Tính từ ONE ONES và tính từ làm đại từ trong tiếng anh

3 3 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/01/2019, 15:55

Tính từ + ONEONES và Tính từ làm Đại từ trong tiếng Anh Trang trước Trang sau Tính từ là từ chỉ tính chất, mức độ, phạm vi, … của người hoặc sự vật. Tính từ được sử dụng để bổ nghĩa cho Danh từ hoặc Đại từ. Tính từ được sử dụng để miêu tả các đặc tính của sự vật, hiện tượng mà Danh từ hoặc Đại từ đó đại diện.Tính từ + oneones trong tiếng AnhHầu hết các tính từ có thể được sử dụng với các đại từ oneones, khi oneones biểu diễn một danh từ đã đươc đề cập trước đó. Dont buy the expensive apples; get the cheaper ones. Hard beds are healthier than soft ones. I lost my old camera; this is a new one.Tương tự với cấu trúc: một số + tính từ + oneones: If you havent got a big plate, two small ones will do. Tính từ được sử dụng làm đại từ trong tiếng AnhCác tính từ first, second, … có thể được sử dụng với hoặc không với oneones và chúng có thể được sử dụng như là các tính từ hoặc các đại từ: Which train did you catch? ~ I caught the first (one).Cấu trúc the + so sánh nhất có thể được sử dụng theo cách tương tự: Tom is the best (runner). The eldest was only ten.Và đôi khi, bạn cũng có thể sử dụng cấu trúc the + so sánh hơn theo cách như trên. Which (of these two) is the stronger?Tuy nhiên, trong tiếng Anh thông tục, cấu trúc the + so sánh nhất thường được sử dụng thay thế cho cấu trúc the + so sánh hơn. Which (of these two) is the strongest?Đôi khi, các tính từ chỉ màu sắc có thể được sử dụng làm đại từ: I like the blue (one) best.Tính từ chỉ màu lông của các chú ngựa, đặc biệt là bay, chestnut, grey thường được sử dụng làm đại từ và ở dạng số nhiều thì nhận thêm s ở cuối. Everyone expected the chestnut to win. The coach was drawn by four greys Follow https:www.facebook.comhoc.cung.vietjack để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về ngữ pháp tiếng Anh, luyện thi TOEIC, Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile.... mới nhất của chúng tôi. Trang trước Trang sau Bài viết liên quan160 bài học ngữ pháp tiếng Anh hay nhất160 bài tập ngữ pháp tiếng Anh hay nhất72 bài ngữ pháp thực hành50 tình huống tiếng Anh thông dụng120 bí kíp luyện phần V TOEIC155 bài học Java tiếng Việt hay nhất100 bài học Android tiếng Việt hay nhất247 bài học CSS tiếng Việt hay nhất197 thẻ HTML cơ bản297 bài học PHP85 bài học C hay nhất101 bài học C++ hay nhất97 bài tập C++ có giải hay nhất208 bài học Javascript có giải hay nhấtHọc tiếng Anh tại vietjack.com:160 bài học ngữ pháp tiếng Anh hay nhất160 bài tập ngữ pháp tiếng Anh hay nhất72 bài ngữ pháp thực hành50 tình huống tiếng Anh thông dụng120 bí kíp luyện phần V TOEIC Tính từ ONE ONES Tính từ làm Đại từ tiếng Anh Trang trước Trang sau Tính từ từ tính chất, mức độ, phạm vi, … người vật Tính từ sử dụng để bổ nghĩa cho Danh từ Đại từ Tính từ sử dụng để miêu tả đặc tính vật, tượng mà Danh từ Đại từ đại diện Tính từ + one/ones tiếng Anh Hầu hết tính từ sử dụng với đại từ one/ones, one/ones biểu diễn danh từ đươc đề cập trước Don't buy the expensive apples; get the cheaper ones Hard beds are healthier than soft ones I lost my old camera; this is a new one Tương tự với cấu trúc: số + tính từ + one/ones: If you haven't got a big plate, two small ones will Tính từ sử dụng làm đại từ tiếng Anh Các tính từ first, second, … sử dụng với khơng với one/ones chúng sử dụng tính từ đại từ: Which train did you catch? ~ I caught the first (one) Cấu trúc the + so sánh sử dụng theo cách tương tự: Tom is the best (runner) The eldest was only ten đôi khi, bạn sử dụng cấu trúc the + so sánh theo cách Which (of these two) is the stronger? Tuy nhiên, tiếng Anh thông tục, cấu trúc the + so sánh thường sử dụng thay cho cấu trúc the + so sánh Which (of these two) is the strongest? Đơi khi, tính từ màu sắc sử dụng làm đại từ: I like the blue (one) best Tính từ màu lơng ngựa, đặc biệt bay, chestnut, grey thường sử dụng làm đại từ dạng số nhiều nhận thêm s cuối Everyone expected the chestnut to win The coach was drawn by four greys Follow https://www.facebook.com/hoc.cung.vietjack/ để tiếp tục theo dõi loạt ngữ pháp tiếng Anh, luyện thi TOEIC, Java,C,C+ +,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile Trang trước Trang sau Bài viết liên quan  160 học ngữ pháp tiếng Anh hay  160 tập ngữ pháp tiếng Anh hay  72 ngữ pháp thực hành  50 tình tiếng Anh thơng dụng  120 bí kíp luyện phần V TOEIC  155 học Java tiếng Việt hay  100 học Android tiếng Việt hay  247 học CSS tiếng Việt hay  197 thẻ HTML  297 học PHP  85 học C# hay  101 học C++ hay  97 tập C++ có giải hay  208 học Javascript có giải hay Học tiếng Anh vietjack.com:  160 học ngữ pháp tiếng Anh hay  160 tập ngữ pháp tiếng Anh hay  72 ngữ pháp thực hành  50 tình tiếng Anh thơng dụng  120 bí kíp luyện phần V TOEIC ... these two) is the strongest? Đơi khi, tính từ màu sắc sử dụng làm đại từ: I like the blue (one) best Tính từ màu lơng ngựa, đặc biệt bay, chestnut, grey thường sử dụng làm đại từ dạng số nhiều... pháp tiếng Anh hay  160 tập ngữ pháp tiếng Anh hay  72 ngữ pháp thực hành  50 tình tiếng Anh thơng dụng  120 bí kíp luyện phần V TOEIC  155 học Java tiếng Việt hay  100 học Android tiếng. .. CSS tiếng Việt hay  197 thẻ HTML  297 học PHP  85 học C# hay  101 học C++ hay  97 tập C++ có giải hay  208 học Javascript có giải hay Học tiếng Anh vietjack.com:  160 học ngữ pháp tiếng Anh
- Xem thêm -

Xem thêm: Tính từ ONE ONES và tính từ làm đại từ trong tiếng anh, Tính từ ONE ONES và tính từ làm đại từ trong tiếng anh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay