Nguyên tắc quyền yêu cầu tòa án bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự trong tố tung dân sự

91 4 0
  • Loading ...
1/91 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/01/2019, 12:03

PLTTDS Việt Nam có những quy định đảm bảo quyền yêu cầu Tòa ánbảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhiều chủ thể trong đó có một nhóm chủthể được coi là đương sự trong TTDS. Trong phạm vi luận văn, tác giải chỉnghiên cứu những quy định của PLTTDS nhằm đảm bảo quyền yêu cầu Tòa ánbảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự trong TTDS và thực tiễn ápdụng các quy định này mà không nghiên cứu các quy định nhằm đảm bảoquyền yêu cầu Tòa án bảo vệ quyền và lợi ích của chủ thể khác không phải làđương sự trong TTDS LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan công trình nghiên cứu riêng tơi hướng dẫn khoa học Tiến sĩ Hoàng Ngọc Thỉnh Các nội dung nghiên cứu, kết đề tài trung thực chưa cơng bố hình thức trước Những số liệu bảng biểu phục vụ cho việc phân tích, nhận xét, đánh giá tác giả thu thập từ nguồn khác có ghi rõ phần tài liệu tham khảo Ngồi ra, luận văn sử dụng số nhận xét, đánh giá tác giả khác, có trích dẫn thích nguồn gốc XÁC NHẬN CỦA NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC Tác giả luận văn Tiến sĩ Hoàng Ngọc Thỉnh Bùi Thị Thu Huyền LỜI CẢM ƠN Luận văn cao học hoàn thành Đại học Luật Hà Nội Có cơng trình này, tác giả xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành đến trường Đại học Luật Hà Nội, thầy, cô giáo khoa Đào tạo sau đại học, đặc biệt thầy, cô, khoa Pháp luật Dân Tố tụng dân tận tình truyền đạt kiến thức lý luận, thực tiễn tố tụng dân cho học viên Học viên xin gửi lời tri ân sâu sắc tới Tiến sĩ Hoàng Ngọc Thỉnh trực tiếp hướng dẫn, dìu dắt, giúp đỡ tác giả với dẫn khoa học quý giá suốt q trình triển khai, nghiên cứu hồn thành đề tài Xin gửi lời cảm ơn tới Thư viện trường Đại học Luật Hà Nội, Tòa án nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân số quận thuộc thành phố Hà Nội, TAND số huyện thuộc tỉnh Phú Thọ tạo điều kiện thuận lợi giúp tác giả thu thập số liệu nghiên cứu cần thiết liên quan tới đề tài tốt nghiệp Xin gửi lời cảm ơn chân thành tới Cục Pháp chế cải cách hành tư pháp, Bộ Công an (nơi học viên công tác) suốt thời gian qua động viên tạo điều kiện để tác giả hồn thành cơng trình nghiên cứu nói riêng Đặc biệt, xin bày tỏ lòng biết ơn sâu đậm đến gia đình, đến người thân u ln quan tâm, động viên, khuyến khích để tác giả hồn thành khóa học nói chung cơng trình nghiên cứu nói riêng Một lần tác giả xin chân thành cảm ơn! Tác giả mong nhận đóng góp, phê bình q thầy cơ, nhà khoa học độc giả! Xin chân thành cảm ơn! DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT BLTTDS Bộ luật Tố tụng dân BPKCTT Biện pháp khẩn cấp tạm thời PLTTDS Pháp luật tố tụng dân QHPLDS Quan hệ pháp luật dân TAND Tòa án nhân dân TANDTC Tòa án nhân dân tối cao TTDS Tố tụng dân VADS Vụ án dân VDS Việc dân VVDS Vụ việc dân MỤC LỤC MỞ ĐẦU Chương 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ NGUYÊN TẮC QUYỀN YÊU CẦU TÒA ÁN BẢO VỆ QUYỀN VÀ LỢI ÍCH HỢP PHÁP CỦA ĐƯƠNG SỰ TRONG TỐ TỤNG DÂN SỰ 1.1 Khái niệm nguyên tắc quyền yêu cầu Tòa án bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp đương tố tụng dân 1.2 Cơ sở nguyên tắc quyền yêu cầu Tòa án bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp đương 10 1.2.1 Cơ sở lý luận 10 1.2.2 Cơ sở thực tiễn11 1.3 Các điều kiện bảo đảm thực nguyên tắc quyền yêu cầu Tòa án bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp đương tố tụng dân 13 1.3.1 Hệ thống pháp luật chặt chẽ 13 1.3.2 Hoạt động giải vụ việc dân Tòa án 14 1.3.3 Nhận thức pháp luật đương hoạt động hỗ trợ pháp lý quan, tổ chức, cá nhân khác 15 1.4 Ý nghĩa nguyên tắc quyền yều cầu Tòa án bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp đương TTDS 16 1.5 Mối quan hệ nguyên tắc quyền yêu cầu Tòa án bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp đương với nguyên tắc khác pháp luật tố tụng dân 18 1.5.1 Mối quan hệ với nguyên tắc bảo đảm quyền bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp đương 18 1.5.2 Mối quan hệ với số nguyên tắc khác pháp luật tố tụng dân sự18 Kết luận chương 20 Chương 2: NỘI DUNG NGUYÊN TẮC QUYỀN YÊU CẦU TÒA ÁN BẢO VỆ QUYỀN VÀ LỢI ÍCH HỢP PHÁP CỦA ĐƯƠNG SỰ TRONG TỐ TỤNG DÂN SỰ TRONG PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH 22 2.1 Quyền yêu cầu Tòa án bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp đương 22 2.1.1 Quyền khởi kiện vụ án dân sự, yêu cầu giải việc dân 22 2.1.2 Quyền phản đối yêu cầu bị đơn; quyền đưa yêu cầu, thay đổi, bổ sung yêu cầu bị đơn người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan 28 2.1.3 Các quyền tố tụng khác đương thể nội dung nguyên tắc quyền yêu cầu Tòa án bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp đương 29 2.2 Trách nhiệm Tòa án việc đảm bảo thực quyền yêu cầu Tòa án bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp đương 39 2.2.1 Tòa án khơng từ chối thụ lý vụ án lý chưa có điều luật để áp dụng 39 2.2.2 Trách nhiệm Tòa án việc nhận xử lý đơn khởi kiện 41 2.2.3 Trách nhiệm Tòa án việc thực yêu cầu đương trình tham gia tố tụng 42 Kết luận chương 47 Chương 3: THỰC TIỄN VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN, BẢO ĐẢM THỰC HIỆN NGUYÊN TẮC QUYỀN YÊU CẦU TÒA ÁN BẢO VỆ QUYỀN VÀ LỢI ÍCH HỢP PHÁP CỦA ĐƯƠNG SỰ TRONG TỐ TỤNG DÂN SỰ VIỆT NAM 48 3.1 Thực tiễn áp dụng nguyên tắc quyền yêu cầu Tòa án bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp tố tụng dân 48 3.1.1 Những kết đạt áp dụng nguyên tắc quyền yêu cầu Tòa án bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp đương tố tụng dân 48 3.1.2 Những bất cập, vướng mắc nảy sinh trình việc áp dụng nguyên tắc quyền yêu cầu Tòa án bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp đương tố tụng dân Việt Nam 50 3.2 Những nguyên nhân hạn chế việc thực nguyên tắc quyền yêu cầu Tòa án bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp đương tố tụng dân 65 3.2.1 Một số hạn chế hệ thống quy phạm pháp luật tố tụng có liên quan 65 3.2.2 Tổ chức hoạt động hệ thống Tòa án 70 3.2.3 Chế độ bổ nhiệm thẩm phán chế độ lương cán Tòa án chưa phù hợp 72 3.2.4 Nhận thức pháp luật đương hoạt động hỗ trợ cá nhân, quan, tổ chức 73 3.3 Kiến nghị 75 3.3.1 Tiếp tục hoàn thiện quy định pháp luật tố tụng nguyên tắc quyền yêu cầu Tòa án bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp đương tố tụng dân 75 3.3.2 Tiếp tục đổi công tác tổ chức hệ thống tổ chức cán Tòa án 77 3.3.3 Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật 79 Kết luận chương 80 KẾT LUẬN 81 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Ở nước ta, vấn đề bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp chủ thể ngày quan tâm Trong tố tụng dân sự, vấn đề nhà lập pháp trọng Ngày 15/6/2004, BLTTDS năm 2004 Quốc hội khóa XI bấm nút thơng qua, Bộ luật thức có hiệu lực từ 01/01/2005 Đây coi bước phát triển rõ rệt pháp luật tố tụng dân nước ta Bộ luật tố tụng dân năm 2004 xây dựng sở kế thừa phát triển ba pháp lệnh trước đó, bao gồm: Pháp lệnh Thủ tục giải vụ án dân năm 1989, Pháp lệnh Thủ tục giải vụ án kinh tế năm 1994 Pháp lệnh giải tranh chấp lao động năm 1996 đồng thời tiếp thu thành tựu lập pháp số nước giới Có thể nói, Bộ luật tố tụng dân năm 2004 văn pháp lý cao quy định trình tự, thủ tục giải VVDS Tòa án đồng thời văn luật ghi nhận nguyên tắc “quyền yêu cầu Tòa án bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp” Bộ luật tố tụng dân năm 2004 đời góp phần giải nhanh chóng, kịp thời vụ việc dân sự, bảo vệ kịp thời quyền, lợi ích hợp pháp đương Tuy nhiên, sau nhiều năm thi hành, Bộ luật tố tụng dân năm 2004 Bộ luật tố tụng dân sửa đổi bổ sung năm 2011 bộc lộ nhiều điểm bất cập, không phù hợp với thực tiễn Do đó, việc ban hành Bộ luật điều chỉnh vấn đề cần thiết Ngày 24/11/2015, Quốc hội khóa XIII thức thông qua Bộ luật tố tụng dân năm 2015 Bộ luật tố tụng dân khắc phục nhiều điểm bất cập Bộ luật tố tụng dân trước có nhiều điểm việc đảm bảo thi hành nguyên tắc “quyền yêu cầu Tòa án bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp” Những năm gần đây, công cải cách tư pháp nước ta đẩy mạnh Việc nghiên cứu, làm rõ vấn đề liên quan đến bảo đảm thực nguyên tắc quyền yêu cầu Tòa án bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp nói chung, việc thực nguyên tắc quyền yêu cầu Tòa án bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp đương nói riêng cần thiết, bối cảnh Bộ luật tố tụng dân vừa có hiệu lực Xuất phát từ lý đó, học viên chọn đề tài “Nguyên tắc quyền yêu cầu Tòa án bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp đương tố tụng dân sự” để làm luận văn Thạc sĩ Tình hình nghiên cứu đề tài Sau BLTTDS 2004 ban hành có hiệu lực pháp luật, có số cơng trình nghiên cứu khoa học pháp lý đề cập đến nguyên tắc quyền yêu cầu Tòa án bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp đương tố tụng dân Về luận án, luận văn, khóa luận tốt nghiệp có: Luận án Tiến sĩ Luật học TS Nguyễn Cơng Bình năm 2006 đề tài “Bảo đảm quyền bảo vệ đương tố tụng dân Việt Nam”; Luận án Tiến sĩ Luật học TS Nguyễn Triều Dương năm 2010 đề tài “Đương tố tụng dân – số vấn đề lý luận thực tiễn”; Luận văn Thạc sĩ Luật học Thạc sĩ Đỗ Thị Hà năm 2013 đề tài “Quyền tố tụng đương thực tiễn thực hiện”; Khóa luận tốt nghiệp Trần Thị Hà năm 2011 đề tài “Bảo đảm quyền tự bảo vệ đương TTDS Việt Nam”; Khóa luận tốt nghiệp Nguyễn Nữ Giang Anh năm 2010 đề tài “Nguyên tắc quyền tự định đoạt đương TTDS Việt Nam”… Ngồi có đăng tạp chí “Những nguyên tắc BLTTDS” TS Đinh Trung Tụng đăng Tạp chí Tòa án nhân dân số đặc san BLTTDS năm 2004; “Việc thay đổi, bổ sung rút yêu cầu đương phiên tòa sơ thẩm” Tiến sĩ Bùi Thị Huyền đăng Tạp chí Nhà nước pháp luật số 9/2007; “Sự thỏa thuận đương phiên tòa sơ thẩm dân sự” Tiến sĩ Bùi Thị Huyền đăng Tạp chí Luật học số 8/2007… Tuy vậy, theo tìm hiểu tác giả, chưa có cơng trình nghiên cứu khoa học pháp lý chuyên nghiên cứu nguyên tắc quyền yêu cầu Tòa án bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp đương sự, đặc biệt việc thực quy định BLTTDS vấn đề Tòa án Việt Nam năm gần Phạm vi nghiên cứu luận văn đối tượng nghiên cứu PLTTDS Việt Nam có quy định đảm bảo quyền u cầu Tòa án bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp nhiều chủ thể có nhóm chủ thể coi đương TTDS Trong phạm vi luận văn, tác giải nghiên cứu quy định PLTTDS nhằm đảm bảo quyền yêu cầu Tòa án bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp đương TTDS thực tiễn áp dụng quy định mà không nghiên cứu quy định nhằm đảm bảo quyền yêu cầu Tòa án bảo vệ quyền lợi ích chủ thể khác đương TTDS Đối tượng nghiên cứu luận văn vấn đề liên quan đến nguyên tắc quyền yêu cầu Tòa án bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp đương TTDS như: sở nguyên tắc quyền yêu cầu Tòa án bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp đương TTDS, ý nghĩa nguyên tắc quyền yêu cầu Tòa án bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp đương sự, nội dung nguyên tắc… Đặc biệt, luận văn tập trung nghiên cứu quy định PLTTDS hành nhằm đảm bảo nguyên tắc quyền yêu cầu Tòa án bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp đương việc áp dụng quy định Tòa án Việt Nam Mục tiêu nghiên cứu luận văn Mục đích nghiên cứu đề tài nhằm làm rõ vấn đề lý luận liên quan đến nguyên tắc quyền u cầu Tòa án bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp đương TTDS thực tiễn áp dụng ngun tắc Tòa án Việt Nam Từ tìm giải pháp nhằm hồn thiện pháp luật nâng cao hiệu thực nguyên tắc thực tiễn Các câu hỏi nghiên cứu luận văn Để thực mục đích nêu trên, người viết đặt câu hỏi cụ thể nghiên cứu: việc BLTTDS quy định nguyên tắc quyền yêu cầu Tòa án bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp đương có cần thiết không; theo quy định LTTDS năm 2004 BLTTDS năm 2015, nguyên tắc có nội dung cụ thể nào; thực tiễn áp dụng quy định sao; biện pháp góp phần hoàn thiện pháp luật nâng cao hiệu công tác thi hành pháp luật vấn đề Phương pháp nghiên cứu Để thực mục tiêu nghiên cứu nói trên, việc nghiên cứu tiến hành dựa sở phương pháp luận chủ nghĩa Mác- Lênin, quan điểm vật biện chứng, vật lịch sử, sách Đảng, Nhà nước tư tưởng Hồ Chí Minh Nhà nước pháp luật Ngoài ra, để giải vấn đề thuộc phạm vi nghiên cứu đề tài, luận văn sử dụng số phương pháp nghiên cứu khoa học chuyên ngành khác phương pháp thống kê, tổng hợp, phân tích… Ý nghĩa khoa học ý nghĩa thực tiễn luận văn Ý nghĩa khoa học: Luận văn công trình nghiên cứu cách có hệ thống nguyên tắc quyền yêu cầu Tòa án bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp đương tố tụng dân Về mặt khoa học, luận văn đóng góp số điểm sau: Thứ nhất, luận văn cơng trình khoa học nghiên cứu cách có hệ thống vấn đề lý luận nguyên tắc quyền yêu cầu Tòa án bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp đương TTDS Thứ hai, bối cảnh BLTTDS năm 2015 ban hành có hiệu lực, luận văn cơng trình nghiên cứu khoa học phân tích quy định BLTTDS hướng đến bảo đảm thực nguyên tắc quyền yêu cầu Tòa án bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp đương Thứ ba, sở tổng hợp kết thi hành BLTTDS năm 2011 việc thực nguyên tắc quyền yêu cầu Tòa án bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp đương sự, luận văn đánh giá tính hợp lý quy định khó khăn cơng tác thi hành pháp luật Ý nghĩa thực tiễn: Trên sở kết nghiên cứu vấn đề lý luận nguyên tắc quyền yêu cầu Tòa án bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp 10 đương sự, quy định pháp luật nguyên tắc thực tiễn áp dụng quy định, luận văn đề xuất số kiến nghị, giải pháp hướng đến hoàn thiện quy định pháp luật nâng cao hiệu việc thực nguyên tắc quyền yêu cầu Tòa án bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp đương TTDS Luận văn tài liệu tham khảo lĩnh vực luật học vấn đề nguyên tắc quyền yêu cầu Tòa án bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp TTDS Bố cục luận văn Luận văn kết cấu làm chương: Chương 1: Một số vấn đề lý luận nguyên tắc quyền yêu cầu Tòa án bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp đương tố tụng dân Chương 2: Nội dung nguyên tắc quyền yêu cầu Tòa án bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp đương tố tụng dân pháp luật hành Chương 3: Thực tiễn áp dụng kiến nghị nhằm hoàn thiện bảo đảm thực nguyên tắc quyền yêu cầu Tòa án bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp đương tố tụng dân 77 đề xúc xuất phát từ yêu cầu phải giải khối lượng công việc chuyên môn lớn ngày tăng theo đà phát triển kinh tế - xã hội địa phương Ngược lại, Tòa án cấp huyện khu vực miền núi phía Bắc, Tây Ngun có khối lượng cơng việc phải giải khơng đáng kể, phải bố trí đủ cán theo cấu tổ chức máy Tòa án theo quy định u cầu phải có trụ sở, phương tiện làm việc đơn vị khác, nên gây lãng phí khơng đáng có nhân lực vật lực Thứ hai, Tòa án địa phương tổ chức theo đơn vị hành chính, chịu lãnh đạo cấp ủy Đảng giám sát Hội đồng nhân dân cấp nên thực tế cho thấy, nơi cấp ủy Hội đồng nhân dân quan tâm theo hướng tích cực quy định pháp luật đến công tác tư pháp Tòa án nơi có nhiều điều kiện thuận lợi để xây dựng đội ngũ cán thực tốt nhiệm vụ xét xử giao Ngược lại, nơi cấp ủy, Hội đồng nhân dân khơng quan tâm mức đến cơng tác Tòa án để xảy tình trạng bng lỏng đạo, giám sát hay can thiệp sâu vào việc xét xử Tòa án cơng tác Tòa án gặp nhiều khó khăn, phức tạp, chí ảnh hưởng đến tính chất độc lập hoạt động xét xử 3.2.3 Chế độ bổ nhiệm thẩm phán chế độ lương cán Tòa án chưa phù hợp Hiện nay, việc bổ nhiệm thẩm phán thực theo nhiệm kỳ Điều 74 Luật Tổ chức Tòa án nhân dân năm 2014 quy định “Nhiệm kỳ đầu Thẩm phán 05 năm; trường hợp bổ nhiệm lại bổ nhiệm vào ngạch Thẩm phán khác nhiệm kỳ 10 năm” Cũng theo quy định pháp luật,thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại vào ngạch thẩm phán tương đối phức tạp, rườm rà, cần tham gia nhiều ban, ngành Những quy định pháp luật nhiệm kỳ thẩm phán phần ảnh hưởng đến tính độc lập Tòa án xét xử nói chung, giải VVDS nói riêng Thực tiễn cho thấy, chuẩn bị hết nhiệm kỳ thẩm phán giải VVDS thường “linh động” dễ có hành vi vi phạm pháp luật 78 Về chế độ lương, nay, cán Tòa án hưởng ngạch, bậc lương giống với cán hành làm việc lĩnh vực khác Có thể nói, với đặc thù cơng tác xét xử nói chung, cơng tác xét xử dân nói riêng việc quy định ngạch, bậc lương cán Tòa án giống cán bộ, cơng chức hành khác chưa phù hợp Chế độ tiền lương thấp nên chưa có tác dụng khuyến khích, động viên cán bộ, cơng chức Tồ án n tâm cơng tác, tận tuỵ với nghề, nâng cao tinh thần trách nhiệm thái độ phục vụ nhân dân, phấn đấu rèn luyện tu dưỡng đạo đức, kiên đấu tranh với tượng tiêu cực yêu cầu đề cơng tác Tồ án Do chế độ tiền lương thấp, áp lực công việc lớn nên có số cán bộ, Thẩm phán xin chuyển ngành khác xin việc26 Đồng thời, nguyên nhân khiến cho việc thực nguyên tắc “Khi xét xử, Thẩm phán Hội thẩm độc lập tuân theo pháp luật” không bảo đảm Có thể nói, chế độ tiền lương phù hợp mức cao điều kiện cần thiết để bảo đảm thực nguyên tắc độc lập xét xử Thẩm phán yếu tố phòng tránh tiêu cực hoạt động tư pháp Do đó, chế độ lương khơng đảm bảo khuyến khích, động viên cán bộ, cơng chức Tòa án làm việc với trách nhiệm cao nên nhiều trường hợp, trước cám dỗ, nhiều cán Tòa án khơng đảm bảo tinh thần, thái độ làm việc từ ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền bảo vệ quyền, lợi ích đáng đương 3.2.4 Nhận thức pháp luật đương hoạt động hỗ trợ cá nhân, quan, tổ chức Ở nước ta, nhận thức người dân pháp luật chưa cao Đặc biệt, hiểu biết người dân quy định pháp luật tố tụng hạn chế Trong tố tụng dân sự, nhiều trường hợp, đương không hiểu biết đầy đủ quy định pháp luật nên không thực quyền, nghĩa vụ tố tụng dân họ Trên thực tế, có khơng trường hợp 26 Cơng văn số 51/CV-TA ngày 29/4/2009 TANDTC việc trả lời kiến nghị cử tri kỳ họp thứ IV Quốc hội khóa XII 79 đương khởi kiện u cầu Tòa án giải VVDS khơng thẩm quyền Tòa án nên bị trả lại đơn khởi kiện, đơn yêu cầu Trong nhiều VVDS, đương khơng thực đủ nghĩa vụ mà đặc biệt nghĩa vụ cung cấp chứng chứng minh cho yêu cầu nên yêu cầu khơng Tòa án chấp nhận Thực trạng hạn chế nhận thức pháp luật không tồn đương cá nhân mà tồn đương quan, tổ chức Một số liệu thực tế cho hay, từ năm 2013 đến hết tháng 2/2016, TP.HCM có 265 vụ tranh chấp lao động dẫn đến đình cơng với 90.535 cơng nhân lao động tham gia Đình cơng xảy chủ yếu doanh nghiệp ngồi nhà nước, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước tập trung ngành dệt may, da giày, điện tử… Mặc dù số vụ tranh chấp lao động có xu hướng giảm hầu hết lại xảy doanh nghiệp có tổ chức cơng đồn Nhiều vụ số tổ chức cơng đồn khởi kiện TAND để giải Tuy nhiên, nhận thức pháp luật tổ chức cơng đồn chưa cao nên nhiều trường hợp, quyền lợi ích hợp pháp tập thể người lao động chưa bảo vệ kịp thời, đắn Nói đến vấn đề này, Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh - ơng Đinh La Thăng phát biểu: “không hiểu luật pháp bảo vệ người lao động”27 Thực trạng hiểu biết pháp luật đương đòi hỏi hoạt động hỗ trợ quan, tổ chức, cá nhân cần tích cực hiệu Tuy nhiên, thực tế áp dụng pháp luật lại cho thấy, nước ta, hoạt động luật sư, nhân viên trung tâm tư vấn pháp luật chưa thực mạnh Vị trí người bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp đương TTDS chưa cao; phần nhiều đương chưa có tâm lý yêu cầu hỗ trợ pháp lý từ cá nhân, tổ chức Về hoạt động hỗ trợ, phối hợp người lưu giữ, 27 http://thanhnien.vn/thoi-su/bi-thu-dinh-la-thang-khong-hieu-phap-luat-lam-sao-bao-venguoi-lao-dong-672893.html Bí thư Đinh La Thăng: 'Không hiểu pháp luật bảo vệ người lao động' ngày 1/3/2016 80 quản lý chứng cứ, ví dụ cho thấy, nhiều trường hợp, cá nhân, tổ chức lưu giữ, quản lý chứng tâm lý e ngại liên quan đến tố tụng, quy định nội quan, tổ chức mà từ chối cung cấp tài liệu, chứng cứ; gây nhiều áp lực cho yêu cầu giải đắn, kịp thời VVDS 3.3 Kiến nghị 3.3.1 Tiếp tục hoàn thiện quy định pháp luật tố tụng nguyên tắc quyền yêu cầu Tòa án bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp đương tố tụng dân Cuối năm 2015, Quốc hội khóa XIII thơng qua BLTTDS năm 2015 BLTTDS khắc phục nhiều điểm bất cập BLTTDS năm 2004, sửa đổi bổ sung năm 2011 Cụ thể sau: BLTTDS quy định tư cách đương VDS (Điều 68); bổ sung quy định nhằm đảm bảo quyền biết chứng mà đương khác giao nộp cho Tòa án (khoản Điều 96); quy định rõ ràng trách nhiệm bảo đảm yêu cầu áp dụng số BPKCTT (khoản Điều 136); bổ sung quy định trách nhiệm Tòa án trường hợp Tòa án áp dụng BPKCTT không thời hạn theo quy định pháp luật không áp dụng BPKCTT mà lý đáng gây thiệt hại cho người bị áp dụng cho người thứ ba (điểm đ khoản Điều 113 BLTTDS năm 2015) Trên bốn điểm đáng ý BLTTDS năm 2015 liên quan đến việc thực hiệu nguyên tắc quyền yêu cầu Tòa án bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp đương TTDS Tuy nhiên, qua nghiên cứu BLTTDS năm 2004 sửa đổi bổ sung năm 2011 BLTTDS năm 2015, người viết nhận thấy BLTTDS 2015 chưa khắc phục triệt để bất cập, hạn chế BLTTDS năm 2004 sửa đổi, bổ sung năm 2011 Trên sở nghiên cứu BLTTDS năm 2004 sửa đổi bổ sung năm 2011 BLTTDS năm 2015, người viết xin phép kiến nghị sửa đổi, bổ sung số hạn chế mà BLTTDS năm 2015 chưa cụ thể chưa khắc phục 81 Một là, điều kiện BLTTDS năm 2015 ban hành có hiệu lực, từ đây, “Tòa án khơng từ chối thụ lý lí chưa có điều luật để áp dụng”, TANDTC cần tích cực việc lựa chọn án lệ Như nêu, 06 án lệ cơng bố, có 05 án lệ dân nhiều lĩnh vực quan trọng dân chưa có án lệ Đáng ý, chưa có án lệ tranh chấp kinh doanh thương mại, tranh chấp lao động hay tranh chấp bồi thường thiệt hại Để Tòa án có điều kiện tốt thực trách nhiệm bảo vệ công lý, quyền công dân, quyền người, thực tốt nguyên tắc quyền yêu cầu Tòa án bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp đương sự, cần tiếp tục nhanh chóng nghiên cứu phát triển án lệ Hai là, cần có quy định để phân biệt rõ ràng điều kiện khởi kiện điều kiện thụ lý Theo đó, điều kiện khởi kiện bao gồm: vụ việc thuộc thẩm quyền giải Tòa án; vụ việc chưa giải án, định quan có thẩm quyền (trừ số trường hợp pháp luật quy định); quan tổ chức có khởi kiện, yêu cầu có quyền lợi ích hợp pháp bị xâm phạm (trừ số trường hợp khởi kiện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp người khác, lợi ích Nhà nước, lợi ích cơng cộng) Điều kiện thụ lý yêu cầu mà đơn khởi kiện đáp ứng u cầu Tòa án thụ lý: nộp đủ tạm ứng án phí; đáp ứng yêu cầu nội dung, hình thức… Ba là, để đảm bảo tối đa quyền yêu cầu Tòa án bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp đương sự, tác giả kiến nghị xem xét sửa đổi quy định việc thay đổi, bổ sung yêu cầu đương Theo đó, khơng giới hạn phạm vi thay đổi, bổ sung yêu cầu đương trường hợp đương thực quyền thay đổi, bổ sung u cầu phiên tòa; khơng giới hạn phạm vi kháng cáo hết thời hạn kháng cáo Trên thực tế, bao giờ, từ đầu đương nhận thức đúng, đầy đủ quyền, nghĩa vụ tranh chấp nội dung chưa thỏa đáng án, định để kháng cáo phúc thẩm Bốn là, Hội đồng thẩm phán TANDTC cần sớm có nghị hướng dẫn Chương XL xử phạt người có hành vi cản trở hoạt động tố tụng 82 Việc xử lý người có hành vi cản trở hoạt động tố tụng theo hình thức phạt cảnh cáo, phạt tiền, cưỡng chế thi hành khởi tố hình có tác dụng bảo đảm việc thu thập chứng cứ, giải đắn VVDS, bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp đương Tuy nhiên, chưa có văn quy định cụ thể thẩm quyền, trình tự, mức phạt hành vi nên quy định pháp luật tố tụng dân chưa thực thực tế Năm là, bổ sung quy định trách nhiệm người tiến hành tố tụng vi phạm quy định pháp luật, ảnh hưởng đến việc thực nguyên tắc quyền yêu cầu Tòa án bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp Cụ thể, cần quy định bổ sung trách nhiệm kỷ luật, trách nhiệm hành chính, trách nhiệm hình hành vi hành vi trái pháp luật gây thiệt hại cho cá nhân, quan, tổ chức người tiến hành tố tụng Bên cạnh đó, cần ban hành văn quy định cứ, trình tự, thủ tục để xác định trách nhiệm bồi thường thiệt hại người tiến hành tố tụng dân có hành vi trái pháp luật, làm ảnh hưởng đến quyền yêu cầu Tòa án bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp đương Sáu là, bổ sung vào Điều 70 BLTTDS năm 2015 quy định “đương có quyền quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng giải thích quyền nghĩa vụ tố tụng bắt đầu tham gia quan hệ pháp luật tố tụng dân sự” để khắc phục tối đa tình trạng đương khơng biết, khơng thực đúng, đầy đủ quyền nghĩa vụ tham gia tố tụng 3.3.2 Tiếp tục đổi công tác tổ chức hệ thống tổ chức cán Tòa án Cơng tác tổ chức cán Tòa án nêu số bất cập tổ chức đội ngũ cán Để bảo đảm thực nguyên tắc quyền yêu cầu Tòa án bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp đương TTDS, tiếp tục đổi kiện tồn cơng tác tổ chức cán Tòa án Về tổ chức hệ thống Tòa án, cần sớm đổi mới, tổ chức lại theo hướng tổ chức Tòa án theo cấp xét xử Việc thay đổi cách thức tổ chức Tòa án từ theo địa giới hành sang tổ chức theo cấp xét xử tạo điều kiện để Tòa án độc lập xét xử đồng thời khắc phục tình trạng thiếu cân 83 đối Tòa án, hạn chế tình trạng nơi thừa, nơi thiếu cán giải VVDS Về tổ chức cán bộ, để tạo điều kiện cho Thẩm phán cán Tòa án yên tâm công tác, cần xem xét thay đổi số chế độ Thẩm phán nói riêng với cán Tòa án nói chung Với Thẩm phán, nhằm tạo điều kiện cho Thẩm phán yên tâm thực nhiệm vụ, Đảng ta đạo “tăng cường thời hạn bổ nhiệm chức danh tư pháp thực chế độ bổ nhiệm khơng có kỳ hạn”28 Tuy vậy, qua nghiên cứu thực tiễn công tác Thẩm phán nước, người viết nhận thấy với đội ngũ Thẩm phán, nên áp dụng đồng thời tăng cường thời hạn bổ nhiệm thực chế độ bổ nhiệm khơng có kỳ hạn Trong đó, cân đối để đề tiêu chí cụ thể, chặt chẽ biện pháp đặc biệt biện pháp bổ nhiệm khơng có kỳ hạn Vì khơng quy định chặt chẽ, việc áp dụng biện pháp mang đến hậu không mong muốn thẩm phán có tâm lý an phận, khơng chịu tu dưỡng, rèn luyện nâng cao trình độ chun mơn, đạo đức nghề nghiệp, gây ảnh hưởng tiêu cực công tác xét xử Đối với chức danh tư pháp khác, để họ yên tâm công tác, cống hiến để bảo vệ cơng lý, cần xem xét chế độ lương, phụ cấp để phù hợp với đặc thù cơng tác ngành Bên cạnh đó, để nâng cao hiệu hoạt động công tác bảo vệ quyền lợi ích đương sự, kiến nghị Tòa án làm tốt công tác tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho Thẩm phán, Thẩm tra viên thư ký tồn ngành; tổ chức rút kinh nghiệm cơng tác xét xử để khắc phục tình trạng án bị hủy, sửa lỗi chủ quan Thẩm phán Đồng thời, tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ, cần lồng ghép chương trình bồi dưỡng tinh thần trách nhiệm, tinh thần thượng tơn pháp luật cho cán Tòa án nói chung, cho Thẩm phán nói riêng 3.3.3 Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật 28 Nghị số 49-NQ/TW ngày 02-6-2005 Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020 84 Cùng với việc hoàn thiện quy định pháp luật tố tụng nguyên tắc quyền yêu cầu Tòa án bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp đương tiếp tục kiện toàn máy, tổ chức hoạt động hệ thống Tòa án công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cần quan tâm đẩy mạnh Bởi việc giải VVDS Tòa án khơng u cầu quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng nắm áp dụng quy định pháp luật mà yêu cầu đương hiểu biết pháp luật Đặc biệt, hoàn cảnh BLTTDS năm 2015 ban hành có hiệu lực từ ngày 1/7/2016, cần có kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật để người dân biết quy định bản, điểm đáng ý văn Cụ thể, giáo dục, tuyên truyền phổ biến pháp luật tố tụng dân cần tập trung làm cho người nhận thức quy định BLTTDS văn hướng dẫn thi hành trình tự, thủ tục khởi kiện, yêu cầu Tòa án giải VDS; quyền, nghĩa vụ tố tụng dân tham gia tố tụng Tòa; nghĩa vụ trách nhiệm cá nhân, tổ chức việc cung cấp chứng cứ, tài liệu cho Tòa án; nghĩa vụ, trách nhiệm quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng… Từ việc đương nắm quy định pháp luật, đương chủ động thực quyền nghĩa vụ tố tụng mình, đảm bảo chủ động thực tốt quyền yêu cầu Tòa án bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp 85 Kết luận chương Trong Chương 3, tác giả phân tích kết đạt tồn tại, hạn chế phát sinh trình thực nguyên tắc quyền yêu cầu Tòa án bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp đương TTDS Do BLTTDS năm 2015 phát sinh hiệu lực từ ngày 01/7/2016, đó, thực trạng phân tích tổng kết q trình thi hành BLTTDS năm 2004 BLTTDS sửa đổi, bổ sung năm 2011 Cùng với việc phân tích thành tựu tồn phát sinh trình thực nguyên tắc, tác giả tiến hành nghiên cứu nguyên nhân phát sinh tồn kể Theo đó, tồn q trình thực nguyên tắc nói xuất phát từ ba nguyên nhân chủ yếu: hệ thống phát luật chưa chặt chẽ; tổ chức hoạt động Tòa án nhiều hạn chế; nhận thức pháp luật đương chưa cao; hoạt động hỗ trợ cá nhân, quan, tổ chức chưa thực tích cực, hiệu Trên sở phân tích nguyên nhân tồn tại, hạn chế, tác giả đưa số kiến nghị nhằm hoàn thiện quy định pháp luật vấn đề này, nâng cao hiệu công tác thực nguyên tắc quyền yêu cầu Tòa án bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp đương TTDS 86 KẾT LUẬN Bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp chủ thể vấn đề pháp luật nói chung, pháp luật tố tụng dân nói riêng Trong pháp luật tố tụng dân nước ta, quyền yêu cầu Tòa án bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp đương từ lâu trở thành nguyên tắc bản, tư tưởng chi phối đến việc xây dựng áp dụng pháp luật tố tụng dân Nguyên tắc cụ thể hóa nhiều quy định Bộ luật Tố tụng dân năm 2004, Bộ luật Tố tụng dân năm 2004 sửa đổi bổ sung năm 2011 Bộ luật Tố tụng dân năm 2015 có hiệu lực từ 01/7/2016 Qua nghiên cứu, người viết nhận thấy việc ghi nhận quyền yêu cầu Tòa án bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp đương thành nguyên tắc tố tụng dân điều cần thiết Nguyên tắc quyền yêu cầu Tòa án bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp cho đương khơng có ý nghĩa đương mà có ý nghĩa lớn quan xét xử, với Nhà nước Những năm qua, bản, nguyên tắc quyền yêu cầu Tòa án bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp cho đương thực tương đối hiệu Tuy nhiên, trình áp dụng pháp luật cho thấy tồn tại, bất cập định Những tồn phần xuất từ hạn chế hệ thống pháp luật mặt khác lại có nguyên nhân từ hạn chế tổ chức hoạt động Tòa án cấp hay từ hạn chế nhận thức pháp luật đương Từ việc nghiên cứu quy định pháp luật thực tiễn áp dụng quy định đó, luận văn tập trung nghiên cứu đề xuất số giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật nâng cao hiệu áp dụng quy định pháp luật nguyên tắc quyền yêu cầu Tòa án bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp đương tố tụng dân sự./ DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Báo cáo số 01/BC-TA ngày 04/01/2011 Báo cáo công tác năm 2010 nhiệm vụ trọng tâm cơng tác năm 2011 ngành Tòa án nhân dân Báo cáo số 01/BC-TA ngày 09/01/2014 Báo cáo công tác năm 2013 nhiệm vụ trọng tâm cơng tác năm 2014 ngành Tòa án nhân dân Báo cáo số 03/BC-TA ngày 15/01/2015 Báo cáo công tác năm 2014 nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2015 ngành Tòa án nhân dân Báo cáo số 03/BC-TA ngày 29/01/2015 Báo cáo công tác năm 2015 nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2015 ngành Tòa án nhân dân Báo cáo số 05/BC-TA ngày 18/01/2013 Báo cáo công tác năm 2012 nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2013 ngành Tòa án nhân dân Báo cáo số 36/BC-TA ngày 28/12/2011 Báo cáo công tác năm 2011và nhiệm vụ trọng tâm cơng tác năm 2012 ngành Tòa án nhân dân Báo cáo Tổng kết 10 năm thi hành Bộ luật Tố tụng dân sự, Báo cáo số 43/BC-TANDTC ngày 26/2/2015) Bộ Chính trị, Kết luận số 79-KL/TW ngày 28-7-2010 Đề án đổi tổ chức hoạt động Toà án, Viện kiểm sát Cơ quan điều tra Bùi Thị Huyền (Chủ biên, 2016), Bình luận khoa học Bộ luật tố tụng dân năm 2015, NXB Lao Động, Hà Nội, 10 Bùi Thị Thanh Hằng (Chủ biên, 2014), Giáo trình Luật Tố tụng dân Việt Nam, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, tr.229 11 Công văn số 51/CV-TA ngày 29/4/2009 TANDTC việc trả lời kiến nghị cử tri kỳ họp thứ IV Quốc hội khóa XII 12 Đỗ Thị Hà (2013), Luận văn Thạc sĩ “Quyền tố tụng đương thực tiễn thực hiện”, Hà Nội 13 Lê Minh Hùng (khoa Luật dân Trường ĐH Luật TP.HCM) – “Sửa Bộ luật dân sự: Chưa có luật, tòa phải xử!” - Báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh - ngày 05/1/2015 14 Luật sư Lê Văn Bình (Đồn Luật sư TP.HCM), Báo Pháp luật Việt Nam, ngày 05/11/2015 15 Nghị số 49-NQ/TW ngày 02-6-2005 Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020 16 Nguyễn Cơng Bình (2006), Luận án Tiến sĩ, Bảo đảm quyền bảo vệ đương Tố tụng dân Việt Nam, Đại học Luật Hà Nội, Hà Nội 17 Nguyễn Hữu Đắc (Trưởng ban biên soạn) , “Từ điển Luật học” , NXB Từ điển Bách khoa, Hà Nội, 1999 18 Nguyễn Lân, “Từ điển từ ngữ Hán- Việt”, NXB Văn Học, Hà Nội, 2002 19 Nguyễn Triều Dương, Luận án Tiến sĩ “Đương tố tụng dân Quy định thực tiễn”, Hà Nội, 2011 20 địa - http://tks.edu.vn/thong-tin-khoa-hoc/chi-tiet/81/371 ngày truy cập 25/5/2016 21.TANDTC (1996), “Một số vấn đề sở lý luận thực tiễn việc xây dựng Bộ luật Tố tụng dân sự”, đề tài nghiên cứu cấp Bộ, Hà Nội 22 TANDTC, Quyết định số 220/QĐ-CA định việc công bố án lệ 23 TANDTC (1996), “Một số vấn đề sở lý luận thực tiễn việc xây dựng Bộ luật Tố tụng dân sự”, đề tài nghiên cứu cấp Bộ, Hà Nội 24 Trường Đại học Luật Hà Nội (2012), Giáo trình lý luận Nhà nước Pháp luật, NXB Công an nhân dân, Hà Nội 25 Trường Đại học Luật Hà Nội (2012), Giáo trình Luật Tố tụng dân sự, NXB Công an nhân dân, Hà Nội Website http://toaan.gov.vn/portal/page/portal/tandtc/Baiviet?p_page_id=17541 90&p_cateid=1751909&item_id=3071607&article_details=1, Bàn chế định chứng minh chứng tố tụng dân sự, Phạm Thái Quý, ngày truy cập 26/5/2016 http://tks.edu.vn/thong-tin-khoa-hoc/chi-tiet/81/371, “Những quy định kháng nghị theo thủ tục GĐT trường hợp hết thời hạn kháng nghị chế xem xét lại án, định HĐTP TANDTC BLTTDS” ngày truy cập 25/5/2016 http://anninhthudo.vn/ban-doc/toa-dun-day-trach-nhiem-chonhau/484537.antd, Minh Long (2013), Tòa đùn đẩy trách nhiệm cho nhau, ngày truy cập 22/5/2016 http://thanhnien.vn/thoi-su/bi-thu-dinh-la-thang-khong-hieu-phap-luatlam-sao-bao-ve-nguoi-lao-dong-672893.html, Bí thư Đinh La Thăng: “Không hiểu pháp luật bảo vệ người lao động, ngày truy cập 26/5/2016 http://vnexpress.net/tin-tuc/phap-luat/bo-luat-to-tung-dan-su-phai-dambao-toi-da-quyen-khoi-kien-1962800.html, Bộ luật Tố tụng dân phải đảm bảo tối đa quyền khởi kiện, ngày truy cập 20/5/2016 PHỤ LỤC Phụ lục 1: Số vụ việc dân theo nghĩa rộng TAND cấp giải quyết, xét xử giai đoạn 2010 - 2015 Năm 2010 2011 2012 2013 2014 Số vụ việc 194.372 222.386 246.215 274.303 294.443 2015 308.585 Phụ lục 2: Tỉ lệ án, định bị hủy, sửa TAND cấp giai đoạn 2010 - 2015 Năm Tỉ lệ án, định bị Tỉ lệ án, định bị hủy hủy 2010 1,6 2,0 2011 1,5 1,9 2012 1,3 1,7 2013 1,1 1,6 2014 1,0 1,5 2015 0,83 1,4 Phụ lục 3: Tỷ lệ án, định bị hủy, sửa nguyên nhân chủ quan tỷ lệ án, định bị hủy, sửa nguyên nhân khách quan giai đoạn 2010 - 2015 (%) Năm Tỷ lệ án, định bị hủy, sửa nguyên nhân chủ quan Tỷ lệ án, định bị hủy, sửa nguyên nhân khách quan 2010 2,97 0,63 2011 2,8 0,6 2012 2,4 0,6 2013 2,1 0,6 2014 2,0 0,6 2015 1,61 0,62 Phụ lục 4: Số lượng đơn khởi kiện, đơn yêu cầu chưa giải TAND cấp giai đoạn 2011 - 2015 Năm 2011 2012 2013 2014 2015 Số lượng 23.208 23.639 26.158 24.699 23.220 ... đến nguyên tắc quyền yêu cầu Tòa án bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp đương TTDS như: sở nguyên tắc quyền yêu cầu Tòa án bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp đương TTDS, ý nghĩa nguyên tắc quyền yêu cầu Tòa. .. luận nguyên tắc quyền yêu cầu Tòa án bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp đương tố tụng dân Chương 2: Nội dung nguyên tắc quyền yêu cầu Tòa án bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp đương tố tụng dân pháp luật... nguyên tắc bảo đảm quyền bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp đương Nguyên tắc quyền yêu cầu Tòa án bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp đương (Điều BLTTDS năm 2015) nguyên tắc bảo đảm quyền bảo vệ quyền lợi ích
- Xem thêm -

Xem thêm: Nguyên tắc quyền yêu cầu tòa án bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự trong tố tung dân sự, Nguyên tắc quyền yêu cầu tòa án bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự trong tố tung dân sự

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay