Thứ tự của tính từ chỉ chất lượng trong tiếng anh

4 9 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/01/2019, 11:46

Thứ tự của tính từ chỉ chất lượng trong tiếng Anh Trang trước Trang sau Tính từ là từ chỉ tính chất, mức độ, phạm vi, … của người hoặc sự vật. Tính từ được sử dụng để bổ nghĩa cho Danh từ hoặc Đại từ. Tính từ được sử dụng để miêu tả các đặc tính của sự vật, hiện tượng mà Danh từ hoặc Đại từ đó đại diện.Thứ tự của tính từ chỉ chất lượng trong tiếng AnhKhi sử dụng nhiều tính từ chỉ chất lượng để bổ nghĩa cho một danh từ nào đó, bạn có thể đặt các tính từ này theo vị trí sau:Tính từ chỉ kích cỡ (ngoại trừ tính từ little bạn tham khảo phần tính từ little ở dưới)Tính từ miêu tả chung (ngoại trừ các tính từ miêu tả cảm xúc)Tính từ chỉ tuổi và tính từ littleTính từ chỉ hình dạngTính từ chỉ màu sắcTính từ chỉ chất liệuTính từ chỉ nguồn gốcTính từ chỉ mục đích: Đây là các danh động từ được sử dụng để cấu thành các danh từ ghép. Ví dụ: walking stick, riding bootsVí dụ a long sharp knife a small round bath new hexagonal coins blue velvet curtains an old plastic bucket an elegant French dockCác tính từ miêu tả cảm xúc có thể đứng trước các tính từ miêu tả về vật chất, bao gồm cả dark, fair, pale, nhưng đứng trước các tính từ chỉ màu sắc: a small suspicious official a long patient queue a pale anxious girl a kindly black doctor an inquisitive brown dog Tính từ little, old và young trong tiếng AnhCác tính từ little, old và young được sử dụng khá thường xuyên, không phải để cung cấp thông tin mà là để làm một phần của danh từ ghép có cấu trúc tính từ + danh từ. Các tính từ này thường được đặt ngay cạnh danh từ mà chúng bổ nghĩa: Your nephew is a nice little boy. That young man drives too fast.Bạn có thể sử dụng cấu trúc little + old + danh từ (ví dụ: a little old lady) nhưng KHÔNG thể sử dụng cấu trúc little + young.Khi được sử dụng để cung cấp thông tin, các tính từ old và young đóng vai trò làm tính từ chỉ tuổi tác và xuất hiện tại vị trí của loại tính từ này. a young coloured man an old Welsh harpCác tính từ chỉ phẩm tínhcảm xúc con người có thể đặt trước hoặc theo sau hai tính từ youngold: (1)a young ambitious man(2)an ambitious young manTính từ young trong ví dụ (1) có trọng âm mạnh hơn trong ví dụ (2). Do đó, nếu bạn muốn nhấn mạnh vấn đề tuổi tác của ai đó, bạn nên sử dụng ví dụ (1).Tính từ little có thể được sử dụng tương tự trong vị trí của tính từ chỉ tuổi tác: a handy little calculator an expensive little hotel a little sandy beach a little grey foalNhưng nếu bạn muốn nhấn mạnh vấn đề kích cỡ thì bạn nên sử dụng small để thay cho little.Tính từ fine, lovely, nice và beautiful trong tiếng AnhCác tính từ fine, lovely, nice và beautiful khi đặt trước các tính từ chỉ kích cỡ, hình dáng thường diễn tả sự đồng ýưa thích của người nói về kích cỡ của vật đang miêu tả.Nếu chúng ta nói: a beautiful big room, a lowly warm house, nicefine thick steaks tức là chúng ta ngụ ý rằng chúng ta thích căn phòng lớn đó, ngôi nhà ấm áp đó, …Các tính từ fine, lovely và nice có thể được sử dụng tương tự như các tính từ khác: fine strong coffee a lovely quiet beach a nice dry dayKhi đóng vai trò làm vị ngữ trong câu, các cặp tính từ này được liên kết bởi liên từ and: The coffee was fine and strong. The day was nice and dry. Tính từ pretty trong tiếng AnhKhi tính từ pretty được theo sau bởi tính từ khác mà giữa chúng không có dấu phảy thì khi đó pretty là một trạng từ chỉ mức độ và mang nghĩa là veryquite. Shes a pretty tall girl có nghĩa tương đương She is quitevery talNhưng cách diễn đạt a pretty, tall girl hoặc một cách khác thường sử dụng hơn: a tall, pretty girl mang nghĩa là a girl who is both tall and pretty một cô gái vừa cao vừa xinh xắnCác loạt bài khác:Tính từ: Định nghĩa Phân loạiVị trí của Tính từThứ tự tính từ chỉ chất lượngCách cấu thành dạng so sánh của Tính từSo sánh bằng, so sánh không bằng, so sánh hơn, so sánh nhấtthanas + đại từ + trợ động từMạo từ THE + tính từTính từ + ONEONES và Tính từ làm Đại từCách sử dụng many muchMột số cấu trúc tính từ + động từ nguyên thểTính từ + động từ nguyên thểmệnh đề thatgiới từ Follow https:www.facebook.comhoc.cung.vietjack để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về ngữ pháp tiếng Anh, luyện thi TOEIC, Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile.... mới nhất của chúng tôi. Trang trước Trang sau Thứ tự tính từ chất lượng tiếng Anh Trang trước Trang sau Tính từ từ tính chất, mức độ, phạm vi, … người vật Tính từ sử dụng để bổ nghĩa cho Danh từ Đại từ Tính từ sử dụng để miêu tả đặc tính vật, tượng mà Danh từ Đại từ đại diện Thứ tự tính từ chất lượng tiếng Anh Khi sử dụng nhiều tính từ chất lượng để bổ nghĩa cho danh từ đó, bạn đặt tính từ theo vị trí sau: • Tính từ kích cỡ (ngoại trừ tính từ little bạn tham khảo phần tính từ little dưới) • Tính từ miêu tả chung (ngoại trừ tính từ miêu tả cảm xúc) • Tính từ tuổi tính từ little • Tính từ hình dạng • Tính từ màu sắc • Tính từ chất liệu • Tính từ nguồn gốc • Tính từ mục đích: Đây danh động từ sử dụng để cấu thành danh từ ghép Ví dụ: walking stick, riding boots Ví dụ a long sharp knife a small round bath new hexagonal coins blue velvet curtains an old plastic bucket an elegant French dock Các tính từ miêu tả cảm xúc đứng trước tính từ miêu tả vật chất, bao gồm dark, fair, pale, đứng trước tính từ màu sắc: a small suspicious official a long patient queue a pale anxious girl a kindly black doctor an inquisitive brown dog Tính từ little, old young tiếng Anh Các tính từ little, old young sử dụng thường xuyên, để cung cấp thông tin mà để làm phần danh từ ghép có cấu trúc tính từ + danh từ Các tính từ thường đặt cạnh danh từ mà chúng bổ nghĩa: Your nephew is a nice little boy That young man drives too fast Bạn sử dụng cấu trúc little + old + danh từ (ví dụ: a little old lady) KHÔNG thể sử dụng cấu trúc little + young Khi sử dụng để cung cấp thông tin, tính từ old young đóng vai trò làm tính từ tuổi tác xuất vị trí loại tính từ a young coloured man an old Welsh harp Các tính từ phẩm tính/cảm xúc người đặt trước theo sau hai tính từyoung/old: (1) a young ambitious man (2) an ambitious young man Tính từ young ví dụ (1) có trọng âm mạnh ví dụ (2) Do đó, bạn muốn nhấn mạnh vấn đề tuổi tác đó, bạn nên sử dụng ví dụ (1) Tính từ little sử dụng tương tự vị trí tính từ tuổi tác: a handy little calculator an expensive little hotel a little sandy beach a little grey foal Nhưng bạn muốn nhấn mạnh vấn đề kích cỡ bạn nên sử dụng small để thay cho little Tính từ fine, lovely, nice beautiful tiếng Anh Các tính từ fine, lovely, nice beautiful đặt trước tính từ kích cỡ, hình dáng thường diễn tả đồng ý/ưa thích người nói kích cỡ vật miêu tả Nếu nói: a beautiful big room, a lowly warm house, nice/fine thick steaks tức ngụ ý thích phòng lớn đó, ngơi nhà ấm áp đó, … Các tính từ fine, lovely nice sử dụng tương tự tính từ khác: fine strong coffee a lovely quiet beach a nice dry day Khi đóng vai trò làm vị ngữ câu, cặp tính từ liên kết liên từ and: The coffee was fine and strong The day was nice and dry Tính từ pretty tiếng Anh Khi tính từ pretty theo sau tính từ khác mà chúng khơng có dấu phảy pretty trạng từ mức độ mang nghĩa very/quite She's a pretty tall girl có nghĩa tương đương She is quite/very tal Nhưng cách diễn đạt a pretty, tall girl cách khác thường sử dụng hơn: a tall, pretty girl mang nghĩa a girl who is both tall and pretty cô gái vừa cao vừa xinh xắn Các loạt khác: • Tính từ: Định nghĩa & Phân loại • Vị trí Tính từThứ tự tính từ chất lượng • Cách cấu thành dạng so sánh Tính từ • So sánh bằng, so sánh khơng bằng, so sánh hơn, so sánh • than/as + đại từ + trợ động từ • Mạo từ THE + tính từTính từ + ONE/ONES Tính từ làm Đại từ • Cách sử dụng many & much • Một số cấu trúc tính từ + động từ nguyên thể • Tính từ + động từ ngun thể/mệnh đề that/giới từ Follow https://www.facebook.com/hoc.cung.vietjack/ để tiếp tục theo dõi loạt ngữ pháp tiếng Anh, luyện thi TOEIC, Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile Trang trước Trang sau ... động từ • Mạo từ THE + tính từ • Tính từ + ONE/ONES Tính từ làm Đại từ • Cách sử dụng many & much • Một số cấu trúc tính từ + động từ ngun thể • Tính từ + động từ ngun thể/mệnh đề that/giới từ. .. brown dog Tính từ little, old young tiếng Anh Các tính từ little, old young sử dụng thường xuyên, để cung cấp thông tin mà để làm phần danh từ ghép có cấu trúc tính từ + danh từ Các tính từ thường... • Tính từ: Định nghĩa & Phân loại • Vị trí Tính từ • Thứ tự tính từ chất lượng • Cách cấu thành dạng so sánh Tính từ • So sánh bằng, so sánh khơng bằng, so sánh hơn, so sánh • than/as + đại từ
- Xem thêm -

Xem thêm: Thứ tự của tính từ chỉ chất lượng trong tiếng anh, Thứ tự của tính từ chỉ chất lượng trong tiếng anh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay