Đề tài “nâng cao chất lượng công tác tuyển dụng nhân lực tại công ty TNHH XNK bảo phong”

64 29 0
  • Loading ...
1/64 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/01/2019, 15:26

B.PHẦN NỘI DUNGCHƯƠNG 1CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG NHÂN LỰC1.1. Một số khái niệm cơ bản 1.1.1. Khái niệm nhân lực, nguồn nhân lực 1.1.1.1. Nhân lựcNhân lực được hiểu là nguồn lực trong từng con người, bao gồm trí lực và thể lực. Trí lực thể hiện ở sự suy nghĩ, hiểu biết của con người đối với thế giới xung quanh; thể lực là sức khỏe, khả năng làm việc bằng cơ bắp, chân tay. Nguồn lực phản ánh khả năng lao động của từng con người và là điều kiện cần thiết của quá trình lao động sản xuất cho xã hội. 1.1.1.2. Nguồn nhân lựcNguồn nhân lực của một tổ chức chính là tập hợp những người lao động làm việc trong tổ chức đó. Nó được hình thành trên cơ sở của các cá nhân có vai trò khác nhau và được liên kết với nhau theo những mục tiêu nhất định. Nguồn nhân lực khác với các nguồn lực khác của doanh nghiệp do chính bản chất của con người, do chính giá trị sức lao động của con người tạo ra. Để nâng cao vai trò của con người, của nguồn nhân lực trong tổ chức thì việc quan tâm đến công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực là một yếu tố cần thiết và quan trọng đối với mọi hoạt động sản xuất kinh doanh.1.1.2. Khái niệm tuyển dụng, tuyển dụng nhân lực1.1.2.1. Tuyển dụng Tuyển dụng là quá trình tìm kiếm, thu hút và tuyển chọn từ nhiều nguồn khác nhau những nhân viên đủ khả năng đảm nhận những vị trí mà doanh nghiệp cần tuyển.1.1.2.2. Tuyển dụng nhân lực ‘‘Tuyển dụng nhân lực chính là một quá trình tìm kiếm và lựa chọn nhân lực để thỏa mãn nhu cầu sử dụng của tổ chức và bổ sung lực lượng lao động cần thiết để thực hiện các mục tiêu của tổ chức ’’3,tr.74 Một quan điểm khác cho rằng ‘‘Tuyển dụng nhân lực là quá trình thu hút các cá nhân trong và ngoài tổ chức có đủ tiêu chuẩn thích hợp tham gia dự tuyển để lựa chọn ra những ứng viên đầy đủ điều kiện đáp ứng được yêu cầu của tổ chức. Sau đó định hướng, hướng dẫn nhân viên mới hòa nhập với mội trường của tổ chức’’ 7,tr.168 Cũng có ý kiến cho rằng : ‘‘Tuyển dụng nhân lực là một quá trình tìm kiếm, thu hút và lựa chọn những người có đủ các tiêu chuẩn thích hợp cho các công việc và các chức danh cần người trong tổ chức’’4,tr.223 Từ những phân tích trên cho thấy : Tuyển dụng nhân lực là quá trình tìm kiếm, thu hút, lựa chọn và đánh giá các ứng viên theo nhiều khía cạnh khác nhau dựa vào các yêu cầu của công việc, để tìm được những người phù hợp bổ sung lực lượng lao động cần thiết nhằm đáp ứng được yêu cầu sử dụng lao động của tổ chức. Tuyển dụng nhân lực bao gồm 02 quá trình cơ bản là: tuyển mộ nhân lực và tuyển chọn nhân lực.Tuyển mộ nhân lực‘‘Tuyển mộ là quá trình thu hút những người xin việc có trình độ từ lực lượng lao động xã hội và lực lượng lao động bên trong tổ chức. Mọi tổ chức phải có đầy đủ khả năng để thu hút đủ số lượng và chất lượng lao động để nhằm đạt được các mục tiêu của mình’’ 4,tr.16Tuyển chọn nhân lực “Tuyển chọn nhân lực là quá trình đánh giá các ứng viên theo nhiều khía cạnh khác nhau dựa vào các yêu cầu của công việc, để tìm được những người phù hợp với các yêu cầu đặt ra trong số những người đã thu hút được trong quá trình tuyển mộ. Cơ sở của tuyển chọn là các yêu cầu của công việc đã được đề ra theo bản mô tả công việc và bản yêu cầu đối với người thực hiện công việc ’’ 3,tr.241 1.2.Vai trò của công tác tuyển dụng nhân lực1.2.1 Đối với doanh nghiệpThứ nhất, tuyển dụng nhân lực có hiệu quả sẽ cung cấp cho doanh nghiệp một đội ngũ lao động lành nghề, sáng tạo, bổ sung nguồn nhân lực phù hợp với yê DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT STT Chữ viết tắt Ý nghĩa BHXH Bảo hiểm xã hội BHYT Bảo hiểm y tế HĐLĐ Hợp đồng lao động NLĐ Người lao động NSDLĐ Người sử dụng lao động TNHH Trách nhiệm hữu hạn XNK Xuất nhập DANH MỤC SƠ ĐỒ, BẢNG BIỂU Stt Tên sơ đồ,bảng biểu Sơ đồ 2.1 Bảng 2.1 Biểu đồ 2.1 Bảng 2.2 Bảng 2.3 Bảng 2.4 Bảng 2.5 Bảng 2.6 LỜI CẢM ƠN Số trang Lời cho gửi lời cảm ơn chân thành tới Ban lãnh đạo, chuyên viên, nhân viên Phòng Hành nhân Cơng ty TNHH XNK Bảo Phong đồng ý tiếp nhận thực tập hướng dẫn, tạo điều kiện tốt để tơi hồn thành tốt chương trình thực tập Trong thời gian thực tập Cơng ty TNHH XNK Bảo Phong, tơi có thuận lợi tiếp thu kiến thức trình học trường Đại học Nội Vụ Hà Nội, giúp đỡ thầy cô giáo Khoa tổ chức Quản lý nhân lực tạo điều giúp đỡ tơi q trình học tập, với môi trường làm việc thực tế Công ty TNHH XNK Bảo Phong học hỏi quan sát thực tế, để vận dụng kiến thức học vào thực tiễn cách linh hoạt có hệ thống Tại đây, tơi có hội tìm hiểu hiểu rõ công tác tuyển dụng nhân lực cơng ty, giúp tơi củng cố, bổ sung thêm phần kiến thức thực tiễn nhằm bổ trợ cho kiến thức chuyên ngành tiếp thu Trường Đồng thời nhận thức rõ vai trò, ý nghĩa tầm quan trọng công tác quản trị nhân lực quan, tổ chức, công ty, doanh nghiệp Tôi xin gửi lời cảm ơn đến thầy, cô Trường Đại học Nội vụ Hà Nội hướng dẫn tơi hồn thành tốt Báo cáo thực tập Tơi xin cảm ơn Cô Trần Thị Thu Anh, Chị Phòng Hành nhân Cơng ty TNHH XNK Bảo Phong tận tình giúp đỡ, hướng dẫn tơi tận tình suốt thời gian tìm hiểu công tác tuyển dụng nhân lực suốt thời gian tơi thực tập cơng ty Trong q trình thực tập, thân nỗ lực, cố gắng, khơng ngừng học hỏi tìm hiểu thực tế để hồn thành báo cáo thực tập kiến thức từ thực tiễn có khác biệt với kiến thức trang bị trường Đại học nên thân tránh khỏi hạn chế định Do đó, thân tơi mong nhận đóng góp ý kiến thầy, cô giáo để Bài báo cáo hồn thiện tốt Tơi xin chân thành cảm ơn./ A.PHẦN MỞ ĐẦU 1.Lý chọn đề tài Một kinh tế muốn phát triển cần có nguồn lực: vốn, khoa học - công nghệ, tài nguyên nguồn nhân lực, muốn tăng trưởng nhanh bền vững cần dựa vào ba yếu tố áp dụng công nghệ mới, phát triển kết cấu hạ tầng đại chất lượng nguồn nhân lực Sự phát triển kinh tế - xã hội phụ thuộc vào nhiều điều kiện, yếu tố khác nhau, chủ yếu người Các yếu tố vật chất máy móc thiết bị, ngun vật liệu, tài trở nên vơ dụng khơng có bàn tay người Do vậy, nguồn lực khác, nguồn nhân lực ln chiếm vị trí trung tâm đóng vai trò quan trọng hàng đầu phát triển kinh tế - xã hội đất nước, giai đoạn đẩy mạnh cơng nghiệp hóa, đại hóa hội nhập kinh tế quốc tế Khơng có người làm việc hiệu tổ chức khơng thể đạt tới mục tiêu Nguồn nhân lực nguồn lực quan trọng nhất, yếu tố định đến phát triển ngành, doanh nghiệp, tổ chức, xã hội Nguồn nhân lực nhân tố chủ yếu tạo lợi nhuận cho doanh nghiệp, đảm bảo nguồn sáng tạo tổ chức Việc thu hút nhân lực phù hợp vào làm việc Doanh nghiệp vấn đề quan trọng Vậy làm để thu hút nhân lực đủ số lượng chất lượng? Một giải pháp hữu hiệu cơng ty phải hồn thiện cơng tác tuyển dụng nguồn nhân lực để tìm ứng cử viên đáp ứng yêu cầu công việc, để phù hợp với biến động môi trường Trong thời gian tìm hiểu thực tế Cơng ty TNHH XNK Bảo Phong tác giả nhận thấy trước tác động mạnh mẽ tồn cầu hóa với phát triển vũ bão khoa học công nghệ, Công ty TNHH XNK Bảo Phong luôn phải đổi cách quản lý để nâng cao chất lượng sản xuất kinh doanh Cùng với đó, cơng ty khơng ngừng mở rộng quy mơ để đáp ứng nhu cầu khách hàng Vì công tác tuyển dụng nhân lực phù hợp với công việc vô quan trọng Công ty quan tâm đến công tác tuyển dụng nguồn nhân lực bộc lộ số bất cập, số lượng nhân lực tuyển dụng hàng năm tương đối lớn quy trình tuyển dụng nhân lực cách thức tuyển dụng nhân lực số nội dung chưa hợp lý khoa học, đề cao tính hình thức dẫn đến hiệu sử dụng nguồn nhân lực chưa đạt mong đợi Nhận thức tầm quan trọng công tác tuyển dụng nguồn nhân lực công ty em chọn đề tài “Nâng cao chất lượng công tác tuyển dụng nhân lực Công ty TNHH XNK Bảo Phong” làm đề tài báo cáo thực tập Để từ phát huy ưu điểm có giải pháp khắc phục nhược điểm nhằm giúp cho công tác tuyển dụng nhân lực Công ty nâng cao Mục tiêu nghiên cứu Trên sở lý luận nhân lực công tác tuyển dụng, báo cáo tập trung làm rõ công tác tuyển dụng nhân lực Công ty TNHH XNK Bảo Phong đề xuất giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác tuyển dụng nhân lực công ty Để thực mục tiêu trên, đề tài thực nhiệm vụ nghiên cứu sau: - Hệ thống hóa số vấn đề lý luận cơng tác tuyển dụng nhân lực - Phân tích, đánh giá thực trạng công tác tuyển dụng nhân lực Cơng ty TNHH XNK Bảo Phong qua phát bất cập tồn q trình tuyển dụng, tìm số nguyên nhân ảnh hưởng đến công tác tuyển dụng nhân lực công ty - Đề xuất số giải pháp nhằm khắc phục tồn nâng cao hiệu công tác tuyển dụng nhân lực Công ty TNHH XNK Bảo Phong Phạm vi nghiên cứu - Về nội dung: Công tác tuyển dụng nhân lực Công ty TNHH XNK Bảo Phong, thành tựu, hạn chế giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác tuyển dụng nhân lực công ty - Về thời gian: Đề tài tập trung nghiên cứu công tác tuyển dụng nhân lực từ năm 2014 đến năm 2016 - Về không gian: Công ty TNHH XNK Bảo Phong (phường Hà Cầu, quận Hà Đông, Hà Nội) Vấn đề nghiên cứu Công tác tuyển dụng nhân lực thực tốt, chuẩn bị chu đáo, tiến hành nghiêm túc có tiêu chuẩn xác đáng theo quy trình khoa học đảm bảo cho doanh nghiệp chọn người tài giỏi, phù hợp với công việc vị trí tuyển dụng góp phần mang lại thành cơng cho doanh nghiệp Ngược lại, làm không tốt, tiến hành tuyển dụng cách tùy tiện, thiếu nghiêm túc, khơng có tiêu chuẩn…khơng khơng mang lại lợi ích cho doanh nghiệp mà gây lãng phí, chia rẽ nội bộ, xáo trộn công việc gây ảnh hưởng tới kết hoạt động doanh nghiệp Tại Công ty TNHH XNK Bảo Phong tồn số hạn chế quy trình tuyển dụng nhân lực cần đề giải pháp khắc phục để công tác tuyển dụng nhân lực đạt hiệu tìm đội ngũ lao động phù hợp với yêu cầu công việc Đề tài nghiên cứu thực trạng đưa giải pháp nhằm nâng cao công tác tuyển dụng Công ty Phương pháp nghiên cứu Đề tài sử dụng phương pháp nghiên cứu sau: - Phương pháp thống kê: Tổng hợp số liệu Cơng ty có liên quan đến công tác tuyển dụng nhân lực - Phương pháp phân tích : phân tích báo cáo liên quan đến tình hình hoạt động Cơng ty giải pháp tuyển dụng thực - Phương pháp so sánh: sử dụng so sánh để đối chiếu đội ngũ nhân tăng giảm kỳ qua năm hoạt động Công ty -Phương pháp thu thập thông tin : Các tài liệu, báo cáo phòng Hành nhân sự, số liệu Cơng ty để phân tích thực trạng nguồn nhân lực.Những kiến thức học từ giảng, sách giáo khoa, tài liệu giảng viên ngồi trường, thơng tin internet, luận văn,báo cáo thực tập sinh viên năm trước - Phương pháp phân tích tổng hợp tài liệu: nghiên cứu sở lý luận, đánh giá thực trạng đề xuất giải pháp; giáo trình, tài liệu số liệu công tác tuyển dụng nhân lực công ty - Phương pháp quan sát: Việc quan sát cung cấp hiểu biết thành viên tổ chức thực làm Nhìn nhận trực tiếp quan hệ tồn người định thành viên khác tổ chức Ý nghĩa đề tài -Về mặt lý luận, đề tài góp phần làm sáng tỏ khái niệm, vai trò quy trình cơng tác tuyển dụng nhân lực Qua hồn thiện khung lý thuyết cơng tác tuyển dụng nhân lực - Về mặt thực tiễn, qua q trình khảo sát nghiên cứu Cơng ty TNHH XNK Bảo Phong đề tài góp phần phân tích, lý giải hạn chế cơng tác tuyển dụng đưa số giải pháp với Cơng ty nhằm hồn thiện cơng tác tuyển dụng nhân lực, nâng cao lực lượng nhân lực đầu vào doanh nghiệp Kết cấu đề tài Ngoài mục lục, danh mục chữ viết tắt, lời cảm ơn, phần mở đầu, phần kết luận, danh mục tài liệu tham khảo đề tài có kết cấu gồm chương: Chương Cơ sở lý luận công tác tuyển dụng nhân lực Chương Thực trạng công tác tuyển dụng nhân lực Công ty TNHH XNK Bảo Phong Chương Một số giải pháp khuyến nghị nhằm hồn thiện cơng tác tuyển dụng nhân lực Cơng ty TNHH XNK Bảo Phong B.PHẦN NỘI DUNG CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG NHÂN LỰC 1.1 Một số khái niệm 1.1.1 Khái niệm nhân lực, nguồn nhân lực 1.1.1.1 Nhân lực Nhân lực hiểu nguồn lực người, bao gồm trí lực th ể lực Trí lực thể suy nghĩ, hiểu biết người đối v ới th ế gi ới xung quanh; thể lực sức khỏe, khả làm việc bắp, chân tay Nguồn lực phản ánh khả lao động người ều ki ện cần thiết trình lao động sản xuất cho xã hội 1.1.1.2 Nguồn nhân lực Nguồn nhân lực tổ chức tập hợp người lao động làm việc tổ chức Nó hình thành sở cá nhân có vai trò khác liên kết với theo mục tiêu nh ất đ ịnh Ngu ồn nhân lực khác với nguồn lực khác doanh nghi ệp ch ất c người, giá trị sức lao động người tạo Đ ể nâng cao vai trò người, nguồn nhân lực tổ chức việc quan tâm đ ến cơng tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực yếu tố cần thi ết quan trọng hoạt động sản xuất kinh doanh 1.1.2 Khái niệm tuyển dụng, tuyển dụng nhân lực 1.1.2.1 Tuyển dụng Tuyển dụng trình tìm kiếm, thu hút tuyển chọn từ nhiều ngu ồn khác nhân viên đủ khả đảm nhận vị trí mà doanh nghi ệp cần tuyển 1.1.2.2 Tuyển dụng nhân lực ‘‘Tuyển dụng nhân lực q trình tìm kiếm l ựa ch ọn nhân l ực để thỏa mãn nhu cầu sử dụng tổ chức bổ sung l ực l ượng lao đ ộng cần thiết để thực mục tiêu tổ chức ’’[3,tr.74] Một quan điểm khác cho ‘‘Tuyển dụng nhân lực trình thu hút cá nhân tổ chức có đủ tiêu chu ẩn thích h ợp tham gia d ự ển để lựa chọn ứng viên đầy đủ điều kiện đáp ứng yêu cầu c tổ chức Sau định hướng, hướng dẫn nhân viên hòa nhập với mội tr ường tổ chức’’ [7,tr.168] Cũng có ý kiến cho : ‘‘Tuyển dụng nhân lực trình tìm kiếm, thu hút lựa chọn người có đủ tiêu chuẩn thích h ợp cho cơng vi ệc chức danh cần người tổ chức’’[4,tr.223] Từ phân tích cho thấy : Tuyển dụng nhân lực trình tìm kiếm, thu hút, lựa ch ọn đánh giá ứng viên theo nhiều khía cạnh khác dựa vào yêu cầu công vi ệc, để tìm người phù hợp bổ sung lực lượng lao động cần thiết nhằm đáp ứng yêu cầu sử dụng lao động tổ chức Tuyển dụng nhân lực bao gồm 02 trình là: tuyển mộ nhân lực tuyển chọn nhân lựcTuyển mộ nhân lực ‘‘Tuyển mộ trình thu hút người xin việc có trình đ ộ t l ực l ượng lao động xã hội lực lượng lao động bên tổ ch ức Mọi t ổ ch ức phải có đầy đủ khả để thu hút đủ số lượng chất lượng lao động đ ể nh ằm đ ạt mục tiêu mình’’ [4,tr.16]  Tuyển chọn nhân lực “Tuyển chọn nhân lực trình đánh giá ứng viên theo nhi ều khía c ạnh khác dựa vào yêu cầu công việc, để tìm nh ững ng ười phù hợp với yêu cầu đặt số người thu hút trình tuyển mộ Cơ sở tuyển chọn yêu cầu công vi ệc đ ược đ ề theo mô tả công việc yêu cầu người thực cơng vi ệc ’’ [3,tr.241] 1.2.Vai trò cơng tác tuyển dụng nhân lực 1.2.1 Đối với doanh nghiệp Thứ nhất, tuyển dụng nhân lực có hiệu cung cấp cho doanh nghiệp đội ngũ lao động lành nghề, sáng tạo, bổ sung nguồn nhân lực phù hợp với u cầu cơng việc Từ đó, góp phần làm tăng suất lao động, tăng khả cạnh tranh thị trường cho doanh nghiệp Thứ hai, công tác tuyển dụng góp phần vào qúa trình thay máu tổ chức, ảnh hưởng lớn đến mục tiêu, văn hóa, sách tổ chức Thứ ba, tuyển dụng nhân lực tốt giúp tổ chức ổn định phát triển bền vững Thứ tư,làm tốt công tác tuyển dụng nhân lực góp phần giảm gánh nặng chi phí kinh doanh sử dụng có hiệu nguồn lực khác tài chính, s v ật chất… Thứ năm, tuyển dụng nhân lực ảnh hưởng đế hoạt động khác công tác quản trị nhân lực như: bố trí, xếp nhân lực, thù lao lao động, quan hệ lao động… 1.2.2 Đối với người lao động Thứ nhất, trình tuyển dụng nhân lực tiến hành cách khoa học hiệu hội giúp người lao động lựa chọn công việc phù hợp với lực nguyện vọng thân Thứ hai, trình tuyển dụng tạo điều kiện cho người lao động hi ểu sâu sắc ngành nghề, chuyên môn đào tạo để từ có định hướng tự đào tạo phù hợp Thứ ba, tuyển dụng nhân giúp cho người lao động có hội định vị lại thân, đánh giá mức độ phù hợp thân với mức độ yêu cầu công vi ệc tổ chức 1.2.3 Đối với xã hội Thứ nhất, tuyển dụng nhân lực góp phần tạo ổn định kinh tế xã hội điều tiết nguồn cung – cầu nhân lực Thứ hai, tuyển dụng nhân lực góp phần làm giảm tình trạng thất nghiệp, giải vấn đề an sinh xã hội đồng thời tạo cơng ăn việc làm Nhìn chung cơng ty biết khai thác, sử dụng hợp lý nguồn tài cho cơng tác tuyển dụng, tránh gây tốn cho tổ chức Thứ năm, hệ thống quy chế sổ sách sử dụng công tác tuyển dụng nhân lực: Các quy định tiêu chuẩn tuyển dụng công ty áp dụng theo Bộ luật lao động Nhà nước quy định Chính phủ lao động, việc làm mục tiêu, sứ mệnh mà cơng ty theo đuổi Cơng ty có văn quy định rõ ràng chức năng, nhiệm vụ phòng ban trách tắc trách cơng việc Điều làm cho việc theo dõi, đánh giá ứng cử viên đầy đủ, xác hơn, tránh sai lầm khơng đáng có Thứ sáu, kết tuyển dụng nhân lực: Hàng năm Công ty thực tốt mục tiêu tuyển dụng đặt tuyển người, việc thời điểm thông qua số lượng chất lượng đội ngũ nhân viên tuyển dụng Tỷ lệ số người tiếp nhận thức / số người thử việc công ty 100% qua năm Số lượng nhân viên tuyển công ty hàng năm đáp ứng u cầu cơng việc góp phần giảm bớt chi phí ,thời gian đào tạo cho cơng ty có ý muốn gắn bó lâu dài với công ty, số lượng lao động bỏ việc chiếm tỷ lệ thấp Nhân viên hòa nhập nhanh với cơng việc phù hợp với văn hóa Cơng ty Chất lượng tuyển chọn nhân lực Công ty cao Số lao động tuyển có trình độ kỹ thuật chủ yếu lao động trực tiếp chiếm tỷ lệ cao 80% tổng số lao động tuyển dụng Những người tuyển dụng có độ tuổi trẻ, chủ yếu có độ tuổi từ 25-40 tuổi, chủ yếu nam giới Tất yếu tố hoàn tồn phù hợp với tính chất cơng việc đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty Tuyển dụng thực phạm vi chi phí không cao Đạt kết nguyên nhân: - Do cấp lãnh đạo cơng ty có quan tâm định đến công tác tuyển dụng nhân lực - Cơ cấu tổ chức quản lý máy ngày hoàn thiện, góp phần vào việc đưa quy định đắn quy chế tuyển dụng, đào tạo, quy định rõ trách nhiệm, quyền hạn phận Công ty, quyền hạn trách nhiệm người lao động - Công ty tạo dựng cho hình ảnh uy tín tốt khách hàng, quan Nhà nước, mà Cơng ty có nhiều thuận lợi việc tìm kiếm thu hút lao động 2.4.1 Hạn chế Bên cạnh ưu điểm đạt trên, công tác tuyển dụng công ty tồn số hạn chế: Một, xác định nhu cầu tuyển dụng: Khi xác định nhu cầu tuyển dụng việc phân tích cơng việc quan trọng công ty lại chưa quan tâm đế vấn đề Phân tích cơng việc cung cấp cho nhà quản trị tóm tắt nhiệm vụ, trách nhiệm cơng việc mối tương quan với cơng việc khác Từ đó, việc xây dựng tiêu chuẩn tuyển dụng dễ dàng, xác Song , thực tế Công ty Bảo Phong công tác chưa lãnh đạo công ty quan tâm, mô tả công việc, tiêu chuẩn công việc u cầu nhân lực sơ sài, mang tính hình thức Hai, nguồn phương pháp tuyển dụng: Nguồn tuyển dụng Công ty chưa đa dạng Nguồn bên chưa rộng, tập trung chủ yếu quen biết giới thiệu lẫn công nhân viên nhà máy với người thân, người quen họ Chính sách ưu tiên người thân người cơng ty có nhiều ưu điểm hạn chế số ứng viên không chuyên ngành đào tạo tuyển khơng vị trí thiếu người… Việc áp dụng phương pháp tuyển dụng qua giới thiệu nhân viên công ty dẫn tới tình trạng đánh giá ứng viên khơng khách quan cơng bị chi phối vào mối quan hệ quen biết với người công ty Đồng thời, phương pháp tuyển công ty chưa thực hiệu chưa có mở rộng phương pháp tuyển Ví dụ phương pháp tuyển từ trường Đại học, cao đẳng, trung cấp chưa quan tâm, Cơng ty chưa có liên kết chặt chẽ với trường đào tạo này, phương pháp tuyển mộ đánh giá mang lại hiệu cao chất lượng nhân Cơng ty chưa tận dụng hình thức thay cho tuyển dụng như: làm thêm giờ, thuê lao động từ cơng ty khác… Hình thức thơng báo tuyển dụng chưa đa dạng Công ty tiến hành công bố tuyển dụng thông qua thông báo số tờ báo, trung tâm giới thiệu việc làm, quan, đơn vị cung ứng lao động, chưa đăng thông báo lên đài, TV, hay trang mạng tuyển dụng chuyên nghiệp vietnamworks, careerlink, Như vậy, phạm vi truyền tin hẹp làm hạn chế số lượng ứng viên đến nộp đơn Mặt khác, Công ty chưa xây dựng website nên thông tin tuyển dụng Công ty chưa rộng khắp, phải lệ thuộc vào phương tiện truyền thơng khác Ba, quy trình tuyển dụng: Quy trình tuyển dụng chưa hồn thiện chưa thực hiệu quả: Công ty chưa xây dựng tiêu chí đánh giá hồ sơ dự tuyển ứng viên cách đồng Việc đánh giá hồ sơ ứng viên chưa có tiêu chuẩn thống nên nhân viên gặp nhiều khó khăn công tác Hồ sơ chủ yếu đánh giá hiểu biết ý kiến chủ quan người đánh giá, đặc biệt tiêu chí đạo đức tác phong cơng việc Trong quy trình tuyển dụng chưa có bước kiểm tra sức khoẻ ứng viên Công ty vào giấy khám sức khoẻ ứng cử viên hồ sơ, mà thơng tin khơng phản ánh xác tình trạng sức khoẻ ứng viên dẫn đến tình trạng người lao động khơng có đủ sức khoẻ để thực tốt công việc Điều ảnh hưởng lớn đến chế độ đãi ngộ sau đặc biệt vấn đề bảo hiểm Qúa trình vấn thường trọng câu hỏi kiểm tra tới kỹ nghề nghiệp mà trọng tới tư duy, trí thông minh nhạy bén ứng viên Công ty chủ trương tuyển chọn theo nhu cầu đặt mà chưa có điều chỉnh linh hoạt Điều thực trở thành vấn đề chất lượng công tác tuyển mộ không cao dẫn đến không thu hút nhiều người xin việc Công việc kiểm tra, xác minh lý lịch ứng viên chưa thực công ty quan tâm Hầu cơng ty khơng xác minh lại độ xác hồ sơ Như vậy, khơng tránh khỏi tình trạng số thiếu sót hồ sơ Cơng ty hạn chế quan tâm tới BHXH BHYT chon nhân viên, số nhân viên chưa đóng bảo hiểm Chưa quan tâm sát tới việc khám sức khỏe cho nhân viên xem họ có đủ sức khỏe để làm việc hay không Đây quyền lợi NLĐ nên cần phải quan tâm đáp ứng đầy đủ cho họ tránh tình trạng gây nên bất mãn dẫn tới thiệt hại cho công ty Bốn, đánh giá hiệu tuyển dụng: Kết thúc trình tuyển dụng, thời gian dành cho việc đánh giá lại q trình tuyển dụng Cơng tác đánh giá hiệu tuyển dụng sau tuyển dụng chưa tiến hành nhằm nhận biết ưu điểm hạn chế cơng tác tuyển dụng từ đưa giải pháp khắc phục, hồn thiện Vì vậy, có nhược điểm lặp lại nhiều q trình tuyển dụng Năm, đánh giá thử việc công việc nhân viên thử việc công ty: công tác đánh giá thử việc nhân viên chưa hiệu Kết thúc trình thử việc, cán quản lý tực tiếp nhận xét, đánh giá trình thử việc ứng viên Trên sở đánh giá nhân viên ý kiến cán quản lý trực tiếp mà Ban giám đốc đưa định cuối có nên lựa chọn ứng viên hay khơng Do đó, kết cơng tác đánh giá khơng ược xác, dễ dẫn đến chủ quan phụ thuộc vào đánh giá cán quản lý 2.4.3 Nguyên nhân - Công ty chưa thực trọng đến công tác tuyển dụng, việc xác định nguồn phương pháp tuyển mộ bị ràng buộc nguồn kinh phí hạn hẹp Chất lượng nhân tuyển dụng đầu vào chưa cao - Công tác kế hoạch hóa nguồn nhân lực cơng tác quan trọng chưa hoạch định sâu sát, khó thực Điều thể hoạch định thiếu nhân chưa xác định cần nhân trình độ nào, nhu cầu nhân mang tính ước lượng - Quy trình tuyển chọn chưa chuyên sâu, thiếu tiêu chuẩn đánh giá lực ứng viên, mang tính hình thức dẫn đến chất lượng nhân tuyển dụng đầu vào chưa cao - Cán phòng Hành nhân đa số nhân viên trẻ nên chưa có nhiều kinh nghiệm tuyển dụng Tuy họ lao động đào tạo kinh nghiệm thực tế họ lại nên nguyên nhân làm hạn chế cho trình tuyển dụng nhân lực công ty - Đặc thù sản xuất Công ty chuyên sản xuất vật liệu nên lao động công ty chủ yếu lao động phổ thơng Từ đó, việc xây dựng quy trình cách thức tuyển dụng công ty đơn giản - Quy mô công ty không lớn, công ty chưa đầu tư nhiều cho công tác quảng cáo, truyền bá hình ảnh cơng ty nên thương hiệu công ty chưa nhiều người biết đến Chế độ đãi ngộ chưa thực thu hút người lao động…cũng nguyên nhân gây trở ngại q trình tuyển dụng nhân lực cơng ty - Công ty nhân hồ sơ tuyển dụng cách trực tiếp, không nhận hồ sơ qua email hay chuyển phát nhanh nên số lượng lao động thu hút chưa nhiều Hiện cơng tác quản trị nhân lực cơng ty đáp ứng yêu cầu nguồn nhân lực công ty Tuy nhiên, với phát triển nhanh chóng chế thị trường cơng ty khơng có đổi công tác tuyển dụng, khắc phục mặt hạn chế điều ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc nâng cao chất lượng nhân lực công ty đồng nghĩa với phát triển bền vững công ty CHƯƠNG MỘT SỐ GIẢI PHÁP VÀ KHUYẾN NGHỊ NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY TNHH XNK BẢO PHONG 3.1 Phương hướng kinh doanh phát triển nguồn nhân lực Công ty TNHH XNK Bảo Phong 3.1.1 Mục tiêu công ty hướng tới năm 2020 - Mục tiêu phấn đấu đến năm 2020 Công ty TNHH XNK Bảo Phong trở thành công ty lớn có uy tín, thương hiệu thị trường - Ổn định thị trường cũ phát triển thị trường tiềm - Ổn định nâng cao thu nhập cán nhân viên công ty nhằm xây dựng cộng đồng hợp tác lâu dài, có đời sống vật chất đảm bảo, đời sống tinh thần ngày phong phú - Đầu tư sở vật chất kỹ thuật phục vụ mục tiêu sản xuất kinh doanh công ty nhằm tạo sở vật chất khang trang, đại, đáp ứng yeeiu cầu mở rông sản xuất - Công ty cam kết đối tác tin cậy khách hàng, hiểu rõ nhu cầu mong muốn khách hàng cung cấp cho khách hàng sản phẩm có chất lượng đáp ứng mong đợi khách hàng Tạo cho khách hàng cảm giác yên tâm tin cậy sử dụng sản phẩm công ty - Chất lượng sản phẩm ổn định ngày nâng cao - Thực chương trình quảng bá thương hiệu mở rộng thị trường hoạt động, mở thêm chi nhánh tỉnh lân cận - Thực hoàn thành mục tiêu công ty đề 3.1.2 Định hướng phát triển nguồn nhân lực công ty -Trong năm 2020 tiếp tục tuyển dụng thêm lao động có trình độ cao, mở rộng cấu địa bàn hoạt động công ty - Chú trọng đến đội ngũ nhân viên thông qua hoạt động tổ chức, đào tạo tìm nhân viên phù hợp với yêu cầu công việc - Định hướng mục tiêu công ty người lao động am hiểu ngành nghề mà phải am hiểu kiến thức chun mơn - Tiếp tục công tác đào tạo, nâng cao đội ngũ lao động để đáp ứng thay đổi môi trường kinh doanh - Đào tạo đội ngũ nhân viên năn động, đốn tận tụy với cơng việc, người có khả đương đầu với thị trường đầy thử thách cạnh tranh chun nghiệp, có trình độ cao - Có sách xây dựng đội ngũ nhân viên có phẩm chất đạo đức tốt, có trình độ chun mơn cao,coi hoạt động bền vững để phát triển kinh doanh 3.2 Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu công tác tuyển dụng Công ty TNHH XNK Bảo Phong 3.2.1 Ban lãnh đạo cần xây dựng sách tuyển dụng khoa học, phù hợp với đặc điểm cơng ty Việc xây dựng sách tuyển dụng đóng vai trò đặc biệt quan trọng q trình quản trị nguồn nhân lực Một sach tuyển dụng quán, xuyên suốt hiệu giúp công ty thu hút nhân tài củng cố đội ngũ Mặt khác, sách tuyển dụng thước đo cho mức độ chuyên nghiệp thể văn hóa cơng ty nên đặt quy định cụ thể cơng tác tuyển dụng, sách tuyển dụng phải đảm bảo cân quyền lợi nhà tuyển dụng ứng viên - Tạo hội thăng tiến bình đẳng cho cá nhânlực phát triển bền vững công ty - Đảm bảo chế lương thưởng cạnh tranh đãi ngộ tương xứng với đóng góp cá nhân nhằm khuyến khích nỗ lực nhiệt huyết nơi họ - Đảm bảo quyền lợi thiết thân người lao động: bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, phụ cấp trợ cấp… - Có sách đào tạo nghiệp vụ, kỹ nhằm phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao Qua đó, tạo hội cho nhân viên có hội học tập, trau dồi phát triển thân để phục vụ tốt cho cơng việc… 3.2.2 Hồn thiện cơng tác phân tích,đánh giá cơng việc xây dựng mô tả công việc tiêu chuẩn công việc cho chức danh Việc xây dựng quy trình đánh giá tổ chức đánh giá kết thực công việc cần tập trung vấn đề sau: Xây dựng tiêu chuẩn thực hiên công việc, lựa chọn phương pháp đánh giá phù hợp, lựa chọn người đánh giá xác định tần xuất, chu kỳ đánh giá Điều quan trọng công tác đánh giá nguồn lực đưa tiêu chí để làm đánh giá Việc đánh giá cần công bằng, cơng khai mang lại hiệu tích cực,có tác dụng khuyến khích người lao động thi đua phấn đấu, thực cơng việc Trong cơng tác tuyển dụng nguồn nhân lực, Công ty cần coi trọng vai trò phân tích cơng việc Việc xây dựng mô tả công việc dù nhiều thời gian cơng sức nhƣng mang lại hiệu tích cực việc so sánh, đánh giá ứng viên để nhân viên hiểu rõ trách nhiệm quyền lợi Nội dung phân tích công việc phải đảm bảo yêu cầu sau: quyền hạn, trách nhiệm (chung chi tiết), mối quan hệ công việc, lực (kiến thức, kinh nghiệm, kỹ cần có) Việc xây dựng mơ tả cơng việc tiêu chuẩn cơng việc nên phòng Hành – nhân tiến hành theo quy trình sau: Phòng Hành – nhân kết hợp với phòng ban liên quan xây dựng mơ tả cơng việc Sau đó, tất nhân viên cơng ty tự hồn thiện theo mẫu sẵn gửi phòng Hành – nhân sự, phòng Hành – nhân tổng hợp thông tin thu thập thành dự thảo gửi lại cho phòng ban xem xét, góp ý Với cách làm này, mô tả công việc tiêu chuẩn cơng việc đảm bảo tính xác phù hợp với thực tế 3.2.3 Hồn thiện cơng tác xác định nhu cầu lập kế hoạch tuyển dụng Công ty nên xác định rõ thứ tự ưu tiên thời hạn hoàn thành vị trí kế hoạch tuyển dụng để chủ động mặt thời gian đáp ứng nhu cầu nhân sự, tránh trường hợp phải tuyển lúc nhiều vị trí khơng biết ưu tiên vị trí nào, làm giảm hiệu công tác tuyển dụng 3.2.4 Mở rộng thêm kênh tuyển dụng Các kênh tuyển dụng công ty chủ yếu dựa vào giới thiệu nhân viên Công ty thông báo trước cổng Công ty nên chưa thực đem lại hiệu tuyển dụng cao Công ty nên quan tâm nhiều đến kênh tuyển dụng khác sàn giao dịch lao động, trung tâm giới thiệu việc làm,… Đặc biệt thời đại bùng nổ công nghệ thông tin nay, Công ty nên quan tâm tới trang web tuyển dụng tương đối hiệu Việt Nam như: www.tuyendung.com; www.timviecnhanh.com; để thu hút nhiều ứng viên Tuy nhiên, trang web tuyển dụng uy tín nên cần cân nhắc chi phí trước lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ cho mang lại hiệu cao 3.2.5 Đa dạng hoá nguồn tuyển dụng Nguồn nội bộ: Công ty coi trọng nguồn này, nhận thức lợi ích mà đem lại Tuy nhiên, tuyển dụng nguồn Cơng ty cần có biện pháp để đối phó với số hạn chế sau dễ mắc phải: - Thứ nhất, nhân viên cũ quen làm việc vị trí trước nên dễ dẫn tới tình trạng rập khn, máy móc, cứng nhắc, thiếu sáng tạo cơng việc Để khắc phục tình trạng này, cơng ty cần có đợt tập huấn kỹ lưỡng kỹ cần thiết trước giao việc cho họ - Thứ hai, dễ gây tượng ghen ghét, đố kị, chia rẽ, đoàn kết nhân viên với người tuyển, người khơng Do đó, để hạn chế điều này, Công ty cần nêu rõ lý họ khơng tuyển khuyến khích họ tự hồn thiện kỹ năng, kinh nghiệm thiếu để ưu tiên lần tuyển tiếp theo,… Nguồn bên ngồi: Đối với nguồn này, Cơng ty chủ yếu dựa vào giới thiệu người quen Cơng ty Vì thế, dẫn tới hạn chế định số lượng chất lượng ứng viên dự tuyển Vì vậy, muốn khai thác tốt nguồn này, Cơng ty cần đa dạng hóa nguồn tuyển dụng cần trọng đến vấn đề sau: - Đối với người thân, người quen nhân viên cơng ty: khuyến khích họ học ngành mà công ty cần để nhận lợi ích mà Cơng ty đáp ứng kể vật chất lẫn tinh thần -Tuyển nhân viên từ sở đào tạo: trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp ngày trở thành nơi cung cấp nhân lực quan trọng hầu hết Công ty Trong thời gian qua, Công ty chưa trọng tới nguồn Đây nguồn tuyển dụng lớn có xu hướng phát triển Các sinh viên thường đào tạo bản, khoa học có hệ thống Mặc dù chưa có kinh nghiệm thực tế họ lại có sức trẻ, nhiệt huyết, đam mê, tinh thần ham học hỏi, cầu tiến Chính thế, để tuyển nguồn hiệu quả, Cơng ty thiết lập mối quan hệ với nhà trường, cử chuyên viên tới trường để giới thiệu hội làm việc, thực tập Công ty Khi có nhu cầu, trường giới thiệu ứng viên có chất lượng cao tới Cơng ty,… - Các sinh viên thực tập: phương pháp hiệu mà nhiều Công ty áp dụng, thông qua thời gian thực tập, Công ty tìm người ưu tú Như vậy, để có thêm nhều hội tìm kiếm, thu hút nhân tài, Cơng ty phải đa dạng hóa nguồn tuyển dụng, khơng bỏ qua hội để có nguồn nhân lực cần thiết cho tổ chức 3.2.6 Thông báo tuyển dụng Thiết kế thông báo tuyển dụng bên cạnh thơng tin vị trí tuyển dụng, điều kiện, nơi làm việc, hướng dẫn hồ sơ,… cần có thêm phần mơ tả cơng việc, khái qt nội dung công việc để ứng viên hiểu rõ vị trí mà họ dự tuyển Sử dụng hình thức quảng cáo tuyển dụng qua trang web tuyển dụng mang lại hiệu cao có hệ thống sàng lọc hồ sơ không đủ tiêu chuẩn, quản lý hồ sơ hiệu quả, … 3.2.7 Đánh giá hiệu công tác tuyển dụng sau đợt tuyển dụng Sau lần tuyển dụng, Công ty nên thực cơng tác phân tích rút kinh nghiệm, đánh giá hiệu bước quy trình, xác định điểm yếu tìm nguyên nhân bản, xác định sai lệch kế hoạch thực tế, tìm nguyên nhân, hậu biện pháp khắc phục yếu 3.2.8 Nâng cao trình độ cho cán phòng nhân Nâng cao lực đội ngũ chuyên trách công tác tuyển dụng Chất lượng nguồn nhân lực hiệu công tác tuyển dụng phụ thuộc lớn vào trình độ chuyên môn cán làm công tác tuyển dụng trình độ, chun mơn nghiệp vụ cán quản trị nhân lực Khi cán quản trị có trình độ chun mơn kịp thời nắm bắt nhu cầu nhân từ có kế hoạch tuyển dụng cụ thể cho thời kỳ Năng lực cán chuyên môn tốt vừa tiết kiệm thời gian chi phí cho cơng tác tuyển mộ, tuyển chọn, cơng tác quản trị nhân lực vừa góp phần tạo hiệu sản xuất kinh doanh cao Một đội ngũ cán tuyển mộ tuyển chọn làm việc hiệu quả, đội ngũ cán phòng Hành nhân phải hiểu rõ tầm quan trọng công việc lập kế hoạch tuyển mộ hoạt động quản trị nhân lực, thành thạo công việc lập kế hoạch vận dụng cách linh hoạt Do đó, đòi hỏi cán nhân phải khơng ngừng học tập, bồi dưỡng nâng cao kiến thức nhằm thực tốt nhiệm vụ giao giúp công tác tuyển dụng nhân lực công ty đạt hiệu 3.2.9 Ban lãnh đạo cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát công tác tuyển dụng nhân lực công ty Trong công việc nào, quan tâm, theo sát người lãnh đạo q trình thực cơng việc tiêu chí góp phần đảm bảo cho cơng việc thực cách nghiêm túc, quy củ Tuy ý thức tầm quan trọng việc song với lý thường trực “ công việc phận nhân sự” nên lãnh đạo công ty chưa thực đủ quan tâm thời gian để thể vai trò dẫn dắt Nếu cơng tác tuyển dụng định hướng từ đầu, trình tìm kiêm, chọn lọc ứng viên hỗ trợ sát sao, việc kiểm soát lương bổn đạt hiệu quả, tin hoạt động tuyển dụng doanh nghiệp, đặc biệt vị trí then chốt cấp cao trở nên đắn “ người, việc, thời gian, giá trị” Do đó, lãnh đạo cơng ty cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trình tuyển dụng yêu cầu cán tuyển dụng lập báo cáo chi tiết tình hình tuyển dụng sau giai đoạn qúa trình tuyển dụng 3.2.10 Tiếp tục thực sách đãi ngộ nhân lực vật chất tinh thần Người lao động vốn quý doanh nghiệp, chăm sóc đời sống để người lao động có sức khỏe tốt, an tâm làm việc tiền đề gắn kết người lao động với doanh nghiệp Không chế độ đãi ngộ ảnh hưởng không nhỏ đến công tác tuyển dụng nhân lực Nếu công ty thực chế độ đãi ngộ tốt, đảm bảo lợi ích người lao động thu hút dược nhiều lao động muốn đến làm việc công ty ngược lại Xây dựng hệ thống lương, phúc lợi công bằng, đồng rõ ràng điều quan trọng quan trị nhân doanh nghiệp 3.3 Một số đề xuất, khuyến nghị 3.3.1 Đối với Công ty TNHH XNK Bảo Phong - Chú trọng nâng cao chất lượng mặt công tác quản trị nguồn nhân lực tai Công ty, đặc biệt công tác tuyển dụng nhân lực - Không ngừng trang bị nâng cao kiến kiến thức chuyên môn cho đội ngũ làm công tác tuyển dụng - Chỉ đạo sáng suốt, đưa chiến lược kinh doanh đắn đưa công ty phát triển không ngừng, đảm bảo việc làm thu nhập cho NLĐ - Ổn định cấu tổ chức, ban hành quy chế hoạt động, chức nhiệm vụ quy trình xử lý cơng việc nội - Xây dựng hệ thống vị trí chức danh cơng việc rõ ràng, bố trí ln chuyển lao động định kỳ tạo điểm thách thức cho nhân viên Tuyển chọn bố trí lại nhằm tìm nguồn nhân lực chất lượng cao làm nòng cốt cho phát triển - Hoàn thiện hệ thống lương, thưởng dựa đánh giá thực hiên công việc, đảm bảo nguyên tắc công bằng, minh bạch kích thích lao động - Quan tâm hỗ trợ công việc, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho NLĐ, tạo gắn bó với cơng ty Đảm bảo thu nhập cho người lao động công ty thông qua giá tiền lương, bổ sung nguồn lực hỗ trợ thu nhập, giúp Cơng ty có điều kiện giữ gìn phát triển đội ngũ lao động mạnh, tạo bước tiến cho hoạt động kinh doanh Công ty - Phát động phong trào thi đua khen thưởng để nâng cao khí tinh thần làm việc cho NLĐ 3.4.2 Đối với Nhà nước - Giữ vững ổn định môi trường kinh tế - xã hội có biện pháp phù hợp đưa kinh tế vượt qua khó khăn giai đoạn - Tiếp tục q trình cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước có bước thân trọng bối cảnh kinh tế giới gặp khủng hoảng, kinh tế đất nước bị ảnh hưởng - Có sách nguồn lực hỗ trợ thành phần kinh tế gặp khó khăn, tạo việc làm giảm thất nghiệp qua đảm bảo đời sống nhân dân người lao động - Các trường đại học, cao đẳng, dạy nghề nơi cung cấp lao động có chun mơn nghiệp vụ cho doanh nghiệp., Nhà nước cần quan tâm vấn đề giáo dục đào tạo Hiện học sinh, sinh viên học lý thuyết nhiều mà thiếu thực tế, thực hành Mong nhà trường quan Nhà nước có liên quan tạo điều kiện cho học sinh, sinh viên nhiều vào thực tế đời sống, thực tế kinh doanh để không bỡ ngỡ tiếp thu công việc dễ dàng Để đảm bảo điều phải nâng cao hệ thống giáo dục sở vật chất đội ngũ giáo viên nhằm đào tạo người chất lượng kiến thức chuyên môn - Để giúp doanh nghiệp tìm nguồn lao động phù hợp từ trung tâm giới thiệu việc làm Nhà nước cần xem xét đọ tin cậy, sách trung tâm giới thiệu việc làm Nhà nước nên quản lý chặt chẽ trung tâm giới thiệu việc làm, để trung tâm thực cầu nối hiệu người lao động doanh nghiệp để hai bên cần, lo lắng tượng trung tâm lừa đảo kiếm tiền, chuộc lợi… Có nhiều trung tâm làm ăn chân chính, bên cạnh khơng trung tâm lừa đảo Vì vậy, quan Nhà nước cần tìm hiểu kiểm sốt trung tâm trình cấp phép hoạt động C.PHẦN KẾT LUẬN Nhân - yếu tố quan trọng, sống doanh nghiệp Doanh nghiệp muốn tồn doanh nghiệp phải có đội ngũ nhânchất lượng, có trình độ chuyên môn cao Như vậy, công tác tuyển dụng nhân doanh nghiệp cần thiết, quan trọng “ đầu vào”, tảng nhằm cung cấp đội ngũ nhân đủ số lượng, tốt chất lượng cho công tác trị nhân lực doanh nghiệp.Tuy nhiên, khơng phải bất cư sdoanh nghiệp làm tốt công tác tuyển dụng nhâ nguồn lực người chưa phát huy hết khả vốn có Như vậy, doanh nghiệp phải có giải pháp để nâng cao chất lượng công tác tuyển dụng nhằm sử dụng nguồn lực có hiệu Do đó, q trình tuyển dụng khơng có sách, tiêu chí rõ ràng ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh phát triển doanh nghiệp Trong đề tài nghiên cứu tác giả sâu tìm hiểu “Nâng cao chất lượng cơng tác tuyển dụng nhân lực Công ty TNHH XNK Bảo Phong” để thấy rõ tầm quan trọng cơng tác tuyển dụng doanh nghiệp nói chung Cơng ty TNHH XNK Bảo Phong nói riêng, qua tác giả phân tích thực trạng đề xuất số giải pháp cho Công tác tuyển dụng Cơng ty Sau q trình tìm hiểu, nghiên cứu kết hợp với kiến thức tích lũy ghế nhà trường tơi hồn thành đề tài báo cáo thực tập tốt nghiệp Dù cố gắng nhiều, song báo cáo khơng tránh thiếu sót Kính mong nhận đóng góp Thầy, Cơ bạn D.DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Dương Thị Kim Chung (2007), Quy trình tuyển dụng nhân viên, Tuyển dụng người, NXB Trẻ, Hà Nội 2.Trần Kim Dung (2006), Quản trị nhân lực, NXB Thống kê Vũ Thị Thùy Dương Hoàng Văn Hải (2005), Giáo trình Quản trị nhân lực, NXB Thống Kê Nguyễn Vân Điềm Nguyễn Ngọc Quân (chủ biên) (2007), Giáo trình Quản trị nhân lực, NXB Đại học Kinh tế quốc dân Lê Thanh Hà (2009), Giáo trình Quản trị nhân lực, NXB Lao động - Xã hội Đoàn Thị Thu Hà Nguyễn Ngọc Huyền (2002), Giáo trình Khoa học quản lý, NXB Khoa học Kỹ thuật Hà Nội Phạm Đức Thành (1998), Giáo trình Quản trị nhân sự, NXB Thống kê, Hà Nội Phạm Đức Thành( 2006), Giáo trình quản trị nhân lực, NXB Thống kê, HN Nguyễn Hữu Thân (2008), Quản trị nhân sự, NXB Thống kê, Hà Nội 10 Bộ luật Lao động Việt Nam năm 2013 11 Tài liệu nội Công ty TNHH XNK Bảo Phong cung cấp ... thức tầm quan trọng công tác tuyển dụng nguồn nhân lực công ty em chọn đề tài “Nâng cao chất lượng công tác tuyển dụng nhân lực Công ty TNHH XNK Bảo Phong” làm đề tài báo cáo thực tập Để từ phát... cho công tác tuyển dụng nhân lực Công ty nâng cao Mục tiêu nghiên cứu Trên sở lý luận nhân lực công tác tuyển dụng, báo cáo tập trung làm rõ công tác tuyển dụng nhân lực Công ty TNHH XNK Bảo. .. nhằm khắc phục tồn nâng cao hiệu công tác tuyển dụng nhân lực Công ty TNHH XNK Bảo Phong Phạm vi nghiên cứu - Về nội dung: Công tác tuyển dụng nhân lực Công ty TNHH XNK Bảo Phong, thành tựu, hạn
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề tài “nâng cao chất lượng công tác tuyển dụng nhân lực tại công ty TNHH XNK bảo phong”, Đề tài “nâng cao chất lượng công tác tuyển dụng nhân lực tại công ty TNHH XNK bảo phong”, - Phòng kinh doanh: Làm nhiệm vụ tiêu thụ sản phẩm, tham mưu và giúp giám đốc trong việc kí kết các hợp đồng kinh tế mua bán theo đúng các thủ tục và quy định của Công ty, Nhà nước, tổ chức công tác tiếp thị, quảng cáo, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩ

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay