Am muu tham hiem cua gioi cam quyen bac kinh

21 23 0
  • Loading ...
1/21 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/01/2019, 15:51

Tự ngàn xưa người Tàu luôn luôn tìm cách chiếm đoạt, đồng hóa hay tiêu diệt và ăn cướp văn minh của người khác để nhận làm văn minh của mình. Ðây là sách lược xuyên suốt trong chiều dài lịch sử của Hán tộc. Ta tự hỏi: Bao nhiêu dân tộc cùng tồn tại trong lãnh thổ mà ta gọi là “Trung Hoa” ngày nay đã từng bị Hán tộc thôn tính và đồng hóa ? Con số ấy không thể dưới 100 dân tộc. Khi Mông Cổ thôn tính gần như toàn bộ Á Châu (ngoại trừ Việt Nam và Nhật) và một phần Âu Châu, tạo ra một đế quốc rộng lớn nhất hoàn cầu vào thế kỷ 13 (Mông Cổ 2 triệu ruỡi dân đã chiếm toàn lãnh thổ Trung Hoa 80 triệu dân trong vòng 90 năm, thái độ khiếp nhược của Nho sĩ Trung Hoa đã khiến Mông Cổ khinh miệt và xếp họ dưới gái điếm, chỉ trên ăn mày – 8 gái điếm, 9 Nho sĩ, 10 ăn mày), thì cuối cùng Mông Cổ cũng bị Tàu đồng hóa một phần (Nội Mông ngày nay). Mãn Châu thôn tính toàn bộ nước Tàu, lập ra nhà Thanh (dưới sự điều khiển của quân sư Phạm Văn Trình, Mãn Châu 1 triệu dân đã diệt triều đại nhà Minh 150 triệu dân và đặt nền đô hộ Trung Hoa gần 3 thế kỷ từ 1616 đến 1911), nhưng cuối cùng thì Mãn Thanh cũng bị Tàu đồng hoá. Căn nguyên chính yếu là vì họ không giữ bản sắc riêng của mình mà lại mang dân tộc mình hòa vào dòng Hán tộc, một giống dân chuyên đi thôn tính và đồng hoá kẻ khác. ^=^ Đặng Hoàng Hải ^=^ hoanghai.dang@gmail.com hoanghai85lc@yahoo.com History E-Books: HD300306007 Compiled & Published by Rosea Index: Âm Mưu Thâm Hiểm Của Giới Cầm Quyền Bắc Kinh Hồ Cẩm Đào Thừa Thắng Bắc Hàn Lấn Sân Việt Nam Hai Nước Miên Việt Bị Trung Cộng Chơi Đòn Hiểm Độc Hồ Cẩm Đào Sang Việt Nam Kéo Theo Nhiều Nghi Vấn 10 Miến Điện Chịu Từ Bỏ Chức Chủ Tịch ASEAN 2006 11 Đòn Thâm Độc Của Bắc Kinh? 13 Chuyến kinh lý ( Thiên Tử Hồ Cẩm Đào ) Và ( Cống triêù ) bọn nhu nhược cs 15 Âm Mưu Thâm Hiểm Của Giới Cầm Quyền Bắc Kinh Hôm xin giới thiệu ba vấn đề có liên quan đến âm mưu bành trướng Bắc Kinh trích từ sách tiếng trị gia Lê Văn Xương gồm:1) Cố Giáo Hoàng John Paul II Vấn Đề Tôn Giáo 2) Âm Mưu Thâm Hiểm Của Giới Cầm Quyền Bắc Kinh 3) Thái độ với Trung Cộng I)- Cố Giáo Hoàng John Paul II Vấn Đề Tôn Giáo: Chúng nghĩ Cố Giáo Hoàng John Paul II nên gọi John Paul The Great phải 26 năm ngơi vị Giáo Hồng, Ngài đến viếng thăm khoảng 120 quốc gia với sứ điệp thật rõ rằng: “Giáo hội Thiên Chúa Giáo La Mã giáo hội Tình Thương, Bác Ái, Cơng Bằng Giáo hội người nghèo” Nhưng qua tang lễ Cố Giáo Hồng thì: Chúng ta thấy Rome với tất hoành tráng vĩ đại mình, Giáo hội Cơng Giáo chưa giáo hội người nghèo khó bị áp toàn giới này; chưa kể đến việc tang tế Cố Giáo Hoàng lại gợi nhớ lại nhiều thời kỳ đắng cay xảy HD300306007 Allrights reseved by Rosea http:// danghoanghai.999.org ^=^ Đặng Hoàng Hải ^=^ hoanghai.dang@gmail.com hoanghai85lc@yahoo.com kh gia Rome (thần quyền) với nhiều vùng giới Cho nên việc bầu chọn vị Giáo Hồng để lộ loạt mâu thuẫn bên lòng Rome hai khuynh hướng: Một tiếp tục mạnh dạn tiến bước theo đường mà Giáo Hoàng John Paul II làm, hay trở với truyền thống độc tôn Giáo hội thiết lập từ thời Giáo Hoàng tiên khởi Peter đến Nếu khuynh hướng thứ chọn Hồng y châu Phi trở thành Giáo Hoàng kế nhiệm, khuynh hướng thứ hai chọn vị Hồng y gốc Ý hay Ðức lên ngơi Giáo Hồng Chúng tơi khơng đặt nặng việc chọn lựa vị Tân Giáo Hoàng từ nơi khác Nam Mỹ Phi Luật Tân, số tín đồ Cơng Giáo Nam Mỹ lên đến gần 400 triệu, riêng Phi thơi, số tín đồ Cơng Giáo lên đến 50 triệu Nhưng giáo hội nước tỏ bảo thủ hồn tồn sống xa cách với mơi trường chung quanh, Hồng Y đoàn chọn vị Hồng Y từ hai nơi bước thụt lùi thật đáng tiếc Trong điều kiện giới ngày nay, dường Giáo hội khơng có nhiều chọn lựa ngồi việc tiến mạnh đường mà Giáo Hoàng John Paul II vạch ra, nhằm chuẩn bị cho giai đoạn hợp sâu rộng nữa, thiết thực tôn giáo khác, mà khứ lịch sử để lại nhiều mâu thuẫn tôn giáo với loài người với Lịch sử loài người lịch sử hợp nhất, tơn giáo chẳng ngồi quy luật lịch sử khách quan được, hợp loài người với nhằm phục vụ người, với tính cách người đích thực mục tiêu tối hậu lồi người nói chung Vì vậy, tơn giáo nào, quyền cố tình xa rời từ bỏ mục tiêu tối hậu tơn giáo ấy, quyền bị đào thải chẳng thương tiếc lồi người Thế giới khúc quanh quan trọng q trình chuyển hóa mình, nhằm đặt tảng cho xã hội Nhân Chủ Pháp Trị quy mơ tồn cầu, chủng tộc, quốc gia, văn hóa có chỗ đứng tương xứng ánh mặt trời Cho nên, khuynh hướng phân liệt không giới chấp nhận Trong điều kiện Giáo Hội Công Giáo nay, Hồng Y trụ cột hẳn nhiên hiểu rõ Giáo Hội Công Giáo cần thực bước tiên phong, nhằm xóa bỏ tồn đọng lịch sử để lại cách kiên quyết, cho dù với nhiều thương đau Nhưng thử hỏi: Giáo Hội có đường khác khơng ? Do đó, sứ mệnh vị Giáo Hoàng kế vị trở nên nặng nề bóng Cố Giáo Hồng John Paul II q lớn Giáo Hội Cơng Giáo thời gian tới có lẽ phải tiến hành hành động cụ thể (thay lời nói thơng qua viếng thăm) nhằm thuyết phục tôn giáo khác, thực cải cách để bước tiến đến chỗ hiệp thông với thoả thuận với nguyên tắc cư xử, để tôn giáo đóng góp vào việc hồn thiện người, song song với nỗ lực từ phía phủ ngày trở nên hợp hơn, để đến phủ tồn cầu Việc chắn xảy nửa đầu kỷ 21 mà Nếu không cam đảm nhận lãnh sứ mệnh ấy, tơn giáo bị hết vị trí lòng nhân loại tương lai vì: Ai biết rõ phòng thí nghiệm đó, nhà khoa học nghiên cứu ? Cái có khả làm đảo lộn giới mặt nói đến tơn giáo Cho nên, lúc mà tôn giáo gặp phải khủng hoảng chung nhất: Ðó mát niềm tin Thần Linh nơi người, (Hồi Giáo không cưỡng lại niềm tin này) cộng thêm với đà tiến triển khoa học phát huy cao độ, lúc tơn giáo phải tâm làm cho lồi người tương lai Cơng Giáo phải người tiên phong, dù muốn hay khơng vị mình, Giáo hội Cơng Giáo “được” coi đại diện cho tiếng nói tinh thần tồn nhân loại Cái có lẽ nên bắt đầu cách hình thành tổ chức hợp tác tơn giáo mang tính tồn cầu Ðây nơi trao đổi quan điểm vấn đề liên quan đến đời sống tinh thần người, để đến chỗ hợp tác với sâu rộng hợp tác với quyền quy mơ tồn cầu, nhằm hình thành lớp cơng dân mang tính tồn cầu Một HD300306007 Allrights reseved by Rosea http:// danghoanghai.999.org ^=^ Đặng Hoàng H¶i ^=^ hoanghai.dang@gmail.com – hoanghai85lc@yahoo.com việc làm bước xóa nhòa mâu thuẫn tồn q trình tiến hóa người để lại Một việc khác tiến hành mà không gây hệ lụy liên quan đến việc giải thích giáo lý hay giáo luật: Ðó tơn giáo đóng góp cải vật chất giáo hội vào việc cứu vớt người nghèo khổ gia tăng quy mô lớn đà phát triển công nghiệp vũ bão Xét cho Chúa Trời, thánh Allah, Ðức Phật, Chúa Giê-Su hay giáo chủ Mohamet có thiện ý muốn cứu vớt lồi người khốn khó cả! Tất giáo hội bị trói buộc chặt chẽ đến độ phi lý phi đạo lý nữa, giáo luật người đặt Nếu tất tôn giáo bị đắm chìm câu thúc ấy, tơn giáo ngày chấp nhận hơn, tơn giáo cố tình xa rời người để trở thành cơng cụ phục vụ cho điều luật người đặt Của cải vật chất nên coi phương tiện phục vụ người, phương tiện nhằm xác định quyền uy kẻ khác Khi nghĩ hành động thế, hành động theo kiểu xác định nghĩ như, tơn giáo tự hạ thấp xuống kẻ tầm thường Thực tài sản Giáo Hội từ trung ương đến địa phương lớn Việc sở đắc tài sản bị dị nghị giáo dân có tinh thần cấp tiến, (giáo dân cần phân biệt tích sản Giáo Hội Công Giáo với ngân sách điều hành Vatican năm) Giáo Hội Công Giáo nên tiên phong, dấn thân thêm việc giúp đỡ người nghèo khó, bệnh tật Ở giới vấn đề bệnh AIDS Châu Phi trở thành thách đố mặt đạo đức tồn nhân loại Giáo Hội Cơng Giáo đóng góp nhiều cơng sức vào việc ngăn chặn dịch bệnh nguy hiểm Hành động cụ thể xuất phát từ tâm Giáo Hội Công Giáo, bước giải mâu thuẫn tồn đọng lòng nhân loại cách tồn diện, mà khơng cần phải tốn nhiều công sức để thương thuyết dẫn giải Ðiều làm cho Giáo Hội trở nên nhân nữa, dễ chấp nhận hội hòa hợp tơn giáo với điều làm Tương lai Giáo Hội Công Giáo lệ thuộc chặt chẽ vào việc định hướng cho Giáo Hội Công Giáo, nhằm đóng góp tích cực vào cơng xây dựng xã hội Nhân Chủ, nhân thực quy mơ tồn cầu Ước mong tất tơn giáo giới mãi tôn giáo tình thương u, bác ái, khoan hòa II)- Âm Mưu Thâm Hiểm Của Giới cầm Quyền Bắc Kinh: 1)- Ðường Lối Của Tàu: a) Kiểm điểm lịch sử: Lịch sử Á Châu từ cổ đại đến trải qua đến 5000 năm, lịch sử tranh đấu không khoan nhượng Hán tộc Bách Việt Các nhánh khác Á Châu trở thành lực lớn kỷ qua văn minh Phương Tây tràn đến Á Châu mà Nhưng văn minh Phương Tây lý giảm nhẹ ảnh hưởng để Á Châu vươn lên, tranh chấp Hán tộc Bách Việt lại mau chóng trở thành chủ đề gây nhiều tranh cãi có bùng nổ lớn làm thay đổi cục diện vùng hẳn nhiên giới Không chủng tộc Á Châu có nhiều kinh nghiệm đấu tranh với Hán tộc Bách Việt, mà Việt Nam hậu duệ chân truyền Hán tộc hiểu rằng: Chưa bẽ gãy ý chí người Việt Nam để biến Việt Nam thành tỉnh lỵ mình, Hán tộc khơng thể yên thực tham vọng chiếm đóng Á Châu Lịch sử để lại cho hai phiá nhiều HD300306007 Allrights reseved by Rosea http:// danghoanghai.999.org ^=^ Đặng Hoàng Hải ^=^ hoanghai.dang@gmail.com hoanghai85lc@yahoo.com học để đời Ðối với Hán tộc cho dù chúng dùng mưu thần, chước quỷ nữa, lần đụng độ với dân Việt lần Hán tộc bị thua trận ngày thua trận đau Với dân Việt Tàu thống nhất, chắn chúng đánh Việt Nam để thị uy thoả mãn tham vọng bành trướng lãnh thổ Bao vậy, Tàu mạnh tức khắc anh hùng hào kiệt Việt Nam hợp sức lại để bẽ gãy mưu đồ thâm độc Hán tộc Bốn học lịch sử (chỉ lấy bốn học tiêu biểu) mà đất nước ta trải qua 1000 năm đụng độ với Tàu, cho thấy: “Nếu muốn tồn tại, phải mạnh hai mặt vật chất lẫn tinh thần, phải luôn cảnh giác âm mưu thâm độc Bắc Kinh gây cho cho tất lân bang Tàu, việc xưa vậy, việc không khác” Trong điều kiện giới hôm nay, phải cần tìm hiểu Tàu cách toàn diện bối cảnh quan hệ quốc tế ngày trở nên phức tạp, đầy mâu thuẫn, quyền lợi phía đan chéo với giới chẳng có tơn ty trật tự Thế chiến II phế bỏ đế quốc kiểu cũ tạo chiến tranh lạnh Nay chiến tranh lạnh chấm dứt tạo khoảng trống quyền lực cách lớn lao, hội cho lực tong quyền cực đoan nhân danh tông giáo (Hồi Giáo ví dụ) trỗi dậy hội để chủ nghĩa xâm lược bành trướng Hán tộc bộc phát quy mơ tồn Á Châu có dấu hiệu lan sang đến nhiều vùng khác, kể Nam Mỹ, Châu Phi Tự ngàn xưa người Tàu ln ln tìm cách chiếm đoạt, đồng hóa hay tiêu diệt ăn cướp văn minh người khác để nhận làm văn minh Ðây sách lược xuyên suốt chiều dài lịch sử Hán tộc Ta tự hỏi: Bao nhiêu dân tộc tồn lãnh thổ mà ta gọi “Trung Hoa” ngày bị Hán tộc thơn tính đồng hóa ? Con số khơng thể 100 dân tộc Khi Mơng Cổ thơn tính gần toàn Á Châu (ngoại trừ Việt Nam Nhật) phần Âu Châu, tạo đế quốc rộng lớn hồn cầu vào kỷ 13 (Mơng Cổ triệu ruỡi dân chiếm toàn lãnh thổ Trung Hoa 80 triệu dân vòng 90 năm, thái độ khiếp nhược Nho sĩ Trung Hoa khiến Mông Cổ khinh miệt xếp họ gái điếm, ăn mày – gái điếm, Nho sĩ, 10 ăn mày), cuối Mơng Cổ bị Tàu đồng hóa phần (Nội Mơng ngày nay) Mãn Châu thơn tính tồn nước Tàu, lập nhà Thanh (dưới điều khiển quân sư Phạm Văn Trình, Mãn Châu triệu dân diệt triều đại nhà Minh 150 triệu dân đặt đô hộ Trung Hoa gần kỷ từ 1616 đến 1911), cuối Mãn Thanh bị Tàu đồng hố Căn ngun yếu họ khơng giữ sắc riêng mà lại mang dân tộc hòa vào dòng Hán tộc, giống dân chun thơn tính đồng hố kẻ khác Người Tàu không lật đổ triều đại ngoại lai sức mạnh triều đại giai đoạn sơ khai giai đọan chiếm đóng, mà phải chờ cho triều đại ngoại lai suy thối, lực nội địa trỗi dậy để nắm lấy quyền lực (nhà Minh hay Tôn Dật Tiên thôi) Tinh thần quốc gia Tàu yếu (vì dân Tàu kết hợp cưỡng ép Hán tộc 100 dân tộc khác bị Hán tộc chiếm đất đồng hoá bạo lực) nên phải cai trị bạo lực Khi súng đạn, kỹ thuật Âu Châu tràn tới Á Châu vào kỷ 19 nước Tàu bị xâu xé số vùng nằm dọc theo duyên hải (Hong Kong, Ma Cao, Thượng Hải v v…) triều đình nhà Thanh tồn Họ tồn mà không bị đô hộ tồn diện người Tàu tài giỏi gì, mà lục địa Tàu đủ rộng lớn để lực Âu Châu tiến hành việc thôn tính Ấn Ðộ Ngồi lực Anh-Pháp sau tới Á Châu thời gian sau đuối sức (so với sức mạnh Âu Châu thời đó) Vả lại tiến sâu vào Á Châu tuyến tiếp vận lại xa, chưa kể đến việc tiến vào Á Châu sâu tạo mối đe dọa với Nga Nga phải phản ứng Ðây điều mà Anh-Pháp không muốn xảy Cho nên nước Tàu có thời gian tương đối ổn định để họ vừa có hội tiếp xúc với Phương Tõy HD300306007 Allrights reseved by Rosea http:// danghoanghai.999.org ^=^ Đặng Hoàng Hải ^=^ hoanghai.dang@gmail.com hoanghai85lc@yahoo.com nhng gỡn gi truyền thống Hán tộc họ, đồng thời thi hành số biện pháp nhằm can thiệp vào tình hình nước lân bang hầu chờ hội quật khởi Cơ hội lúc mâu thuẫn lòng xã hội Âu Châu quốc gia Âu Châu với ngày trở nên gay gắt (vấn đề giới thợ thuyền chủ nhân, vấn đề thứ hai Ðức với hai lực yếu Âu Châu Anh Pháp) Tình hình dẫn đến Thế Chiến I II chiến tranh lạnh sau Người Tàu biết lợi dụng hội để ngoi lên nhằm cố gắng xác định vai trò mình, lực chủ yếu chi phối tình hình Á Châu, thành lực có khả tam phân thiên hạ với Mỹ với Âu Châu nói chung (Nga nằm trụ thứ ba Âu Châu mắt chiến lược gia Tàu) Ðể đạt mục đíchh tối hậu ấy, nước Tàu có hai chủ trương: a1) Tìm hội để tiếp thu học thuật Phương Tây nhằm canh tân nước Tàu mặt (kinh tế, kỹ thuật, trị, quân sự) a2) Ra sức đặt móng cho việc thơn tính Hán hóa lân bang, để bước tiến tới việc biến quốc gia thành tỉnh Tàu (nhìn gương Tây Tạng rõ Tây Tạng bị thơn tính võ lực để trở thành tỉnh Tàu Dân Tây Tạng bị đàn áp dã man, thơ bạo, văn hóa lâu đời Tây Tạng bị hủy diệt, dân Hán tràn sang nắm sinh hoạt xã hội Tây Tạng), nhằm mở rộng vòng đai bảo vệ Bắc Kinh (trung tâm quyền lực Hán tộc) Nếu chiến tranh xảy tỉnh vòng ngồi phải chịu hy sinh chết chóc đầu não Hán tộc an tồn Nếu lực ngoại bang mạnh Tàu hy sinh tỉnh vòng ngồi cố thủ trung tâm, để chờ hội quật lại lực ngoại bang mâu thuẫn hay yếu (lịch sử xảy nhiều lần, vừa điều xảy Pháp chủ trương Liên Âu nên bãi bỏ cấm vận vũ khí với Tàu) Tùy theo đà mâu thuẫn mà Tàu tìm cách tiến lên ngơi vị chi phối tồn cầu mặt để cuối Hán hóa tồn cầu Ý đồ chiến lược khơng phải hình thành cách tồn diện việc trí thức Tàu thẩm định lịch sử để đề lược tồn diện đường dài Nó kết nhiều học lịch sử diễn tiến 150 năm qua với việc: - Ðại úy Francis Garnier đem qn vơ Hà Nội nhà Thanh cho tướng Lưu Vĩnh Phúc đem quân vô Việt Nam để chống Pháp (nhà Nguyễn yếu trí tuệ chuyện này) Khi Francis Garnier bị quân Tàu giết Pháp phải nhượng - Anh, Pháp, Ðức, Nga, v v… q phân hố nên khơng dám xâm lăng Tàu tồn diện Hoa Kỳ có sức mạnh cực lớn vào đầu kỷ 20 tỏ sẵn sàng giúp Tàu, khơng có ý định biến Tàu thành thuộc địa, Tàu dùng chiến thuật “bẽ đũa một” để tạo đồng minh tiếp thu trợ giúp kỹ thuật Trong vấn đề quốc tế, Tàu chủ trương dựa vào lực để thương thuyết hay bắt bí lực hầu thủ lợi, chết mặc kệ Tàu không mặt đối đầu trực tiếp với lực mạnh nước Tàu đủ mạnh điều kiện khơng phương cách tránh né để thủ lợi khác Tàu phải phát động chiến tranh Khi phát động chiến tranh đạo quân thứ Bắc Kinh người Tàu hải ngoại lực lượng tồn bích kết hợp trị, qn sự, kinh tế, tình báo, phá hoại, gián điệp, lật đổ để biến lân bang xa gần thành quốc gia ngoại vi cánh tay nối dài Tàu HD300306007 Allrights reseved by Rosea http:// danghoanghai.999.org ^=^ Đặng Hoàng Hải ^=^ hoanghai.dang@gmail.com hoanghai85lc@yahoo.com Nhưng để đạt ý đồ chiến lược này, nước Tàu phải canh tân cải cách để thích nghi với tình thế giới vào cuối kỷ 19 sang đầu kỷ 20 Sự canh tân cải cách thực Tôn Văn (Tôn Dật Tiên) ông ta đề “Tam Dân Chủ Nghĩa” Nhưng cao trào Cộng sản chủ nghĩa thắng lợi Nga vào năm 1917, Quốc Tế Cộng Sản III (Cộng sản đệ tam) hô hào đảng Cộng sản quốc gia thuộc thực dân, phải có nghĩa vụ xây dựng củng cố đảng Cộng sản quốc gia thuộc địa, để hình thành trận tuyến quốc tế Cộng sản nhằm đánh sập chủ nghĩa thực dân quy mơ tồn cầu, nước Tàu bị chia làm hai khuynh hướng có mục tiêu: Ðó xâm lăng Hán hóa lân bang Họ Mao (Mao Trạch Đông) nghĩ rằng: Tuyệt đại đa số dân Tàu nơng dân nghèo khó, muốn bành trướng lực nước Tàu phải xử dụng chủ nghĩa Cộng sản công cụ tối thượng để thống lòng dân từ thơn tính lân bang Vì vậy, Mao coi Quốc Dân Ðảng Tàu đảng người giàu, tay sai cho ngoại bang Quốc Dân Đảng thực ý đồ chiến lược to lớn Dĩ nhiên Mao người theo Mao thấy rõ là: Cuộc chiến tranh Cộng sản Quốc tế Liên Xô lãnh đạo khối Tư Bản Hoa Kỳ lãnh đạo khơng thể tránh Vì thế, lãnh đạo Tàu lợi dụng chiến tranh để bành trướng lực b) Quốc Dân Ðảng Tàu Cộng Sản Tàu: Chúng ta cần phải phân biệt thuyết Tam Dân (sic) Tôn Văn chủ trương với Quốc Dân Ðảng Tàu Mao Trạch Đông không đồng ý với Tôn Văn, mà không đồng ý với Tưởng Giới Thạch việc thi hành đường lối bành trướng Hán tộc, mục tiêu tối hậu Tôn Văn, Tưởng Giới Thạch Mao Trạch Đông Hán hóa tồn nhân loại trình bày 2- Cái nhìn sâu sắc Cụ Lý Đơng A hiểm họa Tàu: Ðể minh chứng cho điều này, ta cần phải ghi điều mà Cụ Lý Ðơng A thẩm định trị lộ tuyến Quốc Dân Ðảng Tàu (Trung Hoa) nào: * - ÐỐI TÀU: Muốn biết lập trường người người mình, tự xem cần, xem người hết xu hướng phát triển lịch sử, trị lộ tuyến người phía mặt cần Trung tâm quy luật lịch sử Tàu là: “Hữu đức giả hữu thổ”; hữu đức đạo đức, lấy ý nghĩa nghiêm ngặt kinh sử Tàu mà giảng giải lấy tài hóa thu nhân tâm Cái quy luật đem phối hợp với ý chí dân tộc “hưng Hoa diệt Di”, hình thành định nghĩa lịch sử xâm lược Cái nguyên tắc chủ yếu từ cổ tới thực hành mà nói có chứng cớ thực hành Bằng đem thực tiễn kho nguyên tắc kinh sử thấy nhan nhản Kinh sử vốn miệng lưỡi giáo nhà nho Kinh sử vốn miệng lưỡi giáo nhà nho làm trung kiên cho xã hội quan liêu dân chủ, trung lưu tư sản phong kiến thiên hạ đại đồng chủ nghĩa lối Hán, mà vũ khí thủ đoạn chủ yếu chủng tộc xâm lược Chủng tộc suy tiến theo lối “tam niên dưỡng nhi giáo chi tất giai ngơ dân”, văn hóa đựơc suy tiến sau chủng tộc làm hệ thủ sau công: “tuần tuyên văn giáo, thủ tứ Di”, kinh tế theo sau nữa: “hữu đức giả hữu thổ” mà trị chiếm lĩnh cần yếu “phổ thiên chi hạ, mạc phi vương thổ” tất phục tòng lưỡi lê: “nhưỡng Di Địch, phạt Man Khương” Hồ Cẩm Đào Thừa Thắng Bắc Hàn Lấn Sân Việt Nam Lý Đại Nguyên (VNN) HD300306007 Allrights reseved by Rosea http:// danghoanghai.999.org ^=^ Đặng Hoàng Hải ^=^ hoanghai.dang@gmail.com hoanghai85lc@yahoo.com Sau chuyến công du Bắc Hàn, theo yêu cầu "anh cả" Mỹ, nhằm buộc Kim Chính Nhất phải cúi đầu cam kết từ bỏ chương trình vũ khí nguyên tử, để chịu phép bắt tay vào công xây dựng kinh tế theo khuôn mẫu Trung Cộng, Hồ Cẩm Đào lãnh tụ tối cao Trung Cộng liền tới Hànội, tiến hành lấn sân Hoa Kỳ Việt Nam, để hướng khắp Đông Á Toàn Cầu Tại diễn đàn Quốc Hội Cộng Sản Việt Nam, ngày 1-11-2005, họ Hồ lớn tiếng tuyên truyền thành công 27 năm cải cách mở cửa Theo Hồ Cẩm Đào: "Lâu nay, lãnh đạo đảng Cộng Sản Trung Quốc, nhân dân Trung Quốc kiên trì lấy chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Mao Trạch Đơng, lý luận Đặng Tiểu Bình tư tưởng quan trọng "ba đại diện" làm đạo, kiên trì tự chủ, cải cách mở cửa, tiến thời đại, khơng ngừng hồn thiện chế độ Xã Hội Chủ Nghĩa, khơng ngừng tìm tòi phát triển nghiệp xã hội chủ nghĩa đặc sắc Trung Quốc, làm cho mặt Trung Quốc thay đổi long trời, lở đất" Thuyết "ba đại diện" vốn Giang Trạch Dân, mà họ Hồ không nhắc tới tên Giang, đủ thấy cánh Giang, Hồ có tranh chấp lớn Chủ trương "giảm bớt tâm vào sách triệt để khuyếch trương tăng trưởng kinh tế kỹ nghệ, quay sang cải thiện dịch vụ xã hội, làm giảm bớt cách biệt giầu nghèo đô thị nơng thơn" cánh Hồ - Ơn, bị cánh Giang - Tăng đánh bại Hội Nghị Trung Ương Trung Cộng vừa qua Chính hố cách biệt giầu nghèo tệ nạn đảng viên tham nhũng, việc Quốc Tế rục rịch chuyển vốn đầu tư từ Trung Hoa qua Ấn Độ, đe dọa đẫn tới sụp đổ long trời, lở đất chế độ độc đảng toàn trị tham nhũng Cộng Sản Trung Hoa Như vậy, tai họa sụp đổ chế độ "đặc sắc Trung Quốc" chưa cứu vãn nổi, mà Hồ Cẩm Đào lại muốn dậy cộng đảng Việt Nam vào đường tàn mạt sao? Liệu tham vọng lấn sân chơi Mỹ Việt Nam có khơng? Xem Hồ Cẩm Đào tham vọng có, tầm nhìn chiến lược bị giới hạn Khi Mỹ khơng chấp nhận Kim Chính Nhất trực tiếp với Mỹ, muốn Trung Cộng trì ảnh hưởng Bắc Hàn, Nam Hàn chưa sẵn sàng gánh nợ Bắc Hàn Mỹ bên tham dự hội nghị Bắc Kinh hỗ trợ cho Trung Cộng xây dựng lại Bắc Hàn Nhưng Mỹ có nhu cầu đặt quân Nam Hàn Nhật Bản Vì chương trình nguyên tử Bắc Hàn bị dẹp bỏ, mà Bắc Hàn nằm vòng tay Trung Cộng mối đe dọa an ninh Nhật Bản, Nam Hàn Á Châu Thái Bình Dương khơng thay đổi Dân Nhật phải chấp nhận cho phủ Nhật thay đổi Hiến Pháp, biến nước Nhật thành cường quốc quân tương xứng với vị cường quốc kinh tế thứ nhì giới, để với Mỹ, Ấn, Úc thành Liên Minh Chiến Lược Phòng Thủ, "chống khủng bố," "ngăn bành trướng" Châu Á Thái Bình Dương Để cho Trung Cộng có ảnh hưởng Bắc Hàn, tức mở đường cho Trung Cộng phát triển phía Bắc Á Xem vậy, hợp với việc Trung Cộng, Nga số nước vùng Trung Á thuộc Liên Xô trước kia, có ký Hiệp Ước Thượng Hải, khơng có Mỹ Còn phía Nam Á Đơng Nam Á vùng đất chật, người đông, vào hướng kinh tế thị trường, Dân Chủ Hóa chế độ tinh thần Quốc Gia đề kháng Đế Quốc cao, nên khơng phải đất phát triển trị "đặc sắc Trung Quốc" kết hợp với chủ nghĩa Xã Hội, mà đối tác kinh tế bình đẳng với Hồ Cẩm Đào nhân thắng Bắc Hàn dùng diễn đàn Việt Nam để nêu lên chủ thuyết trước dư luận Quốc Tế, đồng thời qua mặt cánh đối thủ nước, tiện lấn sân chơi dân chủ mở Mỹ Việt Nam, bọn Việt Cộng ngu dại nghe lọt tai đòi hởi Tự Do Tôn Giáo, Tự Do Nhân Quyền, Dân Chủ Hóa chế độ Mỹ Chủ thuyết trị "Dân Chủ Đặc Sắc Trung Quốc" theo Hồ Cẩm Đào: "1- Lấy người làm gốc, có nghĩa cần phải kiên trì phát triển nhân dân dựa vào nhân dân, nhân dân chia sẻ thành phát triển 2- Kiện toàn chế độ dân chủ, mở rộng tham gia trị có trật tự cho công dân, quán triệt phương châm chiến lược quản lý đất nước theo pháp luật, xây dựng nhà nứơc pháp trị Xã Hội Chủ Nghĩa, bảo đảm cho nhân dân thực bầu cử dân chủ, sách dân chủ, quản lý dân chủ giám sát dân chủ theo luật pháp 3- Xã Hội hài hòa Xã Hội Chủ Nghĩa xã hội dân chủ, pháp trị, cơng bằng, nghĩa, thành thực, thương u, tràn dầy sức sống, n bình, có trật tự người chung sống hài hòa với thiên nhiên 4- Cần phải sức tăng cường xây dựng lực cầm quyền xây dựng tính tiên tiến Đảng mác-xít " Tóm lại họ Hồ HD300306007 Allrights reseved by Rosea http:// danghoanghai.999.org ^=^ Đặng Hoàng Hải ^=^ hoanghai.dang@gmail.com – hoanghai85lc@yahoo.com thuộc chế độ Dân Chủ Dân Cử Pháp Trị, trì độc đảng tồn trị, khơng biết tới nhu cầu Tự Do Con Người tổ chức Xã Hội Dân Sự để Con Người tự bảo vệ phát huy Nhân Quyền Nhự vây Con Người đâu gốc chế độ Nhân Hồ Cẩm Đào cam đoan: "Sự phát triển Trung Quốc không làm trở ngại cho ai, không gây đe dọa ai, mà có lợi cho hòa bình, ổn định phồn vinh giới" Với Việt Nam, Hồ Cảm Đào khẳng định: "Hai bên trí xuất phát từ đại cục tầm cao chiến lược, áp dụng biện pháp hiệu hơn, đẩy mạnh toàn diện trao đổi hợp tác lãnh vực trị, kinh tế, ngoại giao, quốc phòng, văn hóa giáo dục, sâu vào trao đổi kinh nghiệm xây dựng đảng quản lý đất nước, lý luận thực tiễn xây dựng Xã Hội Chủ Nghĩa." Xem Hồ Cẩm Đào thực muốn ảnh hướng trực tiếp tới: Đề Cương, Đường Lối việc xếp nhân lãnh đạo cộng đảng Việt Nam Đại Hội X tới Nếu âm mưu Hồ Cẩm Đào thành cơng Hoa Kỳ lại lần thảm bại Việt Nam Lần trước cố tình để bại cho Liên Xơ, Trung Cộng giết nhau, lần đây? Chẳng lẽ chiến lược Dân Chủ Hóa Tồn Cầu để hoàn thiện Thị Trường Tự Do Toàn Cầu Hóa TT Bush bị gẫy đổ hay sao? Đã chiến lược toàn cầu Quốc Gia Hoa Kỳ, đương nhiên có hậu thn Quốc Dân Mỹ Giới Tài Phiệt Đại Công Ty Đa Quốc, mà thua Hồ Cẩm Đào giới loạn to Vậy, kẻ thua bọn Việt Gian tay sai Trung Cộng mà Hai Nước Miên Việt Bị Trung Cộng Chơi Đòn Hiểm Độc Lý Đại Nguyên (VNN) Trước sau Thủ Tướng Kampuchia, Hun Sen ký với Việt Nam hiệp ước bổ sung Phân Định Biên Giới có từ năm 1985, vào ngày10-10-20005 Hànội, dư luận đốùi lập xứ Chùa Tháp bùng nổ chống đối dội, họ cho Hun Sen nhượng Việt Nam nhiều Khởi từ vài tháng trước, cựu hoàng Norodom Sihanouk Bắc Kinh đưa tuyên bố ông thành lập hội đồng để giải vấn đề biên giới Kampuchia Việt Nam, ông làm chủ tịch, nhằm chận việc Hun Sen ký kết hiệp ước bổ sung với Hànội Nhưng Hun Sen khơng tham dự, nên dự tính bất thành Theo Hun Sen hiệp ước vừa ký với Việt Nam giành lại cho Kampuchia nhiều đất đai Nhưng với phe chống đối muốn Kampuchia đòi lấy đảo Phú Quốc vùng đồng Cửu Long, mà ông Sihanouk gọi Kampuchia Krom Trong thông điệp công bố ngày 15-10-2005 Bắc Kinh, ơng Sihanouk nói chuyện ông không đồng ý với định Pháp trao vùng Kampuchia Krom cho Hoàng đế Bảo Đại Việt Nam Đường ranh giới Brevie đựơc Pháp ấn định lại vào năm 1929 Khách quan công mà nói, đồng Cửu Long thuở xưa vùng đất bồi hoang vu, Chúa Nguyễn trước triều đình Huế sau này, đem dân, quân Việt vào để khai phá, đào kinh rạch, biến thành cánh đồng trồng lúa phì nhiêu mênh mơng Hệ thống kinh rạch đồng Cửu Long quốc tế đánh giá hệ thống kinh đào đứng hàng số giới Cơng hồn tồn Người Việt, Người Miên nhóm dân đến sau để làm ăn sinh sống Họ tạo thành cộng đồng nhỏ, sống chung hòa với đại khối dân Việt Nam Đến thời Việt Nam Cộng Hòa, họ trở thành cơng dân Việt Nam Họ có người đại biểu Quốc Hội người phục vụ Chính Quyền Quân Đội, bình đẳng Người Việt Ngay thời Người Việt sống xứ Chùa Tháp bị "cáp duồn", tức bị đuổi giết chiến dịch "thanh lọc chủng tộc" Người Miên, Người Khmer đất Việt sống yên vui, đề huề thường Chỉ đến thời Cộng Sản cai trị, họ bị đàn ápĩ, bóc lột giống tồn dân Việt Nam Nên nhóm Khmer q khích Kamphuchia, tung chiêu thành lập HD300306007 Allrights reseved by Rosea http:// danghoanghai.999.org ^=^ Đặng Hoàng Hải ^=^ hoanghai.dang@gmail.com – hoanghai85lc@yahoo.com nhà nước Khmer Krom tự trị, để gây chia rẽ hai dân tộc Việt Miên, nhằm chiếm lấy vùng đất giầu có Người Việt nhiều đời khai phá Phải nói, ơng Sihanouk người tích cực yểm trợ cho phong trào Khmer Krom, đòi lấy lãnh thổ hải đảo Việt Nam Đây mục tiêu chống nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam, mà mưuhiểm độc Trung Cộng, đào thêm sâu mâu thuẫn hai Dân Tộc Việt - Miên Dùng việc Kampuchia đòi lãnh thổ hải đảo Việt Nam, để hóa giải việc Dân Tộc Việt đòi lại hải đảo, mà Trung Cộng dùng quân đội chiếm Việt Nam, vùng lãnh thổ, lãnh hải, mà bọn Cọâng Sản Việt Gian, tên như: Lê Khả Phiêu, Nguyễn Mạnh Cầm, Trần Đức Lương, Nông Đức Mạnh, Nguyễn Văn An, ký phê chuẩn việc hiến dâng cho Trung Cộng Làm suy yếu khối ASEAN vốn mục tiêu "bành trướng" Trung Cộng Làm hủy hoại chế độ Dân Chủ non trẻ Kampuchia Đẩy Hun Sen vào phải độc tài đàn áp đối lập, bỏ tù ký giả chủ báo chống đối, có lợi cho Trung Cộng Giúp Trung Cộng trả đũa vụ quyền Hun Sen dám ký với Mỹ việc để tòa án Hoa Kỳ xử người Mỹ phạm tội xứ Chùa Tháp, giống Quốc Gia chấp nhận cho Mỹ đặt quân Vì nhu cầu chiến lược phòng thủ Mỹ đòi hỏi, biết đâu, ngày Mỹ lại chẳng đặt tiền đồn quân Kampuchia, với lo sợ Trung Cộng? Thật buồn cho cựu hoàng Sihanouk, ngừơi tồn dân Khmer u kính, mối thù hận sâu nặng với hai nước láng giềng Việt Thái, mà rơi vào kế sách chống ảnh hưởng Mỹ hai nước Tổng Thống Pháp De Gaulle Sắm vai trò Trung Lập Nhưng lại cho Cộng Sản Bắc Việt đặt Kamphuchia để tiến hành xâm lăng Miền Nam Việt Nam Nhờ vạây mà Việt Cộng kéo dài chiến Việt Nam, để cuối Hoa Kỳ trói tay Việt Nam Cộng Hòa lại cho Cộng Sản Việt Nam vào Saigòn lượm lấy quyền Đồng thời tạo điều kiện cho Khmer Đỏ nắm quyền thực sách diệt chủng, cầm tù ln ơng Sihanouk hoàng gia Nhờ Trung Cộng che chở Sihanouk Khmer Đỏ cử làm đặc sứ dự họp Liên Hiệp Quốc Ông trốn lại New York Ông yêu cầu quan thầy cũ nhận cho định cư Pháp, bị từ chối Nhân hội Đặng Tiểu Bình thăm Hoa Kỳ, phủ Mỹ trao ơng cho Trung Cộng Ông trở thành quân cờ tay Trung Cộng Đứng đầu quyền gọi Dân Chủ Kháng Chiến Khmer Đỏ, chống lại Việt Cộng, tay sai Liên Xơ Chính phủ Hun Sen Việt Cơng tạo ra, Khi Liên Xô sụp đổ, Việt Cộng chủ, đành chịu áp lực nước ASEAN quốc tế để rút quân Ông Sihanouk làm vua xứ Chùa Tháp, ông thường xuyên Bắc Hàn, sau hẳn Bắc Kinh Cuối nhường cho để sống vòng tay Trung Cộng.Tấm gươmg Norodom Sihanouk, lãnh tụ Dân Tộc Khmer, lãnh tụ nước nhỏ phải lấy làm học Dù thương dân, yêu nước cách mấy, toàn dân kính u tới đâu, mà khơng hiểu nước Khơng tạo cho dân chúng có điều kiện phát huy tinh thần tự do, tự chủ để tự định đoạt lấy sống mình, vận mệnh đất nước, lại cam tâm làm tay sai cho ngoại bang, số phận họ chẳng khác cựu hoàng Sihanouk Hết lực quốc tế dùng, trao cho lực quốc tế khác sử dụng, để chẳng làm lợi cho dân, cho nước, đơi làm hại tới tiền đồ Dân Tộc Những lãnh tụ nước nhỏ cần nắm vững nguyên tắc, có hội Dân Chủ Hóa phải dứt khốt thực ngay, để nâng cao trình độ khắp mặt người dân, phát huy nội lực Dân Tộc áp dụng vào sinh hoạt văn hóa, xã hội, trị, kinh tế để khỏi khống chế lực quốc tế, chủ động đưa Quốc Gia gia nhập tiến trình tồn cầu hóa Đó thực đường cứu dân, cứu nước Đó gọi Người u Nước Còn kẻ chuyên môn làm tay sai cho lực ngoại bang, Hồ Chí Minh Sihanouk phải gọi Phường Hại Nước HD300306007 Allrights reseved by Rosea http:// danghoanghai.999.org ^=^ Đặng Hoàng Hải ^=^ hoanghai.dang@gmail.com hoanghai85lc@yahoo.com Hồ Cẩm Đào Sang Việt Nam Kéo Theo Nhiều Nghi Vấn Lý Đại Nguyên (VNN) Theo hãng thông Kyodo ngày 5-10-05, trích thuật nguồn tin giới ngoại giao Bắc Kinh, cho biết, chủ tịch nước, kiêm tổng bí thư cộng đảng Trung Hoa, Hồ Cẩm Đào viếng thăm Việt Nam vào cuối tháng này, nhằm khẳng định tâm tăng cường quan hệ kinh tế thương mại trao đổi vụ tranh chấp chủ quyền quần đảo Trường Sa, với hy vọng mở cho giai đoạn quan hệ song phương Thực ra, chẳng cần Hồ Cẩm Đào phải đích thân tới Việt Nam, Việt Nam Trung Cộng ký kết hiệp ước kinh tế thương mại song phương Việc tranh chấp chủ quyền Trường Sa Việt Cộng phải nhượng cho Trung Cộng thăm dò dầu khí chung Nhất trước đây, bọn tớ Trung Cộng Hànội cúi đầu "hiến đất, dâng biển" êm xuôi từ lâu Vậy chẳng việc nêu trên, mà Hồ Cẩm Đào phải tới Hànội vào lúc cộng đảng Việt Nam chuẩn bị cho chào đời ban lãnh đạo Hiện nội cộng đảng Việt Nam rệu rạo Quốc nạn tham nhũng che dấu Giới trí thức đảng đồng loạt góp ý kiến buộc đảng phải triệt để đổi Cuộc tranh giành quyền lãnh đạo đảng, diễn ngày liệt Trong Tồn Dân Quốc Tế đòi hỏi Việt Nam phải thực Dân Chủ Hóa, để nhận vốn đầu tư huy động nội lực quốc dân, nhằm phát triển kinh tế, mở sinh lộ tiến vào thời đại Tồn Cầu Hóa Bọn đàn em Bắc Kinh Tổng Cục II, cánh tay nối dài Quốc Tế Tình Báo Trung Cộng bị vạch mặt tên, khiến bọn chúng lâm vào bị động Nay Hồ Cẩm Đào sang Hà-nội bọn đàn em hẵn phải mừng lắm, chúng định dựa vào đàn anh để phản công, lấy lại tư Như vậy, cộng đảng Việt Nam khó tránh khỏi lâm vào tình trạng loại trừ hai nhóm Tả Khuynh Đổi Mới Giống thời Đại Hội VIII, Đào Duy Tùng bị đầu độc Giống Đại Hội IX, Lê Khả Phiêu bị lật đổ, trước mắt Hồ Cẩm Đào, lúc đại diện Trung Cộng tham dự Đại Hội Có thể hiểu, Hồ Cẩm Đào rút kinh nghiệm đau nhục, nhìn tên đàn em ngoan ngỗn, Lê Khả Phiêu bị bay chức Tổng Bí Thư, mà khơng kịp trở tay Nên họ Hồ phải sang trước Trung Ương Đảng Việt Cộng xếp vai trò lãnh đạo, để có số đàn em thân tín Bộ Chính Trị, nhằm tạo co kéo, khiến cho Việt Nam đổi mới; bị dậm chân chỗ, luôn chịu lép vế trước sức lấn át Trung Cộng Còn nắm chức Tổng Bí Thư chức vụ trọng yếu khác, Trung Cộng thực đựơc bước khởi động cho chiến lược "bành trướng" khắp miền Á Châu Thái Bình Dương, qua việc buộc Việt Nam phải làm công cụ cho mưu lược Đế Quốc Điều đảng viên kỳ cựu ông Trần Đại Sơn, thư đề ngày 3-10-2005, gửi cho "Những người chuẩn bị cho Đại Hội Đảng lần thứ 10" thư có đoạn viết: "Tơi tin Hồ Cẩm Đào, chủ tịch nước Tầu sang thăm Việt Nam Tơi có tìm hiểu sang Việt Nam làm gì? biết rõ Hồ Cẩm Đào sang ta để bàn với lãnh đạo đảng Cộng Sản Việt Nam phủ Việt Nam giao Vịnh Cam Ranh cho Tầu Tầu trả ta quần đảo Hoàng Sa" Nếu mưu đồ Tầu Cộng với bọn Việt Gian tay sai, việc làm vô nguy hiểm láu cá Hoàng Sa vốn thuộc Việt Nam, mà chúng cướp từ tay quyền Việt Nam Cộng Hòa, dùng để đổi lấy việc Việtcộng giao cảng Cam Ranh cho chúng Có nghĩa trước sau Hồng Sa Việt Nam phải trả lại cho Việt Nam, ngày Việt Nam đủ mạnh Còn chúng làm chủ quân cảng Cam Ranh Mỹ xây dựng sẵn, nhằụm khống chế Biển Đông, để bành trướng tồn vùng Đơng Nam Á Điều chắn đụng độ với chiến lược HD300306007 Allrights reseved by Rosea http:// danghoanghai.999.org ^=^ Đặng Hoàng Hải ^=^ hoanghai.dang@gmail.com – hoanghai85lc@yahoo.com toàn cầu Mỹ Cuộc đại chiến Thái Bình Dương thật khó tránh, mà Việt Nam đương nhiên trở quân cờ thí Bọn Việt Cộng tay sai Tầu Cộng muốn giữ ghế cầm quyền, nên chúng "hiến đất, dâng biển" Tổ Quốc cho Trung Cộng, lần này, việc đổi Cam Ranh lấy Hồng Sa, theo toan tính ngu muội chúng, thấy có có lại Nhưng chúng có rằng: Nếu trao Cam Ranh cho Trung Cộng, tức rước kẻ cướp vào nhà Việt Nam ngồi việc phải làm cơng cụ cho chiến lược tồn cầu Trung Cộng, để chống lại Liên Minh quân Mỹ, Nhật, Ấn, Úc , sớm muộn Dân Tộc Việt Nam bị Hán hóa, giống hai dân tộc Tây Tạng Tân Cương mà thơi Tất nhiên trách nhiệm giữ nước tồn dân, tập thể trao nhiệm vụ bảo vệ đất nước Quân Đội Nhân Dân Việt Nam, có súng tay Hơn hết phải nhận rằng, cần tỉnh thức để làm áp lực loại trừ tên Việtgian bán nước cho kẻ thù truyền kiếp Dân Tộc nay, khỏi vị lãnh đạo đất nước Không may, Đại Hội X cộng đảng Việt Nam kỳ lại trao toàn quyền lãnh đạo đất nước cho bọn đầy tớ Tầu Cộng, Quân Đội Nhân Dân Việt Nam chẳng thể mãi chịu nhục nhã làm vật hy sinh cho tên Việtgian bán nước nữa, mà phải đứng lên làm lịch sử Tức giải thể Cộng Đảng Việt Nam, thành lập Chính Quyền Dân Sự Chuyển Tiếp Viết Hiến Pháp Tự Do Dân Chủ, đưa trưng cầu dân ý Tiến hành tuyển cử tự do, để bầu nhà lãnh đạo Trả nhiệm vụ Lập Pháp cho Quốc Hội dân cử Trả lại quyền điều hành nhà nứơc cho Hành Pháp Trả lại quyền độc lập phán cho Tư Pháp, Trả lại Quân Đội làm nhiệm vụ người lính nhà nghề, giữ vẹn tồn đất nước, Trả lại Cảnh Sát quyền pháp định, nhằm bảo vệ cho người dân sống an vui xã hội tự giầu mạnh Trả Báo Chí Truyền Thơng cho tư nhân làm chủ, để mở rộng diễn đàn tự do, cho dân chúng bày tỏ ý kiến Trả tập thể Xã Hội Dân Sự cho ngành sinh họat tự do, để họ tự bảo vệ quyền lợi họ Như chắn người quân nhân đứng lên làm lịch sử kỳ này, lịch sử Dân Tộc ghi danh, ghi công danh Đại Tướng Quân, Lý Thường Kiệt, ghi công danh vị Tổng Tư Lệnh Quân Đội Nhà Trần, Hưng Đạo Đại Vương, Trần Quốc Tuấn nhiều danh tướng Việt Nam làm nên lịch sử Dân Tộc Vẻ Vang Anh Hùng Miến Điện Chịu Từ Bỏ Chức Chủ Tịch ASEAN 2006 Lý Đại Nguyên (VNN) Tại Hội Nghị Ngoại Trưởng ASEAN 38, họp thủ đô Viên Chăn nước Lào, ngày 26-07-05, phủ Quân Phiệt Miến Điện tự rút lui không giữ chức chủ tịch luân phiên Khối ASEAN khóa 2006 Theo Ngoại Trưởng Lào Somsavat Lengsavat nói: "Miến Điện phải tập trung vào q trình hòa giải nước, yêu cầu hoãn nhận chức chủ tịch luân lưu tới dịp khác" Đúng từ lâu nay, Hoa Kỳ Liên Âu thường xuyên áp lực Miến Điện phải Dân Chủ Hóa chế độ đòi trả tự cho lãnh tụ đối lập Aung San Suu Kyi Giới chức Hoa Kỳ, Liên Âu cảnh báo rằng: Họ tẩy chay họp với ASEAN, Miến Điện làm chủ tịch khối năm tới Quyết liệt nhất, nhân chuyến viếng thăm Thái Lan, Nữ Ngoại Trưởng Mỹ, Condoleeza Rice dứt khốt loan báo khơng dự họp Ngoại Trưởng với nước ASEAN kỳ Lào, vào ngày cuối Ngoại Trưởng Nhật Bản không đến tham dự Đây xem áp lực mạnh lên toàn khối ASEAN Trong nội khối ASEAN có ba nước Lào, Campuchia, Việt Nam ủng hộ Miến Điện, riêng Thái Lan lấp lửng, hầu khơng muốn bị Hoa Kỳ, Nhật EU tẩy chay Nên cuối Miến Điện phải chấp nhận việc bỏ chức chủ tịch luân phiên ASEAN, để trì chế độ độc tài quân phiệt Nhưng tiếp tục nằm lại tổ chức, để trao đổi mậu dịch HD300306007 Allrights reseved by Rosea http:// danghoanghai.999.org ^=^ Đặng Hoàng Hải ^=^ hoanghai.dang@gmail.com – hoanghai85lc@yahoo.com bình thường với nước khối Nhất dựa vào Trung Cộng Hiện nay, Trung Cộng tạo mối liên hệ mật thiết với chế độ Quân Phiệt Rangoon Một hải quân khổng lồ Trung Cộng xây dựng đất Miến Điện, vùng biển Bangal, để với hải quân khác Trung Cộng đặt Pakistan, vùng biển Arabian, nhằm kiểm soát Ấn Độ Dương, bảo vệ đường tiếp tế dầu khí từ Trung Đơng Hoa Lục Trong Ấn Độ thiết lập quan hệ quốc phòng chặt chẽ với Mỹ, đương nhiên tạo thành đối trọng chiến lược với Trung Cộng vùng Nam Á Nếu Quân Phiệt Miến Điện bị đẩy vào đường cùng, quay sang làm chư hầu cho Trung Cộng Khối ASEAN bị cắt đứt lìa với Khối Nam Á Hệ thống chiến lựơc toàn cầu Mỹ, Á Châu, nối kết từ Pakistan, tới Ấn Độ, qua ASEAN, xuống Úc, sang Nhật, vào Nam Hàn có lỗ hổng Miến Điện Thực từ lâu nay, Hoa Kỳ chưa quan tâm mức Miến Điện Tuy Miến Điện có khối đối lập cực mạnh, đủ sức thắng cử tồn quốc Dù bị nhóm qn phiệt cướp quyền, lực lượng đối lập chống đối dân ngày cao Bởi theo lối nhìn thơng thường Âu Châu Mỹ, cần tăng cường áp lực, cấm vận, buộc nhóm quân phiệt phải dân chủ hóa chế độ đựơc Nhưng tất quên yếu tố ngấm ngầm củaTrung Cộng, tinh thần nước ASEAN chưa quán, chưa hiểu việc Dân Chủ Hóa nước khối yếu tố định cho tự chủ động mặt tương quan quốc tế thịnh vượng phát triển tồn khối, đóng khung cứng nhắc quy tắc khơng can thiệp vào nội Không can thiệp vào nội nhau, chẳng có nghĩa họp nội khối, lại nêu vấn đề lợi ích tránh tai vạ chung toàn khối Hiện nay, nội Quân Phiệt Miến Điện, Tướng Than Shwe, Quốc Trưởng, sau loại Tướng Khin Nyunt khỏi chức Thủ Tướng, tập trung quyền lãnh đạo độc tài, độc tôn Không nghĩ tới việc từ bỏ quyền hành để dân chủ hóa nữa, mà tìm chỗ tựa vững để trì quyền lực Chính vậy, mà Hoa Kỳ, Liên Âu áp lực mạnh Trung Cộng hưởng lợi nhiêu Trong trường hợp Quân Phiệt Miến Điện bị buộc phải từ bỏ chức chủ tịch ASEAN, để giữ vững quyền độc tài, có nghĩa Miến Điện hồn tồn trơng cậy vào Trung Cộng rồi, Trung Cộng chưa muốn trở mặt với Hoa Kỳ, Liên Âu ASEAN, nên khơng cơng khai kéo hẳn Miến Điện phía họ mà thơi Nếu ASEAN, Hoa Kỳ, Nhật Bản, Liên Âu khơng tìm biện pháp ngắn nhất, để giúp người Miến Điện dân chủ hóa chế độ, lúc Miến Điện khơng khỏi tay Trung Cộng Vì hướng tiến Ấn Độ Dương hướng chiến lược từ ngàn xưa Người Hoa, không kể Quốc hay Cộng Với Trung Cộng, Miến Điện lại kho ma túy khổng lồ, thứ độc dược vốn Quốc Tế Tình Báo Sở Trung Cộng coi thứ vũ khí thần diệu để phá hủy nhuệ khí, ý chí kẻ địch ngu dại Cũng may cho Việt Nam, vốn Mỹ luôn quan tâm đặc biệt, nên không dùng "biện pháp áp lực", mà từ 10 năm dùng "diễn biến hòa bình" để tiệm tiến ứng phó với chế độ độc tài tồn trị Đến Việt Nam vào quỹ đạo quốc phòng Mỹ, dù Trung Cộng vô tức tối, đành bó tay Vì chưa muốn làm kẻ thù Mỹ lúc này, bề tỏ vồn vã Việt Nam nằm vòng tay họ, nhằm chia xẻ quyền lợi kinh tế cụ thể tức Trước kia, sau chuyến Mỹ Tướng Phạm Văn Trà, Bộ Trưởng Quốc Phòng, Việt Cộng sang Nam Hàn để thương thuyết vấn đề quân dụng, quân khí Nay cuối chuyến Mỹ Phan Văn Khải, Thủ Tướng Việt Cộng, để thức ký kết vấn đề quốc phòng với Mỹ, Khải lại ghé Nhật Bản tiếng, để gặp Thủ Tướng Nhật Koizumi, ngồi dự trù chương trình cơng du Nhật vốn đồng minh chiến lược Mỹ Thái Bình Dương, nước có tiềm lực quân sự, hải quân bậc Châu Á, nước viện trợ hàng đầu cho Việt Nam, để sau Khải lên máy bay mở rượu săm banh ăn mừng thành công Thành công ? Phải quân đội Việt Nam đựơc đại hóa, để xứng đáng qn lực có tầm vóc "Chiến Lược Tồn HD300306007 Allrights reseved by Rosea http:// danghoanghai.999.org ^=^ Đặng Hoàng Hải ^=^ hoanghai.dang@gmail.com – hoanghai85lc@yahoo.com Cầu" với Mỹ Nhật "Chống Khủng Bố" "Ngăn Bành Trướng", miễn Việt Nam phải thực "Dân Chủ Hóa" chế độ đủ Đòn Thâm Độc Của Bắc Kinh? Lý Thái Hùng (VNN) Ngày tháng vừa qua, diễn văn đọc buổi lễ đón tiếp Marshall Island, ông Trần Thủy Biển, tổng thống Đài Loan nói rằng, ơng sẵn sàng mở đối thoại với lãnh đạo Bắc Kinh để tìm kiếm giải pháp hòa bình cho eo biển Trung - Đài Ơng cho việc Bắc Kinh trải thảm đỏ đón tiếp ông Liên Chiến, thủ lãnh Trung Hoa Quốc Dân Đảng không làm thay đổi mối quan hệ Trung Quốc Đài Loan Đây phản ứng thức lãnh đạo Đài Loan khơng hài lòng chuyến viếng thăm Trung Quốc ơng Liên Chiến từ ngày 25 tháng đến đầu tháng vừa qua Tại lại có kiện xảy tương lai Đài Loan sao? Ông Liên Chiến người kế nhiệm ông Lý Đăng Huy, cựu thủ lãnh Đài Loan cựu thủ lãnh Trung Hoa Quốc Dân Đảng để chạy đua với ông Trần Thủy Biển, thủ lãnh đảng Dân Tiến bầu cử Tổng thống năm 2000 năm 2004 Ông Liên Chiến thất bại hai chạy đua với số phiếu thua xa so với ông Trần Thủy Biển Nhưng thất bại ơng Liên Chiến nói lên điều tối quan trọng Trung Hoa Quốc Dân Đảng chủ trương 'thân thiện' với Bắc Kinh, bị dân chúng Đài Loan chống đối mãnh liệt Cho nên chuyến viếng thăm Trung Quốc ông Liên Chiến phái đoàn tạo hai nguồn dư luận khác nội tình Đài Loan Một nhóm ủng hộ chuyến ông Liên Chiến cho nỗ lực quan trọng để trì hòa bình Bắc Kinh Đa số lại chống chuyến Trung Quốc ông Liên Chiến cho bị Bắc Kinh lợi dụng mà thôi, Sự kiện Bắc Kinh trải thảm đỏ đón tiếp ơng Liên Chiến, đặc biệt ông Hồ Cẩm Đào, nhân vật số đảng Cộng sản Trung Quốc đón tiếp phái đồn ơng Liên Chiến tai đại sảnh nhân dân đón tiếp truyền hình trực tiếp Trung Quốc lẫn Đài Loan, biến cố đáng quan tâm Ông Hồ Cẩm Đào mở đầu buổi tiếp đón câu nói thân thiện ông Liên Chiến, người đứng bên hàng ngũ kẻ thù Hoa Lục từ năm 1949 Họ Hồ nói 'mặc dù hai bên bất đồng, hai bên coi trọng đến quyền lợi dân tộc Trung Hoa, đến lợi ích chung nhân dân hai bên eo biển, vượt qua bất đồng tạo tương lai sáng lạn' Xuyên qua câu nói này, người ta nghe dư âm thời Quốc - Cộng hợp tác chống Nhật vào năm thập niên 40 kỷ trước Bắc Kinh biết rõ ông Trần Thủy Biễn lãnh đạo Đài Loan mặt hành chánh, ông Liên Chiến người thuộc phe Quốc Dân Đảng, kẻ nắm thực quyền kinh tế gần thập niên Đài Loan, ông Tưởng Giới Thạch dẫn tàn quân chạy sang Đài Loan lánh nạn cộng sản vào năm 1949 Trong suốt thời gian nắm quyền Đài Loan, Quốc Dân Đảng luôn theo đuổi chủ trương giải phóng Hoa Lục tăng cường quan hệ đối ngoại với Hoa Kỳ Nhật Bản để nhờ hai nước bảo hộ bị Trung Quốc hăm dọa Nhưng từ Trung Quốc mở cửa kinh tế chiêu dụ đầu tư ngoại quốc số người Hoa hải ngoại đầu tư giao thiệp buôn bán với Bắc Kinh ngày đông đảo Số tiền mà người Hoa từ hải ngoại đầu tư vào Trung Quốc đứng hàng đầu đa số đến từ Đài Loan Số tiền mang đầu tư đa số từ hệ phái tài phiệt Quốc Dân Đảng Đài Loan HD300306007 Allrights reseved by Rosea http:// danghoanghai.999.org ^=^ Đặng Hoàng Hải ^=^ hoanghai.dang@gmail.com hoanghai85lc@yahoo.com ễng Trn Thy Biển trước cựu thành viên Quốc Dân Đảng, ông ly khai để với số người khác lập Đảng Dân Tiến với chủ trương người Đài Loan phải giành lấy độc lập cho Đài Loan từ ơng xúc tiến vận động để quốc gia công nhận Đài Loan quốc gia độc lập Đương nhiên Bắc Kinh khơng đồng ý chủ trương tìm cách ngăn chận Một mặt Bắc Kinh đưa quan niệm: Một quốc gia hai thể để tạm chấp nhận tồn Đài Loan tỉnh ngoại biên chưa có điều kiện thống vào Hoa Lục đòi hỏi quốc tế phải chấp nhận quan niệm để khơng đặt bang giao thức với Đài Loan Mặt khác, Bắc Kinh tìm cách khống chế, đe dọa kể chiêu dụ Đài Loan không theo đường 'độc lập' Sự kiện Quốc hội Bắc Kinh vừa thông qua Nghị cho phép dùng vũ lực để trừng phạt Đài Loan có âm mưu tranh thủ độc lập vào đầu năm 2005, đồng thời lại trải thảm đón ơng Liên Chiến cho thấy Bắc Kinh thủ đoạn cách chiêu dụ kẻ có tiền Đài Loan Nghĩa chuyến Trung Quốc ông Liên Chiến hoàn toàn xếp bên giới tài phiệt Đài Loan làm ăn buôn bán với Bắc Kinh Nhóm tài phiệt muốn Trung Hoa Quốc Dân Đảng, cựu thù đảng Cộng sản Trung Quốc, mở đường cho nhu cầu hợp tác kinh tế hai eo biển quan trọng hơn, giúp cho đảng Cộng sản Trung Quốc thoát xác nhanh từ vỏ vô sản sang vỏ tư bản, để hai tồn song song hai bờ eo biển Nhóm tài phiệt khơng muốn ơng Trần Thuỷ Biển đảng Dân Tiến thực nỗ lực này, ông Trần Thủy Biển sẵn sàng mở đối thoại hòa bình với Bắc Kinh Ngun họ Trần gần với Hoa Kỳ Nhật việc thực chủ trương độc lập Đài Loan, gây số trở ngại cho tiến trình xác cộng sản Bắc Kinh Hơn nữa, miệng chống Đài Loan độc lập; lòng Bắc Kinh muốn giữ nguyên trạng để khai thác nguồn tiền từ Đài Loan cho phát triển kinh tế xã hội Hoa Lục Ông Liên Chiến Quốc Dân Đảng Đài Loan làm tốt cho nỗ lục Bắc Kinh Nhưng mối quan hệ đảng Cộng sản Trung Quốc Trung Hoa Quốc Dân Đảng không dừng chuyến ông Liên Chiến không tuý phương diện đầu tư kinh tế mà phát triển theo hai chiều hướng sau: Thứ lịch sử tái diễn lại lần thứ hai hợp tác Quốc - Cộng, lần để chống lại đế quốc từ bên ngoài, mà để giúp hai khai thác nguồn lợi kinh tế Hoa Lục ngăn chận ông Trần Thủy Biển tiến hành nỗ lực vận động độc lập Đài Loan Đây hợp tác lưỡng lợi cho hai đại lực trị lẫn kinh tế mà hai phe Quốc - Cộng gầy dựng 50 năm qua hai bên bờ eo biển Trung Hoa Quốc Dân đảng giúp tiền kỹ thuật cho đảng Cộng sản Trung Quốc thoát xác; ngược lại, Bắc Kinh chia số quyền lợi kinh tế trị cho lực tài phiệt Đài Loan để sau đánh bại ông Trần Thủy Biển hầu chiếm lại vị trí cầm quyền từ đảng Dân Tiến Thứ hai tình hình trị Đài Loan trở nên sóng gió sau chuyến trở ơng Liên Chiến Sóng gió nội tình Đài Loan có hai khuynh hướng đối chọi việc nên hay không nên bắt tay với Bắc Kinh Trong đối chọi quan điểm này, chắn có can dự từ phía Bắc Kinh từ phía Hoa Kỳ - Nhật Bản, lên phe nhóm quyền lực Đài Loan Bắc Kinh muốn cho nội tình Đài Loan rối bời xáo trộn sau chuyến trở ơng Liên Chiến Có vậy, Bắc Kinh khơng nhiều bận tâm theo dõi, ngăn cản Đài Loan mà trọng vào việc khai thác tham lam giới tài phiệt Đài Loan cho nhu cầu cải tổ kinh tế Hoa Lục Cả hai viễn cảnh nói mang lại lợi ích nhiều cho Bắc Kinh, người Đài Loan hứng chịu sóng gió sau chuyến ông Liên Chiến ngày tháng tới Chính HD300306007 Allrights reseved by Rosea http:// danghoanghai.999.org ^=^ Đặng Hoàng Hải ^=^ hoanghai.dang@gmail.com hoanghai85lc@yahoo.com vỡ th ta thấy Hồ Cẩm Đào nhóm lãnh đạo Bắc Kinh nuớc cờ độc, trải thảm đỏ, chọn Liên Chiến thay chọn Trận Thủy Biển để tiếp rước linh đình Hoa Lục Chuyến kinh lý ( Thiên Tử Hồ Cẩm Đào ) Và ( Cống triêù ) bọn nhu nhược cs Tài Liệu /Biên Giới : Hiệp Ước Biên Giới Việt Trung Mới năm 2007 ! Mất thêm Đất , Biển? BẢN LÊN TIẾNG CỦA ỦY BAN BẢO VỆ SỰ VẸN TOÀN LÃNH THỔ VỀ VỊNH CAM RANH Trong tuần lễ qua, có tin tức cho biết lãnh đạo Đảng Cộng Sản Trung Hoa (TC) Hồ cẩm Đào sang Việt nam thăm Việt nam theo lời mời Nông đức Mạnh, Tổng bí thư Đảng Sộng Sản Việt nam (VC) Trong chuyến viếng thăm TC hứa trả lại quần đảo Hoàng Sa Đổi lại, VC cho phép TC sử dụng quân Cam Ranh Nếu tin đúng, lần điều bất hạnh cho dân tộc Việt mối nguy cho Hồ Bình khu vực giới VC gây Thực vậy, vào năm 1956, TC dùng vũ lực chiếm phần phía Đơng Khu Tuyên Đức Quần Đảo Hoàng Sa Việt nam vào lúc quân đội Pháp rút khỏi Việt nam Rồi vào tháng 1-1974, TC mang hải quân đánh chiếm phần lại phía Tây Quần Đảo Khu Nguyệt Thiềm, vào thời điểm mà quân Đội Mỹ rút khỏi Việt nam Hải quân Việt nam Cộng Hoà với phương tiện hạn chế anh dũng chống trả mãnh liệt xâm lăng TC, không thành công Cho đến nay, TC xây dựng trung tâm du lịch thường xuyên đưa du khách đến thăm, xây hồ chứa nước ngọt, phi trường cho phi cánh liền lên xuống số đảo lớn, ngồi có quân cho khoảng 2,000 ngàn quân trấn đóng Quần Đảo Hoàng Sa trở thành tiền phong cho Hải Quân Trung Cộng để yểm trợ tiếp vận cho chiến trường mặt biển phía Nam Tin tức khơng nói đến đảo quần đảo Trường Sa Việt nam mà TC đưa hải quân xuống cướp từ năm 1988 Trung cộng cho đặt Mốc Chủ Quyền đảo Đa Lạc Khi TC đánh chiếm Hoàng Sa vào năm 1956 Hồ chí Minh giữ thái độ hoàn toàn im lặng, coi đồng lõa cho việc xâm chiếm lãnh hải Việtnam Và đến biến cố vào năm 1974, VC giữ thái độ Người ta khơng ngạc nhiên đồng lõa vào năm 1958, Phạm văn Đồng gửi công hàm cho Chu ân Lai xác nhận Biển Đông Việt nam lãnh hải TC HD300306007 Allrights reseved by Rosea http:// danghoanghai.999.org ^=^ Đặng Hoàng Hải ^=^ hoanghai.dang@gmail.com hoanghai85lc@yahoo.com Mt khỏc, qua Hiệp ước mà Quốc Hội VC phê chuẩn vào năm 2000, VC dâng phần đất liền thuộc vùng biên giới Hoa Việt cho Trung cộng Và vào năm 2003, VC phê chuẩn hiệp ước để phân định Ranh Giới Vùng Vịnh Bắc Việt Trong hiệp ước này, VC thức dâng 11,000 số vuông thuộc vùng Vịnh Bắc Việt Chưa hết, lúc với Hiệp Ước phân định vùng vịnh này, lãnh đạo VC ký Hiệp ước khác dành quyền cho TC khai thác tài nguyên sâu vào phần lãnh hải Việt nam vòng 12 năm vùng có diện tích 35,000 số vuông Nam vĩ tuyến 20, vùng nhỏ hơn, mà Hiệp Ước gọi Vùng Quá Độ, vòng năm Bắc Đảo Bạch Long Vĩ Đó Hiệp Ước Đánh Cá chung Hậu trước mắt vào tháng 12005 vừa qua, tàu tuần cảnh Trung Cộng bắn chết ngư dân Việt quê Thanh Hóa bắt cầm tù số ngư dân sống sót, đồng thời tịch thu tài sản họ biến cố mà TC gọi xâm phạm lãnh hải TC, dù họ hành nghề phần đất VN theo Hiệp Ước Trước kiện hãn TC, VC khơng dám có hành động để bảo vệ cơng dân Căn theo qui định Hiệp ước này, theo báo cáo ngư dân Việt địa phương, họ có quyền hành hành nghề tự hợp pháp vòng khoảng 44 hải lý, tính từ đất liền Một nhượng khác cách tháng VC ký khế ước với Cơ Quan Dầu Ngoài khơi Quốc Gia Trung cộng để tìm dò dầu khí vòng năm vùng quần đảo Trường Sa Đây hình thức chuyển nhượng êm thấm, bước một, quyền sở hữu chủ Biển Đông dân tộc Việt nam cho kẻ thù truyền kiếp họ Ủy Ban Bảo Vệ Sự Vẹn Toàn Lãnh Thổ long trọng tuyên bố: Dù tin việc Đảng CSVN nhượng Hải Cảng Cam Ranh cho Trung Cộng, Ủy Ban không loại trừ việc xảy Trong khứ, vào tháng 2, năm 2002, Giang trạch Dân sang thăm Việt nam theo lời mời chủ tịch nước Trần đức Lương, có tin nói Dân sang để buộc VC phê chuẩn Hiệp Ước phân chia vùng Vịnh Bắc Việt Hiệp Ước Đánh Cá chung mà Trần đức Lương ký Hiệp Ước sơ từ tháng 12 năm 2000 Bắc Kinh Dân biểu lộ quyền uy cách đến tận Hội An tắm biển VC ngần ngừ phê chuẩn Hiệp Ước sợ phản ứng bất lợi việc nhượng lãnh hải cho TC, Hiệp Ước dâng phần đất dọc Biên Giới Việt Hoa phê chuẩn vòng tháng kể từ ngày ký VC có nhiều lý cho việc trì hỗn Lý quan trọng che dấu hành vi chuyển nhượng tài sản dân tộc khơi trường hợp vùng biên giới Và năm 2003, Quốc Hội phải nhắm mắt phê chuẩn Hiệp Ước Về việc trao đổi Cam Ranh lấy lại Hồng Sa, tình trạng này, mưu lược, để làm êm dịu hay đánh lạc hướng chống đối Tình trạng HD300306007 Allrights reseved by Rosea http:// danghoanghai.999.org ^=^ Đặng Hoàng Hải ^=^ hoanghai.dang@gmail.com – hoanghai85lc@yahoo.com Hoàng Sa Trường Sa trình bày với chủ trương VC từ thời Hồ chí Minh nhìn nhận Biển Đơng Trung cộng hành vi cụ thể VC từ khoảng năm 1999 trở lại đặc biệt chế độ cai trị Việt cộng khơng có làm đảo ngược Vai trò Cam Ranh Việt nam hòa bình, ổn cố vùng giới Một hải cảng lọt vào tay Trung Cộng, qn đội Trung cộng có thức đất liền, nằm sâu xuống phía Nam để huy kiểm sốt dân Việt mũi Cà Mau phương diện trị, quân kinh tế… Ngoài ra, huy tiếp liệu giúp cho Hải quân Trung cộng thực chủ nghĩa bá quyền toàn vùng Đông Nam Á Trung cộng vẽ đồ chúng Hơn nữa, từ hải cảng Cam Ranh, Trung cộng hành quân đến Ấn Độ Dương mà chúng thành lập xong Hạm Đội Biển Xanh với Hàng Không Mẫu Hạm phương tiện bành trướng, với đất liền toàn khu vực yểm trợ kế hoạch Lên án Lãnh Đạo Đảng Cộng Sản Việt nam đòi hỏi Đảng ngưng âm mưu, có, quyền lợi riêng Đảng mà cam tâm chấp nhận tiếp tục làm thừa sai nguy hiểm cho TC a - âm mưu đồng hóa dân Việt thành dân Trung Hoa, biến Việt nam trở thành tỉnh Trung Hoa, b - tiếp tay cho TC gây bất ổn toàn vùng phần giới Dân tộc Việt nam không tha thứ cho kẻ phản quốc Làm California ngày 15 tháng 10 năm 2005 Đại Diện: GS Nguyễn văn Canh HD300306007 Allrights reseved by Rosea http:// danghoanghai.999.org ^=^ Đặng Hoàng Hải ^=^ hoanghai.dang@gmail.com hoanghai85lc@yahoo.com HD300306007 Allrights reseved by Rosea http:// danghoanghai.999.org ^=^ Đặng Hoàng Hải ^=^ hoanghai.dang@gmail.com – hoanghai85lc@yahoo.com ] HD300306007 Allrights reseved by Rosea http:// danghoanghai.999.org ^=^ Đặng Hoàng Hải ^=^ hoanghai.dang@gmail.com hoanghai85lc@yahoo.com HD300306007 Allrights reseved by Rosea http:// danghoanghai.999.org ^=^ Đặng Hoàng Hải ^=^ hoanghai.dang@gmail.com – hoanghai85lc@yahoo.com HD300306007 Allrights reseved by Rosea http:// danghoanghai.999.org ... Việt Nam, mà chúng cướp từ tay quyền Việt Nam Cộng Hòa, dùng để đổi lấy việc Việtcộng giao cảng Cam Ranh cho chúng Có nghĩa trước sau Hồng Sa Việt Nam phải trả lại cho Việt Nam, ngày Việt Nam đủ... Sản Bắc Việt đặt Kamphuchia để tiến hành xâm lăng Miền Nam Việt Nam Nhờ vạây mà Việt Cộng kéo dài chiến Việt Nam, để cuối Hoa Kỳ trói tay Việt Nam Cộng Hòa lại cho Cộng Sản Việt Nam vào Saigòn lượm... tịch nước Tầu sang thăm Việt Nam Tơi có tìm hiểu sang Việt Nam làm gì? biết rõ Hồ Cẩm Đào sang ta để bàn với lãnh đạo đảng Cộng Sản Việt Nam phủ Việt Nam giao Vịnh Cam Ranh cho Tầu Tầu trả ta quần
- Xem thêm -

Xem thêm: Am muu tham hiem cua gioi cam quyen bac kinh, Am muu tham hiem cua gioi cam quyen bac kinh

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay