BÀI tập bật TÁCH và KHÉP CHÂN vào 7 VÒNG

3 11 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/01/2019, 14:59

Giáo viên thực hiện: Nguyễn Thị Hồng Ánh Độ tuổi: 5-6 tuổi Thời gian: 30-35 phút LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT ĐỀ TÀI: BẬT TÁCH KHÉP CHÂN VÀO VỊNG I II III MỤC ĐÍCH U CẦU - Trẻ biết nhạy liên tục khép chân, tách chân qua vòng, khơng chạm chân vào vòng - Rèn cho trẻ kĩ nhảy liên tục khép chân, tách chân qua ô tư thế, tự tin, không chạm vào vòng - Trẻ hứng thú tham gia vào trò chơi vận động, có ý thức kỉ luật tham gia trò chơi CHUẨN BỊ - Loa, máy tính, hát theo chủ đề gia đình - Vòng thể dục, trống lắc TIẾN HÀNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÔ Ổn định -Các bạn ơi! Gấu mời lớp đến nhà bạn chơi, đường khó khăn, bạn ý theo hướng dẫn cô nhé! Khởi động -Cho trẻ đến nhà Gấu con: vòng tròn, kiểu thường, mũi bàn chân, gót chân, cạnh bàn chân, khụy gối, khom, chạy chậm, chạy nâng cao đùi, chạy gót chạm mông, chạy nhanh -Các bạn ơi! Sắp đến nhà Thỏ -Cho trẻ xếp thành bốn hàng ngang -Đã đến nhà gạn Gấu rồi, Gấu có thử thách cho lớp tập thể dục thật Gấu có quà cho lớp đó, tập với cô nha Trọng động 3.1 Bài tập phát triển chung - Tay : Tay đưa lên cao ,giang ngang ( 2.8 ) -Thân : Hai tay lên cao, cúi gập người ( 2.8 ) HOẠT ĐỘNG CỦA TRẺ -Trẻ nghe cô giới thiệu -Trẻ thực theo cô -Trẻ xếp thành hàng ngang theo hướng dẫn cô -Trẻ tập tập phát triển chung -Chân : Ngồi khụy gối ( 4.8 ) -Bật : Tách khép chân ( 4.8 ) 3.2 Vận động -Chuyển đội hình thành hàng ngang -Cơ phát cho trẻ vòng, cho trẻ chơi với vòng -Q bạn Gấu bạn vòng, bạn cho biết với vòng làm nào? -Cơ lăn vòng, tập thể dục với vòng, lắc vòng, hơm nay, dạy cách chơi với vòng “Bật tách khép chân vào vòng” -Các bạn nhắc lại với cô nhé! -Cô xếp vòng vào hàng -Để bật tách chân tư thế, xem cô làm trước nhé! -Lần 1: Cô làm mẫu (không hướng dẫn) -Lần 2: Cơ làm mẫu, vừa làm vừa phân tích động tác hướng dẫn trẻ: “Đứng chụp chân trước vòng, hai tay chống hơng, mắt nhìn thằng phía trước có hiệu lệnh “Bật” liên tục hai chân vào vòng, chụm chân bật vào ơ, tách chân bật vào vòng Chạm chân nhẹ nhàng nửa bàn chân trên, khơng giẫm vào cạnh vòng kh bật hết vòng Khi hồn thành,các cuối hàng đứng -Gọi trẻ lên làm mẫu lần -Cho trẻ thực “Bật tách khép chân vào vòng” -Cơ quan sát, nhắc nhở, sửa sai, động viên, khen gợi trẻ -Vì lớp học giỏi này, nên bạn Gấu có trò chơi thưởng cho lớp mình, xem trò chơi nhé! 3.3 Trò chơi vận động -Cơ giới thiệu trò chơi vận động “chuyền bóng qua đầu” -Cơ giới thiệu luật chơi: bên chuyền bóng qua đầu xong trước đội chiến thắng +Cách chơi: đội xếp thành hàng dọc Người đứng đầu hàng đội cầm trái banh, có hiệu lệnh bắt đầu người đầu hàng cầm bóng đưa qua đầu chuyền trái bóng cho người thứ Người thức tiếp tục người cuối -Trẻ xếp thành hàng ngang theo hướng dẫn -Trẻ chơi với vòng nêu ý kiến cá nhân -Trẻ lắng nghe cô -Trẻ nhắc lại tên vận động -Xem cô thực -Nghe cô hướng dẫn -Trẻ xung phong thực mẫu -Lần lượt trẻ thực -Trẻ nghe cô hướng dẫn hàng cầm trái bóng giao bóng lại cho +Luật chơi: đội đưa bóng lại cho trước đội chiến thắng -Cô tổ chức cho trẻ chơi nhiều lần -Cô quan sát trẻ chơi, tuyên dương đội thắng cuộc; khuyến khich động viên đội thua cố gắng Hồi tĩnh -Cho trẻ vòng tròn nhẹ nhàng 1-2 vòng làm động tác chim bay -Trẻ tham gia trò chơi -Trẻ thả lỏng cô ... vòng làm nào? -Cơ lăn vòng, tập thể dục với vòng, lắc vòng, Và hơm nay, dạy cách chơi với vòng Bật tách khép chân vào vòng -Các bạn nhắc lại với cô nhé! -Cô xếp vòng vào hàng -Để bật tách chân. .. chụp chân trước vòng, hai tay chống hơng, mắt nhìn thằng phía trước có hiệu lệnh Bật liên tục hai chân vào vòng, chụm chân bật vào ơ, tách chân bật vào vòng Chạm chân nhẹ nhàng nửa bàn chân. .. nhàng nửa bàn chân trên, khơng giẫm vào cạnh vòng kh bật hết vòng Khi hồn thành,các cuối hàng đứng -Gọi trẻ lên làm mẫu lần -Cho trẻ thực Bật tách khép chân vào vòng -Cơ quan sát, nhắc nhở, sửa
- Xem thêm -

Xem thêm: BÀI tập bật TÁCH và KHÉP CHÂN vào 7 VÒNG, BÀI tập bật TÁCH và KHÉP CHÂN vào 7 VÒNG

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay