Cấu trúc the tính từ trong tiếng anh

3 3 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/01/2019, 15:54

Cấu trúc the + tính từ trong tiếng Anh Trang trước Trang sau Tính từ là từ chỉ tính chất, mức độ, phạm vi, … của người hoặc sự vật. Tính từ được sử dụng để bổ nghĩa cho Danh từ hoặc Đại từ. Tính từ được sử dụng để miêu tả các đặc tính của sự vật, hiện tượng mà Danh từ hoặc Đại từ đó đại diện.Trong chương Mạo từ THE trong tiếng Anh mình có nói qua về cấu trúc the + tính từ để chỉ một lớp người nào đó. Chương này mình sẽ đi tìm hiểu chi tiết mẫu câu này.Mạo từ THE + TÍNH TỪ trong tiếng AnhA, Các tính từ blind, deaf, disabled, healthysick, livingdead, richpoor, unemployed và một số tính từ khác miêu tả đặc tính hoặc điều kiện của con người có thể được đặt trước bởi mạo từ THE và được sử dụng để biểu diễn một lớp người.Ở đây, the + tính từ = danh từCách diễn đạt này mang nghĩa số nhiều. Do đó, động từ được chia ở dạng số nhiều và đại từ cho chúng là THEY.Ví dụ The poor get poorer: the rich get richer.Mạo từ THE có thể được sử dụng theo cách tương tự với các tính từ chỉ quốc gia mà tận cùng là se hoặc ss: the Burmese the Chinese the Japanese the SwissB, Mặc dù cấu trúc the + tính từ chỉ một nhóm người nói chung. Nhưng nếu bạn muốn nói về một nhóm người cụ thể nào đó, bạn phải thêm một danh từ, ví dụ như trong các câu sau: These seats are for the disabled. The disabled members of our party were let in free. The French like to eat well. The French tourists complained about the foodMột số tính từ chỉ màu sắc cũng có thể được biểu diễn để chỉ một nhóm người có màu da nào đó và tính từ này cần thêm s vào cuối (như trong dạng danh từ số nhiều).Ví dụ The blacksthe Whites C, Cấu trúc the + tính từ đôi khi cũng mang nghĩa số ít the accused (person) the unexpected (thing)Các loạt bài khác:Tính từ: Định nghĩa Phân loạiVị trí của Tính từThứ tự tính từ chỉ chất lượngCách cấu thành dạng so sánh của Tính từSo sánh bằng, so sánh không bằng, so sánh hơn, so sánh nhấtthanas + đại từ + trợ động từMạo từ THE + tính từTính từ + ONEONES và Tính từ làm Đại từCách sử dụng many muchMột số cấu trúc tính từ + động từ nguyên thểTính từ + động từ nguyên thểmệnh đề thatgiới từ Follow https:www.facebook.comhoc.cung.vietjack để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về ngữ pháp tiếng Anh, luyện thi TOEIC, Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile.... mới nhất của chúng tôi. Trang trước Trang sau Bài viết liên quan160 bài học ngữ pháp tiếng Anh hay nhất160 bài tập ngữ pháp tiếng Anh hay nhất72 bài ngữ pháp thực hành50 tình huống tiếng Anh thông dụng120 bí kíp luyện phần V TOEIC155 bài học Java tiếng Việt hay nhất100 bài học Android tiếng Việt hay nhất247 bài học CSS tiếng Việt hay nhất197 thẻ HTML cơ bản297 bài học PHP85 bài học C hay nhất101 bài học C++ hay nhất97 bài tập C++ có giải hay nhất208 bài học Javascript có giải hay nhất Cấu trúc the tính từ tiếng Anh Trang trước Trang sau Tính từ từ tính chất, mức độ, phạm vi, … người vật Tính từ sử dụng để bổ nghĩa cho Danh từ Đại từ Tính từ sử dụng để miêu tả đặc tính vật, tượng mà Danh từ Đại từ đại diện Trong chương Mạo từ THE tiếng Anh có nói qua cấu trúc the + tính từ để lớp người Chương tìm hiểu chi tiết mẫu câu Mạo từ THE + TÍNH TỪ tiếng Anh A, Các tính từ blind, deaf, disabled, healthy/sick, living/dead, rich/poor, unemployed số tính từ khác miêu tả đặc tính điều kiện người đặt trước mạo từ THE sử dụng để biểu diễn lớp người Ở đây, the + tính từ = danh từ Cách diễn đạt mang nghĩa số nhiều Do đó, động từ chia dạng số nhiều đại từ cho chúng THEY Ví dụ The poor get poorer: the rich get richer Mạo từ THE sử dụng theo cách tương tự với tính từ quốc gia mà tận se ss: the Burmese the Chinese the Japanese the Swiss B, Mặc dù cấu trúc the + tính từ nhóm người nói chung Nhưng bạn muốn nói nhóm người cụ thể đó, bạn phải thêm danh từ, ví dụ câu sau: These seats are for the disabled The disabled members of our party were let in free The French like to eat well The French tourists complained about the food Một số tính từ màu sắc biểu diễn để nhóm người có màu da tính từ cần thêm s vào cuối (như dạng danh từ số nhiều) Ví dụ The blacks the Whites C, Cấu trúc the + tính từ đơi mang nghĩa số the accused (person) the unexpected (thing) Các loạt khác: • Tính từ: Định nghĩa & Phân loại • Vị trí Tính từ • Thứ tự tính từ chất lượng • Cách cấu thành dạng so sánh Tính từ • So sánh bằng, so sánh không bằng, so sánh hơn, so sánh • than/as + đại từ + trợ động từ • Mạo từ THE + tính từTính từ + ONE/ONES Tính từ làm Đại từ • Cách sử dụng many & much • Một số cấu trúc tính từ + động từ nguyên thểTính từ + động từ nguyên thể/mệnh đề that/giới từ Follow https://www.facebook.com/hoc.cung.vietjack/ để tiếp tục theo dõi loạt ngữ pháp tiếng Anh, luyện thi TOEIC, Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile Trang trước Trang sau Bài viết liên quan • 160 học ngữ pháp tiếng Anh hay • 160 tập ngữ pháp tiếng Anh hay • 72 ngữ pháp thực hành • 50 tình tiếng Anh thơng dụng • 120 bí kíp luyện phần V TOEIC • 155 học Java tiếng Việt hay • 100 học Android tiếng Việt hay • 247 học CSS tiếng Việt hay • 197 thẻ HTML • 297 học PHP • 85 học C# hay • 101 học C++ hay • 97 tập C++ có giải hay • 208 học Javascript có giải hay ... động từ • Mạo từ THE + tính từ • Tính từ + ONE/ONES Tính từ làm Đại từ • Cách sử dụng many & much • Một số cấu trúc tính từ + động từ nguyên thể • Tính từ + động từ nguyên thể/mệnh đề that/giới từ. .. da tính từ cần thêm s vào cuối (như dạng danh từ số nhiều) Ví dụ The blacks the Whites C, Cấu trúc the + tính từ đơi mang nghĩa số the accused (person) the unexpected (thing) Các loạt khác: • Tính. .. Tính từ: Định nghĩa & Phân loại • Vị trí Tính từ • Thứ tự tính từ chất lượng • Cách cấu thành dạng so sánh Tính từ • So sánh bằng, so sánh không bằng, so sánh hơn, so sánh • than/as + đại từ +
- Xem thêm -

Xem thêm: Cấu trúc the tính từ trong tiếng anh, Cấu trúc the tính từ trong tiếng anh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay