Tính từ giới từ trong tiếng anh phần 1

4 5 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/01/2019, 11:33

Tính từ + giới từ trong tiếng Anh (Phần 1) Trang trước Trang sau A. Cấu trúc tính từ + OF somebody to do something trong tiếng AnhChúng ta sử dụng các tính từ nice kind good generous polite silly stupid ... + OF somebody to do something: Thank you. It was very nicekind of you to help me.Cảm ơn. Bạn đã thật nhiệt tìnhtốt bụng giúp đỡ tôi. It is stupid of her to go out without a coat in such cold weather.Cô ấy thật dại dột khi đi ra ngoài mà không mang áo khoát với thời tiết lạnh như thế.Nhưng (be) nice kind good generous polite friendly cruel ... to somebody: They have always been very nicekind to me. (không nói with me)Họ luôn luôn rất tử tếtốt bụng đối với tôi. Why were you so unfriendly to Tessa?Sao bạn lạnh nhạt với Tessa thế?B. Tính từ + aboutwith trong tiếng AnhVới các tính từ: angry annoyed furious Cấu trúc:angry annoyed furious | ABOUT something | WITH somebody FOR doing somethingVí dụ: Its stupid to get angry about things that dont matter.Thật dại dột khi giận những chuyện không đâu. Are you annoyed with me for being late?Bạn có buồn tôi vì tôi tới trễ không?excited worried upset nervous happy ... ABOUT something: Are you excited about going on holiday next week?Bạn có náo nức với chuyến đi nghỉ tuần tới không? Carol is upset about not being invited to the party.Carol bực bội vì không được mời dự buổi tiệc.delighted pleased satisfied disappointed WITH something: I was delighted with the present you gave me.Tôi đã vui sướng với món quà bạn tặng tôi. Were you disappointed with your exam results?Bạn đã thất vọng với kết quả thi phải không? C. Tính từ + atbywith trong tiếng Anhsurprised shocked amazed astonished AT BY something: Everybody was surprised at (hoặc by) the news.Tất cả đều đã ngạc nhiên khi nghe tin đó. I hope you werent shocked by (hoặc at) what I said.Tôi hy vọng bạn đã không bị sốc với những gì tôi nói.impressed WITHBY somebodysomething: Im very impressed with (hoặc by) her English. Its very good.Tôi rất có ấn tượng với tiếng Anh của cô ấy. Rất xuất sắc.fed up bored WITH something: I dont enjoy my job any more. Im fed up with it. Im bored with it.Tôi không thích công việc của tôi nữa. Tôi chán ngấy rồi. D. Sorry ABOUTFOR trong tiếng Anhsorry ABOUT something: Im sorry about the noise last night. We were having a party.Tôi xin lỗi vì sự ồn ào đêm qua. Chúng tôi đã có một bữa tiệc.Nhưng ta thường nói sorry FOR doing something: Im sorry for shouting at you yesterday.Tôi xin lỗi đã la bạn hôm qua.Hoặc sorry FORABOUT something you did: Alex is very sorry for what he said.Alex rất xin lỗi về những gì anh ta đã nói.Bạn cũng có thể nói Im sorry I (did something): Im sorry I shouted at you yesterday.Ta nói to feel to be sorry FOR somebody: I feel sorry for George. He has a lot of problems.Tôi thấy tội cho George. Anh ấy đang gặp nhiều phiền phức.Bài tập tính từ + giới từĐể làm bài tập tính từ + giới từ, mời bạn click chuột vào chương: Bài tập tính từ + giới từ.Các loạt bài khác:Giới từ atonin (thời gian)Phân biệt on time và in time; at the end và in the endGiới từ inaton (nơi chốn) IGiới từ inaton (nơi chốn) IIGiới từ inaton (nơi chốn) IIIGiới từ toatininto Tính từ giới từ tiếng Anh Phần 1) Trang trước Trang sau A Cấu trúc tính từ + OF somebody to something tiếng Anh Chúng ta sử dụng tính từ nice / kind / good / generous / polite / silly / stupid + OFsomebody to something: - Thank you It was very nice/kind of you to help me Cảm ơn Bạn thật nhiệt tình/tốt bụng giúp đỡ tơi - It is stupid of her to go out without a coat in such cold weather Cô thật dại dột ngồi mà khơng mang áo khốt với thời tiết lạnh Nhưng (be) nice / kind / good / generous / polite / friendly / cruel to somebody: - They have always been very nice/kind to me (không nói 'with me') Họ ln ln tử tế/tốt bụng - Why were you so unfriendly to Tessa? Sao bạn lạnh nhạt với Tessa thế? B Tính từ + about/with tiếng Anh  Với tính từ: angry / annoyed / furious   Cấu trúc:  angry / annoyed / furious | ABOUT something | WITH somebody FOR doing something   Ví dụ:  - It's stupid to get angry about things that don't matter  Thật dại dột giận chuyện không đâu   - Are you annoyed with me for being late? Bạn có buồn tơi tơi tới trễ không?  excited / worried / upset / nervous / happy ABOUT something:   - Are you excited about going on holiday next week?  Bạn có náo nức với chuyến nghỉ tuần tới không?   - Carol is upset about not being invited to the party Carol bực bội khơng mời dự buổi tiệc  delighted / pleased / satisfied / disappointed WITH something:   - I was delighted with the present you gave me  Tơi vui sướng với quà bạn tặng   - Were you disappointed with your exam results? Bạn thất vọng với kết thi phải khơng? C Tính từ + at/by/with tiếng Anh  surprised / shocked / amazed / astonished AT / BY something:   - Everybody was surprised at (hoặc by) the news  Tất ngạc nhiên nghe tin   - I hope you weren't shocked by (hoặc at) what I said Tôi hy vọng bạn không bị sốc với tơi nói  impressed WITH/BY somebody/something:   - I'm very impressed with (hoặc by) her English It's very good Tơi có ấn tượng với tiếng Anh cô Rất xuất sắc  fed up / bored WITH something:   - I don't enjoy my job any more I'm fed up with it / I'm bored with it Tơi khơng thích cơng việc tơi Tôi chán ngấy D Sorry ABOUT/FOR tiếng Anh  sorry ABOUT something:   - I'm sorry about the noise last night We were having a party Tôi xin lỗi ồn đêm qua Chúng tơi có bữa tiệc  Nhưng ta thường nói sorry FOR doing something:   - I'm sorry for shouting at you yesterday Tôi xin lỗi la bạn hôm qua  Hoặc sorry FOR/ABOUT something you did:   - Alex is very sorry for what he said Alex xin lỗi nói  Bạn nói I'm sorry I (did something)":  - I'm sorry I shouted at you yesterday Ta nói to feel / to be sorry FOR somebody: - I feel sorry for George He has a lot of problems Tôi thấy tội cho George Anh gặp nhiều phiền phức Bài tập tính từ + giới từ Để làm tập tính từ + giới từ, mời bạn click chuột vào chương: Bài tập tính từ + giới từ Các loạt khác:  Giới từ at/on/in (thời gian)  Phân biệt on time in time; at the end in the end  Giới từ in/at/on (nơi chốn) - I  Giới từ in/at/on (nơi chốn) - II  Giới từ in/at/on (nơi chốn) - III  Giới từ to/at/in/into ... tội cho George Anh gặp nhiều phiền phức Bài tập tính từ + giới từ Để làm tập tính từ + giới từ, mời bạn click chuột vào chương: Bài tập tính từ + giới từ Các loạt khác:  Giới từ at/on/in (thời... on time in time; at the end in the end  Giới từ in/at/on (nơi chốn) - I  Giới từ in/at/on (nơi chốn) - II  Giới từ in/at/on (nơi chốn) - III  Giới từ to/at/in/into ... Were you disappointed with your exam results? Bạn thất vọng với kết thi phải khơng? C Tính từ + at/by/with tiếng Anh  surprised / shocked / amazed / astonished AT / BY something:   - Everybody
- Xem thêm -

Xem thêm: Tính từ giới từ trong tiếng anh phần 1, Tính từ giới từ trong tiếng anh phần 1

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay