Quyền nhân thân của cá nhân đối với hình ảnh trong pháp luật dân sự việt nam

99 23 0
  • Loading ...
1/99 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/01/2019, 14:36

một số vấn đề lý luận cũng như phân tích, đánh giá các quy định hiện hành củapháp luật ở nước ta về quyền nhân thân của cá nhân đối với hình ảnh để từ đó chỉra hạn chế, vướng mắc trong quy định pháp luật và đưa ra một số kiến nghị, giảipháp hoàn thiện hệ thống pháp luật liên quan đến quyền nhân thân của cá nhânđối với hình ảnh ở nước ta hiện nay BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ TƯ PHÁP TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI ĐẶNG THỊ LƯU QUYỀN NHÂN THÂN CỦA CÁ NHÂN ĐỐI VỚI HÌNH ẢNH TRONG PHÁP LUẬT DÂN SỰ VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HỌC Chuyên ngành: Luật dân tố tụng dân Mã số: 60 38 01 03 Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Phùng Trung Tập HÀ NỘI - NĂM 2016 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi, kết nghiên cứu luận văn trung thực chưa công bố công trình nghiên cứu khác Những nội dung luận văn có sử dụng tài liệu tham khảo trích dẫn nguồn đầy đủ Xác nhận giảng viên hướng dẫn Học viên PGS,TS Phùng Trung Tập Đặng Thị Lưu LỜI CẢM ƠN! Được phân công khoa Pháp luật Dân Trường Đại Học Luật Hà Nội đồng ý thầy giáo hướng dẫn PGS,TS Phùng Trung Tập, tác giả thực đề tài “Quyền nhân thân cá nhân hình ảnh pháp luật dân Việt Nam” Tác giả xin gửi lời cảm ơn chân thành tri ân sâu sắc đến thầy cô trường Đại học Luật Hà Nội, đặc biệt thầy cô khoa Pháp luật Dân tận tình hướng dẫn, giảng dạy suốt trình học tập, nghiên cứu rèn luyện trường giúp tác giả có kiến thức tảng để nghiên cứu luận văn; xin chân thành cảm ơn thầy giáo hướng dẫn PGS,TS Phùng Trung Tập nhiệt tình, chu đáo hướng dẫn tác giả hồn thành luận văn cuối cùng, xin dành lời cảm ơn sâu sắc tới gia đình, người thân bạn bè - người giúp đỡ, tạo điều kiện tốt để tác giả có điều kiện hồn thành luận văn Tác giả xin chân thành cảm ơn! MỤC LỤC PHẦN MỞ ĐẦU Chương MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ QUYỀN NHÂN THÂN VÀ QUYỀN NHÂN THÂN ĐỐI VỚI HÌNH ẢNH 1.1 Khái niệm, đặc điểm quyền nhân thân 1.1.1 Khái niệm quyền nhân thân 1.1.2 Đặc điểm quyền nhân thân 13 1.2 Khái niệm hình ảnh 14 1.3 Khái niệm quyền nhân thân hình ảnh 17 1.4 Đặc điểm quyền nhân thân hình ảnh 18 1.5 Lịch sử phát triển pháp luật Việt Nam quyền nhân thân hình ảnh 23 Chương QUY ĐỊNH VỀ QUYỀN NHÂN THÂN CỦA CÁ NHÂN ĐỐI VỚI HÌNH ẢNH TRONG PHÁP LUẬT DÂN SỰ VIỆT NAM 29 2.1 Nội dung quyền hình ảnh giới hạn quyền nhân thân hình ảnh 29 2.1.1 Nội dung quyền hình ảnh 29 2.1.2 Giới hạn quyền nhân thân hình ảnh 38 2.2 Biện pháp bảo vệ quyền nhân thân cá nhân hình ảnh 2.2.1 Biện pháp tự bảo vệ 47 4847 2.2.2 Biện pháp kiện dân 52 2.2.3 Biện pháp hành 58 2.2.4 Biện pháp hình 60 Chương THỰC TRẠNG BẢO VỆ QUYỀN NHÂN THÂN CỦA CÁ NHÂN ĐỐI VỚI HÌNH ẢNH Ở VIỆT NAM HIỆN NAY VÀ MỘT SỐ KIẾN NGHỊ HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT 6261 3.1 Thực trạng bảo vệ quyền nhân thân cá nhân hình ảnh Việt Nam 6261 3.2 Một số kiến nghị hoàn thiện pháp luật 8584 KẾT LUẬN 9190 PHẦN MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Hiện nay, quyền người cộng đồng quốc tế hầu hết quốc gia coi trọng, đề cao xem thước đo tiến xã hội hoàn thiện hệ thống pháp luật quốc gia Xã hội ngày phát triển quyền người ngày tôn trọng bảo vệ Bên cạnh quyền kinh tế, quyền trị, quyền dân ln đề cao, có bao gồm quyền nhân thân cá nhân Tại Việt Nam vậy, quyền nhân thân cá nhân nói chung quyền nhân thân hình ảnh nói riêng quy định rõ pháp luật dân ngày hoàn thiện, trở thành quyền dân pháp luật quan tâm, bảo vệ cách tối đa Trong bối cảnh thiết bị ghi hình, quay phim, chụp ảnh ngày đại phổ biến việc kiểm sốt hình ảnh cá nhân gặp nhiều khó khăn, đó, hết, nguy xâm phạm quyền nhân thân nói chung quyền cá nhân hình ảnh nói riêng giới Việt Nam lớn Thông qua môi trường công nghệ thông tin, cá nhân dễ dàng kết nối, truy cập, cơng khai phát tán hình ảnh người khác, đặc biệt người tiếng, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự, nhân phẩm, uy tín người có hình ảnh, chí nhiều vụ việc gây hậu nghiêm trọng Mặc dù nội dung liên quan đến quyền nhân thân cá nhân hình ảnh quy định Bộ luật dân năm 1995 ngày chi tiết Bộ luật dân năm 2005, nhiên thực tiễn áp dụng pháp luật gặp nhiều vướng mắc, bất cập tồn số quy định pháp luật chưa rõ ràng, chưa phù hợp với thực tiễn thiếu chế điều chỉnh Mặt khác, cá nhân bị xâm phạm chưa nhận thức rõ quyền chế bảo vệ quyền, chí, dù nhận thức chưa triệt để bảo vệ quyền bị xâm phạm Chính yếu tố nhiều ảnh hưởng đến việc bảo vệ quyền nhân thân hình ảnh người bị xâm phạm Từ lý cho thấy, việc nghiên cứu “Quyền nhân thân cá nhân hình ảnh pháp luật dân Việt Nam” cần thiết, qua đó, góp phần hiểu rõ thống quy định pháp luật liên quan đến quyền nhân thân cá nhân hình ảnh nắm bắt thực trạng bảo vệ quyền nhân thân cá nhân hình ảnh Việt Nam nay, từ đưa giải phápkiến nghị thích hợp nhằm góp phần hồn thiện chế pháp lý bảo vệ quyền nhân thân cá nhân hình ảnh Đây lý tác giả chọn đề tài: “Quyền nhân thân cá nhân hình ảnh pháp luật dân Việt Nam” làm đề tài luận văn thạc sỹ Tình hình nghiên cứu đề tài Có thể nói, Việt Nam, việc nghiên cứu quyền nhân thân cá nhân hình ảnh hạn chế, chủ yếu cơng trình nghiên cứu chung quyền nhân thân, có đề cập đến quyền nhân thân cá nhân hình ảnh nghiên cứu dạng viết, chuyên đề, đề tài Rất có cơng trình nghiên cứu cách hệ thống, toàn diện quyền nhân thân cá nhân hình ảnh pháp luật dân Việt Nam Có thể kể đến số cơng trình nghiên cứu chung quyền nhân thân, đề cập đến quyền nhân thân cá nhân hình ảnh như: Đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường “Quyền nhân thân cá nhân bảo vệ quyền nhân thân pháp luật dân sự” ThS Lê Đình Nghị làm chủ nhiệm đề tài, Trường Đại học Luật Hà Nội, năm 2008, đó, có số chuyên đề “Quyền nhân thân liên quan đến cá biệt hóa cá nhân: quyền cá nhân họ tên, dân tộc, hình ảnh” ThS Nguyễn Minh Oanh, chuyên đề “Bảo vệ quyền nhân thân theo quy định Bộ luật dân 2005” TS Nguyễn Cơng Bình,… nêu số khía cạnh có liên quan khái niệm hình ảnh, quy định pháp luật hạn chế, bất cập pháp luật dân Việt Nam liên quan đến quyền nhân thân cá nhân hình ảnh; “Quyền bí mật đời tư theo quy định pháp luật dân Việt Nam”, trường Đại học Luật Hà Nội, Luận án TS Lê Đình Nghị, năm 2008 đề cập đến quyền nhân thân hình ảnh phần quyền bí mật đời tư; “Quyền nhân thân liên quan đến thân thể cá nhân theo quy định Bộ luật dân năm 2005”, trường Đại học Luật Hà Nội, Luận văn ThS Lê Thị Hoa, năm 2011, phân loại quyền nhân thân cá nhân hình ảnh thuộc nhóm quyền khác biệt với quyền nhân thân liên quan đến thân thể; “Bảo vệ quyền nhân thân theo quy định pháp luật Cộng hòa liên bang Đức, so sánh với quy định Bộ luật dân Việt Nam”, GS.TS Michael Jaensch, Nguyễn Văn Quang dịch Tạp chí Luật học số 1/2014 số điểm giống khác quy định quyền nhân thân cá nhân hình ảnh pháp luật Cộng hòa liên bang Đức pháp luật dân Việt Nam Một số cơng trình nghiên cứu, viết nghiên cứu riêng quyền nhân thân cá nhân hình ảnh: “Một số vấn đề lý luận thực tiễn quyền nhân thân cá nhân hình ảnh pháp luật dân Việt Nam”, trường Đại học Luật Hà Nội, Luận văn ThS Phùng Bích Ngọc năm 2011 nghiên cứu cách có hệ thống sở lý luận thực tiễn quyền nhân thân cá nhân hình ảnh, từ đưa đề xuất, kiến nghị góp phần hồn thiện quy định pháp luật dân sự; “Quyền cá nhân hình ảnh theo pháp luật Việt nam”, Khoa Luật trường Đại học Quốc gia Hà Nội, Luận văn Ths Trần Thị Thu Hằng năm 2014 hệ thống hóa quy định pháp luật Việt Nam quyền cá nhân hình ảnh, trình bày thực tế hành vi xâm phạm quyền thực trạng áp dụng biện pháp bảo vệ quyền cá nhân thực tiễn đưa kiến nghị hoàn thiện pháp luật;“Quyền cá nhân hình ảnh pháp luật số nước phương Tây đối chiếu với pháp luật Việt Nam” Chu Tuấn Đức Tạp chí nhà nước pháp luật số 4/2008 phân tích lịch sử hình thành, nội dung, giới hạn, xu hướng quyền cá nhân hình ảnh pháp luật số nước so sánh, đối chiếu với pháp luật Việt Nam; “Luận bàn quyền nhân thân hình ảnh cá nhân theo quy định Bộ luật dân năm 2005” ThS Phùng Bích Ngọc, Tạp chí Nghiên cứu lập pháp số 22/2012 nêu khái niệm, giới hạn quyền nhân thân hình ảnh phân biệt với quyền hình ảnh cụ thể Trong tình hình đó, đề tài “Quyền nhân thân cá nhân hình ảnh pháp luật dân Việt Nam” triển khai cấp độ luận văn thạc sỹ tiếp tục nghiên cứu cách có hệ thống số vấn đề lý luận quyền nhân thân cá nhân hình ảnh; phân tích làm rõ số khía cạnh pháp luật liên quan đến quyền nhân thân hình ảnh; thơng qua việc phân tích số vụ việc xâm phạm quyền nhân thân hình ảnh, luận văn làm rõ thực trạng hiệu bảo vệ quyền nhân thân hình ảnh thực tiễn Việt Nam, từ đó, đưa số đề xuất, giải pháp hoàn thiện hệ thống pháp luật liên quan đến quyền nhân thân cá nhân hình ảnh Luận văn đảm bảo khơng có trùng lặp nội dung so với viết, cơng trình nghiên cứu cơng bố trước Đối tượng phạm vi nghiên cứu luận văn *Đối tượng nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu luận văn quy định pháp luật dân Việt Nam hành liên quan đến quyền nhân thân cá nhân hình ảnh thực tiễn bảo vệ quyền nhân thân cá nhân hình ảnh Việt Nam * Phạm vi nghiên cứu Trong khả tác giả khuôn khổ luận văn thạc sỹ, đề tài tập trung nghiên cứu, phân tích, đánh giá số nội dung sau: khái niệm quyền nhân thân cá nhân hình ảnh, đặc điểm quyền nhân thân cá nhân hình ảnh, nội dung quy định pháp luật dân Việt Nam liên quan đến quyền nhân thân cá nhân hình ảnh nội dung quyền nhân thân cá nhân hình ảnh, giới hạn quyền nhân thân hình ảnh biện pháp bảo vệ quyền nhân thân cá nhân hình ảnh Mục tiêu nhiệm vụ nghiên cứu đề tài * Mục tiêu nghiên cứu Việc nghiên cứu đề tài “Quyền nhân thân cá nhân hình ảnh pháp luật dân Việt Nam” nhằm đạt mục tiêu chủ yếu sau đây: làm rõ số vấn đề lý luận phân tích, đánh giá quy định hành pháp luật nước ta quyền nhân thân cá nhân hình ảnh để từ hạn chế, vướng mắc quy định pháp luật đưa số kiến nghị, giải pháp hoàn thiện hệ thống pháp luật liên quan đến quyền nhân thân cá nhân hình ảnh nước ta * Nhiệm vụ nghiên cứu Để phù hợp với mục tiêu trên, luận văn có nhiệm vụ sau: - Một là: Nghiên cứu số vấn đề lý luận quyền nhân thân quyền nhân thân hình ảnh; - Hai là: Nghiên cứu quy định pháp luật liên quan đến quyền nhân thân cá nhân hình ảnh; - Ba là: Phân tích, đánh giá thực trạng bảo vệ quyền nhân thân cá nhân hình ảnh Việt Nam - Bốn là: Đề xuất giải pháp, kiến nghị để góp phần hoàn thiện pháp luật quyền nhân thân cá nhân hình ảnh Việt Nam Các câu hỏi nghiên cứu luận văn Luận văn giải câu hỏi: (1) Thế quyền nhân thân cá nhân hình ảnh? quyền nhân thân cá nhân hình ảnh có đặc điểm nào? (2) Hiện pháp luật dân Việt Nam quy định quyền nhân thân cá nhân hình ảnh? Với quy định tồn bất cập, vướng mắc trình áp dụng pháp luật? (3) Thực trạng bảo vệ quyền nhân thân cá nhân hình ảnh Việt Nam nào? Với thực trạng đó, cần đưa giải pháp để hồn thiện hệ thống pháp luật nhằm nâng cao hiệu bảo vệ quyền nhân thân hình ảnh Việt Nam? Phương pháp nghiên cứu Đề tài sử dụng phương pháp nghiên cứu chủ yếu sau: - Phương pháp phân tích, tổng hợp: xem xét, phân tích, đánh giá quan điểm, nội dung pháp lý quyền nhân thân cá nhân hình ảnh 10 pháp luật dân Việt Nam tình hình bảo vệ quyền nhân thân hình ảnh thực tiễn - Phương pháp so sánh, tham chiếu: so sánh quy định quyền nhân thân cá nhân hình ảnh pháp luật Việt Nam theo tiến trình lịch sử lập pháp so sánh theo chiều ngang, tức so sánh pháp luật Việt Nam với pháp luật số nước giới - Phương pháp lịch sử: trình bày trình phát triển quy định quyền nhân thân cá nhân hình ảnh hệ thống pháp luật Việt Nam Ý nghĩa khoa học thực tiễn luận văn * Ý nghĩa khoa học Luận văn cơng trình nghiên cứu cách có hệ thống vấn đề quyền nhân thân cá nhân hình ảnh nhằm hoàn thiện quy định pháp luật Việt Nam bảo vệ có hiệu quyền nhân thân cá nhân hình ảnh Do đó, luận văn có đóng góp mặt khoa học sau: - Luận văn làm rõ số vấn đề lý luận quyền nhân thân cá nhân hình ảnh; - Luận văn làm rõ nội dung bất cập quy định pháp luật Việt Nam quyền nhân thân cá nhân hình ảnh; - Luận văn đưa số giải pháp, kiến nghị nhằm góp phần hồn thiện pháp luật Việt Nam liên quan đến quyền nhân thân cá nhân hình ảnh * Ý nghĩa thực tiễn - Với kết phân tích, đánh giá quy định pháp luật thực tiễn bảo vệ quyền nhân thân cá nhân hình ảnh Việt Nam nay, luận văn góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam liên quan đến quyền nhân thân cá nhân hình ảnh - Luận văn sử dụng làm tài liệu tham khảo cho chuyên gia, sinh viên, học viên cao học Trường Đại học người quan tâm nghiên cứu quyền nhân thân cá nhân hình ảnh Việt Nam Cơ cấu luận văn 85 vậy, quyền người, quyền cơng dân bao gồm quyền dân Hiến pháp bảo vệ cách tối đa bị hạn chế theo quy định luật trường hợp cần thiết Liên quan đến việc hạn chế quyền nhân thân cá nhân hình ảnh, có khoản Điều Nghị định 51/2002/NĐ-CP quy định vấn đề Theo đó, trường hợp báo chí đăng ảnh thông tin buổi họp công khai, sinh hoạt tập thể, buổi lao động, biểu diễn nghệ thuật, thể dục thể thao, người có lệnh truy nã, xét xử cơng khai Tòa án, người phạm tội vụ trọng án bị tuyên án miễn trừ việc xin phép người có hình ảnh Khoản Điều 31 Hiến pháp năm 2013 quy định ngun tắc suy đốn vơ tội sau: “người bị buộc tội coi khơng có tội chứng minh theo trình tự luật định có án kết tội Tòa án có hiệu lực pháp luật” Nguyên tắc tiếp tục cụ thể hóa Điều Bộ luật Tố tụng hình năm 2003, theo đó, người chưa bị coi có tội chưa có án có hiệu lực pháp luật tòa Tòa tun họ có tội Như vậy, bị can, bị cáo phiên tòa người khơng có tội khơng thuộc đối tượng có lệnh truy nã quy định Điều Thông tư liên tịch số 13/2012/TTLT-BCA-BTP-VKSNDTCTANDTC người phạm tội vụ trọng án bị tuyên án, đó, họ pháp luật bảo vệ quyền nhân thân nói chung quyền nhân thân hình ảnh nói riêng Mặt khác, phân tích trên, theo quy định khoản Điều Nghị định 51/2002/NĐ-CP, pháp luật cho phép quan báo chí đăng tải hình ảnh xét xử cơng khai tòa Tòa án mà khơng đăng tải hình ảnh bị can, bị cáo phiên tòa chưa có cho phép bị can, bị cáo Thứ hai, việc đăng tải cơng khai hình ảnh bị can, bị cáo phiên tòa xét xử xâm phạm đến danh dự, nhân phẩm, uy tín làm ảnh hưởng đến sống họ người thân Hành vi nghiêm cấm khoản Điều 31 BLDS năm 2005 Từ phân tích cho thấy, hành vi đăng tải hình ảnh người chưa bị án tòa Tòa án tun có tội chưa có đồng ý người xem xâm phạm quyền nhân thân cá nhân hình ảnh Có ý kiến cho quy định mâu thuẫn với quy định quyền tự báo chí theo Luật Báo chí thơng tin, hình ảnh sinh động bị can, bị cáo 86 hỗ trợ hữu hiệu công tác tuyên truyền, giáo dục phòng chống, tội phạm Tuy nhiên, tác giả cho hoạt động tác nghiệp báo chí cần phải thực sở ưu tiên tôn trọng quyền công dân, quyền người pháp luật bảo vệ Trong thực tiễn, tồn số vướng mắc, bất cập việc bảo vệ quyền nhân thân cá nhân hình ảnh chủ yếu số nguyên nhân sau: Thứ nhất, quy định pháp luật quyền nhân thân cá nhân hình ảnh hệ thống biện pháp bảo vệ quyền bị xâm phạm chưa cụ thể, rõ ràng, dẫn đến nhiều cách hiểu áp dụng khác nhau; tồn số quy định chưa phù hợp với thực tiễn Thứ hai, phát triển chóng mặt cơng nghệ thơng tin, phổ biến smartphone thiết bị ghi hình, chụp ảnh, với phát triển Internet internet mạng xã hội rộng khắp Đây yếu tố khiến cho ngày việc có hình ảnh chia sẻ hình ảnh cá nhân trở nên dễ dàng Các trang mạng xã hội xuất ngày nhiều, với phạm vi người dung dùng giới ngày rộng có mối liên kết với Điều đồng nghĩa với việc hình ảnh chia sẻ lên mạng xã hội phát tán với tốc độ nhanh chóng Vấn đề nằm chỗ hình ảnh - thứ mà người dùng đưa lên bị thả nổi, kiểm duyệt nội dung, tính pháp lý trước đăng tải gần khơng có Mặt khác, chế độ bảo vệ, bảo mật an tồn thơng tin, hình ảnh môi trường công nghệ thông tin Việt Nam chưa thật phát triển chưa quan tâm mức, điều tạo điều kiện cho hành vi xâm phạm xảy phổ biến với thủ đoạn xâm phạm ngày tinh vi, gây hậu khó lường Mặt khác, xu thương mại hóa mạnh mẽ nay, doanh nghiệp đặt vấn đề lợi nhuận lên hàng đầu mà chưa có ý thức bảo vệ quyền nhân thân cá nhân Ví dụ: Hồ Vĩnh Khoa số người mẫu ca sĩ nữ nhận lời mời chụp ảnh thời trang tạp chí N nhận khoản cát - xê tượng trưng Tuy nhiên, ảnh đưa lên vài trang báo mạng, Khoa phát khơng phải ảnh thời trang đơn mà dùng để quảng cáo cho thương hiệu dành cho giới trẻ Sự việc khiến anh bị nhãn hàng khác từ chối làm đại diện quảng bá cho thương hiệu Trước hành động tạp chí N sử dụng hình ảnh để làm 87 quảng cáo mà chưa có xin phép, Hồ Vĩnh Khoa liên hệ với đại diện tạp chí N nhận câu trả lời cho biếtlà họ lỗi chuyện dùng hình ảnh trái phép đề nghị liên hệ với đại diện thương hiệu Tuy nhiên, đại diện thương hiệu cho biết họ khơng có trách nhiệm với việc này, người làm việc với Hồ Vĩnh Khoa tạp chí phía tạp chí phải giải Hai bên đổ lỗi cho không bên đứng nhận trách nhiệm Thứ ba, kiến thức pháp lý hầu hết người dân chưa cao, vậy, họ chưa ý thức quyền nhân thân cá nhân hình ảnh pháp luật bảo vệ Thậm chí, có trường hợp ý thức họ không xác định hành vi bị coi xâm phạm quyền nhân thân hình ảnh; biện pháp bảo vệ quyền bị xâm phạm; hình thức xử lý áp dụng hành vi xâm phạm Ví dụ: Tại cửa hàng tự chọn Kim Liên (Đống Đa, Hà Nội) treo nhiều ảnh người lấy trộm đồ tang vật, chí ghi rõ họ tên, ngày tháng thủ đoạn trộm Theo quan điểm chủ cửa hàng, việc đăng ảnh tên trộm nhằm mục đích giúp nhân viên cửa hàng đề phòng cảnh báo đến người kinh doanh khác [3133] Hành vi treo ảnh xâm phạm nghiêm trọng đến quyền nhân thân hình ảnh người lấy trộm đồ, điều xuất phát từ việc chủ cửa hàng không nhận thức hành vi treo ảnh xâm phạm quyền người khác 3.2 Một số kiến nghị hoàn thiện pháp luật Tương tự BLDS hầu hết quốc gia khác, BLDS Việt Nam từ trước đến trọng đến lợi ích vật chất thơng qua việc điều chỉnh quan hệ tài sản Tuy nhiên, sống đại, khó khẳng định sống chủ thể nhu cầu tài sản hay nhu cầu tinh thần cấp bách Có thể thấy, đời sống vật chất ngày nâng cao người dân có hội quan tâm nhiều đến đời sống tinh thần Kèm theo đó, vụ việc xâm phạm dẫn đến tranh chấp quyền nhân thân nói chung quyền nhân thân cá nhân hình ảnh nói riêng ngày trở nên phổ biến, đa dạng phức tạp Điều gây khơng khó khăn lúng túng cho cán làm công tác xét xử Do vậy, để giải nhu cầu thực tiễn cấp bách này, đòi hỏi hệ thống pháp luật dân cần hoàn thiện theo hướng tăng cường quy định điều chỉnh quan hệ nhân thân, đồng thời, xây dựng 88 chế bảo vệ quyền nhân thân cá nhân hình ảnh cách chặt chẽ, nghiêm ngặt Cụ thể, khuôn khổ luận văn thạc sỹ, tác giả xin đề xuất số giải pháp sau: Thứ nhất, Điều 31 BLDS năm 2005: - Bổ sung khái niệm quyền nhân thân cá nhân hình ảnh vào điều sau: “quyền nhân thân cá nhân hình ảnh quyền nhân thân gắn liền với cá nhân pháp luật quy định bảo vệ, liên quan đến việc sử dụng cho phép sử dụng hình ảnh cá nhân đó” Hiện nay, quyền nhân thân hình ảnh quy định Điều 31 BLDS năm 2005, nhiên, khái niệm quyền nhân thân hình ảnh điều luật bỏ ngỏ Chính điều gây khơng khó khăn việc xem xét quyền nhân thân hình ảnh, xác định hành vi xem vi phạm quyền nhân thân hình ảnh, từ đó, ảnh hưởng khơng nhỏ đến việc bảo vệ quyền nhân thân hình ảnh cá nhân Chính vậy, để giải vướng mắc giúp quan có thẩm quyền có cách hiểu thống quyền nhân thân cá nhân hình ảnh việc nghiên cứu bổ sung khái niệm cần thiết Tuy nhiên, Bộ luật dân năm 2015 ban hành có hiệu lực từ ngày 1/1/2017, hạn chế chưa khắc phục - Sửa đổi khoản Điều 31 sau: “a) Việc ghi hình, phát tán, sử dụng hình ảnh cá nhân phải người đồng ý, trường hợp người chết, lực hành vi dân sự, chưa đủ mười lăm tuổi phải người liên quan gồm cha, mẹ, vợ, chồng, thành niên người đại diện người đồng ý b) Việc ghi hình, phát tán, sử dụng hình ảnh người khác mục đích thương mại phải trả thù lao cho người có hình ảnh, trừ trường hợp bên có thỏa thuận khác” Trong điều kiện trang thiết bị ghi hình ngày phổ biến, nguy bị chụp trộm, bị ghi hình trộm cao hết Tuy nhiên, nay, Ðiều 31 BLDS năm 2005 xem xét việc xâm phạm quyền nhân thân hình ảnh cá nhân dạng hành vi “sử dụng” mà khơng xem xét hành vi “ghi hình” “phát tán” Ðây thật lỗ hổng đáng lo ngại pháp luật Việt Nam, dẫn đến nguy cá nhân bị xâm phạm quyền hình ảnh quyền riêng tư xảy 89 cao Do đó, pháp luật cần mở rộng phạm vi hành vi xâm phạm hành vi “ghi hình”, “phát tán” Mặt khác, trường hợp ghi hình, phát tán, sử dụng hình ảnh người khác mục đích thương mại, khơng phải trường hợp, người có hình ảnh phản đối việc người khác sử dụng hình ảnh Do đó, để bảo đảm quy định pháp luật sát với thực tế, bảo đảm quyền lợi ích hợp pháp bên có hình ảnh bên có nhu cầu sử dụng hình ảnh, pháp luật cần quy định “thống” hơn, theo đó, trường hợp này, có nhu cầu sử dụng mục đích thương mại, người sử dụng cần trả thù lao mà không cần phải xin phép người có hình ảnh, trừ trường hợp có thỏa thuận khác - Bổ sung khoản sau: “Việc ghi hình, phát tán, sử dụng hình ảnh trường hợp sau khơng cần có đồng ý người có hình ảnh người có liên quan: a) Hình ảnh sử dụng lợi ích quốc gia, dân tộc, lợi ích cơng cộng; b) Sử dụng hHình ảnh cá nhân hoạt động công cộng sử dụng hình ảnh sử dụng từvề hoạt động công cộng, (bao gồm hội nghị, hội thảo, hoạt động thi đấu thể thao, biểu diễn nghệ thuật hoạt động công cộng khác) mà không làm tổn hại đến danh dự, nhân phẩm, uy tín người có hình ảnh; c) Hình ảnh người cơng chúng trừ việc sử dụng hình ảnh xâm phạm đến danh dự, nhân phẩm, uy tín đó; d) Hình ảnh người chết sau 30 năm kể từ thời điểm người chết” Đồng thời, văn hướng dẫn cần quy định cụ thể khái niệm: “đồng ý”; “vì lợi ích quốc gia, dân tộc, lợi ích cơng cộng”; “người cơng chúng”; quy định tiêu chuẩn, điều kiện người công chúng; quy định cách thức xác định mức thù lao trường hợp sử dụng hình ảnh mục đích thương mại… để bảo đảm điều luật dễ dàng thực thi tránh việc tùy tiện sử dụng hình ảnh cá nhân Ðiều 31 BLDS năm 2005 quy định việc “sử dụng” hình ảnh nói chung cần có đồng ý người có hình ảnh Ðiều dẫn tới việc sử dụng hình ảnh người khác, dù phục vụ cho nhu cầu thân, không phát tán cho người thứ ba, phải xin phép người có hình ảnh Về chất, hành vi không ảnh hưởng tới quan hệ người có hình ảnh với xã hội, khơng cản trở người 90 hình thành phát triển nhân cách Trên thực tế, khó phát trường hợp này, hình ảnh khơng phát tán người có hình ảnh khơng biết hình ảnh bị sử dụng trái phép Trong điều kiện nay, giữ nguyên quy định việc sử dụng hình ảnh cá nhân phải có đồng ý cá nhân vơ hình chung làm hạn chế tự trao đổi thông tin – nhu cầu lớn cơng dân dẫn tới việc sử dụng hình ảnh người khác khơng gây thiệt hại nào, chí có lợi cho người có hình ảnh mục đích từ thiện, nhân đạo cho người có hình ảnh phải xin phép người có hình ảnh Điều theo tác giả khơng cần thiết BLDS năm 2015 đời bổ sung số nội dung quy định điểm b khoản 2; điểm a điểm b khoản đề xuất tác giả phần khắc phục số hạn chế, bất cập Thứ hai, BLDS năm 2005 cần mở rộng phạm vi quyền bảo vệ quyền nhân thân cho người liên quan gồm: cha, mẹ, vợ, chồng, thành niên người đại diện người có hình ảnh bị xâm phạm trường hợp người có hình ảnh người chết lực hành vi dân chưa đủ mười lăm tuổi Đồng thời, cần quy định phương thức bảo vệ quyền nhân thân hình ảnh Điều 31 BLDS năm 2005 mà không quy định chung Điều 25 BLDS năm 2005, đó, rõ quan có thẩm quyền Tòa án nhằm bảo đảm điều luật rõ ràng minh bạch Cụ thể, Điều 31 bổ sung khoản sau: “Khi quyền nhân thân cá nhân bị xâm phạm người người liên quan gồm cha, mẹ, vợ, chồng, thành niên người đại diện người trường hợp người người chết, lực hành vi dân chưa đủ mười lăm tuổi, có quyền: a Tự cải chính; b Yêu cầu người vi phạm yêu cầu Tòa án Quyết định buộc người vi phạm chấm dứt hành vi vi phạm, xin lỗi, cải cơng khai thực biện pháp khắc phục hậu quả; c Yêu cầu người vi phạm yêu cầu Tòa án Quyết định buộc người vi phạm bồi thường thiệt hại; 91 d Yêu cầu quan nhà nước áp dụng biện pháp xử lý khác theo quy định pháp luật” Ngoài ra, BLDS năm 2005 quy định chung chung quyền tự cải u cầu người vi phạm chấm dứt hành vi vi phạm, xin lỗi, cải cơng khai, đó, để bảo đảm phương thức đạt hiệu cao dễ thực văn hướng dẫn cần thiết phải quy định cụ thể trình tự, thủ tục hình thức thực tự cải chính, xin lỗi cải công khai BLDS năm 2015 đời giải hai vấn đề, là: (1) quy định phương thức bảo vệ quyền nhân thân hình ảnh Điều 32 BLDS năm 2015 quyền thân thân hình ảnh (2) xác định rõ Tòa án quan có thẩm quyền buộc người vi phạm chấm dứt hành vi vi phạm, xin lỗi, cải cơng khai thực biện pháp khắc phục hậu bồi thường thiệt hại Thứ ba, Điều 25 Bộ luật tố tụng dân năm 2004 quy định tranh chấp dân thuộc thẩm quyền giải Toà án, cần bổ sung khoản việc giải tranh chấp liên quan đến yêu cầu bảo vệ quyền nhân thân hình ảnh cá nhân Đồng thời, để bảo đảm tạo điều kiện bảo vệ kịp thời quyền này, pháp luật tố tụng dân cần có quy định đơn giản hóa trình tự, thủ tục rút ngắn thời hạn tố tụng trình giải Tại Điều 26 Bộ luật tố tụng dân năm 2015 ban hành ngày 25 tháng 11 năm 2015 chưa giải vấn đề Thứ tư, liên quan đến vấn đề bồi thường thiệt hại, theo khoản Điều 611 BLDS năm 2005 quy định mức bồi thường thiệt hại tinh thần hành vi xâm phạm quyền nhân thân cá nhân hình ảnh gây tối đa không 10 (mười) tháng lương tối thiểu Nhà nước quy định Với ý nghĩa bù đắp phần tổn thất tinh thần cho người bị xâm phạm nên việc quy định mức bồi thường mang ý nghĩa tương đối Tuy nhiên, với phát triển kinh tế - xã hội nay, ý nghĩa sống tinh thần ngày trọng, nâng cao nên khoản bồi thường cần phải xem xét mức hợp lý, đảm bảo quyền lợi người xâm phạm Theo tác giả, mức bồi thường thiệt hại thấp, điều chưa đủ sức phòng ngừa răn đe hành vi xâm phạm Mặt khác, với chế tài bồi thường thiệt hại ngồi hợp đồng 92 dẫn đến tình trạng nhiều trường hợp nghệ sĩ, người tiếng đứng lên khiếu nại, khiếu kiện mục đích đấu tranh đòi cải thơng tin xin lỗi cơng khai mà để nhận mức bồi thường tổn thất hành vi xâm phạm quyền nhân thân hình ảnh gây Điều dẫn đến việc bù đắp phần tổn thất tinh thần cho người bị xâm phạm có vi phạm xảy khơng đạt thực tế Ngồi ra, theo quan điểm tác giả, bên cạnh chế độ bồi thường thiệt hại BLDS cần thiết đặt chế độ bồi hoàn trường hợp xâm phạm quyền nhân thân hình ảnh dạng hành vi sử dụng mục đích thương mại mà khơng trả thù lao khơng có xin phép Khoản bồi hồn hiểu khoản thù lao cho việc sử dụng thời gian xâm phạm Theo đó, người khác có hành vi sử dụng hình ảnh mục đích thương mại mà chưa có xin phép không trả khoản thù lao người bị thiệt hại có quyền u cầu người vi phạm yêu cầu Tòa án buộc người vi phạm phải trả khoản phí tương ứng với thù lao tính từ thời điểm phát hành vi xâm phạm đến thời điểm người xâm phạm thực xong biện pháp cuối để bảo vệ, khắc phục quyền nhân thân Tại Điều 592 BLDS năm 2015 ban hành chưa giải vấn đề Thứ năm, liên quan đến quyền tự báo chí, theo tác giả, Luật Báo chí văn hướng dẫn cần quy định chặt chẽ việc đăng ảnh cá nhân báo chí, cách bổ sung quy định nguyên tắc cung cấp thơng tin hình ảnh cá nhân để báo chí tránh phải gặp phải khó khăn cần cung cấp thông tin mà công chúng quan tâm Mặt khác, bổ sung quy định trường hợp cần sử dụng hình ảnh cá nhân cho viết mang tính chất riêng tư nhạy cảm (như nạn nhân vụ hiếp dâm, lừa đảo, cô gái làm nghề mại dâm, vụ khiếu nại, kiện tụng…) bắt buộc phải làm mờ gương mặt, thay đổi họ tên giọng nói nhân vật 93 KẾT LUẬN Quyền cá nhân hình ảnh quyền nhân thân cá nhân pháp luật dân tôn trọng bảo vệ Tuy nhiên, vấn đề tương đối pháp luật dân Việt Nam, vậy, quan lập pháp, hành pháp tư pháp chưa có nhiều kinh nghiệm việc bảo vệ quyền cá nhân hình ảnh Trong đó, với hỗ trợ thiết bị công nghệ thông tin đại hành vi xâm phạm ngày diễn phổ biến có tính chất ngày phức tạp, tinh vi Hơn hết, việc bảo vệ quyền nhân thân cá nhân hình ảnh giai đoạn mang tính thời cần thiết phải đặt ra, quan tâm cách mức để phát huy tác dụng bảo vệ giá trị tinh thần cho cá nhân Ðể đáp ứng đòi hỏi tình hình phù hợp với xu thế giới việc tăng cường bảo vệ bí mật đời tư cá nhân, cần sớm điều chỉnh quy định pháp luật hành, loại bỏ khoảng trống bất hợp lý liên quan đến quyền nhân thân cá nhân hình ảnh Việc nhìn nhận, đánh giá tình hình xâm phạm quyền nhân thân hình ảnh thực trạng bảo vệ quyền khơng giúp nhà làm luật có hướng điều chỉnh cụ thể, kịp thời 94 phù hợp quy định pháp luật bảo vệ quyền nhân thân mà góp phần nâng cao hiệu áp dụng biện pháp bảo vệ quyền nhân thân thực tế Trong khuôn khổ luận văn thạc sỹ, tác giả phân tích cách khái quát nội dung giới hạn quyền nhân thân cá nhân hình ảnh biện pháp bảo vệ quyền có hành vi xâm phạm, đồng thời, qua việc phân tích vụ việc xâm phạm quyền, tác giả thực trạng bảo vệ quyền số bất cập quy định pháp luật quyền nhân thân cá nhân hình ảnh, từ đó, có đề xuất, kiến nghị nhằm tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam Tác giả hy vọng có hội nghiên cứu cách toàn diện, hệ thống chuyên sâu vấn đề quyền nhân thân cá nhân hình ảnh cơng trình nghiên cứu khoa học có quy mơ lớn DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Ban biên soạn từ điển Vietnambook (2010), Từ điển tiếng Việt 2010, Nhà xuất Thanh niên, Hà Nội; Nguyễn Cơng Bình (2008), Bảo vệ quyền nhân thân theo quy định Bộ luật dân 2005, Đề tài khoa học cấp trường, Đại học Luật Hà Nội, Hà Nội; Caroline von Monaca II.BVerfGE, tập 101, trích tài liệu: “Chu Tuấn Đức (2008), Quyền cá nhân hình ảnh pháp luật số nước phương Tây – đối chiếu với pháp luật Việt Nam, Nhà nước pháp luật, (04)”; Chu Tuấn Đức (2008), “Quyền cá nhân hình ảnh pháp luật số nước phương Tây – đối chiếu với pháp luật Việt Nam”, Nhà nước pháp luật, (04); Trần Thị Thu Hằng (2014), Quyền cá nhân hình ảnh theo pháp luật Việt nam, Luận văn Thạc sỹ, Khoa Luật trường Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội; Bùi Đăng Hiếu (2009), “Khái niệm phân loại quyền nhân thân”, Luật học, (07); 95 Hội đồng đạo quốc gia biên soạn Từ điển bách khoa Việt Nam (2003), Từ điển bách khoa Việt Nam, Nhà xuất từ điển Bách khoa, Hà Nội; Hoàng Thế Liên (2001), Bình luận khoa học luật dân Việt Nam, Tập – Những quy định chung, Nhà xuất Tư pháp, Hà Nội; Lê Đình Nghị (2008), Quyền bí mật đời tư theo quy định pháp luật dân Việt Nam, Luận văn Tiến sỹ Luật học, Trường Đại học Luật Hà Nội, Hà Nội; 10 Phùng Bích Ngọc (2011), Một số vấn đề lý luận thực tiễn quyền nhân thân cá nhân hình ảnh pháp luật dân Việt Nam, Luận văn Thạc sỹ, Trường Đại học Luật Hà Nội, Hà Nội; 11 Phùng Bích Ngọc (2012), “Luận bàn quyền nhân thân hình ảnh cá nhân theo quy định Bộ luật dân năm 2005”, Nghiên cứu lập pháp, (22); 12 Michael Jaensch, Nguyễn Văn Quang dịch (2014), “Bảo vệ quyền nhân thân theo quy định pháp luật Cộng hòa liên bang Đức, so sánh với quy định Bộ luật dân Việt Nam”, Luật học, (01); 13 Nguyễn Minh Oanh (2008), Quyền nhân thân liên quan đến cá biệt hóa cá nhân: quyền cá nhân họ tên, dân tộc, hình ảnh, Đề tài khoa học cấp trường, Đại học Luật Hà Nội, Hà Nội; 14 Đinh Văn Quế (1999), Bình luận Bộ luật hình sự, Phần tội phạm, Tập 1, Bình luận chuyên sâu, Nhà xuất TP Hồ Chí Minh, TP Hồ Chí Minh; 15 Phùng Trung Tập (2009), Bồi thường thiệt hại hợp đồng tài sản, sức khỏe, tính mạng, Nhà xuất Hà Nội, Hà Nội; 16 Tòa án nhân dân Tối cao (1997), Vai trò Tòa án nhân dân việc bảo vệ quyền nhân thân đề cập việc bảo vệ quyền nhân thân công dân theo quy định BLDS, Đề tài khoa học cấp Bộ, Hà Nội; 17 Trường Đại học Luật Hà Nội (2008), Quyền nhân thân cá nhân bảo vệ quyền nhân thân pháp luật dân sự, Đề tài khoa học cấp trường, Hà Nội; 18 Trường Đại học Luật Hà Nội (1999), Từ điển giải thích thuật ngữ luật học, Nhà xuất Công an nhân dân, Hà Nội; 96 19 Tủ sách trường Đại học tổng hợp Hà Nội (1990), Đạo đức học Mác Lênin, Nhà xuất Sự thật, Hà Nội; 20 Đinh Trung Tụng (2005), Bình luận nội dung Bộ luật Dân năm 2005, Nhà xuất Tư pháp, Hà Nội; 21 Viện Ngôn ngữ học (2003), Từ điển Tiếng Việt, Nhà xuất Đà Nẵng Trung tâm Từ điển học, Đà Nẵng; 22 Nguyễn Như Ý (chủ biên, 1999), Đại từ điển Tiếng Việt, Nhà xuất Văn hoá – Thông tin, Hà Nội; 23 Thái Tuyết Dung, Người công chúng quyền riêng tư giới hạn,http://nhuongquyenvietnam.com/news/newsdetail/19134/quotnguoi-cuacong-chungquot-va-quyen-rieng-tu-gioi-han.htm, truy cập ngày 8/6/2016; 24 Đại Dũng, Chủ nhà nghỉ gắn camera quay cán nói gì? http://plo.vn/thoi-su/xa-hoi/chu-nha-nghi-gan-camera-quay-len-can-bo-noi-gi544457.html, truy cập ngày 10/6/2016; 25 Thanh Dũng, “Cô gái vườn bưởi” rút đơn kiện, http://hanoimoi.com.vn/Tin-tuc/Phap-luat/531480/co-gai-vuon-buoi-rut-donkien, truy cập ngày 9/6/2016; 26 Đan Lê, Tham luận MC Đan Lê việc báo chí xâm hại đời tư, http://www.tienphong.vn/van-nghe/tham-luan-cua-mc-dan-le-ve-viec-baochi-xam-hai-doi-tu-598438.tpo, truy cập ngày 5/6/2016; 27 Hiền Lương, Vi phạm quyền trẻ em: vô cảm hay thiếu hiểu biết, http://hanoimoi.com.vn/Ban-in/Xa-hoi/697302/vi-pham-quyen-tre-em-vocam-hay-thieu-hieu-biet, truy cập ngày 5/6/2016; 28 Thái Minh, Đưa ảnh nóng tình cũ lên facebook, tòa buộc xin lỗi bồi thường, http://phunuvietnam.vn/thoi-cuoc/dua-anh-nong-tinh-cu-lenfacebook-toa-buoc-xin-loi-boi-thuong-post4705.html, truy cập ngày 7/6/2016; 29 Văn Ngọc, Ma lực hình ảnh văn học nghệ thuật, http://www.tiasang.com.vn/Default.aspx?tabid=116&News=2780&CategoryI D=41, truy cập ngày 5/5/2016; 30 Huy Phương, Hình ảnh vai trò hình ảnh tác phẩm truyền hình, http://khotailieu.com/luan-van-do-an-bao-cao/khoa-hoc-xa-hoi/bao- 97 chi/hinh-anh-va-vai-tro-cua-hinh-anh-trong-tac-pham-truyen-hinh.html, truy cập ngày 7/5/2016; 31 Trần Mạnh Thường, Tính chất nhiếp ảnh nghệ thuật, http://www.vapa.org.vn/news/25/27025/default.aspx, truy cập ngày 5/5/2016; 32 Huyền Trang, Hòa giải vụ Đan Lê kiện báo nông nghiệp Việt Nam, http://anninhthudo.vn/ban-doc/hoa-giai-vu-dan-le-kien-bao-nong-nghiep-vietnam/327463.antd, truy cập ngày 20/5/2016; 33 Theo Infonet, Hà Nội: Siêu thị treo ản kẻ trộm để “dằn mặt”, http://baodatviet.vn/phap-luat/ha-noi-sieu-thi-treo-anh-ke-trom-de-dan-mat3035255/, truy cập ngày 10/6/2016; 34 Việt báo, theo Cảnh sát toàn cầu, Nữ sinh tự tử bị tung clip “nóng” Đồng Nai: tác hại không lường từ “cộng đồng mạng”,http://vietbao.vn/Anninh-Phap-luat/Nu-sinh-tu-tu-vi-bi-tung-clip-nong-o-Dong-Nai-Tac-hai-khonluong-tu-cong-dong-mang/2147575253/301/, truy cập ngày 10/6/2016; 35 Hồng Yến, Ca sỹ đòi đưa chủ Spa tòa, http://www.baomoi.com/ca-sidoi-dua-chu-spa-ra-toa/c/7085121.epi, truy cập ngày 9/6/2016 MỤC LỤC PHẦN MỞ ĐẦU ………………………………………………………… 1 Tính cấp thiết đề tài……………………………………………………1 Tình hình nghiên cứu đề tài ………………………………………………2 Mục tiêu nhiệm vụ nghiên cứu đề tài………………………………… 4 Đối tượng phạm vi nghiên cứu luận văn……………………………4 Các câu hỏi nghiên cứu luận văn…….……………………………… Phương pháp nghiên cứu………………………………………………… Ý nghĩa khoa học thực tiễn luận văn……………………………… Cơ cấu luận văn……………………………………………………… 98 Chương MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ QUYỀN NHÂN THÂN VÀ QUYỀN NHÂN THÂN ĐỐI VỚI HÌNH ẢNH…………………………… 1.1 Khái niệm, đặc điểm quyền nhân thân………………………………… 1.1.1 Khái niệm quyền nhân thân 1.1.2 Đặc điểm quyền nhân thân 13 1.2 Khái niệm hình ảnh…………………………………………………… 14 1.3 Khái niệm quyền nhân thân hình ảnh………………………… 16 1.4 Đặc điểm quyền nhân thân hình ảnh……………………….18 1.5 Lịch sử phát triển pháp luật Việt Nam quyền nhân thân cá nhân hình ảnh…………………………………………………………… 23 Chương QUY ĐỊNH VỀ QUYỀN NHÂN THÂN CỦA CÁ NHÂN ĐỐI VỚI HÌNH ẢNH TRONG PHÁP LUẬT DÂN SỰ VIỆT NAM………… 29 2.1 Nội dung quyền hình ảnh giới hạn quyền nhân thân hình ảnh…………………………………………………………………… 29 2.1.1 Nội dung quyền hình ảnh 29 2.1.2 Giới hạn quyền nhân thân hình ảnh 37 2.2 Biện pháp bảo vệ quyền nhân thân cá nhân hình ảnh………46 2.2.1 Biện pháp tự bảo vệ 46 2.2.2 Biện pháp kiện dân 50 2.2.3 Biện pháp hành 56 2.2.4 Biện pháp hình 59 Chương THỰC TRẠNG BẢO VỆ QUYỀN NHÂN THÂN CỦA CÁ NHÂN ĐỐI VỚI HÌNH ẢNH Ở VIỆT NAM HIỆN NAY VÀ MỘT SỐ KIẾN NGHỊ HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT…………………………………60 3.1 Thực trạng bảo vệ quyền nhân thân cá nhân hình ảnh Việt Nam nay……………………………………………………………… 60 3.2 Một số kiến nghị hoàn thiện pháp luật………………………………….84 KẾT LUẬN …………………………………………………………………90 99 ... quyền nhân thân cá nhân hình ảnh, đặc điểm quyền nhân thân cá nhân hình ảnh, nội dung quy định pháp luật dân Việt Nam liên quan đến quyền nhân thân cá nhân hình ảnh nội dung quyền nhân thân cá. .. thân hình ảnh 17 1.4 Đặc điểm quyền nhân thân hình ảnh 18 1.5 Lịch sử phát triển pháp luật Việt Nam quyền nhân thân hình ảnh 23 Chương QUY ĐỊNH VỀ QUYỀN NHÂN THÂN CỦA CÁ NHÂN ĐỐI VỚI HÌNH ẢNH TRONG. .. câu hỏi: (1) Thế quyền nhân thân cá nhân hình ảnh? quyền nhân thân cá nhân hình ảnh có đặc điểm nào? (2) Hiện pháp luật dân Việt Nam quy định quyền nhân thân cá nhân hình ảnh? Với quy định tồn
- Xem thêm -

Xem thêm: Quyền nhân thân của cá nhân đối với hình ảnh trong pháp luật dân sự việt nam, Quyền nhân thân của cá nhân đối với hình ảnh trong pháp luật dân sự việt nam

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay