Pháp luật về tổ chức và hoạt động của công ty tài chính ở việt nam

106 19 0
  • Loading ...
1/106 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/01/2019, 14:36

Mục tiêu nghiên cứu của luận văn là nhằm: Làm rõ vấn đề lý luận về Côngty tài chính và pháp luật điều chỉnh tổ chức và hoạt động Công ty tài chính ở ViệtNam hiện nay. Đánh giá các mặt đã đạt được và phân tích những bất cập, hạn chếcủa mảng pháp luật nói trên để từ đó đưa ra định hướng và giải pháp hoàn thiện vềtồ chức và hoạt động của Công ty tài chính BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ TƯ PHÁP TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI ĐỖ HOÀNG LÂM PHÁP LUẬT VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY TÀI CHÍNH Ở VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HỌC HÀ NỘI - NĂM 2016 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ TƯ PHÁP TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI ĐỖ HOÀNG LÂM PHÁP LUẬT VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CƠNG TY TÀI CHÍNH Ở VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HỌC Chuyên ngành: Luật Kinh tế Mã số: 60380107 Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Phạm Thị Giang Thu HÀ NỘI - NĂM 2016 LỜI CẢM ƠN Trong suốt quá trình học tập và hoàn thành luận văn này, bên cạnh nỗ lực thân, nhận nhiều giúp đỡ, động viên hướng dẫn thầy cô giáo, gia đình, bạn bè, đồng nghiệp suốt khóa học thời gian nghiên cứu đề tài luận văn Với lòng kính trọng biết ơn sâu sắc, tơi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến PGS TS Phạm Thị Giang Thu hết lòng giúp đỡ, tận tình hướng dẫn, bảo tạo điều kiện cho tơi suốt q trình thực nghiên cứu Luận văn Đồng thời, tơi xin gửi lời cảm ơn chân thành sâu sắc tới Ban giám hiệu, tồn thể q thầy cơ, cán Phòng Đào tạo, Khoa Sau đại học, Khoa Pháp luật kinh tế cán Thư viện trường Đại học Luật Hà Nội tạo điều kiện thuận lợi cho tơi suốt q trình học tập, nghiên cứu hồn thành luận văn thạc sĩ Tơi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến gia đình, bạn bè, đồng nghiệp cạnh động viên giúp đỡ tơi q trình học tập thực đề tài nghiên cứu Cuối cùng, tơi xin chân thành cảm ơn các thầy cô hội đồng chấm luận văn đã cho những đóng góp quý báu để hoàn chỉnh luận văn này Hà Nội, ngày tháng năm 2016 TÁC GIẢ Đỗ Hoàng Lâm LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tôi, thực hướng dẫn PGS.TS Phạm Thị Giang Thu Các số liệu, ví dụ trích dẫn Luận văn đảm bảo tính xác, tin cậy trung thực Các nội dung nghiên cứu kết đề tài trung thực Những số liệu phục vụ cho việc phân tích, nhận xét, đánh giá tác giả thu thập từ nguồn khác có ghi rõ phần tài liệu tham khảo Nếu phát có gian lận nào, tơi xin hồn toàn chịu trách nhiệm trước hội đồng kết luận văn Tơi xin chân thành cảm ơn! XÁC NHẬN CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN PGS.TS Phạm Thị Giang Thu Hà Nội, ngày tháng năm 2016 NGƯỜI CAM ĐOAN Đỗ Hoàng Lâm DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT CTTC Cơng ty tài DNNN Doanh nghiệp nhà nước HĐQT Hội đồng quản trị HĐTV Hội đồng thành viên NHTM Ngân hàng thương mại NHNN Ngân hàng nhà nước Việt Nam TCTD Tổ chức tín dụng TĐKT Tập đồn kinh tế TNHH Trách nhiệm hữu hạn 10 VBQPPL Văn quy phạm pháp luật MỤC LỤC DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT PHẦN MỞ ĐẦU 1 Lý chọn đề tài Tình hình nghiên cứu đề tài Đối tượng phạm vi nghiên cứu luận văn Mục tiêu nghiên cứu luận văn Các câu hỏi nghiên cứu luận văn Các phương pháp nghiên cứu áp dụng để thực luận văn Ý nghĩa khoa học thực tiễn luận văn Bố cục (các chương) luận văn PHẦN NỘI DUNG Chương NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ CÔNG TY TÀI CHÍNH VÀ PHÁP LUẬT VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CƠNG TY TÀI CHÍNH 1.1 Khái qt chung Cơng ty tài 1.1.1 Khái niệm, đặc điểm Cơng ty tài 1.1.2 Các loại hình Cơng ty tài 11 1.1.3 Vị trí, vai trò Cơng ty tài 13 1.2 Khái quát Pháp luật tổ chức hoạt động Cơng ty tài 14 1.2.1 Khái niệm pháp luật tổ chức hoạt động Công ty tài 14 1.2.2 Các yếu tố chi phối pháp luật tổ chức hoạt động Công ty tài 16 1.2.3 Nội dung pháp luật tổ chức hoạt động Cơng ty tài 20 Chương 24 THỰC TRẠNG PHÁP LUẬT ĐIỀU CHỈNH TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CƠNG TY TÀI CHÍNH Ở VIỆT NAM 24 2.1 Sự hình thành phát triển pháp luật điều chỉnh tổ chức hoạt động Cơng ty tài Việt Nam 24 2.1.1 Giai đoạn đầu pháp luật Cơng ty tài Việt Nam 25 2.1.2 Giai đoạn pháp luật cơng ty tài gắn với tập đồn, tổng công ty nhà nước 26 2.1.3 Giai đoạn pháp luật tái cấu cơng ty tài Việt Nam 27 2.2 Thực trạng pháp luật tổ chức Cơng ty tài 30 2.2.1 Thành lập, tổ chức lại, giải thể phá sản 30 2.2.2 Cơ cấu tổ chức, quản trị, điều hành, kiểm soát 40 2.3 Thực trạng pháp luật hoạt động Công ty tài 43 2.3.1 Huy động vốn 43 2.3.2 Hoạt động tín dụng 53 2.3.3 Mở tài khoản góp vốn mua cổ phần 62 2.3.4 Các hoạt động khác 64 Chương 68 GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY TÀI CHÍNH Ở VIỆT NAM 68 3.1 Sự cần thiết việc hoàn thiện pháp luật tổ chức hoạt động Cơng ty tài Việt Nam 68 3.2 Xu hướng phát triển Công ty tài 69 3.2.1 Cơng ty tài số nước học kinh nghiệm Việt Nam 69 3.2.2 Định hướng phát triển Công ty tài Việt Nam 74 3.3 Một số đề xuất, kiến nghị nhằm hoàn thiện pháp luật thực thi pháp luật tổ chức hoạt động Công ty tài Việt Nam 77 3.3.1 Về hệ thống pháp luật Cơng ty tài 77 3.3.2 Về quy định pháp luật tổ chức CTTC 79 3.3.3 Về quy định pháp luật hoạt động CTTC 81 3.3.4 Về tăng cường quản lý giám sát Cơng ty tài 87 3.3.5 Về thân Cơng ty tài 88 KẾT LUẬN 90 PHẦN MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Trong năm gần đây, kinh tế Việt Nam có bước phát triển mạnh mẽ, tốc độ tăng trưởng GDP mức cao giới, phát triển vượt bậc ấy, không kể đến vai trò kênh lưu chuyển tiền tệ kinh tế Các kênh tài đóng vai trò to lớn việc phân phối hiệu nguồn lực kinh tế từ thúc đẩy kinh tế phát triển Sự phát triển nhanh chóng kinh tế kéo theo phát triển hệ thống tài nói chung thị trường tài chính, trung gian tài nói riêng Tài chính- ngân hàng trở thành lĩnh vực kinh doanh đầy tiềm năng, hứa hẹn nhiều thời cơ, lợi nhuận, chứa khơng rủi ro Sự phát triển thị trường tài với đời phát triển trung gian tài góp phần tích cực tạo nguồn vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh thành phần kinh tế Trong số trung gian tài đó, Cơng ty tài định chế tài phi ngân hàng, thực chức cung ứng đứng làm trung gian cung cấp dịch vụ tài – tiền tệ nhằm đáp ứng nhu cầu đa dạng thị trường, đủ sức cạnh tranh với Ngân hàng thương mại, Tổ chức tín dụng khác Pháp luật công cụ sắc bén để nhà nước quản lý xã hội kinh tế tài nói chung ngành tài ngân hàng nói riêng Để đảm bảo hoạt động định chế tài chính, Tổ chức tín dụng có loại hình Cơng ty tài có hiệu quả, trước hết cần có pháp luật quy định tổ chức hoạt động quan Ở nước ta nay, quy định pháp luật tổ chức hoạt động Cơng ty tài ban hành, sửa đổi ngày hoàn thiện tạo điều kiện giúp cho định chế tài hoạt động Thực tế với tổng kết thực tiễn đặt vấn đề cần phân tích thực trạng pháp luật tổ chức hoạt động Công ty tài chính, tìm hạn chế, thiếu sót nguyên nhân, để từ đề xuất giải pháp cụ thể nhàm hoàn thiện pháp luật tổ chức hoạt động Cơng ty tài Việt Nam Việc chọn đề tài "Pháp luật tổ chức hoạt động Cơng ty Tài Việt Nam” có ý nghĩa thiết thực lý thuyết lẫn thực tiễn góp phần đóng góp vào hoạt động có hiệu Cơng ty tài Việt Nam Tình hình nghiên cứu đề tài 10 Liên quan đến pháp luật tổ chức hoạt động Cơng ty tài Việt Nam nói, nghiên cứu vấn đề tương đối thực cách lâu Chính vậy, vấn đề đáng để nghiên cứu giai đoạn Một số công trình liên quan vấn đề viết, khóa luận tốt nghiệp, luận văn thạc sỹ Luận văn thạc sĩ: Pháp luật hoạt động Cơng ty tài Việt Nam (2014) Nguyễn Thu Hương Khóa luật tốt nghiệp: Pháp luật Cơng ty tài thực trạng kiến nghị đề xuất (2008) Trịnh Việt Hà, Pháp luật Công ty tài thực trạng hướng hồn thiện (2008) Nguyễn Thị Ngọc Hà ; Pháp luật địa vị pháp lý Cơng ty tài biện pháp bảo đảm thực Việt Nam (2003) Chu Hồng Yến Tựu chung lại, cơng trình liên quan trực tiếp tới luận văn ít, bên cạnh viết cách lâu, đề tài nói chưa thực tập trung vào pháp luật tổ chức hoạt động Công ty tài Hệ thống pháp luật điều chỉnh Cơng ty tài có nhiều thay đổi, sửa đổi bổ sung đời Luật tổ chức tín dụng 2010, Nghị định số 39/2014/NĐ-CP ngày 07/05/2014 Chính phủ quy định hoạt động Cơng ty tài Cơng ty Cho th Tài văn Thơng tư hướng dẫn thi hành Ngân hàng nhà nước có tạo hành lang pháp lý cho việc tổ chức hoạt động Cơng ty tài Việt Nam Ngồi bối cảnh tồn cầu hóa, tự hóa ngày gia tăng tác động tiêu cực suy thoái kinh tế quốc tế có nhiều ảnh hưởng phát triển thị trường tài nước Đảng Nhà nước có thay đổi định hướng chủ trương phát triển ổn định bền vững hệ thống tổ chức tài trung gian nói chung cơng ty tài nói riêng Thực lộ trình tái cấu tổ chức tín dụng, Thủ tướng Chính phủ ban hành định số 254/QĐ-TTg ngày 01/03/2012 nhằm nâng cao lực cạnh tranh lực hoạt động tổ chức tín dụng, đặt cơng ty tài vào tình bắt buộc phải tái cấu trúc loại hoạt động, mơ hình để tồn phát triển với mục tiêu an toàn hoạt động mục tiêu then chốt, định an toàn phát triển hệ thống tổ chức tín dụng Việt Nam Vì cần nghiên cứu, bồi đắp phát triển đề tài nghiên cứu sở kế thừa kết nghiên cứu người trước Trong bối cảnh cải cách hội nhập kinh tế quốc tế, hoàn thiện pháp luật kinh tế thị trường, đáp ứng yêu cầu hoàn thiện tái cấu hệ thống ngân 92 thị trường tiềm phát triển đến 20% GDP tương lai Trong năm qua, hoạt động cho vay tiêu dùng Việt Nam phát triển mạnh, với tham gia tích cực nhiều TCTD, đặc biệt CTTC Thực tế, năm qua, tổng dư nợ cho vay tiêu dùng Việt Nam có mức tăng trưởng trung bình 20%/năm Về thị phần, dư nợ cho vay tiêu dùng chiếm khoảng 8,02%/tổng dư nợ tín dụng tồn hệ thống cho thấy hoạt động nhiều tiềm phát triển.51 Theo định hướng Chiến lược phát triển ngành ngân hàng NHNN, có đề cập việc chuyển nghiệp vụ mang tính rủi ro cao bảng cân đối NHTM sang cho CTTC Việc quy định riêng cho CTTC phép thực hoạt động cho vay, cụ thể cho vay tiêu dùng chuẩn bước tiến việc phân loại hóa, quản trị rủi ro hoạt động cho vay Việt Nam, phù hợp với xu hướng tín dụng tiêu dùng nhiều quốc gia Thứ ba, hồn thiện quy định có liên quan đến hoạt động bao tốn đảm bảo phù hợp với thơng lệ quốc tế, tạo chế sách thúc đẩy phát triển hoạt động này, hoạt động phát hành thẻ tín dụng cần làm rõ quy định chưa cụ thể hoạt động tạo thống cách hiểu áp dụng CTTC Thanh toán theo phương thức bao toán dần thay cho phương thức khác, điều rõ thông qua tăng trưởng doanh số ngoạn mục hoạt động bao toán (BTT) châu lục, mà đặc biệt phát triển nhanh chóng Châu Âu, Châu Á Châu Mỹ Năm 2013, doanh số bao toán (BTT) toàn cầu đạt 2.231 tỷ EUR, tăng gần 5% so với năm 2012, đặc biệt tỷ lệ tăng trưởng cao 18% hoạt động bao toán xuất Tuy nhiên, Việt Nam, doanh số BTT năm 2013 dừng lại 100 triệu EUR chưa áp dụng rộng rãi CTTC NHTM, đồng thời số lượng doanh nghiệp hiểu BTT đếm đầu ngón tay Với xu hội nhập, bắt buộc doanh nghiệp Việt Nam, phải cạnh tranh trực tiếp sản phẩm – dịch vụ từ công ty đa quốc gia, trở thành chuỗi cung ứng sản xuất toàn cầu Cho dù theo cách thức nào, doanh nghiệp Việt Nam cần tiếp cận phương thức 51 Cổng thông tin điện tử NHNN (2015), Phát triển thị trường cho vay tiêu dùng hướng, , ngày truy cập 30/06/2016 93 toán, phương thức tài trợ phù hợp với phát triển tài quốc tế - số hoạt động bao tốn 52 Do vậy, để phát triển hoạt động bao tốn CTTC nói chung CTTC bao tốn nói riêng, NHNN phải cần phải hồn thiện quy định hoạt động BTT, theo đó, phải thay đổi nhận thức BTT không hình thức cấp tín dụng Bởi thơng lệ quốc tế, hoạt động BTT dịch vụ tài trọn gói bao gồm kết hợp tài trợ vốn hoạt động, phòng ngừa rủi ro tín dụng, theo dõi khoản phải thu dịch vụ thu hộ Bên cạnh cần có sách, quy định hợp lý, phù hợp, khuyến khích hoạt động CTTC chun ngành, có hình thức CTTC bao toán Đây tổ chức cung ứng dịch vụ tài chuyên biệt chủ thể cạnh tranh trực tiếp với NHTM Thứ tư, hoàn thiện, điều chỉnh quy định đảm bảo tỷ lệ an toàn hoạt động CTTC cho thống phù hợp với thực tế Pháp luật hành cần có quy định chặt chẽ nhằm hạn chế CTTC sử dụng vốn ngắn hạn tài trợ trung dài hạn Quy định hành đặt CTTC vào tình bắt buộc lựa chọn phương án huy động nguồn vốn có kỳ hạn ngắn đáp ứng nhu cầu tài trợ trung dài hạn Đối với vốn huy động từ tiền gửi, vay từ TCTD khác, kỳ hạn nguồn vốn thường ngắn kỳ hạn nhu cầu tài trợ, gây áp lực rủi ro kỳ hạn, rủi ro khoản, rủi ro lãi suất Theo Thông tư 36/2014/TT-NHNN quy định CTTC giới hạn tối đa nguồn vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn 200% Quy định nhằm tháo gỡ khỏ khăn cho CTTC công tác huy động vốn đáp ứng nhu cầu tài trợ Tuy nhiên, đổ vỡ hàng loạt CTTC Thái Lan thực trạng đảm bảo an toàn hoạt động CTTC Việt Nam thời gian qua kinh nghiệm cần học hỏi để kiểm soát rủi ro kỳ hạn, rủi ro lãi suất rủi ro khoản Để tồn phát triển bên vững, CTTC sử dụng vốn ngắn hạn để tài trợ trung dài hạn 53 Ngoài quy định xác định người có liên quan hoạt động cấp tín dụng CTTC nói riêng TCTD nói chung, từ thực tiễn thấy rằng, việc xác định "người liên quan" theo phương thức "sở hữu gián tiếp" không rõ ràng Tại khoản 12 Điều Thông tư 36/2014/TT-NHNN có đề cập đến “cơng ty kiểm sốt” khoản 15 có giải thích “người có liên quan” Có thể 52 CafeF (2015), Bao tốn…cho đến bao giờ? , ngày truy cập 30/06/2016 53 Phùng Việt Hà, tlđđ thích 33, tr.125 94 thấy, khái niệm “cơng ty kiểm sốt” chưa đề cập Luật NHNN, Luật TCTD, Luật Doanh nghiệp Đối với khái niệm “người có liên quan” theo Thơng tư 36 rộng so với quy định Luật TCTD 2010 Câu hỏi đặt là: để kiểm sốt nhóm khách hàng đặc biệt này? Thực tế, quan tra giám sát thực nhiệm vụ, quyền hạn đối tượng theo Thơng tư 36, có vấn đề nguyên tắc áp dụng luật Thêm nữa, dựa nguyên tắc "ưu tiên áp dụng luật chuyên ngành" NHNN với tư cách quan Chính phủ khơng phải quan quyền giải thích luật cho đối tượng bị áp dụng Đây vấn đề nhiều tranh cãi vả cần sớm xử lý cơng tác rà sốt hoàn thiện pháp luật.54  Về hoạt động khác Thứ nhất, sớm ban hành quy định hướng dẫn liên quan đến điều kiện, hồ sơ, trình tự, thủ tục chấp thuận việc thành lập công ty con, công ty liên kết CTTC Các quy định hành thành lập công ty con, công ty liên kết lỗi thời ban hành để hướng dẫn Luật TCTD 1997 nên thiếu tính thống nhất, chưa điều chỉnh hết hoạt động góp vốn, mua cổ phần TCTD chưa hướng dẫn chung cho tất loại hình TCTD hoạt động Do để hướng dẫn quy định Luật Các TCTD năm 2010, đồng thời khắc phục nhược điểm hệ thống quy định cũ, tạo khung pháp lý thống hướng dẫn việc góp vốn, mua cổ phần TCTD nói chung CTTC nói riêng cần sớm ban hành văn hướng dẫn điều kiện, hồ sơ, trình tự thủ tục góp vốn, mua cổ phần CTTC, TCTD Thứ hai, hoạt động mở tài khoản toán CTTC, NHNN cần xem xét cân nhắc cho phép CTTC thực số hoạt động giới hạn định, nhằm tháo gỡ vướng mắc không thực mở tài khoản toán cho khách hàng CTTC Vấn đề đặt nên tùy thuộc lực quản lý kiểm soát CTTC NHNN mà giới hạn không giới hạn nghiệp vụ Ở hầu hết CTTC giới, người ta mở cho khách hàng tài khoản tiền vay tài khoản tiền gửi định kỳ, không mở cho khách hàng tiền gửi không kỳ hạn Những CTTC cung ứng cho khách hàng phương tiện tốn mình: séc, ủy nhiệm chi, ủy nhiệm thu sử dụng hệ thống CTTC với khách hàng công ty, khách hàng CTTC có tài khoản 54 Phạm Thị Giang Thu (2015), Bất cập pháp luật điều chỉnh tổ chức, hoạt động tổ chức tín dụng với việc hạn chế rủi ro tín dụng nay, Tạp chí Nhà nước pháp luật, số 10/2015, tr.52 95 CTTC Các hoạt động tốn, u cầu chi trả, chuyển tiền ngồi phạm vi CTTC thực thông qua hệ thống toán liên ngân hàng Ngân hàng trung ương quản lý quy định Do đó, việc quy định CTTC không thực dịch vụ toán cần hiểu theo nghĩa giới hạn nghiệp vụ tốn CTTC khơng có nghĩa nghiêm cấm việc thực nghiệp vụ toán 55 Thứ ba, sớm ban hành quy định sửa đổi hướng dẫn hoạt động kinh doanh ngoại hối CTTC Theo cần quy định cụ thể phạm vi hoạt động ngoại hối CTTC bao toán, CTTC tiêu dùng gồm hoạt động gì, quy định trình tự, thủ tục chấp thuận bổ sung hoạt động ngoại hối Thông tư 21/2014/TT-NHNN chưa quy định rõ thủ tục Về trình tự thủ, tục cấp bổ sung hoạt động ngoại hối cần sửa đổi cho phù hợp với thực tế, tránh gây phiền hà khó khăn cho CTTC 3.3.4 Về tăng cường quản lý giám sát Cơng ty tài Để việc thực thi có hiệu quy định pháp luật tổ chức hoạt động CTTC ngồi việc hồn thiện quy định pháp luật cho phù hợp với thực tiễn việc tra, kiểm tra giám sát quan quản lý nhà nước CTTC yếu tố ảnh hưởng không phần quan trọng Thông qua công tác, tra, giám sát việc chấp hành pháp luật tiền tệ ngân hàng, quy định giấy phép NHNN cấp, quan quản lý nhà nước xem xét, đánh giá mức độ rủi ro, lực quản trị rủi ro tình hình tài CTTC Từ đó, mà ban hành sách pháp luật phù hợp, kiến nghị quan nhà nước có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ ban hành VBQPPL đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước tiền tệ ngân hàng; kiến nghị, yêu cầu CTTC có biện pháp hạn chế, giảm thiểu xử lý rủi ro để đảm bảo an tồn hoạt động ngân hàng phòng ngừa, ngăn chặn hành vi dẫn đến vi phạm pháp luật Trong thời gian tới NHNN cần tăng cường vai trò việc giám sát CTTC tuân thủ quy định an tồn tài hoạt động nội dung cụ thể sau: Một là, hoàn thiện bước xây dựng nội dung giám sát theo kịp với phát triển hệ thống tuân thủ theo thông lệ quốc tế, đáp ứng yêu cầu 25 nguyên tắc giám sát Ủy ban Basel Hai là, tăng cường giám sát từ xa hoạt động CTTC thông qua báo cáo, giám sát thực chế độ báo cáo 55 Thiều Thị Chiên, tlđd thích 27, tr 71 96 định kỳ nâng cao chế tài xử phạt để đảm bảo tính tuân thủ Ba là, NHNN cần tiến hành tra tổng thể CTTC đột xuất năm lần nhằm sớm phát sai phạm tuân thủ pháp luật hoạt động đánh giá lực quản lý hệ thống kiểm soát nội CTTC Bốn là, NHNN cần có biện pháp xử lý kịp thời CTTC khả thực nghĩa vụ toán, thua lỗ, đẩy nhanh tốc độ tái cấu trúc CTTC, kiên xử lý CTTC yếu chấn chỉnh, xếp lại CTTC để bảo đảm hoạt động an toàn, lành mạnh, hiệu quả, pháp luật với NHTM giữ cho hệ thống TCTD ổn định phát triển vững 3.3.5 Về thân Cơng ty tài Ngoài việc hoàn thiện hệ thống pháp luật đồng bộ, nâng cao vai trò quan quản lý nhà nước, CTTC hoạt động an toàn, hiệu thực trở thành định chế tài vững mạnh thân CTTC cần phải xây dựng hệ thống quy định nội phù hợp với quy định pháp thực tiễn tổ chức, hoạt động kinh doanh đơn vị mình, khơng ngừng nâng cao lực quản trị điều hành, quản trị rủi ro theo yêu cầu sau: Thứ nhất, cần nghiên cứu hoàn thiện văn quy định nội áp dụng phương thức quản trị đại theo hướng tiếp cận với thơng lệ quốc tế Nhanh chóng đáp ứng quy định quản trị theo Nghị định 39/2014/NĐ-CP Thơng tư 36/2014/ TT-NHNN, tập trung thực đầy đủ quy định giới hạn an toàn hoạt động CTTC, đảm bảo hoạt động lành mạnh Thứ hai, nâng cao quản trị điều hành phải kiểm soát rủi ro truyền thống (rủi ro tín dụng, rủi ro thị trường) rủi ro hoạt động, tập trung kiểm sốt tính tn thủ thục quy định pháp lý cho vay CTTC Ba là, hoàn thiện nâng cao không ngừng chiến lược phát triển hoạt động ngân hàng, tảng khoa học công nghệ ngân hàng, chủ động linh hoạt điều chỉnh danh mục dịch vụ theo hướng tích hợp, tăng tính tiện ích sản phẩm, tập trung phát triển loại hình sản phẩm kinh doanh đa dạng tăng tính cạnh tranh thị trường NHMT TCTD khác Kết luận Chương Nhằm mục tiêu phát triển lành mạnh, bền vững, hạn chế rủi ro hoạt động hệ thống tài – ngân hàng, việc hoàn thiện, đổi quy định pháp luật TCTD nói chung CTTC nói riêng tất yếu khách 97 quan bối cảnh toàn cầu hóa, tự hóa ngày gia tăng tác động tiêu cực suy thoái kinh tế xảy phát triển thị trường tài nước Trong xu phát triển CTTC giới, chủ trương phát triển ổn định bền vững hệ thống tổ chức tài trung gian nói chung TCTD phi ngân hàng, CTTC nói riêng yêu cầu xuyên suốt chiến lược trình thực chiến lược ngân hàng Việt Nam Để thực điều đó, cần có phải có giải pháp đồng bộ, đắn từ phía quan quản lý nhà nước thân CTTC Trong đó, cần tiếp tục hồn thiện chế sách phát triển tài tiền tệ cho phát triển CTTC nói chung TCTD phi ngân hàng nói riêng, hồn thiện khung pháp lý cho tổ chức hoạt động CTTC bao gồm hệ thống pháp luật chung, quy định cụ thể tổ chức, hoạt động huy động vốn, cấp tín dụng hoạt động khác CTTC nội dung trọng tâm cần đẩy nhanh việc nghiên cứu thực thi Bên cạnh đó, việc tăng cường quản lý giám sát hoạt động CTTC quan quản lý nhà nước, nâng cao lực quản trị hoạt động quản trị rủi ro hoàn thiện quy định nội thân CTTC đảm bảo việc thực thi quy định pháp luật yếu tố không phần quan trọng KẾT LUẬN CTTC sản phẩm tất yếu kinh tế thị trường Sự đời phát triển CTTC làm cho hệ thống tài trở nên phong phú, đa dạng, linh hoạt hoàn chỉnh Với chức trung gian tín dụng, CTTC huy động vốn nhàn rỗi đáp ứng nhu cầu vốn đa dạng kinh tế, phát triển hoạt động tài – ngân hàng, đóng góp cho tăng trưởng kinh tế xã hội Trong bối cảnh kinh tế mở cửa hội nhập, tác động tiêu cực khủng hoảng kinh tế điều chỉnh sách vĩ mơ, pháp luật với vai trò cơng cụ quản lý nhà nước, quản lý xã hội tạo hàng lang pháp lý cần thiết cho việc đời phát triển tổ chức hoạt động CTTC Việt Nam Với xu phát triển mạnh mẽ, pháp luật tổ chức hoạt động CTTC có bước thay đổi tích cực, hoàn thiện, đồng với quy định pháp luật có liên quan phù hợp thực tiễn hoạt động CTTC Việt Nam, đảm bảo an toàn hoạt động tổ chức Tuy nhiên khơng tránh khỏi 98 tồn tại, bất cập đòi hỏi cần sửa đổi kịp thời nhiều quy định thực rào cản, hạn chế cho tổ chức hoạt động CTTC, số hệ thống văn lỗi thời lạc hậu chưa rà sốt thay đổi, bổ sung, hay số quy định chưa thực rõ ràng, cụ thể gây khó khăn cách hiểu áp dụng CTTC Việt Nam Trong xu phát triển CTTC giới, chủ trương phát triển ổn định bền vững hệ thống tổ chức tài trung gian nói chung TCTD phi ngân hàng, CTTC nói riêng yêu cầu xuyên suốt chiến lược trình thực chiến lược ngân hàng Việt Nam Để thực điều đó, cần có phải có giải pháp đồng bộ, đắn từ phía quan quản lý nhà nước thân CTTC Trong đó, cần tiếp tục hồn thiện chế sách phát triển tài tiền tệ cho phát triển CTTC nói chung TCTD phi ngân hàng nói riêng, hoàn thiện khung pháp lý cho tổ chức hoạt động CTTC bao gồm hệ thống pháp luật chung, quy định cụ thể tổ chức, hoạt động huy động vốn, cấp tín dụng hoạt động khác CTTC Ngoài tăng cường vai trò quản lý giám sát hoạt động CTTC quan quản lý nhà nước, nâng cao lực quản trị hoạt động quản trị rủi ro hoàn thiện quy định nội thân CTTC PHỤ LỤC DANH SÁCH CÁC CÔNG TY TÀI CHÍNH Ở VIỆT NAM (Nguồn sbv.gov.vn - Đến 31/12/2015) Đơn vị: Tỷ đồng TTT TÊN CÔNG TY ĐỊA CHỈ SỐ GIẤY VỐN PHÉP - NGÀY ĐIỀU CẤP LỆ CTTC TNHH MTV Bưu điện 03/GP-NHNN 68 Ngơ Quyền, Hồn 11 (Post and Telecommunication ngày Kiếm, Hà Nội Finance Company Limited) 10/10/1998 500 CTTC TNHH MTV Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt 169-171 Chùa Láng, 255/GP-NHNN Nam (Maritime Bank Finance 22 Láng Thượng, Đống ngày Company Limited) Đa, Hà Nội 16/11/2010 (tên cũ: CTTC cổ phần Dệt may Việt Nam) 500 CTTC cổ phần Điện Lực 33(EVN Finance Joint Stock Company) Tầng 14, 15 & 16 Tháp B, Tòa nhà 187/GP-NHNN EVN - 11 Cửa Bắc, 2.500 ngày 07/7/2008 P Trúc Bạch, Q Ba Đình, Hà Nội Tầng 9, 10, 11 Tòa Nhà Văn phòng CTTC cổ phần Handico 157/GP-NHNN Thăng Long Tower, 44 (Handico Finance Joint Stock ngày 6/6/2008 98 Ngụy Như Kon Company) (Cấp lại) Tum, Thanh Xuân, Hà Nội 550 CTTC TNHH MTV Kỹ thương Tầng 14, số 191 Bà 340/GP-NHNN (Vietnam Chemical Finance Triệu, Phường Lê 55 ngày Joint Stock Company) Đại Hành, Q Hai Bà 29/12/2008 (tên cũ: CTTC cổ phần Hoá Trưng, TP Hà Nội chất) 600 66CTTC TNHH MTV Mirae 500 Lầu Saigon Royal, 250/GP-NHNN Asset (Việt Nam) (100% vốn số 91 đường Pasteur, ngày 1/11/2010 nước ngoài) Phường Bến Nghé, (Mirae Asset Finance Quận 1, TP.Hồ Chí Company (Vietnam) Limited) Minh CTTC TNHH MTV Ngân Tầng Tòa nhà REE hàng Việt Nam Thịnh Vượng Tower, số Đoàn 02/GP-NHNN (VPBank Finance Company 77 Văn Bơ, phường 12, Ngày Limited) quận 4, TP Hồ Chí 30/01/2007 (Tên cũ: Cơng ty TNHH MTV Minh tài Than – Khống sản.) 1.500 Tầng 8, 9, 10 Toà CTTC TNHH HD Saison nhà Gilimex, 24c (Tên cũ: CTTC TNHH MTV Phan Đăng Lưu, 05/GP-NHNN 88 Ngân hàng TMCP Phát triển Phường 6, Quận ngày 8/5/2007 TP Hồ Chí Minh (HD Bình Thạnh, TP Hồ Finance)) Chí Minh 550 CTTC TNHH MTV Home Tầng 1, Cao ốc Văn credit Việt Nam (100% vốn phòng 194 Golden nước ngoài) Building, 473 Điện 112/GP-NHNN 99 (Home Credit Vietnam Biên Phủ, P 25, ngày 18/4/2008 Finance Company Limited) Quận Bình Thạnh, (Tên cũ: CTTC TNHH MTV TP Hồ Chí Minh PPF Việt Nam) 550 CTTC TNHH MTV Prudential Trung tâm Thương Việt Nam (100% vốn nước mại Sài Gòn, 37 Tơn 110 ngồi) Đức Thắng, Quận 1, (Prudential Vietnam Finance TP Hồ Chí Minh Company Limited) 616 10/GPNHNNngày 10/10/2006 111 CTTC TNHH MTV Quốc tế Lầu 15, Tòa nhà 90/GP-NHNN Việt Nam JACCS Centec, 72-74 ngày 13/4/2010 (JACCS International Vietnam Nguyễn Thị Minh Finance Company Limited) Khai, Phường 6, Quận 3, TP Hồ Chí 550 Minh CTTC cổ phần Sông Đà (Song Da Finance Joint Stock Tầng 2, Tòa Nhà Company) Sơng Đà, đường Hiện sáp nhập vào Phạm Hùng, phường 137/GP-NHNN 112 Ngân hàng TMCP Quân Đội Mỹ Đình 1, quận ngày 23/5/2008 trở thành Cơng ty Tài Nam Từ Liêm, Hà TNHH MTV Ngân hàng Quân Nội Đội theo Quyết định số 145 QĐ – NHNN ngày 04/02/2016 686 CTTC TNHH MTV Tàu thuỷ 120 Hàng Trống, 04/GP-NHNN 113 (Vietnam Shipbuilding 2.523 Hoàn Kiếm, Hà Nội ngày 16/3/2000 Finance Company Limited) CTTC TNHH MTV Toyota Phòng 02, 03 Tầng Việt Nam (100% vốn nước 12, Bitexco 208/GP-NHNN 114 ngoài) Financial Tower, số ngày 24/7/2008 (Toyota Financial Services 02 Hải Triều, Quận Vietnam Company Limited) 1, TP Hồ Chí Minh CTTC cổ phần VinaconexViettel (Vinaconex-Viettel Finance Tầng Toà nhà Joint Stock Company) 18T2 Khu thị Đã hồn thiện thủ tục Trung Hồ-Nhân 115pháp lý để sáp nhập Ngân chính, phường Nhân hàng SHB để trở thành Cơng Chính Thanh Xn, ty tài tín dụng tiêu dùng Hà Nội TNHH MTV trực thuộc Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB) 304/GPNHNNngày 14/11/2008 Tầng 17 tòa nhà CTTC cổ phần Xi Măng Mipec, 229 Tây Sơn, 142/GP-NHNN 116 (Cement Finance Joint Stock P Ngã Tư Sở, Đống ngày 29/5/2008 Company) Đa, Hà Nội 500 1.000 605 * Ghi chú: Công ty tài TNHH thành viên Cao su Việt Nam bị thu hồi giấy phép hoạt động theo Quyết định số 2613/QĐ-NHNN ngày 23/12/2015 Thống đốc NHNN DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Bolt, Wilko; Leo de Haan; Marco Hoeberichts; Maarten van Oordt; Job Swank (2012) “Bank Profitability during Recessions” Journal of Banking & Finance 36 (9), pp 2552–2564 Dương Kim Thế Nguyên (2016), Kiến nghị hoàn thiện pháp luật thủ tục phá sản tổ chức tín dụng Việt Nam nay, Tạp chí Nhà nước pháp luật, Số 01/2016, tr.53 Hồ Dũng Liêm (2010), Pháp luật hoạt động cơng ty tài – Thực trạng số giải pháp hồn thiện, Khóa luận tốt nghiệp, Trường Đại học Cần Thơ, Cần Thơ Học viện tài (2014), Giáo trình tài – tiền tệ, Nxb Tài chính, Hà Nội International Business Publications, USA (2014), Singapore – Banking and financial market handbook – Volume Strategic information and basic regulations International Business Publications, USA (2015), Malaisia – Banking and financial market handbook – Volume Strategic information and basic regulations Lê Thị Thu Hà (2011), Tổ chức kiểm tốn nội Cơng ty tài Việt Nam, Luận án tiến sỹ kinh tế, Trường Đại học kinh tế Quốc dân, Hà Nội Ngân hàng nhà nước Việt Nam (2016), “Lãi suất cho vay tiêu dùng Việt Nam, Thực trang giải pháp quản lý”, Đề tài nghiên cứu khoa học cấp ngành, Hà Nội Nguyễn Thị Kim Thanh (2013), Hoạt động cho vay tiêu dùng – Kinh nghiệm quốc tế, Thực trạng Khuyến nghị sách cho Việt Nam, Viện Chiến lược Ngân hàng – Ngân hàng nhà nước Việt Nam 10 Nguyễn Thu Hương (2014), Pháp luật hoạt động Cơng ty tài Việt Nam nay, Luận văn Thạc sỹ Luật học, Khoa Luật – Đại học Quốc Gia Hà Nội, Hà Nội 11 Nguyễn Văn Tuyến (2007), Luật so sánh thực tiễn xây dựng pháp luật Ngân hàng Việt Nam, Tạp chí Luật học số 4/2007, tr.64 12 Phạm Thị Giang Thu (2015), Bất cập pháp luật điều chỉnh tổ chức, hoạt động tổ chức tín dụng với việc hạn chế rủi ro tín dụng nay, Tạp chí Nhà nước pháp luật, số 10/2015, tr.52 13 Phùng Việt Hà (2015), Phát triển dịch vụ tín dụng cơng ty tài Việt Nam, Luận án Tiến sĩ kinh tế, Trường Đại học thương mại, Hà Nội 14 Thiều Thị Chiên (2013), Pháp luật hoạt động tín dụng Cơng ty tài thực tiễn áp dụng Cơng ty Tài Vinashin, Luận văn thạc sỹ Luật học, Khoa Luật Đại học Quốc Gia 15 Tống Quốc Trường (2009), Hoạt động Cơng ty Tài Dầu khí thuộc Tập đồn Dầu khí Việt Nam: Kinh nghiệm giải pháp, Luận án Tiến sỹ kinh tế, Trường Đại học Kinh tế quốc dân, Hà Nội 16 Trần Công Diệu (2002), Những giải pháp nhằm hồn thiện phát triển cơng ty tài Việt Nam, Luận án Tiến sỹ Khoa học Kinh tế, Học viện Ngân hàng, Hà Nội 17 Trần Cơng Diệu (2002), Những giải pháp nhằm hồn thiện phát triển công ty tài chỉnh Việt Nam, Luận án tiến sĩ kinh tế, Học viện Ngân hàng, Hà Nội 18 Trần Ngọc Hoàng, Đỗ Hữu Tài (chủ biên) (2015), Giáo trình tài tiền tệ Finance – Currency, Nxb Kinh tế Tp Hồ Chí Minh, Tp Hồ Chí Minh 19 Trường đại học Ngân hàng TP.HCM (2014), Tổ chức hoạt động Tổ chức tín dụng phi ngân hàng – Thực trạng giải pháp, Đề tài nghiên cứu khoa học cấp ngành, TP Hồ Chí Minh Website: 20 http://dainam.edu.vn/nhung-quy-dinh-phap-ly-gan-voi-qua-trinh-hinhthanh-va-phat-trien-cua-cac-cong-ty-tai-chinh-o-viet-nam.htm, ngày truy cập 23/06/2016 21 http://www.sggp.org.vn/taichinhnganhangchungkhoan/2015/10/40048/ngày truy cập 29/06/2016 22 http://vneconomy.vn/tai-chinh/doi-tac-nhat-gop-49-von-vao-cong-tytai-chinh-cua-hdbank-20150401035222858.htm, ngày truy cập 29/06/2016 23 https://www.vietabank.com.vn/vi/gioi-thieu/qua-trinh-phat-trien/gioithieu-ngan-hang-tmcp-viet-a_t284c146n2974, ngày truy cập 30/06/2016 24 http://www.pvcombank.com.vn/gioi-thieu-ve-pvcombank.html, ngày truy cập 30/06/2016 25 http://thoibaotaichinhvietnam.vn/pages/tien-te-bao-hiem/2015-0615/maritime-bank-mua-lai-cong-ty-tai-chinh-co-phan-det-may-viet-nam21781.aspx?, ngày truy cập 30/06/2016 26 http://www.vietnamplus.vn/techcombank-chinh-thuc-mua-lai-cong-tytai-chinh-hoa-chat-viet-nam/326244.vnp , ngày truy cập 30/06/2016 27 http://bacvietluat.vn/ban-ve-giao-dich-phat-hanh-giay-to-co-gia-cua-tochuc-tin-dung-2.html, ngày truy cập 30/06/2016 28 http://thoibaonganhang.vn/cong-ty-tai-chinh-da-dang-hoa-kenh-huydong-von-cach-nao-50737.html, ngày truy cập 30/06/2016 29 http://cafef.vn/tai-chinh-ngan-hang/bao-thanh-toancho-den-bao-gio2014091322294591010.chn, ngày truy cập 30/06/2016 30 http://baodautu.vn/cong-ty-tai-chinh-dau-tien-duoc-phat-hanh-the-tindung-d18351.html>, ngày truy cập 30/06/2016 31 http://thoibaonganhang.vn/cong-ty-tai-chinh-phat-hanh-the-cho-vay43541.html,ngày truy cập 30/06/2016 32 http://www.fla.org.uk/index.php/about-the-fla/, ngày truy cập 30/06/2016 33 https://www.crefia.or.kr/english/company/greetins.xx, ngày truy cập 30/06/2016 34 http://kinhdoanh.vnexpress.net/tin-tuc/ebank/ngan-hang/cong-ty-taichinh-dau-dau-tim-von-3317680.html, ngày truy cập 30/06/2016 35 http://cafef.vn/tai-chinh-ngan-hang/bao-thanh-toancho-den-bao-gio2014091322294591010.chn, ngày truy cập 30/06/2016 36 http://www.sbv.gov.vn/portal/faces/vi/pages/ddnhnn/nctd/nctd_chitiet?dDocName= CNTHWEBAP0116211762861&dID=51054, ngày truy cập 30/06/2016 37 http://www.sbv.gov.vn/portal/faces/vi/pages/trangchu/ttsk/ttsk_chitiet?dDocName= SBVWEBAPP01SBV077776&dID=80086 , truy cập ngày 30/06/2016 38 http://www.sbv.gov.vn/portal/faces/vi/pages/trangchu/ttsk/ttsk_chitiet?dDocName= SBVWEBAPP01SBV079073&dID=81478 , ngày truy cập 29/06/2016 ... tài pháp luật tổ chức hoạt động Cơng ty tài Chương Thực trạng pháp luật điều chỉnh tổ chức hoạt động Cơng ty tài Việt Nam Chương Giải pháp hoàn thiện pháp luật tổ chức hoạt động Cơng ty tài Việt. .. PHÁP LUẬT VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CƠNG TY TÀI CHÍNH Ở VIỆT NAM 68 3.1 Sự cần thiết việc hoàn thiện pháp luật tổ chức hoạt động Công ty tài Việt Nam 68 3.2 Xu hướng phát triển Cơng ty tài 69... Cơng ty tài 13 1.2 Khái quát Pháp luật tổ chức hoạt động Cơng ty tài 14 1.2.1 Khái niệm pháp luật tổ chức hoạt động Cơng ty tài 14 1.2.2 Các yếu tố chi phối pháp luật tổ chức hoạt động Cơng ty tài
- Xem thêm -

Xem thêm: Pháp luật về tổ chức và hoạt động của công ty tài chính ở việt nam, Pháp luật về tổ chức và hoạt động của công ty tài chính ở việt nam

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay