Cách sử dụng long và near trong tiếng anh

3 6 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/01/2019, 16:00

Cách sử dụng long và near trong tiếng Anh Trang trước Trang sau Trong chương trước mình đã liệt kê các trạng từ và tính từ có hình thức giống nhau, cũng như giới thiệu sơ lược cách sử dụng của các trạng từ này. Chương này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về cách sử dụng của hai trạng từ long và near trong tiếng Anh.Cách sử dụng trạng từ long và near trong tiếng AnhCách sử dụng Trạng từ longNhư bạn đã biết, dạng so sánh hơn và so sánh nhất của trạng từ long lần lượt là longer và longest. Hai trạng từ longer và longest có thể được sử dụng rộng rãi mà không có hạn chế nào. It took longer than I expected.Nhưng trạng từ long được sử dụng chủ yếu trong câu phủ định và nghi vấn. How long will it take to get there? ~ It wont take longTrong câu khẳng định, bạn cũng có thể sử dụng tooso + long hoặc long + enough. Hoặc bạn có thể sử dụng cụm trạng từ a long time để thay thế. I would take too long.It would take a long time. Theo qui ước, cụm trạng từ (for) a long time thường được thay thế bởi (for) ages: I waited for ages. It took us ages to get there.Cách sử dụng Trạng từ nearNhư bạn đã biết, dạng so sánh hơn và so sánh nhất của trạng từ near lần lượt là nearer và nearest. Hai trạng từ nearer và nearest có thể được sử dụng rộng rãi và không có sự hạn chế nào. Dont come any nearer.Nhưng trạng từ near thường được sử dụng kèm theo các trạng từ veryquitesotoo hoặc enough: They live quite near. Dont come too near.Youre near enough.Nói chung, giới từ near khi kết hợp với danh từ, đại từ hoặc trạng từ thì hữu ích hơn. Ví dụ: Dont go near the edge. The ship sank near here.Các loạt bài khác:Trạng từ: Định nghĩa Phân loạiCách hình thành trạng từTrạng từ Tính từ giống nhauCách sử dụng long nearSo sánh hơn và so sánh nhấtCách sử dụng Far, farther, furtherCách sử dụng much, more, mostCác dạng so sánh của trạng từVị trí trạng từ chỉ cách thứcVị trí trạng từ chỉ nơi chốnVị trí trạng từ chỉ thời gianVị trí trạng từ chỉ tần suấtThứ tự của trạng từVị trí trạng từ bổ nghĩa câuVị trí trạng từ chỉ mức độCách sử dụng Fairly và ratherCách sử dụng quiteCách sử dụng Hardly, Scarcely, BarelyPhép đảo ngược động từ Follow https:www.facebook.comhoc.cung.vietjack để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về ngữ pháp tiếng Anh, luyện thi TOEIC, Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile.... mới nhất của chúng tôi. Trang trước Trang sau Bài viết liên quan160 bài học ngữ pháp tiếng Anh hay nhất160 bài tập ngữ pháp tiếng Anh hay nhất72 bài ngữ pháp thực hành50 tình huống tiếng Anh thông dụng120 bí kíp luyện phần V TOEIC155 bài học Java tiếng Việt hay nhất100 bài học Android tiếng Việt hay nhất247 bài học CSS tiếng Việt hay nhất197 thẻ HTML cơ bản297 bài học PHP Cách sử dụng long near tiếng Anh Trang trước Trang sau Trong chương trước liệt kê trạng từ tính từ có hình thức giống nhau, giới thiệu sơ lược cách sử dụng trạng từ Chương này, tìm hiểu cách sử dụng hai trạng từ long near tiếng Anh Cách sử dụng trạng từ long near tiếng Anh Cách sử dụng Trạng từ long Như bạn biết, dạng so sánh so sánh trạng từ long longer longest Hai trạng từ longer longest sử dụng rộng rãi mà khơng có hạn chế It took longer than I expected Nhưng trạng từ long sử dụng chủ yếu câu phủ định nghi vấn How long will it take to get there? ~ It won't take long Trong câu khẳng định, bạn sử dụng too/so + long long + enough Hoặc bạn sử dụng cụm trạng từ a long time để thay I would take too long It would take a long time Theo qui ước, cụm trạng từ (for) a long time thường thay (for) ages: I waited for ages It took us ages to get there Cách sử dụng Trạng từ near Như bạn biết, dạng so sánh so sánh trạng từ near nearer nearest Hai trạng từ nearer nearest sử dụng rộng rãi khơng có hạn chế Don't come any nearer Nhưng trạng từ near thường sử dụng kèm theo trạng từ very/quite/so/too enough: They live quite near Don't come too near You're near enough Nói chung, giới từ near kết hợp với danh từ, đại từ trạng từ hữu ích Ví dụ: Don't go near the edge The ship sank near here Các loạt khác: • Trạng từ: Định nghĩa & Phân loại • Cách hình thành trạng từ • Trạng từ & Tính từ giống • Cách sử dụng long & near • So sánh so sánh • Cách sử dụng Far, farther, further • Cách sử dụng much, more, most • Các dạng so sánh trạng từ • Vị trí trạng từ cách thức • Vị trí trạng từ nơi chốn • Vị trí trạng từ thời gian • Vị trí trạng từ tần suất • Thứ tự trạng từ • Vị trí trạng từ bổ nghĩa câu • Vị trí trạng từ mức độ • Cách sử dụng Fairly rather • Cách sử dụng quite • Cách sử dụng Hardly, Scarcely, Barely • Phép đảo ngược động từ Follow https://www.facebook.com/hoc.cung.vietjack/ để tiếp tục theo dõi loạt ngữ pháp tiếng Anh, luyện thi TOEIC, Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile Trang trước Trang sau Bài viết liên quan • 160 học ngữ pháp tiếng Anh hay • 160 tập ngữ pháp tiếng Anh hay • 72 ngữ pháp thực hành • 50 tình tiếng Anh thơng dụng • 120 bí kíp luyện phần V TOEIC • 155 học Java tiếng Việt hay • 100 học Android tiếng Việt hay • 247 học CSS tiếng Việt hay • 197 thẻ HTML • 297 học PHP ... Định nghĩa & Phân loại • Cách hình thành trạng từ • Trạng từ & Tính từ giống • Cách sử dụng long & near • So sánh so sánh • Cách sử dụng Far, farther, further • Cách sử dụng much, more, most •... dạng so sánh so sánh trạng từ near nearer nearest Hai trạng từ nearer nearest sử dụng rộng rãi khơng có hạn chế Don't come any nearer Nhưng trạng từ near thường sử dụng kèm theo trạng từ very/quite/so/too... pháp tiếng Anh hay • 160 tập ngữ pháp tiếng Anh hay • 72 ngữ pháp thực hành • 50 tình tiếng Anh thơng dụng • 120 bí kíp luyện phần V TOEIC • 155 học Java tiếng Việt hay • 100 học Android tiếng
- Xem thêm -

Xem thêm: Cách sử dụng long và near trong tiếng anh, Cách sử dụng long và near trong tiếng anh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay