Pháp luật về phí bảo vệ môi trường trong hoạt động khai thác khoáng sản ở việt nam

129 6 0
  • Loading ...
1/129 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/01/2019, 14:36

Đối tượng nghiên cứu của Luận văn là những khái niệm về hoạt độngkhai thác khoáng sản, pháp luật về phí và phí bảo vệ môi trường đối với khaithác khoáng sản; cơ sở của việc xây dựng pháp luật phí bảo vệ môi trườngtrong khai thác khoáng sản; các quy định của pháp luật Việt Nam và pháp luậtnước ngoài về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản và thựctiễn áp dụng quy định của pháp luật về loại phí này tại Việt Nam hiện nay LỜI CAM ĐOAN Tác giả xin cam đoan Luận văn cơng trình nghiên cứu tự thân thực khơng chép cơng trình nghiên cứu cá nhân, tổ chức khác Các số liệu, thơng tin trích dẫn Luận văn có nguồn gốc rõ ràng tuân thủ nguyên tắc trích dẫn Kết trình bày Luận văn trung thực chưa công bố trước Tác giả hồn tồn chịu trách nhiệm tính xác thực nguyên Luận văn Hà Nội, ngày 20 tháng 07 năm 2016 Xác nhận giảng viên hướng dẫn Học viên PGS.TS Vũ Thu Hạnh Đinh Tiến Hồng LỜI CẢM ƠN Trong q trình nghiên cứu đề tài “Pháp luật phí bảo vệ mơi trường hoạt động khai thác khoáng sản Việt Nam”, tác giả nhận giúp đỡ hỗ trợ nhiều tổ chức, cá nhân Với lòng chân thành biết ơn sâu sắc nhất, tác giả xin gửi lời cảm ơn đặc biệt tới Phó Giáo sư, Tiến sĩ Vũ Thu Hạnh – Phó Vụ trưởng Vụ Nghiên cứu Tổng hợp, Ban Nội Trung Ương – người theo dõi hướng dẫn sát sao, giúp tác giả có định hướng kỹ nghiên cứu đắn trình triển khai đề tài Tác giả xin gửi lời cám ơn tới chuyên gia địa chất, khoáng sản, Tiến sĩ Lê Ái Thụ – Nguyên Vụ trưởng Vụ Thanh tra - Pháp chế, Tổng Cục Địa chất Khoáng sản Việt Nam, gợi mở nội dung nghiên cứu chuyên sâu cho tác giả Tác giả gửi lời cảm ơn tới chuyên gia: Ông Đậu Anh Tuấn – Trưởng Ban Pháp chế; Bà Phan Minh Thủy – Trưởng phòng Xây dựng pháp luật, Ban Pháp chế; Ơng Nguyễn Minh Đức, chuyên viên Ban Pháp chế Phòng Thương mại Công nghiệp Việt Nam; Bà Trần Thị Thanh Thủy – Trưởng phòng Nghiên cứu sách Bà Nguyễn Thị Bích Thủy – cán phòng Tài kế toán, Trung tâm Con người Thiên nhiên (PanNature) tạo điều kiện cho tác giả tiếp xúc với tài liệu nghiên cứu công tác thực tế phạm vi đề tài Tác giả xin gửi lời tri ân tới thầy cô Khoa Pháp luật Kinh tế nói chung, thầy Tổ môn luật môi trường (Trường Đại học Luật Hà Nội) nói riêng trang bị cho tác giả kiến thức tảng suốt hai năm đào tạo Cuối cùng, tác giả xin gửi lời cảm ơn tới người thân gia đình, bạn bè động viên, khích lệ tác giả suốt q trình nghiên cứu hoàn thành Luận văn DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT ***** AES Thang điểm đánh giá tổng thể môi trường (Aggregate Environmental Score) CBA Phương pháp phân tích lợi ích – chi phí (Cost benefit analysis) CDI Trung tâm Phát triển Hội Nhập (The Centre for Development and Integration) EITI Sáng kiến minh bạch ngành công nghiệp khai thác (Extractive Industries Transparency Initiative) GDP Tổng sản phẩm quốc nội (Gross Domestic Product) ISO 14001 Tiêu chuẩn hệ thống quản lý môi trường NS Ngân sách Nxb Nhà xuất PanNature Trung tâm Con người Thiên nhiên PPP Nguyên tắc người gây ô nhiễm phải trả tiền (Polluter Pays Principle) Tlđd Tài liệu dẫn TNHH Trách nhiệm hữu hạn Tr Trang VCCI Phòng Thương mại Công nghiệp Việt Nam (Vietnam Chamber of Commercial and Industry) VFEJ Diễn đàn Nhà báo môi trường Việt Nam (Vietnam Forum of Environmental Journalists) DANH MỤC CÁC BẢNG Số Tên bảng Trang 01 Kết thu phí bảo vệ mơi trường từ khai thác khống sản số địa phương năm 2012 – 2013 54 02 Quy định tỷ lệ phân bổ phí bảo vệ mơi trường khai thác khống sản số địa phương tính đến 2015 59 DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ Số Tên biểu đồ Trang 01 Nguồn thu từ phí bảo vệ mơi trường khai thác khống sản 52 02 Thuế tài ngun phí bảo vệ mơi trường khai thác khống sản tỉnh Bình Định 53 03 Nguồn thu từ khai thác khống sản tỉnh Lào Cai 53 04 Một số khoản thu từ khai thác khoáng sản Nghệ An năm 2015 54 05 Mơ hình quản lý, sử dụng nguồn phí đề xuất 83 DANH MỤC CÁC PHỤ LỤC Số Tên Phụ lục 01 Tổng hợp nghĩa vụ tài bảo vệ mơi trường doanh nghiệp khai khống thực dự án khai thác khoáng sản Việt Nam 02 Hệ số bóc đất, đá số loại khống sản 03 Biểu khung mức phí bảo vệ mơi trường khai thác khống sản (Ban hành kèm theo Nghị định số 12/2016/NĐ-CP) 04 Đánh giá tác động mơi trường loại khống sản khai thác theo chuyên gia môi trường Việt Nam 05 Hình ảnh hoạt động khai thác khống sản việc xây dựng sách phí bảo vệ mơi trường khai thác khống sản 06 Danh sách đơn vị khảo sát (2009 – 2016) MỤC LỤC PHẦN MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ PHÁP LUẬT PHÍ BẢO VỆ MƠI TRƯỜNG TRONG HOẠT ĐỘNG KHAI THÁC KHOÁNG SẢN 1.1 Khái qt hoạt động khai thác khống sản, phí bảo vệ mơi trường hoạt động khai thác khống sản pháp luật phí bảo vệ mơi trường hoạt động khai thác khoáng sản 1.1.1 Khái quát hoạt động khai thác khống sản 1.1.2 Khái qt phí bảo vệ mơi trường hoạt động khai thác khống sản 12 1.1.3 Khái quát pháp luật phí bảo vệ mơi trường hoạt động khai thác khống sản 16 1.2 Vai trò, mục đích, ý nghĩa phí bảo vệ mơi trường hoạt động khai thác khống sản 19 1.2.1 Vai trò 19 1.2.2 Mục đích 20 1.2.3 Ý nghĩa 21 1.3 Cơ sở xây dựng quy định pháp luật phí bảo vệ mơi trường hoạt động khai thác khoáng sản 22 1.3.1 Cơ sở lý luận 22 1.3.2 Cơ sở trị, pháp lý 24 1.3.3 Cơ sở thực tiễn 26 1.4 Kinh nghiệm xây dựng áp dụng pháp luật phí bảo vệ mơi trường khai thác khống sản số quốc gia giới 28 Kết luận chương 34 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG PHÁP LUẬT VÀ THỰC TIỄN ÁP DỤNG QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VỀ PHÍ BẢO VỆ MƠI TRƯỜNG TRONG KHAI THÁC KHỐNG SẢN Ở VIỆT NAM 2.1 Thực trạng pháp luật Việt Nam phí bảo vệ mơi trường hoạt động khai thác khống sản 35 2.1.1 Đối tượng chịu phí 36 2.1.2 Chủ thể nộp phí 38 35 2.1.3 Phương thức tính phí 39 2.1.4 Mức thu phí 44 2.1.5 Chế độ thu, nộp, quản lý sử dụng nguồn phí 46 2.1.6 Kiểm tra, tra việc thu nộp phí xử lý vi phạm pháp luật phí 50 2.2 Thực tiễn áp dụng quy định pháp luật phí bảo vệ mơi trường khai thác khống sản Việt Nam 51 2.2.1 Những thành tựu đạt 51 2.2.2 Những vấn đề đặt ra56 Kết luận chương 66 CHƯƠNG 3: PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT PHÍ BẢO VỆ MƠI TRƯỜNG TRONG HOẠT ĐỘNG KHAI THÁC KHOÁNG SẢN TẠI VIỆT NAM 67 3.1 Phương hướng, mục tiêu, yêu cầu hoàn thiện pháp luật phí bảo vệ mơi trường hoạt động khai thác khống sản Việt Nam 67 3.1.1 Phương hướng hồn thiện pháp luật 67 3.1.2 Mục tiêu hoàn thiện pháp luật 68 3.1.3 Yêu cầu việc hoàn thiện pháp luật 69 3.2 Một số giải pháp hoàn thiện pháp luật phí bảo vệ mơi trường hoạt động khai thác khống sản Việt Nam 70 3.2.1 Hồn thiện quy định đối tượng chịu phí, chủ thể nộp phí 70 3.2.2 Hồn thiện quy định phương thức tính phí 73 3.2.3 Hồn thiện quy định chế độ thu nộp, quản lý, sử dụng nguồn phí 81 Kết luận chương KẾT LUẬN 88 89 PHẦN MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Tài nguyên khoáng sản tài sản thuộc sở hữu chung toàn dân, nguồn lực, vốn tự nhiên để phát triển kinh tế xã hội quốc gia Ngành khai khống đóng góp phần quan trọng vào tăng trưởng GDP Việt Nam, trung bình năm tăng khoảng 10% - 11% GDP nước Về bản, ngành đáp ứng kịp thời nguyên liệu cho ngành công nghiệp nước cần sử dụng ngun liệu khống, góp phần đảm bảo an ninh lượng, đồng thời phục vụ nhu cầu xuất quặng sang số thị trường lớn giới Tuy nhiên, bên cạnh đóng góp tiềm phát triển, khai thác khoáng sản gây tác động tiêu cực môi trường xã hội Khác với loại hình cơng nghiệp khác, khai thác khống sản thường chiếm dụng diện tích đất lớn làm thay đổi cấu trúc địa chất khu vực Các tác động mơi trường tiếp diễn sau dự án khai thác khoáng sản kết thúc Các mỏ khoảng sản thường nằm địa bàn vùng sâu vùng xa, nơi cộng đồng địa phương chủ yếu phụ thuộc vào tài nguyên thiên nhiên đất, rừng nước để tạo nguồn sinh kế Do đó, việc phá hủy tài nguyên khác đất, rừng nước tác động tiêu cực đến nguồn sinh kế chất lượng sống cộng đồng Việt Nam bắt đầu thực thu phí bảo vệ mơi trường khai thác khống sản từ năm 2006 Theo quy định trước đây, toàn nguồn thu quyền địa phương quản lý sử dụng để khắc phục hậu môi trường hoạt động khai thác khoáng sản mang lại Trên thực tế, sách phí bảo vệ mơi trường tạo nguồn lực tài đáng kể cho số địa phương Tuy nhiên, cộng đồng địa phương trực tiếp bị ảnh hưởng tiêu cực từ hoạt động khai thác khoáng sản lại chưa đầu tư mức để khắc phục cố, hậu mơi trường Như vậy, nguồn thu phí từ bảo vệ môi trường thời gian qua chưa quản lý sử dụng cách hợp lý Bên cạnh đó, để tiến hành thu phí xác định mức phí mà cá nhân, tổ chức hoạt động khai thác khoáng sản phải nộp nhiều điểm chưa phù hợp với thực tiễn, chưa tính đến yếu tố gây nhiễm mơi trường; chưa phù hợp với quy định Luật bảo vệ môi trường năm 2014 chủ trương Chính phủ cơng tác bảo vệ mơi trường Những quy định bất hợp lý gặp phải phản ứng cộng đồng doanh nghiệp khai khoáng thời gian vừa qua Ngày 19 tháng 02 năm 2016, Chính phủ ban hành Nghị định số 12/2016/NĐ-CP phí bảo vệ mơi trường khai thác khống sản Theo đó, Nghị định ban hành có nhiều sửa đổi tiến quy định phương thức tính phí chế độ thu, nộp, quản lý sử dụng nguồn phí Cuối tháng 04 năm 2016, Bộ Tài tiếp tục ban hành Thơng tư hướng dẫn thực Nghị định số 12/2016/NĐ-CP Theo dự kiến, sau Thơng tư có hiệu lực thi hành, Hội đồng nhân dân tỉnh, Thành phố nơi có hoạt động khai thác khoáng sản xây dựng Nghị thu sử dụng phí bảo vệ mơi trường địa phương Mặc dù có nhiều điểm tiến bộ, song quy định pháp luật phí bảo vệ mơi trường khai thác khống sản hạn chế định, có khả tiếp tục gây nên bất cập xung đột xã hội cơng tác triển khai, thi hành Do đó, việc tìm hiểu vấn đề lý luận, phân tích quy định pháp luật gắn với thực tiễn thi hành phí bảo vệ mơi trường Việt Nam yêu cầu cấp thiết, có ý nghĩa quan trọng công tác bảo vệ môi trường Với lý đó, việc nghiên cứu “Pháp luật phí bảo vệ mơi trường hoạt động khai thác khống sản Việt Nam” có ý nghĩa khoa học thực tiễn cao 10 Tình hình nghiên cứu đề tài Dưới góc độ nghiên cứu thực tiễn, quan, tổ chức Việt Nam tổ chức nhiều dự án nghiên cứu pháp luật, buổi hội thảo, khảo sát tình hình xây dựng áp dụng pháp luật phí bảo vệ mơi trường khai thác khống sản phục vụ cho q trình hồn thiện pháp luật nâng cao công tác thực thi Một số dự án, chương trình tiêu biểu kể đến là: “Tọa đàm lấy ý kiến sửa đổi Nghị định 74/2011/NĐ-CP phí bảo vệ mơi trường hoạt động khai thác khống sản” Phòng Thương mại Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp với Bộ Tài tổ chức ngày 10/02/2015 Hà Nội; “Dự án vận động sửa đổi Nghị định 74/2011/NĐ-CP nhằm quản lý sử dụng hiệu nguồn thu từ phí bảo vệ mơi trường khai thác khống sản” Trung tâm Phát triển Hội nhập (CDI) phối hợp với Bộ Tài nguyên Môi trường (MONRE), Trung tâm Con người Thiên nhiên (PanNature), Diễn đàn Nhà báo môi trường (VFEJ) VCCI thực năm 2015 Hà Nội, Yên Bái Thái Nguyên; “Dự án thúc đẩy minh bạch và thực thi EITI cho ngành cơng nghiệp khai thác khống sản thơng qua tăng cường tiếng nói Doanh nghiệp” VCCI phối hợp với PanNature VFEJ thực năm 2015 2016 ba tỉnh thành Hà Nội, Quảng Ninh Bình Định; “Dự án vận động xây dựng sách phí bảo vệ môi trường theo hướng tăng cường minh bạch giảm nhẹ tác động tiêu cực cộng đồng” CDI phối hợp với PanNature thực năm 2016 Quảng Nam, Hòa Bình Thái Ngun… Dưới góc độ nghiên cứu khoa học pháp lý sách, chưa có nhiều cơng trình nghiên cứu pháp luật phí bảo vệ mơi trường khai thác khoáng sản Các tác giả thường tiếp cận pháp luật phí mơi trường với tư Cát trắng m3 5.000 7.000 Các loại cát khác m3 2.000 4.000 10 Đất khai thác để san lấp, xây dựng cơng trình m3 1.000 2.000 11 Sét làm gạch, ngói m3 1.500 2.000 12 Thạch cao m3 2.000 3.000 13 Cao lanh, fenspat m3 5.000 7.000 14 Các loại đất khác m3 1.000 2.000 15 Granite Tấn 20.000 30.000 16 Sét chịu lửa Tấn 20.000 30.000 17 Dolomite, quartzite, talc, diatomit Tấn 20.000 30.000 18 Mica, thạch anh kỹ thuật Tấn 20.000 30.000 19 Pirite, phosphorite Tấn 20.000 30.000 20 Nước khoáng thiên nhiên m3 2.000 3.000 21 Apatite, secpentin, graphit, sericit Tấn 3.000 5.000 22 Than loại Tấn 6.000 10.000 23 Khống sản khơng kim loại khác Tấn 20.000 30.000 PHỤ LỤC SỐ 04 ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MƠI TRƯỜNG CỦA TỪNG LOẠI KHỐNG SẢN KHI ĐƯỢC KHAI THÁC THEO CÁC CHUYÊN GIA MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM53 STT Loại khống sản Thuyết minh Quặng sắt Mức nhiễm trung bình, sử dụng làm chuẩn Quặng măng-gan Sử dụng nhiều hóa chất độc hại tuyển quặng Quặng ti-tan (tầng cát đỏ) Quặng ti-tan (tầng cát trắng, xám) Sử dụng nhiều nước, dễ dẫn đến nhiễm mặn Địa điểm khu vực ven biển (nên có hệ số K cao hơn) Tác động mơi trường thấp Tác động môi trường khai thác sa khoáng lớn ảnh hưởng đến hệ sinh thái lòng sơng sinh kế cộng đồng vùng hạ lưu sơng Quặng vàng (sa khống) Khó khăn vàng sa khống khó tính tổng khối lượng đất đá quặng, đó, cần có phương pháp để tính ngược từ sản lượng vàng tổng lượng đất đá quặng Quặng vàng gốc Mặc dù khai thác mỏ tác động môi trường thấp lại phải sử dụng 53 Nguồn: Phòng Thương mại Cơng nghiệp Việt Nam, 2015 hóa chất độc hại để tuyển Quặng đất khơng có phóng xạ Tuy khơng có phóng xạ hàm lượng kim loại nặng cao Quặng đất có phóng xạ Quặng bạch kim 10 Quặng thiếc (sa khống) Tác động mơi trường lớn 11 Quặng bạc, quặng thiếc - 12 Quặng vôn-phờ-ram (wolfram) Bình thường, khơng có tác động mơi trường lớn, khơng có nhiều hóa chất 13 Quặng ăng-ti-moan (antimoan) Có sử dụng hóa chất, khơng độc hại 14 Quặng chì - kẽm Ln thu nên khơng thể tách riêng Chì kim loại độc hại 15 Quặng bơ-xít (sản xuất nhơm) 16 17 Quặng bơ-xít (sản xuất sản phẩm khác) Quặng đồng Nguy hại bụi ô nhiễm có chứa chất phóng xạ Đề nghị bỏ Việt Nam khơng có mỏ bạch kim Bạch kim khoáng sản phụ mỏ khác Nguy ô nhiễm môi trường cao Thải bùn đỏ, hóa chất q trình tuyển Ít gây nhiễm khơng sử dụng hóa chất Có chất gây ô nhiễm, không độc hại 18 Quặng ni-ken (niken) - 19 Quặng cromit Tác động môi trường thấp Hiện chủ yếu sử dụng phương pháp nổ vi sai cắt nên tác động môi 20 Đá làm ốp lát, trừ đá vôi trắng trường không lớn Nếu xin cấp phép đá ốp lát có phần hỏng phải làm vật liệu xây dựng thông thường 21 Đá làm vật liệu xây dựng thông thường, trừ đá vơi trắng Sử dụng nổ mìn nhiều, cơng tác sàng tuyển gây bụi lớn 22 Đá vôi trắng Sử dụng cho mục đích: Ốp lát, vật liệu xây dựng thông thường bột đá 23 Đá vôi sản xuất xi măng Tương tự đá làm vật liệu xây dựng thông thường 24 Quặng đá quý loại - 25 26 27 Cát sỏi vật liệu xây dựng thơng thường khai thác lòng sơng Cát sỏi khai thác mỏ, cát làm thủy tinh Gây sạt lở lòng sơng, đục nước Do có khâu tuyển mà tác động mơi trường khơng cao Khống sản làm vật liệu san Đơi phải bóc đồi để lấy vật liệu san lấp lấp (kể đất), trừ cát 28 29 30 Sét làm gạch ngói, sét chịu lửa, cao lanh Đơ-lơ-mít (dolomite), quắc-zít (quartzite) Phốt-pho-rít Gây ô nhiễm có khâu nghiền, tuyển Dùng làm phốt vàng, làm phân lân 31 Apatit, secpangtin Giai đoạn tuyển ảnh hưởng mơi trường, bụi apatit lại có tác dụng tốt đến trồng 32 Than hầm lò - 33 Than lộ thiên - 34 Nước nóng, nước khống thiên nhiên Tác động mơi trường khơng đáng kể PHỤ LỤC SỐ 05 HÌNH ẢNH VỀ HOẠT ĐỘNG KHAI THÁC KHỐNG SẢN VÀ VIỆC XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH PHÍ BẢO VỆ MƠI TRƯỜNG TRONG KHAI THÁC KHỐNG SẢN Ơ nhiễm mơi trường khai thác khống sản Hình 01: Nổ mìn khai thác đá gây chấn động địa Hình 02: Ơ nhiễm nguồn nước xã Thượng Cửu, chất, ô nhiễm môi trường bụi âm tỉnh Phú Thọ hoạt động khai thác khoáng sản Nguồn: Tổng cục Môi trường Nguồn: PanNature Phương pháp khai thác: Lộ thiên hay hầm lò? Hình 03: Lũ bùn Quảng Ninh tháng năm 2015 Hình 04: Cơng nhân khai thác hầm lò mỏ Nà Bốp để lượng đất đá thải tràn từ dự án khai thác than giảm tác nhân gây ô nhiễm môi trường Nguồn: Báo Quảng Ninh điện tử Nguồn: Cơng ty cổ phần Khống Sản Bắc Kạn Áp dụng hệ số giảm phí cho doanh nghiệp thực tốt cho cơng tác mơi trường? Hình 05: Vận chuyển than băng chuyền thay Hình 06: Trạm xử lý nước thải Công ty than Thống Nhất, tơ – Giải pháp Tập đồn cơng nghiệp Than - Khoáng tỉnh Quảng Ninh, doanh nghiệp tự đầu tư sản Việt Nam (Vinacomin) cho dự án khai thác than Nguồn: Dương Phượng Đại Quảng Ninh Nguồn: Vinacomin Chính quyền địa phương tham gia xây dựng sách pháp luật phí bảo vệ mơi trường Hình 07: Buổi làm việc VCCI với Chi cục Bảo vệ Hình 08: “Nguồn thu từ phí phải phân bổ cho xã để môi trường tỉnh Bình Định thực tiễn thi hành Nghị thực dự án nước sạch” – mong muốn ông Trần định số 74/2011/NĐ-CP địa phương Văn Khiêm, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Nhơn Hội, tỉnh Bình Định Nâng cao tiếng nói doanh nghiệp xây dựng sách pháp luật phí bảo vệ mơi trường Hình 09: “Doanh nghiệp thực tốt nghĩa vụ với mơi trường cần giảm phí” – Đại diện Cơng ty cổ phần Khống sản Bình Định (BIMICO) PHỤ LỤC SỐ 06 DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ ĐÃ KHẢO SÁT (2009 – 2016) STT Đơn vị Tỉnh Xã Sơn Cẩm, huyện Phú Lương Thái Nguyên Thị trấn Trại Cau, huyện Đồng Hỷ Thái Nguyên Xã Tân Pheo, huyện Đà Bắc Xã Thượng Ấm, huyện Sơn Dương Xã Giáp Lai, huyện Sơn Thủy Phú Thọ Xã Sơn Thủy, huyện Thanh Thủy Phú Thọ Phường Hòa Chung, thị xã Cao Bằng Cao Bằng Xã Duyệt Chung, thị xã Cao Bằng Cao Bằng Xã Hồng Tung, huyện Hòa An Cao Bằng 10 Thị trấn Tĩnh Túc, huyện Nguyên Bình Cao Bằng 11 Xã Bản Vược, huyện Bát Xát Lào Cai 12 Xã Cốc Mỳ, huyện Bát Xát Lào Cai 13 Xã Minh Sơn, huyện Ban Mê Hà Giang 14 Xã Ngọc Minh, huyện Vị Xuyên Hà Giang 15 Xã Tùng Bá, huyện Vị Xuyên Hà Giang 16 Xã Phì Nhừ, huyện Điện Biên Đông Điện Biên 17 Xã Yên Thế, huyện Lục Yên 18 Xã Thiệu Hợp, huyện Thiệu Hóa 19 Xã Châu Hồng, Quỳ Hợp Nghệ An 20 Xã Châu Lộc, Quỳ Hợp Nghệ An 21 Xã Đồng Hợp, Quỳ Hợp Nghệ An 22 Xã Vĩnh Thái, Vĩnh Linh Quảng Trị 23 Xã Gio Mỹ, Gio Linh Quảng Trị 24 Phường Lộc Phát, thị xã Bảo Lộc Lâm Đồng Hòa Bình Tun Quang n Bái Thanh Hóa 25 Xã Ea Sar, huyện Ea Kar Đăk Lăk 26 Xã Mỹ Thành, huyện Phù Mỹ Bình Định 27 Xã Cát Thành, huyện Phù Cát Bình Định 28 Xã An Định, huyện Tuy An Phú Yên 29 Xã An Xuân, huyện Tuy An Phú Yên 30 Xã Sơn Nguyên, huyện Sơn Hòa Phú Yên 31 Công ty cổ phần Núi Rùa Quảng Ninh 32 Công ty cổ phần than Hà Tu Quảng Ninh 33 Cục Thuế tỉnh Quảng Ninh Quảng Ninh 34 Phòng Tài ngun khống sản tỉnh Quảng Ninh 35 Chi cục Bảo vệ môi trường tỉnh Quảng Ninh 36 Tổng Công ty Đông Bắc Quảng Ninh 37 Công ty than Mạo Khê Quảng Ninh 38 Cơng ty cổ phần Khống sản Bình Định Bình Định 39 Cơng ty cổ phần Nước khống Quy Nhơn Bình Định 40 Phòng Tài ngun khống sản tỉnh Bình Định 41 Chi cục Bảo vệ mơi trường tỉnh Bình Định 42 Xã Nhơn Hội, thành phố Quy Nhơn Bình Định 43 Sở Tài tỉnh Bình Định 44 Ủy ban nhân dân thành phố Quy Nhơn Bình Định 45 Cơng ty Khống sản thương mại Bình Định Bình Định 46 Cơng Ty TNHH thành viên Si Líc Miền Trung Bình Định 47 Cơng ty cổ phần Carat Hà Nội 48 Công ty cổ phần CMISTONE Việt Nam Hà Nội 49 Công ty cổ phần Tư vấn, xây dựng công nghiệp hoạt động khống sản (MAINCO) Hà Nội 50 Cơng ty cổ phần Khai thác Chế biến khoáng sản Việt Hà Nội 51 Cơng ty cổ phần Đầu tư khống sản An Thơng Hà Nội ... động khai thác khoáng sản, pháp luật phí phí bảo vệ mơi trường khai thác khoáng sản; sở việc xây dựng pháp luật phí bảo vệ mơi trường khai thác khoáng sản; quy định pháp luật Việt Nam pháp luật. .. quát hoạt động khai thác khống sản, phí bảo vệ mơi trường hoạt động khai thác khống sản pháp luật phí bảo vệ mơi trường hoạt động khai thác khống sản 1.1.1 Khái quát hoạt động khai thác khoáng sản. .. giải pháp hoàn thiện pháp luật phí bảo vệ mơi trường hoạt động khai thác khoáng sản Việt Nam 16 CHƯƠNG NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ PHÁP LUẬT PHÍ BẢO VỆ MƠI TRƯỜNG TRONG HOẠT ĐỘNG KHAI THÁC KHOÁNG SẢN
- Xem thêm -

Xem thêm: Pháp luật về phí bảo vệ môi trường trong hoạt động khai thác khoáng sản ở việt nam, Pháp luật về phí bảo vệ môi trường trong hoạt động khai thác khoáng sản ở việt nam

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay