Danh từ giới từ trong tiếng anh

4 5 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/01/2019, 11:24

Danh từ + giới từ trong tiếng Anh Trang trước Trang sau A. Danh từ + for trong tiếng Anha cheque FOR (a sum of money một số tiền): They sent me a cheque for £75.Họ đã gửi tôi một tờ séc 75 bảng Anh.a demand FOR a need FOR...: The firm closed down because there wasnt enough demand for its product.Hãng đó đã đóng cửa vì không có đủ nhu cầu tiêu thụ sản phẩm của họ. Theres no excuse for behaviour like that. Theres no need for it.Không xin lỗi đối với những hành vi như vậy. Không cần thiết phải xin lỗi.a reason FOR...: The train was late but nobody knew the reason for the delay. (không nói reason of)Chuyến tàu bị trễ nhưng không ai biết lý do sự chậm trễ đó. B. Danh từ + of trong tiếng Anhan advantage a disadvantage OF...: The advantage of living alone is that you can do what you like.Điều có lợi của việc sống độc thân là bạn có thể làm những gì bạn thích.Nhưng ta thường nói: there is an advantages in (hoặc to) doing something: There are many advantages in (hoặc to) living alone.Có nhiều điều có lợi khi sống độc thân.a cause OF...: Nobody knows what the cause of the explosion was.Không ai biết nguyên nhân vụ nổ là gì.a photograph a picture a map a plan a drawing (...) OF...: She showed me some photographs of her family.Cô ấy cho tôi xem một vài bức ảnh gia đình cô ấy. I had a map of the town, so I was able to find my way around.Tôi có bản đồ thành phố nên tôi có thể tìm đường đi được.C. Danh từ + in trong tiếng Anhan increase a decrease a rise a fall IN (prices, ...): There has been an increase in the number of road accidents recently.Thời gian gần đây có sự gia tăng số các vụ tai nạn giao thông. Last year was a bad year of the company. There was a big fall in sales.Năm rồi là năm không tốt cho công ty. Có sự giảm sút lớn trong việc bán hàng. D. Danh từ + to trong tiếng Anhdamage TO...: The accident was my fault, so I had to pay the damage to the other car.Vụ đụng xe là lỗi của tôi nên tôi đã phải đền bù thiệt hại cho chiếc xe kia.an invitation to... (a partya wedding ...): Did you get an invitation to the party?Bạn có nhận được giấy mời dự tiệc không?a solution TO (a problem) a key TO (a door) an answer TO (a question) a reply TO (a letter) a reaction TO...: Do you think well find a solution to the problem? (KHÔNG nói a solution of the problem)Bạn có nghĩ rằng chúng ta sẽ tìm ra giải pháp cho vấn đề không? I was surprised at her reaction to my suggestion.Tôi ngạc nhiên trước phản ứng của cô ấy với lời đề nghị của tôi.an attitude TO... (hoặc TOWARDS...): His attitude to his job is very negative. (hoặc His attitude towards his job...).Thái độ của anh ấy đối với công việc của anh ấy là rất tiêu cực.E. Danh từ + withbetween trong tiếng Anha relationship a connection contact WITH...: Do you have a good relationship with your parents?Anh có mối quan hệ tốt đẹp đối với cha mẹ chứ? The police want to question a man in connection with the robbery.Cảnh sát muốn hỏi cung một người đàn ông liên quan tới vụ cướp.Nhưng: a relationship a connection contact a difference between hai người hoặc vật. The police believe that there is no connection between the two crimes.Cảnh sát cho rằng không có sự liên quan giữa hai vụ án. There are some differences between British and American English.Có một số khác biệt giữa tiếng AnhAnh và tiếng AnhMỹ.Bài tập Danh từ + giới từĐể làm bài tập Danh từ + giới từ, mời bạn click chuột vào chương: Bài tập Danh từ + giới từ.Các loạt bài khác:Giới từ atonin (thời gian)Phân biệt on time và in time; at the end và in the endGiới từ inaton (nơi chốn) IGiới từ inaton (nơi chốn) IIGiới từ inaton (nơi chốn) IIIGiới từ toatinintoCách sử dụng khác của oninatGiới từ byDanh từ + giới từTính từ + giới từ (I)Tính từ + giới từ (II)Động từ + giới từ (I)Động từ + giới từ (II)Động từ + giới từ (III)Động từ + giới từ (IV)Động từ + giới từ (V)Cụm động từ (Phrasal Verb) Follow https:www.facebook.comhoc.cung.vietjack để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về ngữ pháp tiếng Anh, luyện thi TOEIC, Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile.... mới nhất của chúng tôi. Trang trước Danh từ giới từ tiếng Anh Trang trước Trang sau A Danh từ + for tiếng Anh  a cheque FOR (a sum of money - số tiền):   - They sent me a cheque for £75 Họ gửi tờ séc 75 bảng Anh  a demand FOR / a need FOR :   - The firm closed down because there wasn't enough demand for its product  Hãng đóng cửa khơng có đủ nhu cầu tiêu thụ sản phẩm họ   - There's no excuse for behaviour like that There's no need for it Không xin lỗi hành vi Không cần thiết phải xin lỗi  a reason FOR :   - The train was late but nobody knew the reason for the delay  (khơng nói 'reason of') Chuyến tàu bị trễ lý chậm trễ B Danh từ + of tiếng Anh  an advantage / a disadvantage OF :   - The advantage of living alone is that you can what you like Điều có lợi việc sống độc thân bạn làm bạn thích Nhưng ta thường nói: "there is an advantages in (hoặc to) doing something": - There are many advantages in (hoặc to) living alone Có nhiều điều có lợi sống độc thân  a cause OF :   - Nobody knows what the cause of the explosion was Khơng biết ngun nhân vụ nổ  a photograph / a picture / a map / a plan / a drawing ( ) OF :   - She showed me some photographs of her family  Cô cho xem vài ảnh gia đình   - I had a map of the town, so I was able to find my way around Tơi có đồ thành phố nên tơi tìm đường C Danh từ + in tiếng Anh  an increase / a decrease / a rise / a fall IN (prices, ):   - There has been an increase in the number of road accidents recently  Thời gian gần có gia tăng số vụ tai nạn giao thông   - Last year was a bad year of the company There was a big fall in sales Năm năm khơng tốt cho cơng ty Có giảm sút lớn việc bán hàng D Danh từ + to tiếng Anh  damage TO :   - The accident was my fault, so I had to pay the damage to the other car Vụ đụng xe lỗi nên phải đền bù thiệt hại cho xe  an invitation to (a party/a wedding ):   - Did you get an invitation to the party? Bạn có nhận giấy mời dự tiệc không?  a solution TO (a problem) / a key TO (a door) / an answer TO (a question) / a reply TO (a letter) / a reaction TO :   - Do you think we'll find a solution to the problem?  (KHƠNG nói "a solution of the problem")  Bạn có nghĩ tìm giải pháp cho vấn đề không?   - I was surprised at her reaction to my suggestion Tôi ngạc nhiên trước phản ứng cô với lời đề nghị  an attitude TO (hoặc TOWARDS ):   - His attitude to his job is very negative  (hoặc His attitude towards his job ) Thái độ anh công việc anh tiêu cực E Danh từ + with/between tiếng Anh  a relationship / a connection / contact WITH :   - Do you have a good relationship with your parents?  Anh có mối quan hệ tốt đẹp cha mẹ chứ?   - The police want to question a man in connection with the robbery Cảnh sát muốn hỏi cung người đàn ông liên quan tới vụ cướp  Nhưng: a relationship / a connection / contact / a difference between hai người vật   - The police believe that there is no connection between the two crimes  Cảnh sát cho khơng có liên quan hai vụ án   - There are some differences between British and American English Có số khác biệt tiếng Anh-Anh tiếng Anh-Mỹ Bài tập Danh từ + giới từ Để làm tập Danh từ + giới từ, mời bạn click chuột vào chương: Bài tập Danh từ + giới từ Các loạt khác:  Giới từ at/on/in (thời gian)  Phân biệt on time in time; at the end in the end  Giới từ in/at/on (nơi chốn) - I  Giới từ in/at/on (nơi chốn) - II  Giới từ in/at/on (nơi chốn) - III  Giới từ to/at/in/into  Cách sử dụng khác on/in/at  Giới từ by  Danh từ + giới từ  Tính từ + giới từ (I)  Tính từ + giới từ (II)  Động từ + giới từ (I)  Động từ + giới từ (II)  Động từ + giới từ (III)  Động từ + giới từ (IV)  Động từ + giới từ (V)  Cụm động từ (Phrasal Verb) Follow https://www.facebook.com/hoc.cung.vietjack/ để tiếp tục theo dõi loạt ngữ pháp tiếng Anh, luyện thi TOEIC, Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile Trang trước ... Có số khác biệt tiếng Anh- Anh tiếng Anh- Mỹ Bài tập Danh từ + giới từ Để làm tập Danh từ + giới từ, mời bạn click chuột vào chương: Bài tập Danh từ + giới từ Các loạt khác:  Giới từ at/on/in (thời...  Tính từ + giới từ (I)  Tính từ + giới từ (II)  Động từ + giới từ (I)  Động từ + giới từ (II)  Động từ + giới từ (III)  Động từ + giới từ (IV)  Động từ + giới từ (V)  Cụm động từ (Phrasal...  Giới từ in/at/on (nơi chốn) - I  Giới từ in/at/on (nơi chốn) - II  Giới từ in/at/on (nơi chốn) - III  Giới từ to/at/in/into  Cách sử dụng khác on/in/at  Giới từ by  Danh từ + giới từ
- Xem thêm -

Xem thêm: Danh từ giới từ trong tiếng anh, Danh từ giới từ trong tiếng anh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay