Vi phạm pháp luật về bảo hiểm xã hội theo pháp luật việt nam, thực trạng và giải pháp hoàn thiện pháp luật

85 13 0
  • Loading ...
1/85 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/01/2019, 12:03

Việc nghiên cứu về BHXH không phải là vấn đề mới mẻ vì đây là mộtchế độ ảnh hưởng trực tiếp tới sự phát triển toàn diện của an sinh xã hội, từ đóảnh hưởng trực tiếp đến nền kinh tế quốc gia. Nhưng các đề tài, bài viết đi sâunghiên cứu vi phạm pháp luật về BHXH theo pháp luật lại không nhiều. Vớinhững phạm vi, mức độ khác nhau đã có một số công trình nghiên cứu, bàiviết đề cập tới vi phạm pháp luật trong lĩnh vực BHXH LỜI CẢM ƠN Em xin gửi lời cảm ơn chân thành sâu sắc tới PGS.TS Đào Thị Hằng – người tận tình hướng dẫn, góp ý động viên em suốt trình thực luận văn Em xin gửi lời cảm ơn tới thầy cô giáo Tổ môn Luật Lao động - Khoa Pháp luật Kinh tế, trường Đại học Luật Hà Nội ân cần dạy dỗ giúp đỡ em suốt thời gian học tập nghiên cứu trường Học viên thực Bùi Thị Thu Huyền LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi Kết nghiên cứu luận văn đạt trung thực chưa cơng bố cơng trình khác Hà Nội, ngày 02 tháng 08 năm 2016 Xác nhận giảng viên hướng dẫn PGS.TS Đào Thị Hằng Học viên Bùi Thị Thu Huyền BẢNG CHỮ VIẾT TẮT BHXH Bảo hiểm hội NSDLĐ Người sử dụng lao động NLĐ Người lao động BHYT Bảo hiểm y tế BHTN Bảo hiểm thất nghiệp MỤC LỤC Trang MỞ ĐẦU 1 Lý chọn đề tài Tình hình nghiên cứu đề tài Mục đích, nhiệm vụ, phạm vi, đối tượng nghiên cứu, phương pháp nghiên cứu đề tài Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài Bố cục luận văn CHƯƠNG 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ VI PHẠM PHÁP LUẬT VỀ BẢO HIỂM HỘI 1.1 Khái quát chung vi phạm pháp luật bảo hiểm hội 1.1.1 Khái niệm vi phạm pháp luật bảo hiểm hội 1.1.2 Ảnh hưởng hành vi vi phạm pháp luật bảo hiểm hội 12 1.2 Nội dung điều chỉnh pháp luật vi phạm pháp luật bảo 14 hiểm hội 1.2.1 Quy định hành vi vi phạm pháp luật bảo hiểm hội 14 1.2.2 Quy định xử lý hành vi vi phạm pháp luật bảo hiểm hội 19 Kết luận chương 25 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÁC QUY ĐỊNH VỀ VI PHẠM PHÁP LUẬT 26 VỀ BẢO HIỂM HỘI THỰC TIỄN THỰC HIỆN 2.1 Quy định hành vi vi phạm pháp luật bảo hiểm hội thực tiễn 25 thực 2.1.1 Các hành vi vi phạm quy định đóng bảo hiểm hội thực tiễn 25 thực 2.1.2 Các hành vi vi phạm quy định hưởng bảo hiểm hội thực tiễn 35 thực 2.1.3 Hành vi vi phạm quy định quản lý sử dụng quỹ bảo hiểm hội 41 thực tiễn thực 2.2 Quy định hình thức xử lý hành vi vi phạm pháp luật bảo hiểm 44 hội thực tiễn thực 2.3 Quy định thẩm quyền thủ tục xử lý hành vi vi phạm 53 pháp luật bảo hiểm hội thực tiễn thực 2.3.1 Về thẩm quyền xử phạt 53 2.3.2 Về thủ tục xử phạt 55 2.4 Nguyên nhân hành vi vi phạm pháp luật bảo hiểm hội 57 Kết luận chương 62 CHƯƠNG 3; MỘT SỐ KIẾN NGHỊ HOÀN THIỆN NÂNG CAO HIỆU 63 QUẢ THỰC THI QUY ĐỊNH VỀ VI PHẠM PHÁP LUẬT TRONG LĨNH VỰC BẢO HIỂM HỘI 3.1 Sự cần thiết việc hoàn thiện quy định pháp luật vi phạm pháp 63 luật bảo hiểm hội 3.2 Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện quy định vi phạm pháp luật 65 lĩnh vực bảo hiểm hội 3.2.1 Kiến nghị mức xử phạt 65 3.2.2 Kiến nghị số chế độ BHXH nhằm tránh hạn chế vi phạm 66 pháp luật bảo hiểm hội 3.2.3 Kiến nghị hình thức xử lý bồi thường thiệt hại 68 3.2.4 Kiến nghị tổ chức thực 68 3.3 Một số kiến nghị nhằm nâng cao hiệu thực quy định vi 69 phạm pháp luật bảo hiểm hội 3.3.1 Tăng cường công tác tra, kiểm tra xử lý vi phạm 69 3.3.2 Nâng cao vai trò tổ chức Cơng đồn việc bảo vệ quyền 70 người lao động lĩnh vực bảo hiểm hội 3.3.3 Tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức NLĐ 72 3.4 Một số giải pháp khác 72 Kết luận chương 74 KẾT LUẬN 75 MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Trong hệ thống an sinh hội quốc gia, bảo hiểm hội xác định trụ cột đối tượng tác động phạm vi ảnh hưởng Với vai trò tầm quan trọng to lớn đó, BHXH ln sách thiết yếu tất quốc gia Tại Việt Nam, BHXH coi trụ cột hệ thống an sinh hội mối quan tâm hàng đầu Đảng Nhà nước Luật BHXH Quốc hội thông qua ngày 20/11/2014 (có hiệu lực từ 01/1/2016) đánh dấu bước tiến lớn khung pháp lý hệ thống pháp luật BHXH nói riêng hệ thống an sinh hội nói chung Bên cạnh Luật BHXH, hàng loạt văn luật hướng dẫn thi hành Luật BHXH thông qua ngày kiện toàn củng cố thêm hệ thống văn pháp luật BHXH nước ta Việc triển khai thực sách BHXH thực tế Đảng Nhà nước quan tâm, bước đầu thu số thành tựu định, góp phần quan trọng việc chăm lo đời sống cho NLĐ, giữ gìn trật tự an tồn hội, đáp ứng u cầu việc xây dựng, phát triển kinh tế bảo vệ Tổ quốc Tuy nhiên, hiệu to lớn thiết thực đó, việc tổ chức thực chế độ BHXH nhiều điểm chưa hợp lí, chưa phù hợp với nhu cầu chung BHXH NLĐ, giai đoạn nay, mà đất nước có thay đổi quan trọng để hội nhập với giới Trên thực tế, hành vi vi phạm pháp luật BHXH xảy ngày nhiều, thủ đoạn tinh vi, gây ảnh hưởng không nhỏ tới lợi ích NLĐ Nhà nước Tình trạng trốn tránh tham gia BHXH, nợ đọng BHXH ngày trở nên phổ biến doanh nghiệp Việc quản lý sử dụng quỹ BHXH ngày tính “cơng khai, minh bạch” vốn có Cá biệt có nhiều trường hợp gây hậu nghiêm trọng, không thiệt hại vật chất, ảnh hưởng đến quỹ BHXH mà ảnh hưởng đến trật tự an tồn hội, ảnh hưởng đến lòng tin người dân sách Đảng Nhà nước Theo dõi tình hình vi phạm pháp luật BHXH thời gian qua cho thấy, tính chất vi phạm ngày phổ biến, mức độ vi phạm ngày cao không gây ảnh hưởng lớn tới NLĐ, người thụ hưởng, tới việc tăng trưởng bảo toàn quỹ BHXH mà ảnh hưởng đến việc thực nhiệm vụ, kế hoạch Nhà nước giao cho ngành BHXH Mặc dù có vào quan ban ngành, nhận quan tâm lớn “phương tiện thơng tin đại chúng” song tình hình vi phạm pháp luật BHXH lại chưa “hạ nhiệt”; ngược lại lại trở lên “nóng bỏng” hết Thực tế chứng minh rằng, vấn đề liên quan đến “vi phạm pháp luật BHXH” tốn nhiều “giấy mực” quan truyền thông, thu hút ý đông đảo hội, đặc biệt lực lượng lao động Với mong muốn sâu tìm hiểu vi phạm lĩnh vực BHXH hành vi vi phạm thực tế từ đề số giải pháp khắc phục nhằm bảo vệ quan hệ BHXH góp phần ổn định, phát triển kinh tế hội; tác giả luận văn chọn đề tài “Vi phạm pháp luật bảo hiểm hội theo pháp luật Việt Nam – thực trạng giải pháp hoàn thiện pháp luật” làm đề tài luận văn tốt nghiệp cao học Tình hình nghiên cứu đề tài Việc nghiên cứu BHXH vấn đề mẻ chế độ ảnh hưởng trực tiếp tới phát triển tồn diện an sinh hội, từ ảnh hưởng trực tiếp đến kinh tế quốc gia Nhưng đề tài, viết sâu nghiên cứu vi phạm pháp luật BHXH theo pháp luật lại không nhiều Với phạm vi, mức độ khác có số cơng trình nghiên cứu, viết đề cập tới vi phạm pháp luật lĩnh vực BHXH, điển hình như: - Bài viết “Một số ý kiến trao đổi hoạt động kiểm tra Bảo hiểm hội Việt Nam” tác giả Lê Quyết Thắng, đăng Tạp chí Bảo hiểm hội số 6/2008 - Bài viết “Vi phạm pháp luật BHXH: thực trạng kiến nghị” tác giả Trần Đức Long, đăng tạp chí Lao động hội số 286/2008 - Bài viết “Giải pháp thu hồi nợ đọng tiền đóng BHXH khu vực doanh nghiệp” tác giả Mai Đức Thắng, đăng Tạp chí Bảo hiểm hội số 1B/2010 - Luận văn “Vi phạm pháp luật đóng hưởng BHXH Việt Nam” tác giả Vũ Thị Hồng Minh, bảo vệ thành công Viện Khoa học hội Việt Nam, năm 2011 - Hoàng Kim Khuyên Hoàng Thị Quỳnh Trang “Thực trạng nợ, chậm “trốn” đóng tiền BHXH Việt Nam nay”, Tạp chí Nhà nước pháp luật, 2014 Những viết đề cập đến tình hình vi phạm pháp luật BHXH lại chưa chuyên sâu, chưa cụ thể toàn diện Đặc biệt, chưa có đề tài hay cơng trình nghiên cứu riêng “Vi phạm pháp luật BHXH theo pháp luật” Chính vậy, coi cơng trình khoa học nghiên cứu vi phạm pháp luật BHXH theo pháp luật Việt Nam – thực trạng giải pháp hoàn thiện pháp luật Mục đích, nhiệm vụ, phạm vi, đối tượng nghiên cứu, phương pháp nghiên cứu đề tài 3.1 Mục đích luận văn làm sáng tỏ vấn đề lý luận thực tiễn vi phạm pháp luật BHXH Việt Nam từ đề xuất số kiến nghị nhằm nâng cao hiệu thực thi pháp luật BHXH Việt Nam Để đạt mục đích trên, nghiên cứu đề tài phải thực nhiệm vụ chủ yếu sau: - Khái quát vấn đề lý luận vi phạm pháp luật BHXH - Phân tích, đánh giá thực trạng vi phạm pháp luật BHXH Việt Nam - Đề xuất kiến nghị hoàn thiện quy định vi phạm lĩnh vực BHXH kiến nghị nhằm nâng cao hiệu thực thi pháp luật thực tế 3.2 Đối tượng nghiên cứu: quy định pháp luật hành vi vi phạm pháp luật lĩnh vực BHXH người lao động, người sử dụng lao động tổ chức bảo hiểm hội 3.3 Phạm vi nghiên cứu: Trên sở văn pháp luật BHXH, kết hợp với việc nghiên cứu cơng trình cơng bố, viết tạp chí chuyên ngành, tác giả nhận thấy hành vi vi phạm pháp luật BHXH quy định phần Luật Bảo hiểm hội 2014 Nghị định xử phạt vi phạm hành lĩnh vực BHXH Trong phạm vi nghiên cứu luận văn, tác giả tập trung nghiên cứu dạng hành vi vi phạm pháp luật BHXH, nguyên nhân biện pháp khắc phục Các số liệu liên quan sử dụng luận văn tổng hợp nước giai đoạn 2010 – 6/2016, đặc biệt trọng đến thực tiễn vi phạm số thành phố lớn Hà Nội, Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Thanh Hóa… 3.4 Phương pháp nghiên cứu Trong trình nghiên cứu, Luận văn sử dụng phương pháp nghiên cứu sau: - Phương pháp luận chủ nghĩa vật biện chứng vật lịch sử - Phương pháp phân tích tổng hợp sử dụng để phân tích vấn đề liên quan đến vi phạm pháp luật BHXH - Phương pháp thống kê phân tích số liệu để đánh giá thực trạng vi phạm pháp luật BHXH Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài - Luận văn phân tích cách sâu sắc vấn đề chung vi phạm pháp luật BHXH; - Đánh giá cách đầy đủ toàn diện thực trạng vi phạm pháp luật BHXH thực tế; - Nêu yêu cầu kiến nghị cụ thể để hoàn thiện nâng cao hiệu thực thi quy định vi phạm pháp luật lĩnh vực BHXH 10 triệu đồng Có thể nhận thấy, mức xử phạt q nhẹ, khơng phù hợp với tính chất hành vi vi phạm, đặc biệt doanh nghiệp cố tình chây ỳ khơng thực nghĩa vụ nộp BHXH, cố ý chiếm đoạt tiền BHXH NLĐ Con số 75 triệu đồng số khiêm tốn với số tiền vi phạm lên tới hàng tỷ đồng, đặc biệt doanh nghiệp lớn Đôi khi, NSDLĐ chấp nhận nộp phạt để lấy vốn sản xuất kinh doanh phải vay ngân hàng hàng tỷ đồng để đầu tư để phải trả lãi Có thể nhận thấy rằng, mức tiền phạt khơng phù hợp với tính chất hành vi vi phạm trường hợp doanh nghiệp không thực nghĩa vụ nộp tiền bảo hiểm chiếm đoạt tiền BHXH NLĐ Do vậy, để tránh trường hợp chủ sử dụng lao động lam dụng chiếm đoạt tiền BHXH, mức xử phạt vi phạm hành cần thiết phải sửa đổi tăng mức xử phạt hành vi vi phạm pháp luật BHXH không mức phạt tối đa theo Luật xử phạt vi phạm hành 2012 (hiện mức tối đa theo Luật lên tới tỷ triệu đồng) Từ kiến nghị này, sửa đổi số quy định xử phạt sau: Khoản 2, Điều 26 Nghị định 95/2015/NĐ-CP Vi phạm quy định đóng BHXH bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp nên sửa đổi, bổ sung theo hướng: Phạt tiền với mức từ 12% đến 15% tổng số tiền phải đóng BHXH bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp thời điểm lập biên vi phạm hành NSDLĐ có hành vi sau đây: chậm đóng BHXH bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp; Đóng BHXH bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp khơng mức quy định; Đóng BHXH, bảo hiểm thất nghiệp khơng đủ số người thuộc diện tham gia BHXH bắt buộc, bảo hiểm thất nghiêp Phạt tiền với mức từ 18% đến 20% tổng số tiền phải đóng BHXH bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp thời điểm lập biên vi phạm hành NSDLĐ khơng đóng BHXH bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp (Bỏ nội dung: tối đa không 75.000.000 đồng) 3.2.2 Kiến nghị số chế độ BHXH nhằm tránh hạn chế vi phạm pháp luật bảo hiểm hội 71 Luật BHXH 2014 đời bước tiến quan trọng hồn thiện thể chế sách BHXH nước ta, tạo điều kiện cho NLĐ thành phần kinh tế tiếp cận thụ hưởng sách an sinh hội Đảng Nhà nước Tuy có hiệu lực thực tế phần khắc phục tồn tại, hạn chế Luật BHXH 2006 Luật BHXH 2014 số vấn đề cần phải nghiên cứu kỹ lưỡng hơn, là: - Về chế độ tai nạn lao động – bệnh nghề nghiệp: Cần có quy định cụ thể rõ ràng tai nạn nơi làm việc, làm việc theo yêu cầu chủ sử dụng lao động, tai nạn đường từ nơi đến nơi làm việc khoảng thời gian tuyến đường hợp lý để hạn chế tình trạng NSDLĐ NLĐ cấu kết với để hợp thức hóa tai nạn không thuộc diện tai nạn lao động thành tai nạn lao động để hưởng trợ cấp tai nạn lao động Theo đó, bổ sung khái niệm “tai nạn nơi làm việc, làm việc theo yêu cầu chủ sử dụng lao động; tai nạn đường từ nơi đến nơi làm việc khoảng thời gian tuyến đường hợp lý” sau: tai nạn nơi làm việc, làm việc theo yêu cầu chủ sử dụng lao động tai nạn xảy địa điểm làm việc cố định NLĐ; tai nạn xảy không thời gian làm việc thường xuyên NLĐ họ thực công việc định theo yêu cầu chủ sử dụng lao động” “Tai nạn đường từ nơi đến nơi làm việc khoảng thời gian tuyến đường hợp lý tai nạn xảy quãng đường NLĐ thường xuyên qua lại để tới địa điểm làm việc khoảng thời gian xác định vừa đủ để NLĐ từ nhà đến chỗ làm việc ngược lại” - Về chế độ thai sản: cần nâng cao điều kiện số năm tối thiểu phải đóng BHXH (tối thiểu 09 tháng thay 06 tháng hành) đối tượng hưởng chế độ thai sản để tránh tình trạng số đối tượng mức hưởng BHXH thai sản cao nên lạm dụng để chiếm dụng quỹ BHXH thai sản 3.2.3 Kiến nghị hình thức xử lý bồi thường thiệt hại 72 Pháp luật BHXH cần có quy định cụ thể hình thức xử lý bồi thường thiệt hại hành vi vi phạm gây thiệt hại tới chủ thể Theo đó, cần nêu rõ trường hợp buộc phải bồi thường thiệt hại, mức bồi thường, quan có thẩm quyền định yêu cầu bồi thường thủ tục bồi thường thiệt hại quy định áp dụng dễ dàng thực tiễn Mặc dù Bộ luật Dân Bộ luật Tố tụng dân hành quy định cụ thể rõ ràng vấn đề bồi thường thiệt hại, trình tự, thủ tục phương thức bồi thường thiệt hại để làm áp dụng cho pháp luật BHXH Tuy nhiên, bảo hiểm hội ngành đặc thù, có tác động lớn tới an sinh hội quốc gia nên thiết nghĩ cần phải đưa kiến nghị để có quy định cụ thể nhất, đặc thù dành cho ngành bảo hiểm hội 3.2.4 Kiến nghị tổ chức thực Trách nhiệm báo cáo BHXH giao cho hai quan Bộ Lao động Thương binh hội Bộ Tài (Điều 10, 11 Luật BHXH 2014), theo đó: năm, Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh hội báo cáo Chính phủ tình hình thực bảo hiểm hội, Bộ trưởng Bộ Tài gửi báo cáo tình hình quản lý sử dụng quỹ BHXH cho Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh hội để tổng hợp báo cáo Chính phủ Quy định chung chung chưa thực đầy đủ Rõ ràng, người đóng quỹ BHXH NLĐ NSDLĐ; người thụ hưởng chế độ BHXH NLĐ thân nhân họ pháp luật lại khơng có quy định cụ thể quyền lợi NLĐ, NSDLĐ kiểm tra, giám sát trình sử dụng bảo tồn quỹ BHXH – khoản tiền đầu tư lâu dài chủ thể Để khắc phục tình trạng này, pháp luật BHXH cần quy định trách nhiệm cụ thể Bộ Lao động – Thương binh hội, Bộ Tài UBND tỉnh thực chức quản lý Nhà nước BHXH đồng thời quy định rõ chế độ báo cáo tình hình quản lý sử dụng quỹ BHXH theo quý theo năm tới đông đảo người tham gia BHXH cách cơng khai, minh bạch quỹ BHXH quỹ người tham gia BHXH 73 Thêm vào đó, pháp luật BHXH nên quy định thêm quyền cho người tham gia BHXH, cụ thể: người tham gia BHXH có quyền tiếp cận thơng tin liên quan đến quỹ BHXH, có quyền cử đại diện tham gia quản lý, điều hành, tham gia giám sát tình hình thu chi quỹ BHXH, mà cụ thể tổ chức Cơng đồn 3.3 Một số kiến nghị nhằm nâng cao hiệu thực quy định vi phạm pháp luật bảo hiểm hội 3.3.1 Tăng cường công tác tra, kiểm tra xử lý vi phạm Để hạn chế hành vi vi phạm pháp luật BHXH cần đẩy mạnh việc tăng cường công tác kiểm tra, tra xử lí hành vi vi phạm BHXH Thanh tra, kiểm tra đóng vai trò vơ quan trọng hoạt động tn thủ pháp luật, có mục đích nhằm phát huy nhân tố tích cực, phát phòng ngừa vi phạm, góp phần thúc đẩy hồn thiện cơng tác quản lý hoạt động quản lý công tác Nhà nước, nhằm tăng cường pháp chế hội chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích Nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp tập thể cá nhân NLĐ Theo đó, để cơng tác tra, kiểm tra xử lí vi phạm hiệu thực tế cần thực số giải pháp đồng sau: - Tiếp tục củng cố hồn thiện máy làm cơng tác tra từ Trung ương tới sở, từ ngành Lao động Thương binh hội đến hệ thống kiểm tra Tổ chức BHXH Đội ngũ tra viên lao động cần bồi dưỡng nâng cao chất lượng số lượng; đồng thời cần xây dựng chế phân vùng quản lí cho tra viên lao động Điều mặt làm hạn chế tình trạng vi phạm pháp luật BHXH, mặt khác nâng cao trách nhiệm đội ngũ tra viên Đội ngũ làm công tác kiểm tra ngành BHXH phải qua học tập đào tạo nghiệp vụ cơng tác tra kiểm tra Do cần phải có chương trình, kế hoạch đào tạo bồi dưỡng trước mắt lâu dài cho cán làm công tác điều tra - Phối hợp đồng với quan có thẩm quyền việc tra, xử lí vi phạm quy định thu, nộp BHXH; xử lí với hành vi gian lận 74 BHXH khởi kiện Tòa án Đồng thời, cần có phối hợp quan BHXH với tra lao động việc cung cấp hồ sơ đơn vị vi phạm để kịp thời xử lí, phối hợp quan BHXH với quan thi hành án Tòa án để đảm bảo việc thi hành án đơn vị vi phạm - UBND tỉnh, thành phố, bộ, ngành liên quan cần tăng cường công tác quản lý nhà nước sở y tế việc cấp giấy tờ liên quan đến việc hưởng chế độ bảo hiểm hội triển khai chương trình phối hợp cơng nghệ thông tin sở y tế quan BHXH để phát trường hợp cấp giấy tờ liên quan khơng có biện pháp xử lí kịp thời Mới đây, để hạn chế tình trạng giấy giả, phía BHXH thành phố Hồ Chí Minh đề nghị Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh đạo tồn hệ thống bệnh viện, phòng khám, địa bàn từ đầu năm 2013 thực mẫu giấy nghỉ bệnh hưởng BHXH có đóng dấu quan BHXH toán trợ cấp ốm đau, thai sản Đây biện pháp nhằm siết lại tình trạng mua, bán, làm giả giấy nghỉ bệnh gây thất thoát quỹ BHXH, ảnh hưởng đến việc quản lý lao động doanh nghiệp 3.3.2 Nâng cao vai trò tổ chức Cơng đồn việc bảo vệ quyền người lao động lĩnh vực bảo hiểm hội Tổ chức Cơng đồn Việt Nam với tư cách quan đại diện, bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp đáng NLĐ cần phải tích cực chủ động việc tham gia, đóng góp ý kiến xây dựng triển khai thực quy định pháp luật BHXH; huy động phối hợp nhiều nguồn lực khác để thực tuyên truyền, phổ biến pháp luật BHXH để công dân, viên chức, lao động tham gia BHXH hưởng ứng đúng, đủ kịp thời chế độ BHXH Một điểm quan trọng Luật BHXH 2014 tăng cường quyền trách nhiệm tổ chức cơng đồn giám sát thực thi pháp luật bảo vệ quyền lợi hợp pháp NLĐ Cụ thể điểm d, khoản 1, Điều 14 có quy định quyền tổ chức cơng đồn sau: “Khởi kiện Tòa hành vi vi phạm pháp luật BHXH gây ảnh hưởng đến quyền lợi ích hợp pháp NLĐ, tập thể NLĐ theo quy định Khoản 8, Điều 10 75 Luật Cơng Đồn” Đây quy định hợp lý nhằm bảo vệ tốt quyền lợi NLĐ thơng qua tổ chức Cơng đồn – tổ chức thân thiết “gắn bó với NLĐ, NLĐ” Để tổ chức Cơng đồn thực tốt chức năng, nhiệm vụ mình, Tổng Liên đồn Lao động Việt Nam cần phổ biến quy định pháp luật BHXH tới cán cơng đồn cấp; đồng thời tun truyền để NLĐ, đồn viên cơng đồn nắm bắt hiểu quy định liên quan đến sách hành Nhà nước BHXH Bên cạnh cần tổ chức hội nghị, khóa tập huấn để trang bị cho đội ngũ cán cơng đồn cấp kỹ năng, phương pháp tham gia khởi kiện, quy trình tố tụng…; xây dựng tài liệu hướng dẫn quy trình cơng đồn khởi kiện, tham gia tố tụng dân giải tranh chấp lao động cá nhân tranh chấp lao động tập thể nói chung, khởi kiện hành vi vi phạm pháp luật BHXH nói riêng Ngồi ra, thực nhiệm vụ này, tổ chức Công đồn cần phải đứng vững trước khó khăn, thách thức như: Số lượng cán cơng đồn có chun mơn, nghiệp vụ, kỹ Luật sư ít, kinh nghiệm đội ngũ cán cơng đồn cấp tham gia tố tụng Tòa án nói chung, khởi kiện hành vi vi phạm pháp luật BHXH nói riêng Việc nắm bắt thơng tin, thu thập tài liệu, chứng tình hình nợ đọng, vi phạm pháp luật BHXH (số doanh nghiệp, số người tham gia BHXH, số tiền doanh nghiệp nợ BHXH số lãi chậm đóng quan BHXH) khó khăn nên nhiều ảnh hưởng đến việc khởi kiện chủ thể vi phạm cấp Cơng đồn Việc khởi kiện khó khăn thủ tục thời gian nộp hồ sơ, đặc biệt đáng lo ngại nhiều doanh nghiệp sau Tòa án xử xong khơng có tài sản để thi hành án nên khoản nợ BHXH “treo” quyền lợi NLĐ không giải Để làm tốt vai trò trách nhiệm mình, để góp phần hạn chế tình trạng vi phạm pháp luật BHXH, bảo vệ tốt quyền lợi BHXH NLĐ, cán Cơng đồn cần nhận thức rõ thuận lợi khó khăn 3.3.3 Tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức người lao động 76 Tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức NLĐ để họ hiểu rõ thêm BHXH qua biết cách bảo vệ quyền lợi thân quyền lợi bị vi phạm Bên cạnh việc tuyên truyền chất, tính nhân văn, mục đích, ý nghĩa sách BHXH, vai trò sách việc đảm bảo an sinh hội đất nước cần phải đẩy mạnh tuyên truyền hành vi vi phạm pháp luật chế tài xử phạt vi phạm pháp luật BHXH nhằm mục đích răn đe đối tượng để hạn chế hành vi vi phạm xảy Hình thức tun truyền là: tổ chức tập huấn cho báo cáo viên thuộc hệ thống tuyên giáo cấp sở để họ tuyên truyền lại cho người dân, thông qua phương tiện thông tin đại chúng, báo, đài phát thanh, vơ tuyến truyền hình, xây dựng trang web, in ấn phát hành tờ rơi, trọng hình thức tuyên truyền miệng hội nghị, tọa đàm, giao ban ngành, tổ chức hội 3.4 Một số giải pháp khác - Các doanh nghiêp nợ BHXH nên phân loại xử lý theo loại ngắn hạn dài hạn để lập danh sách gửi Thanh tra Sở Lao động – Thương binh hội, Phòng Lao động Liên đoàn Lao động địa phương để gửi thư nhắc nhở, lên kế hoạch tra, kiểm tra đơn vị, xử phạt vi phạm hành Đồng thời, phối hợp với sở, ngành có liên quan khai thác liệu đơn vị, doanh nghiệp hoạt động địa bàn chưa tham gia BHXH để phát thư mời yêu cầu đăng ký tham gia theo quy định; tích cực đối chiếu thu đơn đốc, nhắc nợ đơn vị thơng qua hình thức trực tiếp văn bản, liệt đạo BHXH quận, huyện xử lý kịp thời hiệu doanh nghiệp có nợ - Đối với doanh nghiệp thực gặp khó khăn Nhà nước cần có chế để giúp doanh nghiệp tháo gỡ khoanh nợ, cho vay nguồn tiền có lãi suất thấp, - Tích cực thu hồi tiền nợ đọng BHXH chủ sử dụng lao động: Biện pháp cần phải thực liệt Một mặt bảo vệ 77 NLĐ đồng thời đảm bảo khả chi trả quỹ BHXH, mặt khác đảm bảo tính nghiêm minh pháp luật, tránh tình trạng “nhờn thuốc” số doanh nghiệp có hành vi vi phạm 78 Kết luận chương Trong trình thực thi sách BHXH đạt nhiều kết tích cực đáng ghi nhận, bên cạnh khơng thể khơng tránh khỏi hạn chế Việc tìm đề xuất giải pháp bước đầu tạo điều kiện thực cách đồng bộ, chặt chẽ kịp thời quy định pháp luật BHXH, thơng qua bảo đảm cho NLĐ bảo vệ cách tốt nhất, bảo tồn tăng trưởng quỹ BHXH Nhằm khắc phục bất cập, hạn chế quy định pháp luật hành vi phạm pháp luật BHXH; đồng thời đảm bảo tốt quyền lợi người thụ hưởng chế độ BHXH; đảm bảo cân đối quỹ BHXH, đảm bảo hệ thống an sinh hội, trật tự, an toàn hội tính nghiêm minh pháp luật việc hồn thiện nâng cao hiệu thực quy định vi phạm pháp luật BHXH Để bước giải tình trạng nợ đọng vi phạm pháp luật BHXH cần có vào phối hợp đồng cấp, ngành, tổ chức cơng đồn từ trung ương tới sở với NLĐ Bên cạnh đó, Nhà nước cần sớm kiện toàn hệ thống văn quy phạm pháp luật máy tổ chức quản lý lĩnh vực BHXH cho phù hợp với tình hình Tăng cường công tác tra, kiểm tra, tập trung vào doanh nghiệp trốn đóng, chậm đóng, nợ đọng tiền BHXH Từ có biện pháp đủ mạnh để buộc doanh nghiệp phải thực hiện, từ vận động thuyết phục, đến biện pháp xử lý hành chính, khởi kiện Tòa, chí đề nghị xử lý hình doanh nghiệp cố tình chây ỳ NLĐ đối tượng chủ yếu bị xâm phạm quyền lợi ích Do vậy, việc tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức NLĐ để họ hiểu rõ BHXH, biết cách bảo vệ quyền lợi thân quyền lợi bị xâm phạm Có họ hăng say lao động, tạo cải vật chất làm giàu cho quốc gia 79 KẾT LUẬN Chính sách BHXH phận quan trọng sách kinh tế, hội Nhà nước ta, góp phần ổn định sống cho người lao động, ổn định trị, trật tự an tồn hội Tuy nhiên, thực tế, hành vi vi phạm pháp luật BHXH gây lên hậu nghiêm trọng, không gây thiệt hại vật chất, ảnh hưởng đến quỹ BHXH mà gây ảnh hưởng đến trật tự, an toàn hội xâm phạm trực tiếp đến quyền lợi ích hợp pháp NLĐ Mặc dù cơng tác đấu tranh phòng chống hành vi vi phạm pháp luật BHXH triển khai có phối hợp đồng cấp ngành, bước đầu thu số kết tích cực với biểu khó khăn kinh tế thị trường với biến thể “tinh vi” hành vi vi phạm bất cập hệ thống pháp luật công tác tổ chức thực pháp luật BHXH số tồn tại, dự báo tình hình vi phạm pháp luật BHXH tiếp tục kéo dài gây ảnh hưởng lớn tới đời sống hội có tác động khơng nhỏ đến vấn đề bảo đảm an sinh hội nói chung việc thực sách BHXH nói riêng nước ta Chính vậy, số quy định pháp luật BHXH cần sửa đổi để việc thực pháp luật hiệu Bên cạnh đó, Nhà nước cần có quan tâm đặc biệt, có sách liệt, hiệu để khắc phục bất cập kể Đồng thời tổ chức buổi tập huấn, tuyên truyền kiến thức pháp luật, đặc biệt kiến thức BHXH cho NLĐ để họ nâng cao hiểu biết, từ bảo vệ thân có hành vi vi phạm xảy Có tạo niềm tin từ nhân dân vào hệ thống pháp luật nói chung pháp luật BHXH nói riêng chặt chẽ có tính khả thi cao, từ tiến tới việc hồn thiện chế độ BHXH, nâng cao đời sống cho nhân dân lao động ổn định kinh tế, phát triển đất nước Trong phạm vi luận văn cao học, cố gắng nghiên cứu cách khái quát vấn đề trên, khả hạn chế lý luận thực tiễn với diễn biến phức tạp hành vi vi phạm pháp luật BHXH thực tế nên việc trình bày, phân tích, đánh giá chưa 80 thực đầy đủ, toàn diện sâu sắc, người viết mong nhận ý kiến đóng góp q thầy bạn để hồn thiện kiến thức thân lĩnh vực BHXH 81 PHỤ LỤC 01 Lương bản: 3,147,000 Lương tháng 12/2015 Hạng mục Cộng Hạng mục Trừ Ngày làm 21 Nghỉ làm (phút) - Lương làm 3,147,000 Lương nghỉ làm - Ngày làm 70% - Bảo hiểm hội 251,760 Lương làm 70% - Bảo hiểm y tế 47,205 Thêm 150% Bảo hiểm nghiệp Thêm 180% - Cơng đồn 22,000 Thêm 200% 24 Thuế TNCN - Tiền thêm 1,341,786 Lương lần 2,026,500 Đi lại 448,000 Chuyên cần 200,000 Chức vụ - Thâm niên 180,000 Phụ cấp công việc 230,000 Năng lực - ca 200,000 Độc hại - Nghỉ phép - Lương phép - Điều chỉnh tăng - Tổng 5,746,786 Tổng trừ 2,378,935 Thực lĩnh 3,368,000 thất 31,470 (Nguồn: Công ty Yazaki, Khu công nghiệp Nam Cầu Kiền, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng) 82 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO A Các văn luật Luật Bảo hiểm hội Việt Nam 2014 Nxb CAND Hà Nội, 2015 Bộ luật Hình Việt Nam 1999, sửa đổi bổ sung năm 2009, Nxb Lao động, Hà Nội, 2011 Bộ Luật Hình Việt Nam 2015, Nxb Lao động, Hà Nội, 2015 Bộ Luật Tố tụng hình Việt Nam 2003, Nxb Lao động, Hà Nội 2010 Bộ Luật Tố tụng dân Việt Nam 2015, Nxb Lao động, Hà Nội, 2015 Bộ luật Lao động Việt Nam 2012, Nxb CTQG, Hà Nội, 2013 Luật xử lý vi phạm hành 2012, Nxb Lao động, Hà Nội, 2014 Nghị định Chính phủ số 115/2015/NĐ-CP ngày 11/11/2015 quy định chi tiết số điều Luật Bảo hiểm hội 2015về Bảo hiểm hội bắt buộc Nghị định số 95/2013/NĐ – CP Quy định xử phạt vi phạm hành lĩnh vực lao động, bảo hiểm hội đưa người lao động Việt Nam làm việc nước theo hợp đồng 10.Nghị định số 88/2015/NĐ – CP sửa đổi, bổ sung số điều Nghị định số 95/2013/NĐ – CP ngày 22 tháng năm 2013 Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành lĩnh vực lao động, bảo hiểm hội đưa người lao động Việt Nam làm việc nước theo hợp đồng 11.Các văn pháp luật khác có liên quan B Tài liệu tham khảo 83 12.Trường Đại học Luật Hà Nội, Giáo trình Luật an sinh hội, Nxb CAND, Hà Nội, 2012 13.Trường Đại học Luật Hà Nội, Giáo trình Lý luận nhà nước pháp luật, Nxb CTQG, Hà Nội, 2012 14 Bộ Tư pháp, Trường Đại học Luật Hà Nội, Th.s Nguyễn Thị Kim Phụng, Đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường – Hoàn thiện pháp luật bảo hiểm hội Việt Nam, Hà Nội, 2006 15 Bảo hiểm hội Việt Nam, Báo cáo tình hình thực công tác BHXH, BHYT năm 2013 nhiệm vụ công tác BHXH, BHYT năm 2014 BHXH thành phố Hồ Chí Minh 16 Phạm Lan Hương - Pháp luật bảo hiểm hội bắt buộc thực tiễn thực địa bàn Tỉnh Phú Thọ, Luận văn Thạc sĩ Luật học, Hà Nội 2012 17 Vũ Thị Hồng Minh – Vi phạm pháp luật đóng hưởng bảo hiểm hội Việt Nam, Luận văn thạc sĩ chuyên ngành luật Kinh tế, Hà Nội, 2011 18 Trần Đức Long – Vi phạm pháp luật BHXH: thực trạng kiến nghị, Tạp chí Lao động hội số 286/2008 19 Hà Quỳnh My – Chế độ bảo hiểm hội thực tiễn thực Tỉnh Thanh Hóa, Khóa luận tốt nghiệp, Hà Nội, 2012 20 Nguyễn Hiền Phương - Về giải pháp hoàn thiện pháp luật bảo hiểm hội, Tạp chí Luật học số 6/2008 21 Phạm Thị Quỳnh – Chế độ bảo hiểm thai sản, Khóa luận tốt nghiệp, Hà Nội, 2010 22 Lê Quyết Thắng - Một số ý kiến trao đổi hoạt động kiểm tra Bảo hiểm hội Việt Nam, Tạp chí Bảo hiểm hội số 6/2008 23 Mai Đức Thắng – Giải pháp thu hồi nợ đọng tiền đóng bảo hiểm hội khu vực doanh nghiệp, Tạp chí Bảo hiểm hội số 1B/2010 24 Nguyễn Thị Anh Thơ – Tội phạm lĩnh vực bảo hiểm hội, vấn đề lí luận thực tiễn, Luận án Tiến sĩ Luật học, Hà Nội, 2012 84 C Website 25 http://www.baobariavungtau.com.vn 26 http://www.baohiemxahoi.gov.vn 27 http://www.baomoi.com 28 http://bnews.vn/ 29 http://cand.com.vn/ 30 http://cstc.cand.com.vn 31 http://dantri.com.vn 32 https://www.gso.gov.vn 33 http://laodong.com.vn 34 http://www.nhandan.com.vn 35 http://www.phapluatplus.vn 36 http://thanhnien.vn 37 http://www.thegioisaigontimes.vn/ 38 http://thuvienphapluat.vn 39.http://vietq.vn 85 ... luật bảo hiểm xã hội 1.1.2 Ảnh hưởng hành vi vi phạm pháp luật bảo hiểm xã hội 12 1.2 Nội dung điều chỉnh pháp luật vi phạm pháp luật bảo 14 hiểm xã hội 1.2.1 Quy định hành vi vi phạm pháp luật bảo. .. hành vi vi phạm pháp luật bảo hiểm xã hội thực tiễn 25 thực 2.1.1 Các hành vi vi phạm quy định đóng bảo hiểm xã hội thực tiễn 25 thực 2.1.2 Các hành vi vi phạm quy định hưởng bảo hiểm xã hội thực. .. phạm pháp luật lĩnh vực bảo hiểm xã hội 11 CHƯƠNG MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ VI PHẠM PHÁP LUẬT VỀ BẢO HIỂM XÃ HỘI 1.1 Khái quát chung vi phạm pháp luật bảo hiểm xã hội 1.1.1 Khái niệm vi phạm pháp
- Xem thêm -

Xem thêm: Vi phạm pháp luật về bảo hiểm xã hội theo pháp luật việt nam, thực trạng và giải pháp hoàn thiện pháp luật, Vi phạm pháp luật về bảo hiểm xã hội theo pháp luật việt nam, thực trạng và giải pháp hoàn thiện pháp luật

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay