So sánh hơn bằng với cấu trúc than as đại từ trợ động từ trong tiếng anh

3 9 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/01/2019, 15:53

So sánh hơnbằng với cấu trúc thanas + đại từ + trợ động từ trong tiếng Anh Trang trước Trang sau Tính từ là từ chỉ tính chất, mức độ, phạm vi, … của người hoặc sự vật. Tính từ được sử dụng để bổ nghĩa cho Danh từ hoặc Đại từ. Tính từ được sử dụng để miêu tả các đặc tính của sự vật, hiện tượng mà Danh từ hoặc Đại từ đó đại diện.Phần so sánh hơn, so sánh bằng mình đã trình bày khá đầy đủ trong chương trước. Tuy nhiên trong chương này, mình xin trình bày chi tiết một mẫu câu thanas + đại từ + trợ động từ được sử dụng trong so sánh hơn của tính từ để giúp bạn nắm rõ hơn về cách chia động từ trong mệnh đề sau thanas và khi nào có thể bỏ qua động từ này.So sánh hơnbằng với cấu trúc thanas + đại từ + trợ động từA, Khi trong câu đã xuất hiện một động từ thì sau thanas chúng ta có thể sử dụng một trợ động từ để làm động từ thứ hai và thay thế cho động từ đó. I earn less than he does. (tương đương với less than he earns)Trong dạng câu so sánh này, thì của động từ không bắt buộc phải giống nhau. He knows more than I did at his age.B, Trong dạng câu so sánh này, nếu mệnh đề thứ hai chỉ bao gồm thanas + Iweyou + động từ và thì của động từ không thay đổi, thì bạn có thể bỏ qua động từ. Im not as old as you (are). He has more lime than Iwe (have) Trong tiếng Anh trang trọng, bạn nên sử dụng IWe. Tuy nhiên, trong tiếng Anh không trang trọng thì meus thường được sử dụng: He has more time than me. They are richer than usC, Khi thanas được theo sau bởi hesheit + động từ, thường thì bạn nên sử dụng động từ thứ hai. You are stronger than he is.Nhưng bạn cũng có thể không sử dụng động từ thứ hai và sử dụng heshethey trong tiếng Anh trang trọng hoặc himherthem trong tiếng Anh thông tục.Các qui tắc trên cũng có thể áp dụng trong các câu so sánh sử dụng trạng từ. I swim better than he doesbetter than him. They work harder than we doharder than us. You cant type as fast as I canas fast as me.Các loạt bài khác:Tính từ: Định nghĩa Phân loạiVị trí của Tính từThứ tự tính từ chỉ chất lượngCách cấu thành dạng so sánh của Tính từSo sánh bằng, so sánh không bằng, so sánh hơn, so sánh nhấtthanas + đại từ + trợ động từMạo từ THE + tính từTính từ + ONEONES và Tính từ làm Đại từCách sử dụng many muchMột số cấu trúc tính từ + động từ nguyên thểTính từ + động từ nguyên thểmệnh đề thatgiới từ Follow https:www.facebook.comhoc.cung.vietjack để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về ngữ pháp tiếng Anh, luyện thi TOEIC, Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile.... mới nhất của chúng tôi. Trang trước Trang sau Bài viết liên quan160 bài học ngữ pháp tiếng Anh hay nhất160 bài tập ngữ pháp tiếng Anh hay nhất72 bài ngữ pháp thực hành50 tình huống tiếng Anh thông dụng120 bí kíp luyện phần V TOEIC155 bài học Java tiếng Việt hay nhất100 bài học Android tiếng Việt hay nhất247 bài học CSS tiếng Việt hay nhất197 thẻ HTML cơ bản297 bài học PHP85 bài học C hay nhất101 bài học C++ hay nhất97 bài tập C++ có giải hay nhất208 bài học Javascript có giải hay nhấtHọc tiếng Anh tại vietjack.com:160 bài học ngữ pháp tiếng Anh hay nhất160 bài tập ngữ pháp tiếng Anh hay nhất72 bài ngữ pháp thực hành50 tình huống tiếng Anh thông dụng120 bí kíp luyện phần V TOEIC Trang web chia sẻ nội dung miễn phí dành cho người Việt.Lớp 3Lớp 4Lớp 5Lớp 6Lớp 7Lớp 8Lớp 9Lớp 10Lớp 11Lớp 12 So sánh với cấu trúc than as đại từ trợ động từ tiếng Anh Trang trước Trang sau Tính từ từ tính chất, mức độ, phạm vi, … người vật Tính từ sử dụng để bổ nghĩa cho Danh từ Đại từ Tính từ sử dụng để miêu tả đặc tính vật, tượng mà Danh từ Đại từ đại diện Phần so sánh hơn, so sánh trình bày đầy đủ chương trước Tuy nhiên chương này, xin trình bày chi tiết mẫu câu than/as + đại từ + trợ động từ sử dụng so sánh tính từ để giúp bạn nắm rõ cách chia động từ mệnh đề sau than/as bỏ qua động từ So sánh hơn/bằng với cấu trúc than/as + đại từ + trợ động từ A, Khi câu xuất động từ sau than/as sử dụng trợ động từ để làm động từ thứ hai thay cho động từ I earn less than he does (tương đương với less than he earns) Trong dạng câu so sánh này, động từ khơng bắt buộc phải giống He knows more than I did at his age B, Trong dạng câu so sánh này, mệnh đề thứ hai bao gồm than/as + I/we/you + động từ động từ khơng thay đổi, bạn bỏ qua động từ I'm not as old as you (are) He has more lime than I/we (have) Trong tiếng Anh trang trọng, bạn nên sử dụng I/We Tuy nhiên, tiếng Anh khơng trang trọng me/us thường sử dụng: He has more time than me They are richer than us C, Khi than/as theo sau he/she/it + động từ, thường bạn nên sử dụng động từ thứ hai You are stronger than he is Nhưng bạn khơng sử dụng động từ thứ hai sử dụng he/she/they tiếng Anh trang trọng him/her/them tiếng Anh thông tục Các qui tắc áp dụng câu so sánh sử dụng trạng từ I swim better than he does/better than him They work harder than we do/harder than us You can't type as fast as I can/as fast as me Các loạt khác:  Tính từ: Định nghĩa & Phân loại  Vị trí Tính từ  Thứ tự tính từ chất lượng  Cách cấu thành dạng so sánh Tính từSo sánh bằng, so sánh khơng bằng, so sánh hơn, so sánh  than/as + đại từ + trợ động từ  Mạo từ THE + tính từ  Tính từ + ONE/ONES Tính từ làm Đại từ  Cách sử dụng many & much  Một số cấu trúc tính từ + động từ nguyên thể  Tính từ + động từ nguyên thể/mệnh đề that/giới từ Follow https://www.facebook.com/hoc.cung.vietjack/ để tiếp tục theo dõi loạt ngữ pháp tiếng Anh, luyện thi TOEIC, Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile Trang trước Trang sau Bài viết liên quan  160 học ngữ pháp tiếng Anh hay  160 tập ngữ pháp tiếng Anh hay  72 ngữ pháp thực hành  50 tình tiếng Anh thơng dụng  120 bí kíp luyện phần V TOEIC  155 học Java tiếng Việt hay  100 học Android tiếng Việt hay  247 học CSS tiếng Việt hay  197 thẻ HTML  297 học PHP  85 học C# hay  101 học C++ hay  97 tập C++ có giải hay  208 học Javascript có giải hay Học tiếng Anh vietjack.com:  160 học ngữ pháp tiếng Anh hay  160 tập ngữ pháp tiếng Anh hay  72 ngữ pháp thực hành  50 tình tiếng Anh thơng dụng  120 bí kíp luyện phần V TOEIC Trang web chia sẻ nội dung miễn phí dành cho người Việt Lớp 3Lớp 4Lớp 5Lớp 6Lớp 7Lớp 8Lớp 9Lớp 10Lớp 11Lớp 12 ... so sánh  than/ as + đại từ + trợ động từ  Mạo từ THE + tính từ  Tính từ + ONE/ONES Tính từ làm Đại từ  Cách sử dụng many & much  Một số cấu trúc tính từ + động từ nguyên thể  Tính từ + động. .. can /as fast as me Các loạt khác:  Tính từ: Định nghĩa & Phân loại  Vị trí Tính từ  Thứ tự tính từ chất lượng  Cách cấu thành dạng so sánh Tính từ  So sánh bằng, so sánh không bằng, so sánh hơn, ... him/her/them tiếng Anh thơng tục Các qui tắc áp dụng câu so sánh sử dụng trạng từ I swim better than he does/better than him They work harder than we do/harder than us You can't type as fast as I can/as
- Xem thêm -

Xem thêm: So sánh hơn bằng với cấu trúc than as đại từ trợ động từ trong tiếng anh, So sánh hơn bằng với cấu trúc than as đại từ trợ động từ trong tiếng anh

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay