Cách hình thành trạng từ trong tiếng anh

3 14 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/01/2019, 15:59

Cách hình thành Trạng từ trong tiếng Anh Trang trước Trang sau Thêm đuôi ly vào sau tính từNhiều trạng từ chỉ cách thức và một số trạng từ chỉ mức độ được hình thành bằng cách thêm đuôi ly vào sau tính từ tương ứng.Tính từTrạng từgravegravelyimmediateimmediatelyslowslowlyNgoại trừ một số trường hợp:a. Với các tính từ tận cùng là y: biến y thành i và thêm ly (ví dụ: happy => happily).b. Với các tính từ tận cùng là e: thêm đuôi ly như bình thường (ví dụ:extreme => extremely) ngoại trừ các trường hợp sau: True => trulyDue => dulyWhole => wholly c. Với các tính từ tận cùng là ableible: xóa e và sau đó thêm ly. capable => capably sensible => sensiblyd. Với các tính từ tận cùng là một nguyên âm + l, bạn theo qui tắc: beautiful => beautifully final => finallyCác trường hợp đặc biệt1. Trạng từ tương ứng của tính từ good là well.2. Kindly có thể là tính từ hoặc trạng từ, nhưng với các tính từ tận cùng bằng đuôi ly khác (ví dụ: friendly, likely, lonely, …) thì không thể được sử dụng để làm trạng từ được và các tính từ này không có form cho trạng từ. Để khỏa lấp vào sự thiếu hụt này, bạn có thể sử dụng một trạng từ có nghĩa tương tự hoặc một cụm trạng từ. likely (Tính từ) probably (Trạng từ)friendly (Tính từ) in a friendly way (cụm trạng từ) 3. Một số trạng từ có nghĩa hẹp hơn hoặc mang nghĩa khác với tính từ tương ứng. Ví dụ:Các trạng từ coldly, coolly, hostly, warmly được sử dụng chủ yếu để diễn ra cảm giảm. We received them coldly, (in an unfriendly way) They denied the accusation hotly, (indignantly)She welcomed us warmly, (in a friendly way)Nhưng: warmly dressed = wearing warm clothes.coolly = calmlycourageously or calmlyimpudently; He behaved very coolly in this dangerous situation. presently = soon: Hell be here presentlyCác loạt bài khác:Tính từ: Định nghĩa Phân loạiVị trí của Tính từThứ tự tính từ chỉ chất lượngCách cấu thành dạng so sánh của Tính từSo sánh bằng, so sánh không bằng, so sánh hơn, so sánh nhấtthanas + đại từ + trợ động từMạo từ THE + tính từTính từ + ONEONES và Tính từ làm Đại từCách sử dụng many muchMột số cấu trúc tính từ + động từ nguyên thểTính từ + động từ nguyên thểmệnh đề thatgiới từTrạng từ: Định nghĩa Phân loạiCách hình thành trạng từTrạng từ Tính từ giống nhau Cách hình thành Trạng từ tiếng Anh Trang trước Trang sau Thêm ly vào sau tính từ Nhiều trạng từ cách thức số trạng từ mức độ hình thành cách thêm ly vào sau tính từ tương ứng Tính từ Trạng từ grave gravely immediate immediately slow slowly Ngoại trừ số trường hợp: a Với tính từ tận y: biến y thành i thêm ly (ví dụ: happy => happily) b Với tính từ tận e: thêm ly bình thường (ví dụ:extreme => extremely) ngoại trừ trường hợp sau: True => truly Due => duly Whole => wholly c Với tính từ tận able/ible: xóa e sau thêm ly capable => capably sensible => sensibly d Với tính từ tận nguyên âm + l, bạn theo qui tắc: beautiful => beautifully final => finally Các trường hợp đặc biệt Trạng từ tương ứng tính từ good well Kindly tính từ trạng từ, với tính từ tận ly khác (ví dụ: friendly, likely, lonely, …) khơng thể sử dụng để làm trạng từ tính từ khơng có form cho trạng từ Để khỏa lấp vào thiếu hụt này, bạn sử dụng trạng từ có nghĩa tương tự cụm trạng từ likely (Tính từ) probably (Trạng từ) friendly (Tính từ) in a friendly way (cụm trạng từ) Một số trạng từ có nghĩa hẹp mang nghĩa khác với tính từ tương ứng Ví dụ: Các trạng từ coldly, coolly, hostly, warmly sử dụng chủ yếu để diễn cảm giảm We received them coldly, (in an unfriendly way) They denied the accusation hotly, (indignantly) She welcomed us warmly, (in a friendly way) Nhưng: warmly dressed = wearing warm clothes coolly = calmly/courageously or calmly/impudently; He behaved very coolly in this dangerous situation presently = soon: He'll be here presently Các loạt khác: • Tính từ: Định nghĩa & Phân loại • Vị trí Tính từ • Thứ tự tính từ chất lượng • Cách cấu thành dạng so sánh Tính từ • So sánh bằng, so sánh khơng bằng, so sánh hơn, so sánh • than/as + đại từ + trợ động từ • Mạo từ THE + tính từ • Tính từ + ONE/ONES Tính từ làm Đại từCách sử dụng many & much • Một số cấu trúc tính từ + động từ ngun thể • Tính từ + động từ nguyên thể/mệnh đề that/giới từTrạng từ: Định nghĩa & Phân loại • Cách hình thành trạng từTrạng từ & Tính từ giống ... để làm trạng từ tính từ khơng có form cho trạng từ Để khỏa lấp vào thiếu hụt này, bạn sử dụng trạng từ có nghĩa tương tự cụm trạng từ likely (Tính từ) probably (Trạng từ) friendly (Tính từ) ... động từ • Mạo từ THE + tính từ • Tính từ + ONE/ONES Tính từ làm Đại từ • Cách sử dụng many & much • Một số cấu trúc tính từ + động từ ngun thể • Tính từ + động từ nguyên thể/mệnh đề that/giới từ. .. thể • Tính từ + động từ nguyên thể/mệnh đề that/giới từ • Trạng từ: Định nghĩa & Phân loại • Cách hình thành trạng từ • Trạng từ & Tính từ giống
- Xem thêm -

Xem thêm: Cách hình thành trạng từ trong tiếng anh, Cách hình thành trạng từ trong tiếng anh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay