Trạng từ trong tiếng anh định nghĩa và phân loại

5 3 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/01/2019, 15:58

Trạng từ trong tiếng Anh: Định nghĩa và phân loại Trang trước Trang sau Bạn theo dõi hai câu đơn giản sau:Tiếng Việt: Anh ta chạy rất nhanh.Tiếng Anh: He runs very fast.Các chữ in đậm tương ứng là các trạng từ trong tiếng Việt và tiếng Anh. Vậy trạng từ trong tiếng Anh là gì, cách phân loại trạng từ, và cách sử dụng trạng từ trong tiếng Anh như thế nào. Chương này mình sẽ cùng tìm hiểu sơ lược về các khái niệm liên quan tới trạng từ trong tiếng Anh.Trạng từ là gì ?Trạng từ (hay còn gọi là Phó từ) là từ dùng để bổ nghĩa cho động từ, tính từ, một trạng từ khác hay cho cả câu. Nói cách khác, trạng từ là từ được sử dụng để bổ nghĩa cho tất cả các loại từ khác ngoại trừ danh từ và đại từ.Vị trí của trạng từ: Trong câu, trạng từ thường đứng trước từ hay mệnh đề mà trạng từ này cần bổ nghĩa. Nhưng cũng có trường hợp người sử dụng có thể đặt trạng từ đứng sau hoặc ở cuối câu.Phân loại trạng từ trong tiếng AnhTrạng từ chỉ cách thức (Adverb of Manner)Trạng từ chỉ cách thức được sử dụng để chỉ cách mà một hoạt động được thực hiện. Nói chung, loại trạng từ này thường được sử dụng để trả lời cho câu hỏi How…?.Một số ví dụ về loại trạng từ chỉ cách thức là: bravely, fast, happily, hard, quickly, well, ... Ví dụ 1. She runs fast.(Cô ta chạy rất nhanh)2. Tom speaks English well.(Tom nói tiếng Anh rất tốt.)Vị trí của trạng từ chỉ cách thức: Thường đứng sau động từ hoặc đứng sau tân ngữ nếu trong câu có tân ngữ.Ví dụ Tom speaks English well. (đúng)Tom speaks well English. (sai bởi vì câu này có tân ngữ là English nên trạng từ well phải đứng sau tân ngữ này)Trạng từ chỉ nơi chốn (Adverb of Place)Trạng từ chỉ nơi chốn được sử dụng để diễn tả một hành động diễn ra ở đâu, xa hay gần. Loại trạng từ này thường được dùng để trả lời câu hỏi WHERE …?Một số ví dụ về trạng từ chỉ nơi chốn: by, down, here, near, there, up, everywhere, somewhere, ...Vị trí của trạng từ chỉ nơi chốn: Thường đứng sau động từ chính hoặc đứng sau tân ngữ nếu trong câu có tân ngữ. Nói chung, trạng từ chỉ nơi chốn thường đứng trước trạng từ chỉ thời gian.Ví dụ I was standing here yesterday.Trạng từ chỉ thời gian (Adverb of Time)Trạng từ chỉ thời gian được sử dụng để diễn tả thời gian diễn ra hành động. Loại trạng từ này thường được dùng để trả lời câu hỏi WHEN …?Một số ví dụ về trạng từ chỉ thời gian: now, soon, still, then, today, yet, ...Vị trí của trạng từ chỉ thời gian: Thường được đặt ở cuối câu (vị trí thông thường) và khi cần nhấn mạnh một mốc thời gian nào đó thì bạn có thể đặt trạng từ này ở đầu câu.Ví dụ She came yesterday. (vị trí cuối câu – vị trí thông thường)Last Monday, we took the final exams. (vị trí đầu câu – nhấn mạnh mốc thời gian Last Monday)Trạng từ chỉ tần suất (Adverb of Frequency)Trạng từ chỉ tần suất được sử dụng để diễn tả mức độ thường xuyên của một hành động. Loại trạng từ này thường được dùng để trả lời câu hỏi HOW OFTEN … ?Ví dụ một số trạng từ chỉ tần suất: always, never, occasionally, often, twice, ...Vị trí của trạng từ chỉ tần suất: Thường đứng sau động từ to be hoặc đứng trước động từ chính.Ví dụ She is always on time. Trạng từ bổ nghĩa cho cả câu (Adverb of Sentence)Trạng từ bổ nghĩa cho cả câu là loại trạng từ thường được sử dụng để bổ nghĩa cho cả câu. Loại trạng từ này không phải là một phần nào đó hay bổ nghĩa cho một loại từ nào đó trong câu và nó diễn đạt ý kiến của người nói về điều đang được nói ra.Một số ví dụ về trạng từ bổ nghĩa cho cả câu: certainly, definitely, luckily, surely, unfortunately, clearly, frankly, However, accordingly, consequently, hence, moreover, similarly, và therefore, ...Vị trí của trạng từ bổ nghĩa cho cả câu: Thường đứng đầu câu, phân tách với phần còn lại của câu bởi dấu phảy.Ví dụ Clearly, he has no excuse for such behaviour Frankly, I dont care about your problems Unfortunately, no refunds can be given Hoặc một số trạng từ loại này được sử dụng để liên kết câu thứ hai với câu đứng trước. Ví dụ các trạng từ however, accordingly, consequently, hence, moreover, similarly, và therefore. England played well in the first half. However, in the second half their weaknesses were revealed. Trạng từ chỉ mức độ (Adverb of Degree)Trạng từ chỉ mức độ được sử dụng để diễn ta mức độ của một hành động (ví dụ: tồi, tốt, hoàn hảo, …). Loại trạng từ này thường hay sử dụng với một tính từ, một trạng từ.Một số trạng từ chỉ mức độ: fairly, hardly, rather, quite, too, very, too (quá), absolutely (tuyệt đối), completely (hoàn toàn), entirely (hết thảy), greatly (rất là), exactly (quả thật), extremely (vô cùng), perfectly (hoàn toàn), slightly (hơi), quite (hoàn toàn), rather (có phần), ...Ví dụ The Food is very good.Trạng từ nghi vấn (Adverb of Interrogative)Trạng từ nghi vấn là các trạng từ được sử dụng để đứng đầu câu để hỏi.Một số ví dụ trạng từ nghi vấn: when ?, why ?, where ?, …Ví dụ Where are you going ?Trạng từ liên hệ (Adverb of Relative)Trạng từ nghi vấn là các trạng từ được sử dụng để đứng đầu câu để hỏi.Trạng từ liên hệ được sử dụng để nối hai mệnh đề trong câu với nhau. Loại trạng từ này có thể diễn tả địa điểm (với where), thời gian (với when) hoặc lý do (với why).Ví dụ This is the room where I was bornChương tiếp theo trình bày về khái niệm gì trong tiếng Anh ?Trong chương này, mình đã trình bày sơ lược về định nghĩa Trạng từ là gì và cách phân loại trạng từ trong tiếng Anh. Chương tới, mình sẽ trình bày tiếp về Cách hình thành trạng từ trong tiếng Anh. Mời bạn click chuột vào Trang sau để tiếp tục theo dõi.Các loạt bài khác:Tính từ: Định nghĩa Phân loạiVị trí của Tính từThứ tự tính từ chỉ chất lượngCách cấu thành dạng so sánh của Tính từSo sánh bằng, so sánh không bằng, so sánh hơn, so sánh nhấtthanas + đại từ + trợ động từMạo từ THE + tính từTính từ + ONEONES và Tính từ làm Đại từCách sử dụng many muchMột số cấu trúc tính từ + động từ nguyên thểTính từ + động từ nguyên thểmệnh đề thatgiới từTrạng từ: Định nghĩa Phân loạiCách hình thành trạng từTrạng từ Tính từ giống nhau Follow https:www.facebook.comhoc.cung.vietjack để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về ngữ pháp tiếng Anh, luyện thi TOEIC, Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile.... mới nhất của chúng tôi. Trang trước Trang sau Bài viết liên quan160 bài học ngữ pháp tiếng Anh hay nhất Trạng từ tiếng Anh Định nghĩa phân loại Trang trước Trang sau Bạn theo dõi hai câu đơn giản sau:  Tiếng Việt: Anh ta chạy nhanh  Tiếng Anh: He runs very fast Các chữ in đậm tương ứng trạng từ tiếng Việt tiếng Anh Vậy trạng từ tiếng Anh gì, cách phân loại trạng từ, cách sử dụng trạng từ tiếng Anh Chương tìm hiểu sơ lược khái niệm liên quan tới trạng từ tiếng Anh Trạng từ ? Trạng từ (hay gọi Phó từ) từ dùng để bổ nghĩa cho động từ, tính từ, trạng từ khác hay cho câu Nói cách khác, trạng từ từ sử dụng để bổ nghĩa cho tất loại từ khác ngoại trừ danh từ đại từ Vị trí trạng từ: Trong câu, trạng từ thường đứng trước từ hay mệnh đề mà trạng từ cần bổ nghĩa Nhưng có trường hợp người sử dụng đặt trạng từ đứng câu Phân loại trạng từ tiếng Anh Trạng từ cách thức (Adverb of Manner) Trạng từ cách thức sử dụng để cách mà hoạt động thực Nói chung, loại trạng từ thường sử dụng để trả lời cho câu hỏi How…? Một số ví dụ loại trạng từ cách thức là: bravely, fast, happily, hard, quickly, well, Ví dụ She runs fast (Cô ta chạy nhanh) Tom speaks English well (Tom nói tiếng Anh tốt.) Vị trí trạng từ cách thức: Thường đứng sau động từ đứng sau tân ngữ câu có tân ngữ Ví dụ Tom speaks English well (đúng) Tom speaks well English (sai câu có tân ngữ English nên trạng từ well phải đứng sau tân ngữ này) Trạng từ nơi chốn (Adverb of Place) Trạng từ nơi chốn sử dụng để diễn tả hành động diễn đâu, xa hay gần Loại trạng từ thường dùng để trả lời câu hỏi WHERE …? Một số ví dụ trạng từ nơi chốn: by, down, here, near, there, up, everywhere, somewhere, Vị trí trạng từ nơi chốn: Thường đứng sau động từ đứng sau tân ngữ câu có tân ngữ Nói chung, trạng từ nơi chốn thường đứng trước trạng từ thời gian Ví dụ I was standing here yesterday Trạng từ thời gian (Adverb of Time) Trạng từ thời gian sử dụng để diễn tả thời gian diễn hành động Loại trạng từ thường dùng để trả lời câu hỏi WHEN …? Một số ví dụ trạng từ thời gian: now, soon, still, then, today, yet, Vị trí trạng từ thời gian: Thường đặt cuối câu (vị trí thơng thường) cần nhấn mạnh mốc thời gian bạn đặt trạng từ đầu câu Ví dụ She came yesterday (vị trí cuối câu – vị trí thơng thường) Last Monday, we took the final exams (vị trí đầu câu – nhấn mạnh mốc thời gian Last Monday) Trạng từ tần suất (Adverb of Frequency) Trạng từ tần suất sử dụng để diễn tả mức độ thường xuyên hành động Loại trạng từ thường dùng để trả lời câu hỏi HOW OFTEN … ? Ví dụ số trạng từ tần suất: always, never, occasionally, often, twice, Vị trí trạng từ tần suất: Thường đứng sau động từ "to be" đứng trước động từ Ví dụ She is always on time Trạng từ bổ nghĩa cho câu (Adverb of Sentence) Trạng từ bổ nghĩa cho câu loại trạng từ thường sử dụng để bổ nghĩa cho câu Loại trạng từ phần hay bổ nghĩa cho loại từ câu diễn đạt ý kiến người nói điều nói Một số ví dụ trạng từ bổ nghĩa cho câu: certainly, definitely, luckily, surely, unfortunately, clearly, frankly, However, accordingly, consequently, hence, moreover, similarly, therefore, Vị trí trạng từ bổ nghĩa cho câu: Thường đứng đầu câu, phân tách với phần lại câu dấu phảy Ví dụ Clearly, he has no excuse for such behaviour Frankly, I don't care about your problems Unfortunately, no refunds can be given Hoặc số trạng từ loại sử dụng để liên kết câu thứ hai với câu đứng trước Ví dụ trạng từ however, accordingly, consequently, hence, moreover, similarly, therefore England played well in the first half However, in the second half their weaknesses were revealed Trạng từ mức độ (Adverb of Degree) Trạng từ mức độ sử dụng để diễn ta mức độ hành động (ví dụ: tồi, tốt, hoàn hảo, …) Loại trạng từ thường hay sử dụng với tính từ, trạng từ Một số trạng từ mức độ: fairly, hardly, rather, quite, too, very, too (quá), absolutely (tuyệt đối), completely (hoàn toàn), entirely (hết thảy), greatly (rất là), exactly (quả thật), extremely (vơ cùng), perfectly (hồn tồn), slightly (hơi), quite (hồn tồn), rather (có phần), Ví dụ The Food is very good Trạng từ nghi vấn (Adverb of Interrogative) Trạng từ nghi vấn trạng từ sử dụng để đứng đầu câu để hỏi Một số ví dụ trạng từ nghi vấn: when ?, why ?, where ?, … Ví dụ Where are you going ? Trạng từ liên hệ (Adverb of Relative) Trạng từ nghi vấn trạng từ sử dụng để đứng đầu câu để hỏi Trạng từ liên hệ sử dụng để nối hai mệnh đề câu với Loại trạng từ diễn tả địa điểm (với where), thời gian (với when) lý (với why) Ví dụ This is the room where I was born Chương trình bày khái niệm tiếng Anh ? Trong chương này, trình bày sơ lược định nghĩa Trạng từ cách phân loại trạng từ tiếng Anh Chương tới, trình bày tiếp Cách hình thành trạng từ tiếng Anh Mời bạn click chuột vào Trang sau để tiếp tục theo dõi Các loạt khác:  Tính từ: Định nghĩa & Phân loại  Vị trí Tính từ  Thứ tự tính từ chất lượng  Cách cấu thành dạng so sánh Tính từ  So sánh bằng, so sánh không bằng, so sánh hơn, so sánh  than/as + đại từ + trợ động từ  Mạo từ THE + tính từ  Tính từ + ONE/ONES Tính từ làm Đại từ  Cách sử dụng many & much  Một số cấu trúc tính từ + động từ nguyên thể  Tính từ + động từ nguyên thể/mệnh đề that/giới từTrạng từ: Định nghĩa & Phân loại  Cách hình thành trạng từTrạng từ & Tính từ giống Follow https://www.facebook.com/hoc.cung.vietjack/ để tiếp tục theo dõi loạt ngữ pháp tiếng Anh, luyện thi TOEIC, Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile Trang trước Trang sau Bài viết liên quan  160 học ngữ pháp tiếng Anh hay ... niệm tiếng Anh ? Trong chương này, trình bày sơ lược định nghĩa Trạng từ cách phân loại trạng từ tiếng Anh Chương tới, trình bày tiếp Cách hình thành trạng từ tiếng Anh Mời bạn click chuột vào... trí trạng từ tần suất: Thường đứng sau động từ "to be" đứng trước động từ Ví dụ She is always on time Trạng từ bổ nghĩa cho câu (Adverb of Sentence) Trạng từ bổ nghĩa cho câu loại trạng từ thường... that/giới từ  Trạng từ: Định nghĩa & Phân loại  Cách hình thành trạng từ  Trạng từ & Tính từ giống Follow https://www.facebook.com/hoc.cung.vietjack/ để tiếp tục theo dõi loạt ngữ pháp tiếng Anh, luyện
- Xem thêm -

Xem thêm: Trạng từ trong tiếng anh định nghĩa và phân loại, Trạng từ trong tiếng anh định nghĩa và phân loại

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay