Trạng từ và tính từ giống nhau trong tiếng anh

4 6 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/01/2019, 15:59

Trạng từ và tính từ giống nhau trong tiếng Anh Trang trước Trang sau Trong chương trước mình đã trình bày cách hình thành trạng từ từ một tính từ trong tiếng Anh. Chương này, mình sẽ liệt kê các trạng từ và tính từ có hình thức giống nhau, cũng như giới thiệu sơ lược cách sử dụng của các trạng từ này.Trạng từ và tính từ có chung cách viếtđọcNhiều từ trong tiếng Anh có thể được sử dụng để làm tính từ hoặc làm trạng từ trong câu. Điều này có thể khiến bạn dễ nhầm lẫn và việc xác định loại từ loại cho chúng phải phụ thuộc vào cấu trúc và vị trí của chúng.Bảng dưới liệt kê danh sách các trạng từ và tính từ có chung cách viết và đọc.backhardlittlerightdeephighlongshortdirectilllowstillearlyjustmuchmoremoststraightenoughkindlynearwellfarlateprettywrongfastleft Ví dụ Come back soon the back door You can dial Rome direct. the most direct route. The train went fast. a fast train They worked hard. The work is hard an illmade road You look illwell Turn right here. the right answer She went straight home. a straight line He led us wrung. This is the wrong wayCác từ có dấu ở trên cũng có form với đuôi ly. Bạn cần phân biệt ý nghĩa:1. Trạng từ deeply được sử dụng chủ yếu để diễn tả cảm giác: He was deeply offended.2. Trạng từ directly có thể được sử dụng để chỉ thời gian hoặc chỉ sự liên quan: Hell be here directly, (very soon) The new regulations will affect us directlyindirectly. 3. Trạng từ highly chỉ được sử dụng để diễn tả sự đánh giá: They spoke very highly of him. 4. Trạng từ justly tương đương với tính từ just (hoặc fair, right, lawful), nhưng just cũng có thể là một trạng từ chỉ mức độ.5. Trạng từ lately = recently Have you seen him lately? 6. Trạng từ mostly = chiefly7. Trạng từ nearly = almost Im nearly ready. 8. Trạng từ prettily tương đương với tính từ pretty: Her little girls are always prettily dressed. Nhưng pretty cũng có thể là một trạng từ chỉ mức độ và mang nghĩa very: The exam was pretty difficult.9. Trạng từ rightly có thể được sử dụng với một quá khứ phân từ và mang nghĩa justly hoặc correctly: He was rightlyjustly punished. I was rightlycorrectly informed. Nhưng trong một số trường hợp thì trạng từ thứ hai thường được sử dụng.10. Trạng từ shortly = soon, briefly hoặc curtly.11. Trạng từ wrongly có thể được sử dụng với một quá khứ phân từ: You were wrongly (incorrectly) informed.Nhưng câu He acted wrongly. có thể có nghĩa là hành động của anh ta là sai hoặc thiếu đạo đức.Các loạt bài khác:Trạng từ: Định nghĩa Phân loạiCách hình thành trạng từTrạng từ Tính từ giống nhauCách sử dụng long nearSo sánh hơn và so sánh nhấtCách sử dụng Far, farther, furtherCách sử dụng much, more, mostCác dạng so sánh của trạng từVị trí trạng từ chỉ cách thứcVị trí trạng từ chỉ nơi chốnVị trí trạng từ chỉ thời gianVị trí trạng từ chỉ tần suấtThứ tự của trạng từVị trí trạng từ bổ nghĩa câuVị trí trạng từ chỉ mức độCách sử dụng Fairly và ratherCách sử dụng quiteCách sử dụng Hardly, Scarcely, Barely Trạng từ tính từ giống tiếng Anh Trang trước Trang sau Trong chương trước trình bày cách hình thành trạng từ từ tính từ tiếng Anh Chương này, liệt kê trạng từ tính từ có hình thức giống nhau, giới thiệu sơ lược cách sử dụng trạng từ Trạng từ tính từ có chung cách viết/đọc Nhiều từ tiếng Anh sử dụng để làm tính từ làm trạng từ câu Điều khiến bạn dễ nhầm lẫn việc xác định loại từ loại cho chúng phải phụ thuộc vào cấu trúc vị trí chúng Bảng liệt kê danh sách trạng từ tính từ có chung cách viết đọc back hard* little right* deep* high* long short* direct* ill low still early just* much/more/most* straight enough kindly near* well far late* pretty* wrong* fast left Ví dụ Come back soon < > the back door You can dial Rome direct < > the most direct route The train went fast < > a fast train They worked hard < > The work is hard an ill-made road < > You look ill/well Turn right here < > the right answer She went straight home < > a straight line He led us wrung < > This is the wrong way Các từ có dấu * có form với đuôi ly Bạn cần phân biệt ý nghĩa: Trạng từ deeply sử dụng chủ yếu để diễn tả cảm giác: He was deeply offended Trạng từ directly sử dụng để thời gian liên quan: He'll be here directly, (very soon) The new regulations will affect us directly/indirectly Trạng từ highly sử dụng để diễn tả đánh giá: They spoke very highly of him Trạng từ justly tương đương với tính từ just (hoặc fair, right, lawful), just trạng từ mức độ Trạng từ lately = recently Have you seen him lately? Trạng từ mostly = chiefly Trạng từ nearly = almost I'm nearly ready Trạng từ prettily tương đương với tính từ pretty: Her little girls are always prettily dressed Nhưng pretty trạng từ mức độ mang nghĩa very: The exam was pretty difficult Trạng từ rightly sử dụng với khứ phân từ mang nghĩa justly correctly: He was rightly/justly punished I was rightly/correctly informed Nhưng số trường hợp trạng từ thứ hai thường sử dụng 10 Trạng từ shortly = soon, briefly curtly 11 Trạng từ wrongly sử dụng với khứ phân từ: You were wrongly (incorrectly) informed Nhưng câu He acted wrongly có nghĩa hành động sai thiếu đạo đức Các loạt khác:  Trạng từ: Định nghĩa & Phân loại  Cách hình thành trạng từTrạng từ & Tính từ giống  Cách sử dụng long & near  So sánh so sánh  Cách sử dụng Far, farther, further  Cách sử dụng much, more, most  Các dạng so sánh trạng từ  Vị trí trạng từ cách thức  Vị trí trạng từ nơi chốn  Vị trí trạng từ thời gian  Vị trí trạng từ tần suất  Thứ tự trạng từ  Vị trí trạng từ bổ nghĩa câu  Vị trí trạng từ mức độ  Cách sử dụng Fairly rather  Cách sử dụng quite  Cách sử dụng Hardly, Scarcely, Barely ... sánh trạng từ  Vị trí trạng từ cách thức  Vị trí trạng từ nơi chốn  Vị trí trạng từ thời gian  Vị trí trạng từ tần suất  Thứ tự trạng từ  Vị trí trạng từ bổ nghĩa câu  Vị trí trạng từ mức... lately? Trạng từ mostly = chiefly Trạng từ nearly = almost I'm nearly ready Trạng từ prettily tương đương với tính từ pretty: Her little girls are always prettily dressed Nhưng pretty trạng từ mức... directly/indirectly Trạng từ highly sử dụng để diễn tả đánh giá: They spoke very highly of him Trạng từ justly tương đương với tính từ just (hoặc fair, right, lawful), just trạng từ mức độ Trạng từ lately
- Xem thêm -

Xem thêm: Trạng từ và tính từ giống nhau trong tiếng anh, Trạng từ và tính từ giống nhau trong tiếng anh

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay