Động từ giới từ trong tiếng anh phần 5

4 12 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/01/2019, 11:43

Động từ + giới từ trong tiếng Anh (Phần 5) Trang trước Trang sau A. Động từ + IN trong tiếng Anhbelieve IN...: Do you believe in God? (= do you believe that God exist?)Bạn có tin vào Thượng đế không? (= Bạn có tin rằng Thượng đế tồn tại không?) I believe in saying what I think? (= I believe it is right to say what I think)Tôi tin tưởng khi nói những gì mình nghĩ. (= tôi tin rằng là đúng đắn khi nói những điều mình nghĩ)Nhưng believe something = tin rằng điều đó là đúng; believe somebody = tin rằng điều họ nói là đúng.specialise IN...: Helen is a lawyer. She specialises in company law.Helen là luật sư. Cô ấy chuyên về luật công ty.succeed IN...: I hope you succeed in finding the job you want.Tôi hy vọng bạn tìm được công việc mong muốn. B. Động từ + INTO trong tiếng Anhbreak INTO...: Our house was broken into a few days ago but nothing was stolen.Cách đây vài ngày nhà tôi đã bị đột nhập nhưng không mất mát gì.crash drive bump run INTO...: He lost control of the car and crashed into a wall.Ông ta không điều khiển nổi chiếc xe nữa và đâm sầm vào một bức tường.divide cut split something INTO (two or more parts) — Chia, cắt cái gì đó thành 2 phần hay nhiều phần: The book is divided into three parts.Quyển sách được chia thành 3 phần. Cut the meat into small parts before frying it.Hãy cắt thịt ra thành các miếng nhỏ trước khi rán.translate (a book ...) FROM one language INTO another George Orwells book have been translated into many languages.Cuốn sách của Goerge Orwell đã được dịch ra nhiều thứ tiếng.C. Động từ + WITH trong tiếng Anhcollide WITH...: There was an accident this morning. A bus collided with a car. (NHƯNG crashed into)Có một tai nạn sáng nay. Một chiếc xe buýt đụng phải một chiếc xe hơi.fill something WITH... (NHƯNG full of): Take this saucepan and fill it with water.Hãy cầm lấy cái chảo này và đổ nước vào.provide supply somebody WITH...: The school provides all its students with books.Trường học cung cấp sách cho tất cả học sinh. D. Động từ + WITH trong tiếng Anhhappen TO...: What happened to that gold watch you used to have? (= where is it now?)Chuyện gì đã xảy ra với chiếc đồng hồ vàng mà bạn thường đeo vậy? (= nó đâu rồi?)prefer one thingperson TO another: I prefer tea to coffee.Tôi thích trà hơn cà phê.E. Động từ + ON trong tiếng Anhconcentrate ON...: Dont look out of the window. Concentrate on your work.Đừng nhìn ra ngoài cửa sổ. Hãy tập trung vào việc của anh đi.insist ON...: I wanted to go alone but they insisted on coming with me.Tôi muốn đi một mình nhưng họ đã nài nỉ xin đi cùng tôi.spend (money) ON...: How much money do you spend on food each week?Bạn tốn bao nhiêu tiền thức ăn mỗi tuần.Bài tập Động từ + giới từĐể làm bài tập Động từ + giới từ, mời bạn click chuột vào chương: Bài tập Động từ + giới từ.Các loạt bài khác:Giới từ atonin (thời gian)Phân biệt on time và in time; at the end và in the endGiới từ inaton (nơi chốn) IGiới từ inaton (nơi chốn) IIGiới từ inaton (nơi chốn) IIIGiới từ toatinintoCách sử dụng khác của oninatGiới từ byDanh từ + giới từTính từ + giới từ (I)Tính từ + giới từ (II)Động từ + giới từ (I)Động từ + giới từ (II)Động từ + giới từ (III)Động từ + giới từ (IV)Động từ + giới từ (V)Cụm động từ (Phrasal Verb)Tính từ: Định nghĩa Phân loạiVị trí của Tính từThứ tự tính từ chỉ chất lượng Động từ giới từ tiếng Anh Phần 5) Trang trước Trang sau A Động từ + IN tiếng Anh • believe IN : • • - Do you believe in God? (= you believe that God exist?) • Bạn có tin vào Thượng đế khơng? (= Bạn có tin Thượng đế tồn khơng?) • • - I believe in saying what I think? • (= I believe it is right to say what I think) • Tơi tin tưởng nói nghĩ (= tơi tin đắn nói điều nghĩ) Nhưng "believe something" = tin điều đúng; "believe somebody" = tin điều họ nói • specialise IN : • • - Helen is a lawyer She specialises in company law Helen luật sư Cô chuyên luật công ty • succeed IN : • • - I hope you succeed in finding the job you want Tôi hy vọng bạn tìm cơng việc mong muốn B Động từ + INTO tiếng Anh • • break INTO : • - Our house was broken into a few days ago but nothing was stolen Cách vài ngày nhà tơi bị đột nhập khơng mát • crash / drive / bump / run INTO : • • - He lost control of the car and crashed into a wall Ơng ta khơng điều khiển xe đâm sầm vào tường • divide / cut / split something INTO (two or more parts) — Chia, cắt thành phần hay nhiều phần: • • - The book is divided into three parts • Quyển sách chia thành phần • • - Cut the meat into small parts before frying it Hãy cắt thịt thành miếng nhỏ trước rán • translate (a book ) FROM one language INTO another • • - George Orwell's book have been translated into many languages Cuốn sách Goerge Orwell dịch nhiều thứ tiếng C Động từ + WITH tiếng Anh • collide WITH : • • - There was an accident this morning A bus collided with a car • (NHƯNG crashed into) Có tai nạn sáng Một xe buýt đụng phải xe • fill something WITH (NHƯNG full of): • • - Take this saucepan and fill it with water Hãy cầm lấy chảo đổ nước vào • provide / supply somebody WITH : • • - The school provides all its students with books Trường học cung cấp sách cho tất học sinh D Động từ + WITH tiếng Anh • happen TO : • • - What happened to that gold watch you used to have? • (= where is it now?) • Chuyện xảy với đồng hồ vàng mà bạn thường đeo vậy? (= đâu rồi?) • prefer one thing/person TO another: • • - I prefer tea to coffee Tơi thích trà cà phê E Động từ + ON tiếng Anh • concentrate ON : • • - Don't look out of the window Concentrate on your work Đừng nhìn ngồi cửa sổ Hãy tập trung vào việc anh • insist ON : • • - I wanted to go alone but they insisted on coming with me Tơi muốn họ nài nỉ xin tơi • spend (money) ON : • • - How much money you spend on food each week? Bạn tốn tiền thức ăn tuần Bài tập Động từ + giới từ Để làm tập Động từ + giới từ, mời bạn click chuột vào chương: Bài tập Động từ + giới từ Các loạt khác: • Giới từ at/on/in (thời gian) • Phân biệt on time in time; at the end in the end • Giới từ in/at/on (nơi chốn) - I • Giới từ in/at/on (nơi chốn) - II • Giới từ in/at/on (nơi chốn) - III • Giới từ to/at/in/into • Cách sử dụng khác on/in/at • Giới từ by • Danh từ + giới từ • Tính từ + giới từ (I) • Tính từ + giới từ (II) • Động từ + giới từ (I) • Động từ + giới từ (II) • Động từ + giới từ (III) • Động từ + giới từ (IV) • Động từ + giới từ (V) • Cụm động từ (Phrasal Verb) • Tính từ: Định nghĩa & Phân loại • Vị trí Tính từ • Thứ tự tính từ chất lượng ... • Tính từ + giới từ (I) • Tính từ + giới từ (II) • Động từ + giới từ (I) • Động từ + giới từ (II) • Động từ + giới từ (III) • Động từ + giới từ (IV) • Động từ + giới từ (V) • Cụm động từ (Phrasal... • Giới từ in/at/on (nơi chốn) - I • Giới từ in/at/on (nơi chốn) - II • Giới từ in/at/on (nơi chốn) - III • Giới từ to/at/in/into • Cách sử dụng khác on/in/at • Giới từ by • Danh từ + giới từ. .. Bạn tốn tiền thức ăn tuần Bài tập Động từ + giới từ Để làm tập Động từ + giới từ, mời bạn click chuột vào chương: Bài tập Động từ + giới từ Các loạt khác: • Giới từ at/on/in (thời gian) • Phân biệt
- Xem thêm -

Xem thêm: Động từ giới từ trong tiếng anh phần 5, Động từ giới từ trong tiếng anh phần 5

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay