Động từ giới từ trong tiếng anh phần 1

4 4 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/01/2019, 11:41

vĐộng từ + giới từ trong tiếng Anh (Phần 1) Trang trước Trang sau A. Động từ + at trong tiếng Anhlook have a look stare glance ... AT... Why are you looking at me like that?Tại sao bạn lại nhìn tôi như thế?laugh smile AT...: I look stupid with this haircut. Everybody will laugh at me.Trông tôi có vẻ ngố với kiểu cắt tóc này. Mọi người sẽ cười tôi mất thôi.aim point (something) AT..., shoot fire (a gun) AT... (= in the direction of) Dont point that knife at me. Its dangerous.Đừng chĩa con dao đó vào tôi. Điều đó nguy hiểm lắm. We saw some people with guns shooting at birds.Chúng tôi đã nhìn thấy mấy người có súng đang bắn chim. B. Động từ + to trong tiếng Anhtalk speak TO (somebody) (with cũng dùng được nhưng không thường dùng lắm): Who was that man you were talking to?Người bạn đang nói chuyện với là ai vậy? Can I speak to Jane, please?Tôi có thể nói chuyện với Jane được không?listen TO...: We spent the evening listening to music. (không nói listening music)Vào buổi tối chúng tôi nghe nhạc.write (a letter) TO...: Sorry I havent written to you for such a long time.Tôi xin lỗi đã không viết thư thăm bạn lâu như vậy.invite (somebody) TO (a partya wedding, ...): They only invited a few people to their wedding.Họ chỉ mời vài người tới dự đám cưới của họ.apologise To somebody (for...): The apologised to me for what happended. Họ xin lỗi tôi về những gì đã xảy ra.explain something TO somebody: Can you explain this word to me?Bạn có thể giải thích từ này cho mình được không?explaindescribe (to somebody) whathowwhy...: I explained to them why I was worried.Tôi đã giải thích cho ho tại sao tôi lo lắng. Let me describe to you what I saw.Để tôi miêu tả cho bạn những gì tôi nhìn thấy.C. Không sử dụng TO với các động từ sau:phone telephone call somebody: Did you phone your father yesterday? (KHÔNG nói phone to your father)Hôm qua bạn gọi điện cho cha của bạn à?answer somebodysomething: He refused to answer my question. (KHÔNG nói answer to my question)Anh ta từ chối trả lời câu hỏi của tôi.ask somebody: Can I ask you a question? (KHÔNG nói ask to you)Tôi có thể hỏi bạn một câu hỏi không?thank somebody (for something): He thanked me for helping him. (KHÔNG nói He thanked to me)Anh ta đã cảm ơn tôi vì đã giúp anh ta. D. Động từ + atto với ý nghĩa khác nhauMột số động từ có thể được theo sau bởi giới từ at hoặc giới từ to nhưng lại mang nghĩa khác nhau. Dưới đây là một số ví dụ.shout AT somebody (khi bạn đang giận): She got very angry and started shouting at me.Cô ấy trở nên rất giận và bắt đầu la tôi.shout TO somebody (để người khác có thể nghe thấy bạn): She shouted to me from the other side of the street.Cô ấy đã hét gọi tôi từ bên kia đường.throw something AT somebodysomething (nhằm đụng người khác): Somebody threw an egg at the minister.Có ai đó đã ném một quả trứng vào ông bộ trưởng.throw something TO somebody (để người khác bắt lấy): Judy shouted catch and threw the key to me from the window.Judy hô Bắt lấy và ném cho tôi chiếc chìa khóa từ trên cửa sổ.Bài tập Động từ + giới từĐể làm bài tập Động từ + giới từ, mời bạn click chuột vào chương: Bài tập Động từ + giới từ.Các loạt bài khác:Giới từ atonin (thời gian)Phân biệt on time và in time; at the end và in the endGiới từ inaton (nơi chốn) IGiới từ inaton (nơi chốn) IIGiới từ inaton (nơi chốn) IIIGiới từ toatinintoCách sử dụng khác của oninatGiới từ byDanh từ + giới từTính từ + giới từ (I)Tính từ + giới từ (II)Động từ + giới từ (I)Động từ + giới từ (II)Động từ + giới từ (III)Động từ + giới từ (IV)Động từ + giới từ (V)Cụm động từ (Phrasal Verb) Động từ giới từ tiếng Anh Phần 1) Trang trước Trang sau A Động từ + at tiếng Anh  look / have a look / stare / glance AT   - Why are you looking at me like that? Tại bạn lại nhìn thế?  laugh / smile AT :   - I look stupid with this haircut Everybody will laugh at me Trơng tơi ngố với kiểu cắt tóc Mọi người cười tơi thơi  aim / point (something) AT , shoot / fire (a gun) AT (= in the direction of)   - Don't point that knife at me It's dangerous  Đừng chĩa dao vào tơi Điều nguy hiểm   - We saw some people with guns shooting at birds Chúng tơi nhìn thấy người có súng bắn chim B Động từ + to tiếng Anh  talk / speak TO (somebody) (with dùng không thường dùng lắm):   - Who was that man you were talking to?  Người bạn nói chuyện với vậy?   - Can I speak to Jane, please? Tơi nói chuyện với Jane khơng?  listen TO :   - We spent the evening listening to music (khơng nói 'listening music') Vào buổi tối nghe nhạc  write (a letter) TO :   - Sorry I haven't written to you for such a long time Tôi xin lỗi không viết thư thăm bạn lâu  invite (somebody) TO (a party/a wedding, ):   - They only invited a few people to their wedding Họ mời vài người tới dự đám cưới họ  apologise To somebody (for ):   - The apologised to me for what happended Họ xin lỗi tơi xảy  explain something TO somebody:   - Can you explain this word to me? Bạn giải thích từ cho khơng?  explain/describe (to somebody) what/how/why :   - I explained to them why I was worried  Tôi giải thích cho ho tơi lo lắng   - Let me describe to you what I saw Để tơi miêu tả cho bạn tơi nhìn thấy C Không sử dụng TO với động từ sau:  phone/ telephone/ call somebody:   - Did you phone your father yesterday? (KHƠNG nói phone to your father) Hôm qua bạn gọi điện cho cha bạn à?  answer somebody/something:   - He refused to answer my question (KHƠNG nói answer to my question) Anh ta từ chối trả lời câu hỏi  ask somebody:   - Can I ask you a question? (KHƠNG nói ask to you) Tơi hỏi bạn câu hỏi không?  thank somebody (for something):   - He thanked me for helping him (KHƠNG nói He thanked to me) Anh ta cảm ơn giúp D Động từ + at/to với ý nghĩa khác Một số động từ theo sau giới từ at giới từ to lại mang nghĩa khác Dưới số ví dụ  shout AT somebody (khi bạn giận):   - She got very angry and started shouting at me Cô trở nên giận bắt đầu la shout TO somebody (để người khác nghe thấy bạn): - She shouted to me from the other side of the street Cô hét gọi từ bên đường  throw something AT somebody/something (nhằm đụng người khác):   - Somebody threw an egg at the minister Có ném trứng vào ơng trưởng throw something TO somebody (để người khác bắt lấy): - Judy shouted "catch!" and threw the key to me from the window Judy hô "Bắt lấy!" ném cho chìa khóa từ cửa sổ Bài tập Động từ + giới từ Để làm tập Động từ + giới từ, mời bạn click chuột vào chương: Bài tập Động từ + giới từ Các loạt khác:  Giới từ at/on/in (thời gian)  Phân biệt on time in time; at the end in the end  Giới từ in/at/on (nơi chốn) - I  Giới từ in/at/on (nơi chốn) - II  Giới từ in/at/on (nơi chốn) - III  Giới từ to/at/in/into  Cách sử dụng khác on/in/at  Giới từ by  Danh từ + giới từ  Tính từ + giới từ (I)  Tính từ + giới từ (II)  Động từ + giới từ (I)  Động từ + giới từ (II)  Động từ + giới từ (III)  Động từ + giới từ (IV)  Động từ + giới từ (V)  Cụm động từ (Phrasal Verb) ...  Tính từ + giới từ (I)  Tính từ + giới từ (II)  Động từ + giới từ (I)  Động từ + giới từ (II)  Động từ + giới từ (III)  Động từ + giới từ (IV)  Động từ + giới từ (V)  Cụm động từ (Phrasal... ném cho tơi chìa khóa từ cửa sổ Bài tập Động từ + giới từ Để làm tập Động từ + giới từ, mời bạn click chuột vào chương: Bài tập Động từ + giới từ Các loạt khác:  Giới từ at/on/in (thời gian)...  Giới từ in/at/on (nơi chốn) - I  Giới từ in/at/on (nơi chốn) - II  Giới từ in/at/on (nơi chốn) - III  Giới từ to/at/in/into  Cách sử dụng khác on/in/at  Giới từ by  Danh từ + giới từ
- Xem thêm -

Xem thêm: Động từ giới từ trong tiếng anh phần 1, Động từ giới từ trong tiếng anh phần 1

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay