng từ  Nếu tân ngữ ngắn, có cấu trúc động từ + tân ngữ + trạng từ phần B  Nếu tân ngữ dài, thường đặt trạng từ trước động từ: dụ She carefully picked up all the bits of broken glass He angrily denied that he had stolen the documents They secretly decided to leave the town D Bạn nên ghi nhớ trạng từ đặt sau mệnh đề cụm từ trạng từ bổ nghĩa cho động từ mệnh đề cụm từ Do đó, di chuyển trạng từ secretly xuống cuối câu dụ cuối trên, nghĩa câu khác They secretly decided (quyết định bí mật) They decided to leave the town secretly (khởi hành giữ bí mật) E Với trạng từ phẩm tính trí lực người Các trạng từ phẩm tính trí lực người (ví dụ: foolishly, generously, kindly, stupidly, …) đặt trước động từ, hành động foolish/kind/generous,… I foolishly forgot my passport He generously paid for us all He kindly waited for me Would you kindly wait? Ghi chú: Chúng ta diễn tả câu cách khác: It was foolish of me to forget It was kind of him to wait Would you be kind enough to wait? Trạng từ theo sau động từ theo sau động từ + tân ngữ, ý nghĩa bị thay đổi: He spoke kindly = His voice and words were kind Là không giống với: It was kind of him to speak to us He paid us generously = He Raid more than the usual rate Là không giống với: It was generous of him to pay us Bạn cần lưu ý điểm khác giữa: He answered the questions foolishly (His answers were foolish) He foolishly answered the questions (Answering was foolish./It was foolish of him to answer at all.) F Hai trạng từ badly well Hai từ badly well sử dụng trạng từ cách thức trạng từ mức độ Khi sử dụng với vai trò làm trạng từ cách thức, badly well theo sau động từ, theo sau tân ngữ đứng trước khứ phân từ câu bị động He behaved badly He read well He paid her badly She speaks French well She was badly paid The trip was well organised Trạng từ badly sử dụng làm trạng từ mức độ thường đứng sau tân ngữ đứng trước động từ khứ phân từ The door needs a coat of paint badly/The door badly needs a coat of paint He was badly injured in the last match Trạng từ well sử dụng làm trạng từ cách thức trạng từ mức độ có qui tắc vị trí: I'd like the steak well done He knows the town well Shake the bottle well The children were well wrapped up Ghi chú: Ý nghĩa trạng từ well phụ thuộc vào vị trí trạng từ câu Bạn cần ý điểm khác này: You know well that I can't drive (There can be no doubt in your mind about this) You know that I can't drive well (I'm not a good driver.) Trạng từ well đặt sau may/might could để nhấn mạnh chắn xảy hành động He may well refuse = It is quite likely that he will refuse Cách sử dụng trạng từ somehow anyhow tiếng Anh Trạng từ somehow ("bằng cách hay cách khác") đặt trước/sau động từ khơng có tân ngữ đặt sau tân ngữ Somehow they managed They managed somehow They raised the money somehow Trạng từ anyhow sử dụng để làm trạng từ cách thức thường khơng phổ biến Nhưng thường sử dụng để diễn đạt nghĩa "in any case/anyway" (cách được, dù nữa) Các loạt khác:  Trạng từ: Định nghĩa & Phân loại  Cách hình thành trạng từTrạng từ & Tính từ giống  Cách sử dụng long & near  So sánh so sánh  Cách sử dụng Far, farther, further  Cách sử dụng much, more, most  Các dạng so sánh trạng từVị trí trạng từ cách thứcVị trí trạng từ nơi chốn  Vị trí trạng từ thời gian  Vị trí trạng từ tần suất  Thứ tự trạng từVị trí trạng từ bổ nghĩa câu  Vị trí trạng từ mức độ  Cách sử dụng Fairly rather  Cách sử dụng quite  Cách sử dụng Hardly, Scarcely, Barely  Phép đảo ngược động từ Follow https://www.facebook.com/hoc.cung.vietjack/ để tiếp tục theo dõi loạt ngữ pháp tiếng Anh, luyện thi TOEIC, Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile Trang trước ... thức  Vị trí trạng từ nơi chốn  Vị trí trạng từ thời gian  Vị trí trạng từ tần suất  Thứ tự trạng từ  Vị trí trạng từ bổ nghĩa câu  Vị trí trạng từ mức độ  Cách sử dụng Fairly rather  Cách. .. answer at all.) F Hai trạng từ badly well Hai từ badly well sử dụng trạng từ cách thức trạng từ mức độ Khi sử dụng với vai trò làm trạng từ cách thức, badly well theo sau động từ, theo sau tân ngữ... Trạng từ & Tính từ giống  Cách sử dụng long & near  So sánh so sánh  Cách sử dụng Far, farther, further  Cách sử dụng much, more, most  Các dạng so sánh trạng từ  Vị trí trạng từ cách thức
- Xem thêm -

Xem thêm: Vị trí của trạng từ chỉ cách thức trong tiếng anh, Vị trí của trạng từ chỉ cách thức trong tiếng anh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay