Một số vấn đề về quyên nhân thân liên quan đến nhóm LGBT trong pháp luật dân sự việt nam

82 3 0
  • Loading ...
1/82 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/01/2019, 12:03

đề tài là quyền nhân thân của nhóm LGBT. Quyền nhân thân là một vấn đề rất rộng lớn. Không chỉ đối với nhóm LGBT, quyền nhân thân nói chung đã tồn tại rất nhiều vấn đề cần nghiên cứu. Với đề tài này, tác giả sẽ chỉ tập trung nghiên cứu quyền nhân thân trong phạm vi các vấn đề phát sinh liên quan đến nhóm LGBT, gắn liền với những đặc tính đặc thù của nhóm LGBT mà không đề cập, phân tích sâu vào các vấn đề chung của quyền nhân thân đối với cá nhân BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ TƯ PHÁP TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI BÙI THỊ HẰNG MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ QUYỀN NHÂN THÂN LIÊN QUAN ĐẾN NHÓM LGBT TRONG PHÁP LUẬT DÂN SỰ VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SỸ LUẬT HỌC HÀ NỘI – NĂM 2016 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ TƯ PHÁP TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI BÙI THỊ HẰNG MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ QUYỀN NHÂN THÂN LIÊN QUAN ĐẾN NHÓM LGBT TRONG PHÁP LUẬT DÂN SỰ VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SỸ LUẬT HỌC Chuyên ngành Mã số : Luật dân tố tụng dân : 60380103 Người hướng dẫn khoa học: TS Nguyễn Văn Cường HÀ NỘI – NĂM 2016 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình riêng tơi Các số liệu, ví dụ luận văn trung thực Những kết luận luận văn chưa công bố cơng trình khác Người hướng dẫn Tác giả luận văn TS Nguyễn Văn Cường Bùi Thị Hằng BẢNG CÁC TỪ VIẾT TẮT BLDS 1995 : Bộ luật dân năm 1995 BLDS 2005 : Bộ luật dân năm 2005 BLDS 2015 : Bộ luật dân năm 2015 Luật HN&GĐ 2014 : Luật hôn nhân gia đình năm 2014 Nghị định số : Nghị định số 88/2008/NĐ-CP xác định lại giới tính áp 88/2008/NĐ-CP dụng tổ chức, cá nhân nước tổ chức, cá nhân nước Việt Nam iSEE : Viện nghiên cứu Xã hội, Kinh tế Môi trường ICS : Tổ chức bảo vệ thúc đẩy quyền người LGBT Việt Nam MỤC LỤC PHẦN MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ QUYỀN NHÂN THÂN CỦA NHÓM LGBT 1.1 Các khái niệm 1.1.1 Khái niệm quyền nhân thân 1.1.2 Khái niệm nhóm LGBT 1.2 Đặc điểm nhóm LGBT quyền nhân thân nhóm LGBT 6 10 15 1.2.1 Đặc điểm nhóm LGBT 15 1.2.2 Đặc điểm quyền nhân thân nhóm LGBT 18 1.3 Ý nghĩa việc bảo vệ quyền nhân thân nhóm LGBT 21 1.4 Quyền nhân thân nhóm LGBT theo pháp luật số nước giới 23 1.4.1 Pháp luật quyền nhân thân người đồng tính, song tính giới 23 1.4.2 Pháp luật quyền nhân thân người chuyển giới giới 29 CHƯƠNG II: QUY ĐỊNH VỀ QUYỀN NHÂN THÂN CỦA NHÓM LGBT TRONG PHÁP LUẬT 33 DÂN SỰ VIỆT NAM VÀ NHỮNG BẤT CẬP 2.1 Nhóm quyền liên quan tới cá biệt hóa cá nhân 33 2.2 Nhóm quyền liên quan đến giá trị người xã hội 38 2.3 Nhóm quyền liên quan đến thân thể người 45 Nhóm quyền liên quan tới hoạt động lao động sáng tạo cá nhân 52 2.5 Nhóm quyền nhân thân gắn liền với chủ thể quan hệ hôn nhân gia đình 56 CHƯƠNG 3: KIẾN NGHỊ HỒN THIỆN PHÁP LUẬT VỀ QUYỀN NHÂN THÂN CỦA NHÓM 67 LGBT 3.1 Nhóm kiến nghị xây dựng pháp luật 67 3.1.1 Thừa nhận quyền chuyển đổi giới tính giấy tờ 67 3.1.2 Thừa nhận hình thức “kết hợp dân sự” cặp đơi đồng tính 72 3.2 Nhóm kiến nghị thực thi pháp luật 76 PHẦN MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Lịch sử phát triển pháp luật dân cho thấy thời gian qua, quyền nhân thân cá nhân chiếm vị trí khơng đáng kể điều chỉnh pháp luật dân sự, bị vấn đề tài sản làm lu mờ, lấn át Điều phụ thuộc vào vị trí người, quan tâm xã hội người chế độ xã hội định Tuy nhiên, thời gian gần đây, mà lợi ích vật chất phần thỏa mãn, người ta trở nên quan tâm nhiều đến giá trị tinh thần, coi phận khơng thể thiếu sống người đòi hỏi giá trị ngày mở rộng tôn trọng Ở nước ta nay, tình trạng quyền nhân thân bị xâm phạm không bảo vệ thỏa đáng phổ biến tình trạng ngày gia tăng Việc làm cho cá nhân nhận biết giá trị nhân thân tơn trọng giá trị nhân thân người khác việc làm không đơn giản, đặc biệt đối tượng thuộc nhóm LGBT Vấn đề quyền nhân thân nhóm LGBT vấn đề lịch sử pháp lý Việt Nam thời gian gần có xu hướng phát triển mạnh mẽ Tuy nhiên, phát triển dừng lại mức độ phong trào đấu tranh đòi quyền lợi cho nhóm LGBT mà chưa có kết pháp lý cụ thể Cho đến nay, nhân đồng tính hay chung sống người đồng tình chưa thừa nhận quyền chuyển đổi giới tính ghi nhận với vẻn vẹn quy định Điều 37 BLDS 2015 chưa có hiệu lực thi hành chưa có văn hướng dẫn thi hành Nhóm LGBT gần đứng ngồi điều chỉnh pháp luật, có quy định ngăn chặn quyền nhân thân họ Trong đó, thực tế cho thấy Việt Nam, có khơng cặp đơi đồng tính chung sống với vợ chồng, có nhiều người thực phẫu thuật chuyển giới, kéo theo nhiều hệ pháp lý phát sinh Không vậy, chịu ảnh hưởng quan niệm Á Đông truyền thống, xã hội Việt Nam giữ thái độ kỳ thị, phân biệt cá nhân nhóm LGBT khiến họ với số lượng ỏi, khơng có tiếng nói xã hội trở nên dễ bị tổn thương hết Đã đến lúc pháp luật xã hội phải đối diện trực tiếp với nhóm LGBT vấn đề nhóm LGBT để có giải pháp thích đáng đảm bảo quyền lợi đáng họ Xuất phát từ thực trạng nêu trên, tác giả lựa chọn đề tài “Một số vấn đề quyền nhân thân liên quan đến nhóm LGBT theo pháp luật dân Việt Nam”, với mong muốn đưa góc nhìn cụ thể nhóm LGBT số vấn đề pháp lý liên quan đến quyền nhân thân nhóm Tình hình nghiên cứu đề tài Vấn đề quyền nhóm LGBT Việt Nam tâm điểm ý nhiều diễn đàn, trang thơng tin điện tử, mặt báo… Trong đó, có nhiều ý kiến trái chiều xung quanh quyền kết đồng tính hay vấn đề có hay khơng cho phép chuyển đổi giới tính Ở góc độ nghiên cứu khoa học, có nhiều cơng trình nghiên cứu liên quan đến vấn đề như: - Đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường “Quyền nhóm LGBT – Một số vấn đề lý luận thực tiễn” Trường Đại học luật Hà Nội, Chủ nhiệm đề tài: Nguyễn Thị Lan, Hà Nội, 2015: Đề tài tổng hợp viết toàn diện vấn đề nhóm LGBT như: pháp luật nhóm LGBT giới, thực trạng LGBT giới Việt Nam, quyền nhóm LGBT quan hệ pháp luật dân sự, quyền kết hôn, chung sống với vợ chồng người thuộc nhóm LGBT… - Kỷ yếu tọa đàm khoa học chế định quyền nhân thân dự thảo BLDS sửa đổi Khoa luật Đại học quốc gia Hà Nội, với hỗ trợ iSEE, Hà Nội, ngày 17/3/2015: Công trình kết hợp chuyên gia tổ chức xã hội, bao gồm bốn tham luận quyền nhân thân, có đề tham luận vấn đề nhân thân luật dân liên quan đến người chuyển giới tác giả Lương Thế Huy (Viện iSEE), trình bày hai vấn đề tồn bất cập pháp luật hành liên quan tới người chuyển giới quyền thay đổi họ tên quyền xác định lại giới tính, chuyển đổi giới tính Qua đó, tác giả Lương Thế Huy nêu đề xuất sửa đổi điều luật liên quan BLDS để đảm giải bất cập phát sinh - Luận văn thạc sỹ Quyền người người đồng tính, song tính chuyển giới – Một số vấn đề lý luận thực tiễn tác giả Đặng Hoàng Hiếu (2015): nghiên cứu vấn đề quyền người nói chung nhóm LGBT Ngồi có loạt viết tác giả Trương Hồng Quang (Nghiên cứu viên Viện Khoa học pháp lý, Bộ Tư pháp) blog anh (https://hongtquang.wordpress.com/) có nội dung nghiên cứu sâu quyền người đồng tính người chuyển giới Nhìn chung, tác phẩm tiếp cận theo hướng tổng hợp quyền nói chung nhóm LGBT hay loại nhóm LGBT, sâu vào vấn đề pháp luật quốc tế, đề cập đến vấn đề nhỏ lẻ mang tính thời số quyền nhóm LGBT, chưa có tác phẩm đề cập cách tập trung đến vấn đề quyền nhân thân nhóm Đối tượng nghiên cứu, phạm vi nghiên cứu luận văn Đối tượng nghiên cứu đề tài quyền nhân thân nhóm LGBT Quyền nhân thân vấn đề rộng lớn Không nhóm LGBT, quyền nhân thân nói chung tồn nhiều vấn đề cần nghiên cứu Với đề tài này, tác giả tập trung nghiên cứu quyền nhân thân phạm vi vấn đề phát sinh liên quan đến nhóm LGBT, gắn liền với đặc tính đặc thù nhóm LGBT mà khơng đề cập, phân tích sâu vào vấn đề chung quyền nhân thân cá nhân Mục tiêu nghiên cứu luận văn Mục đích nghiên cứu đề tài sở đặc điểm nhóm LGBT, vào phân tích quy định pháp luật dân quyền nhân thân áp dụng nhóm đối tượng này, tìm vấn đề tồn tại, từ có giải pháp giải vấn đề pháp lý tồn cách phù hợp với điều kiện kinh tế, xã hội Việt Nam Các phương pháp nghiên cứu áp dụng để thực luận văn Luận văn thực sở phương pháp vật biện chứng chủ nghĩa Mác – Lênin, quan điểm Đảng, Nhà nước ta nhà nước pháp luật Tác giả sử dụng phương pháp thống kê, tổng hợp, phân tích… để đánh giá cách khách quan, toàn diện vấn đề liên quan Ngoài ra, trình nghiên cứu, tác giả tham khảo ý kiến chuyên gia liên quan đến đề tài Ý nghĩa khoa học thực tiễn luận văn Về mặt lý luận: Kết nghiên cứu Luận văn góp phần cung cấp cách có hệ thống mang tính lý luận nhóm LGBT quyền nhân thân nhóm LGBT Về mặt thực tiễn: Luận văn nêu lên thực trạng, tồn thách thức việc thực bảo đảm quyền nhân thân nhóm LGBT Việt Nam; từ nêu số kiến nghị giải pháp thực quyền nhân thân cá nhân thuộc nhóm LGBT Bố cục luận văn Luận văn có kết cấu gồm phần mở đầu, ba chương kết luận - Chương 1: Lý luận chung quyền nhân thân nhóm LGBT - Chương 2: Quy định quyền nhân thân nhóm LGBT pháp luật dân Việt Nam bất cập - Chương 3: Kiến nghị hoàn thiện pháp luật quyền nhân thân nhóm LGBT CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ QUYỀN NHÂN THÂN CỦA NHÓM LGBT 1.1 Các khái niệm 1.1.1 Khái niệm quyền nhân thân Trong quan hệ dân sự, bên cạnh quan hệ tài sản, quan hệ nhân thân hai đối tượng điều chỉnh chủ yếu pháp luật dân loại quan hệ mang tính xã hội sâu sắc, rộng lớn, phản ánh phát triển tiến xã hội Một quan hệ pháp luật dân nói chung cấu thành ba yếu tố: chủ thể, khách thể nội dung Trong đó, nội dung quan hệ pháp luật dân yếu tố để phân loại quan hệ quan hệ tài sản hay quan hệ nhân thân Nội dung quan hệ pháp luật dân tổng hợp quyền nghĩa vụ bên tham gia quan hệ đó, yếu tố gắn kết quyền lợi, hành vi chủ thể, thúc đẩy họ tham gia vào quan hệ pháp luật dân cụ thể “Quan hệ nhân thân quan hệ người với người giá trị nhân thân cá nhân hay tổ chức Việc xác định giá trị nhân thân quyền nhân thân phải đuợc pháp luật thừa nhận quyền tuyệt đối cá nhân, tổ chức”1 Như vậy, quyền nhân thân nội dung quan hệ pháp luật dân nhân thân Nó quy định pháp luật cho phép chủ thể hưởng, làm, đòi hỏi liên quan đến giá trị nhân thân tham gia vào quan hệ pháp luật dân Trong Bộ luật dân khoa học pháp lý chưa có khái niệm thức quyền nhân thân Có thể kể đến số khái niệm đưa như: - Quan điểm Trường Đại học Luật Hà Nội: “Quyền nhân thân phận cấu thành quyền người: danh dự, nhân phẩm, uy tín, tên gọi, quốc tịch, hình ảnh, bí mật đời tư… (từ Điều 24 đến Điều 51 BLDS năm 2005) Về nguyên tắc chung, quyền nhân thân gắn với chủ thể dịch chuyển trừ trường hợp pháp luật có qui định khác”2 Quan niệm coi quyền nhân thân có chất quyền người Và quyền nhân thân có đặc điểm gắn với chủ thể chuyển giao Trường Đại học Luật Hà Nội, Giáo trình Luật Dân Việt Nam- Tập 1, Nxb.CAND, Hà Nội, 2009, tr.12 Trường Đại học Luật Hà Nội, Giáo trình Luật Dân Việt Nam, Tập 1, Nxb.CAND, Hà Nội, 2009, tr 69 thủ tục thay đổi thơng tin hộ tịch Lúc này, “người chuyển giới” đương nhiên trở thành nguyên nhân để cá nhân để họ thực quyền thay đổi họ tên nói riêng thay đổi hộ tịch nói chung Tất nhiên, để tránh trường hợp lợi dụng việc chuyển đổi giới tính để trốn tránh, chối bỏ nghĩa vụ công dân, pháp luật nên quy định cho người chuyển giới hội để thực thủ tục yêu cầu công nhận giới tính Pháp luật nên đóng vai trò liệu trình giải phẫu chuyển giới, thay đổi quay trở lại Người chuyển giới trước thừa nhận giới tính tham gia nhiều quan hệ xã hội, có nhiều, có ít, có đơn giản, có phức tạp Những quan hệ ngun tắc khơng thay đổi giới tính người chuyển giới mà chấm dứt Việc thay đổi thông tin giới tính giấy tờ liên quan đến quan hệ khó khăn (Ví dụ: tốt nghiệp trường đại học cấp lần, việc thay đổi thơng tin giới tính điều gần khơng thể) giải thơng qua định hành hay phán Tòa án cơng nhận giới tính người chuyển giới Các văn chứng pháp lý chứng minh tư cách chủ thể người chuyển giới quan hệ khơng thay đổi Tuy nhiên, số quan hệ nhân thân, thay đổi giới tính người chuyển giới dẫn đến thay đổi tính chất quan hệ Một người chuyển giới từ nam sang nữ trước kết có riêng, sau người cơng nhận giới tính mới, đứa bé có hai người bố hai người mẹ, giấy khai sinh đứa bé nên chỉnh sửa cho hợp lý? Đối với vấn đề này, theo ý kiến tác giả, cởi mở việc thừa nhận đa dạng dạng giới, phải chấp nhận đa dạng mối quan hệ, không nên giới hạn bên quan hệ gia đình hai giới cụ thể nam nữ , cha mẹ Trong điều kiện chúng ta, thêm mục người chuyển giới để ghi rõ ràng cho mối quan hệ nhân thân người chuyển giới với người khác quan hệ Do đó, tác giả đề xuất: ● Bổ sung quyền chuyển giới BLDS: “Quyền chuyển giới Cá nhân người thành niên có quyền xác định lại giới tính trường hợp pháp luật quy định Việc chuyển giới thực theo quy định pháp luật.” ● Bãi bỏ khoản 1, Điều nghị định số 88/2008/NĐ-CP việc cấm thực việc chuyển đổi giới tính người hồn thiện giới tính ● Sửa đổi Nghị định số 88/2008/NĐ-CP theo hướng quy định đồng thời vấn đề xác định giới tính chuyển đổi giới tính ban hành Nghị định riêng chuyển đổi giới tính người chuyển giới với nội dung: - Điều kiện chuyển giới: người thành niên, khơng tình trạng nhân, có chứng nhận sống giới tính mà mong muốn từ năm trở lên sau thời gian đó, có giấy chứng nhận từ chuyên gia tâm lý người có dạng giới thuộc giới tính Việc chứng nhận phải cá nhân, tổ chức có đủ điều kiện sở vật chất, kỹ thuật, nhân lực nhà nước công nhận tiến hành - Phương thức thừa nhận giới tính mới: Trên sở giấy chứng nhận chuyên gia tâm lý dạng giới người, việc thừa nhận giới tính người chuyển giới thực thông qua ba phương thức: thủ tục hành với định quan nhà nước có thẩm quyền; phán Tòa án; thủ tục tuyên bố thực tế - Thời điểm giới tính người chuyển giới cơng nhận thời điểm nêu định, phán tuyên bố thực tế - Hậu pháp lý sau công nhận giới tính mới: người chuyển giới hưởng quyền nghĩa vụ theo giới tính cơng nhận; người chuyển giới cơng nhận giới tính lần ● Bổ sung quy định Luật hộ tịch đăng ký lại hộ tịch cho người chuyển giới có định cơng nhận chuyển giới thay đổi giấy tờ tùy thân Việc thay đổi thông tin giấy tờ tùy thân không làm thay đổi, chấm dứt quyền nghĩa vụ dân xác lập trước đó, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác Đối với giới tính ghi giấy tờ tùy thân, ghi thành chuyển giới nam chuyển giới nữ ● Bổ sung quy định Luật sở hữu trí tuệ việc tiếp tục bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ sản phẩm thuộc đối tượng bảo hộ Luật sở hữu trí tuệ người chuyển giới có trước người cơng nhận giới tính ● Bổ sung quy định Luật lao động hiệu lực không thay đổi hợp đồng lao động ký kết với người chuyển giới trước cơng nhận giới tính mới, đồng thời ghi nhận chế độ lao động phù hợp mà người lao động hưởng theo giới tính (ví dụ chế độ nghỉ hưu, thời gian nộp bảo hiểm để hưởng chi trả bảo hiểm hưu trí…) 3.1.2 Thừa nhận hình thức “kết hợp dân sự” cặp đôi đồng tính Luật nhân gia đình năm 2014 khơng thừa nhận nhân đồng tính khơng có quy định pháp luật để giải vấn đề pháp lý phát sinh việc chung sống người đồng tính mà thay từ “cấm” từ “không thừa nhận” việc kết hôn người giới Sự thay đổi chưa làm thỏa mãn nguyện vọng kết hôn người đồng tính phần thể chuyển biến tích cực cách nhìn nhận xã hội vấn đề tạo nên hy vọng cho tương lai không xa cho việc công nhận hôn nhân đồng giới Trong điều kiện nay, theo quan điểm tác giả, không nên vội vàng việc thừa nhận hôn nhân đồng giới, lẽ: - Thứ nhất, hôn nhân không đơn giản việc hai người chung sống với Mặc dù quyền kết hôn quyền nhân thân cá nhân, việc hai người kết hôn lại ảnh hưởng không đến hai cá nhân kết hôn mà ảnh hưởng đến cái, gia đình, xã hội Do đó, việc Nhà nước cơng nhận quyền kết phải xem xét, cân nhắc từ nhiều khía cạnh, góc độ - Thứ hai, để nhận thức đắn đầy đủ nhóm LGBT điều khơng đơn giản Hơn nhân đồng tính nhân hai người có xu hướng tính dục hướng người giới Trong điều chỉnh pháp luật hướng tới hành vi người điều chỉnh thứ không nắm bắt được, xu hướng tính dục suy lại tồn thân cá nhân, có họ nhận biết hay chí thân họ khơng phải lúc xác định xu hướng tính dục Vì vậy, người ngồi khơng thể nhận biết xu hướng tính dục người xu hướng tính dục khơng bộc lộ qua hành vi tình dục (bởi hành vi tình dục phản ánh xu hướng tính dục) Tuy nhiên, vấn đề xu hướng tình dục không luôn thiết trùng với hành vi tình dục Một người có xu hướng tính dục đồng giới có hành vi tình dục với người khác giới tính ngược lại Do đó, việc nhận biết người có xu hướng tính dục đồng tính khơng dễ dàng Hành vi tình dục người tạo ra, hành vi có ý thức người, nhiều trường hợp phân biệt hành vi tình dục có phải xu hướng tính dục thúc đẩy hay khơng Điều khiến cho thực tế có nhầm lẫn xu hướng tính dục hành vi tình dục, chí lạm dụng quan hệ tình dục người giới tính danh nghĩa xu hướng tính dục Trong hồn cảnh Việt Nam nay, mà chưa có tổ chức nghiên cứu thức tồn diện Nhà nước nhóm LGBT, thơng tin, số, kiến thức họ chủ yếu tổ chức xã hội với hạn chế lực tài việc cơng nhận kết hợp cặp đơi đồng tính cần trình nghiên cứu nghiêm túc, sâu sắc, đa diện dựa sức ép nhà hoạt động nhóm LGBT Trên sở đó, quy phạm pháp luật ban hành với phù hợp với thực tế khách quan, phù hợp với lòng dân, nhận đồng thuận đơng đảo dư luận mà không gây xáo trộn nhận thức, cách ứng xử tác động tiêu cực khác đạo đức, tâm lý, xã hội xảy Trước thừa nhận người đồng tính có quyền kết bình đẳng người dị tính, cần có lộ trình phù hợp, vừa tạo bước đệm chuyển biến tâm lý xã hội, vừa đáp ứng nguyện vọng người đồng tính, quan trọng có quy định làm sở pháp lý để giải khó khăn, vướng mắc mặt pháp luật trình sống chung họ Cụ thể, pháp luật nên cho phép cặp đơi đồng tính cơng khai việc chung sống hình thức kết đơi có đăng ký có thỏa thuận việc chung sống hay gọi “kết hợp dân sự” Với hình thức này, Nhà nước thể công nhận quyền chung sống cơng khai người đồng tính, khiến họ nhận thấy mình, cộng đồng LGBT, với đặc thù xu hướng tính dục, Nhà nước quan tâm, không bị bỏ qua Mặt khác qua việc chung sống có đăng ký, Nhà nước thực việc kiểm soát, nắm bắt thực trạng sống người LGBT, tránh tùy tiện quan hệ người này, góp phần ngăn chặn nguy lây nhiễm bện truyền nhiễm Do đó, tác giả đề xuất: ● Bổ sung quy định BODS 2005 quyền nhân thân cá nhân hôn nhân gia đình điều khoản: “Trường hợp hai cá nhân sống chung vợ chồng không vi phạm điều cấm Luật nhân gia đình có đăng ký với quan có thẩm quyền quyền, nghĩa vụ họ xác định theo Luật hôn nhân gia đình theo thỏa thuận việc chung sống có ● Bổ sung Luật HN&GĐ quy định việc cho phép cặp đơi đồng tính chung sống có đăng ký, bao gồm nội dung cụ thể sau: - Điều kiện để cặp đơi đồng tính chung sống có đăng ký: tương tự điều kiện kết hôn quy định Điều luật - Hình thức cơng nhận: quan đăng ký kết hôn công nhận thông qua việc cấp giấy chứng nhận kết đơi có đăng ký ghi vào sổ hộ tịch để theo dõi - Quyền nghĩa vụ bên chung sống: + Chung thủy, đăng ký chung sống với người khoảng thời gian định, nghĩa vụ chăm sóc, giúp đỡ lẫn nhau; + Có quyền đại diện đương nhiên giám hộ cho trước pháp luật; + Các quyền nghĩa vụ bên thứ ba thời gian chung sống, quyền nghĩa vụ tài sản tương tự vợ chồng dị tính; + Có thể nhận ni chung, quyền nghĩa vụ nuôi cặp đôi tuân theo quy định Luật HN&GĐ; + Cặp đơi đồng tính tạm thời bị hạn chế số quyền như: không áp dụng kỹ thuật hỗ trợ sinh sản với tư cách vợ chồng, trừ trường hợp người nữ đồng tính thực kỹ thuật sinh sản với tư cách người độc thân, đứa sinh riêng họ… ● Sửa đổi khoản Điều Luật nuôi nuôi năm 2010 từ “Một người làm nuôi người độc thân hai người vợ chồng” thành “Một người làm nuôi người độc thân hai người vợ chồng hay cặp đơi đồng tính sống chung có đăng ký” ● Sửa đổi Luật Phòng, chống bạo lực gia đình theo hướng mở rộng hành vi bạo lực gia đình áp dụng khơng cho trường hợp nam nữ sống chung vợ chồng mà bao gồm trường hợp người giới tính sống chung vợ chồng để bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp cá nhân tình trạng nhân họ 3.2 Nhóm kiến nghị thực thi pháp luật Qua phân tích suốt luận văn này, quan niệm xã hội đóng vai trò khơng nhỏ vấn đề đảm bảo quyền nhân thân nhóm LGBT Những vấn đề mà nhóm LGBT gặp phải phần lớn xuất phát từ kỳ thị, chống đối cá nhân khác xã hội, khiến họ hưởng quyền nhân thân cách đương nhiên, trọn vẹn Ngay vướng mắc pháp lý xuất phát từ quan niệm có phần khắt khe nhóm LGBT khiến nhà làm luật không dám mạnh dạn việc thừa nhận quyền nhân thân nhóm này, phương án lựa chọn thời gian dài vừa qua “làm lơ” Do đó, với biện pháp pháp lý nhằm bảo vệ, đảm bảo việc thực quyền nhóm LGBT nhà nước cần tiến hành song song nhiều biện pháp khác mang tính xã hội nhằm thay đổi hình ảnh, hiểu biết nhóm LGBT xã hội - Tăng cường hợp tác quan liên quan Các vấn đề nhóm LGBT vốn phức tạp chuẩn bị hiểu biết nhóm LGBT chưa hồn tồn sâu sát Do đó, cần có phối hợp chặt chẽ quan nhà nước có thẩm quyền tổ chức xã hội, chuyên gia việc hoạch định, tổ chức thi hành sách pháp luật nhóm LGBT - Tạo điều kiện hoạt động cho tổ chức xã hội nhóm LGBT Các tổ chức xã hội nhóm LGBT thường nơi tập trung, tìm đến người thuộc nhóm LGBT để giao lưu, bảo vệ lẫn Các tổ chức nơi tập trung thể vướng mắc, tâm tư, nguyện vọng LGBT, nguồn thu thập số liệu thực tế đáng tin cậy Bên cạnh đó, nhà nước cần tạo điều kiện cho tổ chức khác iSEE, ISC… thực nghiên cứu nhóm LGBT cách có bản, khoa học để có nhìn nhận, đánh giá xác nhóm người phức tạp này, phục vụ cho trình điều chỉnh pháp luật nhóm LGBT - Thực cơng tác tun truyền, phổ biến kiến thức nhóm LGBT Sự kỳ thị xã hội có phần khơng nhỏ bắt nguồn từ hiểu biết sai lệch chất nhóm LGBT Do đó, cần có lồng ghép kiến thức khoa học nhóm LGBT vào chương trình giáo dục cộng đồng giới tính, nỗ lực tích cực tuyên truyền phổ biến kiến thức đắn nhóm LGBT xã hội Đặc biệt, cán thực sách pháp luật nhóm LGBT, việc đào tạo kiến thức nhóm LGBT điều cần thiết, hiểu đối tượng tương tác, họ thực thực tốt chức trách Ở khía cạnh khác, việc tun truyền kiến thức phải thực nhóm LGBT để họ hiểu thân mình, tránh khỏi tâm lý hoang mang, sợ hãi biết dạng giới hay xu hướng tính dục khác biệt mình, đồng thời hướng dẫn họ có lối sống lành mạnh biết cách bảo vệ thân người xung quanh - Kiểm sốt việc tuyên truyền, đưa tin phương tiện truyền thông Cần có quy định cấm phương tiện thơng tin đại chúng dùng từ ngữ phản cảm cộng đồng người đồng tính có viết miệt thị người đồng tính, nên tìm hiểu đưa tin để thân người viết dân chúng hiểu biết người đồng tính KẾT LUẬN CHƯƠNG Nhìn chung, việc thay đổi pháp lý lẫn quan niệm xã hội nhóm LGBT trình lâu dài, Việt Nam, trình có bước đầu tiên, chưa thể cho kết luận thuyết phục người có quan điểm phản đối hay nghi ngờ tính khả thi tính hợp lý Tuy vậy, cần phải khẳng định thay đổi điều hồn tồn có sở lý luận thực tiễn, điều cần thiết để đảm bảo quyền lợi cho nhóm LGBT, góp phần hồn thiện chế bảo hộ quyền người nói chung Việt Nam KẾT LUẬN Nhóm LGBT nhóm cá nhân có xu hướng tính dục đồng tính dạng giới khác biệt với giới tính sinh học, bao gồm người đồng tính (nam nữ), người song tính người chuyển giới Với phát triển khoa học kỹ thuật khoa học xã hội đại, xu hướng tính dục đồng tính dạng giới khác biệt với giới tính sinh học dần xem điều bình thường, tự nhiên thực xã hội loài người, yếu tố góp phần tạo nên đa dạng văn hoá nhân loại dựa xu hướng tình dục dạng giới Cùng với việc thừa nhận tồn nhóm LGBT, quốc gia giới có nhiều động thái tích cực việc bảo đảm quyền nói chung quyền nhân thân nói riêng cá nhân thuộc nhóm Tại Việt Nam, nhóm LGBT hưởng hầu hết quyền nhân thân quy định Bộ luật dân Tuy nhiên, điều khơng thể pháp luật quyền nhân thân nhóm LGBT hồn thiện Ngược lại, nói lên thực tế đáng buồn nhóm LGBT pháp luật Việt Nam người vơ hình Qua phân tích nội dung quyền nhân thân thực tiễn áp dụng nhóm LGBT, tác giả nhận thấy, quyền nhân thân nhóm LGBT bị cản trở nhiều từ phía xã hội từ quy định pháp luật Xã hội tâm lý kỳ thị nặng nề nhóm LGBT pháp luật chưa thể ghi nhận quy phạm điều chỉnh thực tế phát sinh nhóm Điều khiến cho quyền lợi cá nhân thuộc nhóm LGBT người liên quan không thực bảo đảm Xác định nhân tố cản trở chủ yếu quyền nhân thân nhóm LGBT, luận văn đưa số giải pháp hoàn thiện quy định pháp luật thực thi pháp luật quyền nhân thân nhóm Trong đó, giải pháp hồn thiện pháp luật chủ yếu xoay quanh hai vấn đề nóng nhu cầu cơng nhận nhóm LGBT thừa nhận chuyển giới giấy tờ người chuyển giới đề chế độ sống chung có đăng ký cặp đơi đồng tính Mặc dù đề xuất chưa thể giải hết vấn đề pháp lý liên quan đến quyền nhân thân nhóm LGBT, chí chứa điều kiện hạn chế nhóm này, theo quan điểm tác giả, giải pháp phù hợp điều kiện Việt Nam, bước trình lâu dài để ghi nhận quyền nhân thân nhóm LGBT cải thiện nhìn xã hội họ DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Bộ luật dân năm 2015; Bộ luật dân năm 2005; Bộ luật dân năm 1995; Bộ luật hình năm 1999; Bộ luật lao động năm 2012; Công ước quốc tế quyền dân trị năm 1966; Công ước quốc tế quyền kinh tế, xã hội văn hóa năm 1966; Hiến chương Liên hợp quốc; Luật hộ tịch năm 2014; 10.Luật nhân gia đình năm 2014; 11.Luật ni nuôi năm 2010; 12.Nghị định số 88/NĐ-CP xác định lại giới tính áp dụng tổ chức, cá nhân nước tổ chức, cá nhân nước Việt Nam; 13.Nghị định số 10/2015/NĐ-CP ngày 28/01/2015 Quy định sinh kỹ thuật thụ tinh ống nghiệm điều kiện mang thai hộ mục đích nhân tạo; 14.Tun ngơn quốc tế nhân quyền năm 1948; 15.Học viện Tư pháp, Giáo trình luật dân sự, Nxb Công an Nhân dân, 2007; 16.Khoa Luật – Đại học Quốc gia Hà Nội, Giáo trình Luật Dân Việt Nam (Phần chung), Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội, 2002; 17.Trường Đại học Luật Hà Nội, Giáo trình Luật Dân Việt Nam- Tập 1, Nxb.CAND, Hà Nội, 2009; 18.Lê Đình Nghị (2004), Một số vấn đề quyền nhân thân , Tạp chí dân chủ pháp luật (7(148)); 19.Lương Thế Huy, Một số vấn đề nhân thân Bộ luật dân liên quan đến người chuyển giới, Kỷ yếu tọa đàm “Chế định quyền nhân thân Dự thảo Bộ luật dân sửa đổi” ngày 17/3/2015; 20.PGS TS Ngơ Huy Cương, Tính hệ thống qui định quyền nhân thân dự thảo luật dân sửa đổi, Kỷ yếu tọa đàm “Chế định quyền nhân thân Dự thảo Bộ luật dân sửa đổi” ngày 17/3/2015; 21.Ngô Thị Thanh Thúy (2014), Kết hôn đồng giới theo pháp luật số quốc gia, Luận án thạc sỹ, Khoa Luật – Đại học quốc gia Hà Nội; 22.Nguyễn Thị Minh Tâm (2013), Quyền người đồng tính – Lý luận thực tiễn, Luận văn thạc sỹ luật học, Khoa luật – Đại học quốc gia Hà Nội; 23.Nguyễn Thị Lan (Chủ nhiệm đề tài), Quyền nhóm LGBT – Một số vấn đề lý luận thực tiễn, Đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường, Trường Đại học luật Hà Nội,: 24.Phạm Thu Hoa, Đồng Thị Yến, Định kiến, kỳ thị phân biệt đối xử người đồng tính chuyển giới Việt Nam, Tạp chí khoa học ĐHQGHN, Tập 31, số (2015); 25.Chuyên đề thông tin Hôn nhân đồng giới: “Kinh nghiệm số nước thực tế Việt Nam” – Viện Nghiên cứu lập pháp (phục vụ kỳ họp thứ Quốc hội khóa XIII; 26.iSEE - Có nước hợp pháp hóa chuyển đổi giới tính; 27.iSEE, Báo cáo tình hình quyền người người đồng tính, song tính chuyển giới (LGBT) Việt Nam – Hướng đến phiên thứ 18 kiểm điểm định kỳ toàn cầu Liên hợp quốc Việt Nam (tháng 1-2 năm 2014), Báo cáo gửi lên Cao ủy Nhân quyền Liên Hiệp Quốc 28.Là người đồng tính, song tính, chuyển giới (LGBT) châu Á – Báo cáo quốc gia Việt Nam – Tr 11, 12 29.Trung tâm Sáng kiến Sức khoẻ Dân số (CCIHP), Những câu chuyện chưa kể, NXB từ điển bách khoa, 2013 30.Từ điển giải thích thuật ngữ luật trường Đại học Luật Hà Nội; Các trang web: 31 https://vi.wikipedia.org/wiki/Thi%C3%AAn_h%C6%B0%E1%BB%9Bng_t %C3%ACnh_d%E1%BB%A5c 32.http://gendergalaxy.weebly.com/gi7898i 272a-d7840ng-tiacutenhd7908c/gioi-tinh-sinh-hoc-ban-dang-gioi-xu-huong-tinh-duc-the-hien-gioi 33.http://www.6sac.com/2012/06/song-tinh-trong-gioi-cua-ong-tinh-va-di.html 34.https://hongtquang.wordpress.com/2014/03/21/nguoi-chuyen-gioi-va-phapluat-the-gioi-ve-nguoi-chuyen-gioi/ 35 https://vi.wikipedia.org/wiki/LGBT_%E1%BB%9F_Vi%E1%BB%87t_Na m 36.https://www.government.nl/documents/regulations/2012/10/18/theconstitution-of-the-kingdom-of-the-netherlands-2008 37.http://www.dutchcivillaw.com/civilcodebook01.htm 38.https://en.wikipedia.org/wiki/Same-sex_marriage_in_the_Netherlands 39.http://www.justice.gov.za/legislation/constitution/SAConstitution-webeng.pdf 40.http://www.saflii.org/za/legis/consol_act/cua2006139/ 41.https://en.wikipedia.org/wiki/Same-sex_marriage_in_South_Africa 42.https://en.wikipedia.org/wiki/Same-sex_marriage_in_France 43.http://isee.org.vn/Content/Home/Library/438/nhung-hinh-thuc-chung-songgiua-nguoi-cung-gioi-tren-the-gioi pdf 44.https://hongtquang.wordpress.com 45 https://vi.wikipedia.org/wiki/LGBT#Li.C3.AAn_Hi.E1.BB.87p_qu.E1.BB.9 1c_v.C3.A0_quy.E1.BB.81n_LGBT 46.http://saostar.vn/doi-song/danh-dap-de-het-dong-tinh-578030.html 47.http://luatdaiviet.vn/xem-tin-tuc/hiep-dam-nguoi-chuyen-doi-gioi-tinh-co-bitoi 48.Hiểu Minh - Tri thức đồng tính chật vật tìm việc làm http://vietnamnet.vn/vn/doi-song/87676/tri-thuc-dong-tinh-chat-vat-timviec-lam.html 49.https://prezi.com/yb_fydnsetfu/ihanh-vi-ac-trung-cua-nhom-nguoi-lgbt/ 50.Phan Vũ Tuấn - Quyền chuyển đổi giới tính thực http://www.sggp.org.vn/nhipcaubandoc/2015/11/404216/ ... đề tài Một số vấn đề quyền nhân thân liên quan đến nhóm LGBT theo pháp luật dân Việt Nam , với mong muốn đưa góc nhìn cụ thể nhóm LGBT số vấn đề pháp lý liên quan đến quyền nhân thân nhóm Tình... TƯ PHÁP TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI BÙI THỊ HẰNG MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ QUYỀN NHÂN THÂN LIÊN QUAN ĐẾN NHÓM LGBT TRONG PHÁP LUẬT DÂN SỰ VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SỸ LUẬT HỌC Chuyên ngành Mã số : Luật dân. .. nhóm LGBT hay loại nhóm LGBT, sâu vào vấn đề pháp luật quốc tế, đề cập đến vấn đề nhỏ lẻ mang tính thời số quyền nhóm LGBT, chưa có tác phẩm đề cập cách tập trung đến vấn đề quyền nhân thân nhóm
- Xem thêm -

Xem thêm: Một số vấn đề về quyên nhân thân liên quan đến nhóm LGBT trong pháp luật dân sự việt nam, Một số vấn đề về quyên nhân thân liên quan đến nhóm LGBT trong pháp luật dân sự việt nam

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay