Giới từ on in at trong tiếng anh cách sử dụng khác

4 1 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/01/2019, 11:23

Giới từ on, in, at trong tiếng Anh (cách sử dụng khác) Trang trước Trang sau A. Giới từ on với holiday, tour, trip, ...Chúng ta có thể nói (bego) on holiday on business on a trip on a cruise ...: Toms away at the moment. Hes on holiday in France. (không nói in holiday)Hiện giờ Tom đi vắng. Anh ấy đang nghỉ hè bên Pháp. Did you go to Germany on business or on holiday?Anh đã sang Đức công tác hay đi nghỉ mát vậy? One day Id like to go on a world tour. Tôi muốn ngày nào đó sẽ đi du lịch vòng quanh thế giới.Chú ý rằng bạn có thể nói: go to a place for a holiday for my holiday(s): Tom has gone to France for a holiday. (không nói for holiday)Tom đã sang Pháp nghỉ hè rồi. Where are you going for your holidays next summer?Hè năm tới bạn sẽ đi nghỉ ở đâu? B. Một số thành ngữ với giới từ on trong tiếng Anhon telivision on the radio: I didnt watch the news on television, but I heard it on the radio.Tôi đã không theo dõi tin đó trên ti vi, nhưng tôi nghe được trên đài.on the phone telephone: You cant phone me. Im not on the phone. (= I havent go a phone)Bạn không thể gọi điện cho tôi. Tôi không có điện thoại. Ive never met her but Ive spoken to her on the phone.Tôi chưa gặp cô ấy bao giờ nhưng tôi đã từng nói chuyện điện thoại với cô ấy.(be go) on strike: There are no trains today. The railway workers are on strike.Hôm nay tàu lửa không chạy. Công nhân đường sắt đang đình công.(bego) on a diet: Ive put on a lot of weight. Ill have to go on a diet.Tôi đã tăng cân nhiều. Tôi sẽ phải ăn kiêng thôi.(be) on fire: Look That car is on fireXem kìa Chiếc xe hơi kia đang bốc cháyon the whole (= nói chung): Sometimes I have problems at work but on the whole I enjoy my job.Đôi khi tôi gặp nhiều phiền phức trong công việc nhưng nói chung tôi hài lòng với công việc của tôi.on purpose (= cố tình): Im sorry. I didnt mean to annoy you. I didnt do it on purpose.Xin lỗi. Tôi không định làm phiền anh. Tôi không cố tình làm điều đó. C. Một số thành ngữ với giới từ in trong tiếng Anhin the rain in the sun (= sunshine) in the shade in the dark in bad weather ...: We sat in the shade. It was too hot to sit in the sun.Chúng tôi ngồi trong bóng mát. Trời quá nóng để ngồi ngoài nắng. Dont go out in the rain. Wait until it stops.Đừng đi ra ngoài dưới mưa. Chờ mưa tạnh đã.(write) in ink in biro in pencil: When you do the exam, youre not allowed to write in pencil.Khi các em làm bài kiểm tra, các em không được phép viết bằng bút chì.Tương tự với (write) in words, in figures, in block letters: Please fill in the form in block letters.Làm ơn điền vào mẫu này bằng chữ in hoa.(pay) in cash: I paid the bill in cash. nhưng I paid by cheque by credit card.Tôi đã thanh toán hóa đơn bằng tiền mặt séc thẻ tín dụng.(be fall) in love (with somebody): Have you ever been in love with anybody?Bạn đã bao giờ yêu ai chưa?in (my) opinion: In my opinion, the film wasnt very good.Theo ý kiến của tôi, cuốn phim không hay lắm.D. Cách diễn đạt at the age of ...Chúng ta nói: at the age of...at a speed of...at a temperature of... ... Chẳng hạn: Jill left school at 16. hoặc ... at the age of 16.Jill thôi học năm 16 tuổi. (Jill rời trường phổ thông năm 16 tuổi) The train was travelling at 120 miles an hour. hoặc... at a speed of 120 miles an hour.Đoàn tàu chạy với tốc độ 120 dặm một giờ. Water boils at 100 degrees celsius.Nước sôi ở 100 độ celsius.Bài tập giới từ on, in và atĐể làm bài tập giới từ on, in và at, mời bạn click chuột vào chương: Bài tập giới từ on, in và at.Các loạt bài khác:Giới từ atonin (thời gian)Phân biệt on time và in time; at the end và in the endGiới từ inaton (nơi chốn) IGiới từ inaton (nơi chốn) IIGiới từ inaton (nơi chốn) IIIGiới từ toatinintoCách sử dụng khác của oninatGiới từ byDanh từ + giới từTính từ + giới từ (I)Tính từ + giới từ (II)Động từ + giới từ (I) Giới từ on in at tiếng Anh cách sử dụng khác) Trang trước Trang sau A Giới từ on với holiday, tour, trip, Chúng ta nói (be/go) on holiday / on business / on a trip / on a cruise : - Tom's away at the moment He's on holiday in France (khơng nói 'in holiday') Hiện Tom vắng Anh nghỉ hè bên Pháp - Did you go to Germany on business or on holiday? Anh sang Đức công tác hay nghỉ mát vậy? - One day I'd like to go on a world tour Tơi muốn ngày du lịch vòng quanh giới Chú ý bạn nói: go to a place for a holiday/ for my holiday(s): - Tom has gone to France for a holiday (khơng nói 'for holiday') Tom sang Pháp nghỉ hè - Where are you going for your holidays next summer? Hè năm tới bạn nghỉ đâu? B Một số thành ngữ với giới từ on tiếng Anhon telivision / on the radio: • • - I didn't watch the news on television, but I heard it on the radio Tơi khơng theo dõi tin ti vi, tơi nghe đài • on the phone / telephone: • • - You can't phone me I'm not on the phone (= I haven't go a phone) • Bạn gọi điện cho Tôi điện thoại • • - I've never met her but I've spoken to her on the phone Tôi chưa gặp tơi nói chuyện điện thoại với • (be /go) on strike: • • - There are no trains today The railway workers are on strike Hôm tàu lửa không chạy Cơng nhân đường sắt đình cơng • (be/go) on a diet: • • - I've put on a lot of weight I'll have to go on a diet Tôi tăng cân nhiều Tôi phải ăn kiêng thơi • (be) on fire: • • - Look! That car is on fire! Xem kìa! Chiếc xe bốc cháy! • on the whole (= nói chung): • • - Sometimes I have problems at work but on the whole I enjoy my job • Đơi tơi gặp nhiều phiền phức cơng việc nói chung tơi hài lòng với cơng việc tơi • on purpose (= cố tình): • • - I'm sorry I didn't mean to annoy you I didn't it on purpose Xin lỗi Tôi không định làm phiền anh Tơi khơng cố tình làm điều C Một số thành ngữ với giới từ in tiếng Anhin the rain / in the sun (= sunshine) / in the shade / in the dark / in bad weather : • • - We sat in the shade It was too hot to sit in the sun • Chúng tơi ngồi bóng mát Trời q nóng để ngồi ngồi nắng • • - Don't go out in the rain Wait until it stops Đừng mưa Chờ mưa tạnh • (write) in ink / in biro / in pencil: • • - When you the exam, you're not allowed to write in pencil Khi em làm kiểm tra, em khơng phép viết bút chì • Tương tự với (write) in words, in figures, in block letters: • • - Please fill in the form in block letters Làm ơn điền vào mẫu chữ in hoa • (pay) in cash: • • - I paid the bill in cash I paid by cheque / by credit card Tơi tốn hóa đơn tiền mặt / séc / thẻ tín dụng • (be / fall) in love (with somebody): • • - Have you ever been in love with anybody? Bạn yêu chưa? • in (my) opinion: • • - In my opinion, the film wasn't very good Theo ý kiến tôi, phim không hay D Cách diễn đạt at the age of Chúng ta nói: at the age of /at a speed of /at a temperature of Chẳng hạn: - Jill left school at 16 at the age of 16 Jill học năm 16 tuổi (Jill rời trường phổ thông năm 16 tuổi) - The train was travelling at 120 miles an hour at a speed of 120 miles an hour Đoàn tàu chạy với tốc độ 120 dặm - Water boils at 100 degrees celsius Nước sôi 100 độ celsius Bài tập giới từ on, in at Để làm tập giới từ on, in at, mời bạn click chuột vào chương: Bài tập giới từ on, in at Các loạt khác: • Giới từ at/on/in (thời gian) • Phân biệt on time in time; at the end in the end • Giới từ in/at/on (nơi chốn) - I • Giới từ in/at/on (nơi chốn) - II • Giới từ in/at/on (nơi chốn) - III • Giới từ to/at/in/into • Cách sử dụng khác on/in/at • Giới từ by • Danh từ + giới từ • Tính từ + giới từ (I) • Tính từ + giới từ (II) • Động từ + giới từ (I) ... • Giới từ in/ at /on (nơi chốn) - II • Giới từ in/ at /on (nơi chốn) - III • Giới từ to /at /in/ into • Cách sử dụng khác on/ in/ at • Giới từ by • Danh từ + giới từ • Tính từ + giới từ (I) • Tính từ. .. giới từ on, in at, mời bạn click chuột vào chương: Bài tập giới từ on, in at Các loạt khác: • Giới từ at /on/ in (thời gian) • Phân biệt on time in time; at the end in the end • Giới từ in/ at /on. .. on purpose Xin lỗi Tôi không định làm phiền anh Tơi khơng cố tình làm điều C Một số thành ngữ với giới từ in tiếng Anh • in the rain / in the sun (= sunshine) / in the shade / in the dark / in
- Xem thêm -

Xem thêm: Giới từ on in at trong tiếng anh cách sử dụng khác, Giới từ on in at trong tiếng anh cách sử dụng khác

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay