So sánh hơn và so sánh nhất của trạng từ trong tiếng anh

3 3 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/01/2019, 16:00

So sánh hơn và so sánh nhất của trạng từ trong tiếng Anh Trang trước Trang sau Cách hình thành so sánh hơn và so sánh nhất của trạng từ trong tiếng AnhTương tự như tính từ, với các trạng từ có hai hoặc nhiều âm tiết, bạn thêm more hoặc most đằng trước trạng từ tương ứng cho so sánh hơn và so sánh nhất.So sánh bằngSo sánh hơnSo sánh nhấtquicklymore quicklymost quicklyfortunatelymore fortunatelymost fortunatelyVới các trạng từ có một âm tiết, bạn thêm er hoặc est tương ứng với so sánh hơn và so sánh nhất. Nếu trạng từ loại này tận cùng là y, bạn biến y thành i rồi sau đó thêm er hoặc est.So sánh bằngSo sánh hơnSo sánh nhấthardharderhardestearlyearlierearliest Một số trường hợp bất qui tắcBảng dưới, mình liệt kê một số trạng từ không theo các qui tắc trên:So sánh bằngSo sánh hơnSo sánh nhấtwellbetterbestbadlyworseworstlittlelessleastmuchmoremostfarfartherfarthest (khi nói về khoảng cách)furtherfurthestCác loạt bài khác:Trạng từ: Định nghĩa Phân loạiCách hình thành trạng từTrạng từ Tính từ giống nhauCách sử dụng long nearSo sánh hơn và so sánh nhấtCách sử dụng Far, farther, furtherCách sử dụng much, more, mostCác dạng so sánh của trạng từVị trí trạng từ chỉ cách thứcVị trí trạng từ chỉ nơi chốnVị trí trạng từ chỉ thời gianVị trí trạng từ chỉ tần suấtThứ tự của trạng từVị trí trạng từ bổ nghĩa câuVị trí trạng từ chỉ mức độCách sử dụng Fairly và ratherCách sử dụng quiteCách sử dụng Hardly, Scarcely, BarelyPhép đảo ngược động từ Follow https:www.facebook.comhoc.cung.vietjack để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về ngữ pháp tiếng Anh, luyện thi TOEIC, Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile.... mới nhất của chúng tôi. Trang trước Trang sau Bài viết liên quan160 bài học ngữ pháp tiếng Anh hay nhất160 bài tập ngữ pháp tiếng Anh hay nhất72 bài ngữ pháp thực hành50 tình huống tiếng Anh thông dụng120 bí kíp luyện phần V TOEIC155 bài học Java tiếng Việt hay nhất100 bài học Android tiếng Việt hay nhất247 bài học CSS tiếng Việt hay nhất197 thẻ HTML cơ bản297 bài học PHP85 bài học C hay nhất101 bài học C++ hay nhất97 bài tập C++ có giải hay nhấ So sánh so sánh trạng từ tiếng Anh Trang trước Trang sau Cách hình thành so sánh so sánh trạng từ tiếng Anh Tương tự tính từ, với trạng từ có hai nhiều âm tiết, bạn thêm more mostđằng trước trạng từ tương ứng cho so sánh so sánh So sánh So sánh So sánh quickly more quickly most quickly fortunately more fortunately most fortunately Với trạng từ có âm tiết, bạn thêm er est tương ứng với so sánh so sánh Nếu trạng từ loại tận y, bạn biến y thành i sau thêm er est So sánh So sánh So sánh hard harder hardest early earlier earliest Một số trường hợp bất qui tắc Bảng dưới, liệt kê số trạng từ không theo qui tắc trên: So sánh So sánh So sánh well better best badly worse worst little less least much more most far farther farthest (khi nói khoảng cách) further furthest Các loạt khác:  Trạng từ: Định nghĩa & Phân loại  Cách hình thành trạng từTrạng từ & Tính từ giống  Cách sử dụng long & near  So sánh so sánh  Cách sử dụng Far, farther, further  Cách sử dụng much, more, most  Các dạng so sánh trạng từ  Vị trí trạng từ cách thức  Vị trí trạng từ nơi chốn  Vị trí trạng từ thời gian  Vị trí trạng từ tần suất  Thứ tự trạng từ  Vị trí trạng từ bổ nghĩa câu  Vị trí trạng từ mức độ  Cách sử dụng Fairly rather  Cách sử dụng quite  Cách sử dụng Hardly, Scarcely, Barely  Phép đảo ngược động từ Follow https://www.facebook.com/hoc.cung.vietjack/ để tiếp tục theo dõi loạt ngữ pháp tiếng Anh, luyện thi TOEIC, Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile Trang trước Trang sau Bài viết liên quan  160 học ngữ pháp tiếng Anh hay  160 tập ngữ pháp tiếng Anh hay  72 ngữ pháp thực hành  50 tình tiếng Anh thơng dụng  120 bí kíp luyện phần V TOEIC  155 học Java tiếng Việt hay  100 học Android tiếng Việt hay  247 học CSS tiếng Việt hay  197 thẻ HTML  297 học PHP  85 học C# hay  101 học C++ hay  97 tập C++ có giải hay nhấ ... dạng so sánh trạng từ  Vị trí trạng từ cách thức  Vị trí trạng từ nơi chốn  Vị trí trạng từ thời gian  Vị trí trạng từ tần suất  Thứ tự trạng từ  Vị trí trạng từ bổ nghĩa câu  Vị trí trạng. .. further furthest Các loạt khác:  Trạng từ: Định nghĩa & Phân loại  Cách hình thành trạng từ  Trạng từ & Tính từ giống  Cách sử dụng long & near  So sánh so sánh  Cách sử dụng Far, farther,... ngữ pháp tiếng Anh, luyện thi TOEIC, Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile Trang trước Trang sau Bài viết liên quan  160 học ngữ pháp tiếng Anh hay  160 tập ngữ pháp tiếng Anh hay
- Xem thêm -

Xem thêm: So sánh hơn và so sánh nhất của trạng từ trong tiếng anh, So sánh hơn và so sánh nhất của trạng từ trong tiếng anh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay