Động từ giới từ trong tiếng anh phần 4

4 13 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/01/2019, 11:43

Động từ + giới từ trong tiếng Anh (Phần 4) Trang trước Trang sau A. Động từ + OF trong tiếng Anhaccuse suspect somebody OF...: Sue accused me of being selfish.Sue đã buộc tội tôi là ích kỷ. Three students were suspected of cheating in the examination.Ba sinh viên đã bị nghi ngờ gian lận trong kỳ thi.approve OF...: His parents dont approve of what he does, but they cant stop him.Cha mẹ anh ấy không tán thành việc anh ấy làm, nhưng họ không thể ngăn được anh ấy.die OF (an illness = một căn bệnh)...: What did he die of? A heart attack.Ông ta chết vì sao vậy? Vì một cơn đau tim.consist OF...: We had an enormous meal. It consisted of seven courses.Chúng tôi đã ăn một bữa thịnh soạn. Tất cả có 7 món. B. Động từ + FOR trong tiếng Anhpay (somebody) FOR...: I didnt have enough money to pay (the waiter) for the meal. (không nói pay the meal)Tôi đã không đủ tiền để thanh toán cho bữa ăn.Nhưng pay a bill a fine a tax a fare rent a sum of money ... (không có giới từ): I didnt have enough money to pay my telephone bill.Tôi đã không đủ tiền thanh toán hóa đơn tiền điện thoại.thank forgive somebody FOR...: Ill be forgive them for what they did.Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho những gì họ đã làm.apologise (to somebody) FOR...: When I realised I was wrong, I apologised (to them) for my mistake.Khi nhận ra rằng mình sai, tôi đã xin lỗi họ về sai lầm của tôi.blame somebodysomething FOR...: Everybody blamed me for the accident.Mọi người buộc tội tôi về vụ tai nạn.Bạn cũng có thể nói: somebody is to blame for... Everybody said that I was to blame for the accident.Mọi người đã nói rằng tôi chịu trách nhiệm về vụ tai nạn.blame something ON...: Everybody blamed the accident on me.Mọi người quy trách nhiệm về vụ tai nạn cho tôi.C. Động từ + FROM trong tiếng Anhsuffer FROM (an illness, ...): The number of people suffering from heart disease has increased.Số người bị bệnh tim đã tăng lên.protect somebodysomething FROM (hoặc AGAINST)...: Sun oil can protect the skin from the sun. (hoặc ...against the sun.)Kem chống nắng có thể bảo vệ da dưới ánh nắng mặt trời. D. Động từ + ON trong tiếng Anhdepend ON... rely ON...: What time will you arrive? I dont know. It depends on the traffic.Mấy giờ bạn sẽ tới? Tôi không biết. Còn tùy thuộc vào giao thông. You can rely on Jill. She always keeps her promises.Bạn có thể tin tưởng Jill. Cô ấy luôn giữ lời hứa của mình.Bạn có thể sử dung depend + whenwherehow ... đi cùng với giới từ on hoặc không: Are you going to buy it? It depends how much it is. (hoặc depends on how much)Bạn sẽ mua cái đó chứ? Còn tùy xem nó giá bao nhiêu.live ON (moneyfood): Georges salary is very low. It isnt enough to live on.Lương của George rất thấp. Đồng lương đó không đủ để sống.congratulate (someone) ON... compliment (somebody) ON...: I congratulated her on her success in the exam.Tôi chúc mừng cô ấy về kết quả kỳ thi.Bài tập Động từ + giới từĐể làm bài tập Động từ + giới từ, mời bạn click chuột vào chương: Bài tập Động từ + giới từ.Các loạt bài khác:Giới từ atonin (thời gian)Phân biệt on time và in time; at the end và in the endGiới từ inaton (nơi chốn) IGiới từ inaton (nơi chốn) IIGiới từ inaton (nơi chốn) IIIGiới từ toatininto Động từ giới từ tiếng Anh Phần 4) Trang trước Trang sau A Động từ + OF tiếng Anh  accuse / suspect somebody OF :   - Sue accused me of being selfish  Sue buộc tội tơi ích kỷ   - Three students were suspected of cheating in the examination Ba sinh viên bị nghi ngờ gian lận kỳ thi  approve OF :   - His parents don't approve of what he does, but they can't stop him  Cha mẹ anh không tán thành việc anh làm, họ ngăn anh  die OF (an illness = bệnh) :   - "What did he die of?" "A heart attack." "Ơng ta chết vậy?" "Vì đau tim."  consist OF :   - We had an enormous meal It consisted of seven courses Chúng tơi ăn bữa thịnh soạn Tất có B Động từ + FOR tiếng Anh   pay (somebody) FOR :  - I didn't have enough money to pay (the waiter) for the meal  (khơng nói 'pay the meal') Tơi khơng đủ tiền để toán cho bữa ăn Nhưng pay a bill /a fine /a tax / a fare / rent / a sum of money (khơng có giới từ): - I didn't have enough money to pay my telephone bill Tơi khơng đủ tiền tốn hóa đơn tiền điện thoại  thank / forgive somebody FOR :   - I'll be forgive them for what they did Tôi không tha thứ cho họ làm  apologise (to somebody) FOR :   - When I realised I was wrong, I apologised (to them) for my mistake Khi nhận sai, tơi xin lỗi họ sai lầm  blame somebody/something FOR :   - Everybody blamed me for the accident Mọi người buộc tội tơi vụ tai nạn Bạn nói: somebody is to blame for - Everybody said that I was to blame for the accident Mọi người nói tơi chịu trách nhiệm vụ tai nạn  blame something ON :   - Everybody blamed the accident on me Mọi người quy trách nhiệm vụ tai nạn cho C Động từ + FROM tiếng Anh   suffer FROM (an illness, ):  - The number of people suffering from heart disease has increased Số người bị bệnh tim tăng lên  protect somebody/something FROM (hoặc AGAINST) :   - Sun oil can protect the skin from the sun (hoặc against the sun.) Kem chống nắng bảo vệ da ánh nắng mặt trời D Động từ + ON tiếng Anh  depend ON / rely ON :   - "What time will you arrive?" "I don't know It depends on the traffic."  "Mấy bạn tới?" "Tơi khơng biết Còn tùy thuộc vào giao thông."   - You can rely on Jill She always keeps her promises Bạn tin tưởng Jill Cơ ln giữ lời hứa Bạn sử dung depend + when/where/how với giới từ on không: - "Are you going to buy it?" "It depends how much it is." (hoặc depends on how much) "Bạn mua chứ?" "Còn tùy xem giá bao nhiêu."  live ON (money/food):   - George's salary is very low It isn't enough to live on Lương George thấp Đồng lương khơng đủ để sống  congratulate (someone) ON / compliment (somebody) ON :   - I congratulated her on her success in the exam Tôi chúc mừng cô kết kỳ thi Bài tập Động từ + giới từ Để làm tập Động từ + giới từ, mời bạn click chuột vào chương: Bài tập Động từ + giới từ Các loạt khác:  Giới từ at/on/in (thời gian)  Phân biệt on time in time; at the end in the end  Giới từ in/at/on (nơi chốn) - I  Giới từ in/at/on (nơi chốn) - II  Giới từ in/at/on (nơi chốn) - III  Giới từ to/at/in/into ... chúc mừng cô kết kỳ thi Bài tập Động từ + giới từ Để làm tập Động từ + giới từ, mời bạn click chuột vào chương: Bài tập Động từ + giới từ Các loạt khác:  Giới từ at/on/in (thời gian)  Phân biệt... on time in time; at the end in the end  Giới từ in/at/on (nơi chốn) - I  Giới từ in/at/on (nơi chốn) - II  Giới từ in/at/on (nơi chốn) - III  Giới từ to/at/in/into ...   - Everybody blamed the accident on me Mọi người quy trách nhiệm vụ tai nạn cho C Động từ + FROM tiếng Anh   suffer FROM (an illness, ):  - The number of people suffering from heart disease
- Xem thêm -

Xem thêm: Động từ giới từ trong tiếng anh phần 4, Động từ giới từ trong tiếng anh phần 4

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay